Partyflock

Kazaa die extra software installeert!!

 
Mensen vond een artikel over kazaa het is een beetje lang, ik heb extra software er afgehaald en mijn comp doet het nog steeds.­
Hier komt het artikel

Ongemerkt installeert u met het p2p-programma Kazaa ook een versie van Brilliant Digital software.­ De ontwikkelaar kan deze software inzetten om een nieuw netwerk te vormen voor distributed computing.­

De software van Brilliant Digital Entertainment kan worden gebruikt om de computer in te zetten in een netwerk waarbij de rekenkracht wordt gebundeld om complexe berekeningen op te lossen.­ Het bedrijf distribueert de software via Kazaa en kan deze later inschakelen.­ Het zegt daarbij gebruikers om toestemming te vragen, maar velen zullen de software niet op prijs stellen.­ Het is mogelijk om het programma van Brilliant te verwijderen zonder het programma Kazaa te beschadigen, maar dat is niet gemakkelijk.­

De volgende drie stappen verwijdert de software grotendeels.­ Onderstaande methode is uitgeprobeerd op pc's met Windows 2000 en Windows XP, maar zou ook met andere versies van Windows moeten werken.­ CNet Networks en ZDNet.­nl aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid door het publiceren van deze instructies: uitvoeren is op eigen risico.­ Dit is slechts één de-installeermethode en het kan ongeschikt zijn voor andere machines en softwareconfiguraties.­ Het is een goed idee om een back-up te maken van kritieke bestanden voordat u de instructies uitvoert.­

1.­Ga naar het Configuratiescherm (Control Panel) en kies voor Toevoegen/Verwijderen programma's (Add/Remove Programs).­ Selecteer het programma 'b3d Projector' en klik op Wijzigen/Verwijderen (Change/Remove).­

Er kan nu een bericht komen dat de de-installatie succesvol is.­ We kregen echter eerst een foutmelding en slaagden pas door het nogmaals te proberen.­ Zoek hierna op uw computer naar een map genaamd 'BDE'.­ Deze vindt u hoogstwaarschijnlijk in de map WINNT (bij Windows NT en XP) of Windows (bij 9x).­ In deze map zit het programmabestand 'bdeclean.­exe'.­ Voer dit programma uit en verwijder daarna de map 'BDE'.­

Waarschuwing: Een ander programma dat niets met Kazaa of Brilliant heeft te maken, maakt ook een map aan genaamd 'BDE'.­ Dit programma is Borland Database Engine.­ Als u denkt dat deze software op uw pc is geïnstalleerd of u twijfelt om een andere reden over het verwijderen van de map 'BDE', laat hem dan op uw pc staan.­

2.­In de map 'Temp', die u normaal gesproken aantreft in de map 'Windows' of 'WINNT' is een map aangemaakt met de naam 'Brilliant' met daarin meerdere bestanden.­ Verwijder de complete map 'Brilliant'.­

3.­Na de stappen 1 en 2 te hebben uitgevoerd, zijn er nog een paar bestanden van Brilliant Digital die in kritieke systeemmappen van uw computer zijn geplaatst en die verwijderd moeten worden.­ Opnieuw een waarschuwing: als u de verkeerde bestanden verwijdert, kan dat het functioneren van uw pc beïnvloeden.­ Bij twijfel kunt u dus beter geen bestanden verwijderen.­ U treft de bestanden aan in de map 'Windows/System' of 'WINNT/System32':

bdedownloader.­dll
bdedata2.­dll
bdefdi.­dll
bdeinsta2.­dll
bdeinstall.­exe
bdesecureinstall.­cab
bdesecureinstall.­exe
bdeverify.­exe
bdeverify.­dll

Na het verwijderen van deze bestanden is Brilliant Digital grotendeels van uw systeem verwijderd, terwijl de software Kazaa blijft werken.­

Met bijdragen van John Borland, News.­com
Heb weer wat te doen vanmiddag.­
Ik had het al verwijdert gelukkig
wist je dit nog nie dan :P

zelfs morpheus heb spyware :)