Partyflock

Nieuw planeet achtig object ontdekt

 
Forumonderwerp · 19930
Pluto's planetary status is under threat following the discovery by Caltech astronomers of an object more than half Pluto's diameter in the Kuiper Belt. This belt is the collection of primordial icy bodies that circles our Sun beyond the orbit of Neptune and represents the "leftovers" of planetary formation.

"This helps to displace the opinion that Pluto is a planet," says Brian Marsden of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, who thinks Pluto is instead the largest Kuiper Belt object found so far.

The size of the new object, named Quaoar, was measured by the Hubble Space Telescope. It is about 1250 kilometres in diameter, making it the largest object found in the Solar System since Pluto itself in 1930.

Astronomers have identified several hundred other Kuiper Belt objects since the first was discovered in 1992. After Quaoar, the next largest objects have diameters of about 900 kilometres.


Dark and dirty

Mike Brown and Chad Trujillo of Caltech first spotted Quaoar in June after months of surveying the Kuiper Belt with an automated 1.2-metre telescope. They announced their discovery on Monday at the Division of Planetary Sciences meeting in Birmingham, Alabama.

The new object follows a circular orbit about 6.3 billion kilometres from the Sun, 1.8 billion kilometres beyond Neptune. Most other Kuiper Belt objects are clustered in the same region, Brown told New Scientist. Pluto and some others follow elliptical orbits that range from inside Neptune to outside Quaoar.

Separate infrared observations confirmed the Hubble estimate of Quaoar's diameter, and showed the object reflects 10 per cent of the sunlight that reaches it. "It's dark, dirty ice," Brown says.

The half rock, half ice object has been made dark by faint ultraviolet light that over the 4.5 billion year life of the Solar System has slowly turned organic compounds into a dark tar

Bigger to come

In contrast, Pluto reflects 60 percent of incident light because its orbit takes it enough closer to the Sun, meaning its ices evaporate and recondense on the surface as a white layer.

The survey is not yet complete, and bigger objects may remain to be found. "I would be willing to bet we find something as large as Pluto," says Brown. Like Marsden, he regards Pluto as the largest Kuiper Belt object, but he says whether it should be called a planet "is not a scientifically interesting question".

He is more interested in seeing if anything formed further than about 7.5 billion kilometers from the Sun. Several groups have looked, he says, but "so far everybody has come up blank".

­[img]http://imgsrc.stsci.edu/op/pubinfo/PR/2002/17/ind/0217b3.jpg[/img]­[img]http://imgsrc.stsci.edu/op/pubinfo/PR/2002/17/ind/0217b1.jpg[/img]
Composite of 16 separate exposures resulting in the trail of the KBO against the sky.

­[img]http://oposite.stsci.edu/pubinfo/PR/2002/17/ind/0217b2.jpg[/img]
­[img]http://science.nasa.gov/headlines/y2002/images/newworld/comp_strip.jpg[/img] :)
laatste aanpassing
Zekers interessant...­ al jaren zoekt men naar "­Planet x"­ en heeft men deze dus gevonden
Ja sjezus het is engels:@

Duurt mij te lang hoor :S
Je bent toch geen retard :D
Nee.............LUI!­!!!!!!!!!!!
ik vind het ook interesant hoor Alex
als het nederlands was kom ik nog wat begrijpen :S
ja en een bigmac komt van de planeet Donalds af
Kinkybinky dank u voor uw intelligente bijdrage lul ;)

anyway voor de retards die geen engels kunnen :Dhebben ik een online vertaler erop losgelaten omdat ik TE LUI ben om alles weer over te gaan typen in het NL

