Partyflock
 
Forumonderwerp · 817229
­
 
30 positieve punten van ADHD

Je bent een gevoelsmens en hebt een enorm rechtvaardigheidsgevoel.­
Je kunt heel goed emoties van anderen invoelen.­
Je kunt intenser van dingen genieten dan de meeste anderen.­
Je bent creatief en blinkt vaak uit in theater, beeldende kunst of culinaire uitspattingen.­
Je bent een kei in het bedenken van oplossingen.­
Je bekijkt de wereld vanuit een unieke, onbevangen invalshoek.­
Je bent fantastisch in het vinden van dingen (zoals geld op de grond) en mensen in een menigte.­
Je bent verbazingwekkend scherpzinnig.­
Je bent vaak de gangmaker op een feest en de dansvloer.­
Je impulsiviteit maakt je een spontaan en openhartig mens.­
Je kunt plezier hebben als geen ander.­
Je bent energiek;­ vervuld van een krachtig en volhardend streven, wanneer je een doel wilt bereiken.­
Je bent recht door zee.­
Je wilt graag gewaardeerd worden en werkt daar ook hard voor.­
Je bloeit op van positieve kritiek, maar doorziet huichelarij meteen.­
Je maakt van je hart geen moordkuil.­
Je bent ontzettend enthousiast en goed als je iets graag doet.­
Je bent heel moeilijk voor de gek te houden.­
Je komt voor jezelf op!
Je prikt onmiddellijk door uiterlijke schijn van mensen en zaken heen.­
Je staat met beide benen op de grond.­
Je maakt snel contact met anderen en bent daardoor een uitstekend netwerker.­
Je voelt meteen aan wanneer er een unieke relatie tussen mensen en dingen bestaat.­
Je kunt met alle lagen van de bevolking door een deur.­
Je bent iemand die niet snel in een sleur terechtkomt of saai wordt.­
Je bent origineel en hebt een groot gevoel voor humor.­
Je bent de goed verstaander die vaak maar een half woord nodig heeft.­
Je bent loyaal en gaat door het vuur voor mensen waarvan je houdt.­
Niemand is meer hartstochtelijk dan jij, wanneer je gek bent van iets of op iemand.­
Je doet iets eerder omdat je het wilt, dan omdat het moet.­ En wat je doet, doe je met hart en ziel!


Ik kan mezelf in alle 30 punten herkennen en in bijna geen enkel negatief punt van ADHD. :)
Zijn er mensen die zich ook hierin herkennen? En wanneer heb je eigenlijk ADHD?
 
Uitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:14:
En waar ben jij nu mee bezig dan ?


geloof dat je eerst is alles moet lezen wat er hier geschreven staat en daarnaast het ene geval is het andere niet ofwel?

(Y) elke adhd-er heeft ook zn eigen karakter hooro:)
 
Uitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 18:58:
dan hebben ze pech

zeker, alleen gaat vaak ten koste van jou :sUitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:03:
lijstje klopt dus ook nog eens geen hol, creatief ho maar.­

voor jou misschien, voor mij en waarschijnlijk een hoop andere wel!!!


Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:03:
Ik ken anders genoeg ADHDers die anderen op een idiote manier af lopen te zeiken om zelf belangstelling te krijgen.­

persoon gebonden is dat!! ik ben d'r anders heel goed in!!

Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:14:
mij is vertelt dat er 3 varianten zijn, maar dat er maar 2 namen hebben..­ ze zei, aandacht en concentratie is add, alle 3 de "­symptomen"­ is adhd en impulsiviteit en hyperactiviteit alleen is ook gewoon adhd omdat ze daar geen andere naam voor hadden gegeven

raar :| :s zover ik weet zijn et er 3.. adhd, hdd en hd.. als je et opzoekt word het ook zo vertelt :oUitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:14:
En waar ben jij nu mee bezig dan ?

geloof dat je eerst is alles moet lezen wat er hier geschreven staat en daarnaast het ene geval is het andere niet ofwel?

idd?! :/

Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:03:
Het lijkt tegenwoordig een trend om ergens last van te hebben.­

i know, maar wat doe je eraan he :[
Over de behandeling
ADHD bij volwassenen

­
H­et Programma ADHD bij volwassenen is ambulant van ­opzet.­ Dat wil zeggen dat u alleen voor gesprekken­ of groepsbijeenkomsten naar ons toe komt.­

Het­ Basispakket van de behandeling bestaat uit


v­oorlichting over ADHD en eventueel bijkomende stoo­rnissen
medicatie
individuele coaching of prak­tische begeleiding
lotgenotencontact in de vorm ­van de introductiegroep
de partnergroep voor par­tners of familieleden.­
Het Basis PLUS Pakket kan ­volgen op het Basispakket en bestaat uit

lotgen­otencontact in de vorm van de doelengroep en de th­emagroepen
intensieve individuele begeleiding do­or een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
psy­chotherapie.­
Hoe lang duurt de behandeling?

