Partyflock

Retourvlucht voor gepakte drugskoeriers

 
Forumonderwerp · 18790
DEN HAAG, 21 SEPT.­ Drugskoeriers van buiten Nederland worden hier niet langer berecht.­ Ze worden met een dagvaarding op zak teruggestuurd naar het land van herkomst.­ Ook zijn ze gedurende tien jaar ongewenst vreemdeling.­

Minister Donner (Justitie) heeft dit gisteren bekendgemaakt. De maatregel gaat per 1 oktober in. De maatregel is nodig, aldus Donner, omdat er nog steeds veel meer bolletjesslikkers worden opgepakt dan er celcapaciteit beschikbaar is. ,,Ondanks de noodwet hebben we geconstateerd dat we vastlopen'', aldus de minister gisteren na afloop van de ministerraad.

De maatregel geldt voor ruim tweederde van de op Schiphol aangehouden bolletjesslikkers. Het gaat om koeriers met een 'gewone' hoeveelheid cocaïne. Donner wilde niet zeggen hoeveel dat precies is, want ,,dan gaat iedereen net iets minder slikken''. Drugskoeriers met grotere hoeveelheden worden nog steeds in Nederland berecht.

Volgens Donner hebben de bestaande 'pre-flight' controles op de Nederlandse Antillen ertoe geleid dat veel bolletjesslikkers nu van elders naar Nederland proberen te komen. Veertig procent van de op Schiphol aangehouden bolletjesslikkers komt inmiddels van buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Met name het aantal koeriers uit Afrika en de Oost-Europese landen neemt toe.

Donner overlegt de komende week met zijn ambtgenoten van de Nederlandse Antillen en Aruba over een aanscherping van de maatregelen om drugskoeriers op te pakken en te berechten. Bovendien wordt per 1 oktober van de Antilliaanse autoriteiten verwacht dat ze hun eigen bolletjesslikkers gaan vastzetten. Daartoe wordt het aantal cellen vergroot.

Misdaadbestrijders op de Antillen reageren met gemengde gevoelens op de maatregel. Ze verwachten een toename van inbraken en overvallen wanneer de teruggekeerde bolletjesslikkers andere bronnen van inkomsten zullen zoeken.

,,Straks komen er dus iedere dag dertig à veertig betrapte drugskoeriers gefrustreerd terug naar Curaçao. Die hebben een forse schuld bij de drugsorganisatie die ze de bolletjes leverde. Zij zullen alsnog moeten gaan afbetalen'', voorspelt een douanier.

Om meer bolletjesslikkers op te sporen, wordt op de vliegvelden in Nederland, op de Antillen, Aruba en in Suriname scanapparatuur geplaatst.

In de vierde voortgangsreportage Druggsmokkel Schiphol, die gisteren in de ministerraad werd goedgekeurd, schijft Donner dat de huidige berechting van drugskoeriers in Nederland een ,,onevenredige belasting dreigt te vormen voor de gehele justitiële keten''. De minister verlegt daarom de aandacht van de smokkelaars naar het in beslagnemen van de drugs. ,,Ik moet me meer op de stof en minder op de personen richten''. Volgens hem bekommeren ook de criminele organisaties zich vooral ,,om de hoeveelheid drugs die de plaats van bestemming bereikt en minder om het lot van het schier onbeperkte potentieel aan smokkelaars''.

In Nederland zelf wordt het aantal cellen voor drugskoeriers op het ogenblik uitgebreid tot 1.031, waarvan er inmiddels 589 zijn gerealiseerd. Alleen al dit jaar werden op Schiphol 1.311 drugskoeriers aangehouden, tegen 800 in 2000 en 1.223 vorig jaar.

Op basis van een noodwet, die eerder dit jaar van kracht werd, kunnen bolletjesslikkers buiten de reguliere gevangenissen om worden vastgehouden en worden meerdere gevangenen in één cel geplaatst. De CDA-minister verwacht dat zijn maatregelen ,,de druk op de detentiecapaciteit enigszins verlichten''.

Donner verwacht niet dat de gevoelens van rechtvaardigheid in Nederland worden aangetast door het heenzenden van drugskoeriers zonder ze hier te berechten. Hij gaat ervan uit dat drugshandel in veel landen strafbaar is en dat drugskoeriers in hun land van herkomst zullen worden vervolgd.

Het plan kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Van de coalitiepartijen is alleen de VVD fel tegen.
laatste aanpassing
Ik weet niet waarom er zo'n ophef over dit soort drugskoeriers wordt gemaakt.­ Ze zorgen met elkaar nog niet eens voor 1% van de totale hoeveelheid coke, die Nederland binnen komt.­
Ik zou zeggen, stuur ze maar terug met een dagvaarding.­ En begin een keer serieus na te denken of je niet beter Drugs in zijn algemeenheid moet legaliseren, want van het kat en muis spelletje dat politie e.­d.­ met Dealers e.­d.­ voert wordt niemand iets wijzer.­
Het is een eenvoudige questie van vraag en aanbod, waar je als regeringzijnde niets aan kan doen.­ Punt