Pluto planetair statuut zit onder dreiging volgend naar de vondst tegen Caltech sterrenkundige van een voorwerp ruim helft Pluto middellijn ter naar de Kuiper Riem.­ Zulks riem is het verzameling van primordial ijzig lijken welk rondte onze Zonneschijn voorbij naar de oogkas van Neptunus en treedt op in de plaats van naar de "­ restje "­ van planetair vorming.­ zulks steun voor verplaatsen naar de zienswijze welk Pluto zit te zwerfster says Brian Mars van naar de Oogsttijd Smithsonian Midden voor Astrophysics , wie vinden Pluto zit in plaats daarvan naar de grootscheeps Kuiper Riem voorwerp stichten zover.­ Naar de spanwijdte van naar de opkomend voorwerp , heet Quaoar , watertje plechtig tegen naar de Spektakel Wereldruim Verrekijker.­ Is het zowat 1250 kilometer ter middellijn , vervaardiging op naar de grootscheeps voorwerp stichten ter naar de Zonnestelsel waar Pluto zichzelf ter 1930.­ Sterrenkundige zijn identificatiecode verschillend honderdtal andere Kuiper Riem voorwerp waar eerstgenoemde watertje ontdekken ter 1992.­ Over Quaoar , naar de volgende grootscheeps voorwerp zijn middellijn van zowat 900 kilometer.­ Somber en vuilak Mike Bruin en Tsjaad Trujillo van Caltech voorste gevlekt Quaoar ter Zomermaand over maand van landmeting naar de Kuiper Riem van een automatiseren 12- versmaat verrekijker.­ Zij kennis geven van hun vondst voort Maandag ter naar de Verdeling van Planetair Wetenschap zitting ter Birmingham , Albast.­ Naar de opkomend voorwerp volgt te rondschrijven oogkas zowat 63 miljard kilometer vanuit naar de Zonneschijn , 18 miljard kilometer voorbij Neptunus.­ Meest andere Kuiper Riem voorwerp zitten wis ter idem streek , Bruin told Opkomend Wetenschapper.­ Pluto en sommige anderen volgen elliptisch oogkas welk verspreidingsgebied vanuit te Neptunus voor uitwendig Quaoar.­ Separaat infrared waarneming verstokt naar de Spektakel taxatie van Quaoar's middellijn , en vlaag naar de voorwerp weerspiegelen 10 via cent van naar de zonlicht welk haalt op.­ It's somber , vuilak ijsje ,"­ Bruin says.­ Naar de helft rots , helft ijsje voorwerp heeft geweest gemaakte somber tegen zwak ultraviolet zwak welk tegenover naar de 45 miljard jaartal leven van naar de Zonnestelsel heeft zachtjes werden organisch samenstelling te te somber zeerot Grotere voor kom mee Ter tegenstelling , Pluto weerspiegelen 60 rente van voorval zwak want zijn oogkas neemt op voldoende zuinig voor naar de Zonneschijn , zin zijn ices vervluchtigen en recondense voort naar de oppervlakte zoals te wit stratum.­ Naar de schouw zit niet toch volslagen , en grotere voorwerp mei verblijven voor zitten stichten.­ mij zou vrijwillig voor weddenschap wij vondst iets zoals wijd zoals Pluto says Bruin.­ Zoals Mars , hij tel Pluto zoals naar de grootscheeps Kuiper Riem voorwerp , slechts hij says of op moeten zitten genaamd te zwerfster "­ zit niet te scientifically interessant vraag ".­ Hij zit meerder geļnteresseerd ter ziende wanneer iets vroeger vervolgens dan zowat 75 miljard kilometer vanuit naar de Zonneschijn.­ Verschillend groepen zijn uiterlijk , hij says , slechts "­ zover iedereen heeft kom mee opwaarts wit ".­

Dus de helft van deze vertaling slaat nergens op maar toch...
Hehe idd , hier kom je nog moeilijker door dan door die engelse vertaling...­
Maar Alex , je zegt ze hebben deze dus waarschijnlijk gevonden , "­planeet X".­

Alles in het artikel wijst er toch juist op dat het tot de kuiper gordel behoort?
Dus niet de tiende planeet.­
Daarom staat er ook in de topic titel Planeet Achtig ;)

Maar anyway na jaren is er ook nog steeds de discussie of Pluto nou wel of niet een planeet is... dus tjah...

Dit is natuurlijk wel PLanet X waar men al jaren naar op zoek was... Maar of het echt om een feitelijke planeet gaat... tijd zal het leren
Dat ligt natuurlijk gewoon aan hoe je een planeet definieerd!
En daar is de wetenschap dus blijkbaar niet over uit ;) denk dat Pluto en Planet X... op een schaduwgrens liggen
Krankheimer
Werkzaam bij Puinzooi
Artiest Cup-a-core
er is aangenomen dat die planeet-achtig opject genaamt "­Quaoar"­ afkomstig is van de Ola-planeet.­ Quaoar is een ijs-rotsachtige planeet.­ om presies te zijn Vanille-ijs-rota achtige planeet.­
Wanneer ik bij de esa werk zal ik er wel een missie nartoe plannen :)

Tegen die tijd plasma motoren dussuh da komt wel goed...
laatste aanpassing
En daar hebben we de CLIT master met zijn strakke opmerkingen altijd :D
Jahw mAn We Zijn ER
nee, je kan niet landen !!! stel dat ik er met de cup-a-shuttle zou landen, dan zou de hitte van mijn stuwraketten de planeet doen smelten.­
met een parashut kan ik ook niet springen want in de ruimte heerst het virus: gewichteloosheid.­
wat ben ik blij dat er geen wind in de ruimte is zeg.­als dat virus ook op aarde zou leven zou ik met een beetje wind neit meer op tijd op me werk kunnen komen.­
laatste aanpassing
HEHE Kan dat gewoon niet meer volgen KLITJE :D
nou kijk. ikkom van de cup-a-soup planeet. wij transporteren ons doormiddel van de cup-a-shuttle.
Als we intergalictaire reizen maakten deden we dat altid door middel van een wormgat.. De willebrotSjamanen begeleide ons altijd op telephatiese wijze.

http://party.snt.utwente.nl/index.php?SECTION=forum;ACTION=showtopic;TOPICID=13812
laatste aanpassing
Maar ik ben nog op de brommer...hahahaha ;)
Wat Klitje? heb je wormen in je GAT :D
laatste aanpassing