Partyflock

Quantum fysica

 
Flockonderwerp · 29187

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

Nu maar een eigen topic voor dit onderwerp. Zelf snap ik er de ballen van maar het is de toekomst.

NLse wikipedia over quantum mechanica:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanica
en nog meer:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Interpretatie_van_de_kwantummechanica

voor de rest van het odnerstaande stuk zie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_physics

The term quantum (Latin, "how much") refers to discrete units that the theory assigns to certain physical quantities, such as the energy of an atom at rest (see Figure 1, at right). The discovery that waves could be measured in particle-like small packets of energy called quanta led to the branch of physics that deals with atomic and subatomic systems which we today call Quantum Mechanics. The foundations of quantum mechanics were established during the first half of the twentieth century by Werner Heisenberg, Max Planck, Louis de Broglie, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, Paul Dirac, Albert Einstein, Wolfgang Pauli and others. Some fundamental aspects of the theory are still actively studied.

Quantum mechanics is a more fundamental theory than Newtonian mechanics and classical electromagnetism, in the sense that it provides accurate and precise descriptions for many phenomena that these "classical" theories simply cannot explain on the atomic and subatomic level. It is necessary to use quantum mechanics to understand the behavior of systems at atomic length scales and smaller. For example, if Newtonian mechanics governed the workings of an atom, electrons would rapidly travel towards and collide with the nucleus. However, in the natural world the electron normally remains in a stable orbit around a nucleus — seemingly defying classical electromagnetism.

Quantum mechanics was initially developed to explain the atom, especially the spectra of light emitted by different atomic species. The quantum theory of the atom developed as an explanation for the electron's staying in its orbital, which could not be explained by Newton's laws of motion and by classical electromagnetism.

In the formalism of quantum mechanics, the state of a system at a given time is described by a complex wave function (sometimes referred to as orbitals in the case of atomic electrons), and more generally, elements of a complex vector space. This abstract mathematical object allows for the calculation of probabilities of outcomes of concrete experiments. For example, it allows one to compute the probability of finding an electron in a particular region around the nucleus at a particular time. Contrary to classical mechanics, one cannot ever make simultaneous predictions of conjugate variables, such as position and momentum, with arbitrary accuracy. For instance, electrons may be considered to be located somewhere within a region of space, but with their exact positions being unknown. Contours of constant probability, often referred to as “clouds” may be drawn around the nucleus of an atom to conceptualise where the electron might be located with the most probability. It should be stressed that the electron itself is not spread out over such cloud regions. It is either in a particular region of space, or it is not. Heisenberg's uncertainty principle quantifies the inability to precisely locate the particle.

The other exemplar that led to quantum mechanics was the study of electromagnetic waves such as light. When it was found in 1900 by Max Planck that the energy of waves could be described as consisting of small packets or quanta, Albert Einstein exploited this idea to show that an electromagnetic wave such as light could be described by a particle called the photon with a discrete energy dependent on its frequency. This led to a theory of unity between subatomic particles and electromagnetic waves called wave-particle duality in which particles and waves were neither one nor the other, but had certain properties of both. While quantum mechanics describes the world of the very small, it also is needed to explain certain "macroscopic quantum systems" such as superconductors and superfluids.

Broadly speaking, quantum mechanics incorporates four classes of phenomena that classical physics cannot account for: (i) the quantization (discretization) of certain physical quantities, (ii) wave-particle duality, (iii) the uncertainty principle, and (iv) quantum entanglement. Each of these phenomena will be described in greater detail in subsequent sections.

Since the early days of quantum theory, physicists have made many attempts to combine it with the other highly successful theory of the twentieth century, Albert Einstein's General Theory of Relativity. While quantum mechanics is entirely consistent with special relativity, serious problems emerge when one tries to join the quantum laws with general relativity, a more elaborate description of spacetime which incorporates gravitation. Resolving these inconsistencies has been a major goal of twentieth- and twenty-first-century physics. Despite the proposal of many novel ideas, the unification of quantum mechanics—which reigns in the domain of the very small—and general relativity—a superb description of the very large—remains a tantalizing future possibility. (See quantum gravity, string theory.)

Because everything is composed of quantum-mechanical particles, the laws of classical physics must approximate the laws of quantum mechanics in the appropriate limit. This is often expressed by saying that in case of large quantum numbers quantum mechanics "reduces" to classical mechanics and classical electromagnetism. This requirement is called the correspondence, or classical limit.
laatste aanpassing
Ik heb laatst de film "what the bleep do we know" gezien.
In deze film wordt de theorie van de quantum fysica op een gemakkelijke manier uitgelegt in de vorm van een documentaire.
Het is echt een aanrader!

http://www.whatthebleep.nl/
Hier een een link naar een verkorte uitleg over electronen en;­ 'de waarnemer'..­ het is een filmpje ..­duss lekker makkelijk

http://www.­whatthebleep.­com/trailer/doubleslit.­wm.­low.­html

Brein in superpositie


Superpositie is een belangrijke term uit de kwantummechanica.­ Een deeltje (elektron, foton, …) waarvan de positie niet is geweten bevindt zich letterlijk op alle mogelijke plaatsen.­ Omdat het deeltje nergens en toch overal is spreekt men van een positie die super is: superpositie.­
Eenmaal er een meting of waarneming op het deeltje wordt gedaan, dan trekt men het uit zijn staat van superpositie en wordt er een eenduidige positie afgedwongen, dan weet men waar het is.­ Dit is kort (door de bocht) samengevat het principe achter superpositie: een staat van zijn die alle mogelijkheden bevat, maar waarvan de mogelijkheid die uiteindelijk gekozen zal worden nog niet bij een waarnemer bekend is.­ In dit artikel wordt deze conditie geassocieerd met de werking van de menselijke hersenen.­
(Is deze inleiding je nu al onduidelijk? Kijk dan eens op deze hyperlink naar een animatie over dit principe, afkomstig uit de opvolger van What The Bleep)

http://www.­whatthebleep.­com/trailer/doubleslit.­wm.­low.­html

What doesn’t kill you… bespreek in het forum


Friedrich Nietzsche heeft er een van zijn bekendste uitspraken over gedaan: wat je niet doodt maakt je sterker.­ Oftewel: alles wat je (soms tegen beter weten in) jezelf aantrekt en vervolgens overwint (ofwel: kunt integreren zonder verlies van eigenheid) maakt sterker.­ Nietzsche, die op het einde van zijn leven voor gekke achterdeur werd versleten, had het psychologisch proces van aantrekken en afstoten reeds in de gaten: hetgeen je overwint wordt een stukje van jezelf.­ Vanzelfsprekend had Nietzche het over de realiteit, de wereld waar we in leven.­ Volgens zijn adagio absorberen we op een bepaald niveau de omgeving waar we bloot aan staan.­ Dit onderstreept de volkwijsheid dat je ‘besmet’ wordt met hetgeen je mee in aanraking komt.­ Of misschien beter gezegd: je wordt besmet met hetgeen waarvoor je (al dan niet bewust) kiest om mee in aanraking te komen.­

Onze bekende psycholoog Friedrich ging ervan uit dat er slechts één realiteit is: dé realiteit waar iedereen naar kijkt.­ Dat wordt tegengesproken door de existentiële potentie van onze bouwstenen: de elektronen.­ Het zijn (onder andere) de elektronen en hoe waarnemers die beïnvloeden die de realiteit bepalen.­ Dat verschilt dus van plaatst tot plaats en van mens tot mens.­ In theorie zijn er oneindig veel realiteiten die allen de schijn wekken een groot rechtlijnig geheel te vormen.­ Daarom spreekt men in hedendaagse wetenschappelijke literatuur ook van een kwantumwereld: daarin kan alles, als de condities in potentie maar aanwezig zijn.­ De gevorderde lezer zal weten dat het dit aspect is dat (in theorie) in de kwantummechanica zorgt voor de omkeerbaarheid van de tijd, de zogeheten P-symmetrie.­

Er zijn dus, in tegenstelling tot wat Nietzsche beweert, meerdere realiteiten dan alleen de mentale schijnwereld en de fysieke tastbare wereld.­ Eenmaal we onze omgeving waarnemen dan ziet elk van ons slechts het stukje waar de waarneming invloed op uitoefent.­ Gezien de vele natuurwetten die de waarneembare wereld op diverse niveaus vormen is er tijdens het waarnemen van die algemeen lijkende realiteit een grote eenduidige, rechtlijnige, patroonmatige samenhang.­ Die zorgt ervoor dat iedereen zowat hetzelfde waarneemt en dus wordt de illusie (of zekerheid) gewekt dat er eigenlijk geen enkel verschil is tussen jouw en mijn realiteit.­

Oneindig veel mogelijkheden, maar geen oranje olifanten of vierkante appels.­ Eigenlijk is alles dat niet wordt gezien of waargenomen in potentie mogelijk.­ Zij het natuurlijk wel dat er aan de rechtlijnige natuurwetten voldaan moet worden, alle condities moeten vervuld zijn.­ Daarom zijn er grote gelijkenissen in jouw en mijn wereld: olifanten zijn grijs en appels zijn rond en vallen naar beneden.­ Slechts gehaktballen kunnen tegenwoordig ook vierkant zijn.­

Zijn collectieve afspraken (soms gebaseerd op natuurwetten) de enige grenzen aan onze realiteit? Of bevindt de geest van de mens zich ook in een staat van superpositie waarin alles mogelijk is?


