Partyflock
 
Forumonderwerp · 792018
­
Naar aanleiding van de topic: Drugs gevolgen over 10 / 15 jaar :P ( http://partyflock.nl/topic/791953 )

Hier even alle gevolgen op een rijtje! :D

Tabak (nicotine)
Afhankelijkheid: Lichamelijk matig tot groot, geestelijk kan deze zeer groot zijn.
Tolerantie: Ja.
Effecten korte termijn: Opwekkend, trillende handen, snelle hartslag, hoesten, koude vingers en tenen, irritaties aan ogen en neus.
Effecten lange termijn: Slechte conditie, hart- en vaatziekten, bronchitis, kanker.Alcohol
Afhankelijkheid: Bij 'sociaal gebruik' kan sprake zijn van matige geestelijke afhankelijkheid. Bij intensief gebruik kunnen lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid zeer groot zijn.
Tolerantie Ja.
Effecten korte termijn: Ontremmend bij enkele glazen, verdovend bij grotere hoeveelheden, aantasting beoordelings- en reactievermogen, sentimentaliteit, agressie, zelfoverschatting, onverschilligheid (verschilt per persoon), aantasting motoriek (niet recht kunnen lopen), en spraak (lallen).
Effecten lange termijn: Ernstige schade aan lever, hersenen, hart en maag bij overmatig gebruik.
Belangrijk: In combinatie met andere middelen (met name slaapmiddelen en opiaten) kan de ademhaling stoppen.Cafeïne
Afhankelijkheid: Lichamelijk gering, geestelijk in het algemeen niet problematisch.
Tolerantie: Ja.
Effecten korte termijn: Concentratie neemt toe, vermoeidheid wordt onderdrukt.
Gevolgen lange termijn: Bij grote hoeveelheden: slapeloosheid, rusteloosheid.
Belangrijk: Bij grote hoeveelheden risico's voor hart en bloedvaten.Hasj en weed (cannabis)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk in het algemeen gering maar kan groot zijn (bij intensief gebruik). Hasj en weed vallen in de opiumwet onder de softdrugs, behalve hasjolie. Die valt onder de harddrugs.
Tolerantie: Nee.
Effecten korte termijn: Ontspannend, versterkt gevoelens, vermindering concentratie- en reactievermogen, verandering zintuiglijke waarneming. Bij hoge dosering angst, paniek en soms bewustzijnsverlies.
Gevolgen lange termijn: Schade aan ademhalingsorganen, longkanker (bij roken).
Belangrijk: Bij combinatie met alcohol worden effecten van alcohol versterkt. Kans op te hoge dosering bij eten ('spacecake').

Een toevoeging van Knuffeltje81

Hasj en weed (cannabis)

