Profiel · 176046
Agenda
Laatst bezochte feest was op zaterdag 9 september 2017: Q-BASE, Airport Weeze, Weeze
Statistieken
14019·pagina's bekeken (diagram)
6·foto's
19Partyflockvrienden · herkomst
39·favorieten
168·evenementen bezocht
9·oude interessante evenementen
12·winactie deelnemingen
1·flock
53×geciteerd
67·opmerkingen
14·opmerkingen onder foto's
13·waarderingen
3·forumonderwerpen
146·forumberichten (onderwerpenlijst)
109·privéberichten verzonden
119·privéberichten ontvangen

17 opmerkingen

Hey,

Proficiat he! (F)
En maak er een fijne dag van ;)

(K) Plienie
heej mark
hoessie
met mij wel
ik ken je verder nie
maar ik laat toch een berichtje achter
als jij dat goed vind

gr.xxlieverd22(K)
............­............­............­.....****###­##­­­­­­­­­­­­­­­###****­
............................­­­­­­­­­­­­­­­###############**­
.....­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..­­..**#######­­###­­###­­###­­###­­###­­*..­­...­­...­­...­­...­­*#.­­...­­##­­­..­­*#­
­....­­..*.­­.#..­­**..­­....­­....­­..*#­­####­­­####­­­####­­­####­­­#####­­#####­­*....­­.....­­.##..­­##­­..#­­#*­­
­**­­..#­­..­­#..­­*#­­...­­..­­...*##­­######­­­....#­­­#####­­­#....­­­#####­­­##*..­­­.....­­­.#­­##*##­­*#­­
*##­­##­­##*#.­­..­­...*#­­##­­#####­­..­­.....­­­..­­#####­­­##­­.....­­...­­.####­­###­­#*...­­...­­.####­­­###­­
...­­­..#­­#####­­­...­­...##­­­#######..­­­......­­.##­­­#####.­­...­­­.....#­­###­­­######­­###­­­######­­
­..­­..####­­##­­##­­######­­##­­##­­#.....­­..­­##­­######­­­­..­­...###­­­­######...­­­­*###­
...­­­­*###**­­**#­­­­######­­###­­­­######­­#####­­­######­­#####­­­­......­­.*###­­­
­.....­­..###­­­­...*##­­#####­­­­#######­­#####­­­­#######­­#####­­­­####...­­.....­­­­­###*­
­.....­­*#­­­#*.....­­#####­­##­­­#######­­#####­­­##­­­#######­­#####­­­##­­­###..........­­­.#­­­##*­
..­­....##­­­#.­­­.....##­­######­­­##­­­#######­­######­­###­­­­#######­­#**###­­#**­­­­***####­­
...­­..*­­­­###***­­­#....#­­###­­­#######­­­######­­###­­­#######­­­...*­­##­­###­­­#######­­­
­..­­..#­­#####*##­­­....­­.#­­­##­­########­­­####­­##­­­##­­###.....­­­...#­­##**­­**­­­**­
..**­­­*...­­....­­..­­­..###...­­­...*­­####­­##­­­­########­­######­­*...­­..­­­­...*###­
...­­.......­­­­­­........­­..*#­­#*..­­.....­­­­..**####­­######­­##­­*#­­#*.­­­­........­­...###­­
­..­­­..­­­...............­­­...#­­­­##­­­..............*­­­##**­­­­­­###***.....­­.......­­..*#­­­­­­
........­­.......­­....­­­­­­­...####*.­­.......­­.....­­­..­­­­.........­­.......­­­­...­­..­­­­....*###*­­
.....­­­­.....­­­­......­­...­­....­­*###­­­*....­­­­.*####­­**#­­##*.­­....­­...­­­.*#­­###­­
....­­­.......­­....­­...­­­...­­...­­......­­­­*####**..­­..­­..*­­­*###­­#*###*...­­­­*###*­
..­­..­­­..­­­....­­.........­­­..­­.......­­­...­­..­­.**##­­#****­­...*­­­##­­#*#####­­­#**­­
­.......­­...­­­...­­..­­....­­...­­....­­..­­.......­­...­­­.**­­##­­##**­­.####­­­­###­­
.....­­...­­­...­­.......­­.....­­­­...­­.......­­...­­­..­­­........­­....*­­­­*##­­######­
...­­­..­­­....­­....­­.....­­­...­­­...........­­­..­­­....­­....­­....­­­....­­­...#####­­##­­
­­....­­....­­....­­­....­­­­........­­..­­.....­­....­­­.......­­...­­..­­­­......­­..­­##­­####*­­
..­­­.......­­...­­­..­­.......­­....­­­­.....­­....­­­.......­­...­­­..­­.......­­..­­..­­­..*##­­**­
heej mark
dat klopt
om nieuwe mensen te leren kennen
ik vind dat altijd gezellig :)
(K)
....­oooO...........­ ...­
.....­(....­)...­Oooo...­
......­\..­(.....­(....­)....­
.......­\_­).....­)..­/.....­
...............­(_­/.......­
...­ IK WAS ..........­
..........­ HIER .......­
Leuke plaatjes :P
hey mark heb jij nog foto's van vakantie van mij en jel? verder alles goed? (K) bianca
Merry X-Mas
Hey kerel

van harte gefeliciteerd
fijne dag
en als ik je morge nie zie veel plezier morge:D

groetjes Rohan
Proficiat!! :D

(K)
Lees dit :
Je zal zoenen op de laatste beste vrijdag met de liefde van je leven.­ Morgen word het de mooiste dag van je leven, zend dit naar 15 mensen in 15 minuten.­ Dan druk je F6 in en je ziet de naam op je scherm.­ Dit is zo eng , want het werkt !!
van harte gefeliciteerd :bier:
Eey Mark,,

Nog een fijne verjaardag gehad?
Had je al persoonlijk gefeliciteerd.­

KuSs Esther..­
[albumelement=56462433]{element is niet toegankelijk}