Superpositie tussen de oren bespreek in het forum


Superpositie...­
...­betekent ook hetzelfde als optellen.­ Zo kan men de trilling van een pianosnaar in de grondtoon opvatten als de superpositie van een naar links en naar rechts lopende golf.­
Normaal zal een aangeslagen pianosnaar in een super-positie verkeren van trillingen van meerdere frequenties (de boventonen).­


Sta even stil als je een beslissing dient te nemen: bij iedere keuze is, afhankelijk van hoe lang erover is nagedacht, een x-aantal opties beschikbaar.­ Toch zult je er slechts één, soms meerdere, uit kiezen om tot uitvoer te brengen.­ Het is onmogelijk om alle gedachten, alle mogelijkheden, tot uitvoer te brengen.­ Wellicht baseert men zich tijdens het nemen van een beslissing op hetgeen het meest verstandigst lijkt, maar eigenlijk weten we nooit van tevoren wat dat is.­ We weten ook niet met welke zaken we geen rekening hebben gehouden want geen mens kan in de toekomst kijken, noch alles overzien.­ Dat maakt van een beslissing, iedere beslissing, niets meer dan een berekende gok.­

De basis waarop we een keuze maken is ook van belang.­ Zelden kiest iemand voor iets waar hij zelf schade van ondervindt, tenzij misschien als het een hoger doel dient.­ Dit behoud van eigenbelang is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.­ Als we al iets beslissen, dan willen we er zeker niet slechter uitkomen.­ In een scenario waarin er alleen negatieve opties zijn gaan we altijd gevoelsmatig voor de minst negatieve.­ Logisch, niemand wil zichzelf onnodig pijn of leed berokkenen.­
Wat zegt dit over onze beschaving die is opgetrokken uit duizenden jaren aan keuzes? Allereerst dat onze gehele geschiedenis anders had kunnen lopen.­ In theorie hadden we allemaal Duits kunnen spreken en had Hitler de tweede wereldoorlog kunnen winnen.­ Dat hij dat niet heeft gedaan, wegens diverse redenen, is voor ons bepalend geweest.­ Had Hitler geen andere geesten in superpositie tegen zich gehad, dan was het zeker prijs.­

Het klinkt mogelijk vaag: een brein in superpositie.­ Enig verplaatsen in deze logica is misschien nodig.­ Stel dat je een idee uitwerkt, zoals een architect een bouwplan uitwerkt of een programmeur een computerprogramma.­ Tijdens het creatief proces flitsen er tientallen, honderden ideeën door het hoofd.­ Ieder idee is een mogelijkheid, sommige zijn geschikt, andere minder.­ Zolang er geen beslissing is genomen zijn alle ideeën aanwezig en is alles mogelijk.­ Eenmaal een beslissing is genomen, doorgaans op basis van deductie, dan wordt een selectie uit dat ideeënpad gevolgd en worden de alternatieve mogelijkheden op de achtergrond gedrukt.­
Dit proces is hetzelfde als bij enkele van de kleinste deeltjes: onder andere de elektronen en fotonen.­
Bekijk het elektron als een mini-brein.­ Het proces van denken, alle mogelijke opties zonder er een uitgevoerd te hebben, is de staat van superpositie.­ Wanneer wij als waarnemer gaan ingrijpen door een beslissing te maken dan elimineren we de vele alternatieven en realiseren we (letterlijk!) hetgeen waarop de keuze is gevallen.­ Met andere woorden: we zijn onze eigen bepalende waarnemer en bepalen op deze manier (al dan niet bewust) onze realiteit.­ Door te handelen doorbreken we onze natuurlijke staat van superpositie.­


Kennis van mentale superpositie is macht? bespreek in het forum


Wat kunnen we met deze kennis? Wat biedt realiteitsbesef in de praktijk? Veel, als we levenscoaches, een relatief nieuw en populair beroep, mogen geloven.­ De kennis die je nodig hebt om te weten hoe relatief de realiteit is en welke invloed dat op het eigen leven heeft is misschien wel hét belangrijkste om te weten.­ Toch moet je op een universiteit of hogeschool hebben gezeten om gedegen les te krijgen in de Griekse wijsgeren en moderne filosofen.­ Hun verschillende maar toch leerrijke kijk op de wereld wordt velen onthouden.­
Dat terwijl de wereld om ons heen (en hoe wij er als mens instaan en in opgroeien) eerder stof is die vanaf de middelbare klassen welkom is.­ Of misschien zelfs wel vanaf de basisschool want het ís zeer zeker de basis van ons besef.­
Het op jeugdige leeftijd (onder)kennen van de uitgangspunten van de realiteit leidt misschien ook tot een vorm van ethiek waardoor men niet zo gauw geneigd is zich te verschuilen achter godsdienstige dogma’s of posities.­ Met een gezonde kijk op mens en omgeving kan het gegeven godsdienst of religie dus ruimer worden gezien dan de strikte hokjes waarin het wordt aangeboden.­ Waarom zou een kind immers wel gebaat zijn met godsdienst op school en niet met zoiets als realiteitskunde? En waarom geeft men op scholen les op een dusdanige manier dat de beginselen van belangrijke kennis het laatst worden uitgelegd en dus het minst mensen bereikt? Effectief en inhoudelijk fundamenteel vormend is het alleszins niet.­

Om even het voorbeeld van wiskunde, heel belangrijke kennis, aan te halen: wat heeft het voor zin om een kind met vierkantswortels te leren werken als ze de filosofische principes erachter niet uitgelegd krijgen? In de meeste gevallen wordt er met zo’n no need to know-beleid een aversie tegen wiskunde gecreëerd en gaat de geest van iemand die zichzelf niet wiskundig vindt (omdat hij bijvoorbeeld slechte punten kreeg) al steigeren bij het zien van een vierkantswortel of kwadraat.­ De psychische drempel zegt echter niets over de capaciteit of de potentie ervan.­ We weten inmiddels al dat de mens heel geschikt is zichzelf om wat voor reden dan ook voor de gek te houden.­
Laat mij je daarom een geheimpje vertellen: je hebt wél een wiskundige geest.­ Het herkennen van patronen en de mogelijkheid om ermee te werken zit in ons.­ Of ontken je het hebben van hersenen? We kunnen wat we denken te kunnen want hetgeen we denken te kunnen gaan we oefenen waardoor we er beter in worden.­ Wie kiest om niet te oefenen zal natuurlijk niet kunnen wat hij wil, dan blijft het bij dromen of wensen.­ Wie kiest om te denken dat hij of zij er niets van kan werpt automatisch een drempel voor zichzelf op.­ En natuurlijk, er is zoiets als aanleg, dat is de factor waar je een voorsprong hebt.­ Misschien hetgeen de natuur je aanwijst om mee aan de slag te gaan.­

Zelfs stammen die nooit in aanraking zijn gekomen met educatie of vormen van wiskunde kunnen rekenen, tellen en met geometrische figuren of verhoudingen werken.­ Dat is ook logisch aangezien onze hersenen ieder moment van de dag bezig zijn te vergelijken, associëren of in te schatten.­ Zelfs apen slingeren van liaan naar liaan door afstanden te calculeren.­ Het gevoel voor verhouding en proportie, hetgeen waar alles in de wiskunde om draait, is ons gegeven bij de geboorte.­ Zonder dat ‘talent’ en met de vele gevaren die zich iedere dag presenteren zouden we waarschijnlijk dood zijn vooraleer we de pubertijd kunnen bereiken.­ Gewoon kwestie van benutten dus.­

Je weet nu dat je in grote lijnen alles kan wat een ander ook kan.­ Er rekening mee houdend dat je jezelf vergelijkt met iemand met gelijkaardige lichamelijke kwaliteiten en niet met iemand die ergens buitengewoon in begaafd is.­ Je bent bijvoorbeeld geen Stephen Hawking, alleen maar omdat je in een rolstoel zit of met robotstem kan praten.­ En natuurlijk zal iemand die een been mist niet zo ver kunnen springen als een medesporter met intacte ledematen.­ Vanzelfsprekend is er altijd wel iemand ergens de beste in en kun je dus onmogelijk overal in uitblinken.­ Wilt je toch de allerbeste zijn en het ligt in je potentieel bereik, dan komt het aan op keuzes maken om het doel te bereiken.­ Want kennis over de realiteit is inderdaad macht: macht over jezelf en het eigen leven.­ Durven een beslissing te nemen die een ander niet zou nemen, alleen maar omdat je weet dat iedere beslissing een gok is en niets vaststaat.­
Wij, en alles om ons heen, handelen en denken volgens patronen die ons worden aangereikt en waarin we zelf (mogelijk) een vrije keuze hebben.­ Of die keuze werkelijk vrij is hangt af van je geloof of ongeloof in predestinatie.­


Superpositie in de Kabbala bespreek in het forum


Ook in de Kabbala, de oude joodse godsdienst, valt een superpositie aan de basis te herkennen.­ In die mate zelfs dat het doorbreken ervan de allereerste stap is die God zou hebben gemaakt.­ De 10-Sefiroth, ook wel levensboom genoemd, bestaat uit 10 cirkels, sefiroths genoemd.­ Het geheel duidt een patroonmatig proces aan, de 32 wegen van het goddelijke.­ Kabbalisten geloven dat, als je het ontstaan en de werking van dit boomdiagram begrijpt, het de sleutel is tot inzicht in het hogere.­ Het kan echter ook gezien worden als de structuur van de menselijke psyche, elk beoefenaar zal er zijn of haar eigen dingen in herkennen.­

Net zoals ieder patroon heeft de levensboom ook een begin, dat is bovenaan gelegen, in de eerst sefiroth.­ Deze bovenste cirkel wordt Kether genoemd.­ Het is moeilijk om kort de levensboom of aspecten ervan uit te leggen, maar samengevat is Kether de kroon van de kennis, de eenheid die in zichzelf de veelheid (de potentie) van ontwikkelingen draagt.­ De eerste openbaring van God, noemt men het soms ook.­ Droog gezien zouden we Kether kunnen zien als de eerste stap in de schepping, nog vóór de dualiteit in de praktijk bestond.­ Dat kunnen we ook zien aan de 10-Sefiroth: Kether, zwart gemarkeerd, splitst zich in de twee onderliggende sefiroth Chochmach (rechts) en Binah (links).­ Kether is dus de eenheid die vóór het duale reeds bestaat, maar wel het duale in zich heeft.­

In het centrum van de zwarte cirkel staat een wit punt gemarkeerd, kabbalisten noemen dat het pleroma, het middelpunt van Kether.­ Dit is het begin, de vorming van alfa, om in bijbelse genesistermen te praten.­ Het pleroma is, als het ware, de allereerst vonk die een opening in de ruimte scheurt en zo het gehele universum met zich meebrengt.­
Ook op de vraag waar die goddelijke vonk dan wel vandaan mag komen heeft de oude mystieke religie een antwoord.­ De 10-Sefiroth is de boom, maar de oorzaak van de boom, de reden dat hij groeit, ligt elders.­ Daarom tekenen kabbalisten soms nog een extra cirkel boven de levensboom.­ Die hogere oorzaak staat symbool voor de En-Sof, een van de mooiste begrippen uit de Kabbala.­ Afhankelijk van de kabbalist kan de En-Sof ook getekend worden zoals de linkse figuur.­