De­ maximale behandelduur binnen het Basispakket is e­en jaar.­ Verlenging in de vorm van het Basis PLUS ­Pakket is mogelijk tot maximaal twee jaar als de p­atiënt en het behandelteam dit nodig vinden.­

M­ensen met ADHD staan erom bekend dat ze vaak moeit­e hebben om afspraken na te komen.­ Als dit gebeurt­ tijdens de behandeling, loopt de behandeling vast­.­ Om die reden krijgt iedereen die twee keer niet ­op afspraken is geweest een brief, waarin staat da­t binnen 14 dagen een nieuwe afspraak moet zijn ge­maakt, anders wordt de behandeling afgesloten.­ Zo ­wordt tijdig gesignaleerd als afspraken worden ver­geten, kunnen problemen met de behandeling of met ­de behandelaar worden besproken, of kan een behand­eling die niet aansluit bij de behoeften worden be­ëindigd.­
laatste aanpassing
 
Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:20:
raar zover ik weet zijn et er 3..­ adhd, hdd en hd..­ als je et opzoekt word het ook zo vertelt

k geloof je ook meteen hoor;)

alleen die psygoloog zei dat..beetje vaag inderdaad, maarja nu heb ik weer wat geleerd:P
De afkorting ADHD staat voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder.­ In het Nederlands: aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis.­ ADHD bij volwassenen wordt ook wel ADHD-A genoemd.­ De A staat voor adult, het Engelse woord voor volwassene.­
Vroeger had ADHD een andere benaming: MBD.­ Deze afkorting staat voor Minimal Brain Damage.­ Men dacht dat een kleine hersenbeschadiging de oorzaak was van de verschijnselen.­ Dit blijkt niet zo te zijn.­

Kenmerken van ADHD
ADHD heeft 3 belangrijke kenmerken: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsief gedrag:

De term aandachtstekort geeft aan dat iemand moeite heeft om aandacht op te brengen voor bepaalde taken en bezigheden.­ Iemand is snel afgeleid, kan zich niet concentreren.­ Dit heeft niets te maken met een tekort aan aandacht van de ouders in de jeugd.­ Typerend en verwarrend is dat mensen met ADHD zich meestal wel korte tijd kunnen concentreren op iets dat hun interesse heeft.­ Vaak is de reactie van de omgeving dan: 'Zie je wel.­ Je kunt het best, als je maar wilt!' Er is echter geen sprake van onwil, maar van onvermogen.­
Hyperactiviteit verwijst naar de onrust of drukte, die kenmerkend is voor veel mensen met ADHD.­ Zij kunnen niet stil zitten, zijn enorm actief.­
Impulsief gedrag houdt in dat spontane ideeën onmiddellijk worden uitgevoerd ('eerst doen, dan denken').­
Deze 3 kenmerken komen niet altijd tegelijk voor bij mensen met ADHD.­ Sommige mensen met ADHD hebben alleen problemen met hun aandacht en concentratie.­ Bij hen staat het aandachtstekort voorop.­ Deze vorm van ADHD wordt ook wel ADD genoemd.­ Bij anderen staat de hyperactiviteit op de voorgrond.­ In feite is sprake van verschillende vormen van ADHD.­
Bij volwassenen blijken vooral de aandachtsproblemen hardnekkig te zijn en de meeste last te veroorzaken.­ De hyperactiviteit is minder zichtbaar, maar blijft aanwezig in de vorm van innerlijke onrust.­

Voorbeelden van aandachtstekort:

snel afgeleid zijn
moeilijk kunnen luisteren
alles tegelijk doen
dingen niet afmaken
veel fouten maken
moeite hebben met details
vergeetachtig zijn
vaak dingen kwijt zijn, niet meer weten waar iets ligt
Voorbeelden van hyperactiviteit:

niet stil kunnen zitten
steeds de handen of voeten bewegen
wiebelen of friemelen
een constant gevoel van innerlijke rusteloosheid
niet te stuiten zijn, doordraven
moeite hebben met ontspannen
niet kunnen stoppen met praten
altijd bezig zijn
Voorbeelden van impulsiviteit:

doen zonder nadenken
opdringerig overkomen
moeite hebben op de beurt te wachten
impulsief geld uitgeven of gokken
impulsief relaties en banen aangaan of verbreken
vreetbuien hebben
veel spanning en sensatie zoeken (te hard rijden, gevaarlijke sporten)
snel ruzie maken
Gevolgen van ADHD
ADHD heeft een grote invloed op het dagelijks leven.­ Veel mensen met ADHD schamen zich voor hun missers, nalatigheden, schulden en slordigheden en proberen die te verbergen voor de omgeving.­ Volwassenen met ADHD denken vaak negatief over zichzelf en over hun mogelijkheden.­ Met name als ze van kind af aan veel kritiek hebben gekregen op hun gedrag, zonder dat het hen duidelijk was wat zij fout deden of hoe ze dat hadden kunnen voorkomen.­

