Partyflock
 
Forumonderwerp · 1047073
­

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

 
http://www.­opinieleiders.­nl/techlog/pivot/entry.­php?id=­5565

Psychiater.­nu heeft vermoedelijk een psychiater nodig
Op NUjij.­nl kwamen wij een reactie tegen van gebruiker Dokelaar. Het was ongetwijfeld een reactie van een stuitende domheid, want vooral in dat soort gevallen mogen wij graag even naar het profiel van de desbetreffende respondent kijken, om de gedachten te bepalen. Welnu, in dit geval dachten wij aanvankelijk met een doorsnee zweefkees te maken te hebben:
"De psyche is een direct exponent van de bron van het leven. De waargenomen processen in de hersenen zijn een gevolg van iets dat met de wetenschap onmogelijk meetbaar of waarneembaar is, en geen oorzaak voor psychische problemen.
We hebben neurologen voor kennis van de hersenen en voor psychische problemen heb je een psychotherapeut nodig."

Aangezien wij niet zo erg in psychotherapie geloven en er bovendien van uitgaan dat processen in de hersenen best eens de oorzaak van psychische problemen zouden kunnen zijn, waren wij het met deze text niet zo erg eens.
Verder zouden wij denken dat je voor psychische problemen eerder een psychiater nodig hebt dan een psychotherapeut, aangezien een psychiater volgens ons in ieder geval nog een echte arts is die ervoor heeft doorgeleerd en een psychotherapeut niet. Aangezien Dokelaar verwijst naar www.psychiater.nu zijn wij daar even gaan kijken.

Welnu, daar werden wij niet vrolijk van. "Psychiater.nu - Het laatste nieuws over de psychiatrie!", luidt de titel, maar bij vluchtige beschouwing van de voorpagina kregen wij sterk de indruk dat het vooral gaat om een webzijde die sterk, om niet te zeggen geheel, tegen de psychiatrie gekant is. "Arjan Dokelaar heeft iets tegen de psychiatrie", had er beter kunnen staan. Een van de titels op de voorpagina luidt bijvoorbeeld 'Psychiatrie: de ware initiator van de holocaust'. Tsja.

Op de webzijde wordt Arjan Dokelaar als volgt omschreven:

"Arjan Dokelaar
Arjan is sociaal medewerker van beroep en houdt zich voornamelijk bezig met het schrijven van artikelen en het plaatsen van nieuws berichten."

Geen idee wat een "sociaal medewerker" is of doet. Verder is er nog ene Susumu Harimoto:
"Susumu Harimoto
Susumu is ons eerste team lid met een wetenschappelijke achtergrond. Susumu zal zich voornamelijk bezig houden met het schrijven van artikelen."

"Een wetenschappelijke achtergrond". Welke? Op de foto die erbij staat, draagt hij een veiligheidsbril, zo te zien. Maar ja, wat betekent dat?
Op verschillende plekken op internet wordt Arjan Dokelaar in verband gebracht met Scientology. Zelf ontkent hij daar iets mee te maken te hebben. In dat kader is het stukje 'Nieuwsbank discrimineert op basis van eigen idealen' wel grappig. Hierin doet een kennelijk gefrustreerde Arjan Dokelaar zijn verongelijkte verhaal over Nieuwsbank, dat gemeen tegen hem geweest is, door zijn stukjes niet te plaatsen. Hij citeert een mailtje en dat doen wij hier nu ook even:

"Beste Arjan Dokelaar
In reactie op jouw schrijven van 21-08-2008 18:50
> Beste Nieuwsbank,

> Ik wilde hierbij graag informeren wat er met mijn artikelen is
> gebeurd. Ik heb gisteren 2 artikelen ingezonden onder de naam
> Psychiater.nu, maar ik heb geen bevestiging van ontvangst of
> publicatie ontvangen op mijn e-mail adres arjan@psychiater.nu.

De beide berichten zijn door de redactie van Nieuwsbank geweigerd.

Het eerste bericht, De doofpot van het ‘Strattera schandaal’, is geweigerd omdat het geen persbericht is maar een (kwalitatief slecht) journalistiek product (zonder hoor en wederhoor). Nieuwsbank is uitsluitend bedoeld voor persberichten, dat wil zeggen berichten uit primaire bronnen. Dat betekent dat over de onderhavige kwestie alleen persberichten van de vereniging Balans voor plaatsing bij Nieuwsbank in aanmerking zouden komen.

Het tweede bericht is geweigerd omdat het een reclamepraatje was voor een nieuwe website waarin een groot aantal vragen onbeantwoord bleven. Zoals:
- Zijn de medewerkers van psychiater.nu dezelfde als die meegewerkt hebben aan de verdwenen website psychiatrie.nu?
- Waarom is de site psychiatrie.nu opgeheven?
- Is het waar dat enkele of alle medewerkers van psychiater.nu leden zijn van de Scientology Church?
- Is het waar dat psychiater.nu door de Scientology Church wordt gebruikt als dekmantel om haat te zaaien tegen psychiaters, zoals passend in de ideologie van deze kerk?

> Is het wel toegestaan om nieuwsberichten die te maken hebben met de psychiatrie in te zenden?

Nee, wij plaatsen alleen persberichten. Persberichten definieren wij als berichten bestemd voor de pers, afkomstig van een primaire bron.

Met vriendelijke groet,
Redactie Nieuwsbank
Jan Halkes

N\I\E\U\W\S\bank
interactief Nederlands persbureau"

Wij vinden die vragen wel interessant, maar Arjan Dokelaar maakt zich er boos over. Hij noemt ze: "[...] vragen met een persoonlijk tintje die duidelijk maakte hoe dhr. Halkes over bepaalde dingen dacht…"(Spelfout voor rekening van Arjan Dokelaar). Wat hij bedoelt met "een persoonlijk tintje" ontgaat ons volkomen.
Jan Halkes reageerde op 22 november als volgt:

"Arjan Donkelaar leest mijn bericht niet goed. Het persbericht is geweigerd omdat het een advertentiepraatje was. Punt. Nieuwsbank wil dat een persbericht meer is dan dat, dat er ook vragen worden beantwoord die onvermijdelijk bij journalisten komen bovendrijven. In dit geval zijn dat vragen over de Scientology Kerk omdat wat Psychiatrie.nu destijds en Psychiater.nu nu propageert naadloos past in de ideologie van die kerk. Met discriminatie heeft dat niets te maken. Had de heer Donkelaar mijn vragen beantwoord in een nieuwe versie van zijn persbericht dan zou dat zonder meer geplaatst kunnen worden. Overigens deed ook de eerste reactie van de heer Donkelaar op mijn afwijzing, nl. dat hij aangifte zou doen bij de politie wegens discriminatie, mij direct weer aan de methodes van de Scientology Kerk denken."
In zijn reactie op deze reactie van Halkes ontkent Dokelaar opnieuw dat hij iets met Scientology te maken heeft, waarbij hij blijk geeft van een bovenmodale kennis van Scientology en vervolgens beweert zich niet in Scientology verdiept te hebben. Hm. Dat zal dan wel een definitiekwestie zijn:
"Ten eerste, het is Dokelaar ;)
Wat betreft mijn persbericht, het was niet bedoeld als advertentie praatje... Het was bedoeld als een korte presentatie van de doelstelling van de website.

Maar goed, het wordt een eindeloze discussie zo.

Ik vind het gewoon onbehoorlijk dat u dergelijke suggestieve vragen durft te stellen want het lijkt mij onzin dat haatzaaien tegen psychiaters de ideologie van de Scientology Kerk is.

Het lijkt mij eigenlijk eerder dat u degene bent die 'haat'. Haat jegens de Scientology Kerk wel te verstaan.

En volgens mij vergist u zich nog eens wezenlijk ook. De CCHR is oorspronkelijk opgericht door Prof. Dr. Thomas S. Szasz en wordt alleen gefinancierd door Scientology dus de link Psychiatrie -> Scientology die je legt lijkt me ongegrond. Of misschien mis ik zelf iets. Ik heb me namelijk niet echt verdiept in de Scientology en begrijp ook niet waar die anti-Scientology haat vandaan komt bij veel mensen."

Vervolgens gaat Fernand Haesbrouck zich er nog even mee bemoeien, maar dat is hier niet ter zake.
Uit de discussie 'Een uitzending over de psychiatrie?' krijgen wij de indruk dat Arjan Dokelaar van dat forum afgeschopt is omdat hij zijn eigen webzijde zat te spammen. Dom van hem. Ook hier valt het woord Scientology weer.

Wikipedia heeft de webzijde www.psychiater.nu in de ban gedaan, blijkt uit het volgende bericht op NUjij.nl:

"Wikipedia doet Psychiater.nu in de ban
Wikipedia voorziet in een online encyclopedie waar de gebruikers kunnen helpen met het aanmaken en onderhouden van de artikelen. Dat dit bij sommige gevoelige onderwerpen zoals bijvoorbeeld de psychiatrie wel eens fout kan gaan dat blijkt uit het feit dat Psychiater.nu verbannen is omdat het vermeend gelieerd zou zijn aan Scientology, en daarom niet neutraal zou zijn en haat zou zaaien tegen psychiaters..."

Dit bericht verwijst naar Wikipedia doet Psychiater.nu in de ban op www.psychiater.nu en is geplaatst door iemand die zich 'Ace of Babes' noemt en in wien een aantal NUjijers Arjan Dokelaar vermoeden. Wij zijn zelf niet actief in of op Wikipedia, maar begrijpen dat er aan een ban aldaar wel een en ander vooraf gaat. Overleg, bijvoorbeeld.
Op partyflock.nl kwamen we nog tegen: 'Arjan dokelaar = sekteleider', maar daar werden we niet veel wijzer van. Op de desbetreffende webzijde heeft Arjan Dokelaar inmiddels de status: "verwijderd". Waarom dat zo is, staat er niet bij.

Al bij al krijgen wij sterk de indruk dat Arjan Dokelaar niet iemand is met wien wij vriendjes zouden willen worden of zouden willen discussiëren over psychiatrie. Of Scientology.

Oftwel Arjan Dokelaar..

