Partyflock

Gevaar dan toch van Rechts?

 
Forumonderwerp · 21279
Komt het gevaar dan toch van Rechts?

Sedert de Verenigde Staten een conservatieve regering hebben,gaat het er in economisch en sociaal opzicht slechter.
Vanaf het moment dat wij hier in Nederland een rechtsere regering kregen(CDA-VVD-LPF) ging het ook slechter.Toeval?
Misschien niet.
In de afgelopen maanden zijn verschillende onderzoeken verschenen die allemaal in deze richting wijzen:hoe conservatiever of rechtser het regeringsbeleid,hoe slechter het met de geestelijke gezondheid van de mensen en de economie gaat.


Volgens Australische onderzoekers heeft het zeker te maken met het soort regeringsprogramma`s waar conservatieve regeringen mee komen.
En vooral met de effecten die de formuleringen daarin(bezuinigingen op uitkeringen en algemene voorzieningen) en de uitvoering daarvan heeft op toekomstverwachtinge­n van bepaalde groepen burgers
Conservatieve regeringen aldus de onderzoekers,bieden minder hoop aan het grootste deel van de bevolking en doen daarmee de waarschijnlijkheid op gevoelens van uitzichtloosheid en negatieve toekomstverwachtinge­n en dus op suicide toenemen bij groepen burgers die zowiezo al kwetsbaar zijn.

Doorgaans denken het publiek en denken ook veel beurshandelaren en beleggers dat rechts beter is voor de economie dan links.
Maar in een publicatie in het Microsoft internettijdschrift Slate wordt door economen aangetoond dat de aandelenmarkt in de Verenigde Staten het over de hele twintigste eeuw onder Democratische presidenten steeds beter heeft gedaan dan onder de Conservatieve.
laatste aanpassing
als je oversteekt moet je tog naar Links en Rechts kijken?
Mama ik dacht dat jij je niet meer met politiek ging bemoeien!!
Toch lekker om je gelijk te halen he!

Toch blijf ik een rechtse rakker!(centrumrecht­s dan voor dat ik weer smartasses opm krijg)
Weinig aan toe te voegen R-Man(Y)

Je hoort weleens vaker onderzoeken die door bepaalde invloeden uit de maatschappij gefinancierd worden, om maar een stukje complottheorie uit de kast te trekken.

Kan onzin zijn wat ik nu zeg, maar vlak het bij voorbaat niet uit.
Ik weet wel zeker dat als we Groen Links en D66 aan de top hebben, het minder 'goed' gaat dan nu...

Ben het dus ook absoluut niet eens met de onderzoekers... ze zullen wel geitewollensokken dragen :P

Maar jah ieder zijn mening
Ik zou me niet meer met de topics bemoeien over persoonlijke meningen.
Ik heb vaak genoeg gezegd war ik op stem.
Blijf ik niet herhalen:)
Vaak genoeg gezegd waarom,blijf ik niet herhalen:)

Kwam dit stuk tegen in het Rotterdams Dagblad.
Vond het in de lijn van jullie discussies wel aardig.

Alexander leest andere kranten,dus ik dacht:kom type het effies neer.

Geen persoonlijke noot van mij erbij:)

Dus gram willen halen,lieverd,zo zit ik niet in elkaar:)
Of gelijk willen halen,kom zeg,ben ik te groot voor gegroeid,gaf jullie gewoon weer een nieuw discussie puntje/nadenkertje aan.

En ik wilde ook helemaal niet mijn mening geven.

Doe ik niet met krantenartikelen,dan haal ik anderen aan,en niet mijzelf:)en dat vind ik niet eerlijk.
laatste aanpassing
zeg gabbermams wanneer gaan we nouw s trouwen?
Eerlijk gezegd nergens gelezen GM>> denk alleen uit je postings een pvda op te maken, of cda, but i could be wrong of course:)

En ik viel jou niet aan, maar de berichtgeving met de stille hint.
Er stond nog meer,had ik expres weggelaten,maar waarom niet?toch?


Laten we voorlopig eens aannemen dat de conclusie inderdaad deze is:voor de economische en de geestelijke gezondheid van het merendeel van de bevolking is de conservatieve of rechtsere keuze de slechtere.