Bijwerkingen: Onrust, angstig, paranoia
Denk - en geheugenproblemen
Vaak: droge mond, rode ogen, duizelig, hartkloppingen
Minder vaak: misselijk en hoofdpijnSlaap- en kalmeringsmiddelen (Benzodiazepinen)
Afhankelijkheid"­ Zowel lichamelijk als geestelijk. Afhankelijkheid kan snel zeer groot zijn, met name geestelijk. Benzodiazepines zijn in de opiumwet opgenomen onder de softdrugs.
Tolerantie: Ja.
Effecten korte termijn: Ontspanning, sufheid, onverschilligheid, zelfoverschatting, afname concentratie- en reactievermogen (gevaarlijk in verkeer).
Gevolgen lange termijn: Gewichtstoename, traagheid, soms spierzwakte.
Belangrijk: Combinatie met alcohol gevaarlijk.XTC (ecstasy)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijke afhankelijkheid komt voor. XTC is in de opiumwet opgenomen onder de harddrugs.
Tolerantie: Deels (voor het bewustzijnsveranderend effect).
Effecten korte termijn: Oppeppend/bewustzijnsveranderend, sociale omgeving wordt enigszins anders waargenomen: versterking van gevoelens van intimiteit met anderen.
Gevolgen lange termijn: Er is onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van XTC. Vermoedelijk kan gebruik van XTC leiden tot veranderingen in de hersenen met aantasting van het geheugen, de concentratie en de stemming (depressiviteit). Het gevaar neemt toe naarmate meer en vaker gebruikt wordt. Het is niet uit te sluiten dat ook eenmalig gebruik al tot zo'n effect op de hersenen leidt. Het is nog niet bekend hoe ingrijpend dit is en of het blijvend is. Ook is nog onduidelijk welke invloed XTC heeft in combinatie met andere middelen. Slikken van XTC is riskant, ook al is het maar voor één keer.
Belangrijk: Bij het gebruik van meer pillen en hoge doseringen overheerst het 'speed'-effect.
Bij gebruik op grootschalige dansfeesten bestaat het risico van oververhitting en uitdroging. Een goede ventilatie en voldoende drinken kunnen dit voorkomen.
Gebruik van XTC is gevaarlijk bij hart- en vaatziekten, suikerziekte en epilepsie.
Veel XTC pillen bevatten in werkelijkheid iets anders. Een gebruiker weet nooit precies welke stof in een pil zit en hoeveel. Wie toch overweegt een pil te nemen, kan deze laten testen. Dit kan voorkomen dat een gebruiker zonder het te weten een andere, mogelijk nog schadelijker stof slikt of een veel grotere dosis inneemt dan verwacht. Maar ook als uit de test blijkt dat het om XTC (MDMA) gaat, loopt de gebruiker risico's.
Wie geen risico wil lopen, moet niet gebruiken.Cocaïne
Ahankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk kan deze zeer groot zijn. Cocaïne is in de Opiumwet opgenomen onder de harddrugs.
Tollerantie: Nee.
Effecten korte termijn: Stimulerend, vermoeidheid en honger onderdrukkend.
Gevolgen lange termijn: Gewichtsverlies, slapeloosheid, angsten, waanvoorstellingen, geprikkeldheid, achterdocht, agressiviteit.
Belangrijk: Uitputting van het lichaam. Depressie na stoppen van intensief gebruik. Rookbare vorm heet 'crack', 'base-coke' of 'gekookte coke': wat betreft gevolgen en afhankelijkheid een zeer riskante variant. Onherstelbare schade aan de longen is mogelijk.Speed (amfetaminen, pep)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet/nauwelijks, geestelijke afhankelijkheid kan snel optreden en groot zijn. Speed is in de opiumwet opgenomen onder de harddrugs.
Tolerantie: Ja.
Effecten korte termijn: Concentratie neemt toe, vermoeidheid en slaap worden onderdrukt, eetlust verdwijnt, zelfoverschatting.
Gevolgen lange termijn: Rusteloosheid, geprikkeldheid, gewichtsverlies, angsten, achterdocht, waanvoorstellingen, agressiviteit.
Belangrijk: Uitputting van het lichaam. Gevaarlijk voor mensen met hart- en vaatziekten.Heroïne (en andere opiaten)
Afhankelijkheid: Treedt in het algemeen zeer snel op en is dan groot, zowel lichamelijk als geestelijk. Heroïne is in de opiumwet opgenomen onder de harddrugs.
Tolerantie: Ja.
Effecten korte termijn: Vermindering pijn en angstgevoelens, kortdurende euforie, emotionele vervlakking, verstopping, werkingsduur verschilt per soort opiaat.
Gevolgen lange termijn: Onverschilligheid.
Belangrijk: Risico van ondervoeding en verwaarlozing, waardoor grotere kans op infecties e.d.Tripmiddelen (LSD, psilocybine, mescaline)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk zelden. Tripmiddelen zijn in de opiumwet opgenomen onder de harddrugs.
Tolerantie: Ja, bij gebruik binnen een paar dagen. Het effect van eenzelfde dosering is dan niet of nauwelijks merkbaar. Nee, bij een langere tussenperiode. Men heeft dan niet méér nodig voor hetzelfde effect.
Effecten korte termijn: Versterking van bestaande gevoelens, visuele hallucinaties, vervorming en soms complete verandering van de beleving van tijd en ruimte.
Gevolgen lange termijn: Geestelijke complicaties bij personen die daarvoor gevoelig zijn (angsten, psychosen).
Belangrijk: Gevaar door onjuiste beoordeling van omgeving. Door te sterke trip kan paniek ontstaan: 'flippen'.Paddo's (zie "­Tripmiddelen"­)
Afhankelijkheid Effecten op korte termijn variëren van een ontspannen 'stoned' gevoel tot visuele hallucinaties, afhankelijk van de dosis. Tripmiddelen zijn in de opiumwet opgenomen als harddrugs. Dit is ook het geval met 'preparaten' waarin psilocybine of psylocine zit. Het is op dit moment niet duidelijk of gedroogde of speciaal gekweekte paddestoelen als preparaten moeten worden beschouwd. Zo ja, dan komen deze ook onder de harddrugs te vallen.Snuifmiddelen (lijm, benzine, ether, tri)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet / nauwelijks, geestelijk kan deze groot zijn.
Tolerantie: Ja.
Effecten korte termijn: Lichte roes, aantasting coördinatie- en beoordelingsvermogen. Bewustzijnsverlies bij hoge dosering.
Gevolgen lange termijn: Hersen-, lever-, nier- en slijmvliesbeschadigingen.
Belangrijk: Overdosis niet te controleren.Weer een toevoeging

GHB
GHB is verkrijgbaar in poedervorm, pillen maar meestal als vloeistof. Het is geurloos, kleurloos en smaakt een beetje zoutig. GHB is een verdovend middel.
Afhankelijkheid: Bij intensief gebruik kan lichamelijke afhankelijkheid optreden. Geestelijke afhankelijkheid is mogelijk.
Tolerantie:Nee.
Effecten korte termijn: Ontspannend en seksueel stimulerend. Bij hoge doseringen treden misselijkheid, duizeligheid en ademhalingsproblemen op. Je kunt er zelfs bewusteloos van raken.
Gevolgen lange termijn: Niet bekend.
Belangrijk:Het doseren van GHB is erg moeilijk en gaat vaak mis. Het verschil tussen een aangename dosis en een overdosis is erg klein. De combinatie met alcohol of andere drugs is erg gevaarlijk.Ketamine
Ketamine is een narcosemiddel. Het is te koop als pil, poeder of injectievloeistof. Ketamine veroorzaakt onder ander hallucinaties. Dat betekent dat het de waarneming van de zintuigen verandert: de gebruikers ziet en ervaart dingen er in werkelijkheid niet zijn. In Nederland wordt ketamine wel eens verkocht als XTC of cocaïne. Het effect van ketamine is echter nauwelijks te vergelijken met die middelen.

Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk komt voor.
Tolerantie: Ja, bij langdurig gebruik.
Effecten korte termijn: Bewustzijnsveranderend. Omgeving wordt anders waargenomen 'trippen'. Ervaring van scheiding van lichaam en geest. Verminderd coordinatievermogen, duizeligheid, misselijkheid.
Gevolgen lange termijn: Psychische stoornissen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn (angststoornissen, psychoses).
Belangrijk: Dosering luistert nauw (kans op overdosering). Overdosering kan leiden tot coma.Lachgas
Lachgas bestaat uit di-stikstofmonoxyde-gas. Het wordt gebruikt als drijfgas voor levensmiddelen en in de medische industrie. Lachgas is te koop in verschillende kwaliteiten en kwantiteiten. De bekendste zijn gaspatronen (voor onder meer slagroomspuiten) en 'ballonnetjes'. Op sommige houseparty's zijn ballonnen gevuld met lachgas te koop. Soms wordt opgetreden tegen de verkoop van deze ballonnetjes omdat het gebruik van lachgas in deze vorm -als drug- illegaal is. Lachgas valt officieel onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.

Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk zelden.
Tolerantie: Nee.
Effecten korte termijn: Verdovende werking, zorgt voor een korte roes. Sterk, maar kortdurend gevoel van euforie. Misselijkheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen en duizeligheid.
Gevolgen lange termijn: Verlaagde vruchtbaarheid, verstoorde aanmaak van zaadcellen en rode bloedcellen bij veelvuldig gebruik.
Belangrijk: Nooit direct uit gastank, gaspatroon of spuit gebruiken i.v.m. bevriezing van longen.Poppers
Poppers zijn flesjes of capsules waarin een vloeistof zit die snel verdampt en gemakkelijk ingeademd kan worden. De naam 'poppers' is afgeleid van de oorspronkelijke verpakking, die bij het openen een 'poppend' geluid maakte. Ze zijn populair in de homoscene, maar ze worden ook gebruikt in het uitgaansleven of thuis.
Poppers zijn legaal, mits op doktersrecept verkregen.

Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk is mogelijk.
Tolerantie: Nee.
Effecten korte termijn: Ontspannend, bewustzijnsveranderend ('high'). Versterken seksuele gevoelens. Irritatie van huid en slijmvliezen.
Gevolgen lange termijn: Duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, coördinatiestoornissen, verwardheid, bloedarmoede, irritatie van luchtwegen.
Belangrijk: Bij hoge dosis kans op bewusteloosheid.­Gevaarlijk in combinatie met harttabletten of medicijnen tegen erectieproblemen.­ Combinatie met andere drugs geeft onvoorspelbare effecten.­____________­____________­____________­____________­__________­

Jaja, interessant he :P

Nog mensen die na het lezen van deze informatie maar gaan stoppen met slikken, snuiven, spuiten, enz.? :D:D vast niet :P
laatste aanpassing
Uitspraak van verwijderd op donderdag 14 juli 2005 om 15:37:
inderdaad zo vind ik dat ook!!..­ echt niet omdat me leven niet leuk zou zijn zonder drugs!

en 70-80 worden met de dingen die ik nu doe zit er zeker NIET in dat weet ik ook wel...­ maar goed ik geniet nu

Jij snapt het! :)

Je bent maar 1 keer jong dus je kan maar 1 keer genieten en als je dan toch aan het genieten bent dan moet je het ook goed doen... :)
Uitspraak van BoweTime op donderdag 14 juli 2005 om 15:21:
geloof me sin, de kans dat een snuiver die leeftijd haalt is zeer twijfelachtig, wees blij als het de 40 is oid....­en tja dan zou je weleens getrouwd kunnen zijn en kinderen kunnen hebben, en die shit al niet meer gebruiken jaren lang....­en weg is mamma sin dan....­wel klote voor die kids en de man in kwestie

maar goed, ik ga dit topic mijden, want jou ken ik toch aardig goed, en dan zijn dit toch pijnlijke dingen om te lezen, maar das logisch.­

Oke ik geloof je graag, 40 vind ik ook oud genoeg hoor...Dan heb ik nog 22 jaar te gaan... :P

Getrouwd zijn? Nee ik wil niet trouwen, scheiden is me veel te duur...

Kinderen hebben? Nee dank je...Ik hoef niet van die blagen, straks worden ze net als ik zelf daar zit ik nou niet echt op te wachten...

Weg is mama Sin, naja er komt geen mama Sin...En die man dat zou dan niet m'n man zijn maar m'n vriend...Naja life goes on (voor hem dan), hij zoekt maar een andere vriendin! :)
Uitspraak van Sindy... op vrijdag 15 juli 2005 om 13:49:
Oke ik geloof je graag, 40 vind ik ook oud genoeg hoor...­Dan heb ik nog 22 jaar te gaan...­

Getrouwd zijn? Nee ik wil niet trouwen, scheiden is me veel te duur...­

Kinderen hebben? Nee dank je...­Ik hoef niet van die blagen, straks worden ze net als ik zelf daar zit ik nou niet echt op te wachten...­

Weg is mama Sin, naja er komt geen mama Sin...­En die man dat zou dan niet m'n man zijn maar m'n vriend...­Naja life goes on (voor hem dan), hij zoekt maar een andere vriendin!

G0ed bezig sin.. haha ieder zn eigen ding toch.. :)
sinnepin je humor heb ik altijd 1 van je sterke kanten gevonden maar in dit geval vind ik het vrij onzinnig, maar das mijn mening gebaseerd op een feit: ooit zal je iets positiever in je schoentjes staan, en zal je over bepalde dingen anders gaan denken! (been there done that, coped with it....) dat je schrijft: hij zoekt maar een andere vriendin, dat noemen we uhmmm egoisme?

heej suuz jou ken ik ook nog van vote, alles goed mop? of neem je ook weleens een lijntje? :x

gr,
frans, die geen zin meer in dit topic weet heh sinnepin, je weet tenslotte mijn verleden als je een beetje helder nadenkt!
Heey frans.. jha met mij is alles goed :D hahaha met jou ook
Uitspraak van BoweTime op vrijdag 15 juli 2005 om 14:21:
sinnepin je humor heb ik altijd 1 van je sterke kanten gevonden maar in dit geval vind ik het vrij onzinnig, maar das mijn mening gebaseerd op een feit: ooit zal je iets positiever in je schoentjes staan, en zal je over bepalde dingen anders gaan denken! (been there done that, coped with it....­) dat je schrijft: hij zoekt maar een andere vriendin, dat noemen we uhmmm egoisme?