(reactie van iemand)

Ik twijfel erg aan de oprechtheid van Ace of babes. Ace of babes is van de scientology ook al geeft hij dat zelf niet toe. De website waar hij voordurend naar linked is geregistreerd door ene Mitch Plat (publiekeopinie@gmail.com) en in een oude usenet post zegt hij:

De website heeft dus niets maar dan ook niets met Scientology van doen.
De DVD gerealiseerd door de CCHR is van zeer hoge qualiteit en zeer
neutraal. Er worden meer als 160 hoogleraaren, artsen, psychiaters en
andere prominenten geïnterviewed.

enneh:
The Citizens Commission on Human Rights (CCHR; also sometimes known as the Citizens Committee on Human Rights) is an advocacy group established in 1969 by the Church of Scientology and psychiatrist Thomas Szasz

hoezo geen banden met de scientologykerk?

Arjan Dokelaar niet zuiver op de graad
Of Arjan Dokelaar van 'Psychiater.­nu' nu wel of niet van Scientology is (zie 'Psychiater.­nu heeft vermoedelijk een psychiater nodig'), doet er eigenlijk niet toe.­ Misschien dat de anonimi van 'Taartenlollies' zich daar eens in kunnen verdiepen.­ Wij hebben, uit pure nieuwsgierigheid, 'psychiater.­nu' aan ons RSS-lezertje toegevoegd, zodat we er niets van hoeven te missen.­ Vandaag bracht genoemde webwerf een bericht onder de kop 'Psychiaters bepleiten hersenpepmiddelen voor kinderen'.­
Arjan inmiddels een beetje kennende, verwachtten wij natuurlijk een negatief verhaal, want alles wat psychiaters doen, is slecht, volgens Arjan.­ En onze verwachting kwam uit.­ Wij zijn echter geoefende internetgebruikers en kennen de werkwijze van collega Stommeling Jones, om maar eens iemand te noemen die het, zij het in zijn geval onder het mom van satire, niet altijd even nauw neemt met de waarheid en een overtrokken suggestie in de kop niet uit de weg gaat.­ Vandaar dat we even verder gekeken hebben dan eerdergenoemd stukje lang was.­ Er werd een bron genoemd.­ Dus wij daarheen.­

'Geheugenpil bevordert prestaties', was de kop die de bron (HLN.­BE) erboven had gezet.­ Dat klinkt meteen al anders.­ In het hele stuk, wat overigens niet zo lang is, is geen psychiater te vinden en zelfs niemand die het gebruik van de "­twee geneesmiddelen, waarvan de uitwerking wordt beschreven als 'kennisverruimend'"­ bepleit.­ Wel wordt er gezegd dat er best eens veel vraag naar zou kunnen zijn:

"­[...­] de voordelen zijn onmiskenbaar.­ Want we zijn nu eenmaal niet altijd in topvorm.­ Na een slapeloze nacht met een huilende baby of na een lange nachtvlucht zouden veel mensen baat hebben bij iets waardoor ze helderder kunnen denken.­ Het is niet verboden om energiedrankjes te gebruiken met veel cafeïne.­ Het effect van de nieuwe geneesmiddelen verschilt daar niet zo vreselijk veel van."­
Waar haalt Arjan Dokelaar de kop boven zijn versie dan vandaan? Welnu: Arjan Dokelaar heeft het opportuun geacht een paar dingetjes toe te voegen.­
De eerste alinea luidt bij HLN.­BE:

"­Verschillende farmabedrijven leggen momenteel de laatste hand aan medicamenten die het geheugen versterken, zo meldt de Sunday Times.­ Die middelen zouden niet alleen Alzheimerpatiënten baat brengen, maar ook jongere mensen kunnen helpen om beter te presteren op het werk of bij de studie."­
Bij Psychiater.­nu lezen we, en we hebben Arjan's toevoegingen vetgedrukt:
"­Verschillende farmaceutische bedrijven leggen momenteel de laatste hand aan medicamenten die het geheugen gaan versterken en andere hersenfunctionaliteiten gaan oppeppen, zo meldt de Sunday Times.­ Die middelen zouden niet alleen Alzheimerpatiënten baat gaan brengen, maar ook kinderen kunnen gaan helpen om beter te presteren op school of bij de studie."­
Bij "­Sunday Times"­ heeft hij weliswaar een skakel aangebracht, maar helaas niet naar het bedoelde artikel.­ Of dat opzet is, weten we niet.­ Vervolgens krijgen we van Arjan een extra stukje text, geheel gratis en voor niets:
"­De door de Britse overheid gefinancieerde denktank Futurelab voorspelt dat kinderen binnen 1 generatie op recept cognitieve pepmiddelen zullen slikken.­
The Academy of Medical Sciences heeft de ministers reeds geadviseerd dat het gebruik van dergelijke medicijnen - algemeen bekend als Cogs - op korte termijn zo wijdverbreid zal zijn dat het zal moeten worden gereguleerd.­

Futurelab heeft het concept een stap verder genomen en waarschuwt Britse scholen om voorbereid te zijn om kinderen die slechter presteren op school van dergelijke medicijnen te voorzien om ervoor te zorgen dat ze niet achter raken op kinderen die zeer goed presteren."­