Waarom maken de mensen op eeen moment dan toch die keuze?
Een reden kan zijn,dat ze gewoon niet weten welke de negatieve effecten van een ruk naar rechts kan zijn.
Maar waarschijnlijker speelt een grotere rol dat voor de moderne"snelle"mens eenmaal per 4 jaar afrekenen met de gekozen beleidsmakers eenvoudig een te lange termijn is.
Als wat goed gaat heel snel gewoon word en als frustraties over wat niet goed gaat,niet snel kunnen worden geagendeerd,dan worden verkiezingen al gauw een afstraffingsexerciti­e jegens de heersende politici....enz,enztrouwens het stuk is geschreven door Rene Diekstra.
Een bekend Psycholoog.
Rotterdams Dagblad,afgelopen zaterdag,column van Rene Diekstra en met de kop:KOmt het gevaar toch van rechts?

Niets van mamma zelf:)

En trouwen Thijz,eerst verkering:devil:
Rene Diekstra..­


Die gast is beschuldigd en veroordeeld voor plagiaat.­
Laat hem eerst maar eens van die smet op zijn blazoen afkomen, dan zien we wel verder.­ Voor mij is hij nu gewoon een charlatan.­
Daar zit zeker wat in, wat die Rene zegt. Alleen bedenk wel dat elk jaar verkiezingen (zoals het nu gaat geen uitzondering:P:P) niet werkt. Geen tijd nl. om alles uit te werken.

misschien is het D66 idee om meer referenda te houden goed, maar dan WEL met verplichte opkomst, gezien de gemiddelde Nederlander te lui is van zn reet te komen om even te stemmen.
Of hebben we het nu over een andere Diekstra...­??
Zou me natuurlijk kunnen vergissen...­
R-man>> wist ik niet, maar ik blijf bij wat ik in mijn post hierboven schreef:)
gabbermama :lief:
Ja,Rando,maar vergissen is menselijk,zelfs jou:devil:
gm verkering?
Uiteraard had ik gelijk betreffende deze amateur psycholoog.­

KOMTIE:

''Diekstra's gedrag is 'verwerpelijk'

Misstappen als die van René Diekstra zijn niet te voorkomen.­ Dat zegt prof.­dr.­ L.­ Leertouwer, rector van de Leidse universiteit.­ Ook een code tegen wetenschappelijke fraude zou niet helpen.­ 'Zo'n code is er trouwens al: overschrijven mag niet.­'

De Leidse klinisch-psycholoog prof.­dr.­ René Diekstra nam begin deze week ontslag nadat hij kennis had genomen van het rapport van de commissie-Hofstee.­ Die had in opdracht van het Leidse universiteitsbestuur uitgezocht wat er waar was van de beschuldigingen van plagiaat aan het adres van Diekstra.­ Het oordeel van Hofstee was vernietigend: als hoogleraar kan hij niet gehandhaafd blijven.­

De commissie kon nauwelijks terugvallen op goed omschreven, algemeen geldende regels.­ Ruim een jaar geleden stelde de KNAW, de academie van wetenschappen een notitie op over 'wetenschappelijk wangedrag', maar die vond de commissie nogal globaal.­ Daarom moest zij een aantal algemene vragen zelf beantwoorden.­

Eén van die vragen was of plagiaat in populair werk gevolgen moet hebben voor iemands wetenschappelijke positie.­ De commissie vindt van wel, vooral omdat Diekstra's populaire publicaties op hetzelfde vakgebied liggen als zijn wetenschappelijke werk en ook omdat de 'slachtoffers' vakgenoten zijn.­ 'Van wezenlijk belang' acht de commissie dat Diekstra bovendien verantwoordelijk is voor minstens één geval van plagiaat in een wetenschappelijk artikel.­

Rector Leertouwer oordeelde op grond van Hofstee's rapport dat Diekstra 'met het geestelijk eigendom van derden is omgegaan op een wijze die onder geleerden algemeen als verwerpelijk wordt beschouwd.­' Hij denkt niet dat affaires als die rond Diekstra te voorkomen zijn.­ Overigens meent de rector dat psychologen een 'bijzonder risico' lopen.­ 'Zo werkt de markt voor welzijn en geluk: zulke 'kop-op-boekjes' kan je als het ware niet snel genoeg uitpoepen.­' ''
HAHAHAhAhAHA


Wat een figuur die Diekstra:

''Knip- en plakmoraal
De Groene Amsterdammer van 18 december 1996


Vrijwel alle levenswijsheden waarmee René Diekstra het volk succesvol bestookte, blijken met knippen en plakken tot stand gekomen.­ De psycholoog raakte zo verdwaald in het postmoderne labyrint dat hij zelfs zichzelf plagieerde.­ Een leesverslag.­''
door Joost Niemöller


'HET IS NIET moeilijk een publiek te vinden voor eclectische werken.' Dat schrijft Jean François Lyotard in Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen. Hij heeft gelijk. Kijk maar naar Prince. Goede tijden slechte tijden. Panorama. Internet. De populaire wetenschappelijke boeken van René Diekstra.
Natuurlijk is het volstrekt uit de mode om nog woorden als 'eclectisch', 'postmodern' en 'fragmentarisch' te laten vallen. Er zijn weer een hoop nieuwe woorden. Maar met René Diekstra val je wel met de neus in de postmoderne boter. De grapjes over hem zijn dus ook allemaal in die sfeer. Zo begon de column van Max Pam in het Parool op 11 december aldus: 'Toen René Diekstra op een nacht in een onrustige droom terecht kwam, ontdekte hij dat hij in zijn bed was veranderd in een monsterachtig dier.' Aha, denkt de lezer. Want zo ongeveer begint Kafka's verhaal De gedaanteverwisseling­: 'Toen Gregor Samsa op een morgen uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een monsterachtig ongedierte was veranderd.' Ironie, verwijzing - kortom het postmoderne spel. En als het een postmodern spel is, dan is het vrij van moraal. Maar in het vorige week gepresenteerde rapport van de Leidse Universiteit naar aanleiding van de plagiaat-affaire, werd gesproken van Diekstra's 'misbruik van vertrouwen'. Wel degelijk een morele kwestie dus.
Diekstra zelf ziet het anders. Hij beschouwt zich als intertekstueel auteur, niet vanwege een speelse geest, maar uit pure onzekerheid. In een paginagroot interview vol zelfbeklag in De Telegraaf (die een herstel-Diekstra-actie startte) enkele dagen nadat de bijl was gevallen, gaf hij zowel inzicht in zijn schrijfmethode - die er een is van knippen en plakken - als van zijn eigen getormenteerde geest: 'Ik schreef altijd omringd door boeken. Nu schrijf ik uit voorzichtigheid met een leeg bureau. Het gaat me even goed af. Waarom ik dan tòch anderen citeerde, als het zonder zo goed gaat? Ik vond nooit iets goed genoeg. Dat heb ik mijn hele leven al. Ik was eigenlijk verbaasd als iemand me goed vond, kon dat haast niet geloven.'

'IK SCHRIJF ALTIJD omringd door boeken.' Alleen al de titel van Diekstra's laatste boek verwijst naar het overschrijfkarakter van zijn werk: Op gedachten gebracht. Ook heeft dit boek een veelzeggend motto: 'Niets is door hem geschreven van hetgeen er geschreven is, zo is er geschreven.' Van wie dat motto is, staat er helaas niet bij. Een zekere Anonymus is de bron voor het tweede motto van het boek Persoonlijk onderhoud: 'Aan alles, mijn vriend, is al eens gedacht. De kunst is alleen er opnieuw aan te denken.' De lezer kan achteraf moeilijk ontkennen dat hij gewaarschuwd is.
Aan motto's en citaten bij Diekstra geen gebrek. Zo ongeveer om de alinea wordt er iemand die niet Diekstra is, aan het woord gelaten. Met name de groten der aarde, van Hemingway via Kierkegaard tot Charles Dickens: allemaal hebben ze over deze of gene wijsheden van weer anderen, vaak psychologen, die wel of niet met naam genoemd worden, iets extra verdiepends toe te voegen. Diekstra doet het voorkomen alsof hij zich al schrijvend omringd weet met zo'n beetje de totale wereldliteratuur, al ben ik bang dat het gezien de al vaak genoemde tijdsdruk van de geplaagde professor toch eerder uittreksels en citatenboeken zullen zijn geweest.
Al die quasi-diepzinnige bloempjes die de merendeels kromme dan wel saaie zinnen van Diekstra moeten opsieren, maken het eindresultaat trouwens eerder oubollig dan postmodern. Nergens speelt de auteur met andermans materiaal, geeft hij er een ironische draai aan of weet hij anderszins iets met humor te brengen. Het werk bestaat bijna geheel uit andermans open deuren en die worden met een geweldige tobberigheid gepresenteerd.
Vaak geven cursief gezette blokjes aan dat het een citaat betreft. Dit gebeurt bijvoorbeeld veelvuldig in Overleven, hoe doe je dat? Meestal staat er niet bij van wie de nogal lukraak weggeplukte citaten zijn. Elders wordt in diezelfde cursief gedrukte blokjes een anekdote verteld die zo op het eerste gezicht van Diekstra zelf lijkt. Niet echt laakbaar, maar wel verschrikkelijk slordig allemaal. Nog vager wordt het als voorin het boek Persoonlijk onderhoud met heel kleine lettertjes staat: 'De auteur ontleende voor de hoofdstukken 17 en 41 een fragment uit P.G. Zimbardo, Psychology and Life (Harper Collins) en voor hoofdstuk 26 een fragment uit L. Miller, Inner Natures (Ballantine Books).' Welk fragment en waar vinden we dat terug? De lezer zoekt het maar uit.

