Partyflock
 
Profiel · 509478
­
vrienden,15 · album,107 · favorieten,6 · gastenboek,56
Deze gebruiker is al geruime tijd niet meer langsgeweest en staat derhalve op non-actief.
NaamJesse
WoonplaatsWarmenhuizen (Noord-Holland)
LandNederland
BeroepBarman
Geslachtman
Geaardheidhetero
Relatienee
Favoriete genresdubstep, early hardcore, happy hardcore, hardhouse, hardstyle, house, oldschool
Aanwezigheidfacebook
Lid sinds13 januari 2007 20:11
Statusinactief
Laatst hier29 mei 2017 21:36
Laatste aanpassingdinsdag 8 november 2016 om 04:45 door het systeem

Agenda

Laatste feest was op zaterdag 1 september 2012: We Love The 90's, Goffertpark, Nijmegen
Statistieken
104026·pagina's bekeken
6·foto's
15Partyflockvrienden
6·favorieten
99·evenementen bezocht
45·oude interessante evenementen
322·winactie deelnemingen
2·flocks
1·poll
58×geciteerd
226·opmerkingen
5·waarderingen
398·flockberichten (onderwerpenlijst)
6×positieve karma
6·positievelingen
2×negatieve karma
2·negatievelingen
2901·privéberichten verzonden
2453·privéberichten ontvangen

56 opmerkingen

Heeyy mop !

Haha BINNENKORT dat zeg je goed jaa :P
Denk niet dat ik 't gaa redden zondag :no:
Mjaa.. dan hoef k tenminste ook niet die verschrikkelijke Nick en Simon aan te horen :S;)
En k heb jullie mooie carnavalsboekkie ff doorgebladerd hoor b) haha :D

(K)Nikiiet
laatste aanpassing
Powerful Thunderstorm · 13 Ghosts 2 13 april 2007

:bounce:
DAN mag jij mij een Blue Curaçao Jus d'Orange trakteren O:)
Hahaha ;)

(K)Nikiet
haha komt goed chick;)
miss nog wel meer als 1 Blue Curaçao Jus d'Orange;)

spreek je snel weer xx my!
Hahaha oow wil je me dronken hebben ofzo?:P
Zal vast wel gebeuren O:) haha

(K)
h0oii sgatj HAPPY VALENTINE.,!
doegh(k)

heel veel kusjes melanie(k)
Heeeyy Konijntje O:)

Haha ;)
Was wel ff gezellig, ondanks dat gedoe met die criminelen :S:P
En ik heb mn Blue Curaçao Jus gekregen :woopwoop: maar volgens mij alleen van Angelo haha ;)
Dus heb die van jou nog steeds te goed, mannetje :devil:
:D

Spreek je !
(K) Nikiet
 
Hahaha.. supersexy:roflol:
:harry:


partyflock

:kusje:

Dikke doeii :loser:
laatste aanpassing
 
Heej..­
 
HeeJ :)
Alles Goed.?
Mt mij wel :D
Lekkah Lekkah :P Hahahah ;)
Mjah :P
Ik heb niey zo veel te vertellen..
Latra!! (K) (K)
Ja dit schatje kan weer op pf :D


xx(k)
heeij Jb :D

Leuk berichtje bij je persoonlijk tekst :) ik d8 laat ik dn maar eens wat schrijven hier (op jou verzoek )
Maaarre balen dt er vanaaf niemand met je mee wilt kijk als k dicht ij had gewoont had ik Natuurlijk wel mee gegaan :D:D
maarjha helaas is dt nie zo :( ik kom mt koninginnendag waarschijnlijk naar Noord-Holland (Amsterdam) jij al plannen dn ??
wie weet kom ik je tegen :$ dt zou te grappig zijn !!
maarre k weet geen onzin meer te vertelle :)
xxxxx Een zuid-hollandse chick
 
Hoi,,
Jaweel; met my alles goed:jaja:
Met jou ook?
 
okey jij valt wel onder catogorie nice haha..
kussj(K)
 
hoi
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 17 april 2007 om 16:53:
okey jij valt wel onder catogorie nice haha..­

heeeeeel erg nice !! :P(L)
 
nou vooruit dan ik plaats wel ff een berichtje voor je.
deze is in iedfre geval langer dan die van mij de eerste keer en die jij pas hebt gestuurd:p
grtjs xx liesje
 