Hm.­ Dit stuit ons tegen de borst.­ Als je dan als bron HLN.­BE noemt, vertel er dan even bij wat je niet aan je bron ontleend hebt, dat is wel zo netjes.­ Maar: Arjan heeft zowel bij 'Futurelab' als bij 'The Academy of Medical Sciences' een skakel aangebracht.­ Fluks doorgeklikt dus.­ Helaas: beide skakels leiden alleen naar de voorpagina's van de webwerven in quaestie en wij hebben er zo gauw niets van belang kunnen vinden.­ Op deze manier doorverwijzen is ofwel heel dom van Arjan, ofwel niet netjes.­ Wij houden het op het laatste, want wij denken dat hij het expres gedaan heeft.­ Wij willen nog net niet zo ver gaan hem er van te beschuldigen dat hij alles uit zijn duim gezogen heeft, maar we houden wel ernstig rekening met de mogelijkheid.­
De tweede alinea luidt bij HLN.­BE:

"­Kennisverruimend
Het gaat om twee geneesmiddelen, waarvan de uitwerking wordt beschreven als 'kennisverruimend'.­ Ze zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die kampen met geheugenverlies dat wordt veroorzaakt door hun leeftijd.­ Maar neuroloog Steven Ferris, een vroeger lid van de gezaghebbende Amerikaanse FDA, die nieuwe geneesmiddelen moet (goed)keuren voordat ze op de markt komen, zegt "­geen reden te zien waarom ze over enkele jaren ook niet gewoon bij de apotheek te verkrijgen zijn als 'lifestyle drugs' voor iedereen die zijn of haar geheugen wil verbeteren"."­
Ook hier is Arjan aan het knoeien geslagen.­ De tussenkop wordt bij hem:Kennisverruimend resultaat.­ Hopseflops: een woord toegevoegd.­ Maar dan volgt:
"­De ultieme drugs voor kenniswerkers.­ Maar zijn de ‘medicijnen’ ook wel goed voor het komen tot belangrijke vernieuwing en daarmee het welzijn van mensen in de toekomst? Psychiaters kennende worden de schadelijke gevolgen weer eens danig gebagatelliseerd.­
Het gaat om twee geneesmiddelen, waarvan de uitwerking wordt beschreven als ‘kennisverruimend’.­ Ze zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die kampen met geheugenverlies dat wordt veroorzaakt door hun leeftijd.­ Maar neuroloog Steven Ferris, een vroeger lid van de gezaghebbende Amerikaanse FDA, die nieuwe geneesmiddelen moet (goed)keuren voordat ze op de markt komen, zegt “geen reden te zien waarom ze over enkele jaren ook niet gewoon bij de apotheek te verkrijgen zijn als ‘lifestyle drugs’ voor iedereen die zijn of haar geheugen wil verbeteren”."­

Ook hier zijn de toevoegingen niet tot een betrouwbare bron te herleiden.­ De volgende alinea van HLN.­BE wordt door Arjan vrijwel ongemoeid gelaten (met uitzondering van de tussenkop, die bij hem luidt 'Energiedrankje ook niet verboden'):
"­Energiedrankjes
"­Veel mensen vinden zo'n verbetering een onaangenaam idee, maar de voordelen zijn onmiskenbaar.­ Want we zijn nu eenmaal niet altijd in topvorm.­ Na een slapeloze nacht met een huilende baby of na een lange nachtvlucht zouden veel mensen baat hebben bij iets waardoor ze helderder kunnen denken.­ Het is niet verboden om energiedrankjes te gebruiken met veel cafeïne.­ Het effect van de nieuwe geneesmiddelen verschilt daar niet zo vreselijk veel van.""­
Hierna besluit HLN.­BE met:
"­Ritalin
Dat daar inderdaad vraag naar is, blijkt al uit het groeiende gebruik van Ritalin, ook in dit land.­ Barbara Sahakian, professor klinische neuropsychologie aan de universiteit van Cambridge, bevestigt dat "­we hier weliswaar geen cijfer op kunnen plakken, maar vast staat dat er steeds meer belangstelling bestaat voor dergelijke middelen".­ (belga/bf)"­
Arjan kan het weer niet laten en verandert de tussenkop: "­Ritalin groot succes".­ Ook van de text kan hij weer niet helemaal afblijven:
"­Dat er inderdaad vraag is naar hersenpepmiddelen voor kinderen, blijkt al uit het groeiende gebruik van Ritalin, ook in Nederland.­ Barbara Sahakian, professor klinische neuropsychologie aan de universiteit van Cambridge, bevestigt dat “we hier weliswaar geen cijfer op kunnen plakken, maar vast staat dat er steeds meer belangstelling bestaat voor dergelijke middelen”."­
Al bij al is het stukje zelfs in de versie van Arjan Dokelaar niet echt boeiend.­ Het vervelende is echter, dat niet iedereen de moeite zal nemen te doen wat wij net gedaan hebben, waardoor er te veel mensen zullen zijn die hem serieus nemen.­
Wij hebben ook nog de moeite genomen het oorspronkelijke stukje van de Times te zoeken en denken dat gevonden te hebben: 'Memory pills to help you get ahead'.­ Zoals u ziet (zolang deze skakel nog niet dood is, natuurlijk), wordt er in dat stukje ook geen enkele psychiater sprekend opgevoerd, noch wordt er gesuggereerd dat men de middelen anders dan op recept zou moeten gebruiken.­ Een woordvoerder van een van de fabrikanten zegt zelfs: “There are risks though.­ It can raise blood pressure, people shouldn’t do it.­”

