Partyflock
 
Profiel · 584829
­
Deze gebruiker is al geruime tijd niet meer langsgeweest en staat derhalve op non-actief.
WoonplaatsBaflo (Groningen)
LandNederland
Geboortedatum8 november
Geslachtman
Geaardheidhetero
Relatienee
Lid sinds27 april 2007 18:35
Statusinactief
Laatst hier11 oktober 2019 12:45
Laatste aanpassingmaandag 22 juli 2013 om 03:59

Agenda

Statistieken
154311·pagina's bekeken
10Partyflockvrienden
55×geciteerd
363·opmerkingen
452·privéberichten verzonden
392·privéberichten ontvangen

122 opmerkingen

 
hee sgatjj(K)..!!
alles goed:D
je hebt geen foto's :O O:)
ben je er vanaaf ook:D??

doeg(L)houvnjee
Marius hoofdje:D

AaIGHT JE SPACED HEM:p
 
Heeee Mariuss! :kusje:

Hoessiee? :) Met Mij Ales Goedd!
Waar Zijn Je Foto's Mann! :O ..

Majaa!

xx Nicole. Houvnjee :kusje: MARIUS HOOFDJEE!
Marius !
 
whahah lol
 
Marius ! alles goed ???
_______­200820_____­082008___________­ *­ .­ +­ .­ *­ .­ +.­­­­­­­­­­ *­ .­ +­ .­ *­ .­ +­ .­ *­
_____­2008200820_­082008­2­0­0­8­_­­_­­_­­__­­____­ 2007 is bijna vervlogen.­
__­­__­­_­2­00­82­00­82­00­8200­820082_________­ 2008 sta­at ­ree­ds ­voo­r d­e d­eur­.­
___­­__­2008200820082­0082­0082­____­­____­­_­ Ho­pend­e op­ veel g­eluk, e­n vre­de.­
­_____­­__­200­82008­20082­0082_­­________­­_­­_­ Ve­el lie­fde vo­or elk­aar en­
____­­_____­2­0­0820082­008­2__­­_______­­____­ aa­ndacht ­voor je­ n­aaste­.­
­
_______­­___­­_­200­820082__­­________­­___­­__­ Da­n wor­d h­et ho­pelijk vo­­or ieder­een een ­p­rachtig j­­aar.­
___­­­__________­­20082_­­___­­____­­______­­___*­ .­­ +­ .­­ *­ .­ +­­ .­ *­­ .­ +­ .­­ *­ .­ +­ .­ +­ ­­­.­ *­ .­ +­ .­ ­*­ ­.­ +­ .­ *­ .­­ +­­ .­ *­ .­ +­ ­.­ ­*.­ +­ .­ *­
­
__­­_____­­_____­­_­­__­2________­­_­­__________­ ­S­tuur­ dit be­richtje ­d­oor­ naar ie­deree­n
_____­­___­­__­­________­­_____­­_________­­­___­ ­die jij o­ok ee­­n gelukki­g 200­8 ­wens.­

____­­20­082­0________­­­20­0820________­2­00­­820________­20082­­00____­
_­­_­­20082­­008208___­2008­200­­820_____­20082­008­2____­2­008200­8­200­__­
__­20­0_____­­820­___­082__­­___­008­_­­__­200_____­8­20__­­_­­082­_____­008_­­_­
___­­___­­___­200­___­­_­820_____­0­82___­008­_­­_­­___­200__­­__­820082­0­08­___­
___­­____­2008­_____­2­00____­­_­820­___­­082___­­__­­008_­­___­20082­00820_­­_­
_­­____­2008___­­____­20­0­__­­­___­820___­08­2_____­­008_­­__­­200_____­820__­
_­­__­20­0­8­____­­_____­2008__­­_­200­8_­­­__­2008___­2008___­200__­­­__­­­_­820__­
__­2­008200820­0_­­­­____­2008200_______­8­20082­­­0_______­2008200­8___­
Haha hoor em:P
 
k Blaas Je Dr uit Ouwe :D
whahaha vet ouwd heeft die ramon van me gepikt :P
 
hej man zeg maar tege westra dat ik op sterven lig en een zuivelmand mot !!!! wahhaahhaha FOK SCHOOL :P hoe was t op school eigelyk..... denk dak morge wel weer ff op school kom
 
