Partyflock

Afkortingen......

 
Zit soms zinnen te lezen, staan dan vol met die afkortingen (BTW enz..), snap er dan geen kloot van!!!!! Heb egt elk combinatie al geprobeerd, maar komt er nie uit!!!!
HELP ME!!!!!!!!!!:frusty:
btw = by the way
wil je nog meer weten? :)
Als dat ken:)
muv = Met Uitzondering Van
iig = InIederGeval
idd = InDerDaad

Dit is wat nu ff in me op komt, de snap ik meestal ook niet helemaal........ :S
mzl = mazzel
ltrz = laterz
fu = fuck you
omfg = Oh My Fucking God

Verder weet ik het ook allemaal niet ?
Vraag maar aan heidimeisje, die slaat de helft van de letters over volgens mij, dus die kan je vast wel verder helpen. :)
iid moet zijn idd!!

np = no problem
bzt = ben zo terug (engelse versie is brb = Be Right back)
Waar ik een tijdje over heb gedaan om te snappen is LOL. Het betekent Laughing Out Loud
en ROFL = Rolling on the floor laughing
B & B = bier en bass...:D
k= ik
j= je
w= we
z= ze
t= te
m= me
al1= alleen
w8= wacht
w88= wachten

en ga zo maar door!
ROFLMAO= Rolling over Floor laughing my ass off (Als het goed is)
kma - kiss my ass
fma - fuck my ass
cu - see you
cul8er - see you later
lb - lekker belangrijk
4u - for you
2u - to you
gf=girlfriend
bf=boyfriend
dl=downloaden
brb=be right back
bbl=be back later
stfu=shut the fuck up <-- Cenobite :P
ttyl=talk to you later
re=returned
gvd=godverdomme
thnx=thanks
hc=hardcore
nm=nevermind
enz.
en 'imo' zie ik ook vaak


weet bij god niet wat dat is

of ist typefout van 'ik' want alle letters zitten in de buurt..........
LONSDALE=

Laten wij
Onze
Nederlandse
Staat
De
Allegtonen
Lekker
Etteren!!

*haha grapje*
taub: in my opinion
LD = Lekker Ding !
AAMOF As A Matter Of Fact Het is nu eenmaal een feit

ADN Any Day Now Het kan nu elke dag gebeuren

AFAIK As Far As I Know Voor zover ik weet

AFAIR As Far As I Remember Voor zover als ik me
herinneren kan

AFK Away From Keyboard Even bij de computer weg

AKA Also known as Ook bekend als

ASAP As soon as possible Zo snel mogelijk

ASL Age, Sex, Location leeftijd, sexe, plaats
dit vragen ze in chatrooms vaak als eerste
als ze je willen leren kennen

ATH All Times High Het beste ooit

ATM At The Moment Op het ogenblik

AWGTHTGTTA Are We Going To Have To Go Through
This Again Moeten we het daar echt weer over hebben.

AYT Are You There Ben jij daar?

AYBABTU All Your Base Are Belong Tho Us Heeft iemand hier een mooie vertaling van s.v.p.?

b4 before voor/voordat

B4N Bye For Now Tot ziens

BAK Back At Keyboard Ik ben weer terug bij de computer

BBFN ByeBye For Now Tot ziens

BBIAB Be Back In A Byte Ben zo terug

BBIAF Be Back In A Few (minutes) Ik ben over een paar minuten terug

BBL Be Back Later Ik kom later nog terug

BBS Be Back Soon

Bulletin Boards System Kom snel terug

BEG Big Evil Grin brede duivelse grijns

BF BoyFriend Vriend

BFD Big Fucking Deal Spreekt voor zich

BIOYIOP Blow It Out Of Your I/OPort Blaas het uit je I/Opoort / Stuur maar snel op

BIW Ben Ik Weer

BOTEC Back of the envelope calculation Berekening op een bierviltje

BRB Be Right Back Ik ben zo terug

BTA But Then Again Maar dan nog

BTW By The Way Tussen twee haakjes,
Nu ik toch bezig ben, dat wil ik ook nog zeggen/vragen

