Profiel · 192795
Profielafbeelding · BaR_rUh?!:banana:
Doar zul ie ehm hebn met zien 4 vrienden!! Dames, ze zeggen wel eens dat ik erg lief ben... daar kun jij ook achterkomen;-)
NaamBarry Veltink
WoonplaatsGramsbergen (Overijssel)
LandNederland
BeroepNat.­/Int.­ Vrachtwagenchauffeur
Geboortedatum
Leeftijd33
Geslachtman
Geaardheidhetero
Relatienee
Favoriete genresearly hardcore, hardcore, harddance, hardhouse, hardstyle, hardtrance, hip hop, latin, oldschool, r&b, techno, trance, urban
Favoriete sites
Lid sinds19 maart 2005 15:50
Statusverwijderd
Laatst hier24 mei 2009 22:03
Laatste aanpassingzondag 24 mei 2009 om 22:03
Agenda
Statistieken
21898·pagina's bekeken (diagram)
9Partyflockvrienden · herkomst
3·favorieten
36·opmerkingen
3·opmerkingen onder foto's
223·privéberichten verzonden
212·privéberichten ontvangen

36 opmerkingen

Heb ik mij daar ook even een gastenboek zeg...
En zoals gewoonlijk is de eerste persoon die d`r in schrijft, degene voor wie het bestemd is;-p
eeeuhhh BARRUH........

Euhhhhhh Gastenboek......


(Y)
Heeeejh Barry!! leuk ja zon gastenboek :P
Vooral als er mensen in typen he :jaja: whaha

Nou, doeidoei!!!!

:kusje2:
dude... hehe :P gaat mee met de tijd :P
een gastenboek en een album
egt cool album met leuke tekst erbij man :D

groetjes
nou dat word vanavond weer gezellig :D
Leuke foto albums MOAT!!!
Ja MOAT!!!! whaha :P vind ik ook hoor!!!!!
............­............­............­.....****###­##­­­­­­­­­­­­­­­­­###****­
..........................­­­­­­­­­­­­­­­­­###############**­
­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..**#­­###­­###­­###­­###­­###­­###­­###­­*..­­...­­...­­...­­...­­*#­­­..­­­##­­­..­­*#­
­....­­..*.­­.#..­­**..­­....­­....­­­..*#­­­####­­­####­­­####­­­####­­­#####­­#####­­*....­­..­­...­­.#­­#..­­##­­..#­­#*­­
­**­­..#­­..­­#..­­*#­­...­­..­­­..*##­­­#####­­­....#­­­#####­­­#....­­­#####­­­##­­*..­­­..­­...­­­.#­­##*##­­*#­­
*##­­##­­##*#.­­..­­...*#­­­##­­#####­­­..­­.....­­­..­­#####­­­##­­.....­­...­­.####­­­###­­#*...­­­...­­.####­­­###­­
...­­­..#­­#####­­­...­­..­­.##­­­######­­#..­­­......­­.##­­­#####.­­...­­­.....#­­##­­­­######­­##­­­­######­­
­..­­..####­­##­­##­­######­­­­##­­#.....­­­­##­­######­­­­..­­...###­­­­######­­...­­­­*###­
­...­­­­*###**­­**#­­­­######­­###­­­­­######­­#####­­­­######­­#####­­­­......­­.*###­­­
­
­.....­­..###­­­­­...*##­­#####­­­­#######­­#####­­­­­#######­­#####­­­­­####...­­.....­­­­­###*­
­.....­­­*#­­­#*.....­­#####­­­##­­­#######­­#####­­­##­­­#######­­­#####­­­##­­­###....­­......­­­.#­­­##*­
..­­....##­­­#.­­­­.....##­­######­­­##­­­­#######­­######­­###­­­­######­­­#**###­­#**­­­­***###­­­
...­­..*­­­­###***­­­#...­­.#­­###­­­#######­­­####­­##­­###­­­#######­­­...*­­##­­­##­­­#######­­­
­..­­­.#­­#####*##­­­....­­.#­­­##­­­########­­­####­­##­­­##­­­###.....­­­...#­­##**­­**­­­­**­
..**­­­*...­­....­­..­­­­..###...­­­...*­­####­­##­­­­­########­­######­­*...­­..­­­­­...*###­
...­­.......­­­­­­­........­­..*#­­#*..­­..­­...­­­­..**####­­######­­­##­­*#­­#*.­­­­........­­...###­­­
­..­­­..­­­.........­­......­­­...#­­­­##­­­.........­­.....*­­­##**­­­­­­##­­#***.....­­.......­­..*#­­­­­­
­
........­­.......­­­....­­­­­­­...####*.­­.......­­­....­­­..­­­­....­­.....­­.......­­­­...­­..­­­­....*#­­##*­­
.....­­­­­.....­­­­......­­...­­....­­*###­­­­....­­­­.*###­­­**#­­##*.­­....­­...­­­.*#­­###­­
....­­­­.......­­....­­­...­­­...­­...­­......­­­­*####**..­­..­­­.*­­­*###­­#*#­­##*...­­­­*###*­
..­­..­­­..­­­....­­.....­­....­­­..­­..­­.....­­­...­­..­­.**##­­#****­­...*­­­##­­#*##­­###­­­#**­­
­
­.......­­...­­­...­­..­­....­­...­­....­­..­­­.......­­­..­­­.**­­##­­##**­­.####­­­­###­­
.....­­...­­­­...­­­......­­.....­­­­...­­.......­­...­­­..­­­....­­....­­..­­..*­­­­*##­­######­
...­­­..­­­....­­....­­....­­­­...­­­­...........­­­..­­­....­­....­­....­­­....­­­­...#­­####­­##­­
­­....­­....­­....­­­....­­­­......­­..­­­­.....­­....­­­.......­­...­­..­­­­......­­..­­##­­­###­­#*­­
..­­­.......­­...­­­..­­.......­­....­­­­.....­­­­...­­­.......­­...­­­..­­.......­­..­­..­­­..*##­­**­
Jah goeindag
jah cker bulte skik gehad....­
ieje ok we dan?

Groetn moar weer
oh wat gaaf.. zwarte cross lek mie ok we moal mooi om hin te goan...
Dit weekend bunk nie wezen stappen iki moest het hele weekend warken, ieje dahh??

Groet'n Anna ;)
Barruh nie WIES!!!! (Y)
heej..;)
grote neef..:P

gefeliciteerd he..;)

groeten maurice..;)
heeyyy barry!
gefeliciteerd me je verjaardag :D

fijne dag! (K)
gefelciteerd(K)(K)(K)
:cheer: gefeliciteerd :cheer:

Maak dr nog een mooie dag van!

(K) Rowina
Gefeliciteerd met je verjaardag!!!!!!!

Liefs Marjet (F)
Gefeliciteerd !
(K)(K)(K)!!!!!!!
Gefeliciteerd!! :cheer:

Maak er een moooiie dag van. :)
eey barry....gefelicteerd.. :D maak er een mooie dag van

(K)natascha
laatste aanpassing
gefeliciteerd he..­
gefeliciteerd he..;)
gefeliciteerd he keel:)
Gefeliciteerd :cheer: