Partyflock

Karma

 
Flockonderwerp · 26482

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

De betekenis van het begrip karma in het boeddhisme

Karma Is Een Natuurwet

De sanskriet term 'karma' betekent actie of activiteiten. Het verwijst naar een natuuurwet en is de fundatie van de boeddhistische leer. Ook buiten het boeddhisme zijn er bijna geen mensen die niet uitgaan van een verband tussenoorzaak en gevolg, hoewel ze het vaak anders benoemen.

Boeddhisten geloven dat heilzame activiteiten uiteindelijk tot gelukkige ervaringen leiden en dat schadelijke activiteiten na verloop van tijd in negatieve gevolgen uit zullen lopen. Deze subtiele werking in niet onmiddelijk waarneembaar maar deze kunnen uitgelegd worden door middel van voorbeelden en logische redenering.

Het is belangrijk dat we proberen deze informatie te begrijpen.­ Als we de begrepen informatie onthouden zal onze kennis toenemen.­ Vervolgens kunnenwe daar kritisch over nadenken en ons even concentreren op de conclusies die we aan het eind van het nadenken bereiken.­ Het is niet mogelijk te mediteren zonder kritisch te hebben nagedacht en conclusies te hebben bereikt en het is heel moeilijk om kritisch na te denken en de juiste conclusies te trekken, als we niet eens kennis van zaken hebben door het verzamelen van zoveel mogelijk correcte informatie.­

Dit is op zichzelf al een heel duidelijk voorbeeld van oorzaak en gevolg.

Als onze kennis niet volledig of niet helder is en we toch gaan nadenken, komen we al snel op vreemde ideeen.­ Als we daar door meditatie een gewenning van maken zijn we heel verkeerd bezig en komen we steeds verder van de realiteit te staan.­ Als onze inzichten van het begin af aan al niet helder zijn en we gaan er toch op mediteren, dan wordt het alleen nog maar minder helder.­ Dit is een goed voorbeeld van het verkrijgen van een slecht resultat uit een slechte oorzaak

Het Belang Van De Juiste Motivatie Bij Het Verzamelen Van Karma

Als we onze geest mengen met een positieve gedachte en aan de hand van die positieve gedachte met een persoon een praatje maken, dan wordt dat gesprek een activiteit die heilzame resultaten zal hebben voor onzelf en voor de ander. Als we in plaats daarvan datzelfde gesprek zouden voeren op basis vaneen verstorende emotie, zoals irritatie of onderliggende jaloezie, dan wordt dat gespreknog los van de inhoud ervan een schadelijke activiteit en heeft dan ook geen heilzame resultaten.

Wat Is Karma (Niet)

Over het onderwerp 'karma' leven bij veel mensen in het Westen heel verschillende interpretsties. Vanwege de vage en mystieke link die de mensen met het woord karma leggen, zijn er verschillende misvattingen over karma onstaan. Mensen hebben de neiging te zeggen 'Ach, het is mijn karma', alsof er niets aan te doen is. Dat is een totaal verkeerde interpretatie van de term karma.

Vaak wordt karma opgevat als een vaststaand noodlot, een voorbestemming waar niets meer aan te doen is. Anderen zijn onder de indruk dat alles wat wij denken, zeggen of doen bepaalde gevolgen heeft die in een later stadium op hun beurt bepaalde ervaringen zullen veroorzaken.

De opvatting dat karma een vaststaand noodlot zou zijn, is ook in de westerse cultuur diep geworteld. De oude Grieken en Romeinen kenden al het Fatum, het blinde noodlot dat de levensloop van de mens bestiert. In de Oud-Germaanse en Oud-Noorse mythologie treffen we de Nornenaan, die het lot van ieder mens spinnen. Binnen het Christendom leven ook verschillende opvattingen over de vraag waardoor nu het 'lot' van de mens bepaald wordt. Is alles door God al beschikt (predestinatie) of heeft de mens een eigen verantwoordelijkheid om goed te leven?

Het is wel zo dat wanneer resultaten van bepaalde oorzaken eenmaal manifest zijn geworden, die specifieke resultaten nauwelijks meer voorkomen kunnen worden, maar dat is slechts een aspect van karma.

Karma is een complexe aangelegenheid.­ Wanneer bepaald karma is gecreeerd en de gevolgen van dat karma zich beginnen te manifesteren, dan is het manifest worden van de gevolgen steeds afhankelijk van een aantal omstandigheden.­ De karmische oorzaak alleen is niet genoeg.­ Stel dat een bepaalde karmische indruk tien omstandigheden nodig heeft om zich te kunnen manifesteren, dan zal hij zich niet kunnen manifesteren wanneer we er voor zorgen dat een of enkele van de noodzakelijke omstandigheden ontbreken.­

Karma is zo belangrijk omdat het grote invloed heeft op ons leven. Wat is karma dan precies? Zolang we niet precies weten wat karma is, is het heel moeilijk slecht karma te voorkomen en goed karma op te bouwen.

Iedere boeddhist erkent dat karma verwijst naar iets wat we verzamelen door acties van lichaam, spraak en geest. Karma wordt verzameld door middel van fysieke, verbale en mentale activiteiten.