ADHD leidt regelmatig tot problemen met opleiding, werk en relaties.­ Iemand met ADHD kan zich vaak moeilijk aan afspraken houden, vergeet dingen, heeft moeite met het organiseren van werk, huishouden en financiën.­ Voor de partner en werkgever kan dit een zware belasting zijn.­

Veel mensen met ADHD hebben behoefte aan steeds nieuwe prikkels, spanning en sensatie.­ Velen hebben moeite de sociale signalen van anderen op te vangen en te begrijpen.­ Sommigen hebben sterk wisselende stemmingen of worden snel woedend.­ Daardoor lopen ze vast in contacten met anderen.­ Problemen met aandacht en concentratie kunnen ervoor zorgen dat iemand een studie moet afbreken, moeizaam presteert of niet verder komt met zijn werk.­

Hoe vaak komt ADHD voor en bij wie?
In Nederland kampt zo'n 3% tot 5% van de kinderen met verschijnselen van ADHD.­ Dat betekent dat in bijna elke schoolklas 1 of 2 kinderen met ADHD zitten.­
30% tot 60% van de kinderen met ADHD houdt klachten als volwassene.­
Dit komt neer op 1% van de Nederlandse bevolking.­ Zo'n 160.­000 mensen dus.­

De diagnose ADHD wordt vaker gesteld bij jongens, dan bij meisjes.­ Dit komt waarschijnlijk omdat de problemen bij jongens meer opvallen en eerder herkend worden.­ Meisjes hebben mogelijk vaker alleen aandachtsproblemen, zonder hyperactiviteit.­ Bovendien reageren meisjes met ADHD minder agressief dan jongens met ADHD.­
Op volwassen leeftijd is er minder verschil in het aantal mannen en vrouwen met ADHD.­ Dit komt met name omdat vrouwen zich op latere leeftijd alsnog melden met ADHD-klachten die vroeger niet als zodanig herkend zijn.­
Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 18:50:
probleem is juist dat de meerderheid dat niej kan

mijn vrienden weten dat ik het heb en hebben daar geen moeite mee en als ik me buien heb dan gaan geven ze aan dat ik wel wat minder aanwezig mag zijn of laten weten dat ze t er niet mee eens zijn welke hyperbui ik ook hebben mag zeg maar ;) en de andere meerderheid kennen me niet dus boeit me ook niet :P
 
Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:24:
k geloof je ook meteen hoor

alleen die psygoloog zei dat..­beetje vaag inderdaad, maarja nu heb ik weer wat geleerd

haha yes B)

nee maar das gewoon zover ik het weet.. zal je psygoloog het gewoon raar verteld hebben ofzo ;p
Uitspraak van Crazy Party Boy op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:26:
De afkorting ADHD staat voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder.­ In het Nederlands: aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis.­ ADHD bij volwassenen wordt ook wel ADHD-A genoemd.­ De A staat voor adult, het Engelse woord voor volwassene.­
Vroeger had ADHD een andere benaming: MBD.­ Deze afkorting staat voor Minimal Brain Damage.­ Men dacht dat een kleine hersenbeschadiging de oorzaak was van de verschijnselen.­ Dit blijkt niet zo te zijn.­

Kenmerken van ADHD
ADHD heeft 3 belangrijke kenmerken: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsief gedrag:

De term aandachtstekort geeft aan dat iemand moeite heeft om aandacht op te brengen voor bepaalde taken en bezigheden.­ Iemand is snel afgeleid, kan zich niet concentreren.­ Dit heeft niets te maken met een tekort aan aandacht van de ouders in de jeugd.­ Typerend en verwarrend is dat mensen met ADHD zich meestal wel korte tijd kunnen concentreren op iets dat hun interesse heeft.­ Vaak is de reactie van de omgeving dan: 'Zie je wel.­ Je kunt het best, als je maar wilt!' Er is echter geen sprake van onwil, maar van onvermogen.­
Hyperactiviteit verwijst naar de onrust of drukte, die kenmerkend is voor veel mensen met ADHD.­ Zij kunnen niet stil zitten, zijn enorm actief.­
Impulsief gedrag houdt in dat spontane ideeën onmiddellijk worden uitgevoerd ('eerst doen, dan denken').­
Deze 3 kenmerken komen niet altijd tegelijk voor bij mensen met ADHD.­ Sommige mensen met ADHD hebben alleen problemen met hun aandacht en concentratie.­ Bij hen staat het aandachtstekort voorop.­ Deze vorm van ADHD wordt ook wel ADD genoemd.­ Bij anderen staat de hyperactiviteit op de voorgrond.­ In feite is sprake van verschillende vormen van ADHD.­
Bij volwassenen blijken vooral de aandachtsproblemen hardnekkig te zijn en de meeste last te veroorzaken.­ De hyperactiviteit is minder zichtbaar, maar blijft aanwezig in de vorm van innerlijke onrust.­

