Partyflock

Broeikaseffect gevolg van enorme CO2uitstoot...waarheid of fictie?

 
Flockonderwerp · 48390
naar aanleiding van een discussie op een ander topic heb ik besloten om dit onderwerp te openen.­
dit is een onderwerp waar ikzelf mijn vraagtekens bij zet.­

de overheid suggereert:
- dat het broeikaseffect ontstaat door de hevige toename van CO2 uitstoot de laatste jaren...­
- dat de stijging van de zeespiegel een gevolg is van het smelten van de poolkappen, welke weer een gevolg is van de stijgende temperatuur.­

zijn jullie het hier mee eens/oneens, en zo ja/niet waarom?
lekker dan collo.. interessant onderwerp dat onze gemoederen tot op de dag van vandaag nog steeds bezig houdt (Y)

gisteren een stuk gezien van een documentaire op NGC.. over de invloed van de maan op de aarde.. schijnt dat de maan ook een dergelijke invloed heeft op het klimaat hier op aarde..

zijn er mensen die hier meer info over hebben..
zoals ik al aangaf in de discussie in het andere onderwerp. de officiële verklaring van nasa:

NASA waarschuwt voor zonneactiviteit in 2012
Sunday, 18 March 2007
Gegevensanalyse van de zon door de NASA heeft aangetoond dat tijdens de zonneactiviteitspiek in 2012 de zonneactiviteit 30 tot 50 procent heviger is dan de vorige piek in de zonnecyclus.­ Er is een officiele waarschuwing gegeven voor dat jaar.­

Op basis van de zonnevlekken is een model gemaakt van een zogenaamde golfstroom in de zon zelf.­ De snelheid van deze golfstroom bepaalt de activiteit van de zon die om de 11 jaar een hoogtepunt bereikt.­ Rond 2001 was het vorige zonnemaximum.­ Op dinsdag 3 november 2003 werd de zwaarste zonnevlam ooit gemeten, veroorzaakt door zonnevlek 486.­ Deze werd geclassificeerd als een X.­28 zonnevlam.­ In 2001 werd een X.­20 zonnevlam gemeten.­ De instabiliteit van de magnetische velden op de zon wordt veroorzaakt doordat de polen van de zon rond die periode omkeren.­

Echter berekeningen tonen aan dat in 2012 de zonneactiviteit nog heviger zal zijn, zo'n 30 tot 50 procent dan het vorige maximum.­ Dit is gebaseerd op plasma-flow analyses in de zon.­ Waarom dit precies gebeurt, weet men niet.­

De zonneactiviteit zal coronal-mass ejections veroorzaken.­ Deze uitbarstingen met geladen deeltjes kunnen satellieten uit laten vallen en ernstige scheuren in het aardmagnetisch veld veroorzaken, waardoor elektrische apparaten op aarde defect kunnen raken, radiostoringen op kunnen treden en het Noorderlicht te zien is.­ Daarnaast valt het precies samen met het steeds zwakker wordende magnetische veld van de Aarde die, volgens sommige wetenschappers, ook elk moment van polariteit kan veranderen.­ En het is juist het magnetisch veld van de Aarde die ons tegen de uitbarstingen op de zon beschermt, dit kan dus een ramp betekenen.­


In mei 2012 staan de twee grootste planeten van het zonnestelsel, Jupiter en Saturnus precies lijnrecht tegenover elkaar ten opzichte van de zon.­ Sommige wetenschappers denken dat ook dit invloed kan hebben op het gedrag van de zon, door de getijdenkrachten die die enorme planeten veroorzaken.­

Bron:
NASA
National Geographic Channel

bron:http://science.nasa.gov/headlines/y2006/10mar_stormwarning.htm

opwarming van de andere planeten:

Buitenaardse opwarming
Milieu - Sterrenkunde

Door: Marcel Crok

De ijskappen op Mars smelten, delen van Jupiter zijn tien graden opgewarmd, Neptunus' maan Triton is ook opgewarmd en zelfs Pluto is licht opgewarmd de laatste jaren, als je -230oC in plaats van -232oC tenminste 'warmer' wilt noemen. Kortom, global warming lijkt ook buiten de aarde aan de orde van de dag in ons zonnestelsel.

­<wbr />­[img width=150 height=162]http://www.nwtonline.nl/graphics/artikelpics/2428T.jpg[/img]

Al neemt de commotie over het aardse CO2 soms hysterische vormen aan, al is het opwarmend effect van CO2 nog niet zo goed bewezen als het IPCC doet voorkomen, de vraag blijft of het zinnig is om andere planeten in die discussie te betrekken.
De recente aandacht voor opwarmende planeten begon met een online nieuwsbericht van National Geographic, met als kop 'Smelten Mars duidt op opwarming door zon en niet door de mens'. Het stuk baseerde zich voornamelijk op Khabibullo Abdussamatov, de directeur van het Pulkovo Observatorium in St. Petersburg, die stelt dat de 'langetermijntoename in zonnestraling zowel de Aarde als Mars opwarmen.'
Een recente aanleiding voor zijn uitspraken had Abdussamatov niet, want hij baseerde zich op data van Nasa uit 2005. Die wezen uit dat de uit CO2-ijs bestaande zuidpool van Mars tussen 1999 en 2005 inderdaad aan het smelten is.
Benny Peiser, een sociaal antropoloog verbonden aan de Liverpool John Moores University, die al jaren een dagelijkse elektronische nieuwsbrief samenstelt over asteroïden, klimaatverandering en andere potentieel apocalyptische onderwerpen, besloot daarop de berichten over opwarmende planeten van de afgelopen jaren op een rijtje te zetten. De koppen liegen er niet om: solar system warming? Global climate change on Jupiter. Pluto thought to be warming up. Tegen de website LiveScience vertelde Peiser: 'Ik denk dat het een intrigerende coïncidentie is dat er opwarming is geconstateerd op een aantal zo diverse planeten in ons zonnestelsel'. Maar zo voegde hij er aan toe, 'misschien is het gewoon stom toeval'.

