Partyflock

Het ego.

 
Flockonderwerp · 27663

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

Hoe leggen jullie de term ego uit?

Zo zie ik het:
Wanneer een gedachte opkomt ,of een emotie, of wanneer er iets gebeurd, wordt dat begeleid door een gevoel dat je je er bewust van bent wat er gebeurd. Je hebt het gevoel dat jij deze woorden leest. Dit gevoel van een ik is in feite van voorbijgaande, incidentele aard, maar in onze verwarring lijkt het heel vast en blijvend. Omdat we met onze verwarde kijk dit voor wat is houden, proberen we dit 'vaste' zelf in stand te houden en sterker te maken. We voeden het met plezierige dingen en beschermen het tegen pijn. De strijd om het besef dat er een vast en blijvend zelf is dat in stand moet worden gehouden, is het werk van ego.
laatste aanpassing
Jeez, :D moest het toch 3x lezen...

Ego is naar mijn idee hetzelfde als stress, het is prettig zolang je het onder controle hebt en het in plezierige mate op je gestel werkt. Ego is denk ook een mate van zelfkennis...
Osho zei:"­Ons ego is onlosmakelijk gekoppeld aan ons verlangen en begeerte.­ Ons verlangen en begeerte zijn weer onlosmakelijk verbonden met het leven".­ Ons ego zelf kunnen we dus niet loslaten maar door inzicht te krijgen in onze begeertes en verlangens kunnen we het ego wellicht achterwege laten.­
Uitspraak van Flex-y op dinsdag 5 december 2006 om 11:19:
Osho zei:"­Ons ego is onlosmakelijk gekoppeld aan ons verlangen en begeerte.­ Ons verlangen en begeerte zijn weer onlosmakelijk verbonden met het leven".­ Ons ego zelf kunnen we dus niet loslaten maar door inzicht te krijgen in onze begeertes en verlangens kunnen we het ego wellicht achterwege laten.­

WOW!!!
Onze ego is ons zelfbeeld, of zelfbeoordeling en onze werkelijke authentieke identiteit.­ Onze belangrijkste ego's zijn: Ik wil - ego, Ik weet - ego, Ik ben - ego, Ik heb - ego en Ik kan - ego.­ Daaruit volgend nog een hoop andere ego's, 1 daarvan heb ik hieronder neergezet.­ Belangrijk is dat je bij je eigen authentieke IK "­ego"­ blijft en daaruit handeld...­ en dat is nou net wat veel mensen niet doen.­ Dus je ego loslaten is juist niet goed en zo raak je alleen maar verder van je eigen indentiteit af.­ Ego is niet per defenitie iets slecht...­ maar dat doet het woord egoisme wel denken.­

Minderwaardigheidsgevoelens komen voort uit een minder- waardigheids-ego, dat al erg oud kan zijn.­
Uit dit negatieve zelfbeeld ontstaat dan een sterk ver- langen naar eigenwaarde en waardering, en zo veelal ook een verlangen naar aanzien, superioriteit of macht.­
Dit creeert dan frustratie en lijden, of vaak ook boosheid en agressie.­
Ook creeert dit verlangen naar waardering verlangen naar een nieuw ego, naar een of ander superioriteits-ego.­

De enige uitweg uit al deze ellende is bewustwording van je werkelijke identiteit...­

Kunst van leven is, zo veel mogelijk zorgeloos, probleem- loos, onbevangen en ontspannen te leven vanuit je inner- lijke integriteit, innerlijke vriendelijkheid, allerzuiverste bewustheid en meest totale levensenergie.­
laatste aanpassing
Uitspraak van Babybandit op woensdag 6 december 2006 om 09:40:
De enige uitweg uit al deze ellende is bewustwording van je werkelijke identiteit...­

Wow!
Sodejezus, studeren jullie filosofie of zoiets.­
Sigmund zegt:
In de theorieën van Sigmund Freud is het Ich, ook het ego genoemd, het regulerend deel van de persoonlijkheid dat zich algauw na de geboorte gaat ontwikkelen.

De buitenwereld veroorzaakt ondanks de verzorging en bescherming frustraties bij de zuigeling omdat bepaalde externe doelstellingen niet worden aanvaard als bevredigingsobjecten voor de impusen uit het Es. Dit leidt tot een omvorming van het irrationele Es-gedrag tot het meer rationele Ich-gedrag.

Het Ich heeft als taak te zorgen voor het zelfbehoud van het individu. Het speelt een bemiddelende rol tussen de wereld, die eisen stelt op het gebied van de sociale aanpassing en het Es dat naar onmiddellijke bevrediging streeft. M.a.w. het Ich vertegenwoordigt het realiteitsprincipe. Het Ich is realistisch, redeneert en controleert de driften door hun bevrediging uit te stellen, af te remmen of te oriënteren naar aanvaardbare doelstellingen.

Sigmund Freud maakt volgende vergelijking: de ruiter, het Ich, toomt het paard, het Es, in. Het is dus onvermijdelijk dat het Ich in conflict zal komen met het Es.

Het Ich-gedrag situeert zich op het bewuste niveau. Het Ich beschikt over een hele reeks mechanismen om de driften binnen bepaalde grenzen te kanaliseren, de verdedigingsmechanismen van het Ich namelijk.