MAAR HET KAN nog erger. Als de inleiding van Het onderste boven al twee bladzijden gevorderd is, wordt er zonder enige aanleiding opeens een weer zeer klein gezette noot ingevoegd: 'Deze publikatie is onder meer gebaseerd op/geïnspireerd door Caring for the Mind van Dianne en Robert Hales (Bantam Books, 1994).' In de Vrij-Nederlandartikelen waarmee het plagiaat aan het licht werd gebracht, ging het juist om dat boek Caring for the Mind, waaruit Diekstra voor zijn Het onderste boven (een titel die er ook almaar dubbelzinniger op wordt) tientallen pagina's overschreef, zichzelf daarbij als betrokken, maar helaas fictieve psycholoog bij patiënten introducerend. (Mijn exemplaar is een eerste druk. Ik neem aan dat dit het exemplaar is geweest dat Vrij Nederland onder ogen kreeg.) Diekstra heeft met dergelijke ergerlijk vage aanwijzingen het ongeluk natuurlijk wel over zich afgeroepen.

ALS OVERSCHRIJVEN en geïnspireerd raken op hetzelfde neerkomt als al schrijvend toch al omringd zijn door boeken, dan moet de auteur Diekstra zich regelmatig in een heel bijzondere geestestoestand bevonden hebben. Er moet een continuüm ontstaan zijn tussen eigen en andermans gedachtengoed. Een toestand waarin alles transparant leek te worden. Als het ware.
Misschien bevindt Diekstra zich wel in een heel speciale geestestoestand omdat hij, zoals hij zelf stelt, al zeventien jaar dagelijks zo'n tien tot vijftien gram zuivere lecithine gebruikt. De gids Geneesmiddelen in Nederland van Lucas Reijnders e.a. weet over lecithine te melden dat dit een tonicum is, oftewel een versterkend middel. Over tonicums meldt de gids: 'Er is geen deugdelijk bewijs dat de aanwezigheid van deze stoffen in tonicums van voordeel is voor de gebruiker.' De trouwe gebruiker Diekstra denkt daar anders over. En wel op twee manieren.
Diekstra heeft namelijk in twee verschillende boeken twee bijna exact dezelfde hoofdstukken laten opnemen waarin hij schrijft over lecithine, dat een middel zou zijn dat het brein extra voedt, wat het geheugen zou verbeteren. In het boek Brainjoggen staat het hoofdstuk 'Breinvoeding', bijna letterlijk hetzelfde hoofdstuk als het hoofdstuk 'Voedsel voor de hersenen' in het boek Het geestige lichaam. Alleen in het eerste boek staat een verwijzing naar het tweede, maar andersom niet, terwijl ik van beide boeken een herdruk van januari 1996 las. De koper van Brainjoggen wordt bovendien extra bedot omdat hij er ook het hoofdstuk 'Ademhalings- en ontspanningstechniek­en' bij krijgt uit het al genoemde boek Het geestige lichaam. Al met al 21 bladzijden die de echte Diekstra-fan dubbel moest betalen.
Brainjoggen heet Diekstra samen met Robin West geschreven te hebben. Althans: volgens het omslag. In zeer kleine lettertjes staat binnenin: 'Voor een deel zijn de teksten uit dit boek gebaseerd op Memory Fitness for Succes van dr. Robin West. Overige teksten en bewerking: prof. dr. René Diekstra.' Wat de koper uiteindelijk krijgt, is dus hoogstwaarschijnlijk het (door mij niet gelezen) boek van West, vertaald door ene Esmée Quodbach, aangevuld met een enkel hoofdstuk uit een ander boek van Diekstra. Wat je noemt kat in de zak.
Nu terug naar het bewuste hoofdstuk over lecithine. In het boek Brainjoggen is de tekst uiteraard in de wij-vorm gesteld, in Het geestige lichaam in de ik-vorm. In de wij-vorm schrijft Diekstra echter een stuk overtuigder over het tonicum lecithine. In Het geestige lichaam heet het: 'Maar zelfs als ik mijn brein voornamelijk met hoop voed, dan nog houd ik me vast aan dit dieet.' Als in Brainjoggen ook West (met diens medeweten?) tot lecithine-junk is verklaard, klinkt het ineens veel zekerder: 'Wij, dat wil zeggen, onze breinen hebben inmiddels voldoende reden om hem te geloven.' En met 'hem' wordt dan verwezen naar de Amerikaanse lecithinegoeroe dr. Wurtman, die Diekstra geschreven zou hebben dat zijn dagelijkse quotum van tien tot vijftien gram geen kwaad kan.