De En-Sof (soms ook Ein Sof) wordt als iets onbeschrijfbaars gezien, het almachtige.­ De letterlijke vertaling is ‘het oneindige’.­ Welke naam er ook aan gegeven wordt, het kan de grootsheid van het begrip niet vatten.­ Dat is logisch, want volgens de joodse leer is de En-Sof hetgeen God genoemd wordt, maar dan in zijn oerstaat, vooraleer hij zich heeft geopenbaard via het pleroma en de sefiroth Kether.­

Inderdaad, het behoeft niet veel fantasie om in deze En-Sof een oerstaat van superpositie te ontdekken.­ Het punt, het pleroma, waar de schepping een begin kent is dan de keuze of de waarneming die zorgt voor een einde aan de superpositie.­ Net zoals bij een elektron of misschien wel bij alles dat wij tot het universum vinden horen.­ Zo ook onze geest en zijn functies.­
Gezien vanuit de stelling dat ons brein in die staat verkeert (zolang er geen beslissing is gevallen) kunnen we op basis van de Kabbala metaforisch afleiden dat het brein van God ook in superpositie verkeert zolang er zich geen pleroma heeft gevormd.­ Het is dan ook frappant dat Charles Poncé in zijn standaardwerk over de Kaballa de En-Sof omschreef als ‘de innerlijke psychische functies van God’.­

Er valt zeer veel te vertellen over de principes uit de Kabbala, maar ik houd het in deze context hierbij.­ Wel wil ik nog meegeven dat het pleroma een begrip is dat ook bekend is in de gnostiek.­ De betekenis en inhoud is dezelfde als bij de Kabbala: een keuze of openbaring die een wereld van oneindige mogelijkheden vernauwt naar één specifieke manifestatie.­


Show must go on bespreek in het forum


Spreken &­ zingen...­
Als iemand met de stem een geluid maakt, maken de stembanden een superpositie van vele tonen.­ De vorm van de mond-, keel- en neusholte versterken dan sommige componenten van deze superpositie.­


Alles is kiezen, vandaar dat het woord ‘keuze’ en ‘beslissing’ regelmatig in dit artikel naar boven komt.­ Helaas zijn er niet zoveel synoniemen voor het woord, dus vergeef me enige herhaling.­ Aan de andere kant is herhaling wellicht goed want misschien staan we te weinig stil bij die natuurlijke beslissingsbevoegdheid.­
Wat we niet zelf kiezen zal door een ander persoon of door de natuur worden bepaald.­ We zitten vol potentie en de wereld ligt in theorie aan onze voeten.­ Dat is immers een gevolg van de superpositie, alle beslissingen zitten reeds in ons.­ Pas op het moment dat we een aspect uit ons eigen leven gaan waarnemen (en er dus aandacht aan schenken) zijn we aan het bepalen welke kant we opgaan.­ Doen we dat op geen enkel moment, dan leven we letterlijk het leven dat door de medemens en hogere patronen wordt bepaald.­ Let wel: zelfs al maken we een keuze, dan nog gaat het niet vanzelf.­ Inspanning (ofwel energetische investering) is noodzakelijk om ergens te komen.­

Er zijn vele kennisgebieden waarin dit gegeven naar boven komt.­ Denk aan de gnostiek, waar de verantwoordelijkheid van het zelf centraal staat.­ Mensen die dit realiteitsbewustzijn niet hebben worden er blind of zelfs dood in genoemd.­ Het moge duidelijk zijn dat dit niet letterlijk blind of dood is, het is eerder een metafoor voor het niet zien van de patronen die zorgen voor dagelijkse gebeurtenissen.­
Verantwoordelijkheid en wetenschap over het eigen manifesteren is ook een centraal thema dat terugkomt in het boeddhisme en hindoeïsme.­ Ook filosofieën rondom sacrale geometrie, de I Tjing, en kabbala komen uiteindelijk neer op dat gegeven.­ Alles waaruit de realiteit bestaat is een gevolg van onderliggende interactie die bestaat uit aantrekken en afstoten, mannelijk en vrouwelijk, links en rechts, liefde en haat.­

Het is mooi dat de kwantummechanica al deze filosofieën voor mogelijk houdt.­ Waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis kunnen we dankzij dat model spreken van een samenkomst tussen religie en wetenschap.­ Simpelweg omdat de superpositie, waar wij mensen schijnbaar intern gebruik van maken, vele mooie werelden toelaat.­ Natuurlijk schept het ook vele duistere werelden, velen kruipen in een slachtofferrol en worden daardoor bijvoorbeeld geleefd door hun overspoelende emoties.­ Dit principe leidt zo ver dat levenscoaches als Tom de Kok menen dat iedereen letterlijk krijgt wat hij verdient omdat een mens altijd zelf bepaalt wat hij aantrekt.­ Een sterke uitspraak, geheel conform The Law Of Attraction, het is aan jou te weten of je het ermee eens bent of niet.­


Bron : seriewoordenaar.­nl>>> brein in superpositie
He Klaas, ik heb What the bleep do we know thuis liggen.­
2 jaar terug bekeken met wat bier erbij maar toen uitgezet vanwege zo'n crappy toneelstukje erbij.­
Ik zal hem nog een keer herzien, maar je kan hem wel keer lenen als je dat wilt
Wie kent ze nog....


­[IMG]http://redsox.collider.com/uploads/imageGallery/Quantum_Leap/quantum_leap_image__3_.jpg[/IMG]
Quantum-Leap Jajajaja! gouwe ouwe shizzle...­Paralelle realiteiten enz.....­toeval? stargate toeval? wel erg toevallig...­ Willen ze ons met zuk soort series doen geloven(brainwashen) dat het 'echt sprookjes verhalen' zijn, en in heden/verleden hier niet mee ge-experimenteerd is...­??Hell they do...­! they just want you to beleive such things are too 'wow' too achieve.....­Well, you do some research on the net, forget everything u learned be openminded....­Things they hidden from us may come as a shoq...­

Did u know commercial Jetpacks can be bought, so u can fly around as you like...­

http://www.­youtube.­com/watch?v=­z3qP9IWVvT4
http://www.­jetpackinternational.­com/
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op woensdag 13 december 2006 om 13:33:
Superpositie tussen de oren bespreek in het forum

ik moet helaas gaan. Cool stuk. heel fijn filmpje btw, wordt alles zo uitgelegd in what the bleep? met animatie?

Enige wat ik nog eraan toe wil voegen: op wat voor manier is dat elektron geregistreerd? Is het mogelijk dat bij de registratie zijn golffunctie verloren is gegaan? Misschien bepaalt de lading in welke staat het elektron is en is die verandert bij de registratie(waarneming)
Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 15 december 2006 om 18:59:
ik moet helaas gaan.­ Cool stuk.­ heel fijn filmpje btw, wordt alles zo uitgelegd in what the bleep? met animatie?

ik zou 'm echt eerst fies gaan kijken, beide versies he?:p Als je t doet, doe t dan goed.(y)
Ik denk dat er een wereld voor je opengaat...

Enige wat ik nog eraan toe wil voegen: op wat voor manier is dat elektron geregistreerd? Is het mogelijk dat bij de registratie zijn golffunctie verloren is gegaan? Misschien bepaalt de lading in welke staat het elektron is en is die verandert bij de registratie(waarneming[/quote]
dat is het leuke, het is geen golf....maar gedraagt zich wel zo ja.....hoe? wie? dunno! who's god?.....
laatste aanpassing
Reusachtige deeltjesversneller bijna klaar
Geplaatst op 12.12.2006 om 18:14:21 uur | 825 bekeken | Wetenschap | WWW.NIBURU.NL | print

Je hebt soms een reusachtige hamer nodig om een klein nootje te kraken. Zoiets dergelijks geldt ook voor natuurkundigen die de aard van het allerkleinste proberen te doorgronden. Dat kan alleen gedaan worden met een reusachtig apparaat dat op dit moment nabij Geneve wordt gebouwd: de Large Hadron Collider (LHC).

Deze reusachtige deeltjesversneller doorkruist de grens tussen Zwitserland en Frankrijk en is ongeveer 27 kilometer lang. De versneller bevindt zich in een cirkelvormige tunnel, ongeveer 100 meter onder de grond. De kleine noot die gekraakt dient te worden is het proton, het kloppend hart van het atoom.

De machine zal medio 2007 ingeschakeld worden en is in staat een hoeveelheid energie te produceren die ver voorbij de capaciteit van huidige versnellers ligt. De energie wordt verkregen door twee protonstralen in tegengestelde richting door de tunnel te laten razen, door twee enorme magneten op hun geplande route gedwongen.

De snelheid van de protonen zal dan de lichtsnelheid naderen voordat ze op elkaar beuken. Hierbij zal een dusdanige hoeveelheid energie geproduceerd worden dat de omstandigheden overeen komen met die vlak na de oerknal. Niemand kan voorspellen wat er vervolgens zal gebeuren. Zo zouden er miniscule zwarte gaten kunnen ontstaan, die spontaan tevoorschijn springen en dan vrijwel meteen weer verdwijnen.

Er zouden ook aanwijzingen voor verborgen dimensies kunnen worden gevonden, maar het hoofddoel van de missie is het aantonen van de heilige graal van de natuurkunde, het Higgs-boson, ook wel het “Goddelijke deeltje” genoemd. Dit hypothetische deeltje is al lang voorspelt, maar nog nooit aangetroffen. Als het Higgs-boson bestaat, dan zal de LHC hem zeker vinden. Als de LHC niets vindt, dan bestaat het deeltje niet en kunnen natuurkundigen terug naar de rekentafel om een nieuwe theorie te ontwikkelen.

De hoeveelheid gegevens die LHC produceert maken het noodzakelijk dat het dataverwerkingscentrum een gecombineerde rekenkracht van 30.000 PC’s zal hebben.

Meer dan 85 landen hebben hun medewerking verleend aan het project, maar zelfs dan is het totale kostenplaatje van de LHC een astronomische 5 miljard (!) euro.

De technologie van de LHC is dusdanig geavanceerd dat het rechtstreeks uit de science fiction lijkt te komen. Zo worden trekstralen (tractor beams) gebruikt om de protonen te manipuleren en is de energie van de protonstralen dusdanig dat je er zeer krachtige ruimtemotoren van zou kunnen bouwen.

Met dank aan Ph voor het melden van dit nieuws.

