Partyflock
 
Forumonderwerp · 815784
Beste perron55_bezoeker/muziekliefhebber,

Zoals u misschien al weet, heeft Marcel Tabbers zijn ontslag ingediend bij perron55_. De voornaamste reden hiervoor is de houding van politiek Venlo. Perron55_ heeft (mede dankzij u) laten zien dat er wel degelijk vraag is naar een poppodium in onze regio!
Ondertussen neemt de gemeente maar geen beslissing over wat er met perron55_ gaat gebeuren in de komende jaren. We weten slechts van jaar tot jaar waar we aan toe zijn.
Bovendien wordt er al een hele tijd gesproken over het vinden van een nieuwe locatie voor ons poppodium. Ook hierover worden maar geen knopen doorgehakt… Natuurlijk hebben we meer zekerheid nodig!

Binnenkort gaat de commissie Economie Toerisme en Cultuur advies uitbrengen aan de gemeenteraad, die bezig is met de begroting voor 2006. Een goed moment om onze stem te laten horen…!

Niet alleen het team van perron55_, maar ook wij (perronvrijwilligers Robin Peeters, Gijs Mans, Tim Arts en Andy Leenen) zijn de onzekerheid over de toekomst moe. We hebben een actie in het leven geroepen:
DON’T STOP THE MUSIC!
Met deze actie willen we politiek Venlo duidelijk maken dat perron55_ wel degelijk van grote waarde is voor Venlo.

Wat gaat er gebeuren?
1. We gaan een brief sturen naar fractievoorzitters en commissieleden, waarin we duidelijk maken dat perron55_ van grote waarde is voor Venlo en dat de vrijwilligers er vierkant achter staan. Vervolgens zullen we, met het officieel aanbieden van de brief, ons zegje doen bij de commissievergadering op 13 oktober.

2. We houden een petitie. Iedereen die vindt dat er een structurele oplossing moet komen voor perron55_, kan deze ondertekenen.

Hopelijk kunnen we door het aanbieden van de brief en de petitie invloed uitoefenen op de toekomst van perron55_!

We verwachten dat u perron55_ een warm hart toedraagt en dat u het ermee eens bent dat perron55_ hét poppodium van de regio moet worden. Vandaar dat we u willen vragen deze petitie te ondertekenen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!


Groeten,
namens de vrijwilligers van perron55_
Robin, Tim, Andy en Gijs

laatste aanpassing
ik haat VENLO
Uitspraak van vlerk op dinsdag 4 oktober 2005 om 18:54:
ik haat VENLO

Dan teken je niet en tief je lekker op. (y)
laatste aanpassing
 
weinag getekend voor venlo . venlo is ook saai :yes: