Partyflock

;D He's back with another lyric ;D Geboren uit Amfetamine....

 
Jakuza
Artiest Jakuza
Weer een text van moi. Deze gaat binnenkort on stage losgelaten worden, voorzien van stampende beatz.

Naam: Geboren uit Amfetamine

Here we go...

Geboren uit amfetamine, de drang naar adrenaline, brandende op innerlijke kracht, voortkomend uit de nacht, levend voor het genot, in ontkenning van ons lot, zo staan wij hier klaar om te strijden, eeuwig ons eigen geloof te beleiden, de beat oneindig te berijden, voortgekomen uit een crisis, is je eigen visie, eindeloos verloren, geboorte doodgeboren, als spastische bewegingen, ongekende belevingen, lichaamsbevingen, wij kennen dit fenomeen, samen staan wij als een, voorzien van oneindige wijsheid, bekend met de strijd, bekend met het leven, bereid alles te geven, niet zoals zij die denken te geloven, anderen van gedachten roven, gedachten onverwacht verkracht, leer de smacht, leer ons kennen, stijg boven alle verwachting uit, leef voor het stampende geluid, wees een met ons in ons eigen geloof, een ieder zijn eigen filosoof, drijvend op gedachten van kosmische krachten, levend voor oneindige nachten, levend voor de eindeloze beat, verlies kennen wij niet, in het engels defeat, wij zijn meesters van de creatie, vormen onze eigen natie, ontsnappend aan de dagelijkse frustratie, zonder enige vorm van discriminatie, zo brengen wij de enige echte waarheid, voortgekomen uit onze strijd, ware strijd ligt in het rug omkeren, schadelijke gedachtes verteren en je eigen patronen funderen, zo vormen wij onze eigen gelofte, de stampende belofte, vanuit de beat zullen wij allen leren, anderen te respecteren, meningen te funderen, de rug om te keren en gezamenlijk de nacht in te gaan, laat de ongelovige strijdzoekers eenzaam staan....

Lees dit na, het gevoel is cryptisch, baanbrekende gedachten eliptisch, oneindig wijs tot in het extreme, elk los verband verdwenen, gedachten die fungeren, als basis om te beleren, zo zal deze MC ons tot een brengen, levensduur verlengen, lees tussen regels door, leer waarheid kennen, spaties vermijden, zichtveld verwijden, leegte is als onwaarheid, leegte is als de spatie, zinloze creatie, van zij die kennis misvormen, aanpassen aan eigen normen, zo gedwongen te lezen, ziel verrezen, lezen wij tussen de regels door, wij zullen de waarheid kennen, geen mens zal ons die ontkennen.

:bounce: :xtc: :bounce:
wow... diep!
Dit gaat over ons geloof, Broeder Xypzo.

Allen zijn welkom om met ons mee te geloven.

:kusje: --> Impulzzie
greattttt!!!!!!!!
Broeder Jakuzius, je bent een fenomeen! :D