Profiel · 191008
Deze gebruiker is al geruime tijd niet meer langsgeweest en staat derhalve op non-actief.
NaamSuzanne
WoonplaatsUtrecht (Utrecht)
LandNederland
Skype / VOIPliefssuus
BeroepStudent Facilitaire dienstverlening
Geboortedatum
Leeftijd30
Geslachtvrouw
Geaardheidhetero
Relatienee
Favoriete genres2step, classics, drum & bass, early hardcore, funk, hardcore, hardstyle, hip hop, industrial hardcore, jump, oldschool, r&b, urban
Lid sinds15 maart 2005 19:07
Statusinactief
Laatst hier21 november 2014 12:53
Laatste aanpassingzondag 1 februari 2009 om 12:22
Agenda
Laatst bezochte feest was op zondag 29 april 2012: Infusion, Beursgebouw, Eindhoven
Statistieken
85254·pagina's bekeken (diagram)
4·foto's
24Partyflockvrienden · herkomst
37·favorieten
57·evenementen bezocht
3·oude interessante evenementen
94·winactie deelnemingen
1×geciteerd
26·opmerkingen
14·opmerkingen onder foto's
23·waarderingen
12·forumberichten (onderwerpenlijst)
851·privéberichten verzonden
1066·privéberichten ontvangen

41 opmerkingen

Alowa.. :D

k dacht.. zal ik jou weblog eens aanvulle
stond er ok zomar kaal bij :S
mar das verleden tijd want k schrijf nie meer met
krijt
ik sta MESSCHIEN.. op een echt feest te over een
tijd mar dat laat k echt wel op tijd weten hoor
wees mar nie bang ;)
doe al je vriendinne de groete en jezelf ok
natuurlijk..

(K)(K)
een vriendin van me organiseert.. en die is an ut regelen dat ze d'r eigen B-dayparty kan geven
en als dat goed komt dan mag k komen draaie :D

mar k hou je echt wel op de hoogte..

(K)
Hey moppie!

Haha leuk ook zo'n tickerfactory! Vond ik handig om bij te houden met El haha..
Ik ben over 3 maanden, 3 weken en 3 dagen alweer 19! :o
Heb hem er ook opgezet :)
De tijd vliegt echt..
Van m'n moeder is ook al 5 maanden geleden... :S
Nou je bent nu met een grote paaslunch bezig,
sterkte ;) en ik spreek je heel snel!
Dikke kus! Love Ya! (K)
laatste aanpassing
jah hoor ik ook hier;)
Hoezo wordt het steeds gekker?

Verder alles wel lekker beetje ziekjes alleen met jou??

(K)
he
hoe is het?
met mij prima..­ heel erg goed zelfs..­
ik kijk trouwens wel erg dom op al die foto`s hahah..­
bel je nog wel..­
x mij
laatste aanpassing
hooooooi :D
zo zie ik je nooit
zo zie ik je paar keer achter elkaar :P whaha
nou wat een kutfeest hahahaha
zie je vast snel weer

Kuss (K)(K)
gaat rustig nou hiero.. als het mee zit heeft m'n broer een andere auto en dan mag k z'n ouwe kopen
:D
mar k heb nog ff met wesly gesproken over zeeland dat we dar een par dagen nar toe gaan
zin om mee te gaan??

hoor je nog wel..

(K)
Limo b)
Werkzaam bij Rage-Online
yow mini

long time no see :O

tot morgen :)

:cheer:
Chicka!! :cheer:

Hard aan het werk joh ;)
Was gezellig zaterdag..
Volgend feesie weer!!

(L)Dikke kusj!! (K)
Happy Birthday To Youuuuuuuuuu!!!!!!!

(K)
mini :d

gefeliciteerd :cheer:

:kusje:
Hooi moppie ;)

Gefeliciteerd he.. en nog vele jaartjes :beer:

Greetz von Moi
he lieverd..
morgen heb ik me theorie examen.. heb er echt geen zin in..
bedankt voor je tips..
ik bel je van de week..
(K) mij
Suuuuuuuuuuuuuuuushiii!