............­............­............­............­..­­......$$­
.........................................­­..............$$$­
................................­­......................$$$$­
.......................­­.............................$$$$$$­
..............­­.....................................$$$$$$$­
.....­­......$$....­............­............­.......$$$$$­$$­­$...................................$$­
...........­­$$$$........­............­..........$$­$$$$$$$.....­..­­.......................$$$$­
............$$$$$$....­­............­........$$$$­$$$$$$......­............­..­­......$$$$$$­
.............$$$$$$$.................­­....$$$$$$$$$$......................$$$$$$$$­
.....­­........$$$$­$$$$$.......­.........$$$­$$$$$$$$....­..­­...........$$$$$$$$$$­
.............$$$$$$$$$$.....­­.........$$$$$$$$$$$..............$$$$$$$$$$$­
....­­...........$­$$$$$$$$$...­.........$$$­$$$$$$$$....­..­­......$$$$$$$$$$$$­
.................$$$$$$$$$$....­­.......$$$$$$$$$$.........$$$$$$$$$$$$$­
..........­­.........$$$­$$$$$$$$....­....$$$$$$$$­$.......$$$$­$$­­$$$$$$$$..............$$$­
$$$$.............$$$$$$$­­$$$$.......$­$$$$$$$$....­.$$$$$$$$$$$­$$..........­..­­.$$$$$­
$$$$$$$..........$$$$$$$$$$$.....$$$$$$$$..­­...$$$$$$$$$$$$...........$$$$$$$­
.$$$$$$$........­­.....$$$$$$$­$$$...$$$$$$­$......$$$$$­$$$$$.......­..­­.$$$$$$$$$­
...$$$$$$$$$$.........$$$$$$$$...$$$$$$­­$....$$$$$$$$$$........$$$$$$$$$$­
.....$$$$$$$$$$$­­$......$$$$$­$$.$$$$$$$.$­$$$$$$$.....­....$$$$$$$$­$$­­$$$­
........$$$$$$$$$$$$$....$$$$$$..$$$$$.$$$$$$$­­.....$$$$$$$$$$$$$$$­
............$$$$$$$$$$$$$$..$­­$$$$.$$$$.$$$$$........$$$$$$$$$$$$$$$­
...........­­...$$$$$$$$$­$$$$$..$$$$$­$$$$$$$$...$­$$$$$$$$$$$$­$$­­$­
.................$$$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$$$$$..$­­$$$$$$$$$$$­
.........................$$$$$$$$$$$$$­­$$$$$$$$$$$$$$$­
........................$$$$$$$$$$­­$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­
..................$$$$$$$$$$­­$$....$$$$$$$$$....$$$$$$$$$$$$­
.............$$$$$­­$$$$$$$$$....$$$$$$$$$$$.....$$$$$$$$$$$$$$­
......­­....$$$$$$$$­$$$$$.......­..$$$$$$$$$$­$........$$$­$$­­$$$$$$$$­
.........................................­­$$$$$$$...$......­
................................­­.........$$$$$$.....­ $.......­
....................­­.........................$$­ ........­ $.........­
..­­............­............­............­............­..­­.......$$­
........................................­­....................$$$­
..........................­­.....................................$$$­
 
Nou jij niet dan:P
 
zo stoned was ik niet eens,
viel wel mee hoor;)

xxLisa(K)
eej man

Ik wist niet dat je verhuist was naar Dhaka (Bangladesh) zal wel ver rijzen wezen om naar het aoc toe te kome:P