Hmmm Frans het was niet als geintje bedoelt, ik was bloedserieus in wat ik typte... Dus het hoefde niet humoristisch te zijn...

Hmmz nee dat noemen we geen egoïsme...Juist niet...Ik zou een egoïst zijn als ik zou zeggen dat hij maar alleen moest blijven, ik gun hem nu toch weer een nieuwe vriendin :P
Uitspraak van BoweTime op vrijdag 15 juli 2005 om 14:21:
heej suuz jou ken ik ook nog van vote, alles goed mop? of neem je ook weleens een lijntje?

Als je wel eens een lijntje neemt dan kan het nog steeds goed met je gaan hoor! :D
Uitspraak van Sindy... op vrijdag 15 juli 2005 om 13:49:
Oke ik geloof je graag, 40 vind ik ook oud genoeg hoor...­Dan heb ik nog 22 jaar te gaan...­

Getrouwd zijn? Nee ik wil niet trouwen, scheiden is me veel te duur...­

Kinderen hebben? Nee dank je...­Ik hoef niet van die blagen, straks worden ze net als ik zelf daar zit ik nou niet echt op te wachten...­

:lief:

;p
 
hij is gek dat hij dat er allemaal geeft neergezet
zal ik eens een tof verhaal neerzetten!!!!!
 
de driehoek...­

laten we bij het begin beginnen ...­
Als je begint met het vermenigvuldigen van 8 dat is vier, vier is 4 maar als je dat keer 3 doet, en het 26 is.­ als je dat begraafd in een schoenendoos voor het huis van de burgemeester onder die ene groene plant, en je hem er daarna na 3 kwartier eruit haalt moet je de schoenendoos meenemen naar je huis en het platstampen tot het plat is, en dan moet je hem paars verfen en weer vierkant maken.­ dan moet je hem schuren en in de lak zetten, als je dat hebt gedaan moet je hem 3x draaien en er een rondje mee rijden achter op een scooter met een gele helm op, als je dat hebt gedaan moet je t franko versturen naar australie daar moet ie door een oudijzersmelter gehaalt worden waarna die ingedompeld moet worden in 1ste klas kaarsvet aangemengt met plantaardigevarkensolie uit frankrijk.­ als dit proces van drie maand is afgerond moet je hem laten afhalen door een blauwe vrachtwagen(hij zet nog al uit tijdens dit proces).­ als hij bij je thuis in de achtertuin bezorcht is, is het tijd om met een ultravioletscanner2000.­9 de scherpe kantjes te bewerken.­ je laat nu een kraan komen die hem in de dakgoot takkelt(het is heel belangrijk dat de kraan door een moslim bestuurd word.­ ivm positieve discriminatie en een afspiegeling van de multiculturele samenlaving)als het na een weekje met mos begint te bedekken moet je precies 13 stenen tegen de dakgoot aan gooien als hij dan nog niet naar beneden valt zul je je dakgoot moeten laten verwijderen(let wel dat het mos niet beschadigd raakt).­ als je hem in de tuin of huiskamer hebt liggen zul je zien dat hij de vormen van een cirkel aan begint te nemen.­ koop bij gamma(niet karwei of praxis) een beitel met een blauw handvat want het gaat tenslotte niet om een stofzuiger maar om een driehoek.­ met de beitel zul je met blote handen het mos van de cirkel moeten verwijderen als je al het mos eraf hebt breng je dat naar boer harms in friesland, als je het zorgvuldigd verpakkt is de kans groot dat je kaas van hem krijgt, dit moet je afwijzen en vraag naar de ganze eieren.­ die neem je mee en sla je kapot op de cirkel.­ als je het geheel nu inwikkelt in een perzischtapijt en opbrandt(liever niet in een vuurkorfpak het gerust groter aan).­ als je nu het afgefikte tapijt openvouwt zul je zien dat de cirkel blauw geworden is(blauw is altijd een goed teken toch) maar het is nog steeds geen driehoek?? dus ga je met die blauwe cirkel naar bush en stop je de cirkel in zijn hond, dit zal niet zo makkelijk gaan, maar die hond hoeft het niet perse te overleven.­ het gaat erom dat het er 3 weken in moet liggen.­ als je deze brei tevoorschijn haalt en er een kat over laat pissen zal er na een paar uur een plant uit gaan groeien.­ als deze plant groot genoeg is zodat die bloemen krijgt moet je de blauwe bloemen laten zitten en de andere moet je verwijderen en thuis allemaal in een waterkoker doen, op laten borrellen tot het een gelijkmatige substantie word, doe dit in een vaas en pluk nu de plant van de cirkel en zet die in de vaas.­ heb toch een mooie plant op tafel!! nu word het tijd om de cirkel in te vriezen in pure alcohol.­ als het bevroren is.­ eruit halen(als het vastgevroren zit gebruik de blauwe beitel) en laten ontdooien in een kattenbak.­ het is niet schadelijk als van deze kattenbak nog gebruikt word gemaakt.­ na 2 weken begint de cirkel andere vormen aan te nemen.­ echter nog geen driehoek helaas.­ nu is het van belang dat je hem zo snel mogelijk geel verft.­ nu moet je een persoon zien te vinden die er 6 uur lang mee wil douchen (koud water is verplicht).­ als dat is gebeurt moet het 5 rondjes om de aarde vliegen binnen een dag.­ als het dan dwars door je dak in je huiskamer komt zul je zien het hellemaal glinstert en op een vijfhoek lijkt echter is het eigenlijk een rechthoek maar dit doet er niet echt toe.­ vervolgens moet je met de stelling van phythagoras en een broodrooster de hoeken bewerken met vol granen crackers het liefst van wasa.­ zodat het ovaal word.­ nu het ovaal is moet je de blauwe bloemen van de plant in de vaas op tafel trekken en erop leggen.­ nu verhitten met een gasbrander tot het weer rond word en direct blussen met een poederblusser.­ pak nu een rolstoel en 2 co2 blussers en monteer die op de rolstoel(wel zorgen dat je naar achteren blust zodat de rolstoel naar voren gaat rijden) ga er op zitten en leg de cirkel op je schoot, en ga met de rolstoel in een cirkel rijden.­ je zal zien dat de cirkel gaat vliegen en weer blaauw word, ga er vervolgens mee naar de fietsenmaker en zorg dat er lucht in kan komen.­ blaas hem vervolgens op zodat het een bal word.­ ga vervolgens met een paar vrienden naar het strand en neem de bal mee, ga met de bal de hele dag voetballen, en leg hem vervolgens op de kachel.­ als die knapt zit er een kubus in.­ als je deze open vouwt(zorg dat je pinhead niet tegen komt), komt er een kabouter uit lopen en deze kabouter zal zomaar ineens een driehoek uit zijn zak halen als je hem een krop sla geeft krijg je de driehoek gratis, anders zul je er om moeten vechten.­ en verkijk je niet op kabouters ze zijn erg sterk!!!!!!was getekend,
oedin
Uitspraak van permanent verbannen op woensdag 27 juli 2005 om 14:43:
hij is gek dat hij dat er allemaal geeft neergezet

