Partyflock
 
Profiel · 241933
­
Profielafbeelding · dj future
The Future of Hardcore music
NaamRobert
WoonplaatsEindhoven (Noord-Brabant)
LandNederland
BeroepInner Vision // Dj &­ Producer
Geboortedatum
Leeftijd31
Geslachtman
Geaardheidhetero
ArtiestenFuture & Illuminhate
OrganisatieInner Vision
Favoriete genreshardcore, industrial hardcore
Aanwezigheidfacebookpage
Lid sinds22 juli 2005 20:21
Statusactief
Laatst hier16 augustus 2021 22:15
Laatste aanpassingzondag 18 oktober 2020 om 19:54

Agenda

Laatste feest was op vrijdag 3 mei 2019: Dogfight, Dynamo, Eindhoven
Statistieken
85678·pagina's bekeken
9·foto's
88Partyflockvrienden
140·favorieten
389·evenementen bezocht
115·oude interessante evenementen
117·winactie deelnemingen
1·flock
80×geciteerd
245·opmerkingen
37·waarderingen
1·forumonderwerp
67·forumberichten (onderwerpenlijst)
2·flockonderwerpen
26·flockberichten (onderwerpenlijst)
25×positieve karma
16·positievelingen
936·privéberichten verzonden
848·privéberichten ontvangen

36 opmerkingen

haai haai liefurdje.,!!
Ik k0m even jou gasteboek­je ontmaagden (A)
Alles g0ed verder??
Jawel togh­ ;)
T0edel0eww (K)(K)(L)Youu
...................­......................****#####­­­­­­­­­­­­­###***­*
.............................­.­.­.­.­.­.­.­.­.­­*­*­#­###############**
.......­..­..­..­..­..­.­.­..­..­..­..­..­..­..**##########­###­###­###­###­­*..­...­...­...­...­*#.­...­##.­..­*#
­....­..*.­­.#..­**..­....­....­..*#­####­####­­####­­####­­#­####­#####­*....­.....­.##..­##..#­#*­#
­**­..#­.­.­#..­*#­...­..­...*##­######­.....#­#­#####­#­#..­..­.­#####­#­##*..­.­.....­.­.###*##­*#­
*##­##­#­#*#.­..­...*#­##­#####­..­.....­..­#####­­##­.....­­...­.####­###­#*...­...­.####­###­
...­­..#­####­#­­...­...##­­#######..­­.......##­­#####.­...­­..­...#­###­­######­###­­######­
..­..####­##­##­###­###­##­##­#.....­..­##­######­..­..­...###­#­#­###­###...­*­*­*###
...­.­.­*###****#­#­#­######­###­­#­#­######­#####­#­######­#####­.­......­.*###­­
­­.....­..###­­.­...*##­#####­­########­#####­­#­##­#####­#####­­#­####...­.....­­*­###*
.­.....­*#­­­#*.....­#####­##­­#######­#####­##­­#######­#####­­­##­­###..........­­.#­­##*
......##­­#.­­.....##­­######­­##­­#######­######­###­­#######­#**###­#*­*­­­***####­*
...­..*­­­###***#­#....#­###­­#####­##­#­######­###­­#######­.­...*##­###­­#######­#­#­
.­..­..#­#####*##­.­....­.#­###­########­#­####­­##­#­##­###.....­.­...#­##**­**­**
..**­*­*...­..­..­..­­..###...­.­...*­####­##­­########­######­*.­..­..­­­...*###
...­.......­.­­­........­..*#­#*.­.­.....­­­..**####­######­##­*##*.­­­........­...#­##­
­..­­..­.­...............­...#­­­##­*­.......­.......*­­##**­­­­#­###***............­..*#­­#­#­­­
........­.......­....­­­.­.­....####*.­.......­.­....­­..­­.­.........­.......­..­...­..­­.­....*##­#*­
.....­.­.­.....­.­.­.........­....­*###­#­*..­..­.­.­.*####­**#­##*.­....­...­.*#­###­
....­­..­.....­....­...­­...­...­......­­*####**..­..­..*­­­*###­#*###*...­­­*###*
..­..­...­­....­.........­­­..­.......­­...­..­.**##­#****...*­­##­#*#####­­#­**­
­.......­...­.­...­..­.......­....­..­.......­­...­.­.**­##­##**­.####­#­­###
.....­...­.­...­.­......­.....­.­­...­.......­...­..­.­........­....­*­*­­*##­######
...­­..­.­........­.....­­...­.­.­..........­­..­.­....­....­.....­....­.­...#####­#­#­#
.­­....­....­....­.­....­.­........­..­.....­­....­.­.......­...­..­.­­........­##­####*­
..­.­­.......­...­.­..­.......­....­­.....­....­.­......­.­...­.­..­.......­..­..­­..*##**
die daagjes gaan wel lukken hoor ;)
jij ook veel plezier nog en een fijne jaar wisseling :D:D
 
Gefeliciteerd he!;)
Snq
Werkzaam bij Inner Vision
Yeew Rob :D Gefeliciteerd he :cheer:
 
ej schat
nog van harte nog
alles goed met je ?
met mijn wel hoor
nog leuke wekend gehad?
ik wel hoor
me zusje was gistern jarig
maar wekend is zo om
maar jah
nou helle dikke (K) van mijn
(L)(L)liefs kaatje (L)(L)
Haaa mnnekee !! :D
Alluzz guut? :)
dnk 't wel hea,. ;)
Mja,.k zie oe morge weer op school ;)
XX(K) Mriek
 
die foto's van dance tour lache :D
gefeliciteerd!!!:)
Ga jij naar Hardcore Vibes 8 februari?
Ophidian moet dan ook draaien(A)
yeeuw

ik kom waarschijnlijk wel naar Basstown als je moet draaien :p :D
Kut time out :nocheer:
Gefeliciteerd :D :bier:
Gefeliciteerd! (K);)
foto's Basstown in m'n album! ;)
[albumphoto id=61974633]{element is niet toegankelijk}
je bent goed bezig met dat draaigedoe hoor!!
xxx
midi kabeltje kwijt.. :nocheer:
jaa O:) was keii gezelligg vandaagg.. (L)
fotootjes in m'n album...
onder in tha mixx..
heb een apart mapje voor jou en michael gemaakt.. O:)

(K) marieke
heeju... ik heb 't niet over een terras gehad he O:)
nee, ook dat niet :P
gewoon afspreken misschien.. als 't weer zo aanhoudt..
kunnen jullie misschien donderdag of vrijdag komen zwemmen :P

(K)
Gefeliciteerd met jouw schatje hea! :D:cheer:

(K)
laatste aanpassing
gefeliciteerd man ;)
:cheer: Gefeliciteerd!
hey steakhousemedewerker! :D
wit ik tok jonguh! :P
wa dachte van met de cabrio langs ut strand rijden..! :D
jow gast:D gefeliciflapstaart en nog een fijne verjaardag vandaag
Heey Robert

Proficiat met je verjaardag :D