Partyflock
 
Profiel · 492415
Deze gebruiker is al geruime tijd niet meer langsgeweest en staat derhalve op non-actief.
NaamMax
WoonplaatsMaastricht (Limburg)
LandNederland
BeroepNog Niet
Geboortedatum
Leeftijd28
Geslachtman
Geaardheidhetero
Relatienee
ArtiestThe Grimreaper
Favoriete genresdarkcore, early hardcore, frenchcore, hardcore, industrial hardcore, speedcore, terror, UK hardcore
Favoriete site
Lid sinds17 december 2006 17:11
Statusinactief
Laatst hier6 januari 2017 14:57
Laatste aanpassingzaterdag 22 februari 2014 om 15:35
Agenda
Laatst bezochte feest was op zaterdag 28 januari 2012: Classix, Nox, Maastricht
Statistieken
25337·pagina's bekeken (diagram)
33Partyflockvrienden
65·favorieten
46·evenementen bezocht
19·oude interessante evenementen
4·winactie deelnemingen
1·flock
1·poll
11×geciteerd
173·opmerkingen
16·waarderingen
3·forumberichten (onderwerpenlijst)
2×positieve karma
2·positievelingen
3×negatieve karma
3·negatievelingen
185·privéberichten verzonden
183·privéberichten ontvangen

76 opmerkingen

eeej sjatsjee !

hehe gkin t probleem.. gweit oach neet altied get te lulle fsoe huur:P

merjhe hehe volgende kier kin stu peuke vaan miech bietse ;):P

nja dikke poen houvndieche...(K)(F)(K)
laatste aanpassing
wheuj
boh allz good??

verveelde much dus d8 loat heij uns get 8ter hahaha

merjeh bis se de 17 in de troeb ..??

mzzl;)
ey mupke

wie is t met dieg? hub dg al n tiedsje neet mie gesproke.. ieg huur t wel..

loveyou(F) xxmimi
oow verrek iech hub oach un gastebook :|:Plol hahah
joah hub noe wel zin in een peuk kom mer bringe mit de fiets :P

k kom de 17e wel pik ;)

laters :bier:
____****_____ ____**** _______ Stuur dit hartje naar alle personen
___***____***____***__ *** ____
__***________****_______***___ die je graag hebt, ook al ben je niet
_***__________**_________***__
_***__________IK__________***__ verliefd op die persoon
_***______________________***__
__***______MAG__JE_______***__ zelfs naar mij als je wilt.
___***__________________***___
____***______GRAAG____***____
______***____________***_______ Als je 4 hartjes terug krijgt
________***________***_________
__________***____***___________ zal je iets overkomen
____________******_____________
______________***______________ waar op je al lang hebt gewacht

(K)(K) petriesz :lief:
heys mupkehh,
k ben van t weekend nog in landgraaf geweest en nog fftjes in mestreech... dus ja..

:kusje2: :cheers:
____****_____ ____**** _______ Stuur dit hartje naar alle personen
___***____***____***__ *** ____
__***________****_______***___ die je graag hebt, ook al ben je niet
_***__________**_________***__
_***__________IK__________***__ verliefd op die persoon
_***______________________***__
__***______MAG__JE_______***__ zelfs naar mij als je wilt.
___***__________________***___
____***______GRAAG____***____
______***____________***_______ Als je 4 hartjes terug krijgt
________***________***_________
__________***____***___________ zal je iets overkomen
____________******_____________
______________***______________ waar op je al lang hebt gewacht

xx cheyenne(L)
eeuj sjats !
alles good mit duch?
mit miech oag wel enzow,,
mejeh zeen dg nog wel uns
NLaters
.xXx, Parawiefkuh (K)
uhm sjats ,,
goan noa de stad zoaterdag joa mussjiens goan g mit jadey noa de troub wete ver nog neet zeker ,,
meh deenk t wel
.xXx. (K)
kreigs aog nne dikke knuffel vaan mieg sjat(K) mer daan zonder doorstuur-onzin;)