Wonderbaarlijk
Laten we de opwarmende planeten eens langs lopen, te beginnen met Mars. Het recente smelten van de zuidpool is gefotografeerd en onomstreden. Volgens Michael Malin, een van de makers van de Mars Orbiter Camera, is de snelheid waarmee de afname plaatsvindt 'wonderbaarlijk'. 'Mars bevindt zich in een periode van global warming en we weten niet waarom', liet hij in een interview weten.
Een andere Nasa-onderzoeker, Jeffrey Plaut, laat doorschemeren waar hij en collega's het antwoord zoeken: 'We denken dat de opwarming veroorzaakt wordt door baanveranderingen.'
Een artikel van Steinn Sigurdsson op de weblog www.realclimate.org distantieert zich van Malin. Uit modellenwerk van Nasa (er bestaat een heus Mars General Circulation Model, vergelijkbaar met de GCM's waarmee het klimaat op Aarde gemodelleerd wordt) zou namelijk blijken dat de opwarming van de zuidpool een regionaal fenomeen is. Er is dus helemaal geen sprake van global warming op Mars. Ook wijst Sigurdsson op de vele stofstormen die de rode planeet teisteren. Volgens hem kan de gemiddelde temperatuur op Mars jaarlijks vele graden variëren, afhankelijk van de activiteit van deze stormen.

­<wbr />­[img width=150 height=225]http://www.nwtonline.nl/graphics/artikelPics/0704mars%20zuidpool%202003.jpg[/img]

De zuidpool van Mars.

Dan Pluto (sinds vorig jaar officieel geen planeet meer), dat volgens onderzoekers van MIT in Boston ook een proces van global warming doormaakt. De atmosferische druk (vooral stikstof) nam tussen 1989 en 2002 met een factor drie toe, wat betekent dat stikstofijs verdampt is. Het moet gaan om zo'n twee graden opwarming, aldus de onderzoekers, die zich baseren op slechts twee metingen. Ze wachten tot Pluto voor een ster staat en meten dan hoe het licht van de ster geblokkeerd wordt. Door dit op verschillende momenten te doen (in dit geval 1988 en 2002) kunnen ze dichtheid, druk en temperatuur van Pluto's atmosfeer berekenen.
Juist in 1989 stond Pluto het dichtst bij de zon. Astronoom David Tholen van de University of Hawaii, liet in het persbericht van MIT weten dat het niet vreemd is dat Pluto nu nog opwarmt. 'Er is tijd nodig om materiaal op te warmen, daarom is het op aarde ook pas om 2 of 3 uur 's middags het warmst en niet om 12 uur, wanneer de zon het felst is. Omdat Pluto's jaar 250 aardse jaren duurt, is dertien jaar vergelijkbaar met 1.15 uur in de middag op aarde. De opwarming kan nog wel dertien jaar voortduren', aldus Tholen.
Over Jupiter, tenslotte, zou de Nederlandse planetenonderzoekster Imke de Pater (onlangs nog gastdocent aan de TU Delft) volgens de Canadese krant de National Post gezegd hebben dat delen ervan zes graden warmer zijn dan enkele jaren geleden. Telefonisch laat De Pater weten dat er op enkele Amerikaanse overheidssites gesuggereerd werd dat zij vanwege de bevindingen op Jupiter de aardse global warming quatsch zou vinden. "Maar dat is absolute onzin. Ik denk niet dat de veranderingen op Jupiter ook maar iets met de zon te maken hebben", aldus De Pater.
De Voyager-missie eind jaren zeventig maakte duidelijk dat de polen op Jupiter ongeveer net zo warm zijn als de evenaar. "Jupiter is geen vaste planeet en heeft net als de zon een sterke interne warmtebron. Een vergelijking met de Aarde is daardoor sowieso lastig. Door instraling van de zon warmt de evenaar op Jupiter sterker op dan de polen. We denken dat die warmte verspreid wordt door de extreme stormsystemen die de planeet kent."
Het grootste (omvang van de aarde) en bekendste stormsysteem is de Grote Rode Vlek op 41 graden zuiderbreedte. Vorig jaar ontdekte een amateur sterrenkundige een tweede rode vlek op Jupiter, niet ver van de al lang bekende grote rode vlek. Vanuit het Keck Observatorium op Hawaï bekeken De Pater en collega's de nieuwe vlek, rode vlek jr. genoemd. "Die nieuwe vlek is een groot stormsysteem, ontstaan door het samensmelten van drie kleinere stormsystemen. Volgens mijn collega Phil Marcus, die modelberekeningen doet, zal de nieuwe vlek warmteuitwisseling tussen de equator en de polen verhinderen. Daardoor zouden de polen wel eens tien graden kouder kunnen worden dan de equator."

­<wbr />­[img width=150 height=150]http://www.nwtonline.nl/graphics/artikelPics/0704red%20spot%20jr.jpg[/img]

Sinds kort zien astronomen op Jupiter de Rode Vlek jr.

Niks zes graden opwarming dus, maar gewoon een heel andere verspreiding van warmte, die niet te koppelen is aan geringe variaties in zonnestraling. De Pater zag onlangs pas de documentaire van Al Gore, die diepe indruk op haar maakte. "Vooral het feit dat de CO2-toename nu zoveel sterker is dan in duizenden jaren hiervoor. Praktisch gezien betekent dat wat mij betreft dat we snel maatregelen moeten nemen om de CO2-uitstoot te beperken."
De vraag in hoeverre de zon de aarde heeft opgewarmd sinds de Kleine IJstijd is nog steeds relevant, maar het lijkt beter om de buren erbuiten te laten.

NB: De vermelde externe hyperlinks in dit artikel zijn door de redactie zorgvuldig gecontroleerd op juistheid. Mocht een link niet werken, dan heeft de webmaster van de betreffende site de pagina verplaatst of verwijderd zonder ons daarvan in kennis te stellen.

bron:http://www.nwtonline.nl/artikelDetail.lasso?ID=2428&-session=NTses:45C68D1903659F3C12EEDA9E75125554
laatste aanpassing
zeespiegelstijging geen natuurlijke stijging?

