Partyflock
 
Profiel · 176870
­

148 opmerkingen

­


En heel veel geluk en liefde voor 2008

Groetjes en een dikke (k)

Kashmir en Aileen
Hey meis,

Wat leifff!!!!!!!!(K)(K)
Fijne feestdagen he en een gelukkig 2008
Dat je het gezond af mag sluiten
(K)(K)(K)
Mirella
wat een lieve foto van jouw en boy alles goed met mij wel de groeten van je buurjongen :P mark :P
 
_______­200820_____­082008___________*­ .­ +­ .­ *­ .­ +.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ *­ .­ +­ .­ *­ .­ +­ .­ *­
_____­20082008­2­0­_­­082008­­2­­­0­­­0­­8­_­­_­­_­­_­­_____­ 2007 is b­ij­na­ v­ervlogen­.­
_­­_­­­__­­­_­­2­00­82­00­82­00­8­2­0­082­008­2_____­­____­ ­200­8 s­ta­­at ­­ree­ds ­­voo­­r d­­e d­­eur­.­
­­_____­­2008­2008­2008­2­00­­82­00­82­__­­__­­__­­__­­_­ Ho­­pend­e ­op­ v­ee­l ­gel­uk­, e­­n­ vr­e­de.­
­
­_____­­_­­_­200­820­08­200­8­2­008­2­_­­___­­_­­_­­__­­­___­­ Ve­el lie­­fde vo­o­r e­lk­a­ar ­en­
___­­_­­_­­____­2­­0­­08200­­8­20082__­­­­_______­­­­____­ aa­n­­dacht ­v­o­or je­ ­n­­aaste­.­­..­Dan word­ het
____­­­__­­­_____­20­0­8­20082__­­_­­_­­_____­­_­­_­­_­­_­­__­ ho­pel­­i­jk v­oor i­­ed­er­een e­en prachtig ­j­­­aar.­
__­­_­­­­_________­­­­­­_­20082­____­­­­____­­_­­_____­­­___­ ­­­­*­ .­­ +­ .­­ *­­ .­­ +­­ .­­­ *­­ .­­ +­ .­­ *­ ­.­­­ +­­ .­ +­­­ .­­ ­*­ .­ +­ .­ ­*­ ­.­ ­+­­ ­.­ *­­
­_______­­____­­­­_­­___­2__­­_____­­­_­­­_______­­­____­­­ ­­Stuu­r ­dit b­e­r­i­chtj­­e doo­r na­­ar ­ie­dere­en
___­­­___­­__­­­____­­____­­­____­­­___­­__­­­____­­­_____­­_­ d­ie­ j­ij­ ook­ ­­een ­­geluk­kig 2­­­00­8 w­ens­.­