hihi loveyouu poendie strakke maxB-)
ohw t waor 'ik mag je graag' dach get vaan knuffel:p ikmagjou ook hoor sjatje(K)(L)
eeeuj sjatsje ! haha joa is good kom wel !
vendoa­­­­g eindeluk litste daag vaan de pww..:D!! hehe e­n­ ­v­anoavund daan noar damage:)

nja tot strax­ d­aa­n ­xx houvndieceh;)(K)((F)(K).......­.......­...­...­.....................****#####­­­­­­­­­­­­­­###*­***
­..............................­­.­.­.­.­­.­.­­.­.­*­­*­#­###############**
.....­....­..­..­­..­­..­..­..­­..­..­..­..­..­..**#####­########­##­#­###­­###­*..­­...­...­...­...­*#.­..­.­##.­..*#
­­....­­..*.­.#..­­**..­....­....­..*#­­####­####­##­##­­###­#­­#####­##­###­*....­.....­­.##..­##..#­#*­#
­**­.­.#­..­#..­*#­­...­..­...*#­#­######­.....#­­######­#­­#....­.­####­#­#­##*..­­.­.....­.­.###*#­#­*#
*##­­##­##*#.­..­..­.*#­##­­#####­..­.....­..­­#####­##­.­....­...­.####­­###­­#*...­...­.####­##­#­
...­..#­­#####­­...­...##­­­­#######..­­.......­##­­#####....­­­.....#­###­­##­#­###­###­­######­
­..­..####­####­­######­##­##­­#...­..­..­##­######­­..­..­...###­##­­######...­*­­*­*###­
...­.­.­*###­****#­#­#­######­###­#­#­##­####­#####­­#­######­##­###­.­......­.*##­#­
­...­..­..###­­.­.­..*##­####­#­­########­#####­­­#####­###­#####­­#­###­#...­...­..­­*­###*
.­.....­­*#­­#*.....­#####­##­­#­######­­#####­##­­#######­#­##­##­##­­###..........­­­.#­­­##*
......##­­#.­­..­­...########­­##­­#######­­##­####­###­­#######­#**­#­##­#**­­***####­*
...­..*­­­­­###***#­#....#­##­#­­­########­######­###­­#####­#­#­.­...*##­###­­#­#####­#­#­#
...­..#­#####*##­.­­..­..­.#­###­####­####­#­­####­##­###­###.....­.­.­..#­#­#**­**­**
­..**­*­*.­..­....­..­..###...­.­.­..*­###­#­##­­##­######­####­##­*...­..­­...*###
.­..­......­.­.­­­­........­..*­#­#*..­.....­­..**###­#­######­##­­*­##*.­­­........­­...###­
­..­..­.­.­.............­­.­...#­­­##­*­..­............*­##**­­­­­#­###***.­...­........­..*#­­­#­#­­
...........­....­....­­­­.­.­.­...####*.­....­...­.....­­..­­..­........­.­......­..­­...­..­­.­..­..*###*­
.....­­..­.....­­.­.­........­.­....­*###­­#­*....­.­.­.*#­###**#­#­#*.­....­...­.*­#­###­
...­.­­.......­...­.­...­.­..­...­......­­*##­##**..­..­­..*­­*###­#*#­##*...­­­*###*
..­..­...­­.­...­.....­....­­..­...­....­­­.....­.**##­#****...*­­­##­#*###­##­­#**­
­­....­...­....­...­..­.......­...­.­..­..­.....­...­­.­.­**­##­##**.####­#­­###
.....­­...­.­­...­.....­..­­.....­.­­..........­...­..­.­...­.....­­....*­*­­­­*##­######
...­..­.­........­.....­­­..­.­.­...­­........­­..­.­........­.....­....­.­..­.##­###­##­­­#
.­­....­....­.....­....­.­........­..­­.­....­­­....­.­.......­...­..­.­........­##­####*­
.­.­­.­­.......­...­.­..­...........­­.....­....­.­.­.­­...­..­...­.­..­.......­..­..­..*##**
laatste aanpassing
F............_.­ ,-´``;­
F.­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­,`.­ .­ .­`-----´..­
.­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­,.­ .­ .­ .­ .­ .­~ .­`- .­
E.­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ ,´.­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­o.­ .­o__­
E.­ .­ .­ .­ .­ .­ _­l.­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ (#­)
N.­ .­ .­ .­ .­ _.­ ´`~-..­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­,´
.­ .­ .­ .­ .­ .­,.­ .­,.­-~-.­´ -.­,.­ .­ .­ ..­´--~`
K.­ .­ .­ .­ /.­ .­/.­ .­ .­ .­ .­}.­ .­` -..­,/
N.­ .­ .­ /.­ ,´___.­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­
U.­ .­ /´`-.­l.­ .­ .­ `´-..­´........­ .­ .­
F.­ ;.­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­)-.....­l
F.­l.­ .­ .­ .­ .­´ ---........­-´.­ .­ .­ ,´
.­ .­´,.­ .­ ,.......­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ .­,´
B.­ .­´ ,/.­ .­ .­ .­ `,.­ .­ .­ .­ .­ .­ .­ ,´
R.­ .­ ..­ .­ .­ .­ .­ ..­ .­ .­ .­,.­- ´
E.­ .­ .­ ´,.­ .­ .­ .­ .­ ´,-~´`.­ ;­
N.­ .­ .­ .­l.­ .­ .­ .­ .­ ;.­ .­ .­ /__.­
G.­ .­ .­ /.­ .­ .­ .­ .­ /__.­ .­ .­ .­ .­).­
E.­ .­ .­ ´-..­ .­ .­ .­ .­ .­ .­)----~´
heysjat.. joa g bin murge op t pleintje bij de troub:) dus daan zien var us daan?.. houvndch xx cheyenne
Tien rozen voor jou