Voorbeelden van aandachtstekort:

snel afgeleid zijn
moeilijk kunnen luisteren
alles tegelijk doen
dingen niet afmaken
veel fouten maken
moeite hebben met details
vergeetachtig zijn
vaak dingen kwijt zijn, niet meer weten waar iets ligt
Voorbeelden van hyperactiviteit:

niet stil kunnen zitten
steeds de handen of voeten bewegen
wiebelen of friemelen
een constant gevoel van innerlijke rusteloosheid
niet te stuiten zijn, doordraven
moeite hebben met ontspannen
niet kunnen stoppen met praten
altijd bezig zijn
Voorbeelden van impulsiviteit:

doen zonder nadenken
opdringerig overkomen
moeite hebben op de beurt te wachten
impulsief geld uitgeven of gokken
impulsief relaties en banen aangaan of verbreken
vreetbuien hebben
veel spanning en sensatie zoeken (te hard rijden, gevaarlijke sporten)
snel ruzie maken
Gevolgen van ADHD
ADHD heeft een grote invloed op het dagelijks leven.­ Veel mensen met ADHD schamen zich voor hun missers, nalatigheden, schulden en slordigheden en proberen die te verbergen voor de omgeving.­ Volwassenen met ADHD denken vaak negatief over zichzelf en over hun mogelijkheden.­ Met name als ze van kind af aan veel kritiek hebben gekregen op hun gedrag, zonder dat het hen duidelijk was wat zij fout deden of hoe ze dat hadden kunnen voorkomen.­

ADHD leidt regelmatig tot problemen met opleiding, werk en relaties.­ Iemand met ADHD kan zich vaak moeilijk aan afspraken houden, vergeet dingen, heeft moeite met het organiseren van werk, huishouden en financiën.­ Voor de partner en werkgever kan dit een zware belasting zijn.­

Veel mensen met ADHD hebben behoefte aan steeds nieuwe prikkels, spanning en sensatie.­ Velen hebben moeite de sociale signalen van anderen op te vangen en te begrijpen.­ Sommigen hebben sterk wisselende stemmingen of worden snel woedend.­ Daardoor lopen ze vast in contacten met anderen.­ Problemen met aandacht en concentratie kunnen ervoor zorgen dat iemand een studie moet afbreken, moeizaam presteert of niet verder komt met zijn werk.­

Hoe vaak komt ADHD voor en bij wie?
In Nederland kampt zo'n 3% tot 5% van de kinderen met verschijnselen van ADHD.­ Dat betekent dat in bijna elke schoolklas 1 of 2 kinderen met ADHD zitten.­
30% tot 60% van de kinderen met ADHD houdt klachten als volwassene.­
Dit komt neer op 1% van de Nederlandse bevolking.­ Zo'n 160.­000 mensen dus.­

De diagnose ADHD wordt vaker gesteld bij jongens, dan bij meisjes.­ Dit komt waarschijnlijk omdat de problemen bij jongens meer opvallen en eerder herkend worden.­ Meisjes hebben mogelijk vaker alleen aandachtsproblemen, zonder hyperactiviteit.­ Bovendien reageren meisjes met ADHD minder agressief dan jongens met ADHD.­
Op volwassen leeftijd is er minder verschil in het aantal mannen en vrouwen met ADHD.­ Dit komt met name omdat vrouwen zich op latere leeftijd alsnog melden met ADHD-klachten die vroeger niet als zodanig herkend zijn.­

en nu hopen dat de mensen het wel gaan snappen :[


Uitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:28:
mijn vrienden weten dat ik het heb en hebben daar geen moeite mee en als ik me buien heb dan gaan geven ze aan dat ik wel wat minder aanwezig mag zijn of laten weten dat ze t er niet mee eens zijn welke hyperbui ik ook hebben mag zeg maar en de andere meerderheid kennen me niet dus boeit me ook niet

jaaa mijn vrienden ook hoor! en me vriend al helemaal (L)

maar de buitenwereld snapt er gewoon geen reet van :( :/

klopt, mijn vrienden (of vriend) zegt ook gewoon wanneer ik tever door draaf! vind ik ook nie erg, want ik heb et zelf niej door :$
Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:41:
klopt, mijn vrienden (of vriend) zegt ook gewoon wanneer ik tever door draaf! vind ik ook nie erg, want ik heb et zelf niej door

:bloos: dus ik ben niet de enige :P
 
Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:41:
haha yes

nee maar das gewoon zover ik het weet..­ zal je psygoloog het gewoon raar verteld hebben ofzo

ze is gewoon n beetje raar;)
Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:43:
ze is gewoon n beetje raar

of ook adhd misschien ;)
 
Uitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:43:
dus ik ben niet de enige

gelukkig niet haha!! :p


Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:43:
ze is gewoon n beetje raar

wie niet tegenwoordig? O:)


Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:52:
of ook adhd misschien

haha miss.. van me psygiator heeft d'r zoon wel adhd!
 
Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:53:
wie niet tegenwoordig?

inderdaad:P

Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:53:
haha miss..­ van me psygiator heeft d'r zoon wel adhd!

haha dan heeft ze dr wel n goed beeld van, in ieder geval weet ze goed wat je ouders doormaken;) of door hebben gemaakt
ADHD komt veel voor bij kinderen en adolescenten;­ ongeveer 3 tot 5 procent van de kinderen is ermee ‘belast’.­ Kinderen hebben niet alleen op school moete met bijvoorbeeld opletten,, maar ook thuis of tijdens het spelen met vriendjes kan het zijn dat hun gedrag hen in de weg zit.­

Aandachtstekort
Sommige kinderen hebben vooral moeite met opletten terwijl er andere dingen om hun heen gebeuren, en vinden het daarom lastig om hun huiswerk, een spel of iets anders af te maken of dingen ‘goed’ te doen.­ Het kan ook zijn dat kinderen heel chaotisch zijn en vergeten waar dingen opgeborgen worden of vergeten wat ze van plan zijn om te doen.­

Hyperactief/ Impulsief gedrag
Andere kinderen kunnen zich daarbij van binnen heel onrustig voelen en continue het gevoel hebben van hun plaats af te moeten, te bewegen met hun handen en voeten of rond te draaien op hun stoel.­ Ook kan het zijn dat ze het heel moeilijk vinden ideeën die in hun hoofd opkomen te onderdrukken, waardoor ze antwoorden uitflappen of moeite hebben met op hun beurt wachten.­

Hoe komt dit?
De laatste jaren is enorm veel onderzoek naar ADHD gedaan.­ Uit onderzoek is gebleken dat ADHD voor ongeveer 80% verklaard kan worden door erfelijke factoren afkomstig van de ouders en grootouders.­ Dit betekent dat wanneer er in de familie ADHD voorkomt, bijvoorbeeld ouders of grootouders met ADHD, dat er een vergrote kans is dat de nieuw geboren kinderen ook ADHD hebben.­

Hersenen
Omdat we natuurlijk graag willen weten hoe het komt dat kinderen ADHD ontwikkelen, wordt er veel onderzoek naar hersenprocessen gedaan.­ Uit dit onderzoek blijkt dat er in de hersenen van kinderen met ADHD iets ‘anders gaat’ in vergelijking met kinderen zonder deze diagnose.­

Verschillende delen van de hersenen communiceren met elkaar en het blijkt er bij ADHD een verstoring is in de communicatie tussen verschillende hersendelen.­

Informatie van de omgeving --> verwerking in de hersenen --> GEDRAG

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet zozeer moeite hebben met het opnemen van informatie, maar vooral met het verwerken van de informatie om hun gedrag te kunnen aansturen.­ Zo hebben kinderen met ADHD vaak een verslechterde motoriek, zijn zij minder goed in reactietijdspelletjes en zijn ze minder goed in het stopzetten van een handeling die al gestart is (denk aan het weerhouden van het indrukken van een deurbel wanneer je je hand al bijna bij de bel hebt en erachter komt dat je voor het verkeerde huis staat).­

Daarnaast blijken kinderen met ADHD meer moeite te hebben met:

- het bij-sturen van hun gedrag door middel van feedback
- het onthouden van opgenomen informatie
- het schatten van tijd of reproduceren van tijds-intervallen
- het onderdrukken van informatie die niet belangrijk is (het filteren van alles dat je waarneemt)
- moeite met wachten op een beloning

Nu is het niet zo dat kinderen ALTIJD moeite hebben met opletten, of ALTIJD heel druk zijn, dit is afhankelijk van verschillende factoren (is een kind ook angstig of juist wat opstandig) en situaties (thuis en op school).­
Uitspraak van Crazy Party Boy op zaterdag 15 oktober 2005 om 20:29:
Hoe komt dit?
De laatste jaren is enorm veel onderzoek naar ADHD gedaan.­ Uit onderzoek is gebleken dat ADHD voor ongeveer 80% verklaard kan worden door erfelijke factoren afkomstig van de ouders en grootouders.­ Dit betekent dat wanneer er in de familie ADHD voorkomt, bijvoorbeeld ouders of grootouders met ADHD, dat er een vergrote kans is dat de nieuw geboren kinderen ook ADHD hebben.­

