Partyflock

tralalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 
Forumonderwerp · 19148
Euh ik weet hem.... SMURFENLIED.. HAHaha :D
Noizefucker 29 september 2002 23:12
*lalalalalaaaaaaaaaaaaa*

----

LaaaLaaaLand??
ta ta taaaaaaaaaaaaa ta ta taaaaaaaaaa (the A team)... lig ik s nachts wakker van... ta ta taaaaa ta ta taaaaaaaaaaaaaaaa!
tatatatataaaaaaaaaaaaaa taaaaaaaaa laaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalalalalalalalalala
lalalalalaaaaaaaaaaaaalalalalalalaaaaaaaaaaaaaa
taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

tatutatutatutatatutatatut