­[img]http://www.natuurinformatie.nl/sites/ndb.mcp/contents/i000877/figuur%204.jpg[/img]

Natuurlijk verschijnsel

Grote delen van Nederland worden gekenmerkt door een langzame, natuurlijke daling van de bodem. Vroeger werd het dalen van de bodem gecompenseerd door afzetting van klei en zand door de grote rivieren. Bij elke overstroming werd een beetje sediment afgezet. In de Middeleeuwen is men in Nederland begonnen met het aanleggen van dijken. Daardoor krijgen rivieren niet meer de kans om buiten hun oevers te treden, waardoor de Nederlandse bodem steeds verder onder de zeespiegel zakt.Stijging van de zeespiegel

De zeespiegel stijgt ten opzichte van het achterliggend land. Het effect hiervan is hetzelfde als van bodemdaling. Sinds de laatste ijstijd (10 000 jaar geleden) is de zee met ongeveer honderd meter omhoog gekomen. De zeespiegel stijgt momenteel met ongeveer 20 - 100 cm per eeuw ten opzichte van het dalendee landoppervlak. De zee stijgt door het smelten van poolijs sinds de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden). Zonder tegenmaatregelen, zoals het verhogen van dijken en het opspuiten van zand langs de kust, leiden zeespiegelstijging en bodemdaling tot overstroming van Nederland.


­[img]http://www.natuurinformatie.nl/sites/ndb.mcp/contents/i000877/zeespiegel.jpg[/img]

Bodemdaling meten

Het meten van bodemdaling wordt gedaan door met enige regelmaat de hoogte van vast gekozen punten in Nederland te meten en met elkaar te vergelijken. Dit is een specialisme dat door de Adviesdienst Geo Informatie en ICT (Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Om de natuurlijke en door mensen bepaalde daling te onderscheiden zijn naast meetpunten aan het oppervlak (hoogtemerken), ook merken aangebracht in dieperliggende zanden die niet door de mens worden beïnvloed. Deze zanden zijn afgezet tijdens de laatste ijstijd.Bodemdaling in kaart

Door de resultaten van deze meetcampagnes te koppelen aan dalingsprognoses in de toekomst, kunnen kaarten worden gemaakt van te verwachten bodemdaling. De kaart aan het begin van dit artikel toont de verwachte bodemdaling tot het jaar 2050. In deze kaart zijn de effecten van geologische processen en de gevolgen van menselijke activiteit, zoals peilaanpassingen en aardgaswinning, bij elkaar opgeteld.

bron:http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000877.html
laatste aanpassing
Soortelijk gewicht ijs 0,80-0,85.­ Soortelijk gewicht water 0,999-1,00.­ Volume onderwater van ijs +­- 17% groter.­ Bij smelten ontstaat een volumevermindering! 80% van het Noordpoolijs is drijfijs.­ De zeespiegel daalt!!

Ookal zou al het ijs smelten zal de zeespiegel niet stijgen.­
Dus de zeespiegelstijging kan ook weer naar het land der fabelen verwezen worden.­
laatste aanpassing
Waarom bestaan die ijskappen nou niet uit bevroren bier?
Dat zou een dagje aan het strand tiptop maken! :bier: :lol:
laatste aanpassing
Uitspraak van Infected Influence op woensdag 23 mei 2007 om 17:01:
Soortelijk gewicht ijs 0,80-0,85.­ Soortelijk gewicht water 0,999-1,00.­ Volume onderwater van ijs +­- 17% groter.­ Bij smelten ontstaat een volumevermindering! 80% van het Noordpoolijs is drijfijs.­ De zeespiegel daalt!!

klopt, menig natuurkundige weet dondersgoed dat water idd de enigste stof is die bij overgang van vloeibaar (water) naar vaste vorm (ijs) qua volume groter wordt.
dus vica versa andersom dus wordt de volume kleiner wanneer ijs smelt...

nou is het wel zo dat een (kleiner) deel op het land ligt, dus die massa zou de spiegel enigsinds kunnen doen stijgen (1 meter?)

daarnaast is het ijsblokje in een glas water ook een mooie theorie.
het grootste gedeelte van het ijs van de polen ligt in het water. (80% toch?)
als ik dit vergelijk met een ijsblokje die ik in een glas water doe, dan loopt het glas niet over zodra het ijsblokje gesmolten is...want de massa is al reeds aanwezig.
Uitspraak van Col-O op woensdag 23 mei 2007 om 13:30:
zijn jullie het hier mee eens/oneens, en zo ja/niet waarom?

ik denk dat maar een klein gedeelte van de klimaatverandering veroorzaakt wordt door CO2 uitstoot. In de Sahara of de poolgebieden zou dan veel minder concentratie van CO2 zijn en ik geloof daar niet in! Australie, een zeer groot eiland was een land waar volgens mij begin jaren '90 voor het eerst gerapporteerd werd dat de ozonlaag is aangetast. En zo dichtbevolkt land is Australie niet.

Ik denk dat er een enorme milieulobby is en alles wordt aangegrepen om milieuzaken een lucratieve business te laten zijn.
Uitspraak van Roadrunner op woensdag 23 mei 2007 om 18:33:
milieulobby

bilderberg? zijn staan officieel bekend als een groep waar multinational-directeuren en politici etc. ongeciteerd door de media kunnen 'lobbyen'...
Uitspraak van Col-O op woensdag 23 mei 2007 om 14:03:
NASA waarschuwt voor zonneactiviteit in 2012

er is voor vandaag en morgen een zonne-alarm afgegeven, door het KNMI de zonkracht is intens.....8)

edit* van de meeste zaken was ik al op de hoogte, zo ook opwarming van andere planeten etc.
Het lijkt me dan wel duidelijk dat onze C02 uistoot daar ook de oorzaak van is :vaag: Not! dus het is een accumulatie van verschillende zaken, onze C02 uistoot draagt er wel degelijk aan bij, aan de veranderingen in ons milieu, en doet deze veranderingen ook versnellen, maar dat wij in ons 1-tje verantwoordelijk voor de opwarming van onze aarde is gewoon onzin.
Als ze maar diep genoeg in het ijs boren op de NoordPool, en daar een carbon-datering van nemen zullen ze waarschijnlijk wel zien dat miljoenen jaren geleden er ook al zo'n gigantische Co2 uitstoot heeft plaatsgevonden. Het is een natuurlijk verschijnsel...
laatste aanpassing
Uitspraak van Infected Influence op woensdag 23 mei 2007 om 17:01:
Soortelijk gewicht ijs 0,80-0,85.­ Soortelijk gewicht water 0,999-1,00.­ Volume onderwater van ijs +­- 17% groter.­ Bij smelten ontstaat een volumevermindering! 80% van het Noordpoolijs is drijfijs.­ De zeespiegel daalt!!