Het ES(ID)

In de theorieën van Sigmund Freud is het Es, ook het id genoemd, het oudste deel van de persoonlijkheid. De pasgeborene heeft alleen nog maar een Es. Het Es is een reservoir van impulsen, energie, libido. Het redeneert niet. Het gaat blindelings te werk volgens het principe: Ik wil wat ik wil wanneer ik het wil. De voornaamste functie van het archaïsche, niet redelijke Es is de onmiddellijke bevrediging van de driften, om opnieuw een spanningsloze lustvolle toestand te verkrijgen. M.a.w. Es-gedrag wordt geleid door het lustprincipe.

Het gedrag van het kleine kind komt het dichtst bij de werking van het zuivere Es in de buurt. Het nog ongesocialiseerde kind is impulsief; het kan moeilijk de vervulling van zijn wensen uitstellen: het wordt in zijn handelingen gedreven door het lustprincipe. Het gedrag wordt dus bepaald door het Es.


Uber Ich (super ego)

In de theorieën van Sigmund Freud functioneert het Über-ich, ook het superego genoemd, als een censurerende kracht t.o.v. het Es. Het ontstaat door een identificatieproces met de sanctionerende (= belonende en straffende) ouders. De ouderlijke attitudes en gedragsregels worden overgenomen (= introjectie), voornamelijk gedurende de fallische fase. Het Über-ich is dus het innerlijke, verbiedende aspect van de persoonlijkheid (= geweten).

Tegelijk met het overnemen van de verboden uit de buitenwereld neemt het kind ook gevoelens en handelingen van de buitenwereld over die het zou willen evenaren. Dit deel van de persoonlijkheid kunnen we het Ich-ideaal noemen. Sigmund Freud gebruikte de twee termen door elkaar. Het Über-ich geeft dus de moraal weer en de idealen die het individu wil bereiken. Het vormt de neerslag van de cultuurnormen in het individu. Door het Über-ich weet het individu wat goed en kwaad is.

Het Über-ich is ook verantwoordelijk voor gevoelens van schuld en schaamte. Het Über-ich is zowel met het Es als met het Ich in conflict. Het kan zowel op het bewust als op het onbewust niveau functioneren. Het Über-ich op het bewuste niveau is bijvoorbeeld dat je een bepaalde handeling niet doet omdat je van oordeel bent dat die in strijd is met je morele normen. Het Über-ich op het onbewust niveau is bijvoorbeeld dat een bepaalde begeerte niet in het bewustzijn komt omdat ze reeds door de gewetensfunctie van het Über-ich geblokkeerd werd in het onbewuste.


Is wel leuk, kregen we altijd op school bij levensbeschouwelijke vorming.
laatste aanpassing
Ik moet het persoonlijk niet zoveel hebben van freudiaanse en jungiaanse analyses en theorien.­ Dat zijn ook maar percepties en projecties van hun dan.­ Echt objectief zijn hun observaties dan ook niet.­
laatste aanpassing
Ik vind het wel logisch dat je in het begin(als baby dus) alleen bestaat uit impulsieve reacties en dat deze door de buitenwereld wordt beïnvloed.­

Je ego is volgens mij deels van te voren al vastgelegd in je DNA, waar volgens mij ook ergens je geest en al je karaktereigenschappen in schuilen.­ Het is dan natuurlijk nog af te vragen in wat voor milieu je in je opvoedingsperiode terechtkomt.­ Deze impulsen van buitenaf maken bepaalde karaktereigenschappen/dingen bij je los die altijd in je schuilen.­ Iets wat je niet vooraf in je aard hebt zittende komt er ook meestal niet uit (alleen met hersenspoeling).­
Moordenaars worden volgens mij ook geboren en niet gemaakt.­

wie of wat je meestal bent tegenover andere mensen is je imago, wie of wat je tegenover jezelf bent is je ego.­
Uitspraak van xxxxxx op woensdag 13 december 2006 om 08:28:
Je ego is volgens mij deels van te voren al vastgelegd in je DNA

Je bedoeld een karakter zeker, ik bedoel in ieder geval iets anders met ego. Zelfgehechtheid bedoel ik met ego.
Uitspraak van Ovic op woensdag 13 december 2006 om 13:01:
Je bedoeld een karakter zeker

is toch een onderdeel van je ego,

Ego tja hoe moet je dat uitleggen, zelfbeeld misschien.
Ik denk dat het Ego dus de inhoud van je hersenen is. Dat zal ook verklaren waarom, wanneer je reïncarneert in een ander lichaam, en dus met steeds weer een ander stel hersenen, ook steeds weer een ander persoon bent (iemand met een ander ego). Ieder lichaam is uniek, dus ook ieder brein is uniek.
Het Ego is dus ik eerder een biochemische toestand van zijn dat gevoed wordt door een onderbewuste staat van zijn dat aangestuurd wordt door je astrale persoon (je diepere kern/ziel).
Het Ego wordt dus zowel gevormd door ervaringen in je leven (de in het begin blanco hersenen worden beschreven met informatie) als door de hersenstructuur, etc.

Het was zomaar een ingeving vanmiddag. Heb het nog niet helemaal 100% uitgedacht ofzo, maar dacht, ik deel het even...