MISSCHIEN OOK heeft het chronisch zouttekort Diekstra de das om gedaan. Diekstra is een uitgesproken vijand van zout. In het hoofdstuk 'Het zout uit de pap' uit Het geestige lichaam, verhaalt hij de lezer van het moeizame bestaan als bewust zoutarm levend mens. Overal wordt stiekem toch weer zout in gekeild. 'Maar het lastigste was nog wel de sociale druk: allerlei mensen uit mijn omgeving die probeerden me toch aan het eten van zoutrijk voedsel te zetten met halve leugens als "dit kun je rustig eten, er zit praktisch geen zout in" tot zouteloze grappen als "doe niet zo flauw".' Arme Diek. Altijd werd hij al gepest en nu dit weer.
Het einde van het hoofdstuk kwam mij ineens heel bekend voor. Bladerend in de andere Diekstra-boeken vond ik wat ik me herinnerde: met kleine variaties bleken er ineens zomaar twee zoutalinea's overgeschreven te zijn uit Diekstra's Overleven, hoe doe je dat? Zo komt ongeveer de helft van de pagina's 130 en 131 van Overleven, hoe doe je dat? letterlijk overeen met ongeveer de helft van pagina 206 uit Het geestige lichaam.
Kennelijk is het overschrijven zo in het zouteloze bloed van de professor gaan zitten dat hij zich ook al heeft overgegeven aan de misschien wel meest armetierige vorm van plagiaat: zelfplagiaat. Zoals hij voor Het geestige lichaam (eerste druk 1994) Overleven, hoe doe je dat? (eerste druk 1993) plunderde, zo plunderde hij Het geestige lichaam weer voor het dit jaar verschenen Op gedachten gebracht. De kennelijk niet door tegenspraak gehinderde lecithinemaniak schrijft in Op gedachten gebracht op bladzijde 119: 'Wat dat laatste betreft, onze huidige cultuur is inmiddels een gigantische drugstore geworden, die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Het is waarschijnlijk niet overdreven om te stellen dat we met zijn allen jaarlijks aanzienlijk meer geld aan alcohol, tabak en andere drugs besteden dan aan voedsel. En dan reken ik alle door artsen voorgeschreven stemmingsverbeterend­e of spanningsverminderen­de middelen nog niet eens mee!' Ietsje anders formuleerde de zelfplagiator het in de inleiding van zijn eerder verschenen boek Het geestige lichaam op bladzijde 18. Zoek de verschillen: 'Wat dat laatste betreft: onze huidige cultuur is inmiddels een gigantische drugstore geworden, die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorg­anisatie (WHO) in Genève wordt sinds 1980 jaarlijks in de wereld bijna driemaal zoveel geld uitgegeven (we hebben het over triljoenen dollars) aan alcohol en andere drugs als aan voedsel. Antidepressiva, zoals het tegenwoordig zo hoog geprezen Prozac, en alle andere door artsen voorgeschreven stemmingsverbeterend­e of spanningsverminderen­de middelen zijn dan nog niet eens meegerekend!'
Het idee van de drugstore (dat hij hier zonder enige noodzaak weer eens een Engels woord gebruikt doet weer vermoeden dat er van overschrijven uit een Amerikaanse bron sprake is geweest) lijkt Diekstra koortsachtig bezig te houden. Ook als hij niet van zichzelf, maar van anderen plagieert, keert de drugstore-gedachte terug. De consequenties beginnen hier werkelijk duizelingwekkend te worden! Op een van de 35 pagina's uit Het onderste boven, die Diekstra volgens Vrij Nederland overschreef uit het genoemde Caring of the Mind, namelijk pagina 95, opent het hoofdstuk 'Verslaving' met: 'Af en toe krijg je de indruk dat onze planeet één grote drugstore is, waar iedereen voortdurend probeert chemische stoffen te bemachtigen om zich beter, vrolijker en zelfverzekerder te voelen.'
Ook als Diekstra van anderen citeert, schroomt hij niet om het hele citaat, plus inleidende regels in een geheel ander verband letterlijk terug te laten keren. Eén citaat stond me bijvoorbeeld nog goed bij omdat ik het zo misplaatst vond. Het betrof de schrijver August Strindberg. Aan welke vorm van gekte Strindberg geleden moet hebben, daarover zijn de geleerden het niet eens. Schizofrenie? Borderline? Een chronische absintvergiftiging? Was hij fobisch-hysterisch-paranoïde? Hij vertoonde in elk geval psychopathologische trekken en leed aan hallucinaties. Deze informatie was waarschijnlijk niet te vinden in het citatenhandboek dat Diekstra hanteerde, want onbedoeld cynisch eindigt Diekstra zijn inleiding van Het geestige lichaam: 'Johan August Strindberg (1849-1912), een bekende Zweedse schrijver van romans en toneelstukken, heeft deze ontdekking in zijn eigen leven ooit op deze manier beschreven: "Geleidelijk aan hield ik op het café te bezoeken; oefende me erin eenzaam te zijn; bezweek zo nu en dan voor de verleiding, maar trad iedere keer versterkt tevoorschijn, tot ik ten slotte het grote genoegen smaakte te kunnen luisteren naar de stilte en naar nieuwe stemmen die men daarin kan vernemen." Ik hoop dat dit boek vaak een prikkel tot dit soort eenzaamheid zal blijken.'
Moet ik nog vermelden dat bovenstaande tekst letterlijk terugkeert in de nieuwste Diekstra-seller Op gedachten gebracht? Het is te vinden in een artikel over stadscultuur, op bladzijde 119. Zij het zonder die zo tragikomische laatste zin.

