Profiel · 241933
Agenda
eergisteren: 181 PartyflockAquabestBest
Alamaison, Badd Dimes, Bizzey, Brennan Heart, Brooks, CHIMP, Claptone, Code Black, Coone, Da Tweekaz, Daisy, Darkraver, David Ghetto, DL, Endymion, Fab × Paans, Ferreck Dawn, Format: B, Freddy Moreira, Frequencerz, en nog 31 andere artiesten →
uitverkocht2213 PartyflockE3 StrandEersel
Adaro, Akira, Al Twisted, Amada, Andy The Core, Angerfist, Angernoizer, B-Front, Bass-D, BillX, Bodyshock, Broken Minds, Brutality, Bryan Fury, Bulletproof, Catscan, Chain Reaction, Crossfiyah, Crucifier, Crypsis, en nog 100 andere artiesten →
Statistieken
84814·pagina's bekeken (diagram)
9·foto's
116Partyflockvrienden · herkomst
134·favorieten
375·evenementen bezocht
114·oude interessante evenementen
116·winactie deelnemingen
1·flock
80×geciteerd
245·opmerkingen
2·opmerkingen onder foto's
37·waarderingen
1·forumonderwerp
67·forumberichten (onderwerpenlijst)
2·flockonderwerpen
26·flockberichten (onderwerpenlijst)
25×positieve karma
16·positievelingen
936·privéberichten verzonden
847·privéberichten ontvangen

36 opmerkingen

haai haai liefurdje.,!!
Ik k0m even jou gasteboek­je ontmaagden (A)
Alles g0ed verder??
Jawel togh­ ;)
T0edel0eww (K)(K)(L)Youu
...................­......................****#####­­­­­­­­­­­­­###***­*
.............................­­###############**
.......­..­..­..­..­..­..­..­..­..­..­..­..**##########­###­###­###­###­­*..­...­...­...­...­*#.­...­##.­..­*#
­....­..*.­­.#..­**..­....­....­..*#­####­####­­####­­####­­####­#####­*....­.....­.##..­##..#­#*­#
­**­..#­#..­*#­...­..­...*##­######­.....#­#####­#..­..­#####­##*..­.....­.###*##­*#­
*##­##­#*#.­..­...*#­##­#####­..­.....­..­#####­­##­.....­­...­.####­###­#*...­...­.####­###­
...­­..#­####­­...­...##­­#######..­­.......##­­#####.­...­­..­...#­###­­######­###­­######­
..­..####­##­##­###­###­##­##­#.....­..­##­######­..­..­...###­###­###...­*###
...­*###****#­######­###­­######­#####­######­#####­......­.*###­­
­­.....­..###­­...*##­#####­­########­#####­­##­#####­#####­­####...­.....­­###*
.....­*#­­­#*.....­#####­##­­#######­#####­##­­#######­#####­­­##­­###..........­­.#­­##*
......##­­#.­­.....##­­######­­##­­#######­######­###­­#######­#**###­#*­­­***####­*
...­..*­­­###***#­#....#­###­­#####­##­######­###­­#######­...*##­###­­#######­
..­..#­#####*##­....­.#­###­########­####­­##­##­###.....­...#­##**­**­**
..**­*...­..­..­..­­..###...­...*­####­##­­########­######­*.­..­..­­­...*###
...­.......­­­........­..*#­#*.­.....­­­..**####­######­##­*##*.­­­........­...#­##­
­..­­..­...............­...#­­­##­.......­.......*­­##**­­­­###***............­..*#­­­­
........­.......­....­­­....####*.­.......­....­­..­­.........­.......­..­...­..­­....*##­#*­
.....­.....­.........­....­*###­*..­..­.*####­**#­##*.­....­...­.*#­###­
....­­..­.....­....­...­­...­...­......­­*####**..­..­..*­­­*###­#*###*...­­­*###*
..­..­...­­....­.........­­­..­.......­­...­..­.**##­#****...*­­##­#*#####­­**­
­.......­...­...­..­.......­....­..­.......­­...­.**­##­##**­.####­­###
.....­...­...­......­.....­­...­.......­...­..­........­....­­*##­######
...­­..­........­.....­­...­..........­­..­....­....­.....­....­...#####­#
­....­....­....­....­........­..­.....­­....­.......­...­..­­........­##­####*­
..­­.......­...­..­.......­....­­.....­....­......­...­..­.......­..­..­­..*##**
die daagjes gaan wel lukken hoor ;)
jij ook veel plezier nog en een fijne jaar wisseling :D:D
Snq
Werkzaam bij Inner Vision
Yeew Rob :D Gefeliciteerd he :cheer:
ej schat
nog van harte nog
alles goed met je ?
met mijn wel hoor
nog leuke wekend gehad?
ik wel hoor
me zusje was gistern jarig
maar wekend is zo om
maar jah
nou helle dikke (K) van mijn
(L)(L)liefs kaatje (L)(L)
Haaa mnnekee !! :D
Alluzz guut? :)
dnk 't wel hea,. ;)
Mja,.k zie oe morge weer op school ;)
XX(K) Mriek
die foto's van dance tour lache :D
gefeliciteerd!!!:)
Ga jij naar Hardcore Vibes 8 februari?
Ophidian moet dan ook draaien(A)
yeeuw

ik kom waarschijnlijk wel naar Basstown als je moet draaien :p :D
Kut time out :nocheer:
Gefeliciteerd :D :bier:
Gefeliciteerd! (K);)
foto's Basstown in m'n album! ;)
[albumphoto id=61974633]{element is niet toegankelijk}
je bent goed bezig met dat draaigedoe hoor!!
xxx
midi kabeltje kwijt.. :nocheer:
jaa O:) was keii gezelligg vandaagg.. (L)
fotootjes in m'n album...
onder in tha mixx..
heb een apart mapje voor jou en michael gemaakt.. O:)

(K) marieke
heeju... ik heb 't niet over een terras gehad he O:)
nee, ook dat niet :P
gewoon afspreken misschien.. als 't weer zo aanhoudt..
kunnen jullie misschien donderdag of vrijdag komen zwemmen :P

(K)
Gefeliciteerd met jouw schatje hea! :D:cheer:

(K)
laatste aanpassing
gefeliciteerd man ;)
:cheer: Gefeliciteerd!
hey steakhousemedewerker! :D
wit ik tok jonguh! :P
wa dachte van met de cabrio langs ut strand rijden..! :D
jow gast:D gefeliciflapstaart en nog een fijne verjaardag vandaag
Heey Robert

Proficiat met je verjaardag :D