Profiel · 185896
Profielafbeelding · [Nrd] AM*DAMSE HARDCORE HOOLIGAN
kale koppe niet te stoppe!!! ik samen met me broer "de Kale"
Deze gebruiker is al geruime tijd niet meer langsgeweest en staat derhalve op non-actief.
Naambjorn
WoonplaatsAmsterdam (Noord-Holland)
LandNederland
Beroepverhuizer
Geboortedatum
Leeftijd29
Geslachtman
Geaardheidhetero
Relatienee
Favoriete genresclub, darkcore, early hardcore, hardcore, hardstyle, house, industrial hardcore, oldschool, terror
Favoriete site
Lid sinds5 maart 2005 18:59
Statusinactief
Laatst hier3 juli 2016 21:51
Laatste aanpassingwoensdag 6 juli 2011 om 10:42
Agenda
Laatst bezochte feest was op zaterdag 16 juli 2011: Free Festival, Atlantisstrand, Almere
Statistieken
12662·pagina's bekeken (diagram)
1·foto
21Partyflockvrienden · herkomst
2·favorieten
29·evenementen bezocht
3·oude interessante evenementen
16·winactie deelnemingen
43·opmerkingen
1·opmerking onder foto
3·waarderingen
179·privéberichten verzonden
258·privéberichten ontvangen

19 opmerkingen

leef je nog???????????????????????????????????
......................................­­...****####­­­­­­­­­###****­
...........................­­.....­­­­­­­.**­­­###############**­
...............­­­­..­­..­­..­­..­­.....­­..­­..**######################­­*..­­...­­­..­­...­­...­­.*#....­­##.­­..*#­
......*..#..­­**..­­....­­....­­­..*­­####­­#########­­####­­##########­­*....­­.....­­.##..­­##.­­­##*#­
­**..#..#..­­*#...­­..­­...*##­­######­­.....#­­####­­##­­##...­­..########*..­­­.....­­­.###*##­­*#­
*##­­####*­­#...­­...*­­########..­­.....­­..­­#####­­##­­........­­.#####­­###*..­­...­­..###­­####­
...­­..#­­#####­­...­­...##­­#######­­........­­.#­­­######....­­.....####­­­#########­­­######­
­....####­­##­­­######­­######.....­­..##­­######­­....­­...#­­####­­######..­­­.*­­**###­
.....­­*###****#­­##­­#########­­­­#############­­­­##########­­#........*###­­
­.....­­­.###.­­...*##­­###­­­########­­##############­­#####­­­####­­#........­­­*###*­
­­....­­.*##*.....#####­­##­­#######­­­#######­­#######­­###­­###­­­####...........#­­­##*­
.....­­.##­­­......########­­­­###­­##########­­###­­#########**­­##­­##**­­***####*­
...­­­.*­­##­­#***­­##....­­############­­­#########­­#######.­­...*­­#####­­­­#######­­##­
.....#­­###­­##*##......#­­###­­#######­­­#######­­­##­­####....­­.....#­­##******­
..**­­­*...­­....­­....###.­­­..­­...­­*########­­############­­*...­­..­­...*##­­
.....­­­..­­...­­........­­..*##*....­­..­­...**####­­####­­####*#­­#*­­..­­.......­­...#­­##­
....­­­................­­..­­.###­­­*......­­........*­­­##**#­­­##***..............*#­­­­­
........­­........­­­..­­­......####*............­­..­­­­...........­­....­­..­­..­­.....­­.....*###*­
....­­.....­­­...­­.........­­­....­­­*####*.....­­..*####**­­###*...­­...­­...*#­­##­­
....­­­­...............­­..­­.......*#­­###**­­...­­...*­­*####*­­##­­­#*...*###*­
...­­....­­......­­......­­­.........­­­.....­­­*###****..­­.*###*#####­­­**­
­
.....­­........­­...­­...­­...­­.....­­..............*­­­*##­­##**.##­­#####­­
.....­­­.....­­­...............­­..­­........­­....­­..­­...........­­.*­­­**##­­######­
­.....­­.............­­­­............­­­.....­­...­­...­­........­­.......#######­­
­­.......­­..­­........­­­..­­........­­.............­­......­­....­­­.....­­....#­­#####*­­
­....­­............­­.......­­...­­......­­­­.............­­­..­­...........­­...*##**­
een knuffel is zo fijn
een knuffel voelt zo goed
een knuffel omdat het mag
en niet omdat het moet

een knuffel geeft je warmte
van twee armen om je heen
even met zijn tweetjes
even niet alleen

een knuffel kost helemaal niets
ja, een minuutje van je tijd
maar geeft je zoveel kracht
om weer door te gaan in de strijdStuur hem door en kijk hoeveel je van die lieve knuffels terug krijg

(K)
eeeeeeeeeeeeeej :P
alles lkkrr?!?! :D
Checckk je album :D
Ik win hahahah :P
(K) Chel
Hey Vond Wel gezellig

leuk omje te spreken gr


dikke (K) cin :)
heeey sgat!
Gefeliciteerd he;)
Laterss!(K)
Gefeliciteerd!
zO je begint wel oud te worde... :P
xxx
ey man was leuk je weer te zien en te spreken na zo'n lange tijd was echt lang geleden weer spreek je vast wel weer een keer op een feest greets laterss
[img width=344 height=218]http://album.partyflock.nl/56373138.jpg?nocache;19516168[/img]{non-image link}
heyy mopzziejjjjj


alles goed????
zie je hebt een nieuw meissie!!!

Nice!!!!!!

leuke foto's ook!!!!!!!!!


(K) borah
Gefeliciteeeeeerd!!!
:D
(K)
­[img width=348 height=410]http://album.partyflock.nl/74080059.jpg[/img]
(K)
www.maffia-rampage.tk

(A) zelf gemaakt :D

kom je kijken (A)


greets,

Smiley:coke:
gefeliciteerd man

nog een fijne dag:bier:

greets michael