HOE RAAKT IEMAND verdwaald in zo'n enorm labyrintisch staketsel? In Persoonlijk onderhoud parafraseert Diekstra wijs: 'Velen van ons lijden, zoals Freud het uitdrukte, aan herhalingsdwang.' Zo ook Diekstra, hij kon kennelijk het overschrijven niet meer laten. In het hoofdstuk 'De dwangmatige persoonlijkheid' uit Persoonlijk onderhoud, citeert Diekstra alweer de Anonymus die de psyche van Diekstra zo goed lijkt te begrijpen: 'Dwangmatigheid is het scheppen van een gevangenis uit je vrijheid.' De dwangmatige persoonlijkheid valt volgens Diekstra, dat wil zeggen volgens (de bij mij niet bekende) psycholoog die hij hier waarschijnlijk overschrijft, wel erg te typeren als het personage Diekstra dat ik heb leren kennen in de anekdotes over hem in de boeken die onder de naam Diekstra zijn verschenen. Zo lezen we: 'Mensen met een dwangmatige persoonlijkheid zijn volstrekt humorloos, voelen zich slecht op hun gemak wanneer anderen zich amuseren, moraliseren aan de lopende band, en neigen er sterk toe over anderen rechter te spelen.'
Een moralistisch citatentuiltje van de ooit nog voor priester opgeleide Diekstra tot slot: 'Bladen als Privé of Story leven bij de gratie van het neerwaartse-vergelijkingsfenomee­n.' 'De hartstochtelijk bezeten man wil de vrouw "nemen" eerder dan dat hij zich aan haar wil geven.' 'De meeste mensen blijken slecht te zijn voorbereid op het helpen van anderen in noodsituaties.' 'Ik leg hun dan mijn verwondering uit. Verwondering over het feit dat mensen, of het nu ouders en kinderen zijn, of vrienden en vriendinnen, het vaak met elkaar over werkelijk van alles vertrouwelijk kunnen hebben, behalve hun seksualiteit.' 'We houden aan onze kinderen en aan elkaar steeds vaker voorbeelden voor van gedrags- en omgangswijzen waarvan we tegelijkertijd zeggen niet te willen dat die worden nagevolgd.'
Arme Diekstra. Hij wist het allemaal zo goed. En nu heeft hij het zo moeilijk. 'De ladder van het leven zit vol splinters, maar dat merkt alleen hij die naar beneden glijdt.' (Zonder bronvermelding geciteerd in: Het geestige lichaam, door René Diekstra.)