euhm hallow
Uitspraak van permanent verbannen op woensdag 27 juli 2005 om 14:43:
hij is gek dat hij dat er allemaal geeft neergezet
zal ik eens een tof verhaal neerzetten!!!!!

Hij? ...

Sinds wanneer ben ik van het mannelijke geslacht? Hoe ver ben jij heen?
 
je moet het eens proberen!!!!!
je bent iig de lekkerste van het complete mannelijke geslacht als je het mij vraagt :p
 
er zijn geen gevolgen want ben al vanaf vrijdag loos aan het gaan
Uitspraak van [PPT] Arjen de :banana: op woensdag 27 juli 2005 om 14:51:
je bent iig de lekkerste van het complete mannelijke geslacht als je het mij vraagt

Ik ben wel een mislukte man dan... Ik heb geen eens een lul :|
Uitspraak van Sindy... op woensdag 27 juli 2005 om 15:00:
Ik ben wel een mislukte man dan...­ Ik heb geen eens een lul

ok

laten we maar stellen dat je geen man bent dan :9
Uitspraak van verwijderd op woensdag 27 juli 2005 om 14:52:
er zijn geen gevolgen want ben al vanaf vrijdag loos aan het gaan

of je bent al zo ver dat je het zelf niet door hebt :x

:p
 
Uitspraak van zieke herder op vrijdag 8 juli 2005 om 13:57:
vrouwen
Afhankelijkheid: Lichamelijk gering, geestelijk in het algemeen niet problematisch,maar het kan voorkomen dat men er geestelijk aan verslaafd raakt.­

Tolerantie: nooit

Effecten korte termijn:blij gevoel, vrolijk zijn, een leuke tijd hebben(dit kan in sommige gevallen een fix aantal jaren duren)

Effecten lange termijn:geld raakt op, auto,huis en kind kwijt

Belangrijk: Bij grote hoeveelheden kans op problemen mits je het zo kan spelen dat ze t niet van elkaar weten

pff hhahaha
Uitspraak van zieke herder op vrijdag 8 juli 2005 om 13:57:
vrouwen
Afhankelijkheid: Lichamelijk gering, geestelijk in het algemeen niet problematisch,maar het kan voorkomen dat men er geestelijk aan verslaafd raakt.­

Tolerantie: nooit

Effecten korte termijn:blij gevoel, vrolijk zijn, een leuke tijd hebben(dit kan in sommige gevallen een fix aantal jaren duren)

Effecten lange termijn:geld raakt op, auto,huis en kind kwijt

Belangrijk: Bij grote hoeveelheden kans op problemen mits je het zo kan spelen dat ze t niet van elkaar weten

hahaha :D:D

die had ik gemist

:respect:
 
Uitspraak van Sindy... op woensdag 6 juli 2005 om 13:19:
Naar aanleiding van de topic: Drugs gevolgen over 10 / 15 jaar ( http://partyflock.nl/topic/791953 )

Hier even alle gevolgen op een rijtje!

Tabak (nicotine)
Afhankelijkheid: Lichamelijk matig tot groot, geestelijk kan deze zeer groot zijn.­
Tolerantie: Ja.­
Effecten korte termijn: Opwekkend, trillende handen, snelle hartslag, hoesten, koude vingers en tenen, irritaties aan ogen en neus.­
Effecten lange termijn: Slechte conditie, hart- en vaatziekten, bronchitis, kanker.­Alcohol
Afhankelijkheid: Bij 'sociaal gebruik' kan sprake zijn van matige geestelijke afhankelijkheid.­ Bij intensief gebruik kunnen lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid zeer groot zijn.­
Tolerantie Ja.­
Effecten korte termijn: Ontremmend bij enkele glazen, verdovend bij grotere hoeveelheden, aantasting beoordelings- en reactievermogen, sentimentaliteit, agressie, zelfoverschatting, onverschilligheid (verschilt per persoon), aantasting motoriek (niet recht kunnen lopen), en spraak (lallen).­
Effecten lange termijn: Ernstige schade aan lever, hersenen, hart en maag bij overmatig gebruik.­
Belangrijk: In combinatie met andere middelen (met name slaapmiddelen en opiaten) kan de ademhaling stoppen.­Cafeïne
Afhankelijkheid: Lichamelijk gering, geestelijk in het algemeen niet problematisch.­
Tolerantie: Ja.­
Effecten korte termijn: Concentratie neemt toe, vermoeidheid wordt onderdrukt.­
Gevolgen lange termijn: Bij grote hoeveelheden: slapeloosheid, rusteloosheid.­
Belangrijk: Bij grote hoeveelheden risico's voor hart en bloedvaten.­Hasj en weed (cannabis)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk in het algemeen gering maar kan groot zijn (bij intensief gebruik).­ Hasj en weed vallen in de opiumwet onder de softdrugs, behalve hasjolie.­ Die valt onder de harddrugs.­
Tolerantie: Nee.­
Effecten korte termijn: Ontspannend, versterkt gevoelens, vermindering concentratie- en reactievermogen, verandering zintuiglijke waarneming.­ Bij hoge dosering angst, paniek en soms bewustzijnsverlies.­
Gevolgen lange termijn: Schade aan ademhalingsorganen, longkanker (bij roken).­
Belangrijk: Bij combinatie met alcohol worden effecten van alcohol versterkt.­ Kans op te hoge dosering bij eten ('spacecake').­

