Partyflock
 
Profiel · 696917
­
Deze gebruiker is al geruime tijd niet meer langsgeweest en staat derhalve op non-actief.
Naamrust zacht lieve Judith!
Geboortedatum
Relatieja, met -Lennard
Lid sinds22 september 2007 15:48
Statusinactief
Laatst hier4 november 2010 17:58
Laatste aanpassingdonderdag 4 november 2010 om 17:57

Agenda

Laatste feest was op zaterdag 10 oktober 2009: Amnesia, Lunenburg, Loosbroek
Statistieken
99643·pagina's bekeken
1·foto
13Partyflockvrienden
5·evenementen bezocht
3·polls
49×geciteerd
900·opmerkingen
407·privéberichten verzonden
395·privéberichten ontvangen

309 opmerkingen

 
Iloveyou(L)
dankje maaike:D!
eteee was leuk heaa??
Maaaikeee;­

Jaaa(A)
Metjou?

xx'


heeeeeeeeeeeydrol.


was je dag leuk ?
myne was doodelyk :|

hihi. o:)

totmorgeeeeenchick. :sweethug:
hihi.. neej het is uit;)
Ik heb nie meer met michel:)
hoe ken ik jou eigelijk:$?
haha, ja ik heb wel onder dansen gezeten! maar dat is ook al weer 3 jaar geleden..­

xx
 
Schatje

Kun jij donderdag misschien afspreken bij mij met nog een paar meiden?

Nou en heb je het al gevraagd voor Nick en Simon op 24 oktober?

Ik hoop dat je het morgen weet!

'xxxxikhouzoveeelvanjouu
(L)
Hihi :D
fijne vakantie:)
 
Fijne vakantie(L):D!!
Het is raar maar hat werkt ! Wil je het portret zien van je ware liefde ? stuur dan het bericht aan 10 personen en gaat op deze site :

http://patatina-val.ifrance.com/liefde.html

Je zal het portret zien van het persoon dat van je houd. je zal verrast zijn

(het portret is 90% betrouwbaar)HET WERKT ECHT !!
 
Lees dit:
Je zal zoenen op de laatste beste vrijdag met de liefde van je leven.­ Morgen word het de mooiste dag van je leven, zend dit naar 15 mensen in 15 minuten.­ Dan druk je F6 in en je ziet de naam op je scherm.­ Dit is zo eng , want het werkt !
Verwijderen
Het is raar maar hat werkt ! Wil je het portret zien van je ware liefde ? stuur dan het bericht aan 10 personen en gaat op deze site :

http://patatina-val.ifrance.com/liefde.html

Je zal het portret zien van het persoon dat van je houd. je zal verrast zijn

(het portret is 90% betrouwbaar)
Het is raar maar hat werkt ! Wil je het portret zien van je ware liefde ? stuur dan het bericht aan 10 personen en gaat op deze site :

http://patatina-val.ifrance.com/liefde.html

Je zal het portret zien van het persoon dat van je houd. je zal verrast zijn

(het portret is 90% betrouwbaar)
Het is raar maar hat werkt ! Wil je het portret zien van je ware liefde ? stuur dan het bericht aan 10 personen en gaat op deze site :

http://patatina-val.ifrance.com/liefde.html

Je zal het portret zien van het persoon dat van je houd. je zal verrast zijn

(het portret is 90% betrouwbaar)HET WERKT ECHT !!
gefeliciteerd !;)
Gefeliciteerd!:)
Gefeliciteeerd!
GEFELICITEERD SCHATJE :d

kan vandaag niet komen :(
maar toch een super fijne verjaardag :cheer:

xxxhouvanjou(L)

lievs MAUD :kusje2:
laatste aanpassing
Gefeliciteeeerd. :)
gefeliciteerd!:)
 
Gefeliciteerd!:)
Gefeliciteerd:D
 
gefelisiteerd .­...........................­­..............****#####­­­­­­­­­###****­
..........­­........................­­.­­.­­.­­.­­*­­*­­#­­###########­­####**­
.................­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..*­­*######################*..­­...­­...­­...­­...­­*#.­­...­­­##.­­..*#­
......*..#..**..­­....­­....­­..*#­­####­­##­­##­­####­­####­­##########*....­­.....­­.##..­­##..#­­#*#­­
­**..#­­..#..­­*#...­­.....*##­­######­­.....#­­######­­­##....­­.#####­­###*..­­......­­.­­.###*##­­*#­
*##­­###­­#*#.­­.....*#­­#######­­.......­­..­­#####­­##­­........­­­.#######­­#*......­­.#######­­
...­­..#­­#####­­...­­...­­##­­#######..­­.......##­­#####....­­­.....####­­­#####­­####­­­######­
..­­..########­­######­­####­­#.....­­..#­­#­­######­­....­­...###­­########...­­**­­*###­
...­­..­­*­­###****#­­##­­#########­­##­­###########­­#­­###########­­­.­­.......*###­­
­.......###­­.­­...*##­­#####­­######­­##­­#####­­########­­#####­­#####...­­.....­­­*###*­
.­­.­­....­­*##*.....­­#####­­#########­­#####­­##­­#######­­##­­###­­##­­###..........­­.#­­##*­
......##­­#.­­­.....###­­#####­­##­­­################­­­########**###­­#**­­­***­­####*­
...­­..*­­­###***##....#­­###­­########­­######­­­###­­#######.­­...*##­­###­­########­­#­
...­­..#­­#####*­­##.­­.....#­­###­­#########­­######­­###­­###.....­­.­­...­­###****­­**­
..**­­*­­*.........­­..###...­­.­­...*­­####­­##­­########­­######­­*.....­­...*###­
...­­.......­­.­­.­­.......­­..*#­­#*..­­.......**####­­######­­##­­*##*.­­..­­......­­...###­­
­..­­..................­­...#­­­##*­­.­­.............*­­##**­­­­####***..............*#­­#­­#­­­­
...................­­­.­­.­­....####*.............­­­­..­­­...................­­...­­..­­­.....*###*­
....­­.­­..­­.....­­.­­..............­­*####­­*....­­.­­..*####*­­*#­­##*.­­.......­­.*#­­###­
....­­.......­­.......­­...­­­...­­......­­*####**..­­....*­­*###­­#*###*...­­*###*­
.­­.­­..­­...­­....­­...........­­.......­­­......**##­­#***­­*...*­­##­­#*#####­­­#**­
.......­­....­­.....­­.......­­­......­­.......­­....­­.**##­­##**.####­­#­­###­
.....­­.­­...­­...­­............­­.­­..........­­.....­­.­­........­­....*­­*­­­*########­
.....­­.­­.............­­­...­­...­­.........­­..­­.­­.............­­....­­....#####­­###­
.­­­­........­­.....­­....­­.........­­.......­­.....­­....­­......­­..­­.­­........­­######*­­
...­­..........­­.­­..­­...........­­­.....­­.....­­..........­­.­­...........­­­..­­..*####*­