BWL Bursting With Laughter Barsten van het lachen

BWTHDIK But What The Heck Do I Know Ach wat weet ik nu helemaal

BYAM Between You And Me Tussen ons gezegd en gezwegen

BYKT But You Knew That Dat wist je toch

BYOB Bring Your Own Bottle Breng je eigen drank mee

C&G Chuckle and Grin Onderdrukt lachje, toch maar een grijns

CMIIW Correct Me If I'm Wrong Als ik het mis heb, moet je het zeggen

CU See you Tot ziens

CU@ See you at Ik zie je bij

CU@8 See you at 8 o'Clock

Or different digit Ik zie je om 8 uur
Ander cijfer voor een andere tijd

CU@school See you at School Ik zie je op school

CU L8er See you later Tot ziens

CYA See Ya Tot ziens

CYALL See You All Tot ziens allemaal

DIKU? Do I Know You? Ken ik u ?

DIIK Damned If I Know Verdomd als ik dat weet

DILLIGAF Does It Look Like I Give A Fuck Denk je dat mij dat wat kan schelen

DK Don't Know Weet het niet

DND Do Not Disturb Niet Storen

DQMOT Don't Quote Me On This Zeg niet dat je het van mij hebt

DTRT Do The Right Thing Doe wat je denkt dat goed is

eg evil grin gemeen lachje

EOT End Of Threat Einde van de draad, m.a.w. Geef geen antwoord meer op dit bericht / PUNT UIT

EXE Executable Uitvoerbaar
Meestal gebruikt als extensie voor computerprogramma's

F2F Face to Face Terwijl je naar elkaar kijkt.
Of een echt gesprek, of een chat met webcams, zodat je elkaar kunt zien.

FAQ Frequently Asked Questions Veel gestelde vragen

FCFS First Come, First Serve Wie het eerst komt, het eerst maalt

ff eventjes (effe)

FISH First In, Still Here Het eerst binnen, en ik ben er nog steeds

FU Fuck You spreekt voor zich:-))

ff w88 even wachten

FTP File Transfer Protocol Standaard voor het uitwisselen van bestanden tussen computers

FMTYEWTK Far More Then You Ever Wanted To Know Veel meer dan je ooit wilde weten

FTTT From Time To Time Af en toe
Van tijd tot tijd

FUD Fear, Uncertainty and Doubt Angst, Onzekerheid en Twijfel

FWIW For What It's Worth Voor wat het waard is

FYA For Your Amusement Om je te vermaken

FYI For Your Info Ter uwer informatie

g Grin Grijns

G Big Grin Brede grijns

GA Go Ahead Ga je gang

GAL Get A Life Ga eens echt leven

GF GirlFriend Vriendin

GFN Gone For Now Nu ben ik weg

GG Good Game Goed spel, Goed Gespeeld

GGA Good Game All Goed Gespeeld Allemaal

GGB Goed Gedaan Buur

GGM Goed Gedaan Maat

GIWIST Gee I wish I'd Said That Tjee, ik wou dat ik dat gezegd had

GMTA Great Minds Think Alike Grote geesten denken hetzelfde

GTRM Going To Read Mail Ga even mijn mail lezen

GTSY Great To See You Geweldig leuk om je te zien

H&K Hugs & Kisses kusjes en knuffels

HAND Have A Nice Day Prettige dag verder

HHIS Hanging Head In Shame Van schaamte het hoofd
laten hangen

HOYEW Hanging On You Every Word Aan je lippen hangen/graag en goed luisteren

HTH Hope That Helps Hoop dat het helpt

HTML Hyper Text Markup Language "Taal" waarin internetpagina's geschreven worden,
wordt nu ook vaak gebruikt voor helppagina's

HTTP Hyper Text Transfer Protocol Standaard voor het uitwisselen van HTMLpagina's tussen computers

IAC In Any Case In ieder geval

IANAL I Am Not A Lawyer (but...) Ik ben geen advocaat, (maar..)

