Partyflock

Fundamentalisme

 
Flockonderwerp · 26799

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

fundamentalisme
Waarom nemen momenteel de fundamentalistische bewegingen overal toe?

Dit kan verklaard worden doordat van religies vaak ideologieen gemaakt worden waarmee men zijn tegenstanders wil bestrijden en de eigen identiteit wil versterken. Wanneer wij de verschijnselen van deze wijze van integreren willen indammen, dan moeten wij ons vooral bezighouden met de uitwisseling van religieuze ervaringen. De grote verschillen bestaan vaak alleen in onze verbeelding. Ook de dialoog binnen een religieuze gemeenschap is zeer belangrijk. Alleen zo kan men de vooroordelen afbouwen en nader tot elkaar komen. Zelfs als tibetaanse boeddhisten naar de raad en meningen vanZijne heiligheid de 14de Dalai Lama luisteren, is er niemand die hem voor onfeilbaar houdt. Wat we kunnen bereiken is dat er steeds meer mensen bereid zijn tot een gesprek en zich toleranter en vreedzamer gedragen. Daardoor worden de verwoestendekrachten teruggedrongen. Datalleen al is een vooruitgang.
laatste aanpassing
Ik ben het er mee eens.­ Toch zou ik het liefst hebben dat iedereen zijn geloof voor zichzelf hield.­ Lekker in huiskamertje over geloof discussieren en totaal geen media-aandacht meer aan religie geven.­ Dan kan iedereen in vrede zijn geloof volgen, zonder dat anderen er last van hebben of dat er conflicten ontstaan.­ Maar goed dit zal natuurlijk nooit gebeuren, want dan verliezen de grote organisaties (vaticaan etc) hun macht.­
Uitspraak van ghk op vrijdag 24 november 2006 om 12:11:
Maar goed dit zal natuurlijk nooit gebeuren, want dan verliezen de grote organisaties (vaticaan etc) hun macht.­

Daar gaat het juist tegenwoordig om.
Geloof = macht. Als iemand in jouw God gelooft, en je bent leider van de sekte of stroming, dan heb je al die mensen in je macht.
:yes:
Jammer alleen dat ze nog steeds geen lering hebben getrokken uit de geschiedenis, dat je iemand een religie/geloof niet op kan leggen.
Je stuk zit goed in elkaar en er zit een grote kern van waarheid in.­ Ware het niet dat je de termologie verkeerd gebruikt.­ Fundamentalisme houdt letterlijk in je bij de fundamenten van het geloof/de ideol;­ogie houden.­ Dat kan geschieden zonder dat het betekend dat je anderen wilt bestrijden.­
Wat jij bedoelt is extremisme.­
De ideologie wordt inderdaad als middel gebruikt om de eigen identiteit te versterken.­ Vooral als deze aangevallen wordt.­ Ook isolement speelt een rol.­ Wanneer men met een heel eenduidig beeld van het goede wordt geconfronteerd is automtisch de rest het kwaad.­
Daarom is inderdaad menging erg belangrijk.­
Ik ben dan ook een voorstander van het afschaffen van bijzonder onderwijs en dat te vervangen voor openbaar onderwijs waar alle levensbeschouwelijke stromingen aan bod komen.­
Om de dreiging die mensen ondervinden voor hun identiteit is het complexer een oplossing te vinden omdat je daarin te maken hebt met een spanningsveld.­
Een voorbeeld.­ Vrijheid van meningsuiting.­ Enerzijds zien moslims hun identiteit bedreigd door beledigende teksten, anderzijds zien autochtonen hun identiteit bedreigd door de inperking van dit grondrecht.­
Bovendien is het verschillend wat als dreiging wordt ervaren.­ Ik ben nu toevallig bezig met een onderzoek over de ethiek van identiteitsuiting.­ Ben benieuwd wat de uitkomsten worden.­
Uitspraak van Gewoon Ramon op woensdag 29 november 2006 om 11:30:
Ware het niet dat je de termologie verkeerd gebruikt.­

Ik doelde op fundamentalisme als fenomeen wat niet zoveel besproken wordt in het nieuws.

Extremisme gaat in principe een stapje verder dan fundamentalisme. Maar valt prima te verklaren aan de hand van het fenomeen fundamentalisme dat een meer neutrale lading heeft.

Kijk bijvoorbeeld naar het communistisch bewind van rusland hoe dat zich ontwikkeld heeft en waar uiteindelijk op teruggekomen is. Dankzij de bevolking en bepaalde personen aan de macht die beseften dat het zo niet werkte. Dat is zonder ingrijpen van de westerse wereld opgelost.
laatste aanpassing
Uitspraak van Flex-y op dinsdag 28 november 2006 om 16:55:
Jammer alleen dat ze nog steeds geen lering hebben getrokken uit de geschiedenis, dat je iemand een religie/geloof niet op kan leggen.­

In het hart zul je bij veel mensen nooit overwinnen, maar domhouden en angst zijn grote factoren waardoor zoiets toch groeit...

Ik geloof niet in de opmerking dat geloof conflicten en oorlogen veroorzaakt. Mensen veroorzaken die conflicten, met als excuus het geloof, en als doel macht en/of geld...