Hoe denken de anderen over deze veronderstelling? :)
laatste aanpassing
Uitspraak van Ovic op donderdag 30 november 2006 om 23:33:
Hoe leggen jullie de term ego uit?

Dat wat het 'ik bewustzijn' is, gekenmerkt door een dualistische aard, dat wat gekoppeld aan wilskracht een sterke metale kracht kan vormen, datgene wat drama creëert om zichzelf te bevestigen, het is diegene who is playing tricks on your mind.
Uitspraak van Ik volg je even niet hoor :vaag: op woensdag 3 januari 2007 om 17:46:
Hoe denken de anderen over deze veronderstelling?

Nou, met de volgende punten ben ik het wel eens
Uitspraak van Ik volg je even niet hoor :vaag: op woensdag 3 januari 2007 om 17:46:
Ieder lichaam is uniek, dus ook ieder brein is uniek

Uitspraak van Ik volg je even niet hoor :vaag: op woensdag 3 januari 2007 om 17:46:
Het Ego wordt dus gevormd door ervaringen in je leven

Uitspraak van Ik volg je even niet hoor :vaag: op woensdag 3 januari 2007 om 17:46:
gevoed wordt door een onderbewuste staat van zijn dat aangestuurd wordt door je astrale persoon (je diepere kern/ziel).­
ik ben wat ik ben en thats it verdomme ben ik dan gelijk ook een ego
Uitspraak van Ovic op dinsdag 12 december 2006 om 11:18:
Ik moet het persoonlijk niet zoveel hebben van freudiaanse en jungiaanse analyses en theorien.­ Dat zijn ook maar percepties en projecties van hun dan.­ Echt objectief zijn hun observaties dan ook niet.­

Jung > Freud
Zijn studie van archetypen vind ik toch wel de moeite waard oms een goed naar te kijken wat hij daar mee bedoelde...
Ook deze uitspraak van hem:
“The psychological rule says that when an inner situation is not made conscious, it happens outside as fate.­ That is to say, when the individual remains undivided and does not become conscious of his inner opposite, the world must perforce act out the conflict and be torn into opposing halves.­”

M.a.w. de wereld is een spiegel van je (onderdrukte) innerlijk...
Als er dus regelmatig mensen in je leven komen waar je jezelf aan irriteerd dan weerspiegelen ze juist een kant van jezelf waarvan je niet accepteerd dat het een kant van jezelf is...je trekt ze juist aan...
Jung was zeer geinteresseerd in een spirituele benadering...denk dat Jung de menselijke psyche beter begreep dan menig hedendaags psycholoog...
Freud was van de psychoanalyse sowieso...heel confronterend iets...
Ook hun studie naar dromen is interessant... :)
laatste aanpassing
Het favoriete terrein van Eckhart tolle!!

De kracht van het nu.­

Een nieuwe aarde.­

Echt super boeken!!!
Uitspraak van Ovic op donderdag 30 november 2006 om 23:33:
De strijd om het besef dat er een vast en blijvend zelf is dat in stand moet worden gehouden, is het werk van ego.­

Maar nu bedacht ik me (als papa) dat ego je een soort van helpt bij het behoeden en behouden van jezelf. Wat zijn dan de gedachten dat zodra het mijn jongetje betreft, mijn ego totaal verdwenen is?
Heb ongeveer een idee van ego wat ik niet echt kan verwoorden, maar hoe zou je die totale overschakeling van zelfbehoud naar behoud van je meest dierbare schat kunnen stellen?
Uitspraak van IXCHEL op donderdag 11 januari 2007 om 12:49:
Het favoriete terrein van Eckhart tolle!!

De kracht van het nu.­

Een nieuwe aarde.­

Echt super boeken!!!


:jaja: :jaja: geweldige boeken! :D Heb er zelf ook heel veel aan gehad!!!

However, we hadden het over het ego.
Als ik het zelf over het ego heb, dan heb ik het niet over allerlei psychologische betekenissen die aan het ego gekoppeld worden, zoals dat het onze persoonlijkheid is etc.

Aangezien ik een Kabbalah student ben, or however you'd like to call it, betekent het ego je tegenstander. The Devil within you if you will.
Het is een subpersoon die je "natuurlijke" trekken veronderstelt en weergeeft. Het wordt dus wel gepresenteerd door je verlangens en je begeerten. Dus hier ben ik het wel mee eens.

Uitspraak van Flex-y op dinsdag 5 december 2006 om 11:19:
Ons ego zelf kunnen we dus niet loslaten maar door inzicht te krijgen in onze begeertes en verlangens kunnen we het ego wellicht achterwege laten.­

Het is dus dat wij twee soorten verlangens hebben, dus de ego-centrische (negatieve) en Ziel's verlangens (positieve). En inzicht krijgen in how your ego works and operates, en welke verlangens voorspruiten vanuit je ego en welke vanuit je ego, kan je dus "het Licht kiezen".

Ego is daar om juist het tegenovergestelde na te streven, om ons dus een waardige tegenstander te bieden onderweg naar het Licht. Dit heeft met vrije wil te maken. We zijn geen robots, en als wij dus automatisch het licht zouden kiezen, zouden we dit wel zijn! En God, Bron, het Al heeft dus wel respect voor onze vrije wil unlike the Ego. Het respecteert dat stuk van ons niet. Wat ook de reden is waarom wij zoals Tolle al aangeeft, vaak blind zijn en niet weten wat we nou verlangen. Dat is het werk van het ego, als we koppig iets verlangen wat niet voor ons hogere goed is.. maar er als een bulldog aan blijven vasthouden en het maar willen!!

