Partyflock
 
Profiel · 570088
­

Agenda

Laatste feest was op zaterdag 26 december 2009: Just Flirt, De Bosuil, Weert
Statistieken
6838·pagina's bekeken
6Partyflockvrienden
3·favorieten
10·evenementen bezocht
1·flock
3×geciteerd
17·opmerkingen
1·flockonderwerp
7·flockberichten (onderwerpenlijst)
8·privéberichten verzonden
15·privéberichten ontvangen

55 opmerkingen

Kut polen, da ze maar ens doorwerken
Zjuust jah!
Sjtan Die Polski, zaterdag avond ZOIPE
 
vieze
ligt dat nou lekker op een WC? :P
8 juni 2007

Dnepperpropotosvk: Polski suchen viele polski's om opstand te kommski tegenski hollandias, niecht hollandia bierski maar leute in holland
sie vindenski das die bierski nitski lekkerski isski, sie willen hollandia bierski inplaatskie van Bavariaski, palmski, dommelschski, budelski, heinekenspi, alleen mahr hollandiaski willen sie
ikski denkorvsk datikski dit ski moestie mededelenski

gegroetski, polen reporterski Tijnski
NUR HOLLANDIA JAAAAAAAAAAAA SICHER UND NICHT ANDERS
 
W polskiej kuchni œredniowiecznej du¿e znaczenie odgrywa³y dwa trunki alkoholowe: miód pitny i piwo.­ Pierwszy stanowi³ napój luksusowy i kosztowny, drugi natomiast by³ spo¿ywany na co dzieñ, czêsto w du¿ych iloœciach.­ Wed³ug s³ów Anonima zwanego Gallem ju¿ podczas postrzy¿yn w domu Piasta podawano w³aœnie piwo.­ Kilka wieków póŸniej ksi¹¿ê Leszek Bia³y t³umaczy³ siê papie¿owi z nieobecnoœci na wyprawie krzy¿owej tamtejszym brakiem piwa.­ Z upodobania do opisywanego trunku znani byli tak¿e inni Piastowie.­ Napój warzono pocz¹tkowo tylko ze s³odu, dopiero póŸniej zaczêto dodawaæ chmiel.­ Czêsto robiono na nim nalewki, zasypuj¹c piwo krupami, serem, lub zalewaj¹c zapraw¹ z jajek.­ Domow¹ produkcjê szybko przeniesiono do m³ynów, a nastêpnie osobnych browarów.­ Szczególnie rozwiniête by³o browarnictwo na Pomorzu.­ Poszczególne gatunki piwa zaczê³y ze sob¹ konkurowaæ, a za najlepsze uznawano gdañskie, elbl¹skie, puckie, œwidnickie i piotrkowskie.­ Prawdopodobnie to w³aœnie za poœrednictwem Polski w czasach Jagiellonów piwo dotar³o na Litwê.­ Ju¿ u schy³ku epoki trunek produkowanym w wielkim ksiêstwie cieszy³ siê spor¹ popularnoœci¹ w ca³ej Rzeczypospolitej.­
Uitspraak van Tijn. op vrijdag 8 juni 2007 om 09:10:
8 juni 2007

Dnepperpropotosvk: Polski suchen viele polski's om opstand te kommski tegenski hollandias, niecht hollandia bierski maar leute in holland
sie vindenski das die bierski nitski lekkerski isski, sie willen hollandia bierski inplaatskie van Bavariaski, palmski, dommelschski, budelski, heinekenspi, alleen mahr hollandiaski willen sie
ikski denkorvsk datikski dit ski moestie mededelenski

gegroetski, polen reporterski Tijnski

­
laatste aanpassing
YOU'VE BEEN HIT BY THE

|^^^^^^^^^^^^­|
|SEXY ASS FUCK truck| '|""";..­, ___.­
|_..._...______===­|=­ _­|__­|...­, ] |
"­(@­ )'(@­ )""""*­|(@­ )(@­ )*****­(@­
 
'T seizoen is bijna afgelopen jongen.­
 
Nog maar een paar aspersky :)
Dorosz Babczuk is de naam
Zie je hem staan
Of gaan
Eet dan een banaan
Of spreek er een Pool op aan


Kom we gaan
 
Vanmorgen zat ik met mijn kloffie aan
te kijken in die krant met die broer van jou, die banaan
wat zag hij daar in de krant staan
er was iets met een Pool, die Pool was er aan
Sjoerdski wist niet meer hoe, toch greep het hem aan
want hij kan geen Nederlands, maar alleen maar Pools lezen en verstaan

Kom we gaan

­
 
Vanavond op Omroep Brabant
Het leven van een pool in de lage landen in beeld gebracht.

Hoe wist hij zich te manifesteren en welke redenen brachten hem hier.

­
Yo

Ik ben een Pool
En ga naar school
Ik maak daar heel frivool
Een schoenzool
Ik lust graag kool
En schiet met mijn 245 mm pistool
Soms poep ik in het riool
Vuile klootviool

Yo
 
ik jou wel in ieder geval :P
Euh Pool
Wanneer komt je volgende versje?
 
Ik wil jau eeven wat seggen
Jau broewr stuudeerd viezieyoowteerapy
Bei stom toewval kwam ik eragter
Dat Karl Noten ook een viezieyoowteerapeut was
Hau daarom jau broer uit die buurt van kienderen

Vielen groenten uit Warsaw,
Olga Commandeur
 
Stannie!

Hoe gaat ie met jou?!

XX
Javara
Artiest Javara
vanavond ff potje Hollandia pakken he ;)
Allicht
proficiat he dikke lul
 
Stanski!
Osiemnaœcie lata!
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

¿yczenia rezygnowaæ piwo,
Thijs Baœtjianzs
allo sjtan die polski,

von harte gefeliciteerd, en voor de rest sluit ik me aan bij thijs zijn woorden;)
tot vnvond:bier:
 
Heee stan!!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
maak er maar een mooie dag van :)
xxx Sofie
gefeliciteerd! (K)
Gefeliciteerd Stanniemannie!

:kusje2:
 
Gefeliciteerd!! :)(K)(K)
 
gefeliciteerd (F)
 
ej proficiat he
 
proficiat!;)
 
proficiat he ;)
 
Gefeliciteeerd :D

XX
Gy snapt ut nie helemaal!
Gefeliciteerd he
Uitspraak van Tijn. op dinsdag 11 september 2007 om 12:06:
Gefeliciteerd he
Nieuwste hit Guus Meeuwis (Brabant)

En ik loop hier alleen op een stil leidsceplein,
ik zou ook wel eens kampioen wilen zijn.­
Maar die schaal is bij psv, het leven is bar.­
En dan denk ik aan brabant want daar rijd die kar.­
la la lai la la la lai lai
 
Proficiat kerel
Proficiat ;)!
 
proficiat!;)
 
gefeliciteerd:D!
 
Gefeliciteerd;)
ejeu gefeliciteerd;)
Heuuuuujjjj (H)
Gefeliciteerd Stan! :P :)

:bye:
 
proficiat :)