Ik wou het hier eerst maar bij laten later voeg ik nog wel meer toe over dit onderwerp. Heb m'n best gedaan om jullie complete lezing te geven over de uitgebreide leer van de boeddha. Hoop dat het zo duidelijk is dat er geen gaten in de uitleg zijn gekomen.
laatste aanpassing
Uitspraak van Ovic op woensdag 22 november 2006 om 07:30:
Karma is zo belangrijk omdat het grote invloed heeft op ons leven.­ Wat is karma dan precies? Zolang we niet precies weten wat karma is, is het heel moeilijk slecht karma te voorkomen en goed karma op te bouwen.­

Ik denk dat je goede of slechte karma krijgt door je hart te volgen. Je voelt immers bij veel beslissingen wel wat de 'goede keuze' is.

Ik denk trouwens niet dat het lot vaststaat, maar dat je gaande je leven je eigen lot bepaald door steeds op nieuw keuzes te maken. Maak je de goede keuzes, dan zal geluk je toekomen. Maak je de foute keuzes, dan krijgt karma jou heus wel terug. Iedereen kent toch wel het voorbeeld dat hij een keer een aantal foute keuzes maakte en zo in een kutsituatie kwam waar hij niet meer onderuit kon komen?

Daarbij geloof ik ook dat je geen goede karma krijgt door dingen te doen 'omdat je dan goede karma krijgt'. Het moet oprecht zijn. Maar ja das mijn visie op karma.
Uitspraak van Ovic op woensdag 22 november 2006 om 07:30:
Boeddhisten geloven dat heilzame activiteiten uiteindelijk tot gelukkige ervaringen leiden en dat schadelijke activiteiten na verloop van tijd in negatieve gevolgen uit zullen lopen.­ Deze subtiele werking in niet onmiddelijk waarneembaar maar deze kunnen uitgelegd worden door middel van voorbeelden en logische redenering

Toppie (y) Wie goed doet, Goed ontmoet!
Niks is goed of slecht, het is er alleen maar.­ We worden geboren met een persoonlijkheid waarbij we constant met onszelf te maken krijgen.­ Negativiteit en positiviteit, we leren uit beiden en uiteindelijk leidt dit tot de pure ontwikkeling in onze ziel.­
Uitspraak van l e x i e op vrijdag 24 november 2006 om 15:49:
Negativiteit en positiviteit

Ik snap wat je bedoelt hoor maar
geef het beestje een naam.....Goed en slecht dus (y)
1.­ De kracht van spijt
Spijt is een belangrijke zuiverende kracht die negatief karma tegenwerkt. Het is in feite de belangrijkste. Zonder spijt is er geen zuivering mogelijk. Wanneer je beseft dat schadelijke activiteiten op de eerste plaats karmisch gezien onszelf schaden, ontstaat vanzelf spijt. Op het inzicht van de karmische gevolgen van onze schadelijke daden dient spijt gebasseerd te zijn. Als bijvoorbeeld het volledig rijpen van de gevolgen een lagere wedergeboorte.

2.­ De positieve tegenkracht
Nadat spijt is ontstaan is de meest logische volgende stap er iets positiefs tegenover te zetten. Zoals het helpen van mensen die hulpbehoevend zijn, sponsoren of helpen bij welzijnsprojecten voor derdewereldlanden, goeie doelen steunen. Als zulke activiteiten gebaseerd zijn op spijt over misstappen worden dit positieve tegenkrachten in het zuiveren van slecht karma.

3.­ De kracht van de belofte
Na spijt en positieve tegenkrach lopen we het risico aan de ene kant aan het zuiveren te zijn en aan de anderen kant opnieuw dezelfde negatieve dingen doen. Daarom de beloft af te zien van herhaling van schadelijke activiteit. Het is belangrijk dat we die baseren op het inzichtin de redenen waarom wij die schadelijke activiteiten niet meer willen doen. We hebben dus inzicht nodig in wat karmisch gezien de kwalijke gevolgen zijn.

4.­ De kracht van het object
Bij een schadelijke activiteit hebben we vrijwel altijd ook met anderente maken. De schadelijke activiteiten zijn dan wel schadelijk voor onszelf, maar zijn vaak rechtstreeks schadelijk voor anderen. Het ontwikkelen van mededogen is dan ook zeer belangrijk.
laatste aanpassing
het hoogste is 1

goed en slecht zijn maar bewoordingen om tegenstelling te creeren
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 24 november 2006 om 13:43:
Uitspraak van Ovic op woensdag 22 november 2006 om 07:30:
Boeddhisten geloven dat heilzame activiteiten uiteindelijk tot gelukkige ervaringen leiden en dat schadelijke activiteiten na verloop van tijd in negatieve gevolgen uit zullen lopen.­ Deze subtiele werking in niet onmiddelijk waarneembaar maar deze kunnen uitgelegd worden door middel van voorbeelden en logische redenering


Zo je doet, zo je ontmoet.
Wie niet luisteren wil, moet maar voelen......
Helaas is dit waar; als je de les niet leert uit datgene dat je gebeurt en er niet naar handelt, zullen de tegenslagen zwaarder worden totdat je de les hebt geleerd.
Het is alleen soms heel moeilijk om de juiste les te leren als je niet helder kan denken.
Lang leve de meditatie!
Interessant onderwerp ik geloof er wel in..­ alles komt een keer bij je terug.­ Zowel positief als negatief..­