Welnu.­ Vooralsnog geven wij Arjan Dokelaar niet het voordeel van de twijfel en zeggen wij dat hij ons niet zuiver op de graad lijkt.­ Tevens geven wij even door wat uw en onze captain zojuist in het voorbijgaan tegen ons zei: "­Waarom zou je eigenlijk zo veel tijd besteden aan zo'n overduidelijke halve zool?"­ Een goede vraag.­ Daar hadden we zelf aan moeten denken.­

http://www.prikpagina.nl/read.php?f=502&i=17198&t=17142 << ook interessant..

Hoe heet die andere ook alweer die hier ook constant psychiatrie topics opent??

Weet nog steeds niet helemaal wat ik ervan moet denken..
laatste aanpassing
 
Of bouwbedrijven..­ ik weet zeker dat die nog steeds flink frauderen.­ Noord-Zuidlijn die toch enkele tientallen miljoenen duurder wordt.­ Rijksmuseum dat aanvankelijk twee offertes had voor de gigantische verbouwing.­ Op het laatste moment trok er toch een van bouwbedrijven zich terug.­ De offerte die overbleef lag ver boven het budget, maar is toch aangenomen.­

Waarom richt je je niet op zulke misstanden?
ik vind het geweldig hoe jij directe vragen negeert Ace of Babes.........

psychiatrie.........daar zul je niet meer dan de patiënt zijn :D maar je loopt een loopbaan als politicus mis :lol:


geef nou gewoon eens antwoord ipv dat zweverige-om-de-brei-heen-gedraai ;)
Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 20:18:
Waarom richt je je niet op zulke misstanden?

Uitspraak van Tatatapatatatatatatetetetatatatatabanya op zondag 25 januari 2009 om 19:55:
Hij is geobsedeerd door die shit en kan nergens anders aan denken.­ Hij is zelf psychisch niet helemaal in orde.­

(Y)

Hij denkt volgens mij ook echt dat het iemand hier maar iets interesseert :lol: Fucking partysite :roflol: 999 van de 1000 mensen is het een raadsel waar die gast het over heeft.
 
Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 20:08:
En ja, met psychiater.­nu willen we 'de andere kant van de medaille' laten zien, dus wel durven zeggen waar het op staat en links durven leggen.­

Fijn, dan doe dat daar dan.. Zie je nu nog steeds niet in dat men hier op pf (staat voor: PARTY-flock) daar niet op zit te wachten? Je hébt toch je eigen site?? Als men de behoeft heeft om de zogenaamde "andere kant van de medaille" te lezen dan vinden ze jouw site heus wel..


Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 20:08:
En elke reactie wordt geplaatst, ook anti-scientology berichten (indien ze serieus zijn)

En jij bepaalt natuurlijk wat serieus is..
Uitspraak van Tijgertjuh** op zondag 25 januari 2009 om 20:18:
psychiatrie.........­daar zul je niet meer dan de patiënt zijn maar je loopt een loopbaan als politicus mis

weer een karikatuur erbij :lol:
 
Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 20:16:
Reactie van Robert Whitaker

Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 20:16:
Reactie van Robert Whitaker:


Dear Arjan,

Good God, no. I made a mistake once of giving an interview to CCHR, which I deeply regret. Scientology is a cult. So no, I have NOTHING to do with Scientology.

Bob
 
oh ja sorry.. :vaag: snap het al..
laatste aanpassing
 
:vaag:
laatste aanpassing
Uitspraak van inactief op zondag 25 januari 2009 om 20:27:
Wie stelt de vragen, wie geeft er antwoord?? Snap er geen zak van..­

B) wel wakker blijven he :D

ik vroeg hem iets hoor :P


Uitspraak van Tijgertjuh** op zondag 25 januari 2009 om 19:32:
.............­en denk jij dat jij erg geloofwaardig bent??

Uitspraak van Tijgertjuh** op zondag 25 januari 2009 om 19:32:
waarom val je op een party site mensen lastig met psychiatrische lulkoek?? ik denk dat andere sites/forums of chatprogramma's zich daar beter voor lenen dan partyflock

:P
 
Uitspraak van Tijgertjuh** op zondag 25 januari 2009 om 20:31:
wel wakker blijven he

:$ Ik las over iets heen..
 
Hmm ace of babes geeft geen antwoord dus ik heb gelijk :)

this one goes out to you!

laatste aanpassing
Uitspraak van inactief op zondag 25 januari 2009 om 20:35:
Ik las over iets heen..­

we hadden het niet over de zelfde vraag :P
Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 19:08:
die site is van een ex-sekte lid die mij verdenkt lid te zijn van de Scientology sekte..