Oorspronkelijke bron: The Daily Mirror

Bron (vertaling): Astrostart
Net zo'n apparaat als in Het Berninimysterie.­ Wel grappig dat fictie, feiten worden.­
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 15 december 2006 om 19:30:
het is geen golf....­maar gedraagt zich wel zo ja.....­

net als een foton..
Volgens mij worden elektronen meestal geregistreerd door hun lading. (niet zeker, ze zijn vast om meer manieren te detecteren) Maar er moet op de een of andere manier ook wat interactie zijn tussen waarnemer en elektron. Die interactie zou ervoor kunnen zorgen dat het elektron zich op een bepaalde manier gedraagt.

Verder heb ik nog een klein pleidooi voor dat er wel degelijk 1 realiteit is. Er is dus een aanwijzing dat een elektron verschillende configuraties heeft (zoals te zien is in het filmpje) afhankelijk ervan of hij waargenomen wordt.

Het lijkt erop dat de manier waarop een atoom wordt waargenomen niet afhankelijk is van de manier waarop. Daarmee bedoel ik: als ik in een kamer een fotocamera die constant foto's maakt, een infraroodcamera die opnames maakt, ikzelf die de kamer bekijkt, elektronen microscoop die een stukje scant... alle vormen van waarneming geven hetzelfde type resultaat:

de manier waarop jij en ik de wereld zien.

En dat pleit voor 1 realiteit. TENZIJ we een recording device vinden dat de wereld kan registreren zonder dat elektronen dat 'door hebben'.
het zit m niet in de elektronen :)

het zit m injezelf
Uitspraak van Wizard Sleeve op woensdag 20 december 2006 om 10:15:
het zit m injezelf

Uiteindelijk wel ja, maar om tot die realisering te komen, moet je soms wat extra info hebben....Echter kan dit je soms ook zo verwarren dat het onduidelijk wordt.....
Uitspraak van SuburbanKnight op woensdag 20 december 2006 om 13:35:
Uiteindelijk wel ja, maar om tot die realisering te komen, moet je soms wat extra info hebben....­Echter kan dit je soms ook zo verwarren dat het onduidelijk wordt.....­

klopt maar tis ookvoor het grootste gedeelte wat morpheus zei in de matrix; "Free your mind".
mja over dat filmpje nog even..

Ik ben toch wel heel benieuwd hoe dat gerigstreerd is.
Vandaag had ik het ook met een kerel erover die op de middelbare school proeven deed met laser licht.

had ie twe emetalen strips gooide er heel veel spanning op en op een gegeven moment ontstond er dan een laser heel kort. En zodra ze die wilden meten onstond de laser niet meer. Wist de laser dat ie... nee flauw maar het is een mogelijkheid die heel erg mogelijk is en het geheel een stuk minder spannend maakt.

Overigens heb ik EINDELIJK mijn salaris en ga ik gelijk what the bleep kopen. Staat vast veel meer in dan alleen dat stukje ;)
Uitspraak van Flex-y op maandag 18 december 2006 om 09:57:
Net zo'n apparaat als in Het Berninimysterie.­ Wel grappig dat fictie, feiten worden

Die apparaten bestaan al sinds de jaren 30-40 bedank Doctor Tesla 'Nikola Tesla' daar maar voor, ook voor je TV, radio, computer, chips voor in je pc etc zonder hem geen future zeg maar...lol
Tesla idd...relatief onbekend bij het grote publiek...compleet vergeten...maar oh zo belangrijk geweest... :yes:

Transformator...inductiemotor (dus dingen als je wasmachine)...de teslaspoel (gebruikt in radio en tv)...
Ook de radio zelf...heeft Marconi ook toegegeven en is dus inmiddels redelijk bekend bij het grote publiek dat niet Marconi maar Tesla de uitvinder is van de radio...
Indirect dingen als TL-buizen...rontgenfoto's...
etc. etc. etc. etc.
Vreemd dat ik op school allerlei namen voorbij heb horen komen als uitvinders maar Tesla? Nooit...schande... (n)
Uitspraak van TYHARO op maandag 25 december 2006 om 23:33:
Vreemd dat ik op school allerlei namen voorbij heb horen komen als uitvinders maar Tesla? Nooit...­schande...­

Idd erg raar he? weet ook niet waarom....Maarja ze zeggen toch:mensen met geld en macht bepalen hoe geschiedenis wordt be-(ge)schreven. en met patenten enzo weet niet hoe tesla dat aangepakt heeft mischien niet zo handig geweest ofzo.......
Hij was niet bepaald een slimme zakenman iig voor zover ik weet...­interesseerde hem ook allemaal niet...­
Ze (pers etc.­) hebben hem toendertijd ook neergezet als compleet gestoord...­
De gestoorde genie uit hollywoodfilms is dan ook gebaseerd op Tesla...­

Maar het is wel algemeen bekend allemaal...­hij word als 1 van de grootsten erkend in wetenschappelijke kringen...­
Plus het is al zolang bekend dat Tesla en niet Marconi de uitvinder is van de radio...­rechtszaak over geweest en al...­Marconi heeft het ook toegegeven...­
Dus waarom ik heb geleerd dat Marconi de uitvinder is...­I dunno...­
Uitspraak van TYHARO op maandag 25 december 2006 om 23:33:
de teslaspoel (gebruikt in radio en tv)...­

Tesla CoilPhillip's Tesla Coil Cambridge 2006In het Klein............

laatste aanpassing
Hahaha...die herrie...en dan moet je nagaan dat hij er zelf 1 had staan in zijn "fabriek" die enorm groot was... :lol:
Dat moet idd oorverdovend geweest zijn....­Wat zullen ze wel niet gedacht hebben....­lol
Quantum Physica...­ toen ik er de eerste keer mee in contact kwam, besefte ik echt dat ik nu al mijn roeping gemist had!!

Next time kom ik echt terug als een nerdy scientist! En this time around, gewoon begonnen met inhalen! All I can say, ik ben er heel blij mee dat het er eindelijk is! Eindelijk worden zoveel dingen serieuzer genomen, ook al wordt het nog steeds door veel sceptici als het achterlijke neefje van wetenschap gezien..­
^­Dat valt reuze mee, de kwantumfysica wordt al zeker sinds bijna heel de vorige eeuw heel erg serieus genomen.­ Want de theorie werkt heel erg goed.­

Wat als het achterlijke neefje wordt gezien zijn de allemaal newage figuren die er mee aan de haal gaan en het misbruiken.­ Alhoewel er uitzonderingen zijn, weten de meesten echt niet waar het nou over gaat.­ Dat krijg je als mensen boeken over boeken over boeken over moeilijke wiskundige theorieën met vreemde fundamentele implicaties.­
Uitspraak van Dreadmanneke op woensdag 31 januari 2007 om 09:11:
Wat als het achterlijke neefje wordt gezien zijn de allemaal newage figuren die er mee aan de haal gaan en het misbruiken

Wat versta je onder misbruiken? En new-age figuren? Als je bedoelt dat die gasten van WTB quantumtheorie misbruiken wil ik graag weten met welk doel. Mijns inziens is het alleen bedoelt de link te leggen tussen ons dagelijkse doen en laten. En ons bewuster te laten leven, what's wrong with that?!!!
Die new-age opmerking, ik weet niet waar dat vandaan komt maarja het zij zo....Anyway in Kabbalah wordt enorm veel gesproken over wetenschap QM enzo, zie je dat als new-age gebeuren dan?
Het is nl. nog ouder dan de weg naar Rome.

Naar hoe ik het ervaar, zijn in het occulte meer boodschappen en lessen te leren dan uit pure wetenschap.

Wat als het Occulte gezien wordt als het achterlijke neefje van de wetenschap. En door wetenschappelijke figuren wordt gebruikt en misbruikt, doormiddel van het occulte af te doen als non-sense.
Tja, dat heb je als mensen zich niet openstellen en het Occulte niet begrijpen.
laatste aanpassing
:respect:
laatste aanpassing
Het enige punt waar ik mee zit, is dat vele zich puur op het occulte werpen, en de wetenschap niet begrijpen.­ Ook zij stellen zich in wezen niet open, maar eigenlijk alleen open voor één visie.­

Met new-age is in principe niets mis, mijn opmerking was alleen naar Mya Jones in de zin van.­ Dé QM alszijnde geronomeerde theorie, wordt dood serieus genomen, wát die wetenschappers als het achterlijke neefje zien, zijn die new-age mensen die met een arbitrair begrip van de QM, er toch over schrijven, en daardoor vaak geen recht doen aan de theorie.­ Dát bedoel ik met 'misbruiken'.­ Ik kan begrijpen dat sommige dit mischien wat harde woorden vinden.­ Zijn het ook, maar toen ik mijn berichtje plaatste, wist ik zo snel geen beter, subtieler woord.­

Misbruik wil in iedergeval niet zeggen dat er per se opzet in het spel is.­ Het is gewoon een feit dat mensen vaak met van alles aan de haal gaan en dingen gebruiken voor hun eigen ideeën.­ Hoevaak zijn allerlei theorieën niet omgedraaid om andere doelen te dienen? Denk bijvoorbeeld aan Nietzsche zijn schitterende übermensch, die totaal niet begrepen is door Hitler, en er alleen maar in las wat hij wou lezen, en niet wat Nietzsche er werkelijk mee bedoelde.­ Dit is mischien een wat overdreven analogie, maar het illustreert wel goed wat voor gevolgen het kán hebben als mensen met theorien van andere aan de haal gaan zonder het echt goed te begrijpen.­

Funkraum, misschien is het goed om het een en ander uit te leggen over mezelf, want ik heb het idee dat je mijn opmerkingen vaak als aanval ziet.­ Kijk, ik ben een man van de middeweg.­ Tegen een wetenschapper hang ik de spirituele new-age hippie uit, en tegen 'new agers'(bij gebrek aan een beter woord) sta ik juist daar weer tegenover.­ Het doel wat ik hier mee wil bereiken is de boel verdiepen.­ Als iedereen met elkaar mee praat en elkaar naar de mond praat, waar komt je dan? Door kritisch denken en alles af te wegen krijg je denk ik een beter beeld van de wereld dan wanneer je je richt op één fascet van het gehele plaatje.­

Wat ik wél echt vind, is dat 90% van alle spirituele boeken die tegenwoordig uitkomen een zelfde soort oppervlakkige leegte bevatten als waar de hele maatschappij tegenwoordig aan leidt.­ Zelf lees ik dus op dat vlak vooral hele oude boeken: William Blake, Meister Eckhart, De Upanishads, Wordsworth, en nog vele anderen.­ En wat minder oud: Aldous Huxley, Herman Hesse (geniaal filosoof en mysticus, wil je echt een schitterende interpretatie van Buddha lezen, lees zijn Siddharta) William James (Vooral één werk: The varieties of religious experience, een geniale expositie van de rijkwijdte van het bewustzijn en hoe vele zogenaamde 'empiristen' een gigantische rijkweidte aan ervaring afschrijven.­
Uitspraak van Dreadmanneke op vrijdag 2 februari 2007 om 09:30:
Funkraum, misschien is het goed om het een en ander uit te leggen over mezelf, want ik heb het idee dat je mijn opmerkingen vaak als aanval ziet.­ Kijk, ik ben een man van de middeweg.­ Tegen een wetenschapper hang ik de spirituele new-age hippie uit, en tegen 'new agers'(bij gebrek aan een beter woord) sta ik juist daar weer tegenover.­ Het doel wat ik hier mee wil bereiken is de boel verdiepen.­ Als iedereen met elkaar mee praat en elkaar naar de mond praat, waar komt je dan? Door kritisch denken en alles af te wegen krijg je denk ik een beter beeld van de wereld dan wanneer je je richt op één fascet van het gehele plaatje.­

And we are more alike than we think hahaha..At least so it appears.

