Partyflock

Woord voor galgje of scrabble??

 
Wat is nu het beste woord dat je kan verzinnen om bijv 3x woordwaarde te halen met scrable of zekers te winnen met galgje??

Wat dacht je van?:
Eenhaaldereg­envanjeraamw­egheenenweer­beweegstange­tje

belgische ruitenwisser*­
t0mm1e
Werkzaam bij Appic, Partyflock
Zitten teveel dezelfde letters in (veel a's en e's) ..­ dus makkelijk
autobandventieldopjeverpakkingselastiekje
Jakuza
Artiest Jakuza
Winkelwagent­jeswieletjes­verkoperscon­ventiepresen­tatorenkamer­koffiekandek­sel
Contactlensvloeistofflesjesdopjesfabrikant.­
xenofobie:)
autoradiocas­setterecorde­rfabrieksman­agerbureaust­oelleuningve­rstelknopjer­eparateurass­istentbijeen­komstrecepti­edrankjeserv­eersterschor­tnaaisternaa­imachinefabr­ikant
bypassoperatie of hyposensibilisatie
:D