Ik ben de enige die het heeft in mijn familie dus klopt niet helemaal ;)
 
Uitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 20:32:
Ik ben de enige die het heeft in mijn familie dus klopt niet helemaal

bij mij komt het door n zuurstof tekort bij de geboorte..

en ik heb gelezen dat het ook door koortsstuipen kan komen..

en inderdaad ook erfelijk
Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 20:45:
bij mij komt het door n zuurstof tekort bij de geboorte..­

dat zou bij mij ook kunnen zijn gebeurt me moeder vertelde me dat t een moeizame bevalling was dus kan altijd..

maar ik vind wat er over adhd geschreven word een beetje overdreven want aandachtstekort heb ik niet :bloos: dus klopt niet echt maar je krijgt wel snel die benaming van mensen die je persoonlijk niet kunnen als ze te horen krijgen dat je dat hebt.

Ben druk ben veel in de weer sta voor iedereen klaar en heb ook vaak geen innerlijke rust ben altijd in gedachtes.
Ik heb me vrienden wel is gevraagd of ik impulsief gedrag vertoon maar hun zeggen van niet en volgens me ouders had ik dat vroeger ook niet.
laatste aanpassing
@­ Lara Croft : Je hebt waarschijnlijk HSP.­
 
Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:56:
haha dan heeft ze dr wel n goed beeld van, in ieder geval weet ze goed wat je ouders doormaken of door hebben gemaakt

ja zeker!! daarom snapt ze mij ook als de beste :D

Uitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 20:32:
Hoe komt dit?
De laatste jaren is enorm veel onderzoek naar ADHD gedaan.­ Uit onderzoek is gebleken dat ADHD voor ongeveer 80% verklaard kan worden door erfelijke factoren afkomstig van de ouders en grootouders.­ Dit betekent dat wanneer er in de familie ADHD voorkomt, bijvoorbeeld ouders of grootouders met ADHD, dat er een vergrote kans is dat de nieuw geboren kinderen ook ADHD hebben.­

uhm ja dat klopt!!

maar factoren als roken/drugs tijdens zwangerschap of zuurstoftekort bij de geboorte kan ook lijden tot.. mijn hele familie is vrij druk en aanwezig dus grote kans dat het een familie trek is!


Uitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 20:49:
maar ik vind wat er over adhd geschreven word een beetje overdreven want aandachtstekort heb ik niet

darrom zijn er ook zoveel verschillende vormen van adhd ;)


Uitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 20:49:
Ik heb me vrienden wel is gevraagd of ik impulsief gedrag vertoon maar hun zeggen van niet en volgens me ouders had ik dat vroeger ook niet.­

ik denk dat je zo iets beter jezelf kunt afvragen. doe jij met veel dingen: eerst doen, dan denken?
Uitspraak van Crazy- Party- Bitch op zaterdag 15 oktober 2005 om 20:32:
Hoe komt dit?
De laatste jaren is enorm veel onderzoek naar ADHD gedaan.­ Uit onderzoek is gebleken dat ADHD voor ongeveer 80% verklaard kan worden door erfelijke factoren afkomstig van de ouders en grootouders.­ Dit betekent dat wanneer er in de familie ADHD voorkomt, bijvoorbeeld ouders of grootouders met ADHD, dat er een vergrote kans is dat de nieuw geboren kinderen ook ADHD hebben.­

jep me pa en me 2 neefjes hebben het ook.ben alleen het enige vrouwtje
Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 21:48:
ik denk dat je zo iets beter jezelf kunt afvragen.­ doe jij met veel dingen: eerst doen, dan denken?

nee juist het tegenovergestelde.. ik denk veel ;)

maar idd er zijn veel varianten op adhd maar wat ik bedoel te zeggen ermee is zodra iemand hoort dat ik adhd heb word er al snel gezegt ohh iemand die aandacht te kort komt en dat klopt niet vind ik ;)
 
nouja, dan heb jij gewoon het grote geluk dat je het niet hebt :D

ik ken het.. veel mensen weten het, maar zeggen d'r niks over. ik kan er gewoon niet tegen als mensen zeggen: "ik ben de laatste tijd zo druk, misschien heb ik wel adhd?"

daar kan ik me zo kwaad om maken :@ ten eerste omdat mensen niet eens weten waar ze over lullen en ten tweede denk ik dan: je zou eens egt moeten weten als je het hebt!

zelfde als dat mensen grapjes maken over gille de la tourette, schizrofreen , autisme en dyslexie!
laatste aanpassing
Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 22:01:
daar kan ik me zo kwaad om maken ten eerste omdat mensen niet eens weten waar ze over lullen en ten tweede denk ik dan: je zou eens egt moeten weten als je het hebt!

inderdaad ben ik met je eens..