Het is niet zo dat ik het als eenaanval zie, echter heb ik je wel verkeerd begrepen, dat komt miss door de woordekeus die je gebruikte... Anyway no hard feelings.

ik zal de boeken die je daar aankaart zeker eens gaan checken thx voor de tip.
laatste aanpassing
Heb dmv What the Bleep do we know er een beetje kennis meegemaakt. Maargoed, verder heb ik me er nooit zo in verdiept eigenlijk. Wat ik wel een interessant artikel vond over Quantum fysica was dit: Quantum fysica en leven na dood


Voor de rest...tsja... Ik kan er (nog) niet zo veel mee verder eigenlijk... :) Misschien dat ik me er ooit nog eens ga verdiepen. Maar heb even andere zaken de komende tijd aan m'n hoofd.
laatste aanpassing
^Dat artikel is niet betrouwbaar, in de eerste paar alinea staan al grove fouten, waardoor ik ernstig betwijvel of ze wel weten waar ze het over hebben.

Ten eerste, Einstein is zijn hele leven een tegenstander gebleven van de kwantumfysica onder het credo "god dobbelt niet". Toegegeven, door een gedachten experiment die het Einstein-Podolsky-Rosen Paradox genoemd wordt, dachten ze de kwantumfysica te ontkrachten, maar het bleek dat hun voorspelling die niet kon kloppen wel écht plaatsvond. Dus ze hebben wel een bijdrage gedaan, maar je kan ze moeilijk scharen onder degenen die de theorie formuleerden.

Ten tweede noemen ze Descartes als zijnde een persoon die de wereld als een supermachine beschouwde, geregeert door vaste wetten. Maar dit was Newton. Descartes was zelf een holist, of nee, ik kan beter monist zeggen. Hij geloofde dat alles één was.

Dat ze twee zulke simpele feitjes al fout hebben, geeft weinig vertrouwen of ze de zeer complexe materie van de kwantumfysica wel begrepen hebben.

Laat ik een selectie van hun argumenten dan ook nog maar eens ontkrachten:

90 % van het universum bestaat uit onzichtbare subatomaire (etherische) deeltjes.­ Ook ons lichaam bestaat dus voor het grootste deel uit deze onzichtbare deeltjes.­ Mogelijk zijn dit de etherische bouwstenen van het astraal lichaam.­ Als het fysieke (voor ons zichtbare) lichaam ophoudt te functioneren na de dood blijft het astrale lichaam verder bestaan.­ Ervaringen van mediums en andere personen leerden ons dit reeds lang, maar de quantumfysica onderbouwt dit nu.­

In het universum geld inderdaad dat daar voor een heel groot persentage aan gravitatie kracht die waargenomen wordt, geen materie wordt gezien. Ze veronderstellen dat dit een soort donkere materie is, want ze veroorzaken namelijk gravitatie krachten. Maar deze donkere materie bevindt zich niet op aarde, op aarde is namelijk wel volgens de theorieen voldoende materie om zijn gravitatie te verklaren. Als dat wat deze lieden zeggen waar is, zal voor de hele mensenheid dus gelden dat ze eigenlijk dus 10 keer zo zwaar zijn. Onzin dus.

De ‘Kopenhagen Interpretatie’.­ De quantumfysica stelt vast dat de onderzoeker Mentaal invloed uitoefent op de subatomaire deeltjes van de materie.­ Golfjes worden deeltjes als de onderzoeker de intentie heeft deeltjes te onderzoeken ( en omgekeerd).­ De menselijke geest oefent dus duidelijk invloed uit op de materie.­ Deze invloed is van wezenlijk en praktisch belang in de parallelle wereld.­ Dit vertelt ons de informatie die we van daaruit krijgen.­ Voorwerpen kunnen in de parallelle wereld worden gevormd (gemaakt) alleen door pure wilskracht.­ In het verlengde hiervan ligt mogelijk ook de verklaring voor telepathie.­ In de parallelle wereld is dat immers het volmaakte communicatiemiddel.­

Kijk, die beïnvloeding moet je als volgt zien: Er vliegt een honkbal door de lucht, waarvan je wilt meten hoe hard hij gaat. Om dat te doen vang je hem om de kracht te bepalen, maar daardoor beinvloed je de baan van de honbal op zo'n manier dat je zijn positie niet meer goed kan bepalen. Die beïnvloeding is dus niet louter mentaal van aard, maar ontstaat wanneer we meten door fysische interactie met hetgeen we meten. Dus dit is niet te vergelijken met mentale wilskracht die de wereld veranderd, tenzij je met die wilskracht je lichaam zover krijgt om de wereld om je heen te beïnvloeden.

De rest van de argumenten hangen in zekere zin af van deze argumenten die ik hier minder aannemelijk heb gemaakt. Dus blijft er nog maar weinig van dat artikel over.
Uitspraak van Dreadmanneke op zaterdag 3 februari 2007 om 10:28:
Kijk, die beïnvloeding moet je als volgt zien: Er vliegt een honkbal door de lucht, waarvan je wilt meten hoe hard hij gaat.­ Om dat te doen vang je hem om de kracht te bepalen, maar daardoor beinvloed je de baan van de honbal op zo'n manier dat je zijn positie niet meer goed kan bepalen.­ Die beïnvloeding is dus niet louter mentaal van aard, maar ontstaat wanneer we meten door fysische interactie met hetgeen we meten.­ Dus dit is niet te vergelijken met mentale wilskracht die de wereld veranderd, tenzij je met die wilskracht je lichaam zover krijgt om de wereld om je heen te beïnvloeden.­

Is dat niet hetzelfde als zij daar zeggen dan? Het meten vind alleen plaats in het hoofd Of misschien zelfs in het onderbewustzijn? Wat nu als: een wateratoom een bewustzijn heeft, helemaal niet te vergelijken met dat van ons of een van een dier, maar wel een bewuszijn op een zeeeeer laag niveau. Stel dan, omdat wij nou eenmaal een groterbewustzijn hebben dat wij deze atomen kunnen beinvloeden simpelweg omdat wij 'slimmer' zijn. Wij kunnen immers ook dieren tot een bepaald niveau beinvloeden, dan bedoel ik niet met beloningsvorm(pavlof-effect). Dat verklaart mijns inziens ook waarom de flesjes water in WTB een ander patroon kunnen vormen. 1 atoom water laat zich net zo gemakkelijk beinvloeden als een flesje water, immers als een druppel water in een glas valt is het 1-Eenheid
Iig ik geloof persoonlijk dat alles een bewustzijn heeft van een bepaald niveau.
Hoe hoger het bewustzijn van het wezen hoe meer er mogelijk is.

Ik denk persoonlijk dat het astrale lichaam niets anders is als een soort halo, oftewel lichtfrequentie, ik denk dat daaruit informatie te halen is. Iedereen heeft informatie ' om zich heen hangen' , wat diegene heeft meegemaakt, etc..
Op het meest elementaire niveau zijn wij geen samenstel van chemische reacties, maar een concentratie van energie.­
Nicola Tesla wist al in 1898 dat vrije energie een intelligente energie vorm was vanuit een onuitputtelijke krachtbron, het is een Veld, dat het hele universum doordringt.­
In de tegenwoordige tijd noemen we het, het NULPUNT VELD.­ Dit VELD is100% milieuvriendelijk en kan overal ter wereld bijna gratis worden aangeboord.­
Het blijkt ook dat wij via dat Universele Veld allemaal met elkaar verbonden zijn.­
In de afgelopen decennia hebben veel bekende wetenschappers nieuw onderzoek gedaan en ontdekt dat veel biologische en fysieke ontdekkingen niet meer kloppen met wat nu bekend is.­
Uitspraak van SuburbanKnight op zaterdag 3 februari 2007 om 14:10:
Is dat niet hetzelfde als zij daar zeggen dan? Het meten vind alleen plaats in het hoofd Of misschien zelfs in het onderbewustzijn? Wat nu als: een wateratoom een bewustzijn heeft, helemaal niet te vergelijken met dat van ons of een van een dier, maar wel een bewuszijn op een zeeeeer laag niveau.­ Stel dan, omdat wij nou eenmaal een groterbewustzijn hebben dat wij deze atomen kunnen beinvloeden simpelweg omdat wij 'slimmer' zijn.­ Wij kunnen immers ook dieren tot een bepaald niveau beinvloeden, dan bedoel ik niet met beloningsvorm(pavlof-effect).­ Dat verklaart mijns inziens ook waarom de flesjes water in WTB een ander patroon kunnen vormen.­ 1 atoom water laat zich net zo gemakkelijk beinvloeden als een flesje water, immers als een druppel water in een glas valt is het 1-Eenheid
Iig ik geloof persoonlijk dat alles een bewustzijn heeft van een bepaald niveau.­
Hoe hoger het bewustzijn van het wezen hoe meer er mogelijk is.­

Ik denk persoonlijk dat het astrale lichaam niets anders is als een soort halo, oftewel lichtfrequentie, ik denk dat daaruit informatie te halen is.­ Iedereen heeft informatie ' om zich heen hangen' , wat diegene heeft meegemaakt, etc..­

Je kunt wel leuk allemaal dingen gaan stellen, maar al dat gegis en gespeculeer hoort niet in de wetenschap thuis. En daar bedoel ik geenszins mee dat het onzin is, maar alleen dat een wetenschappelijke theorie zich moet beperken tot wat ze met enige zekerheid kunnen afleiden uit de feiten.