Een toevoeging van Knuffeltje81

Hasj en weed (cannabis)

Bijwerkingen: Onrust, angstig, paranoia
Denk - en geheugenproblemen
Vaak: droge mond, rode ogen, duizelig, hartkloppingen
Minder vaak: misselijk en hoofdpijnSlaap- en kalmeringsmiddelen (Benzodiazepinen)
Afhankelijkheid"­ Zowel lichamelijk als geestelijk.­ Afhankelijkheid kan snel zeer groot zijn, met name geestelijk.­ Benzodiazepines zijn in de opiumwet opgenomen onder de softdrugs.­
Tolerantie: Ja.­
Effecten korte termijn: Ontspanning, sufheid, onverschilligheid, zelfoverschatting, afname concentratie- en reactievermogen (gevaarlijk in verkeer).­
Gevolgen lange termijn: Gewichtstoename, traagheid, soms spierzwakte.­
Belangrijk: Combinatie met alcohol gevaarlijk.­XTC (ecstasy)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijke afhankelijkheid komt voor.­ XTC is in de opiumwet opgenomen onder de harddrugs.­
Tolerantie: Deels (voor het bewustzijnsveranderend effect).­
Effecten korte termijn: Oppeppend/bewustzijnsveranderend, sociale omgeving wordt enigszins anders waargenomen: versterking van gevoelens van intimiteit met anderen.­
Gevolgen lange termijn: Er is onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van XTC.­ Vermoedelijk kan gebruik van XTC leiden tot veranderingen in de hersenen met aantasting van het geheugen, de concentratie en de stemming (depressiviteit).­ Het gevaar neemt toe naarmate meer en vaker gebruikt wordt.­ Het is niet uit te sluiten dat ook eenmalig gebruik al tot zo'n effect op de hersenen leidt.­ Het is nog niet bekend hoe ingrijpend dit is en of het blijvend is.­ Ook is nog onduidelijk welke invloed XTC heeft in combinatie met andere middelen.­ Slikken van XTC is riskant, ook al is het maar voor één keer.­
Belangrijk: Bij het gebruik van meer pillen en hoge doseringen overheerst het 'speed'-effect.­
Bij gebruik op grootschalige dansfeesten bestaat het risico van oververhitting en uitdroging.­ Een goede ventilatie en voldoende drinken kunnen dit voorkomen.­
Gebruik van XTC is gevaarlijk bij hart- en vaatziekten, suikerziekte en epilepsie.­
Veel XTC pillen bevatten in werkelijkheid iets anders.­ Een gebruiker weet nooit precies welke stof in een pil zit en hoeveel.­ Wie toch overweegt een pil te nemen, kan deze laten testen.­ Dit kan voorkomen dat een gebruiker zonder het te weten een andere, mogelijk nog schadelijker stof slikt of een veel grotere dosis inneemt dan verwacht.­ Maar ook als uit de test blijkt dat het om XTC (MDMA) gaat, loopt de gebruiker risico's.­
Wie geen risico wil lopen, moet niet gebruiken.­Cocaïne
Ahankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk kan deze zeer groot zijn.­ Cocaïne is in de Opiumwet opgenomen onder de harddrugs.­
Tollerantie: Nee.­
Effecten korte termijn: Stimulerend, vermoeidheid en honger onderdrukkend.­
Gevolgen lange termijn: Gewichtsverlies, slapeloosheid, angsten, waanvoorstellingen, geprikkeldheid, achterdocht, agressiviteit.­
Belangrijk: Uitputting van het lichaam.­ Depressie na stoppen van intensief gebruik.­ Rookbare vorm heet 'crack', 'base-coke' of 'gekookte coke': wat betreft gevolgen en afhankelijkheid een zeer riskante variant.­ Onherstelbare schade aan de longen is mogelijk.­Speed (amfetaminen, pep)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet/nauwelijks, geestelijke afhankelijkheid kan snel optreden en groot zijn.­ Speed is in de opiumwet opgenomen onder de harddrugs.­
Tolerantie: Ja.­
Effecten korte termijn: Concentratie neemt toe, vermoeidheid en slaap worden onderdrukt, eetlust verdwijnt, zelfoverschatting.­
Gevolgen lange termijn: Rusteloosheid, geprikkeldheid, gewichtsverlies, angsten, achterdocht, waanvoorstellingen, agressiviteit.­
Belangrijk: Uitputting van het lichaam.­ Gevaarlijk voor mensen met hart- en vaatziekten.­Heroïne (en andere opiaten)
Afhankelijkheid: Treedt in het algemeen zeer snel op en is dan groot, zowel lichamelijk als geestelijk.­ Heroïne is in de opiumwet opgenomen onder de harddrugs.­
Tolerantie: Ja.­
Effecten korte termijn: Vermindering pijn en angstgevoelens, kortdurende euforie, emotionele vervlakking, verstopping, werkingsduur verschilt per soort opiaat.­
Gevolgen lange termijn: Onverschilligheid.­
Belangrijk: Risico van ondervoeding en verwaarlozing, waardoor grotere kans op infecties e.­d.­Tripmiddelen (LSD, psilocybine, mescaline)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk zelden.­ Tripmiddelen zijn in de opiumwet opgenomen onder de harddrugs.­
Tolerantie: Ja, bij gebruik binnen een paar dagen.­ Het effect van eenzelfde dosering is dan niet of nauwelijks merkbaar.­ Nee, bij een langere tussenperiode.­ Men heeft dan niet méér nodig voor hetzelfde effect.­
Effecten korte termijn: Versterking van bestaande gevoelens, visuele hallucinaties, vervorming en soms complete verandering van de beleving van tijd en ruimte.­
Gevolgen lange termijn: Geestelijke complicaties bij personen die daarvoor gevoelig zijn (angsten, psychosen).­
Belangrijk: Gevaar door onjuiste beoordeling van omgeving.­ Door te sterke trip kan paniek ontstaan: 'flippen'.­Paddo's (zie "­Tripmiddelen"­)
Afhankelijkheid Effecten op korte termijn variëren van een ontspannen 'stoned' gevoel tot visuele hallucinaties, afhankelijk van de dosis.­ Tripmiddelen zijn in de opiumwet opgenomen als harddrugs.­ Dit is ook het geval met 'preparaten' waarin psilocybine of psylocine zit.­ Het is op dit moment niet duidelijk of gedroogde of speciaal gekweekte paddestoelen als preparaten moeten worden beschouwd.­ Zo ja, dan komen deze ook onder de harddrugs te vallen.­Snuifmiddelen (lijm, benzine, ether, tri)
Afhankelijkheid: Lichamelijk niet / nauwelijks, geestelijk kan deze groot zijn.­
Tolerantie: Ja.­
Effecten korte termijn: Lichte roes, aantasting coördinatie- en beoordelingsvermogen.­ Bewustzijnsverlies bij hoge dosering.­
Gevolgen lange termijn: Hersen-, lever-, nier- en slijmvliesbeschadigingen.­
Belangrijk: Overdosis niet te controleren.­Weer een toevoeging

