Partyflock

Enschede wil 7 ton voor afblazen AZC

 
Forumonderwerp · 1175792
Enschede heeft een rekening van 700.000 euro ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeente wil het geld terug dat is uitgegeven voor de voorbereiding van een AZC. Dat centrum bleek overbodig toen het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam in de loop van 2016 afnam.

De rekening is onderbouwd met facturen en geschreven uren. Het grootste deel van de claim gaat volgens RTV Oost om personeelskosten. Ook wil Enschede het geld terug dat is uitgegeven aan bijeenkomsten om draagvlak te creëren onder de bevolking en de kosten van de voorbereidende werkzaamheden op het terrein tussen Enschede en Glanerbrug.
Protest

De aangekondigde komst van het AZC in Enschede leidde destijds tot fel protest onder de bevolking. Er is een aantal bijeenkomsten gehouden waarbij politie werd ingezet.

Deze week bereikte staatssecretaris Dijkhoff een akkoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over een compensatieregeling voor afgeblazen plannen voor asielzoekerscentra. Volgens de VNG zijn ruim honderd plannen geannuleerd.

BronG
Zit daar het smartengeld bij in van de teleurgestelde overgangsdru­ppelkutgeite­nwollensokke­nwelkomvluch­telingzingen­de wentelteefjes?
Vluchtelingen en asielzoekers welkom!
Uitspraak van Onrustig&Ongeduldig op zaterdag 25 februari 2017 om 22:50:
Bij jou thuis?

Nee genoeg huurwoningen op a locaties, deze mensen hebben zo veel meegemaakt die moeten voorrang krijgen.
En ook wel een startkapitaal meegeven, anders moeten ze op beton zitten
En natuurlijk een partij Oost-blok hoeren voor ze kopen zodat ze allemaal ook een vriendin kunnen krijgen.­