Hij ziet overal complotten tegen de psychiatrie... Hij stalkt mij op sites als nujij en plaatst in elk bericht dat ik plaats een link naar deze berichten :S

Maar ik heb hem al gezegd en duidelijk gemaakt, laat die psychiaters dan eens zien dat ik geen gelijk heb en dat ik leugens over vertel. Want begrijp dit goed: het is in Nederland zwaar strafbaar om mensen van noodzakelijk geachte hulp af te houden en zeer zeker leugens over een medische professie te publiceren op een website zodat mensen raar gaan denken over artsen.

ELKE ANDERE ZICHZELF RESPECTERENDE ARTS zou tot harde acties overgaan. Maar niet de psychiaters. Die houden zich stil.

Psychiaters durven niets, want dan gaan mensen vragen stellen en dat willen ze liever niet....

Lees hier maar eens: http://www.psychiater.nu/psychiaters-houden-zich-stil.html

Je kunt maar 1 conclusie trekken, de informatie die ik geef over psychiaters is voornamelijk correct.

lul niet, je bent gewoon een zieke geest, gewoon stront vervelend, ga lekker bij nu.nl werken ofzo :looser:
 
Geen wonder dat hij er telkens omheen lult, als je aan geeft dat je zijn kritiek op de psychiatrie deels onderkent, maar dat de manier waarop hij deze kritiek uit, zijn eigen ruiten alleen maar in gooit.­

Het gaat hem helemaal niet om het bestrijden van misstanden in de psychiatrie, maar aan het binnenhalen van geld voor Scientology.­ Hij beweerde toch ook een keer dat ie voordat zijn ouders hem lieten opnemen, hij meer dan 12 uur per dag werkte en met enkel het gebruik maken van zijn computer, 5.­000 euro per maand verdiende?

Dat doet me een beetje denken aan de werkwijze van scientology, audition als wondermiddel voor je eigen miserabele kut bestaan te vergeten.­ En uiteraard kost dat geld.­ Hier in Venlo staan ze ook tegenover de Five Pocket met hun E-Meters en vage boekjes en stresstests.­

Langs hen staat altijd een levend standbeeld, en das niet half zo'n maf als die scientology fags.­ En ja, OOK ZIJ ontlopen altijd de kern van wat je punt is als je probeert om met hen in discussie te treden, ookal doe je dat op respectvolle wijze (lees: niks zeggen over de pedofilie die hun oprichter bedreef en het feit dat hij morfinist was)

Zou in ieder geval een hoop verklaren.­
 
Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 20:39:
Hmm ace of babes geeft geen antwoord dus ik heb gelijk

nee nee, zo is het niet. Het gaat hier niet om antwoord geven maar om het feit dat een medisch specialisme in discrediet wordt gebracht en dat men mensen aanspoort om het advies van een arts in de wind te slaan, wat strafbaar is.

Elke andere arts zou actie ondernemen, maar psychiaters kunnen dat niet omdat ze dan door de mand zullen vallen.

Psychiaters willen geen slapende honden wakker maken.
Uitspraak van verwijderd op maandag 26 januari 2009 om 00:06:
nee nee, zo is het niet.­ Het gaat hier niet om antwoord geven maar om het feit dat een medisch specialisme in discrediet wordt gebracht en dat men mensen aanspoort om het advies van een arts in de wind te slaan, wat strafbaar is.­

Elke andere arts zou actie ondernemen, maar psychiaters kunnen dat niet omdat ze dan door de mand zullen vallen.­

Psychiaters willen geen slapende honden wakker maken.­

:lol: Tering hey... volgens mij ben jij echt zo'n type die morgen in het nieuws komt omdat hij 30 willekeurige mensen op straat heeft neergestoken, psycho. Ben je gehersenspoeld ofzo?? Blind voor alle andere vragen en onderwerpen die iets met de psyche te maken hebben?
 
Wat bedoel je met die laatste zin?
Uitspraak van verwijderd op maandag 26 januari 2009 om 00:38:
Wat bedoel je met die laatste zin?

Dat, ook in deze topic, er allerlei vragen aan je gesteld worden waar je blind voor bent en je alleen ingaat op de zinnen die iets met de psyche te maken hebben...
Met als hoofdvraag waarom je telkens maar weer op een site als partyflock een onderwerp (psychiatrie) aan wilt snijden dat 99,9% van de bezoekers op deze site niks interesseert.
Daar zijn veel passendere platformen voor, waar men ook nog 'serieus' de discussie met je aan wilt gaan waarschijnlijk.
laatste aanpassing
 
Uitspraak van Tijgertjuh** op zondag 25 januari 2009 om 20:18:
ik vind het geweldig hoe jij directe vragen negeert Ace of Babes.........­

Inderdaad, echt een griezelige mafketel is het
 
jawel hoor tatatatatata, ik heb daar al zo vaak op geantwoord.­ Jij denkt hier even te kunnen bepalen wat mensen hier interessant vinden en wat niet...­

Als dit je niet interesseert, ga dan hier niet lopen klagen maar zoek een ander topic, of heb je niets beters te doen?

Duidelijk?