Hoi ff krabbeltje terug ja weet het moet de boel nog ff opfleuren maar dat komt wel goed (k)groetjes belinda
heeeujj !
jh j bent de 70 ste !:P
doegh (l)houvnjee
jy bent ook ee skatje !:$
............­............­............­.....****###­##­­­­­­­­­­­­­­­­­­###****­
.........................­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­*­­*­­#­­###############**­
­
.­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­**#­­###­­###­­###­­###­­###­­###­­###­­*..­­...­­...­­...­­..­­.­­*#­­.­­..­­.­­##­­.­­..­­*#­
­....­­..*.­­.#..­­**..­­....­­­....­­­..*#­­­####­­­####­­­####­­­####­­­#####­­#####­­*.­­...­­..­­...­­.#­­#..­­##­­..#­­#*­­#­
­**­­..#­­..­­#..­­*#­­.­­..­­..­­.­­..*##­­#­­#####­­.­­....#­­#­­#####­­#­­#....­­.­­##­­###­­#­­##­­*..­­.­­..­­...­­.­­.#­­##*##­­*#­­
*##­­##­­##*#.­­­..­­...*#­­­##­­#####­­­..­­.....­­­..­­#####­­­##­­.....­­­...­­.####­­­###­­#*...­­­...­­.####­­­###­­
...­­­..#­­##­­###­­­...­­..­­.##­­­######­­#..­­­......­­.##­­­#####.­­..­­.­­­.....#­­##­­#­­­######­­##­­#­­­######­­
­..­­..####­­#­­#­­##­­######­­#­­#­­##­­#.....­­.­­.­­##­­######­­.­­.­­..­­...­­###­­#­­#­­######­­...­­*­­*­­*###­
­...­­.­­.­­*###**­­**#­­#­­­#­­######­­###­­#­­­#­­######­­#####­­­#­­######­­#####­­­.­­­......­­.*###­­­
­
­.....­­..###­­­.­­­...*##­­#####­­­­#­­#######­­#####­­­#­­­#######­­#####­­­#­­­####...­­...­­..­­­*­­­###*­
.­­.....­­­*#­­­#*.....­­#####­­­##­­­#####­­##­­#####­­­##­­­#######­­­#####­­­##­­­###....­­......­­­­.#­­­##*­
..­­....##­­­#.­­­­.....##­­######­­­##­­­­####­­###­­######­­###­­­­######­­#­­#**###­­#**­­­­***###­­#­­*­
­
...­­..*­­­­###***­­#­­#...­­.#­­###­­­#######­­#­­####­­##­­­###­­­#######­­.­­...*­­##­­#­­##­­­#######­­#­­#­
.­­..­­.­­­.#­­#####*##­­.­­....­­.#­­#­­##­­­########­­#­­####­­##­­#­­#­­#­­­###.....­­.­­...#­­##**­­**­­­­**­
..**­­*­­*...­­....­­­..­­­­..###...­­.­­...*­­####­­##­­­­­########­­######­­*.­­..­­..­­­­­...*###­
...­­.......­­­.­­­­­........­­..*#­­­#*..­­..­­...­­­­..**####­­######­­­##­­*#­­#*.­­­­.......­­.­­...###­­­
­..­­­..­­.­­.........­­......­­­...#­­­­##­­­*­­.........­­.....*­­­##**­­­­­#­­##­­#***.....­­.......­­­..*#­­­#­­#­­­
­
........­­.......­­­....­­­­.­­.­­.­­..­­.####*.­­.......­­.­­....­­­..­­­.­­....­­.....­­.......­­.­­­.­­...­­..­­­.­­....*#­­##*­­
.....­­.­­.­­­.....­­.­­.­­...­­...­­...­­....­­*###­­#­­*­­....­­.­­.­­.*###­­#­­**#­­##*.­­..­­..­­...­­­.*#­­###­­
....­­­­.......­­....­­­...­­­...­­..­­.­­......­­­­*####**..­­..­­.­­.*­­­*###­­#*#­­##*...­­­­*#­­##*­
..­­..­­.­­..­­­....­­.....­­....­­­..­­..­­.....­­­...­­­..­­.**##­­#****­­...*­­­##­­#*##­­###­­­#**­­
­
­.....­­..­­...­­.­­...­­..­­....­­...­­....­­..­­­.......­­.­­..­­.­­.­­**­­##­­##**­­.####­­#­­­###­­
.....­­...­­­.­­...­­.­­.....­­.­­.....­­.­­­...­­.......­­...­­­..­­.­­....­­....­­..­­..*­­­*­­­*##­­######­
...­­­..­­.­­....­­....­­....­­.­­­...­­­.­­­...........­­­..­­.­­....­­....­­....­­.­­....­­.­­­...#­­##­­##­­##­­#­
.­­­....­­....­­....­­.­­....­­.­­­......­­..­­.­­.­­­.....­­....­­.­­.......­­...­­..­­.­­­......­­..­­##­­­###­­­#*­­
..­­.­­.......­­...­­.­­..­­.......­­....­­­­.....­­­.­­­...­­.­­.......­­...­­.­­..­­.......­­..­­..­­­..*##­­**­
 
