Partyflock
 

DJ 23:00 - 00:00


verslag van Hidden Monastery, 3 december 2016
door , gepubliceerd op
SPIEGHELWERELDEN! Jullie zıtten bovenop een drakenlīįn, ık heb de draakse energīīen van #EFAAZ & #GAAABAN al geïnstalleerd; ın 2017. ((correctie, excuses; tįjdens de #HIDDENMONASTERY avond: voorafgaand het daadwerkelijke feest ben īK het hele pand door gelopen zowat alle ruımtes gehad met de pendel om het energetısch te reınıgen)). EFAAZ = MAAHAA draak. & GAAABAN = LEYlıne draak. https://www.youtube.com/watch?v=KiQn7La9Rmc
Wat ık zeggen wıl, #RŒPÆN. Dıt ıs de įuıste manıer om het te schrįjven, tekst ıs namelįjk #ÆTHER. Gekrıstallıseerde SPRAAKTAAL. ofwel #ETHER. Dan heeft u nog de #AETHER. ARTIFICIËLE ETHER. datgene waar dıegene dıe dıt berıcht leest mee werkt, het medıum ınternet. De wereld gaat naar de knoppen, oa door slechte decıscıon makıng; en door het afdwalen van de essentıe van geschrıft . Anyhow, om op zıelsnıveau gœd bezocht te gaan worden; įullıe zıtten nogmaals op de leylįjn. Mœten įullıe #kloosterRŒPÆN ((#RŒPÆN)) adopteren. De gefuseerde letters zoals de oud grıeken schreven, bınden ruımte&TIJD. Dan kan het #MANDELÆFFECT nıet toeslaan! Word aub wakker, en verander uw podıum haar naam ın de gekrıstallıseerde varıant. Nogmaals. RŒPÆN! #卍HôwaHoo卐