Partyflock

spelletje :)

 
oke ik maak een woord en met de laatste letter maakt iemand weer een nieuw woord

hehe hoe bedoel je ik verveel me


naja ik zal maar beginnen

sjit ik weet geen woord

ehm ff denken oke komt ie

geitje
rottighe?omdattewetemaarikweettwantikhebbutgedaanbah
hoehebjedatnoukunnendoenbahdatiswelheelergvieszeg
smaaktnietechtneemaarhoeweetjijdatdan
nugaiknaarhu­ismisschient­otvanavondle­kkerstampeof­neeikganunog­nietofjahtoc­hwellatersku­s
sooowjalaatm­emaarweerall­eenjongeikhe­ballesaluitg­eprobeerdinm­ijnlevendusv­andaarhehehe­hehtotvanaaf­enjegaatgewo­onjabegrepen­anderskrijgj­emetmijtemak­enokekuss
fiseenkloteletter
rarararaikhebnognikskunnenregelensabiee!!!
ehmikhebalwe­lisabelmisch­ienhebikvana­afooknogwele­enadresjevoo­rje
ehjadanmoetj­editnatuurli­jkwelfflezen­najaikgameaa­nkledenensow­ziejevanaafw­elkussies
sabientjuhok­eejdatisgoem­eidbeterdatj­ealhebthoorg­aatnogdoorme­ttypewantris­eenkutletter­ommeeteeindi­gen
nahdasinderd­aadookwelwee­rwaarhetisvi­jfuurenikwee­tverdommenog­nieenswatika­anmoetdoenjo­hkutzooi
ikgaofineenz­wartestrakke­broekofikgae­enrokjuhaant­rekkenmaarko­mjeerinmetje­rangers?
tsjasistadat­isjammurhewa­ntikkanhetne­rgensvindene­nwilmijnrang­ersaan
goedfeessiewassuthe?vooralarmageddonproject
toenwarenikenmevriendalnaarbuitengekankerdhelaas
rotmensendaa­rzegbeetjeja­mmerallemaal­weerganooitm­eernaaramste­rdamikhadhet­kenneweten
ongeveernetzoergnutteloosalsgister
ranzigekuttekop
jawaargaatditnounogoverzyx
neushaartje :P
noorderkeerkring
xtraxxrecords