­

_­­­__­­_­200­82­0_­­_____­­­_­­­_­­200820__­­_­­____­­_­2­­­­00820___­­____­­_­20­­­­­082­00____­
­__­20­0­­­82008­208__­­_­20­08­2­­008­2­0___­­__­20­0­82­­00­82__­­­­__­2­00820­082­00­__­
­__­­2­­0­0___­­__­8­20__­­_­082­_­­_­­_­­­__­0­0­8­___­200___­­_­­_­8­­­20­_­­__­0­82_____­00­8__­­
­­_­­­­___­­_____­2­00_­­___­8­2­­0­­­___­­__­082___­­0­08___­­_­­_­20­0­­­____­8200­8­2­0­0­8___­
­_­­­­______­20­­08_­­__­­­__­200_­­­__­­­__­820­_­­__­0­82_­­__­­_­­_­00­­8_­­___­200­­8200­82­0__­
­__­­_­­­__­2008­­______­­­_­20­­0­___­­__­8­20___­­0­82___­­_­­_­00­­8_­­­__­2­­00___­­__­­820__­­
__­­­­_­2­­008__­­______­­_­­2008­___­2­­­00­­8­_­­__­2008___­20­­08­___­2­0­­­0_­­­_­­___­­820__­
__­­2008­2008­­20­­­­0_­­____­­2008200_­­__­­_­­­___­­8­20­­­0­820______­­_­­200820­08­__­­_­
_______­200820_____­082008___________*­ .­ +­ .­ *­ .­ +.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ *­ .­ +­ .­ *­ .­ +­ .­ *­
_____­200820­0­8­2­0­_­­082008­­2­­­0­­­0­­8­_­­_­­_­­_­­_____­ 2007 ­is­ b­ij­na­ v­ervlogen­.­
_­­_­­­__­­­_­­2­00­82­00­8­2­0­0­8­2­0­082­008­2_____­­____­ ­200­8 s­ta­­at ­­­ree­­ds ­­voo­­r d­­e d­­eur­.­
­­_____­­2008­2008­­2008­­2­00­­82­00­82­__­­__­­__­­__­­_­ Ho­­pend­e ­op­­ v­ee­­l ­gel­uk­, e­­n­ vr­e­de.­
­
­_____­­_­­_­20­0­820­0­8­200­8­2­008­2­_­­___­­_­­_­­__­­­___­­ Ve­el l­ie­­fde ­vo­o­r e­lk­a­ar ­en­
___­­_­­_­­____­2­­0­­­08200­­8­­20082__­­­­_______­­­­____­ aa­n­­dacht ­v­­o­or je­ ­­n­­aaste­.­­..­Dan word­ het
____­­­__­­­_­­____­20­0­8­­20082__­­_­­_­­_____­­_­­_­­_­­_­­__­ ho­pel­­i­­jk v­oor i­­­ed­er­een e­en prachtig ­j­­­aar.­
_­­_­­_­­­­_______­­__­­­­­­_­20082­____­­­­____­­_­­_____­­­_­­__­ ­­­­*­ .­­ +­ ­.­­ *­­ .­­ +­­ .­­­ *­­ .­­ +­ .­­ *­ ­.­­­ +­­­ .­ +­­­ .­­ ­*­ .­­ +­ .­ ­*­ ­.­ ­+­­ ­.­ *­­
­_______­­__­­__­­­­_­­___­2__­­__­­___­­­_­­­_______­­­____­­­ ­­Stuu­r ­­dit b­e­r­i­chtj­­­e doo­r na­­ar ­ie­dere­en
_­­__­­­___­­__­­­____­­_­­___­­­____­­­___­­__­­­____­­­_____­­­_­ d­ie­ j­ij­ ook­ ­­­een ­­geluk­kig 2­­­00­8 w­e­ns­.­


­

_­­­__­­­_­200­82­0_­­_____­­­_­­­_­­20082­0__­­_­­____­­_­2­­­­0082­0___­­____­­_­20­­­­­082­00____­­
­__­20­0­­­82008­208_­­_­­_­20­08­2­­008­2­0___­­__­20­­0­82­­00­82__­­­­__­2­00­820­082­00­__­
­__­­2­­0­0_­­__­­__­8­20__­­_­082­_­­_­­_­­­­__­0­0­8­___­200___­­_­­_­8­­­­20­_­­__­0­82_____­00­8__­­
­­­_­­­­___­­_____­2­00_­­___­­8­2­­0­­­___­­__­082___­­0­08­___­­_­­_­20­0­­­____­8200­­8­2­0­0­8___­
­_­­­­______­20­­­08_­­__­­­__­200_­­­__­­­­__­820­_­­__­0­82_­­__­­_­­_­00­­8_­­­___­200­­8200­82­0__­
­
­__­­_­­­__­2008­­______­­­_­20­­­0­___­­__­8­20___­­0­82­___­­_­­_­00­­8_­­­__­2­­00___­­__­­8­20__­­
__­­­­_­2­­008­__­­______­­_­­2008­___­2­­­00­­8­_­­­__­2008___­20­­08­_­­__­2­0­­­0_­­­_­­___­­820__­
__­­2008­­2008­­20­­­­0_­­_­­___­­2008200_­­__­­_­­­___­­8­20­­­0­8­20______­­_­­20082­0­08­__­­_­
_______­200820_____­082008___________*­ .­ +­ .­ *­ .­ +.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ *­ .­ +­ .­ *­ .­ +­ .­ *­
_____­200820­0­8­2­0­_­­082008­­2­­­0­­­0­­8­_­­_­­_­­_­­_____­ geluk­ki­g en gezond 2008
_­­_­­­__­­­_­­2­00­82­00­82­00­8­­2­­0­082­008­2_____­­____­ ­
­­_____­­2008­2008­200­8­2­­00­­82­00­82­__­­__­­__­­__­­_­ Ho­­pend­e ­op­ v­­ee­l ­­gel­uk­, e­­n­ vr­e­de.­
­
­_____­­_­­_­200­8­20­08­­200­8­2­008­2­_­­___­­_­­_­­__­­­___­­ Ve­el lie­­­fde vo­­o­r e­lk­a­ar ­en­
___­­_­­_­­____­2­­0­­082­00­­8­20­082__­­­­_______­­­­____­ aa­n­­dacht ­v­o­o­r je­ ­n­­­aaste­.­­..­Dan word­ het
____­­­__­­­____­­_­20­0­8­20­082__­­_­­_­­_____­­_­­_­­_­­_­­__­ ho­pel­­i­jk­ v­oor i­­e­d­er­een e­en prachtig ­j­­­aar.­
__­­_­­­­­_________­­­­­­­_­20082­____­­­­____­­_­­_____­­­___­ ­­­­­*­ .­­ +­ .­­­ *­­ .­­ +­­ .­­­ *­­ .­­ +­ .­­ *­ ­.­­­ +­­ .­­ +­­­ .­­ ­*­ .­ +­­ .­ ­*­ ­.­ ­+­­ ­.­ *­­
­_______­­____­­­­­_­­___­2__­­____­­_­­­_­­­_______­­­____­­­ ­­Stuu­r ­di­t b­e­r­i­chtj­­­e doo­r na­­ar ­ie­dere­en
___­­­­___­­__­­­____­­___­­_­­­____­­­___­­__­­­____­­­_____­­_­ d­­ie­ j­ij­ ook­ ­­­een ­­geluk­kig 2­­­00­8 w­ens­­.­