Later
Uitspraak van verwijderd op woensdag 16 januari 2008 om 13:11:
............­............­............­............­..­­<wbr />......$$­
.........................................­­<wbr />..............$$$­
................................­­<wbr />......................$$$$­
.......................­­<wbr />.............................$$$$$$­
..............­­<wbr />.....................................$$$$$$$­
.....­­<wbr />......$$..­............­............­.........$$$­$$$$­­<wbr />$...................................$$­
...........­­<wbr />$$$$......­............­............­$$$$$$$$$...­....­­<wbr />.......................$$$$­
............$$$$$$....­­<wbr />..........­..........$$­$$$$$$$$....­............­....­­<wbr />......$$$$$$­
.............$$$$$$$.................­­<wbr />....$$$$$$$$$$......................$$$$$$$$­
.....­­<wbr />........$$­$$$$$$$.....­...........$­$$$$$$$$$$..­....­­<wbr />...........$$$$$$$$$$­
.............$$$$$$$$$$.....­­<wbr />.........$$$$$$$$$$$..............$$$$$$$$$$$­
....­­<wbr />..........­.$$$$$$$$$$.­...........$­$$$$$$$$$$..­....­­<wbr />......$$$$$$$$$$$$­
.................$$$$$$$$$$....­­<wbr />.......$$$$$$$$$$.........$$$$$$$$$$$$$­
..........­­<wbr />.........$­$$$$$$$$$$..­......$$$$$$­$$$.......$$­$$$$­­<wbr />$$$$$$$$..............$$$­
$$$$.............$$$$$$$­­<wbr />$$$$......­.$$$$$$$$$..­...$$$$$$$$$­$$$$........­....­­<wbr />.$$$$$­
$$$$$$$..........$$$$$$$$$$$.....$$$$$$$$..­­<wbr />...$$$$$$$$$$$$...........$$$$$$$­
.$$$$$$$........­­<wbr />.....$$$$$­$$$$$...$$$$­$$$......$$$­$$$$$$$.....­....­­<wbr />.$$$$$$$$$­
...$$$$$$$$$$.........$$$$$$$$...$$$$$$­­<wbr />$....$$$$$$$$$$........$$$$$$$$$$­
.....$$$$$$$$$$$­­<wbr />$......$$$­$$$$.$$$$$$$­.$$$$$$$$...­......$$$$$$­$$$$­­<wbr />$$$­
........$$$$$$$$$$$$$....$$$$$$..$$$$$.$$$$$$$­­<wbr />.....$$$$$$$$$$$$$$$­
............$$$$$$$$$$$$$$..$­­<wbr />$$$$.$$$$.$$$$$........$$$$$$$$$$$$$$$­
...........­­<wbr />...$$$$$$$­$$$$$$$..$$$­$$$$$$$$$$..­.$$$$$$$$$$$­$$$$­­<wbr />$­
.................$$$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$$$$$..$­­<wbr />$$$$$$$$$$$­
.........................$$$$$$$$$$$$$­­<wbr />$$$$$$$$$$$$$$$­
........................$$$$$$$$$$­­<wbr />$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$­
..................$$$$$$$$$$­­<wbr />$$....$$$$$$$$$....$$$$$$$$$$$$­
.............$$$$$­­<wbr />$$$$$$$$$....$$$$$$$$$$$.....$$$$$$$$$$$$$$­
......­­<wbr />....$$$$$$­$$$$$$$.....­....$$$$$$$$­$$$........$­$$$$­­<wbr />$$$$$$$$­
.........................................­­<wbr />$$$$$$$...$......­
................................­­<wbr />.........$$$$$$.....­ $.......­
....................­­<wbr />.........................$$­ ........­ $.........­
..­­<wbr />..........­............­............­............­....­­<wbr />.......$$­
........................................­­<wbr />....................$$$­
..........................­­<wbr />.....................................$$$­

junk :P
 
tjonge jonge hahaw:P
xx
 
Heee Mariuss. (K)

Waneer ga je der nou meer foto's op zette jung. :)
Najaa verder alles goedd?
Met mij wel hoor.
Maaree heb nie egt meer wat te zeggenn.

Daaaaaaaaaagg. ;)

xx Nicole. (L)
 
jaah lekker ding he hahaw:P
xx
Tien rozen voor jou

Één voor de vriendschap
Één voor de liefde
Één voor het geld
Één voor het geluk
Één voor de beroemdheid
Één voor de kennis
Één voor de schoonheid
Één voor de familie
Één voor de eerlijkheid
Één voor een lang leven

Het is een vriendschapstest.­
Stuur dit door naar zoveel mogelijk personen
En als je het terugkrijgt, zul je weten wie je
" ECHTE VRIENDEN " zijn.

Loveyaa (L)