En wat betreft dat ik hier dingen bespreek over de psychiatrie, dit is omdat ik het interessant vind om te leren wat mensen hier er van vinden en ook om mensen te helpen om zich, of mensen om wie ze geven te kunnen beschermen.­

Er zijn ook mensen die het wel interessant vinden.­
laatste aanpassing
Uitspraak van verwijderd op maandag 26 januari 2009 om 03:18:
Er zijn ook mensen die het wel interessant vinden.­

het wordt alweer flink irritant dat je zo veel topics over opend ook onder de naam arjan dokelaar werd je uitgekots omdat volgens jou alleen jou mening geld .. je bent en blijft een zielig figuur zijn er geen andere sites waar je jou mening door kan drammen ? misschien is er een therapeutische groeps sessie die je bij kunt wonen
laatste aanpassing
 
Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 19:08:
Hij stalkt mij op sites als nujij en plaatst in elk bericht dat ik plaats een link naar deze berichten

dat gebeurt hier nu ook :yes:

enne JIJ stalkt ons anders ook even met berichten knuppel!
Uitspraak van Tatatapatatatatatatetetetatatatatabanya op maandag 26 januari 2009 om 00:34:
Tering hey...­ volgens mij ben jij echt zo'n type die morgen in het nieuws komt omdat hij 30 willekeurige mensen op straat heeft neergestoken, psycho

Het zou me helemaal niets verbazen
 
Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 19:08:
Je kunt maar 1 conclusie trekken, de informatie die ik geef over psychiaters is voornamelijk correct.­

:roflol: joh je wordt helemaal aan stukken getrokken in dat artikel. er staat dat je nieuwsberichten manipuleert, veranderd, valse links invoegt enz enz. een feit dat ook geconstateerd wordt door wikipedia en nieuwsbank.

en dan nóg zeggen dat jij het bij het rechte eind hebt en al die andere mensen het fout hebben..

:loser: kansloze droeftoeter ben je.
Uitspraak van verwijderd op maandag 26 januari 2009 om 03:18:
Jij denkt hier even te kunnen bepalen wat mensen hier interessant vinden en wat niet...­

de pol die ik daarover geopend heb gaf aan dat 80 procent je liever ziet verdwijnen hier.. dat is een ruime meerderheid en dus zou je moeten opzouten. niets dat het jou zal stoppen want jij hebt zezelf wijsgemaakt dat als ook maar 1 procent het goed vind , dat je dan nuttig bent.. jouw gammele karaktertje heeft het namelijk nodig om de dag door te komen
 
Profiel Arjan Dokelaar is foetsie..­
Uitspraak van verwijderd op maandag 26 januari 2009 om 03:18:
jawel hoor tatatatatata, ik heb daar al zo vaak op geantwoord.­ Jij denkt hier even te kunnen bepalen wat mensen hier interessant vinden en wat niet...­

Nee hoor, ik baseer mijn mening op basis van feiten... Namelijk jou topics (Y) http://partyflock.nl/user/1010439/openedtopics

Lees ze anders zelf eens door en zie dat er nergens echt een normale discussie op gang komt en het meerendeel je de wijze raad geeft om je visie ergens anders tentoon te gaan spreiden.... Maar waarschijnlijk ben je op alle serieuze psychatrieforum al verbannen ofzo.


Uitspraak van verwijderd op maandag 26 januari 2009 om 03:18:
Als dit je niet interesseert, ga dan hier niet lopen klagen maar zoek een ander topic, of heb je niets beters te doen?

Duidelijk?

:lol: :loser: Heb jij niks beters te doen dan je leven totaal in het teken van de zin en onzin van psychiatrie te zetten? :D

Uitspraak van verwijderd op maandag 26 januari 2009 om 03:18:
En wat betreft dat ik hier dingen bespreek over de psychiatrie, dit is omdat ik het interessant vind om te leren wat mensen hier er van vinden en ook om mensen te helpen om zich, of mensen om wie ze geven te kunnen beschermen.­

Ah ja ok... dat is inderdaad dé reden dat mensen zich hier aanmelden ja. Misschien heb je de naam van dit forum verkeerd gelezen? Het is PARTYflock, geen PSYCHOflock. Wanneer is je volgende feest?
Godverdomme, leeft die lamlendige kutkneus nog steeds? :gaap:
 
goede reden, want een meningsverschil mag geen reden zijn om anderen voor «zielige sufferds» en «een stel ratten» uit te maken[2]. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik je nieuwe bijdrage van 02:06 [3] zag waarin je anderen uitmaakt voor «tomme idioten» en «lamlendelingen». En dan laat ik de door jou aangeslagen toon nog buiten beschouwing, want die is ook niet op respectabel niveau.