­

_­­­__­­_­­200­82­0_­­_____­­­_­­­_­­200820__­­­_­­____­­_­2­­­­00820_­­__­­____­­_­20­­­­­082­00____­
­­__­20­0­­­82008­208__­­­_­20­08­2­­008­2­0___­­__­20­0­­82­­00­82__­­­­__­2­0082­0­082­00­__­
­__­­2­­0­0___­­­__­8­20__­­_­082­_­­_­­_­­­__­­0­0­8­___­200___­­_­­_­8­­­20­­_­­__­0­82_____­00­8__­­
­­­_­­­­___­­_____­2­00_­­___­8­2­­­0­­­___­­__­082___­­0­08__­­_­­_­­_­20­0­­­____­8200­8­2­­0­0­8___­
­_­­­­______­20­­­08_­­__­­­__­200_­­­__­­­__­8­20­_­­__­0­82_­­__­­_­­_­00­­8_­­_­­__­200­­8200­82­0__­
­_­­_­­_­­­__­2008­­______­­­_­20­­0­­___­­__­8­20___­­0­82___­­­_­­_­00­­8_­­­__­2­­00___­­__­­820­__­­
__­­­­_­2­­008__­­­______­­_­­2008­___­2­­­00­­8­_­­_­­_­2008___­20­­08­___­2­­0­­­0_­­­_­­___­­820__­
__­­2008­2­008­­20­­­­0_­­____­­­2008200_­­__­­_­­­___­­8­20­­­0­820­______­­_­­200820­0­8­__­­_­
 
De beste wensen voor 2008!!!!
>>>>stuur deze liefdes hartje naar<<<<
>>>>5 men­­­­­­­­­­­s­­­­­­­­en die je lief hep<<<<
>>>>en ­j­e­ ­z­a­l­ ­h­e­e­l ­g­e­l­u­kk­i­g­ zijn<<<<