Ik dacht laat ik jou mooi gevulde gastenboek ook eens ff gaan bevuilen :D

....met n beetje onzin.....

Verveling is een onaangenaam gevoel van lusteloosheid, van desinteresse, van hangerigheid, grenzend aan ergernis. Verveling treedt op als alle dingen die leuk en interessant zijn om te doen niet kunnen of niet mogen, en men toch geen zin heeft om niets te doen. Verveling kan het gevolg zijn van een gebrek aan prikkels, of van prikkels die als saai, eentonig of repetitief ervaren worden.Doeeeeeeeeei (K)
laatste aanpassing
he suzanne..
hoe is het met je? met mij goed.. lekker dvds gekeken van het weekend?
ik heb lekker alle harry potter films gekeken hahaha..

toedeloe(K)
Trilili Tralala ik hou van chocoladevla..

Moet je nagaan hoe suf ik word op me stage als ik je dit soort berichtjes ga sturen..! Hahaha.!

Love you girl (L)!!
...............................­­..­­**########­­####­­­­­­­­­­­­­##­­########*..............­­*#....##.­­..­­­­
­­­­­­­­­*.­­.#.­­.**.........­­...*#####­­##­­##­­#####­­##­­­­##­­##­­##­­­­­##*.­­....­­­....##­­..#­­#..­­##*#­
­*..­­#..­­#..­­*#.­­..­­­...­­­­.*#­­###­­­###­­#.­­­...######­­###.­­....­­####­­####­­*...­­....­­­­­­­­..###­­*##­­*#­
*#­­­#####­­*#...­­...*#­­#####­­##­­..­­­­....­­­###­­­##­­##...­­­....­­.##­­##­­####*.­­­.....­­­­######­­­
...­­..###­­­­##...­­­..#­­###­­##­­###­­­..­­­.....­­­######­­#......­­..­­.###­­##­­­#####­­###­­­##­­­##­­­
..­­­.#­­########­­#####­­###­­##...­­­..­­..#­­##­­­####­­#....­­­­­...####­­###­­####.­­­..***#­­##­­­
.....­­*#­­­­**­­­*####­­#######­­­­######­­##­­­­######­­##­­##­­#####­­­­..­­.....­­­###­
......­­­­­##.­­...*­­­­##­­#####­­­­##­­########­­###­­###­­##­­#####­­­####..­­­...­­­­*#­­­#*­
­­­....*##*...­­­­..#####­­­####­­­########­­####­­­­­#######­­­#####­­­­####..­­....­­­..­­...###­­­
..­­..­­­..###..­­...­­­­#######­­­#####­­­­­######­­######­­##­­­­­#####**###­­­**­­***##­­##*­
..­­­..­­­.*­­###*­­**##­­­..­­­­.#####­­­########­­­#######­­####­­­##.­­­...*###­­##­­­###­­­­­­#####­
....­­.#­­###­­­##*##...­­...###­­­­­###­­###­­##­­######­­­­­####..­­­...­­..­­.##­­#******­
­..*­­­**­­­­.........­­###..­­­..­­­­..*####­­­­###­­#####­­­­######*.­­­....­­..*#­­­
.....­­­.....­­­­­..­­­...­­­....­­*##*..­­......­­­.**####­­­######­­##*#­­­­­.......­­­­­...­­­###­­
­........­­......­­....­­­­­­...###*.­­­.......­­....­­..­­­­­­##**####***.­­....­­­..­­­­.......­­­*###­
­.....­­­..­­­.........­­­..­­...­­...#­­­##­­­­#*...­­.........­­­....­­...­­­­..........­­.....­­­­...­­­..­­­­­...*###*­
­.........­­­..­­­­­........­­.....*#­­##­­#*­­­­­­­..­­..*####**###*­­..­­...­­­­­­.*####­
­....­­...­­­..­­­...­­­.....­­­..­­......*­­­###*­­*.­­­..­­...­­**#­­###­­*###*..­­.*­­##­­­#*­
­­......­­­..­­.......­­­..­­­­..­­....­­.......­­..­­**###*­­­­**.­­..*##­­#*­­#####­­­­­**­­
....­­..­­­­........­­......­­­...­­­.......­­..­­­­­....**­­##­­­##*­­*.­­######­­##­­
­..­­........­­...­­­..­­­­.......­­....­­­...­­.....­­­...­­....­­­­......­­...**­­­­##­­­##­­####­
......­­­...­­...­­.....­­..­­­­­.....­­..­­..­­­....­­­.......­­.......­­..­­­........­­##­­­###­­­##­
­­­­....­­...­­..­­.........­­­­.....­­....­­...­­.....­­­­­­­.........­­­..­­..­­...­­.###­­###*­­­
­...­­­......­­.....­­­....­­­.......­­....­­..­­­­..­­­.......­­...­­­­...­­......­­....­­.....*#­­#**­
laatste aanpassing
. . * + . . + . * . . . * . . . + . . + . . * * . . . * . + . . . * . . * .
* . . + . * * . VRIENDEN . + . . * * . . * . + * . . + . . * . . *
. * . ZIJN . + . . * * . * . + . . * . NET . . * . + . * . . . . . * . .
. . * . + . . . . * ALS * . . + * . . . . * . . * * . . * + . . * . * . . .
* . . . * . . + . . * . * . . * . . STERREN . + . . * . * . + . . . * .
. . . * . * . . . + . * . . * . + * . * . * . . . . * . * * . . . . * . . +
* * . . . * . . + . * . . . . * . + . . . * . . + * . . . . * . . * * .
. . JE . * . + . . . * . * . . . + . . . * * . . . + . . * . . * . . + . .
* . . . + . . * * . . . * . + . . . . * . . * ZIET . . * + . . . * . . .
. . * . ZE . . * + . . * * . . . + . . . * . . + . . NIET . . . * . +
. . . . * * . * . . . . + . . . + . . * . . * . . . . * . + . * . . * .
* . * . . . + . . * . * . . . . . + . . .ALTIJD . . * . . * . + . .
* . . * . + * . * . * . . . . * . * * . . . . * . . + . . * . * .
* * . . . * . . + . * . . . . * . + . . . * . . + * . . . . * . . * * .
. . + . . MAAR . + . . * . . . * . + . JE . + . . WEET .
. . DAT . * . . + * . ZE . * . * * . . ER . + . + . . . . * . . . .*
* . . . + .ALTIJD . . * . + . . . . * . * VOOR . . * . + . . . . .
* . . + . . . * . * . . . . * . JE . * . . . . + ZIJN . . * . + . .