Ego bestaat verder uit twee duidelijke subpersonen, twee zijden van de medaille, namelijk het ego (agressief/Mr. Hyde) en pijnlichaam (zielepietje) Mr Hyde is dus dat gedeelte van onszelf dat kwaad, boos, agressief kan worden en zich superieur voelt aan andere wezens, while the pathetic one zich altijd achtergesteld voelt, zielig, en bla bla bla...
Deze twee kanten van het ego wisselen elkaar af, en meestal zijn ze aan het sluimeren en beïnvloeden ze ons zonder dat we ze duidelijk kunnen waarnemen.
Aangezien zij de delen van onszelf zijn die "reageren" komen ze heel duidelijk naar voren als er iets buiten ons zelf gebeurt en voelen ze zich geroepen om erop te reageren. Deze reacties zijn 9 van de 10 keer destructief.
Stel je voor dat je een ruzie hebt met je vriend of vriendin, ego is the part of you that says and does all of the things that you end up regretting in the end...

Dus... dat is dus hoe ik ego zie. Een combinatie van Kabbalah, dus het gedeelte that wants to receive for the Selfalone en Eckhart Tolle, namelijk Mr.Hyde en Pijnlichaam.
Uitspraak van Vlugge Japie op donderdag 11 januari 2007 om 15:14:
Heb ongeveer een idee van ego wat ik niet echt kan verwoorden, maar hoe zou je die totale overschakeling van zelfbehoud naar behoud van je meest dierbare schat kunnen stellen?


Hoe ik het zie, als je je kind wil behouden, overheerst niet meer het ego. In Kabbalah is ego dus dat gedeelte dat ontvangt voor zichzelf alleen, terwijl jij als je je kind wil beschermen niet meer voor jezelf alleen ontvangt, maar je ontvangt om te delen ;)
I shall explain!

To receive in order to share
Het ontvangen met het oog op het delen dus is dat je je kind wil beschermen en behouden, niet alleen maar omdat het jouw kind is, maar ook omdat je dus voor hem wenst dat hij veilig is, en goed kan leven!
Dat is dus liefde ;)

Terwijl als je alleen zou ontvangen voor jezelf alleen, je je kind helemaal niet zou willen beschermen. Ego zou in zijn meest krachtige vorm denken "beter hij dan ik".

Zoals ik al aangaf, ego is the Devil within us, dus het komt in grotere of kleinere maten naar voren. Maar de essentie blijft dat het een "tegenstrever" is, een worthy opponent.
mooi verwoordt!!!
Uitspraak van Mya Jones op maandag 15 januari 2007 om 10:33:
Hoe ik het zie, als je je kind wil behouden, overheerst niet meer het ego.­ In Kabbalah is ego dus dat gedeelte dat ontvangt voor zichzelf alleen, terwijl jij als je je kind wil beschermen niet meer voor jezelf alleen ontvangt, maar je ontvangt om te delen
I shall explain!

To receive in order to share
Het ontvangen met het oog op het delen dus is dat je je kind wil beschermen en behouden, niet alleen maar omdat het jouw kind is, maar ook omdat je dus voor hem wenst dat hij veilig is, en goed kan leven!
Dat is dus liefde

Terwijl als je alleen zou ontvangen voor jezelf alleen, je je kind helemaal niet zou willen beschermen.­ Ego zou in zijn meest krachtige vorm denken "­beter hij dan ik".­

Zoals ik al aangaf, ego is the Devil within us, dus het komt in grotere of kleinere maten naar voren.­ Maar de essentie blijft dat het een "­tegenstrever"­ is, een worthy opponent.­

Dat had ik zelf ook ongeveer bedacht ja haha, maar is dan toch altijd de vraag of je juist denkt... Idd, heel prettig verwoordt! Bedankt.

Geeft dit ook een beetje de rol van 'ego' binnen een relatie aan??? (ja, gelijk weer doorvragen ja :lol: )
Uitspraak van Vlugge Japie op woensdag 17 januari 2007 om 08:43:
Geeft dit ook een beetje de rol van 'ego' binnen een relatie aan???


Hahaha, gelijk doorvragen mag ;) hahaha!!!
En het geldt zeker voor je ego binnen een relatie, nog miljarden keren sterker dan een relatie met je kind.
Want de relatie tussen je kind en jezelf is per definitie puurder dan je relatie met je partner, want je ego gaat niet aan je keuzes twijfelen en denken that you could have done better ;)

Hoe het bijvoorbeeld in de boeken van Eckhart Tolle verwoord wordt (en wat ik dus ook sterk in mijn eigen relaties heb gemerkt indien ze niet perse op liefde meteen gebaseerd waren ;)) was dus dat het eigenlijk een vorm van verslaving is, indien het dus een ego-based relationship is.

Op het moment dat je erin stapt, als je verliefd bent, heb je dus een roze bril op. Je ziet de ander een tijd lang als een oplossing voor al je issues.
Alles lijkt geweldig, je bent verliefd, the other is your saviour ;), je bent veilig, voelt je geborgen maar dan...