Ookal zou al het ijs smelten zal de zeespiegel niet stijgen.­
Dus de zeespiegelstijging kan ook weer naar het land der fabelen verwezen worden.­

Het verhaal over het smelten van IJs gaat voornamelijk over landijs. Zoals zich op Groenland en Antartica bevindt. Hele plateau's die daar smelten kunnen wel degelijk de zeespiegel doen stijgen.

Ik vraag mij af in hoeverre dit een bedreiging vormt voor ons Nederland. Maar dat door het smelten van (zuid)pool ijs een zeespiegel stijging mogelijk is valt volgens mij niet zoveel op af te dingen.
Uitspraak van Col-O op woensdag 23 mei 2007 om 18:37:
bilderberg?

Illuminanti..?

Zou raar zijn als NASA (Illuminanti?) met bewijs aankomt wat rest van de Klimaatzwendel tegenspreekt.. :bier:
Uitspraak van Reckoner op woensdag 23 mei 2007 om 19:34:
Het verhaal over het smelten van IJs gaat voornamelijk over landijs.­ Zoals zich op Groenland en Antartica bevindt.­ Hele plateau's die daar smelten kunnen wel degelijk de zeespiegel doen stijgen.­

Ja, maar er zijn theorieen als al het ijs zou smelten:
doordat het noordpoolijs voor volumevermindering zorgt dat dit het smeltende landijs weer compenseert.
laatste aanpassing
Uitspraak van Infected Influence op woensdag 23 mei 2007 om 19:43:
Ja, maar er zijn theorieen als al het ijs zou smelten:
doordat het noordpoolijs voor volumevermindering zorgt dat dit het landijs weer compenseerd.­

Ik ben niet al te natuurkundig aangelegd, maar je verhaal klinkt aannemelijk.. ;)

Maar zijn ook alle kubieke meters ijs meegenomen die tientallen meters boven het ijs uitsteken? Of heeft die massa al zijn invloed op het water. (gewoon even nieuwsschierig)
Uitspraak van Reckoner op woensdag 23 mei 2007 om 19:37:
(Illuminanti?)

citeer mij waar ik nasa illuminati heb genoemd...?

Uitspraak van Reckoner op woensdag 23 mei 2007 om 19:37:
Zou raar zijn als NASA met bewijs aankomt wat rest van de Klimaatzwendel tegenspreekt..­

waarom? er zijn er zoveel die dat tegenspreken.
als je goed de massamedia had gevolgd dan had je dat ook wel in de kranten kunnen lezen.
niet zo heel lang geleden zag ik nog op nederland 2 bij zo'n praat/interview programma met allerlei deskundigen en politici,
een vent heeeelemaal gek worden over de zogenaamde stijging van de zeespiegel.
ik geloof dat ie bij rijkswaterstaat werkte, en hij verklaarde in de metingen van de afgelopen dertig jaar geen stijging te zien.
Er is wel een stijging van de zeespiegel maar dat is een natuurlijke stijging, wat overigens sinds 1600 ergens al gemeten werd.
hij verklaarde ook dat die natuurlijke stijging ook een natuurlijke daling kent, en vertelde dat wij momenteel in een daling zitten.
soort van eb en vloed op de lange termijn zou je kunnen zeggen:bier:

maar wordt hier gehoor aan gegeven door de overheid? :nee:
en over de illuminati...
die groep is niet zo groot. het schijnt maar een groep van 1000 a 2000 man te zijn over de hele wereld.
dus denk je dat heeeel nasa van de illuminati is?
no man, misschien een paar die grote invloeden hebben
Uitspraak van Roadrunner op woensdag 23 mei 2007 om 18:33:
Ik denk dat er een enorme milieulobby is en alles wordt aangegrepen om milieuzaken een lucratieve business te laten zijn.­

eens (y)
Broeikaseffect is grote onzin... we zijn er echt niet toe is staat om zo'n schade aan te richten. Het gaat er puur om dat de VN en de wereldbank meer macht in handen krijgen. Meer macht over RIJKE landen krijgen. Ze gebruiken de klimaatsverandering om in het westen in te kunnen grijpen. Dat komt nu goed uit, eindelijk is daar nu een stevige reden voor. De vrolijke jongens en meisjes die ons namens de VN verzekeren dat de opwarming wel wordt veroorzaakt door de mens, en mat name door de mens die volgens de kapatalistische productiemethoden goederen voortbrengt die uitsluitend zijn eigen welzijn en welvaart bevorderen, die jongens en meisjes zijn voor een groot deel wel, direct of indirect in dienst van rare dictators. Beetje verdiepen in informatie kan geen kwaad. Met een gezond verstand kom je verder dan wat de doorgaanse media ons te vertellen heeft. :)

Uitspraak van Col-O op donderdag 24 mei 2007 om 09:08:
die groep is niet zo groot.­ het schijnt maar een groep van 1000 a 2000 man te zijn over de hele wereld.­
dus denk je dat heeeel nasa van de illuminati is?