eey lkkrding(K)

badankt voor je berigie:)
jy mag er ook wesuh hoor!!!:$

maja doegdoeg(K)
Uitspraak van Jb. op zondag 1 juli 2007 om 23:24:
die combi van dat leer en chrome ziet dr cker netjes uit hr;)

dankjewel:cheer::yes:
heb je nou la zoooo lang niet gesproken :(

ik houd vn je
 
gefeliciteerd (K)
Gefeliciteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerd (L)

weah 18 al =O

vet oud man ^^


xoxo

Karin
 
gefeliciteerd:)
Gefeliciteerd malle babber!!!
Proost :bier: op je 18e!!
al je lessies gehad?
-x- (K) hvj - Ntb - Wjnmk - njha!!
­

Happy New Year! :cocktail:

:kusje2: Nikiiet
 
ben maryaiza
en weet niet maar jij stuurde mij een bericht?!
tommiee
Werkzaam bij Onz
hahaha ja daar gaat zeker op gedronke :D:D :bounce:
Flexxx
Artiest R.U.S., Zyon
Uitspraak van Jb. op woensdag 16 april 2008 om 08:15:
what do ya say to the DJ..­

fuck you.... ?

8)
Leukerd :D(k)
laatste aanpassing
 
hoooi :D
 
:cheer:
 
O:)
 
thanks! :) :kusje2:
haha ik was er uit eindelijk zelf niet :p was een shcoolfeest ofzo :D , hoe was het van het weekend (H)?
 
fyne vakantie (K)
Ha die leukertttttttttttttttttttttttt :cheer:

Hoe is het nog met je?
Ik heb jou ook allang niet meer gesproken zeg :$
Zondag ga ik naar R'dam dus ben een beetJe dicht bij je in de buurt haha O:)

Hopelijk hoor ik nog eens wat van je!
xx liefs (L)
 
hooooi jesse (K)
leef jy nog steeds ?
spreek je niet meer zovaak
gaat alles goed :)?
vast wel.
noujaa doeidoei (K)
 
doe die foto van dennis er ook op :k lekkerlekker
Zozo alweer jarig jonge?!
Gaat hard met jou!
19 alweer!
hej spreek je weer ouwe!
Ltr
 
ey eeeh,
proficiat eeh, nu ben je even oud as mij :D
hahaha
fijne dag nog!!
kus <3
 
gefeliciteerd...­
 
happy bday (K)
JESSSSSSSEEE

Ja ik hoop snel jo! tering, mag wel weer is tijd worde, laatste keer was met rampage ofzo denk :O,

Maar is lastig om terug te gaan enzo naar huis vanaf daarow :p


Maar bijna vakantie kunne we mss een keer blauw wordeee! (H)

laterr!
Alles is Urban JWT (l)
hahahahaha :p
Haj Schatje <3
Alles goed? o.o

Kusje <3
­

And a f*cking happy new year! :D

(F) Nikiet
Jesse, sorry dat ik zo kortaf deed tegen je :o..

Was niet m'n bedoeling.
Alles goed verder?

xx