Één voor de vriendschap
Één voor de liefde
Één voor het geld
Één voor het geluk
Één voor de beroemdheid
Één voor de kennis
Één voor de schoonheid
Één voor de familie .
Één voor de eerlijkheid
Één voor een lang leven

Het is een vriendschapstest .
Stuur dit door naar zoveel mogelijk personen
En als je het terugkrijgt, zul je weten wie je
" ECHTE VRIENDEN " zijn
Als je deze ketting breekt , zal het ongeluk je volgen .
Ik waarschuw je , vanaf nu kan je een
gratis wens doen . Je hebt 30 sec. om te beginnen

ALS JE DIT VERSTUURT NAAR :

2 pers. : je wens zal uitkomen binnen het jaar
5 pers. : je wens zal uitkomen binnen 3 maanden
7 pers. : je wens zal uitkomen binnen een week
15 of meer pers. ; je wens zal uitkomen morgen
(K) petriesz :kusje2: (F)
eeeuj sjatsje..
hehe daanke joa:D
en woar zeker gezellig..;)
allein joamer dat vuil alweer vreug weg moste.. merjhe
hub mug toch nog good geamuzeerd;)

(K)(K) houvndieche;)(K)
http://members.lycos.nl/amusement80/hpbimg/552-1129.gif{dangerous link}
Zoo dan kom ie dan terug he...
Mietjuhhhhhhhhhhhh :x O:) ;)
Maare alles lekker he(Y)
Jou ook nog dan??
Enne ben elke dag in Kaastricht hoor:o
woon dr namelijk :lol: ;)

:bier:(K)(K) Michaela
heeey leeveke!
jao t waor zeker gezellig:D
now vr zien us hopelijk snel weer
dikke kus hvd :knuffel:
()"" ') (' ""()
( ,'o') ('o', )
(,,)(",(" (,,)

eeeuj sjat..
enne bis stu venoavund oach ff in de troub daan fsoe?:)
naja zeen dug venoavund missjiens daan..