Je gaat steeds merken dat de ander niet aan je "criteria" voldoet, dat die dus niet alles doet wat je heel graag zou willen dat die doet. En je ego en pijnlichaam, Mr. Hyde and Mr. Winy gaan zich extreem aanstellen!
Beginnen aan je te trekken, doen je eigenlijk heel erg kut voelt

Bij vrouwen is in het algemeen het pijnlichaam veel sterker aanwezig, omdat we dus ook een sterk collectief pijnlichaam hebben. Maar goed, als je iets makkelijker ziet, dan kan je het ook makkelijker oplossen ;) dus ook de reden dat vrouwen in het algemeen dus ook sneller verlicht worden dan mannen.
Maar goed dat is dus een ander verhaal.

Hoe dan ook, pijnlichaam en ego gaan dus opspelen. Ze uiten zich op verschillende manieren die allemaal ermee te maken hebben dat je je k*t voelt mbt je relatie.
Op sommige momenten kan dit dus zijn dat je je minderwaardig voelt of juist superieur voelt, iig niet gelijkwaardig aan je partner. Als je je voor je partner schaamt, omdat ie evt iets stoms zegt en jij dus vindt dat JIJ gezichtsverlies lijdt (guilty by association ;)) is dit niets anders dan ego-tripping in front of gates of hell.
Op het moment dat je je heel erg eenzaam voelt als die anders effen geen tijd voor je heeft, en dus daar op reageert en je echt MOET hebben dat die je belt of wat dan ook, en je je anders onzeker voelt over jullie relatie is dit pijnlichaam.

Alle kenmerken dat je je opeens beroerd, zielig, depri or whatever voelt als die ander niet aan je eisen voldoet is ego.. in het kort kan je het dus herkennen als je je opeens in een situatie bevindt waar je je echt neit had bevonden als je geen relatie had gehad.
Dus om over dat bellen door te gaan, vb je bent een avond thuis en als je geen relatie had gehad was je echt niet aan het lijden omdat iemand je "vergeten" was, maar nu doe je dat wel. Dat is dus ego. Alle momenten waarop je de ander verantwoordelijk stelt voor jouw gemoedstoestand en heel veel bevestiging nodig hebt, dat is dus ego ;)

Further on.. als het op sex aankomt.. als je alleen maar aan je eigen behoeften denkt en erop uit bent om deze te bevredigen en het je niet echt bepaald uitmaakt of die ander er ook van geniet.. well what would that be ;) ?

En er zijn heel erg veel andere voorbeelden te geven ;) en ik zou er echt een boek over kunnen schrijven haha! Oh ja, I think I might just do that ;) hahaha

Als je nog meer vragen hebt, stel ze :D
Hehe

Binnen een relatie is de ego het meest merkbaar, want je wordt dus het meest met jezelf geconfronteerd.
Uitspraak van Mya Jones op vrijdag 26 januari 2007 om 10:32:
Alle momenten waarop je de ander verantwoordelijk stelt voor jouw gemoedstoestand en heel veel bevestiging nodig hebt, dat is dus ego

Wow :respect:
En dat geldt voor je gehele analyse (y)
dank u, dank u :bloos: :D
Zeker een hele mooie, duidelijke verwoording. Maar ik heb een vraagje naar aanleiding van je reply...

Hoe erg is het eigenlijk om ook je ego te voeden? Is het niet van belang dat ook je ego af en toe eens even wat positiefs naar zich toekrijgt? Het ego is er ook weer niet voor niks lijkt me. Het vormt imo je persoonlijkheid ook...

Ben benieuwd... :p
Hola Ron! :D

Hoe is het schat!? :D

Ok eerst een retourtje haha, ofwel een tegenvraag: in welk opzicht bedoel je je ego voeden?

En nu ff antwoord geven zonder dat cruiciale antwoord ;) lol :D For the sake of the answer zal ik ervan uit gaan dat je bedoelt, dat je je weer goed over je zelf gaat voelen, bijvoorbeeld als je for example net een blauwtje hebt gelopen en je je rot voelt, maar op een avond ben je aan het stappen, en opeens blijkt een heel leuk meisje of jongen interesse in je te hebben en dat je je dan weer bewust wordt, dat je wel leuk and all things nice bent ;)

Als je het op die manier bedoelt dan kan ik iig dit antwoorden: je ego om er mee te beginnen was het deel van je dat je in de eerste instantie beroerd, minderwaardig, depri, down etc deed voelen. ;)
Dus op het moment dat je het toelaat om te horen that not everything is lost en dat je wel waardevol bent, is het niet echt je ego voeden, maar juist terug komen naar die plek van je ziel. Want je ziel weet dat het waardevol en prachtig is, en het zou zich nooit minderwaardig voelen aan een ander wezen if it weren't for the ego.
Dus naar mijn inziens is dit niet het voeden van je ego. Want een ieder zou moeten weten dat ie waardevol is en dat ook moeten voelen :D maar goed... we weten inmiddels wel allemaal dat we toch een pretty nifty human condition hebben ;)