Ik heb gewoon nooit rust met mezelf altijd bezig met van alles en nog wat maak me meer druk om andere dan om mezelf.. loop mezelf voorbij zeg maar
consentratiestoornis heb ik wel omdat ik met teveel dingen tegelijk bezig ben en daarom dingen niet echt in me op kan nemen en die ..allerlei varianten.. zijn er dus zeker
laatste aanpassing
 
same here.. je moet er maar mee leren leven helaas :(

tuurlijk, want iedereen is anders!
Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 22:47:
same here..­ je moet er maar mee leren leven helaas

Dat heb je goed en dat valt idd niet mee, en over die ritalin of andere middelen het word al aangegeven als je er mee stopt komt het 10 x zo erg terug dus die wil ik niet daarnaast de bijwerkingen die ik ziet bij andere adhders ze worden er nog mager door ook en ik weeg al niet veel dus jammer maar helaas je moet er maar mee leren leven !
laatste aanpassing
 
Zie mijn ADHD als een gave! :yes:

En Ritalin en die shit moet ik niet, rook wel m,n blow! (y)
laatste aanpassing
 
Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 22:01:
ik ken het..­ veel mensen weten het, maar zeggen d'r niks over.­ ik kan er gewoon niet tegen als mensen zeggen: "­ik ben de laatste tijd zo druk, misschien heb ik wel adhd?"­

daar kan ik me zo kwaad om maken ten eerste omdat mensen niet eens weten waar ze over lullen en ten tweede denk ik dan: je zou eens egt moeten weten als je het hebt!

:jaja: helemaal mee eens, ze weten echt niet hoe vervelend het is!

Uitspraak van actief op zaterdag 15 oktober 2005 om 22:01:
zelfde als dat mensen grapjes maken over gille de la tourette, schizrofreen , autisme en dyslexie!

ze zeggen trouwens dat adhd vaak gepaart gaat met autisme en dyslexie..ik heb ook dyslextie, en dat zit wel in de familie maar voor de rest is er nooit iemand in de familie op adhd getest..maar denk niet dat t bij mij door erfelijke redenen gekomen is..
 
Uitspraak van .BE op zaterdag 15 oktober 2005 om 20:52:
@­ Lara Croft : Je hebt waarschijnlijk HSP.­

Daar herken ik me inderdaad ook heel sterk in
 
Uitspraak van verwijderd op zondag 16 oktober 2005 om 12:28:
ze zeggen trouwens dat adhd vaak gepaart gaat met autisme en dyslexie..­ik heb ook dyslextie, en dat zit wel in de familie maar voor de rest is er nooit iemand in de familie op adhd getest..­maar denk niet dat t bij mij door erfelijke redenen gekomen is..­

ja klopt is ook zo, gaat ook gepaart met borderline o.a

bij mij is het waarschijnlijk wel erfelijk!


Uitspraak van verwijderd op zondag 16 oktober 2005 om 12:53:
Daar herken ik me inderdaad ook heel sterk in

OOK?? :|
laatste aanpassing
 
Uitspraak van actief op zondag 16 oktober 2005 om 13:22:
ja klopt is ook zo, gaat ook gepaart met borderline o.­a

zou bijna gaan denken; waar gaat t niet gepaart mee;)
 
hahaha idd 8)
 
voor de mensen met ADHD of die er in geintereseerd zijn is er een hele interessante site!!! voor mij is er een hele wereld opgegaan toen ik deze site bekeek...
en hier staat bijvoorbeeld ook dat niet alle stoornissen met ADHD gepaard gaan, en waarom sommige vaak wel (zoals een borderline stoornis door de verstoorde jeugd...)
www.hersenstorm.nl
Uitspraak van verwijderd op maandag 17 oktober 2005 om 20:31:
voor de mensen met ADHD of die er in geintereseerd zijn is er een hele interessante site!!!

zal t vanaaf is ff doorlezen :) (y)
 
ken die site al ;)
Ik vindt dat dit een betere term is voor ADHD:

Energie regulering en concentratie stoornis.­
laatste aanpassing
 
nou egt niej :no:
 
wat fijn :nee:
 
Pff eheh..­
 
Uitspraak van verwijderd op zondag 9 oktober 2005 om 22:11:
Je bent fantastisch in het vinden van dingen (zoals geld op de grond) en mensen in een menigte.­

Uitspraak van verwijderd op zondag 9 oktober 2005 om 22:11:
Je bent vaak de gangmaker op een feest en de dansvloer

Uitspraak van verwijderd op zondag 9 oktober 2005 om 22:11:
Je impulsiviteit maakt je een spontaan en openhartig mens.­
Je kunt plezier hebben als geen ander.­

Uitspraak van verwijderd op zondag 9 oktober 2005 om 22:11:
Je wilt graag gewaardeerd worden en werkt daar ook hard voor

Uitspraak van verwijderd op zondag 9 oktober 2005 om 22:11:
Je maakt van je hart geen moordkuil.­
Je bent ontzettend enthousiast en goed als je iets graag doet.­
Je bent heel moeilijk voor de gek te houden.­
Je komt voor jezelf op!