(L) you
laatste aanpassing
Whaaaaaaaaa... Ik ben zo trots op jou!
Echt goed dat je je rijbewijs gehaald hebt.!

Dikke dikke :kusje: voor jou!
Lieverd.. Nog 2 maandjes en dan zie ik je eindelijk weer!
Mis jou! (L)
Weet je nog hoe een leuke tijd het was bij je broer thuis vorige zomer??!
Happy Birthday !!!!!!!!!!!

xxx
Gefeliciteerd mooie dame ;)!!
Nog steeds met fd bezig :)?

Kusjee (F)
Hee Suus :)

Gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren :D(K)
Als er feestje is hoor ik het zeker nog wel ;)

Ciao :bye:
Jari
Heej meid.. Gefeliciteerd(K)(K)
maak er een mooie dag van

Greetz :beer: v.lijsdonk
gefeliciteerd met je verjaardag!
:cheer:
~*~*~*~*~

­[img width=460 height=300]http://pic50.picturetrail.com/VOL473/4654192/16150460/293105603.jpg[/img]

En natuurlijk een goed 2008 !!!!

Kus (K) Manuela

~*~*~*~*~
[img width=400 height=294]http://album.partyflock.nl/27825943.jpg?nocache;4948899[/img]{non-image link}

groetjes uit zaltbommel
Suuussssje:D
Allesgoed met jee hihi!!
zie je snel weer xx(K)
zo jy was er vroeg by vanochtend!:P
(K)
Ga je naar Curacao?? Vet ;)

(K)
Gefeliciteerd (K)(K)
Heee meissie!
Van harte gefeliciteerd!! (F)
Hoe is het ermee verders?

Liefs (K)
suusjeeeeee