In andere gevallen hangt het denk ik toch elke keer af van je motivatie en intentie. Op de momenten dat je dus je ego voedt, met de intentie om je beter te voelen dan je medemens ben je eigenlijk bezig met het voeden van de boze wolf. Iemand die zich dus isoleert van zijn medemens, want dat is ego zijn ding, je laten denken dat je alleen op de wereld bent, superieur of inferieur als je maar alleen bent, en het liefst alleen together ;) daarom zie je bij pubers vooral toch erg veel groepsvorming en een boel geroddel ;) zij zijn zus en zo en wij zijn zus en zo en daarom zijn wij cool en zij dikke vette losers! En dat soort gedoe. Je ego op die manier voeden is niet bepaald voor jouw hoogste doel noch die van je medemens, want the goal is to realize dat we allemaal uit één en dezelfde bron voortkomen, en it is true, aangezien we allemaal een apart lichaam hebben gaan we dan denken dat we niet met elkaar zijn verbonden, en dat wil ego heel graag.

Trouwens dit is waarom er dus in de Bijbel ook met andere woorden verteld wordt dat het lichaam eigenlijk "slecht" en zondig is.
Het is naar mijn inziens een metaforisch verhaal, aangezien het lichaam beheerst wordt door de ego. Het zijn aparte eenheden die ons doen denken dat we dus geïsoleerd zijn en daar gaan we verder vanuit. Ego laat ons denken dat een ander persoon niet ons is en wij niet een ander, while we are all one underneath it all.
Hier hoort nog een heel erg lang stuk aan vast geplakt te worden, maar... die heb ik nog niet bedacht of gechanneled hahaha, dus dat komt nog wel ;)

Maar waar ik zelf ook een beetje tegen struikel is dit:
In het boek van Eckhart Tolle wordt dus ook verder verteld dat het zijn genoeg is. Dus niet doen, niet denken, niet voelen, alleen maar zijn.
In mijn eigen leven ben ik er ook druk mee bezig om ego's verhaal eigenlijk te killen.. dus dat stukje dat altijd over zijn eigen troubles wil vertellen en op die manier wil zeggen: "look at me! I'm special!" - Ik heb dit en dat meegemaakt, kijk hoe sterk ik wel niet ben... look I went through ALL of this, so I am so cool ;) - dat stukje dus ;)

Maar wat ik dus bij mezelf merk is een soort angst, I know it's ego based, want 99% van alle angst is ego-based. Maar goed, die angst heeft er mee te maken dat mijn ego bang is dat als ik straks gewoon ben, dat ik dus niet meer boeiend of interessant ben. Het wil me elke keer heel graag laten denken dat je zonder ego's verhaal niet meer boeind bent, niet meer waardevol, niet meer interessant.
En daar hebben volgens mij heel veel mensen mee te maken, in een grotere of kleinere mate. Zie je vaak bij mensen als ze bv langdurig ziek zijn, dat ze zich gaan identificeren met die ziekte en dat ze dus niet meer weten wie ze zijn zonder die ziekte. En daardoor ook hun hele ziekte periode veel langer voort laten duren.

Maar goed... ik weet nog steeds niet zelf hoe ik daar over denk, of hoe ik over dat stukje nog heen moet komen. Ik zie dat het er is, de angst, een soort blokkade dat je dan opeens niet goed genoeg bent als je géén verhaal hebt. Misschien dat je ego als in personality in dat opzicht ook bedoelt.

Ik weet het zelf dus niet precies... het is iig dat stukje that needs to bleed in order to feel alive.. we weten denk ik allemaal op een of ander niveau dat we niet hoeven te lijden om te weten dat we leven en om ons leven te waarderen. Ik denk dat er op een gegeven punt wel een omslag punt komt waarbij je je lessen vanuit een plek van vreugde en vrede kan gaan leren. Echter komt daar wel bij dat we nog steeds enigzins bang zijn om op die plek te geraken. Want we weten ook dat we ook veel mensen zullen kwijtraken along the way.
Als ik naar mezelf kijk, merk ik dat sommige van mijn relaties met vrienden en kennissen toch erop gebaseerd dat je ook af en toe lekker met elkaar kan gaan klagen haha, en als je dan die plek ontgroeid hebt en ze groeien niet met je mee, weet je dat je ze moet gaan loslaten.
En dat is altijd wel eng. Plus dat we dus ook niet precies weten wat er over the bridge ligt :) worden we dan saai? Als het verhaal van onze ego opeens over is.. wat zullen we dan te melden hebben??

Het is een situatie van "Lord, please make me pure! But no yet...."
Maar goed, ik kan het je nog niet bepaald vertellen wat er daar achter ligt ;) want ben er nog niet

Some things that I read years ago are just now starting to make sense en het blijft dat als je meer weet, je des te meer beseft dat je niks maar dan ook niks weet... keeps one humble and compassionate. En ik denk dat dit sowieso twee vereisten zijn als je met je ego aan de slag wil, want ego the tricky bastard that he is, zal je bij elke stap dat je vooruit maakt, onderuit proberen te halen. Juist door je zo op te hemelen en te zeggen dat jij zo goed op weg bent, en look at all those poor bastards die zich nergens van zijn bewust...
And this my friend is weer een punt voor de tegenstander, bam! In je blinde hoek ;) precies op het moment dat je dacht dat het zo goed ging and that you were winning!!!