--------------------------------------------------------------------------------
hahahah r-man tis de eerste keer dat ik die posting van jou wel lache vind.­

trouwens al die onderzoekers plegen plagiaat en spreken elkaar tegen, anders hoefde er ook niks meer onderzocht te worden.­
wat ik ook wel lachen vond was dat ie Hitlers beleid als voorbeeld nam om te laten zien ,dat een rechts beleid wel degelijk voor voorruitgang zorgen kan.­
Zeg,

Ik heb het niet over vooruitgang.­
Heb het over economische voorspoed.­

Lijkt me een verschil.­
vooruitgang bestaat niet eens.­ we gaan achteruit till the end.­ bekijk t maar in termijnen van 300 jaar wat er met de aarde gaat gebeuren.­

en economische vooruitgang is ook maar een term, bedacht door de politieke economische grootmachten om de achteruitgang goed te praten.­ want er werd misschien een goed verdient, maar uiteindelijk gaat alles kapot als de 'economische vooruitgang' zo door gaat.­
Zo,dat was Diekstra...
Deed dus in het kort gezegd hetzelfde als jij....citeerde:)

In bovenstaand bericht wederom,niets van Diekstra,enkelt citaten.

Alleen in mijn tweede reply,kan je een persoonlijke mening,een conclusie van Diekstra zelf bespeuren.

Maar gaan we nu iedere journalist die citeert zijn doopceel lichtten,iedere nieuwsbron als een telegraaf beschouwen?

Dan hoeven we niets meer in Actueelforum te zetten.

Het ging mij om de stelling,het ging mij erom hoe julie inhoudelijk dachten over de conclusies van de onderzoekers,niet van degene die ze citeerde:)

Nu is het of-topic een topic geworden over Diekstra,nu weer even on-topic over de stelling?

Anders eis ik-gabber mamma-vanaf nu,bij elk actueel topic,zowel de bron als de journalist vermeld te zien,zodat we dat eerst kunnen toetsen aan geloofwaardigheid,vo­ordat we in discussie gaan over het onderwerp.:D
Zeg GB,

Ik geloof dat ik mijn mening al heb weergegeven.­
2 Thijzvanuit betrouwbare bron heb ik vernomen al wat jaartjes getrouwd te zijn:D

Helaas kan de verkering niet doorgaan,wil je wel best een vrienschappelijke knuffel geven:knuffel:
Ja R.M ,maar er zijn meer leden op p.f dan jij:D
Waardeer je mening ook zeer.
Maar misschien willen anderen ook nog wat kwijt?

Enne,ik heet gabber mamma,ben niet van General Motors:devil:

Tenzij je mij niet bedoelde met G.B(m)
Hitler heeft de Duitse economie uit het slop gehaalt...

mischien...

maar dat heeft Stalin ook gedaan, en 10 keer beter :-P

Waat het (voor mij) om gaat is niet of je land een "Great Nation" is, maar een "Great Nation to live in" is.

Goed voorbeeld van dat eerste is de VS met haar immense leger and leiding in de wereldmarkt. Goed voorbeeld voor dat laatste is Holland. :-D
aan peyote cowboy en R man dan maar:.....­

hitler had duitsland uit "­de slob gehaald"­ door de wapenindustrie op volle toeren te laten draaien,meer niet.­
allemaal hete lucht dus,die vooruitgang van toen.­
Geef het door rechts gaat voor :)
zeg gabbermama maakt niks hoor ;-):P

alhoewel je me nu wel gekwetst hebt :'(


:P
laatste aanpassing
Ten tijde van Hitler is de Economie in Duitsland enorm opgebloeid.­ Voor WOII dus.­

Rechtser dan die gast kan haast niet.­ Hiermee is de stelling nogal onderuit gehaald, zo dunkt me.­