Deze kleine elite groep bestaat uit de machtigste mensen ter wereld, uit de politiek, het bankwezen, de media en de zakenwereld zoals: bedrijfsleven, bankiers, militairen, media, etc. Hun plan is eveneens duidelijk, ons manipuleren door middel van desinformatie. We moeten ons realiseren dat de berichtgeving in de gehele wereld al in hun handen is en dat de meeste mensen in wezen al geïndoctrineerd zijn door wat hun door de massamedia wordt voorgekauwd.
laatste aanpassing
Uitspraak van Faylinn op zondag 27 mei 2007 om 11:02:
Deze kleine elite groep bestaat uit de machtigste mensen ter wereld, uit de politiek, het bankwezen, de media en de zakenwereld zoals: bedrijfsleven, bankiers, militairen, media, etc.­ Hun plan is eveneens duidelijk, ons manipuleren door middel van desinformatie.­ We moeten ons realiseren dat de berichtgeving in de gehele wereld al in hun handen is en dat de meeste mensen in wezen al geïndoctrineerd zijn door wat hun door de massamedia wordt voorgekauwd.­laatste aanpassing 27 mei 2007 11:14

Idd als je het heel nuchter bekijkt is in de wereld alle macht in handen van hedgefondsen en bankiers (als het om geld gaat). Macht van grootaandeelhouders moet je dus niet onderschatten! En de politiek en media hobbelen leuk mee (om inhoud er aan te geven). Indoctrinatie, that's the right word!
laatste aanpassing
Uitspraak van Faylinn op zondag 27 mei 2007 om 11:02:
de VN

die meer als genoeg geld heeft om zichzelf voor 300 jaar te funderen :/

er word ingespeeld op angst, ontwetendheid van de mens.

hetzelfde als de maanlanding in 1969...wie zegt dat het waar is?
Uitspraak van 1981 op maandag 4 juni 2007 om 19:35:
hetzelfde als de maanlanding in 1969...­wie zegt dat het waar is?

Hetzelfde als de maan zelf.

Men beweerd dat deze rond is, maar zie hier de shockerende waarheid:

­[img width=400 height=400]http://www.square-moon.co.uk/images/sms1.jpg[/img]Nog een complot erbij :|
Yeps, de maan is een hologram en de aarde is hol. NIET! :lol:
wat dacht je van het broeikaseffect op de maan?:O

daar moet dus leven zijn die verbrandigsmotoren gebruiken, het bewijs!!:lol:
Het onomstootbare harde bewijs...
­[IMG]http://i91.photobucket.com/albums/k320/Nederviking/moonhomer.jpg[/IMG]
:|
laatste aanpassing
Nu weet ik waar de simpson's vandaan komen... thanx :lol:
http://view.break.com/311805


eindconclusie:
false and an economic depression.

volgens leo zaggatami staat in de planning van de illuminatie dat america in 2010 in een economische crisis zit. zou dat hierdoor komen?
Uitspraak van Apekupke op donderdag 14 juni 2007 om 21:17:
eindconclusie:
false and an economic depression.­

Tis niet de vraag of het gebeurt, maar wanneer!

Volgens mij zit daarom ook die idioot Bush in het wittehuis om er goed veel geld erdoor te jagen aan nonsens + ze hebben een zwart schaap als pleuris uitbreekt.

Wat is de staatsschuld in de VS? Loopt in de biljoenen...
Als de Dollar valt, keldert ook de Euro mee, 1929 all over again!

http://www.usmarkets.nl/mods/Dollar.html
laatste aanpassing
tis de grootste onzin die de mens wordt wijsgemaakt.
De aarde is zelfs aan het afkoelen.
Je zult zien dat je voer 100 jaar hier een kleine ijstijd krijgt.
En dat het daarna geleidelijk weer warmer wordt.

kijk naar de vroige kleine ijstijd ni 1800 zoveel.
was het eerst ook zo enorm warm.
De poolkappen lager 300 jaar terug overgens anders. Aan de zuidkant komt er steeds meer bij.

En ja de overheid wilt geld hea ;)
Dus daarom deze lompe dingen.
laatste aanpassing
Smeltend ijs goed tegen opwarming aarde
WASHINGTON - Smeltende ijsschotsen die ronddrijven bij Antarctica, blijken een positief effect te hebben op de opname van het broeikasgas CO2. Terwijl het losbreken van de ijsschotsen juist het gevolg is van de opwarming van de aarde

Smeltend poolijs. FOTO AP
, werken de schotsen die in de oceaan ronddrijven weer in het voordeel van de klimaatverandering. Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in het blad Science Express.
Het smeltende ijs ’loost’ een scala aan mineralen in het zeewater, die weer worden opgegeten door ’krill’, planktonkreeftjes, die op hun beurt als voedsel dienen voor watervogels. Dit ecosysteem helpt uiteindelijk het CO2-gas te absorberen en naar de zeebodem te transporteren. (ANP)


http://www.ad.nl/buitenland/article1455548.ece
Ik denk dat de verandering van de aarde paralel staat aan de veranderingen in het menselijk bewustzijn en het `net` dat onze bewustzijnen (geen id hoe je t schrijft) aan elkaar koppelt. Dat zou betekenen dat er verdomt veel mensen steeds bewuster worden(wat ik ook op lijk te merken in gewone topics op pf in tegenstelling tot bijv. de reacties van 1 of 2 jaar geleden.).

De aarde is aan het omschakelen en zo ook het collectief bewustzijn.

Zo kijk ik er op dit moment een beetje tegen aan. :smoke:
De veranderingen in ons zonnestelsel en zo ook in het menselijke bewustzijn ontstaan aan de hand van de cyclusprocessen die gelijk staan aan de Melkweg en zo ook de rest van de kosmos. We hebben dus met iets heel erg 'groots' te maken. :)
laatste aanpassing
Uitspraak van Hermes Trismegistus op vrijdag 13 juli 2007 om 11:38:
We hebben dus met iets heel erg 'groots' te maken. :)

liefde toch. iets waar mind controll het nooit van kan winnen.
laatste aanpassing
We komen bewuster met de kosmos (de kern, bron, oftewel God) in verbinding wat een collectieve ontwaking teweeg zal brengen. Een stapje hoger naar perfecte liefde dus. (Y)
laatste aanpassing
CO2 uitstoot? de ongelofelijke kracht die HAARP uitzent zal je bedoelen :[
Uitspraak van Col-O op woensdag 23 mei 2007 om 13:30:
dat het broeikaseffect ontstaat door de hevige toename van CO2 uitstoot de laatste jaren...­

:jaja: dit klopt idd wel, hoe hoger de co2 in de atmosfeer hoe heviger het weer dat klopt wel, maar men gebruikt deze stelling om de schuld te wenden naar ons of de "burgers"

dit is nooit bewezen, fluctuaties van de aanwezige co2 in de atmosfeer wel.

