Partyflock

Wie dàh gekkàh dan ùhn dèùàh is?!

 
Flockonderwerp · 49047
Niemand is gekkàh dàhn ùhn dèùàh als ik !!:P
Dezùh fotòò zegt tògh al genoeg ?!:lol:
Heeeelùhmaal dùh kwèht weg :P;)
Ho !!

Gaan we cometitie doen..? :p

je weet dat ik *de* freak ben he ?? :D

;):D