Het zou kunnen betekenen dat alles in zekere zin mentaal van aard is, maar niets van de 'brute feiten' toont dit aan. Wat de QM aantoont is dat we door onze meting hetgeen we meten al dusdanig beïnvloeden, dat we niet meer precies kunnen meten. Al dat andere is speculatie. Maar daardoor niet per se minder waar, maar vooral onbepaald, en ongerijmd.
Trillingsfrequenties en materiedichtheid

De illusie van afgescheidenheid, dat als een integraal deel van het huidige menselijke bestaan wordt gezien, verschijnt door onze vroegste identificatie met het ‘zelf’ en de ‘dichtheid’ of vastheid van de aardse omgeving waarin we leven.­ Beide factoren hebben de neiging om ons af te sluiten voor de ander en van de hogere werelden van Schepping.­ Een opening van het bewustzijn naar de ongeziene werelden rondom ons, vormt een belangrijk element in onze spirituele ontwikkeling;­ dit verlangt van ons dat we uit de occulte wetenschappen meer gedetailleerde informatie halen ten aanzien van het wezenlijke van trilling en materiedichtheid, waardoor we op haar beurt weer een beter begrip krijgen van de verschillende niveaus van andere gebieden van werkelijkheid.­

Occulte wetenschap verklaart dat materie bestaat uit verschillende groepen en combinaties van atomen met banen van elektronen en protonen, die rond elkaar draaien in een positief-negatief trilling en die een vaste magnetische ruimte tussen elkaar handhaven.­

Alle atomen en de ‘materie’ waarvan zij een bestanddeel vormen door hun samenwerkende groepen, trillen met verschillende frequenties die afhankelijk zijn van de complexiteit en de dichtheid;­ een lage frequentie betekent een dichtere groepering van atomen, een hogere frequentie schept een lage dichtheid, meer tussenruimte en verfijnde materie.­ Deze weerspiegelen weer de afstand tot het Scheppende Denk-Centrum;­ de verfijnde materie van een hogere trillingsfrequentie staat dichter bij het hoge spirituele niveau van de Bron, terwijl de dichtere materie van een lagere frequentie zich ophoopt aan de rand van de evolutionaire verschijnselen en dus het verst verwijderd is van de Bron.­ Binnen dit samenhangend spectrum, kan men eenvoudig de drie belangrijkste vormen van trillingsfrequentie vaststellen.­

Aan de uiterste buitenkant van de reeks aan manifestaties, het verst verwijderd van het Denk-Centrum, bevindt zich het compacte Fysieke Gebied, onze huidige werkelijkheid: het aardse niveau.­ Wanneer we ons bewegen in de richting van het Centrum, vinden we het volgende vibratieniveau, minder dicht en meer ruimte tussen de atomen;­ dit is de Etherische Gebied (ook bekend als het mentale niveau), waar de meeste van onze naburige planeten in ons zonnestelsel tegenwoordig toe behoren.­ Dichter bij de Centrale Godheid van het Pure Denken, vinden we het Hoge Spirituele Gebied van Licht, welke het tehuis is van de meer spirituele ontwikkelde zielen, evenals de hoge Verlichte Meesters en Engelen.­

Binnen deze drie ruime frequentieniveaus van Fysieke, Etherische en Spirituele verschijnselen, erkennen de occulte wetenschappers nog zeven subgroepen of tussenliggende niveaus.­ Het wordt wel eens zo uitgelegd dat, terwijl onze bewuste aardse ervaringen zich manifesteren op het dichtste niveau, alle overige ‘trillingsfrequenties’ meebestaan en uitdrukking vinden in onze lichamen en de wereld rondom ons.­
‘De occultist zegt dat fysische materie bestaat in zeven onderafdelingen of vormen van dichtheid: Vast, Vloeibaar, Gas, Etherisch, Super Etherisch, Subatomisch, Atomisch.­ Deeltjes van al deze tussenvormen stellen het lichaam samen, het fysieke voertuig.­

Het fysieke lichaam echter, heeft twee duidelijke kenmerken;­ het dichte stoffelijke lichaam, samengesteld uit vaste, vloeibare en gasvormige bestanddelen en het Etherische Lichaam, of het Etherische Dubbel zoals het vaak wordt genoemd, bestaat uit de vier fijnere vormen van fysieke materie.­ Alle vaste en gasvormige deeltjes van het stoffelijk lichaam worden omgeven door een etherisch omhulsel: voortaan het Etherische Dubbel genoemd en zoals de naam al zegt, het is een perfect duplicaat van de vaste vorm.­ In afmeting steekt het een kwart van een inch buiten de huid.­’
laatste aanpassing
Alle energie is letterlijk uit het niets ontstaan, aldus professor

19 February 2007

Voor niets gaat de zon op, zeggen sommigen, maar ze kunnen het verkeerd hebben.­ In feite is het hele universum er het bewijs van dat er energie uit het niets kan ontstaan.­ Natuurkundige prof.­ Andrei Linde van de Stanford universiteit zegt dat ons universum en alle materie erin ontstaan is uit een vacuum.­

"­Energie kan niet uit het niets ontstaan"­, zegt de klassieke natuurkunde die door veel wetenschappers wordt aangehangen.­ "­Wet van behoud van energie, dus het kan niet, het kan niet!"­, schreeuwen die mensen die vastgeklampt zitten in hun klassieke wetenschappelijk geloof.­ "­Zo is het en niet anders, want een andere manier kan niet, kan niet".­ ...­Waar de materie in de big bang dan vandaan gekomen is weten deze sceptici geen antwoord op te geven.­ Nee, energie kan gewoon niet uit het niets ontstaan ook al is het hele universum het bewijs dat het wel kan, maar daarmee basta, punt, want de Heilige Wet uit de Natuurkundebijbel zegt: "­Energie kan alleen van vorm veranderen, en niet uit het niets ontstaan".­

Een natuurkundeprofessor is het hier niet mee eens.­ Op de annual meeting of the American Association for the Advancement of Science zegt Andrei Linde wel een antwoord te hebben waar materie vandaan komt: Kwantumfluctuaties zijn schommelingen waar energie spontaan in de ruimte-tijd onstaat, een bewijs dat op kwantumniveau de "­wet van behoud van energie"­ al gebroken kan worden.­ Deze energie komt uit een anti-universum waar alles net geinverteerd is.­ Dus waar in ons universum energie bij komt, komt daar negatieve energie bij, zogenaamde anti-materie.­

In het immense vacuum voordat de grote explosie ontstond, zijn al deze kwantumfluctuaties naar de stabielste punten in het vacuum van het niets gedreven.­ Op elk van deze punten veroorzaakte deze opgehoopte energie een enorme knal waaruit sterrenclusters ontstonden en nog steeds ontstaan.­ Inderdaad, narrow minded mensen beweerden dat iets op kwantumniveau iets heel anders is dan iets op macro-niveau.­ Maar is de wereld niet opgebouwd uit deeltjes die onderhevig zijn aan deze kwantumregels? Daarnaast impliceert de theorie dat alle materie uit kwantumfluctuatieenergie bestaat, dus in feite een trilling uit het niets is.­

Volgens Linde zet de materie die onstaat bij zo'n kwantumfluctuatiesamenklonteringsexplosie zich exponentieel uit, heeft hij berekend.­ Dit verklaart volgens de opblazingstheorie ook de zwaartekracht en het feit dat alle massa elkaar aan lijkt te trekken: Dat komt omdat alles zo enorm accelererend uitzet dat door de druk - de acceleratiekrachten - alle atomen tegenelkaar geperst worden, alsof er een "­onzichtbare kracht"­ zou zijn.­ Ook de aarde en alles wat daaromheen is zet exponentieel uit.­ Dit verklaart volgens de theorie de zwaartekracht, donkerere materie en allerhande andere natuurfenomenen.­

In 2006 hebben astronomen waarnemingen gedaan die deze inflationary theory, vrijvertaald de opblazingstheorie, lijkt te bevestigen;­ het spreekt de klassieke theorie tegen dat het heelal vanaf één punt in een gelijkmatige snelheid uitdijt.­ De astronomen hebben waargenomen dat sterrenstelsels zelf ook uitdijen, en niet alleen van de aarde af bewegen, maar ook ernaartoe.­

Het bizarre aan Lindes theorie is, dat sterrenstelsels heel ver weg niet dezelfde natuurwetten hoeven te hebben als onze melkweg als deze door een andere kwantumfluctuatiesamenklontering zijn ontstaan.­ In combinatie met de snaartheorie kunnen er wel 10 tot de macht 1000 verschillende universa zijn, met elk andere natuurwetten, zoals de snaartheorie voorspelt.­ Volgens Linde is de opblazingstheorie "­The Theory Of Everything".­ Het kan zelfs zijn dat ons universum die door het vacuum zweeft samen komt met een universum met andere natuurwetten als ze door elkaar heen zweven.­

"­We always wanted to discover the theory of everything that would explain the unique properties of our world, and now we must adjust to the thought that many different worlds are possible,"­ zegt Linde.­ Hij voegt hier aan toe: "­We finally learned that the inflationary universe is not just a free lunch: It is an eternal feast where all possible dishes are served."­

Physorg Wikipedia - Quantum Fluctuation
laatste aanpassing
Het kan zelfs zijn dat ons universum die door het vacuum zweeft samen komt met een universum met andere natuurwetten als ze door elkaar heen zweven.­

vet!! dus dit betekend dan dat het totale potentieel aan natuurwetten van 2 universums 1 geheel word?