WO II is een direct gevolg van het economische wanbeleid van de NSDAP. De investeringen die werden gedaan waardoor de economie weer opbloeide waren namelelijk gedaan met bijgedrukt geld, een bekende truc die in menige bananenrepubliek nog steeds wordt toegepast. Omdat deze zeepbel al snel uit elkaar dreigde te barsten zocht men een afleiding, in de vorm van oorlog en de joden, die toevallig ook nog het een en ander aan kapitale goederen opleverden na vernietiging (zelfs haar en gouden tanden werden gebruikt om geen cent te missen).
zeg toevallig he...­

Snap je mijn punt niet?
Ik geef slechts aan dat het stukje van GM kolder is in mijn ogen.­ Een gezochte waarheid.­ Vul voor mijn part het romijnse rijk, China of whatever in ipv Hitler.­ Dan kom je op hetzelfde uit.­
Aha,

Oorzaak vd tweede WO is dus bijgedrukt geld...­??
Er is niet 1 duidelijke oorzaak aan te wijzen, maar een frisse oorlog leidt altijd de aandacht af van andere zaken (zie Afghanistan en Irak).­
oorzaak betere economie :S

veel wapens laten maken om te gebruiken bij het onderwerpen van volken ?

je zet dus mesnen aan het werk die geld vangen en dat weer uitgeven, hierdoor groeit de economie tot op een zeker punt......

zit ook een sense of truth in right ?
toevallig he??
hitler had duitsland uit "­de slob gehaald"­ door de wapenindustrie op volle toeren te laten draaien,meer niet.­
allemaal hete lucht dus,die vooruitgang van toen.­


Ikke:
Weet ik ook wel, maar ipv dat te zeggen bracht ik een ander tegenargument in de strijd, namelijk die van Stalin.­
weer zo`n kansloze poging van links om rechts onderuit te halen!
Chrazy Chris en Debsy>> leuke opmerkingen/vragen, maar kunnen jullie die toelichten?

De Duitse economie werd wel gestuwd door de oorlog, dat is gewoon een feit.­ De stelling/discussie over Duitsland ging niet om het 'waarom', maar het 'hoe'.­ Dus ik vraag me af wat bla en demon discord precies willen vertellen met hun opmerking.­PS: Dat zie ik ook wel, nl.­ dat het 'fout' is, maar dat is nu het punt van discussie niet.­
nou Miech zowel dat van Chrazy al dat van mij heeft geen toelichting nodig lijkt mij!
Chrazy stelt namelijk een vraag en dat van mij is een constatering die geen verdere uitleg nodig heeft! Slimmert :-D
Ik constateerde hetzelfde hoor (zie eerdere topic), gaat erom dat ik in een mooie discussie graag een stukje onderbouwing zie, nothing personal:)

*doorzeikmode aan* slimmerD is het, niet slimmert:)

(toch? nu ga ik aan mezelf twijfelen:S)
Nou kijk bijvoorbeeld maar een avondje PVDA VARA, nova wat is die shit op Nederland 1 elke keer, met die linkse achterlijke presentatrice trut, alleen maar LPF gezeik en dingen, laat ze hun boegbeeld PVDA nou maar een keer in beeld brengen ipv constant op de rechtsere partijen af te geven! Ik vind dat een zwaktebod.­
dametje:D even terug naar de stelling,kan je je daar iets bij voorstellen,kun je daarvan iets terugvinden,kan je er een bron van vinden,wat je laat/doet nadenken?

dat is de topic,niet weer presentratrices,dom,­lelijk of knap,televisieprogra­mma`s op welke zender dan ook.

even on-topic:)
Is het niet andersom juist, dat wanneer het goed gaat mensen meer over hebben voor anderen,
en wanneer het slechter gaat eerst mensen hun eigen hachje proberen te redden en in dit geval dus rechtser worden?
Want de teloorgang van de economie was al eerder begonnen ruim voor de verkiezingen
Zo zou je het inderdaad ook uit kunnen leggen.­
Daarom heeft zo'n onderzoekje weinig waarde...­
good point idd.­ sIED
Nogmaals Deb, ben het enigszins met je eens, maar ik nuanceer het even:)

En de publieke omroepen zijn idd een links bolwerk, is met onderzoek aangetoond

(sorry GM, weer offtopic, moest even)
ik stelde alleen maar n vraag hoor !
niet zo moeilijk doen hoor miech.­