No one said this was going to be easy! ;) Maar goed, hoop dat je zoiets bedoelde... weet zelf ook nog niet zo goed wat ik met ego en persoonlijkheid aan moet. Volgens mij is het de bedoeling om juist boven de persoonlijkheid en zijn gehechtheden en bullshit uit te stijgen... maar onze angst is, dat we dan niet weten wat er overblijft...
Uitspraak van Ik volg je even niet hoor :vaag: op vrijdag 26 januari 2007 om 19:32:
Hoe erg is het eigenlijk om ook je ego te voeden? Is het niet van belang dat ook je ego af en toe eens even wat positiefs naar zich toekrijgt? Het ego is er ook weer niet voor niks lijkt me.­ Het vormt imo je persoonlijkheid ook...­

Ego gaat 100% over wat je denkt en voelt. Intuïtie gaat daar aan voorbij. Dat is imo hetzelfde als je ziel en dat is datgeen waar het werkelijk over gaat in je leven. Dat is wat je werkelijk bent. Je kracht. Het is heel gezond en heel menselijk dat je je ego voedt. Want je ego staat wat dat betreft naast je ziel: nl. de lessen die je in je leven hebt zijn ego-based en vormen samen met je ziel een geheel. Het ego vormt zich in je huidige leven. De ziel beslaat meer dan dat. Een ziel zal niet sterven. Houdt je aardse leven op, dan is dat het einde van het ego.
laatste aanpassing
Uitspraak van Roadrunner op vrijdag 26 januari 2007 om 23:27:
Houdt je aardse leven op, dan is dat het einde van het ego.­

Dat denk ik niet helemaal, of misschien begrijp ik het verkeerd ;) kan ook.

In het algemeen gebeurt het dus niet dat mensen verlicht worden op het moment dat ze sterven. Daar moet je toch veel meer aan doen, dan alleen dood gaan lijkt me ;) other wise we would all have been Christ by now.
Dit klopt trouwens wel als je ego alleen puur psychologisch bekijkt, dus bewust, onbewust, ego ;) maar
ga zelf niet uit van die definitie dus misschien dat we daarom van andere dingen uitgaan

Hoe dan ook ik ben het er zeker mee eens dat je ego mét je Ziel een geheel vormt. Je ziel heeft een aantal lessen gekozen, en ego is dus de tegenstander die je ziel ermee helpt om die lessen ook te leren, want after all wat heb je aan een plotselling tentamen als je elke keer alle antwoorden van tevoren hebt gekregen.. misschien leuk voor één keer maar als het er elke keer zo aan toe gaat, heeft het geen waarde meer, en we hebben juist de Aarde uitgekozen omdat hier alles verdicht is en het meer moeite kost om het te manifesteren. Zie het als je praktisch examen in a way ;)

En ego is idd 100% wat je denkt en voelt, agrees to that as well :respect:
Je ego is het plekje waar je heen vlucht als dingen onveilig aanvoelen.
Als je de 'makkelijke' weg kiest in plaats van de 'juiste' weg.
Ook al betekent dat toegeven van door jou gemaakte fouten, dat is juist goed, je laat je ego dan een stukje minder voor jou praten.

Uitspraak van Mya Jones op vrijdag 26 januari 2007 om 23:39:
In het algemeen gebeurt het dus niet dat mensen verlicht worden op het moment dat ze sterven.­ Daar moet je toch veel meer aan doen, dan alleen dood gaan lijkt me other wise we would all have been Christ by now.­

Uitspraak van Mya Jones op vrijdag 26 januari 2007 om 23:39:
Je ziel heeft een aantal lessen gekozen, en ego is dus de tegenstander die je ziel ermee helpt om die lessen ook te leren

:respect: & more :respect:
laatste aanpassing
Uitspraak van Mya Jones op vrijdag 26 januari 2007 om 23:39:
Dat denk ik niet helemaal, of misschien begrijp ik het verkeerd kan ook.­

Oké idd het is het eind van bewust denken en voelen. Er is denk ik wel een "after death period" waarin je ego zich voorbereidt op de fase daarna.
Uitspraak van Mya Jones op vrijdag 26 januari 2007 om 10:32:
Als je nog meer vragen hebt, stel ze
Hehe

:lol: Ik sta voorlopig nog te tollen van je antwoord. Eerdaags komen mijn vragen weer, mag dat?


Uitspraak van SuburbanKnight op zaterdag 27 januari 2007 om 00:25:
:respect: & more :respect:

Inderdaad, vind het overweldigend hoeveel kennis je hierover bezit. :yes:
Uitspraak van Vlugge Japie op dinsdag 30 januari 2007 om 10:39:
Eerdaags komen mijn vragen weer, mag dat?

hahaha tuurlijk ;) :D just let is sink in, want het is veeeeeeeeeeeeeeeeeeeel :jaja:
een droom is een klein


verborgen deurtje in de


intiemste en meest


geheime gebieden van de


ziel, waardoor je in


de Kosmische nacht komt


waar de psyche was,


lang voordat er een


egobewustzijn


was.­Carl Jung
laatste aanpassing
Verlichting is de laatste teleurstelling van het ego.­

Trungpa Rimpoche
Uitspraak van Mya Jones op vrijdag 26 januari 2007 om 23:20:
Maar waar ik zelf ook een beetje tegen struikel is dit:
In het boek van Eckhart Tolle wordt dus ook verder verteld dat het zijn genoeg is.­ Dus niet doen, niet denken, niet voelen, alleen maar zijn.­