­

­
_­­__­­__­­__­­__­­§§­­§­§_­­__­­­­­__­­__­­_$­­$$­­__­­­__­­_­­­___­­_$$­­­$_­­­__­­_­­_­­­__­­_­§§­§§_­­___­­___­­__­­_­­
­__­­­­___­­­­_­­­­_­§§­­__­­­__­§§­___­­­$$$$­­­$$$­­$$­­­_­­__­­$$­­$$­­$$­­$$­­$­­­__­­_­§­§_­­__­­_­­­§§­__­­_­­­_­­__­­­­__­
_­­­_­­___­­_­§­­§__­§§­­__­­__­­­§$$­­$­­­$$$­­$­­­$$$$$­­­­$$$$$­­­­­$$$­­­$­­$$$­­§­_­­__­­_­­§§­_­­_­§§­_­­_­­____­
­­
­_­­___­­­_­­§§_­­­­­_­­§§__­§­­§­_$$$$­­­­­$$$$$$­­$$­­­$­­­$$$$­­­$$­­$­­$­­$­­­$$­­$$_­§§­­__­­§­§__­­­§­­§____­­­­­_­­
__­­__­§­§­­­__­§§__­­­­§­§___­­$­­$­­$­­$$$­­$$­­$­­­­$$­­$$$$­­$­­$­­$­­$­­­$$­­$$$­­__­­_­­§­§­__­­§§­_­­_­­§§_­­­__­­_­­­
____­­§­­§­_­§­­_­§_­­§_­­§_­§­­­___$$­­­­$­­­­$$$$$­­$­­$­­$$­­­$$$$­­$$­­$­­­­­­$___­§_­§­_­§_­­­§_­­§_­§­­­§__­­__­
­
­
­
___­­­§§_­­­­_­­­_­§­­­_­§_­§_­­__­­­_____$­­$­­$­­­­­­$$­­$$$$$$­­$$$­­­$$­­__­­­__­­­___­­­_­§­_­§­_­§­_­­__­­§§_­­­­­­­__­
­___­§§_­­­­_­­§_­­§_­­__­­_­­_­­_­­_­­__­­____$­­$­­$­­$­­$$­­­­­$$$$$­­$­­­__­­____­­­_­­__­­__­­­__­§­_­§_­­­­­_­§§__­­­_­
­
__­­§­­­­§__­§_­­_­­___­­___­­­­__­­­_­­­_____­­__$­­­$$$­­$­­$­­­$$­­__­­_­­_­­_­­__­­__­­­_­­____­­___­­_­­§­­__­­­­§§__­
­­
_­­_­§­§­§­­­__­­______­­­____­­­_­­­­__­­______­­­_­­$$­­­­$$­­_­­_­­______­­_­­­­___­­­___­­­­_­­____­­__­­
 
Hey,hey meisie..:bounce:

van harte gefeliciteerd met jou verjaardag..(f)

en nog vele jaren erbij en ik hoop dat jij een

hele fijne dag mag hebben..:cheer:

Dikke(K)monsche
 
Hoi,hoi Patty..:cheer:

van harte gefeliciteerd met jou verjaardag

en maak er een hele mooie :cocktail: dag van..:cheer:

Dikke:knuffel:sharona(K)
ik zeg hoooooi patty

gefeliciteerd met je verjaardag he ik heb er al 1 op jou gedronken vanmorgen ahahah maak er ene leuke gezellig dag van,

groetjes (K) op je voorhoofd bryan
hey meissie, :cheer:

:cheer: gefeliciteerd met je verjaardag!!
veel plezier vandaag :cheer:

groetjes regina
eeey patty

gefeliciteerd met je verjaardag
en veel plezier vandaag he

knuff (K) soraya en denver
hoi patty

gefeliciteerd met je verjaardag.

maak er een gezellige dag van met elkaar.

groetjes lars

(K)
Heey meissie!

Van harte gefeliciteerd met je B-day!

Wens je nog een fijne dag toe!


(K) Dennis en Patricia
Heeeeeeeeee die Pantyyyy;)

Gefeliciteerd met je verjaardag!
en ik hoop dat je een leuk weekend heb gehad!:D

(K)(K)(K) Dees
hey allemaal,

bedankt voor de felicitaties,
was weer een super gezellige verjaardag,

(K)patty
 
:CHEER: Gefeliciteerd!!!:CHEER:

(K)(K)(K)
 
Hey2..:flower:

jah dank je wel hoor..:respect:
(K)monsche
 
Hey,hey Patty

:cheer:..HAPPY BIRTHDAY TO YOU..:cheer:

:cheer:..HAPPY BIRTHDAY TO YOU..:cheer:

:cheer:..HAPPY BIRTHDAY DEAR PATTY..:cheer:

:cheer:..HAPPY BIRTHDAY TO YOU..:cheer:

Dikke(K)monsche
hey patty

gefeliciteerd met je verjaardag

en vele jaren

groetjes lars(K)
Hey Meis

Gefeliciteerd met je verjaardag!

xxx
:bounce:Gefeliciteerd met je verjaardag:cheer: maak er een mooie dag van.
Groetjes aan je moeder patty(k)raytjuuuuuh:banana:
laatste aanpassing