2012.......hehehe

thanks for sharing bro, ben zwaar gefascnineerd door beide artikelen!!
laatste aanpassing
Damn, zeer vette shit idd, Funkraum!!!! :respect:

Echt een heel heel interessant stukje tekst :)
Okay als dat als: 'vet' rated is.

check dit dan:

Introductie

In het boek Genesis staat dat Adam op de zesde dag in de middag werd geschapen. ‘Scheppen’ betekent in dit verband de afscheiding vanuit de Eenheid en het vormgeven aan de Goddelijkheid. In het Paradijs mag Adam alles eten. Eten is het zich verbinden met het spirituele voedsel. Het enige waar hij niet aan mag komen is de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Dit Bijbelse verhaal gaat over een doelgerichte evolutie waar de mens zichzelf kan leren kennen. De mens krijgt echter een tegenstander mee. Satan is het aspect van het verstand. Hij staat symbool voor de weerstand die de mens ervaart. De Ziel draagt het masker van de mens. Hij moet leren het karakter aan te passen en het groeiproces te bewerkstellingen door persoonlijke uitdagingen aan te gaan. Al speelt de mens zijn karakter, hij moet ook leren om dit los te laten.

Joris toont een tekening van water met grote rimpels en legt uit hoe energieën werken. Alles wat je uitzendt, keert ooit terug. Woede, angst en haat creëren negatieve energieën en karmische wolken die het Licht beletten om door te dringen. Wie louter negatief is, wordt een demon. Wie de energie juist gebruikt wordt een Heilige. De meeste mensen zitten hier ergens tussen in. Iedereen creëert zowel negatieve als positieve energieën. De fouten en onjuiste reacties komen altijd terug om hersteld te worden. Dat kan soms levens duren. Je krijgt de tijd om de fout in te zien en te herstellen wat er mis is gegaan. Straf bestaat niet, wel nieuwe mogelijkheden en ervaringen om de les alsnog te leren.

Wolken

Negativiteit creëert, individueel en collectief, karmische wolken. Hoe dikker de wolk, hoe moeilijker het voor het Licht is om door te dringen. Mensen die zich in ellende, afgunst en haat wentelen komen in een spirituele duisternis terecht. De Ziel bevindt zich op het Rad van Wedergeboorte en is zich niet bewust van wat er speelt. Hij is nog te zeer in de ban van de materie. Alles dat zich onder de wolk bevindt, is het dodenrijk dat geen deel heeft aan het kosmische leven. De dood kan ook van toepassing zijn als je hier fysiek op aarde leeft.
Het is de mens in diepe slaap.

In alle verhalen, mythologieën en sprookjes speelt het thema van de Verlossing. Denk aan Doornroosje of Sneeuwwitje. De Slapende mens wordt Verlost. De Verlosser wordt in jou geboren en door het Goddelijke begeleidt. Ergens in ieder van ons zit de behoefte om los te komen van de beperkingen van de materiele wereld. Er zijn altijd momenten van bewustwording. Kosmische Wezens en Engelen sturen van alles naar de planeet om de mens maar wakker te krijgen. En dat is geen gemakkelijke taak. Pas als de zaken mislopen is de mens geneigd zichzelf vragen te stellen. Om te vermijden dat de kosmische wolk te zwaar en te dik wordt, grijpt de kosmos in en kijkt wat er op individueel en collectief niveau afgewerkt kan worden. Lessen en energieën vanuit het verleden duiken dan plotseling op.Individuele Apocalyps

De individuele Apocalyps staat voor het bewustzijn dat ontsluierd wordt. Er vindt een zuivering plaats, die de hergeboorte op Hemels niveau mogelijk maakt. Dit noemt men Sterven op het Kruis of de Opstanding uit het Dodenrijk. Als de Christus binnentreedt, wordt het graf geopend. Het bewustzijn kan dan opstijgen uit zijn beperking. Op het moment dat het bewustzijn vertrekt, neemt het afscheid van het materiele leven. Voor iedereen is er een moment van Wedergeboorte, dat is zo Voorzien. Het doel van het leven is niet alleen plezier maken. Ooit komt het besef dat er meer achter de illusie van de materiele wereld schuilt.
Dit is het begin van de terugtocht dat door de woestijn met al zijn ontberingen gaat. Spirituele bewustwording is vervelend omdat de omgeving nog slaapt. Wat anderen belangrijk vinden, interesseert jou niet meer. Daarom verdwijnen soms mensen zomaar uit je leven. Je kunt er niets meer mee.

Veel mensen sluimeren, maar onder invloed van de hogere Lichtfrequentie is er ook een ontwaken. Als dat collectief gebeurt, gaan de poorten van de hel open. Iedereen krijgt de kans om naar het Licht te gaan, ook de zielen die in de krochten van de duisternis verblijven. Men kan keuzes maken en door het karma heen gaan, of de materiele wereld uitleven. Het is een smal pad. Op een gegeven moment duwt het leven je voort. De mens is op doortocht door het land van pijn en verdriet naar een andere wereld.

Collectieve Apocalyps

De Aarde is een leerschool. De wolk die de mens verbindt is het collectieve karma dat de doorgang van Licht verhindert en de mens in duisternis hult. Wat individueel gebeurt, gebeurt ook op collectief niveau. De hogere trilling moet het collectieve karma zuiveren, zodat er een nieuwe wereld en een nieuwe mens geboren kan worden. Deze ommekeer is 2000 jaar geleden door Jezus ingezet. Hij heeft de voorwaarden geschapen. Het is een langzaam proces, dat steeds sterker wordt en waarbij wij nu in de uitvoerende fase zijn aanbeland. Nu is het Eindexamen, het Gouden Millennium, waar alles naar een hogere trilling wordt gebracht. Een pagina in de geschiedenis wordt omgedraaid, een nieuwe fase begint. Oude ketenen moeten worden verbroken. In de komende periode wordt alles anders. Dit gaat in stapjes, golven of in sprongen. De wereld verheft zich van trillinggetal acht naar dertien. Door deze trillingsverhoging ontstaat er een onstabiele situatie. Oude oncontroleerbare energieën komen vrij. Alles in de wereld moet meekomen, ook de moleculen moeten op een hoger niveau gaan trillen. Veel mensen overleven dit niet en eenderde van de mensheid zal de wereld dan ook verlaten. Dat is ook meteen de reden waarom er nu zoveel fysieke ongemakken zijn, zoals hartkwalen, ziektes en kanker. De cellen kunnen de nieuwe trilling niet altijd even goed aan.

De toename van Licht activeert oude energie dat gezuiverd moet worden. Dat is de reden waarom er nu zoveel geweld en oorlog is. De mens krijgt op dit moment weinig rust. Zaken die nu naar boven komen, waren vijftig jaar geleden niet aan de orde. Toen was het betrekkelijk eenvoudig en gemakkelijk. De tijd verliep trager, er was geen mediabombardement, geen informatietijdperk. We hadden ook geen magnetron, tv, computer of mp3 spelers.
Het loslaten van oude energie uit het bewustzijn kan crises, pijn, angst en turbulentie veroorzaken. Toch kan een ongeluk of tegenslag een zegen zijn. Het is vaak een zuivering van de onderste chakra’s.Trillingsgetal dertien

Niet alleen het individu en het collectief, maar ook de Aarde gaat door een periode van zuivering. De aarde moet meetrillen op het getal dertien. Bij elke versnelling zijn er altijd schommelingen. De magnetische velden veranderen van rotatiesnelheid. De seizoenen kloppen niet meer, de temperaturen stijgen. Alles wat kunstmatig is, is niet tegen de hoge lichtfrequentie bestand en valt uit elkaar. Huizen storten in, computers vergaan. Synthetische kleding, plastic, glas, het zal er niet meer zijn. Net zo min als de afwasmachine, de verwarmingsketel of de auto. Alle chemische vervuiling zal vanzelf ontbinden De bovenste laag van de aarde wordt tamelijk zacht en vloeibaar. De aardkorst, waar ook de polen om heen draaien, kan verschuiven. Ook de nanochip zal geen bestaansrecht hebben bij diegene die het Licht in zichzelf hebben verhoogd. De liefdeskracht neemt sterk toe, het lagere gaat mee resoneren en wordt weer tot leven gewekt. Wie dit niet onder controle heeft kan de gekste dingen doen. Dan steek je iemand neer om een sigaret of om een gsm en snap je achteraf niets van je eigen gedrag. De krachten zijn zo sterk dat ze de controle kunnen overnemen.

2012 is het einde van drie belangrijke cycli. Deze overgang naar het Hemelse niveau zal 4000 jaar in beslag nemen, maar de transformatie is nu al bezig. Het zuiveringsprincipe staat voor twee tegenovergestelde krachten. Het Hogere past zich naar het Licht aan. Het lagere verzet zich tegen de uitvoering van het Goddelijk Plan. Er zijn tegenkrachten aan het werk die de toename van Licht willen tegengaan en alles bij oude willen houden. Deze wereldkrachten verhinderen de mens om zijn bestemming te bereiken. Dit doen ze door angst te zaaien, de mens onwetend te houden en de aandacht op de materie te richten. Toch zullen uiteindelijk alle negatieve energieën het tegen het Licht moeten afleggen.

Andere planeet

Wie nu niet meekan en in negativiteit blijft hangen, wordt naar een andere tijd en een andere wereld afgevoerd. Op deze plek krijgt de ziel alsnog de gelegenheid om zijn lessen op het eigen niveau te leren. Mensen met een verlaagd bewustzijn, zijn nog niet zover dat ze de sprong kunnen maken. Voor hen is er een andere planeet, waar ze naar toe worden gebracht totdat er weer een plekje vrij komt. Het is een soort vakantie. Terwijl de ene wereld nog aanwezig is, wordt de andere geboren als voorbereiding op de Nieuwe Tijd. De Apocalyps is het einde van een lange cyclus.

Goed nieuws

De mens en de Aarde krijgen een bombardement van Licht over zich heen en maken de overgang naar een Nieuwe Wereld. De toename van Licht begon 2000 jaar geleden en is sinds 1985 in een versnelling gekomen. Sinds 2001 vindt er elk jaar een verdubbeling van frequentie plaats. In september van dat jaar is dit alles onder leiding van Aartsengel Michael komen te staan. Door zijn Zwaard kan de negativiteit worden terug gedrongen. Al zal het niet altijd even gemakkelijk zijn en is de Strijd nog niet gestreden, er breken wel betere tijden aan.