Uitspraak van Mya Jones op vrijdag 26 januari 2007 om 23:20:
die angst heeft er mee te maken dat mijn ego bang is dat als ik straks gewoon ben, dat ik dus niet meer boeiend of interessant ben.­

Ik ben nu 'Spiritualiteit for dummies' aan't lezen. (klinkt heel flauw en commerciël, maar de vrouw die het heeft geschreven heeft iets van 10 jaar in't klooster geleefd, dus ze weet wel waar ze 't over heeft)

Ik ben nu bij het stukje van de ego en ze haalt ook Freud aan en oosterse beschrijvingen van 't ego.
Ze schrijft dat verlichte mensen ook nog steeds hun eigen karakterkenmerken hebben, ze maken nog steeds grapjes of worden nog wel eens boos, ze blijven dus uniek.

Ik vind het trouwens zowieso een aanrader dit boek, wat je ook wel of niet gelooft, er staat voor iedereen wel iets in waar die zich in kan vinden.
Uitspraak van Flex-y op donderdag 1 februari 2007 om 09:44:
ze maken nog steeds grapjes of worden nog wel eens boos, ze blijven dus uniek.­

Dat zijn 'eche' emoties die mag je altijd tonen als je oprecht bly of boos bent. Het gaat erom weer los te laten dat is the key. Leef in het heden nogmaals.
Zaterdag was er in het dorp verderop een bijeenkomst van Blood &­ Honour (fascisten &­ neo's) ik kon me bijna niet inhouden, was bijna naar Uitgeest gegaan om herrie te schoppen met die lui, maarja..­Dat is weer negatieve energie geven aan HUN zaak..­Anyway het is wel moeilijk om afstand te doen van je ego op zulke momenten, ik was vroeger heeeel anders.....­ook al was ik oprecht boos, ik had er niets te zoeken en ben blij dat ik niet ben gegaan.­
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op donderdag 1 februari 2007 om 13:07:
Dat zijn 'eche' emoties die mag je altijd tonen als je oprecht bly of boos bent.­ Het gaat erom weer los te laten dat is the key.­

Ik heb het nog even opgezocht hoe zij het omschrijft.­
Uitspraak van Flex-y op woensdag 7 februari 2007 om 11:11:
De kneep van spirituele groei zit 'm er niet in dat je een ander wordt dan je nu bent.­ Het is eerder een bewustzijnsverschuiving waardoor je beter leert weten wie je echt ben.­

Dat somt het wel mooi op... (y) wijze vrouw
"De niet herkende Bouddha" van Hans Knibbe gaat ook zo'n beetje over een "ongeconditioneerde zijnstoestand" Hierin wordt een ik-kramp beschreven; het strategisch ego en het teruggetrokken ego; Mr. Hyde en Mr. Winy zoals Mya ze noemde. (Ik kan dat soms ook wel letterlijk ervaren als een kramp in mn lichaam, mn energie. Mn buik dan vooral) Je zou je zelf kunnen zien als een toeschouwer van je gedachten en emoties. Je kan stoppen met blindelings in de oorlog en het drama van je ego mee te gaan en "zelf" de touwtjes in handen nemen. Een goddelijk scheppend wezen. Ontspannen __ zijn.

Je omgeving is je voeding, je medemens waar je mee samenleeft. Met egoïsme doe je dus ook vooral jezelf tekort.

Hmm ego is ook iets anders als eigenwaarde. Je eigenwaarde niet van je omgeving af laten hangen.. of ik-bewustzijn zoals iemand het eerder ook noemde.. Je eigenheid erkennen en ook je samenhang in het geheel..

Boeiend Mya hoe je het ego in de pubertijd plaatst..

Leuk topic (Y)
laatste aanpassing
Uitspraak van Leanne :kusje2: op donderdag 22 februari 2007 om 12:51:
(Ik kan dat soms ook wel letterlijk ervaren als een kramp in mn lichaam, mn energie.­ Mn buik dan vooral)

:jaja: klopt heb ik ook, je voelt het echt als een entiteit in je lichaam

Had er een aanvaaring mee vandaag ;) en ook een aanvaaring met ander man's ego ... ok dan! En dan maar de Goddelijke kern blijven zien, in jezelf én de ander!

Don't shoot the messenger! Don't shoot the messenger! Hahaha!
Het is altijd leuk with me, myself and I!
:lol: :lol:
Uitspraak van Flex-y op dinsdag 5 december 2006 om 11:19:
Osho zei:"­Ons ego is onlosmakelijk gekoppeld aan ons verlangen en begeerte.­ Ons verlangen en begeerte zijn weer onlosmakelijk verbonden met het leven".­ Ons ego zelf kunnen we dus niet loslaten maar door inzicht te krijgen in onze begeertes en verlangens kunnen we het ego wellicht achterwege laten

OMG! Wat een stuk tekst! :respect:

Veel is al gezegd hier, het ego verschaft ons ook genot en bevrediging. Het is een groot iets om je ego te bevredigen zonder dat anderen daarvan teveel onder lijden of hinder van ondervinden. Anderszijds moeten anderen die opstelling ook tegenover jou annemen.