IC I See Ik snap het

Idd Inderdaad

Iig In ieder geval

ICQ I seek you populair communicateprogramma
Voor informatie over ICQ

IDK I Don't Know Ik weet (het) niet

IHA I Hate Acronyms Ik haat acroniemen

IIRC If I Remember Correctly Als ik me goed
herinner

IJWTK I Just Want TO Know Ik wil alleen maar weten

IJWTS I Just Want To Say Ik wil alleen maar zeggen

Ik w8 al1 op jou Ik wacht alleen op jou

IKWUM I Know What You Mean Ik snap wat je bedoelt

ILY I Love You Ik hou van je

IMA I Might Add Ik zou kunnen toevoegen

IMAO In My Arrogant Opinion Naar mijn arrogante mening

IMCO In My Considered Opinion In mijn weloverwogen opinie

IME In My Experience Naar mijn ervaring

IMHO In my humble opinion Naar mijn bescheiden
mening

IMO In my opinion Naar mijn mening

IMNSHO In my not so humble opinion Naar mijn niet zo bescheiden mening

INPO In No Particular Order Niet in een volgorde

IOU I Owe You Ik ben je wat verschuldigd

IOW In Other Words Met andere woorden

IPN I'm Posting Naked Ik verstuur dit naakt

IRC Internet Relay Chat wereldwijd chatnetwerk
Een goede uitleg over chatten en IRC vind je op de X homepage

IRL In Real Life In het dagelijks leven

ISS I'm So Sure Ik ben er van overtuigd

ISSYGTI I'm So Sure You Get The Idea Ik ben ervan overtuigd dat het tot je doordringt

ISWIM/IYSWIM If you See What I Mean Als je snapt wat ik bedoel

IWALY I Will Always Love You Ik zal altijd van je houden

IWBNI It Would Be Nice If Het zou leuk zijn als

IVL In Virtual Life In het leven in cyberspace(op
het Internet)

IYKWIM If You Know What I Mean Als je begrijpt wat ik bedoel

JAM Just A Minute een ogenblikje

JIC Just In Case Voor het geval dat

JMO Just My Opinion Alleen mijn mening maar
Mijn idee

JTLYK Just To Let You Know Alleen om je te laten weten dat

KIT Keep In Touch We houden contact

KMYF Kiss Me You Fool Kus me sufferd

KOL Kiss On Lips Kus op lippen

KOTC Kiss On The Cheek Kus op de wang

KWIM Know What I Mean? Weet je wat ik bedoel?

L Laugh Lach

L8 Lacht

LD Lekker Ding

LDR Long Distance Relationship Lange
afstandsrelatie

LTR Long Term Relationship Relatie op lange termijn

LLTA Lots and Lots of Thunderous Applause Een daverend applaus

LALOTA Lots And Lots Of Thunderous Applause Daverend applaus/staande ovatie

LMAO Laughing My Ass Off Zo hard lachen dat mijn achterste losraakt

LMD Lijkt Me Duidelijk

LMLO Laughing My Longs Out Mijn longen uit het lijf lachen

LMFAO Laughing My Fucking Ass Off Zie LMAO

LOL Lots Of Love Heel Veel Liefde

LOL Lots Of Licks Heel Veel Likjes
Bijdrage; Annuska

LOL Laughing out loud Schaterlachend

LSLMBH Laughing So Hard My Belly Hurts Pijn in mijn buik van het lachen

LTHTT Laughing To Hard To Type/Talk Niet meer
kunnen typen/praten van het lachen

LTNS Long Time No See Lang niet gezien

LU4FR Love You For Ever Hou eeuwig van je
LULAB Love You Like A Brother Hou van je als van een broer