In de vijfde dimensie aangekomen, ga je de verbanden van alle verleden en toekomstige leven zien. Alle negativiteit en alle gespeelde rollen zijn geneutraliseerd. De mens staat dan tussen Hemel en Aarde. Er is kennis, men leert sneller. Communicatie komt vanuit het hart en er is geen Babylonische spraakverwarring meer. Handelingen zullen los van karma zijn, men zal verjongen en er anders uit gaan zien. De gemiddelde leeftijd blijft staan op ongeveer dertig jaar. Dankzij de hogere trillingen blijft het lichaam lang gezond, om dan snel af te takelen en over te gaan. Doodgaan en geboortes zullen niet meer bestaan. Je bent Medeschepper, je verwezenlijkt met gedachtekrachten, al zal dit alles nog even gaan duren. Eerst moet de mens zuiver in zijn gedachten, gevoelens en gedrag zijn. Alle pijn, frustraties en verdriet moeten weggevaagd zijn. Het zuiverende Vagevuur is de mat van de Hemel. Je mag immers niet met vieze voeten het Hemelse betreden en daar is een bepaalde bereidheid voor nodig. Een paar mensen ondersteunen deze veranderingen en trekken zo ook weer anderen met zich mee. Op die manier breidt het Licht zich uit. Men zegt dat iedere duizend jaar zielen met een hoog bewustzijn hierheen komen om zich met ons te verbinden. Zo wordt langzaam aan de negatieve wolkenlaag doorbroken. Hoe groter het aantal, hoe meer Licht en Liefde er kan stromen en hoe meer de mens het karma ook van binnenuit gaat afbreken.

Hoe kom je er door heen?

Door niet bang te zijn. Angst speelt de tegenstander in de kaart en is funest. Het is belangrijk om te leven volgens het ‘Ik Ben Principe’ en te weten dat je ‘Goddelijk Bent’. Wie vanuit het Goddelijke is vertrokken komt altijd weer terug bij de Bron, al duurt het voor de een langer dan voor de ander. De opening van de Apocalyps is nu bezig. Het gaat er dan ook om, om zonder oordeel bewust te worden van het leven en van de eigen situatie. ‘Er is geen Heilige zonder zonden en geen bandiet zonder toekomst’, zegt Joris hier over.

Na een zekere fase van bewustwording gaat er iets gebeuren dat iedereen kan waarnemen. Dan sta je niet meer alleen. Iedereen weet en voelt dat er iets veranderd is. Klopt, de wereld wordt in de greep gehouden door externe krachten die de mens onder controle probeert te houden. Het tegeneffect is echter nodig zodat we de druk ervaren om de Sprong te maken. Het enige dat ons rest is het Goddelijke te representeren en te doen waar we voor gekomen zijn. De beste bescherming voor de komende tijd, is het bewustzijn naar het hart brengen. Want wie toegewijd is aan de liefde… daar kan niets mee gebeuren. En zo simpel is het.


Volgende themadagen Joris de Brant 2007: zaterdag 10 maart, 21 april, 13 oktober en 10 november. Van 10:00 tot 16:30 uur. Zie www.spiritueelcafeheerlen.com
Kijk ook onder ‘Kabbala’ voor meer artikelen.

Bron: www.spiritueelcafeheerlen.com
Uitspraak van [GPT]Dr. Meatball op vrijdag 23 februari 2007 om 14:08:
thanks for sharing bro, ben zwaar gefascnineerd door beide artikelen

Jij weet wel waardoor ik hierin zo geboeid ben geraakt. :D
i won't ever forget it
Onbeperkte vrije energie

Omdat het nulpuntsveld onbeperkte
vrije energie uit het vacuüm belooft, is de vraag of we in staat zullen zijn deze energie te ontginnen die de potentie heeft onze planeet te redden?

Daarbij komt dat Tom Bearden beweert dat hij een alternatieve vorm van elektromagnetische energie heeft ontdekt, de scalaire golf.­ Bearden beweert dat James Clerk Maxwell’s vier elektromagnetische vergelijkingen vereenvoudigd zijn door Oliver Heaviside op een dusdanige manier dat deze alternatieve vorm van elektromagnetische energie, die honderd jaar geleden reeds ontdekt had kunnen worden, verwijderd is van Maxwell’s originele formules.­

Deze ‘nieuwe’ vorm van elektromagnetische energie werd al gebruik door Nikola Tesla halverwege de vorige eeuw, en is ook ontdekt door de Russen die ze torsiegolven noemen.­

In de vijftiger jaren ontdekte de Russische wetenschapper
Nikolai Kozyrev dat torsiegolven gerelateerd zijn aan bewustzijn en dat ook onze gedachte deze golven voortbrengen.­

Torsiegolven reizen met supraluminale snelheden naar de verste uithoeken van het universum en zouden de verklaring zijn voor veel paranormaal gerelateerde fenomenen.­ Ook zou het de non-lokaliteit van de kwantum wetenschap kunnen verklaren.­


Torsievelden


In Rusland zijn duizenden fysici aan het werk met een nieuw ontdekte soort energie, de torsiegolf.­ Torsievelden bestaan in de structuur van de ruimte, de ether genaamd en kunnen in hun golfvorm met supraluminale (sneller dan het licht) snelheden reizen.­ Als een statisch energieveld manifesteren ze zich in vortex (draaikolk) structuren.­


­[img]http://www.niburu.nl/images/articles/29012007225003-0.gif[/img]
laatste aanpassing
Jullie zijn echt lekker bezig, super al info in 1 topic:)

Als je niet geshokeerd bent door kwantumfysica heb je het ook niet goed begrepen.
De klassieke uitspraak betreffende de kwantummechanica is:

Als je denkt dat je de kwantumfysica snapt heb je er nog helemaal niets van begrepen.­
dat geloof ik graag, ik heb het er gewoon weleens met mensen over en die horen dan toch geshockeerd te wezen(vind ik dan)
Maar neu hoor die gaan weer gewoon door met waar ze waren gebleven..­druk druk en nog eens druk met allerlei soorten materie.­
Ik kan dat niet na enige bestudering van al die mooie mogelijkheden ben ik zeker veranderd, dus wacht nu dan maar geduldig af tot het doordringt bij het collectieve.­
Tis bij Oprah geweest dat vind ik super, die heeft echt een miljoenenpubliek.­
Uitspraak van figger it out.. op donderdag 1 maart 2007 om 23:08:
Maar neu hoor die gaan weer gewoon door met waar ze waren gebleven

dat heb ik nou ook vaak, en niet alleen als 't gaat over kwantumfysica maar ook heel 't verhaal over annunaki oudheid en heel die zooi, maar ook dingen zoals new world order, illuminati regering bush noem 't maar. ze kijken me dan aan of ik gek ben :/

ik denk altijd doe maar of je neus bloed maar ik ben nie gek....
precies, ik kan het ook niet laten er iedere dag weer mee bezig te zijn.
Het is gewoon zo'n mindopener, ik probeer ook zoveel mogelijk kennissen enthousiast te maken met docu's die ik download, tot vervelends toe soms...lol

ik moet trouwens zeggen dat ik al veel mensen heb weten te interesseren en zelfs feedback krijg van sommige op het gebied van zelf gevonden artikelen op het web :D (Y)
Uitspraak van AKV op vrijdag 2 maart 2007 om 10:28:
dat heb ik nou ook vaak, en niet alleen als 't gaat over kwantumfysica maar ook heel 't verhaal over annunaki oudheid en heel die zooi, maar ook dingen zoals new world order, illuminati regering bush noem 't maar.­ ze kijken me dan aan of ik gek ben

Idd. terwijl vaak gezegd wordt dat het bewustzijn wakker wordt van een zo groot mogelijke blik op de zaken te hebben.
Dan vraag ik mij af waarom mensen soms zo bot op dingen kunnen reageren waar zij eigenlijk geen notie van hebben.
Dus ze hebben al een mening alvorens echt geluisterd hebben.
Quantum-Mechanica(wetenschap), Ufo's, Goden, Et's & Religie zijn volgens mij nauw met elkaar verbonden. Het ligt er vaak alleen aan in welke hoedanigheid de info wordt aangeboden, vaak wordt er zweverig over gedaan, dat is wel jammer, terwijl er zo veel aanknopingspunten te vinden zijn die QM-UFO's-Goden etc bij elkaar brengen tot bijna 1 geheel.....
laatste aanpassing
Het gaat mij er in QM- zowiezo niet om of je weet hoe je moeilijke formules moet toepassen op bepaalde vraagstukken. Het gaat mij om de achterliggende gedachte dat alles 1 is, en wij kunnen creeren met onze gedachten. We zijn zo lang dom gehouden, en als je dan pas over QM zou mogen debatteren als alle zaken omtrent QM als echte feiten uit de bus komen, zie ik dit als continuiteit om ons dom te houden. Waarom pas nadenken en verdiepen in zaken als iemand (professor) voor de rest van de mensheid 'ZIJN' waarheid heeft vastgesteld want het blijft 'zijn' waarheid, zolang niemand iets voor zichzelf onderzoekt of probeert te beleven.
"­Wij weten niets, wanneer wij slechts weten, wat anderen ook weten."­
(van jou geleend joris)
Ook al is het 'gemeten' dat hoeft nog niet te zeggen dat het daadwerkelijk afspeelt hoe de metingen het doen voorkomen. Dat heeft QM en Einsteins relativiteits- theorie ons wel geleerd.

Uitspraak van figger it out.. op donderdag 1 maart 2007 om 23:08:
Ik kan dat niet na enige bestudering van al die mooie mogelijkheden ben ik zeker veranderd

(y)
Kijk hier gaat het om, mensen kunnen veranderen doordat ze info toegespeeld krijgen dat iets in hun dagelijks leven kan betekenen. Het boeit me niet of het hele verhaal van aannames bol staat! Als iets werkt werkt het, zo simpel is het nou eenmaal. En soms moeten we blind vertrouwen op ons eigen vermogen om voor onszelf een andere waarheid te scheppen dan die verteld wordt in boeken etc. Het wordt tijd om zelf te beleven, dan pas kan je een waarheid ontdekken.
laatste aanpassing
Uitspraak van Mya Jones op vrijdag 26 januari 2007 om 23:51:
Eindelijk worden zoveel dingen serieuzer genomen, ook al wordt het nog steeds door veel sceptici als het achterlijke neefje van wetenschap gezien..­

Omdat het subjectief is ja... en de klassieke wetenschap objectief...

Check deze site mensen... ik was verbaasd en heel ethousiast:) Ik ga volgende maand een behandeling volgen... the future!!!

http://www.brainresponse.nl/
laatste aanpassing