Dat wil zeggen dat er 1000000 jaar geleden ook veel meer co2 in de lucht zat, toen het hier nog een redelijke chaos was en dat de aarde er zelf verantwoordelijk voor is dmv aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, waar mee het zo veel co2 de lucht in spuit, waar onze autotjes echt niet tegen aan kunnen hoor ;) en zo neemt de aarde op zijn beurt ook natuurlijk weer co2 op


Uitspraak van Col-O op woensdag 23 mei 2007 om 13:30:
- dat de stijging van de zeespiegel een gevolg is van het smelten van de poolkappen, welke weer een gevolg is van de stijgende temperatuur.­

IJsschotsen hebben positief effect op CO2-opname
Smeltende ijsschotsen bij Antarctica blijken een positief effect te hebben op de opname van CO2. IJsschotsen die in de oceaan ronddrijven lozen mineralen in het zeewater, die weer worden opgegeten door planktonkreeftjes, die op hun beurt als voedsel dienen voor watervogels. Dit ecosysteem helpt uiteindelijk het CO2-gas te absorberen en naar de zeebodem te transporteren.

Dit blijkt uit bestudering door wetenschappers van het Monterey onderzoekscentrum in Californië. De wetenschappers onderzochten het water rond twee van de grootste ijsschotsen bij Antarctica. Het effect is alleen plaatselijk, globaal is de CO2-verwerking door het ijs te verwaarlozen.
bron: http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1438&Itemid=26

:O zag net dat col-o dit ook al gepost had :bloos:

+

Rijksuniversiteit Groningen

30 nov 2000

Nummer 156 30 november 2000

Extra ijzer in oceaan stimuleert CO2 opname

Meer ijzer toegevoegd
Gezonde groei
Export naar diepzee
Opname CO2 toegenomen
Noot voor de pers 8)

Dinsdag 5 december arriveert op Schiphol een team van vijftien Nederlandse onderzoekers, dat in de maand november aan boord van het onderzoeksschip Polarstern een grootschalig experiment in de Antarctische Oceaan heeft afgerond. In het experiment werden algen in de oceaan bemest met ijzer.­ Het uiteindelijke resultaat hiervan is een toegenomen opname van CO2 uit de atmosfeer.­ Het team stond onder leiding van prof. dr. ir. Hein J.W. de Baar, hoogleraar Oceanografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een gebied van vijftig km2 werd door de onderzoekers op 8 november 2000 verrijkt met 800 kilo ijzer opgelost in zeewater.­ Het gehalte aan opgelost ijzer werd daardoor driemaal hoger dan in de omringende oceaan.­ Daarna werd drie weken lang de opbloei van microscopisch kleine algen gevolgd. Deze waren na drie weken meer dan viermaal toegenomen, terwijl in het omringende water geen veranderingen plaatsvonden. Er was, aldus de onderzoekers, een oase in de oceaan ontstaan.

Meer ijzer toegevoegd

Het toegevoegde ijzer bleek na een week door de algen opgenomen te zijn of door door wind en stromingen verspreid. Een deel van ijzer zakte als fijne roestdeeltjes uit naar diepere waterlagen. Op 16 november en op 24 november werden tweemaal opnieuw telkens weer 800 kilo opgelost ijzer uitgebracht. Op zondag 26 november was de oase door regelmatige stormen verder uitgebreid tot ongeveer 1000 km2 met in het midden de kleinere vlek van ongeveer 50 km2 waar het laatst nog ijzer was toegevoegd.

Gezonde groei

Tijdens de drie weken groeiden alle onderdelen van het plankton ecosysteem. De groene algen van zeer kleine tot grotere soorten toonden gezonde groei en sterke toenames in aantal. Ook de zoöplankton en bacteriën namen toe in aantallen en activiteit. De groeiende algen namen grote hoeveelheden opgelost kooldioxide (CO2) op. Ongeveer 400 ton koolstof werd van CO2 omgezet in biomassa.

Export naar diepzee

In de komende maanden zullen bacteriën en kleinste grazers het merendeel van deze biomassa weer opeten en grotendeels weer omzetten in CO2. Maar ook komt groter zoöplankton , krill en roeipootkreeftjes, elke nacht van grote diepte omhoog om van de rijke biomassa te eten. Bij het eerste zonlicht (rond 4 uur) duiken ze weer naar beneden om zo te ontsnappen aan fouragerende albatrossen. Hierdoor exporteren deze beestjes koolstof naar de diepzee. Met behulp van echosounders en speciale netten wordt de rol van deze verticale migranten en hun exportactiviteit vastgesteld.

Opname CO2 toegenomen

Hoewel nog niet vaststaat hoe groot de omvang van de export precies is, is wel duidelijk dat hij in komende maanden langzaam zal worden aangevuld door CO2 vanuit de lucht. De jaarlijkse opname van twee miljard ton fossiele brandstof CO2 door de oceanen zal er met enkele tonnen door toenemen.

Noot voor de pers

De vijftien Nederlandse onderzoekers op de Polarstern zijn in dienst van NIOZ (Texel), RU Groningen en TU Delft. Professor De Baar werkt voor de RUG en het NIOZ

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2000/12/05/B005.htm
laatste aanpassing
Uitspraak van Hermes Trismegistus op vrijdag 13 juli 2007 om 11:38:
De veranderingen in ons zonnestelsel en zo ook in het menselijke bewustzijn ontstaan aan de hand van de cyclusprocessen die gelijk staan aan de Melkweg en zo ook de rest van de kosmos.­ We hebben dus met iets heel erg 'groots' te maken.­

http://www.seriewoordenaar.nl/seriewoordenaar/content/Lees.asp?InleidingKey=117

Mooie uitleg hierover voor de liefhebbers
Het (tegen) antwoord op 'An inconvenient truth':
laatste aanpassing
Uitspraak van Faylinn op zondag 27 mei 2007 om 11:02:
Deze kleine elite groep bestaat uit de machtigste mensen ter wereld, uit de politiek, het bankwezen, de media en de zakenwereld zoals: bedrijfsleven, bankiers, militairen, media, etc.­ Hun plan is eveneens duidelijk, ons manipuleren door middel van desinformatie.­ We moeten ons realiseren dat de berichtgeving in de gehele wereld al in hun handen is en dat de meeste mensen in wezen al geïndoctrineerd zijn door wat hun door de massamedia wordt voorgekauwd.­

Ben het helemaal met je eens.
En het is wel makkelijk iedereen de schuld te geven over broeikaseffect, terwijl het ook andere dingen zijn die de aarde doet opwarmen.
laatste aanpassing


Meerderheid van wetenschappers: geen consensus over opwarming
Geschreven door Jeroen Devenijn
donderdag 30 augustus 2007
Zoals al maandenlang verkondigd op deze nieuwssite: de opwarmingstheorie met de mens als hoofdverantwoordelijke is zeer onwaarschijnlijk. Dat blijkt uit een vergelijking van 528 'peer reviewed' wetenschappelijke papers, geschreven tussen 2004 en 2007.

