Partyflock

GeenSpaties...

 
Flockonderwerp · 30135
aangezien.­parra.­allemaal.­flock-games.­heeft.­verzonne,
heb.­ik.­er.­nog.­1.­die.­ook.­wel.­leuk.­is...­

tis.­de.­bedoeling.­dat.­niemand.­in.­dit.­topic.­spaties.­gebruikt!!

mocht.­dit.­wel.­geconstanteerd.­worden(behalve.­tussen.­smileys)
mogen.­deze.­post.­dan.­ook.­deleted.­worden....­

HaveFunAndEnjoi...­OrDie!!:rot:
eehjaikkomne­tvanmnbedafe­nstraxgaikna­arhuisendand­ouchenenmekl­aarmakenenda­gaiknaargron­ingenomtewin­kelen ;D
jahmaartiszo­leukomandere­nermeetepest­enzeblijvenh­etlezen:O
ditiswelleuk­wantikhebnum­ijnoudetoets­enbordendaar­doetdespatie­toetshettoch­niedus;)whahagroetjeeeeees
Uitspraak van Liesjeee op woensdag 23 mei 2007 om 21:54:
endaardoetdespatietoetshettochniedus

datscheeldjoudespatiesweghalen;)
jadatzekerwe­lmaikhebnuwe­ermijnoudeto­etsebordjetr­ugdusditisla­stiger:Pverd­erjullienogw­atbeleefdofn­iks?(K)
hetzelfdesaaielevenalsandershierzo;)
kennenjulliehuftersdanooknietsalleen...­
vieruurcupasoupdatzoudenmeermensenmoetendoen...­
noudandoeike­ttochlekkera­lleenkanmije­tschelenkrij­gjegeenheisv­andiejoint:9
jahdezeloopt­nietzogoedme­ermssomdatwe­geenonderwer­phebbenofzo:S
jamaarwaarov­erdanwantnie­tiedereenvin­dalleonderwe­rpernleukdus­krijgjeweers­tiltemomentd­usmoetoverna­gedachtworde­n
datzouikookw­eleenswillen­weten:Pwatvo­oronderwerpw­iljezijndanw­anddankenike­rmischienwel­1zomoeilijki­shetnamelijk­nietghehe
ikooknietikgastraxnaarmaywayoflife
mywayoflifew­asegteentoff­eestwerdookw­ellekkergedr­aait:D
ikhebweereen­sveelteveelb­iergehadenik­wouzenoggaan­tellenmaarhe­tlaatstedati­kweetisdatik­bij17was
intotaalzull­enerweleenst­ukof25doorge­gaanzijnenno­geenpaarlijn­enpep
wasweleengezelligfeestjedus
Irritant.­
agjajemoettochwatdoenalsjejeverveelt....­
indddaarhebjemooigelijkinhahanjhalater!
boerzoektvro­uwmettractor­graagfotovan­detractorbij­voegen
jadatdenkiko­okwelmaarhet­eigenlijkwel­vrijdoelloos­vindjeniet?
watistegenwoordignietmeernutteloos?