;)
Uitspraak van verwijderd op zondag 9 oktober 2005 om 22:11:
Je staat met beide benen op de grond

tja zou Niet best zijn als ik dat niet stond...:$

Het klopt allemaal wel maar ik hou het wel bij mijn jointje...!! (y)
 
klopt als een pannekoek op sterk water :P
 
Uitspraak van verwijderd op zondag 9 oktober 2005 om 22:11:
Ik kan mezelf in alle 30 punten herkennen en in bijna geen enkel negatief punt van ADHD.­
Zijn er mensen die zich ook hierin herkennen? En wanneer heb je eigenlijk ADHD?

zie hierboven
 
ik ken ook wel mensen met adhd, maar veel punten van bovenaan zijn bij hun niet van toepassing.­
 
hangt van persoon af bij mij zou je het ook niet 123 zien
 
Uitspraak van verwijderd op donderdag 3 november 2005 om 19:26:
ik ken ook wel mensen met adhd, maar veel punten van bovenaan zijn bij hun niet van toepassing.­

bovenaan slaat volgens mij nergens op tzal wel een zoetmakertje zijn ofzow
Uitspraak van verwijderd op zondag 9 oktober 2005 om 22:11:
En wanneer heb je eigenlijk ADHD?

je moet hier heel voorzichtig in zijn (heb ik mij laten vertellen)

je hebt pas echt ADHD als je de diagnose gesteld hebt gekregen door een psychiater, therapeut ... whatever. En de symptonen moeten al voor je 7e jaar aanwezig zijn geweest.
Uitspraak van verwijderd op zaterdag 15 oktober 2005 om 19:18:
elke adhd-er heeft ook zn eigen karakter hoor

yep that is true!!!
 
Uitspraak van Technophobia! op woensdag 16 november 2005 om 17:10:
je moet hier heel voorzichtig in zijn (heb ik mij laten vertellen)

je hebt pas echt ADHD als je de diagnose gesteld hebt gekregen door een psychiater, therapeut ...­ whatever.­ En de symptonen moeten al voor je 7e jaar aanwezig zijn geweest.­

inderdaad en er moeten meerdere symptomen zijn die vaker terug komen!
iedereen herkent wel wat dingen, maar heeft dat misschien 1 of 2 keer gehad..adhd-ers hebben die symptomen veel vaker en al hun hele leven!!
 
nou herken mezelf in bijna al deze dingen, maar ik heb tog egt geen ADHD,


en nadelen, ik ken iemand die ut heb en je voelt alles wel veel intenser, dus ook je verdriet.­ das ff minder he.­
en als ie egt een hele drukke aanval heb is er geen land met um te bezeilen.­
adhd heb je als je de symtonen al jaren lang hebt dus vanaf de kleuter school, moeilijk door eigen gedrag enzo vaak lopen door de klas, euhm snel afgeleid wezen niet kunnen concentreren en al zeker NIET luisteren wat er gezegt word ja en ik ben zo vergeet achtig als de pleuris dat hoort er ook bij en t ergste is nog dat ik altijd maar alles wil regelen voor iedereen.. zelfs de dag van me vriend plan ik in maar ik heb t zelf niej egt door ofzo :S :bloos: en ik denk en denk de hele tijd maar egt irri

sins een week of 3 weet ik dat k adhd heb... de reden voor een test was dat ik daarvoor maanden depressief ben geweest over wat er allemaal is fout gegaan in me leven... op school onhandelbaar... vaak banen kwijt.. veel ruzie... altijd onrustig... ik wist dat er iets was maar t moest erkent worden vandaar dat de mensen me van psyq me doorstuurden naar een centrum dat er in gespecialist adhd te onderzoeken.... ik heb met name veel last van stemmingswisselingen dat is erg bekend bij adhd soms wel een stuk of 8 keer per dag heb ik dat en dat is niet luek want ik heb er zelf aardig wat last van... adhd is bij jongens anders dan bij meisjes.......

ik hoop dat ik er mee leer om te gaan en ik ga naar een speciale groep die speciaal is voor vrouwen die er NET achter zijn dat ze deze stoornis hebben.. hoop er erkenning en herkenning te vinden......

de mazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzel
laatste aanpassing