LULAS Love You Like A Sister Hou van je als van een zus

LUWAMH Loving You With All My Heart Van je houden , uit de grond van mijn hart

LY/LU Love You Hou van je

MOTAS Member Of The Appropriate Sex Lid nan de vereiste sexe

M8 Mate Maat,makker,vriend

M8TY Mighty machtig, sterk

MorF? Male or Female? Ben je man of vrouw

MOTD Message Of The Day Bericht van de dag

MOTOS Member Of The Opposite Sex Lid van de
andere sexe

MOTSS Member Of The Same Sex Lid van dezelfde
sexe

MYOB Mind Your Own Business Bemoei je met je eigen zaken

MUSM Miss You So Much Mis je vreselijk
mzzl Mazzel in de betekenis van 'doei' of 'tot ziens'

NG Newsgroup Nieuwsgroep

N1 Nice One Mooie

NIFOC Naked In Front Of Computer Naakt achter de computer

NS Nice Shot Mooie Beweging

NM Nice Move Bericht van de dag

NMM8 Nice Move Mate Mooie Beweging Maat

NHOH Never Heard Of Him/Her Nooit van hem/haar
gehoord

NP No Problem Maakt niet uit

NX Niks

OIC Oh I See O ja, ik snap het

OK LD Okay Lekker Ding

OLL OnLine Love Internetliefde

OTOH On The Other Hand Aan de andere kant

PDS Please Don't Shout Niet schreeuwen alsjeblieft
Een bericht dat geschreven is in hoofdletters
lijkt op schreeuwen, dat wordt beschouwd als onbeleefd

P French kiss Tongzoen

p== Pee
(Dutch) pissen

PITA Pain In The Ass Verdomd Vervelend

PLonK Put Luser on Killfile Berichten van deze luser( een samentrekking van loser en user=een gebruiker die het maar niet wil leren) worden uitgefilterd/niet meer weergegeven

PLOKTA Press Lots Of Keys To Abort Druk veel toetsen in af te breken, wordt gebruikt als de computer hangt/niet meer reageert.
Meestal wil [Ctrl-Alt-Del] bij Windows dan wel volstaan .

PLZ 4GV Me Please Forgive Me Vergeef me alsjeblieft

PMFJI Pardon Me For Jumping In Excuseer me voor het midden in een discussie er tussen komen

PMJI Pardon My Jumping In Excuseer me voor het midden in een discussie er tussen komen

PNCAH Please, No Cursing Allowed Here Wil je hier alsjeblieft niet vloeken

ppl people mensen

POSSLQ Person Of Opposite Sex Sharing Live
Quarters Iemand van het andere geslacht, waar je je woonruimte mee deelt

POV Point Of View Gezichtspunt


PTMM Please Tell Me More Wil je me daar meer over vertellen, alsjeblieft?

ROFL Rolling On Floor Laughing Over de grond rollen van het lachen

ROTF Rolling on the floor Over de grond rollen (van het lachen)
korter dan ROTFLOL, dus vaker gebruikt

ROTFLAHMS Rolling On The Floor Laughing And Holding My Side Over de grond rollen met pijn in de zij van het lachen

ROTFLMAO Rolling On The Floor Laughing My Ass Off Mijn kont verliezen van het lachen
(ErgAmerikaanse uitdrukking)

ROTFLOL Rolling on the floor laughing out loud Over de grond rollen van het lachen

RTM Read The Manual Lees de handleiding

RTFAQ Read The Frequently Asked Questions Lees de veelgestelde vragen

RTFM Read The Fucking Manual Lees verdomme eerst de handleiding,
voor je stomme vragen stelt

RUOK? Are You OK? Alles in orde met je?

s Smile lach

S Big Smile Gulle lach

SEC Wait a second een ogenblik geduld

SMO/SMon Serious Mode On Op de "serieuze" knop gedrukt

Even volkomen serieus

SMoff Serious Mode Off Niet langer serieus

SMS Short Message Service Tekstbericht per
mobiele telefoon

SOMY Sick Of Me Yet Heb je al genoeg van me

SPAM Stupid Person's AdvertiseMent Advertentie van een stommeling

SWALK Sealed With A Loving Kiss Bezegeld met een liefhebbende kus

SWIM See What I Mean? Begrijp je wat ik bedoel?