GHB
GHB is verkrijgbaar in poedervorm, pillen maar meestal als vloeistof.­ Het is geurloos, kleurloos en smaakt een beetje zoutig.­ GHB is een verdovend middel.­
Afhankelijkheid: Bij intensief gebruik kan lichamelijke afhankelijkheid optreden.­ Geestelijke afhankelijkheid is mogelijk.­
Tolerantie:Nee.­
Effecten korte termijn: Ontspannend en seksueel stimulerend.­ Bij hoge doseringen treden misselijkheid, duizeligheid en ademhalingsproblemen op.­ Je kunt er zelfs bewusteloos van raken.­
Gevolgen lange termijn: Niet bekend.­
Belangrijk:Het doseren van GHB is erg moeilijk en gaat vaak mis.­ Het verschil tussen een aangename dosis en een overdosis is erg klein.­ De combinatie met alcohol of andere drugs is erg gevaarlijk.­Ketamine
Ketamine is een narcosemiddel.­ Het is te koop als pil, poeder of injectievloeistof.­ Ketamine veroorzaakt onder ander hallucinaties.­ Dat betekent dat het de waarneming van de zintuigen verandert: de gebruikers ziet en ervaart dingen er in werkelijkheid niet zijn.­ In Nederland wordt ketamine wel eens verkocht als XTC of cocaïne.­ Het effect van ketamine is echter nauwelijks te vergelijken met die middelen.­

Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk komt voor.­
Tolerantie: Ja, bij langdurig gebruik.­
Effecten korte termijn: Bewustzijnsveranderend.­ Omgeving wordt anders waargenomen 'trippen'.­ Ervaring van scheiding van lichaam en geest.­ Verminderd coordinatievermogen, duizeligheid, misselijkheid.­
Gevolgen lange termijn: Psychische stoornissen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn (angststoornissen, psychoses).­
Belangrijk: Dosering luistert nauw (kans op overdosering).­ Overdosering kan leiden tot coma.­Lachgas
Lachgas bestaat uit di-stikstofmonoxyde-gas.­ Het wordt gebruikt als drijfgas voor levensmiddelen en in de medische industrie.­ Lachgas is te koop in verschillende kwaliteiten en kwantiteiten.­ De bekendste zijn gaspatronen (voor onder meer slagroomspuiten) en 'ballonnetjes'.­ Op sommige houseparty's zijn ballonnen gevuld met lachgas te koop.­ Soms wordt opgetreden tegen de verkoop van deze ballonnetjes omdat het gebruik van lachgas in deze vorm -als drug- illegaal is.­ Lachgas valt officieel onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.­

Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk zelden.­
Tolerantie: Nee.­
Effecten korte termijn: Verdovende werking, zorgt voor een korte roes.­ Sterk, maar kortdurend gevoel van euforie.­ Misselijkheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen en duizeligheid.­
Gevolgen lange termijn: Verlaagde vruchtbaarheid, verstoorde aanmaak van zaadcellen en rode bloedcellen bij veelvuldig gebruik.­
Belangrijk: Nooit direct uit gastank, gaspatroon of spuit gebruiken i.­v.­m.­ bevriezing van longen.­Poppers
Poppers zijn flesjes of capsules waarin een vloeistof zit die snel verdampt en gemakkelijk ingeademd kan worden.­ De naam 'poppers' is afgeleid van de oorspronkelijke verpakking, die bij het openen een 'poppend' geluid maakte.­ Ze zijn populair in de homoscene, maar ze worden ook gebruikt in het uitgaansleven of thuis.­
Poppers zijn legaal, mits op doktersrecept verkregen.­

