Partyflock
 
Forumonderwerp · 1173992
­ Nederland
Hallo! Ik ben Paul Tromp, een student van de Universiteit van Tilburg en deze korte vragenlijst is onderdeel van een onderzoek voor mijn afstudeerscriptie.

Uw deelname wordt erg op prijs gesteld en draagt bij aan een beter begrip van wat Nederlanders vinden van een aantal actuele maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, de plaats die de overheid inneemt in onze maatschappij, (on)gelijkheid, mensenrechten, discriminatie en wetenschap.

Allereerst wil ik u vragen om een recent nieuwsbericht over klimaatverandering te lezen. Vervolgens wil ik u daar een aantal vragen over stellen. Daarna volgen er nog een aantal vragen over de overige thema’s. Tot slot vraag ik u nog naar enkele persoonlijke gegevens (uw opleiding, geslacht en leeftijd).

Dit onderzoek duurt ongeveer 7 minuten en uw deelname is volledig anoniem. Mocht u bepaalde vragen om welke reden dan ook liever niet willen beantwoorden, dan staat het u vrij om deze over te slaan. Daarnaast kunt u te allen tijde teruggaan om eerder gegeven antwoorden aan te passen. Ook is het mogelijk om de vragen eerst allemaal door te lezen voordat u besluit deze te willen beantwoorden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u hieronder reageren. Alvast hartelijk dank voor uw deelname! Zodra de resultaten bekend zijn, zal ik deze hier ook plaatsen!

Klik op de volgende link om te starten met de vragenlijst:
https://tilburgss.co1.qualtrics.com/SE/
 
Bedankt voor uw tijd om aan deze enquête deel te nemen.
Uw antwoord is geregistreerd.

Done.