Partyflock

Gekheid

 
Flockonderwerp · 30210
ff alle gek heid op een stokje me vorige flock was verwijderd van daar deze weer dus gaan we opnieuw beginne met gekke teksten
rengdengdeng­gangbangopde­achterbankva­njeoudersaut­ozondermetel­envelgenenme­tgoudehandsc­hoenenzonder­dathetzinneg­isomdittelez­enmaarjhalei­pheidheersti­nditrarebees­t
Bem bem bats boem klabats rats redengkedeng whop flop natte stok in je fluit ruitemetuit :cheer: beheh meehehhe lelelele :rot:
klaperderklapklaperderklaperdeklapklaperderklap klapkaken op een klapperende klapkaak
Oijnk oijnk ojeeeeeojnk hoppaaaaa bounce rendegdeng :woep: Whoeeepppieeee :banana:
ikzegdatwatj­ijdenktdatik­gazeggenenda­tjijzegtwati­kwildenkenen­datbedenkikf­fterplekkeom­opditflockje­tereagerenom­datikmezitte­vervelen
pingpongpeng­rengdengdeng­gaanmetdieba­naanzostraka­lseengarnaal­stuiterbouce­enddoordekam­erzonderhame­rstrakstrakp­akpakkersver­sdrugskerstb­est
ja gek is lkr gek zijn en ik ben gek en zal altijd gek blijven en als het je niet bevalt ja sorry dan :D:D:
vliegende lantaarnpalen akahoewaaaaaa
rengdenkklet­erpieterpate­rlekkinhetwa­terhijrenden­aar zijnmoederomeenboterhamvoorzijnopa :P
lolwolboltol­voordezeeuws­egrondteverl­atenraarmaar­waargaardaar­nachtenietsl­apenenvervel­enmaartegaar­voorhierenda­arfeestebees­tetotweerbij­neerknalleva­lleinjearme
vogelvryzond­erjouommehee­nmaarwiebenj­ijdieommehee­nmagzijnzond­erpijngeenli­efdegeenhaat­staikaltydpa­raatopzoekna­arliefdediei­kmaarnietken­vindenkenikm­meooitbindeo­pzoekomjoute­vindenteoudt­ejongwaartre­kjedegrensvo­orjewenszond­erdikepensah­jadriekerdra­aienendarabe­nikdanzonder­danslansenwi­ehieruitkomt­isslimlol
wnr gaan we met zn alle eens gek doen owja dat doen we al wheheh
ja sorry gekken heben ze niet meer op een rij dusja lkr gek doen wrm niet
gek geboren gek gebleven :loL:
Ik ben vergete wat ik vergete ben over dat gene dat ik gister ben vegete dus vergeet het maar
Op weg naar de weg ben ik mezelf verloren
in het ochtend gloren
het lijkt onzin maar het is een zin
ik weet niet waar ik me bevind
de weg bestond uit krijt en is weg geregend
of ben ik gewoon beneveld
wiewatwaarge­kkerdangekzi­jnwijnietwan­twijzijngekk­dusgekkerdan­gekgekgek..­:P:rot:
rengdengkren­gdinggingnie­tslapegezeik­engekutaldag­estressaldag­elulkrygalle­maaleendikke­bultikweetwi­eikbenendasb­elangrijkenj­ulliediemezu­sjehebbepijn­gedaanjullie­kunnenunogla­che
drsdrskenjed­ezenognognog­ehhatsjikdid­eeelievekijk­buiskindertj­esbruteparty­inhetfabeltj­eskrantboswi­etgeteeldino­penluchtvero­ntreinigende­stofzuigende­vrouwenborst­elendekinder­envoorvolwas­senengebreke­n.­

daarom wordt nooit volwassen
volwassenzij­niskindskunn­ezijnenlolen­geinkunnemak­elekkkerfees­teenbeestene­talsindefabe­ltjeskranten­defreggelsen­daviddekabou­termaarheted­ieweldavidwa­ntdakendiewe­lzeggemaarwi­eweetwatwaar­iswadiezegwa­arismijnkabo­utermetzijnp­aarsemutseng­roenestriken­blauweschoen­enetalshetbl­auwerondjeda­tgeenblauwro­ndjewasmaars­tiekemtochoo­kweerwel
slaap is bewust onbewust zijn

wakker zijn is onbewust bewust zijn

dagdromen is onbewust onbewust zijn

en bewust wakker blijven is bewust bewust blijven
oohws dus so werkt dat hier :S.........

......... was er nog niet echt achter wat zo'n uitnodeging nah eigenlijk was.... dusjah ff testu toch :lol:
nou bij deze weet je da dus crazy people en als je gekketekste ofoz weet mag je elk moment ze er in zette wanneer je maar wilt eht mag ergens op slaan maar mag ook nergens op slaan
noualspaulus­desoskaboute­rneucalyptam­eeneemtgaanw­ijdetrollend­ansdoenmetni­lsholgersone­nfreggelende­sesamzaadspu­itendepinovo­gelszoalsklo­tepinotommyz­egtnogsteeds­dathijmoetsc­hijtenwantas­terixheefthe­mlatenproeve­nvanobelixzi­jneverzwijnd­rankwaardoor­hijkantovere­nzodatdegees­telijkebeden­kervanalfred­jkwakkwikenk­wekgaatroepe­nbijminniemo­ussehunterz
flockflockpo­kerdepokpokl­angwandelsto­kmeisjezonde­rrokallekipp­enopeenstoke­ndehondeninh­unhokeneenha­anzegtgeento­k
pijnpijnpijn­weerdiezelfd­epijnpijninm­ijnhartzijwi­ldedemijnezi­jnmaargingna­areenanderve­nijnennalang­etijdwistikw­ieerlijddusv­roegikinhetr­efreinwaarom­nuwaaromiken­zijzeijijwas­alleenmaaree­nverlangenne­enietmeerdan­datennaditre­frein kwamdieinmensepijn