Afhankelijkheid: Lichamelijk niet, geestelijk is mogelijk.­
Tolerantie: Nee.­
Effecten korte termijn: Ontspannend, bewustzijnsveranderend ('high').­ Versterken seksuele gevoelens.­ Irritatie van huid en slijmvliezen.­
Gevolgen lange termijn: Duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, coördinatiestoornissen, verwardheid, bloedarmoede, irritatie van luchtwegen.­
Belangrijk: Bij hoge dosis kans op bewusteloosheid.­Gevaarlijk in combinatie met harttabletten of medicijnen tegen erectieproblemen.­ Combinatie met andere drugs geeft onvoorspelbare effecten.­____________­____________­____________­____________­__________­

Jaja, interessant he

Nog mensen die na het lezen van deze informatie maar gaan stoppen met slikken, snuiven, spuiten, enz.­? vast niet laatste aanpassing 7 juli 2005 22:14

jaja heb je weer mooi voor elkaar (K) :d
Uitspraak van [PPT] Arjen de :banana: op woensdag 27 juli 2005 om 15:11:
die had ik gemist

Mja...

Maar geestelijk verslaafd raken aan vrouwen? ... Hmmz zeker alleen als ze aan sex denken...
laatste aanpassing
Uitspraak van Sindy... op woensdag 6 juli 2005 om 13:19:
Hasj en weed (cannabis)

Bijwerkingen: Onrust, angstig, paranoia
Denk - en geheugenproblemen

Uitspraak van Sindy... op woensdag 6 juli 2005 om 13:19:
Gevolgen lange termijn: Er is onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van XTC.­ Vermoedelijk kan gebruik van XTC leiden tot veranderingen in de hersenen met aantasting van het geheugen

ja mijn geheugen is af en toe net een vergiet... :P
maar verder voel ik me prima hoor
en die gaten in mijn hersenen zullen ook wel meevallen
want als ik leer haal ik gewoon weer hoge cijfers ;)
Al laat je me het 10x lezen..
Kdenk niet dat k zal stoppen:)
Uitspraak van Sindy... op woensdag 6 juli 2005 om 13:19:
Bij het gebruik van meer pillen en hoge doseringen overheerst het 'speed'-effect.­

denk eerder het vaag-leip-nog-vager- effect
Blow al 10 jaar en vroeger toch wel een blowtje of 4/5 per avond.­ Geheugen werd er niet beter op.­ Nu ik veel minder blow (2 blowtjes per week ongeveer) is mijn geheugen gelukkig weer hersteld en heb ik nergens last van.­ Van XTC voel ik me een week lang wat slapjes en ongezond maar dat had ik er wel voor over.­ Nu geen XTC meer en dat bevalt ook wel alleen op grote feesten wil ik nog wel eens aardig uit de bocht vliegen.­ Maar ach, die paar keer in het jaar dat ik nog naar grote feesten ga, kan het ook geen kwaad.­
 
Uitspraak van Sindy... op woensdag 6 juli 2005 om 13:19:
Nog mensen die na het lezen van deze informatie maar gaan stoppen met slikken, snuiven, spuiten, enz.­?

Zou je eigenlijk wel denken, he?
Vind wel dat (bij regelmatig en vrij veel gebruik) je vrij snel geconfronteerd wordt
met de gevolgen hiervan! Dus ook die op de langere termijn!

En dat terwijl die gevolgen niet zomaar iets zijn :no:
Dan te bedenken dat er een groot pecentage toch doorgaat met het gebruiken van deze middelen!
 
Tja, je kunt ook morgen doodgaan door een ongeluk... ;-)
Uitspraak van Pien010 op zaterdag 24 september 2005 om 23:30:
want als ik leer haal ik gewoon weer hoge cijfers

Mja ik dacht dat van mijn hersens ook niet veel meer over zou zijn, maar ga sinds dit jaar weer naar school en heb nog geen cijfers onder de 7,2 gehaald. Dus zo ernstig is het nog niet gesteld met m'n hersens...
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 27 september 2005 om 16:42:
Tja, je kunt ook morgen doodgaan door een ongeluk...­

Precies...Dood gaan we toch allemaal vroeg of laat! :P
Wat wordt er bedoeld met dat tolerantie?
Uitspraak van Dr. Chris op maandag 10 oktober 2005 om 21:00:
Wat wordt er bedoeld met dat tolerantie?

afnemende werking van een geneesmiddel of drug bij gewenning
Uitspraak van voortschrijdend gemiddelde op maandag 10 oktober 2005 om 21:06:
Gewenning, steeds meer nodig hebben voor hetzelfde effect.­

Dat zeg ik gamma, alleen dan op een andere manier! :P
Ach we hebben in dezelfde minuut gepost! :P
Misschien wel in dezelfde milliseconde en dat jouw post op de een of andere manier voorrang heeft gekregen. Komen we toch nooit achter helaas.

Ach ja, aan jou de eer dan maar :D
tsja iedereen weet wat de gevolgen zijn of kunnen zijn
maar denk niet dat er minder om gebruikt gaat worden
Uitspraak van voortschrijdend gemiddelde op maandag 10 oktober 2005 om 21:21:
Misschien wel in dezelfde milliseconde en dat jouw post op de een of andere manier voorrang heeft gekregen.­ Komen we toch nooit achter helaas.­

Ach ja, aan jou de eer dan maar

Ach, ik ben jullie beiden dankbaar! ;-)
Uitspraak van »Tamara op maandag 10 oktober 2005 om 21:41:
tsja iedereen weet wat de gevolgen zijn of kunnen zijn
maar denk niet dat er minder om gebruikt gaat worden

Vast niet, maar vond het wel interessant om te lezen! :)
 
ALleen maar ruzie gezeik BAH IK KOTS ER VANNN...­!!!!
 
(L)