Resultaten:

7%: expliciete onderschrijving van de consensus zoals gesteld door het IPCC

38%: impliciete onderschrijving van de consensus zoals gesteld door het IPCC

48%: neutraal wat betreft de invloed van de mens op de opwarming van de aarde

6%: weigeren de consensus zoals gesteld door het IPCC te aanvaarden

Bron: http://infowars.net/articles/august2007/300807Warming.htmWe worden belogen door het IPCC en door groot-elektriciteit-verbruiker Al (de) Gore.

Enkele feiten op een rijtje:

IPCC in 1995: "Geen van de geciteerde onderzoeken bewijst dat we waargenomen klimaatveranderingen aan toename van broeikasgassen kunnen toeschrijven"

IPCC in 2007: "Het is zeer waarschijnlijk dat de onmiskenbare opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Met 'zeer waarschijnlijk' bedoelt het panel dat met een zekerheid van meer dan 90 procent de mens verantwoordelijk is voor het broeikaseffect de laatste vijftig jaar."

IPCC in 1995 <-> IPCC in 2007

Huh?

Wist u dat het IPCC een politieke denktank is met een agenda en geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksorgaan?

De waarheid is dat de inleiding en conclusie van het IPCC rapport compleet geschreven werd door politici onder mandaat van de Verenigde Naties, de inbreng van wetenschappers is minimaal. Bovendien werden alle door wetenschappers geschreven stukken aangepast om aan te sluiten bij de door de politiek bepaalde conclusie.

Bron:

http://www.sepp.org/Archive/controv/ipcccont/Item05.htm
http://www.klimaatnieuws.nl/200702/ipcc_rapport_2007_conclusies.php
Een ander voorbeeldje: Luc Debontridder van het KMI zorgde onlangs voor alweer tegenstrijdigheden.

juli 2007: "Alleen kan het (menselijke inbreng) onmogelijk de doorslaggevende rol zijn die er nu van wordt gemaakt"

<->

1 aug 2007: "Voor het overige sluit het KMI zich aan bij de conclusies van het IPCC"Ik las het artikel in Het Laatste Nieuws 'KMI veegt gevaar CO2 van tafel'. Na een rechtzetting door Debontridder veranderde de redactie de kop naar 'CO2 is niet de grote boosdoener bij opwarming van de aarde'. Laten we even de citaten van Luc Debontridder in detail bekijken.

Dat koolstofdioxide (CO2) wel degelijk een rol speelt bij de opwarming van de
Aarde wordt niet betwist. "Alleen kan het onmogelijk de doorslaggevende rol zijn die er nu van wordt gemaakt", zegt klimatoloog Luc Debontridder.

"Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. Dat is verantwoordelijk voor ruim 75
procent van het broeikaseffect. Dat zijn louter wetenschappelijke feiten, maar door de film van Al Gore is de invloed van CO2 zo gehypet dat niemand die feiten nog in rekening neemt. Alles wordt eenzijdig aan CO2 toegeschreven. Terwijl de hele reeks warme winters die we de laatste jaren hebben gehad, simpelweg een gevolg zijn van de Noord-Atlantische schommeling. Dat heeft nu echt eens niets met CO2 te maken."

Na publicatie van dit krantenartikel verklaarde Debontridder dat zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd werden door Het Laatste Nieuws. Hij verklaarde later dit:

"De menselijke activiteit op aarde is een belangrijke reden voor de stijging van de broeikasgassen en dus ook voor de opwarming van de aarde", zegt Debontridder.

"Voor het overige sluit het KMI zich aan bij de conclusies van het IPCC."
(Ik merk op hoe Debontridder eerder verwees naar de rol van waterdamp. Waterdamp wordt overigens compleet genegeerd door het IPCC, kritische denkers die het IPCC rapport uitgespit hebben gaven al eerder de kritiek dat het nogal bedenkelijk is om waterdamp niet als een belangrijke veroorzaker van de opwarming te vermelden. Waterdamp is tenslotte een broeikasgas. Schattingen over het aandeel van waterdamp in de opwarming varieëren, de meeste bronnen gaan uit van 90% tot 95% contributie aan het opwarmen van onze planeet)

Debontridder zijn woorden kon u lezen tussen aanhalingstekens.
Zeer bedenkelijk, als je het mij vraagt, deze 'rechtzetting'.Meer informatie:

Nederlandse TV brengt tegengeluid Al Gore

Documentaire verplettert theorie Al Gore

Convenient Deceit of Inconvenient Truth?

Global warming propaganda!


Media
Ook Canvas brengt tegengeluid Al Gore
Geschreven door Jeroen Devenijn
2007-09-26 10:53:05
Na de massale berichtgeving in de alternatieve media kon ook de Vlaamse tv-zender Canvas niet achterblijven.­

Vorige zaterdag werd in navolging van een Engelse en Nederlandse TV-zender ook in Vlaanderen de documentaire 'The Great Global Warming Swindle' uitgezonden.­Bezoekers van hetechtenieuws.­be en de vele andere alternatieve nieuwssites zijn al een tijdje op de hoogte dat er helemaal geen consensus is over de invloed van de mens op de opwarming van de aarde.­ Diegenen die beweren zeker te zijn dat de mens de hoofdverantwoordelijke is bij de opwarming van de aarde spreken de conclusie tegen die kwam uit een recente vergelijking van 528 wetenschappelijke papers rond de klimaatverandering.­

Milieu-activisten zoals Peter Tom Jones vinden het onverantwoord dat de media de beide zijden van een (klimaat)debat belichten!?