(K)(K) petriesz houvndieche...(F)
ey sjatje
allesgood met dieg?
dacht laot ff n beriegske achter:)
tot snel ofzoe..
xx mimi loveyou (F)
laatste aanpassing
eey leveke..

hm joa indd al tied neet mie gezeen..:(
had dug lits toch oach gezag dat stu nog kos koame es stu wouws..
naja loat mer get weite es stu aanders us mit noar boete kuumps ofget:)

vr zien us snel daan eh!

poen houvndug (K)(K)
laatste aanpassing
YOU'VE BEEN HIT BY THE

|^^^^^^^^^^^^|
|SEXY ASS FUCK truck| '|""";.., ___.
|_..._...______===|= _|__|..., ] |
"(@ )'(@ )""""*|(@ )(@ )*****(@

ONCE YOU'VE BEEN HIT, YOU HAVE TO HIT 8 Beautiful People IF YOU GET HIT AGAIN YOU'LL KNOW YOU'RE REALLY BEAUTIFUL! IF YOU BREAK THE CHAIN, YOU'LL BE CURSED WITH UGLINESS FOR 10 YEARS SO PASS IT ... HIT WHO EVER YOU THINK IS BeAUTIFUL

(K)(F)
http://members.lycos.nl/kittysfeestplaatjes/hpbimg/verjaardag443.gif{dangerous link}
(F)(K)(K)(K):bier: Michaela!
Proficiat mupke maak der unne fijne daag vaan(K)(K)(K)
proficiat he pik! :)
hehe :bier: in ploats vaan daag is ut n8werk geworde hahaah :bier:;)
eeej sjat !

enne wie is ut?
boooh lang neetmie gesproke.. en wis ga neet dat stu joarug waors..:$
woar toen pas net terug vaan vekantie en bin dee daag ga neet op pf gewees en jeh wis t oach neet oet munne kop..:$
nja es stu us unne kier wakker bis ofso liet stu mer get weite dreenke vr us eine ensoe ke?
naja ch huur t wel eh ;)

dikke poen houvndiechee...(K)(K)
hey strakke max:D

wie is t met dieg? lang neet mie gezeen ofzoe...
leefste nog wel:D
ieg huur t wel..

hvd.. (K)(K) de aandere strakke maxB-)
laatste aanpassing
eah kerel

boh ich hub duch al lang neet gezeen :O


eg un ramp :O hehe

mer wie is ut ..??


laters Mini-Mi;)
good good..mit diech?
allang neet mie gezeen:O
(k)
gefeliciteerd;)
Haaaaaaaaaai :D

Good he en mit diech?
Wienie keumpse weer us mit feestten :banana: weurd eg weer ns tied he!!


xxx
Joah maan.
Miss mit carnaval ofsoe ;)
Haaa:D

goed en met jou?

haha ik weet.. jouwe nog niet zo
maar daar komt wel verandering in..
Let ma op!! 8)


xxx
Ja werd wel weer ns tijd he:p
gaat alles nu weer goed dan? thuis enzo?


(K)Xx
dankje :)
heej kerel

Project ga ik LIVE meemaken :P

maar zal ff kijken of we keer feestje samen kunnen doen

spreek je Mazzelssssssssssss
gefeliciteerd kerel
Proficiat jong :bier:
sambaloeleksnouver
whahahaha ontmaagd jij me gastenboek maar :lol:
6nov moh hakkuhhhhhhhhh :vaag:
je bent gewoon jaloers puhhhhhhh
hahaha nee ik kom gewoon 12uur eerder na huis dan de bedoeling was hahaha
hihaaaaaaaa i love nederland
genoeg turken gezien blehhhhhhhh
en uhm morgen hakkuhh ??
merci nog :D
enne wie is ut met diech daan ?:D
xx(K)
Enne jong?
Wie geit ut mit dg? ;)

Mzzls
Ey jong. Ok daan!

Woar ut get doa?
En wat woar te doen daan in vburg?
Aug hakkuh?
Iech bin mit unne groep noa The Qontinent gewees in belsj.

Hendige zwik doa!
Thunderdome zoal woar te veul te klein,
Kut organisatie,
Vit deur en shit..
Woar de ierste kier..En tevens de litste :D

Veer zien us (Y)
Hahaha :D

Wat veur un fees is dat daan?

Veer goon zoaterdag mit de bende noa decibellll :D:D:D

En de week doa noa noa Hardcore Vibes XXL (B)

Whoppaaaaaa
(h)
maxjuhhh :respect:

was helemaal vergeten dat ik ook nog n PF heb :S

(K)(f)