SYS See You Soon Tot gauw

TIA Thanks In Advance Bij voorbaat dank

TDTM Talk Dirty To Me Vertel wat "spannends"

TGIF Thank God It's Friday God zij dank, is het
vrijdag

TLK2UL8R Talk To You Later Spreek je later

Thnx Thanks Dank je

Thx Thanks Dank je

TNXE6 Thanks a million times
"E6" means 10 to the 6th power= a million Duizendmaal dank
E6 betekent 10 tot de 6de macht= 1 miljoen

Tot BEFS We bellen, emailen, faxen of SMSen

TOY Thinking Of You Aan jou denkend

TP Thanks Partner Bedankt maat

TV Tranvestite Travestiet

TTBOMK To The Best Of My Knowledge Naar mijn
beste weten

TTFN TaTa For Now Dat was het voor dit moment

TTKSF Trying To Keep a Straight Face Proberend
het gezicht in de plooi te houden

TTYL/TTUL Talk To You Later Ik spreek je later nog
Tot ziens

TTYT Talk To You Tomorrow Spreek je morgen

TY Thank You Dank je

TYVM Thank You Very Much Heel erg bedankt

UOK? Are You OK? Alles in orde met je?

U2 You Too Jij Ook

URMATH You Are My All Times High Jij bent het beste wat mij ooit overkomen is

URL Uniform Resource Locator Het adres van een internetpagina

US You Sucks
You Sux vertaal ik maar niet :-))

VLEK Many love and kisses Veel Liefs En Kusjes

vr gr vriendelijke groeten

WB Welcome Back Welkom terug

w8 ff wacht even

W8 Wait Wacht

W817 Wacht eens even

W84M Wait For Me Wacht op me

WDALYIC Who Died And Left You In Charge Wie is er
dood, dat jij de leiding hebt?

WDYT What Do You Think? Wat denk jij?

WFM Works For Me Bij mij lukt dat

WIBNI Wouldn't It Be Nice If? Zou het niet leuk zijn als?

WOTAM Waste of Time And Money Verspilling van tijd en geld

WRT With Respect To Ten opzichte/aanzien van

WTGP Want To Go Private Wil je een privegesprek?

WUF Where are You From Waar kom je vandaan?

WYGIWYPF What You Get Is What You Paid For Je
krijgt waar je voor betaald hebt

Wysiwig What you see is what you get Je krijgt wat je ziet
Wordt gebruikt voor programma's om internetpagina's te maken, zonder HTML te hoeven beheersen

XOXOXO Kisses & Hugs Zoenen en omhelzingen

Xje Kusje

XIje Ik zie je

XQ6 Excuses Excuses

Y2K Year 2000 Het jaar 2000

YABA Yet Another Bloody Acronym zomaar een stom
letterwoord

YGTI You Get The Idea? Heb je het plaatje?

YIU Yes, I Understand Ja, Ik snap het

YSS You're So Sweet Je bent zo lief

YW You're Welcome Graag Gedaan

ZGGB Zeer Goed Gedaan Buur

ZGGM Zeer Goed Gedaan Maat


---------------------------------------------------------------------
zo dat waren de meeste wel geloof ik...

man nu heb ik ook gen zin meer hoor...suk6 met het uit je kop leren (NOT)...%)
je kan idd wel bezig blijven :D
mensen zijn ook altijd blij met mij :-)

veel gebruikt door mij

eik = eigenlijk
ms = misschien
ws = waarschijnlijk
afk = away from keyboard (maar das meer voor irc)
AFK kennen wij onlinegamers ook hoor!
ja :-)

maar in een forum zal het niet zoveel gebruikt worden, dat bedoelde ik meer :-)