"­De Canvasbeslissing om de film toch uit te zenden is een onverantwoorde keuze.­ Media die over dit complexe en ernstige onderwerp reportages uitzenden die zelfs de meest elementaire journalistieke principes niet naleven, zijn niet goed bezig.­ Dit onderwerp is te belangrijk om de amusementswaarde te laten primeren op de journalistieke kwaliteit.­” Peter Tom Jones

Het standpunt van de media is dat zij, zoals het hoort, de beide kanten aan bod laten komen en zij erkennen hun plicht als informatieverstrekkers.­ De discussies moeten dan maar gevoerd worden tussen experts.­

Ook de politieke partij Lijst Dedecker pakte uit met een persbericht.­

"­Lijst Dedecker is altijd tegen de klimaathysterie geweest en verketterde de CO2-hetze van in het begin.­ Wij zijn bijzonder in de wolken met de reportage van Terzake.­ De wetenschap tracht al lang de aandacht te vestigen op het feit dat CO2 niet de oorzaak is van de klimaatswijzigingen.­ Weinig mensen hebben onze standpunten toen geloofd, maar in de reportage worden de wetenschappelijke argumenten gegeven voor de stelling"­ Paul SchietekatBekijk The Great Global Warming Swindle op Google Video.­Extra bronnen:

Milieu-activist Peter Tom Jones geeft kritiek op 'The Great Global Warming Swindle'.­

Martin Durkin (maker van 'The Great Global Warming Swindle') weerlegt de kritiek op zijn film.­

Zoekopdracht op hetechtenieuws.­be op de term 'CO2'.­


bron:http://hetechtenieuws.be/index.php/nieuws/56/136-meerderheid-van-wetenschappers-geen-consensus-over-opwarming
bron:http://hetechtenieuws.be/index.php/media
Uitspraak van Col-O op woensdag 23 mei 2007 om 13:30:
dat de stijging van de zeespiegel een gevolg is van het smelten van de poolkappen,

de aarde is aan t kantelen,.. en hier wordt het dus warmer, maar op andere plekken kouder
er zijn plekken op aarde waar t nooit sneeuwde en nu wel

Uitspraak van Col-O op woensdag 23 mei 2007 om 13:30:
een gevolg is van de stijgende temperatuur.­

nee dus
de polen verschuiven, en daarom smelt t ijs
ik denk dat het water wel ff blijft stijgen en als t meezit is t straks in zuid frankrijk altijd lekker warm :d
ik zie t wel zitten om daar ergens in een verlaten gebied in de bergen te leven
Uitspraak van AltijdHerrie !! op dinsdag 9 oktober 2007 om 00:16:
de aarde is aan t kantelen,..­

bron??
ik ken dat verhaal wel, maar dat komt bij Sitchin vandaan. moet nog maar zien of dat ook echt gaat gebeuren...


Uitspraak van AltijdHerrie !! op dinsdag 9 oktober 2007 om 00:16:
ik denk dat het water wel ff blijft stijgen en als t meezit is t straks in zuid frankrijk altijd lekker warm

die stijging die momenteel plaats vindt is een natuurlijke stijging. zie mijn post, 23 mei 2007 14:38.
wat daar overigens niet bij staat is dat er ook een natuurlijke daling plaats vindt, onderdeel van de cyclus.

Ik heb niet echt het idee dat het warmer wordt door ons of vanwege een poolkanteling.
temperaturen op andere planeten stijgen ook, en de zon is ook rare dingen aan het doen.
en sinds kort overal bekend is dat er wel degelijk met chemtrails gesproeid wordt, denk ik eerder dat we daardoor steeds vreemdere weersomstandigheden krijgen.
aangezien er genoeg bedrijven zijn waarbij je met behulp van chemtrails je eigen klimaat kan bestellen(Y)
opwarming door de mens? ja in die zin wel ja...

http://www.weathermod.com/
Uitspraak van Col-O op dinsdag 9 oktober 2007 om 10:36:
Ik heb niet echt het idee dat het warmer wordt door ons of vanwege een poolkanteling.­
temperaturen op andere planeten stijgen ook, en de zon is ook rare dingen aan het doen.­
en sinds kort overal bekend is dat er wel degelijk met chemtrails gesproeid wordt, denk ik eerder dat we daardoor steeds vreemdere weersomstandigheden krijgen.­
aangezien er genoeg bedrijven zijn waarbij je met behulp van chemtrails je eigen klimaat kan bestellen
opwarming door de mens? ja in die zin wel ja...­

Je zult het eerder "energetisch" moeten zien, het heeft met de cyclusvorming te maken. Door de duizenden jaren heen bevind ons zonnestelsel in bepaalde cyclussen waarin veranderingen optreden (Dit zul je echter zowel astronomisch als astrologisch moeten zien). Om het oppervlakkig te houden is een opkomende verandering binnen de cyclus door vele groepen 'voorspeld'. Dit zie je bijvoorbeeld terug binnen de samenleving dat het erg veel aan het veranderen is, maar ook bij ons klimaat. Dat komt door de energie en magnetisme die vrijkomt bij een veranderingsproces binnen zo'n cyclus.

Natuurlijk hebben wij als mensheid een bepaalde invloed op de wereld en dus ook ons klimaat. Maar dat is niks vergeleken met de energieen dat zich op een veel groter schaal bevindt (oftewel ons zonnestelsel, misschien zelfs de melkweg), dat is eenmaal onze natuur en waar wij uit bestaan.

Je ziet bijvoorbeeld hoeveel invloed de stand van de maan op ons kan hebben. Denk aan de staat van onze emotie's, maar ook aan eb en vloed.
laatste aanpassing
Uitspraak van Col-O op dinsdag 9 oktober 2007 om 10:36:
bron??

tja, weet ik niet meer
ging ook niet zozeer over de aarde, maar er zijn volgens nasa al 2 planeten in ons zonnestelsel 40 graden gekanteld
moet t nog eens opzoeken
Uitspraak van AltijdHerrie !! op dinsdag 9 oktober 2007 om 21:17:
ging ook niet zozeer over de aarde, maar er zijn volgens nasa al 2 planeten in ons zonnestelsel 40 graden gekanteld
moet t nog eens opzoeken

klinkt interessant
ben benieuwd!(Y)