Brong Wiki

:lol:
Uitspraak van P P op zondag 25 januari 2009 om 19:24:
Maar voor partyflock geen toegevoegde waarde, dus kappen met die meuk!

pfffffffff als mensen moeite hebben met die gast?? lees dan lkkr niet ofzo??...degenen die hier praten over obsessief gedrag moeten eens bij zichzelf te raden gaan, pot verwijt de ketel???....de reacties hier op zich zijn al 'obsessief' te noemen...
laatste aanpassing
 
Artiest Dimão
maak een samenvatting en bel me dan even..!(Y)
 
Uitspraak van SuburbanKnight op dinsdag 27 januari 2009 om 11:20:
pfffffffff als mensen moeite hebben met die gast?? lees dan lkkr niet ofzo??...­degenen die hier praten over obsessief gedrag moeten eens bij zichzelf te raden gaan, pot verwijt de ketel???....­de reacties hier op zich zijn al 'obsessief' te noemen...­

Jij past wel bij hem ja.
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 27 januari 2009 om 11:23:
Jij past wel bij hem ja.­

hahaha, loool! kees je als n beestje man! ga toch weg..:bye:
laatste aanpassing
 
Uitspraak van verwijderd op zondag 25 januari 2009 om 20:18:
Of bouwbedrijven..­ ik weet zeker dat die nog steeds flink frauderen.­ Noord-Zuidlijn die toch enkele tientallen miljoenen duurder wordt.­ Rijksmuseum dat aanvankelijk twee offertes had voor de gigantische verbouwing.­ Op het laatste moment trok er toch een van bouwbedrijven zich terug.­ De offerte die overbleef lag ver boven het budget, maar is toch aangenomen.­

Waarom richt je je niet op zulke misstanden?

Dat is echt TE onboeiend voor woorden.
 
Uitspraak van SuburbanKnight op dinsdag 27 januari 2009 om 11:24:
ga toch weg

ga zelf weg, koekebakker
het enige wat jij doet hier is mensen bekritiseren die iets te rechts van jouw paadje afwijken
 
Als nou niemand, maar dan ook werkelijk niemand geinteresseerd is in de tirades van Arjan Dronkelaar tegen de psychiatrie wat ben je dan voor een lapzwans om er dagelijks tig topics over te openen.­
Zelfs na vele vriendelijke verzoeken om te stoppen met die crap op een PARTY-website blijft ie aan het spammen.­
Gezien zijn reputaie op andere websites waar hij al niet welkom is denk ik dat dit de zoveelste wanhoopspoging is van hem om zijn gal te spuwen op een forum.­
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 27 januari 2009 om 11:53:
het enige wat jij doet hier is mensen bekritiseren die iets te rechts van jouw paadje afwijken

:roflol: te rechts?? wtf lul jij nou...omdat ik in dat onzinnige scam-topic van jou praat over corruptie?

haal je oogkleppen af joh...pathetisch gedoe, dat heeft niets met politiek te maken...en bovendien ascoscieer ik me met geen enkele politieke partij...dus laat dat links -rechts gelul liever achterwege en ga die scammers bezighouden met pakketjes opsturen ofzo...
 
Ik heb een psychiater nodig :'(
 
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 27 januari 2009 om 12:04:
Ik heb een psychiater nodig

anders ik wel...
Uitspraak van inactief op zondag 25 januari 2009 om 20:22:
En jij bepaalt natuurlijk wat serieus is..­

Daar hebben we admins voor! ;)


Uitspraak van SuburbanKnight op dinsdag 27 januari 2009 om 11:20:
pfffffffff als mensen moeite hebben met die gast?? lees dan lkkr niet ofzo??...­

Zo is dat azijnpissers de gekste! :lol:
admins zijn het ook zat hoor, maar die moeten zich aan het beleid houden en onze arjan weet dondersgoed tussen welke lijnen hij zich kan bwegen zonder dat hij over de echte grenzen gaat. Over azijnpissers...jullie irriteren je aan de mensen die zich aan Arjan irriteren..da's toch nog zieliger :lol:
Kan iemand het nog even samenvatten?

Ik was al op 1/3 waaruit bleek dat Arjan Dokelaar een vervelend iemand lijkt te zijn, maar waarom?
Omdat hij een theorie heeft dat psychotherapie nonsens is en psychotherapeuten slechte mensen zijn?
En een aantal maatschappelijke problemen zijn ontstaan door toedoen van psychotherapeuten?

Nou, je kan het met hem oneens zijn, maar snap het probleem niet zo.­
Nee Arjan Dokelaar (is een alias, weet zijn echte naam effe niet) hij voert al jaaaarenlang campagne via ingtrnet tegen de psychiatrie, daarbij laat hij niets en niemand ongemoeid, veranderd zelfs inhoudelijk teksten :lol: hij is zelf dex psychiatrisch patient en heeft slechte ervaringen, daarbij heeft hij last van restverschijnselen. Er zijn banden met de scientology kerk en verder weet ik het ook niet meer :lol: inhoudelijk valt er vrijwel niet te discussieren. Hij is bekend op 32832348 forums en wil alleen zijn mening opdringen, verder niets. Verder denk ik dat we hem ooit in het nieuws gaan tegenkomen :lol:

en nu ga ik wat lekkers maken :bye:
Uitspraak van ~Curl~ op dinsdag 27 januari 2009 om 16:12:
en nu ga ik wat lekkers maken :bye:

Okay dankje voor je toelichting.

Eet smakelijk.

Volgens mij is er een grote ophef over een ietwat klein persoon.
Laat hem lekker gefrustreerd zijn over het falen van de psychiatrische hulp die hij heeft ontvangen.