Partyflock

De menstruatiecyclus van de gambiaanse zandhaas...

 
Flockonderwerp · 48237
De cyclus van de gambiaanse zandhaas begint op de eerste dag van de menstruatie en eindigt op de eerste dag van de volgende menstruatie. De gemiddelde ideale’ menstruatiecyclus duurt 28 dagen. Toch komt die bij maar 15 procent van alle gambiaanse zandhazeng voor. De meeste gambiaanse zandhazeng hebben een cyclus van tussen de 24 en 35 dagen. Zo’n 20 procent van de gambiaanse zandhazeng heeft een onregelmatige cyclus.Een cycluslengte van 21 tot 35 dagen wordt als normaal beschouwd. gambiaanse zandhazeng die regelmatig, om de drie tot vijf weken menstrueren, hebben vrijwel altijd een eisprong. met gambiaanse zandhazeng een cyclus korter dan 3 weken of langer dan 5 à 6 weken, wordenmoeilijker zwanger. Dat geldt zeker voor gambiaanse zandhazeng bij wie de menstruaties langer wegblijven dan 6 weken.Je berekent de duur van de cyclus door te rekenen van de eerste dag van de menstruatie tot de eerste dag van de volgende menstruatie. Het moment dat de menstruatie ophoudt, is voor de lengte van de cyclus niet van belang! Duurt de tussenpoos tussen de menstruaties langer dan zes weken maar korter dan zes maanden, dan wordt gesproken van vrouwen die weinig menstrueren. Deze vrouwen hebben soms een eisprong, maar meestal niet. Hoe langer de tussenpoos, hoe kleiner de kans dat er een eisprong optreedt
Duren de tussenpozen langer dan 6 maanden, dan wordt gesproken van vrouwen die niet menstrueren. In het laatste geval treedt er bijna nooit een eisprong op. Duurt je cyclus korter dan drie of langer dan zes weken, ga dan in een vroeg stadium naar de huisarts als je zwanger wilt worden. De kans is groot dat je geen eisprong hebt.
De menstruatiecyclus verloopt in twee fase.De menstruatiecyclus verloopt in twee fasen. De eerste fase is die waarin de eicellen groeien en rijpen. In die periode maken de eierstokken het vrouwelijke hormoon oestrogeen, dat zorgt dat het baarmoederslijmvlies zich voorbereidt op een eventuele innesteling van een bevruchte eicel. Aan het eind van de eerste fase maken de hersenen bovendien een hormoon aan dat de eisprong in gang zet: het LH, of Luteïniserend Hormoon.De duur van de menstruatiecyclus wordt vooral bepaald door de eerste fase. Bij een gemiddelde cyclus van 28 dagen valt de eisprong op dag 14, precies in het midden. Maar als de cyclus langer of korter duurt, verschuift de eisprong naar voren of naar achteren. De eerste fase kan dus ook een week duren, of drie of vier weken. Vlak voor de eisprong is een eicel zo groot als een speldenprik: 0,1 millimeter in diameter. Daarmee is de eicel verreweg de grootste van alle lichaamscellen. Per maand komt er in de regel slechts één eicel vrij. De tweede fase van de cyclus, na de eisprong, duurt altijd veertien dagen, met hooguit twee dagen verschil. In de tweede fase van de cyclus maken de eierstokken het vrouwelijke hormoon progesteron aan. Dat zorgt ervoor dat de baarmoeder een eventueel ingenesteld embryo niet afstoot. Maar progesteron legt niet alleen de baarmoeder lam, maar tegelijkertijd de darmen. Daardoor kun je vlak voor je menstruatie last hebben van verstopping. Volgens conventie is de eerste dag van de menstruatiecyclus, die dag waarop de vrouw begint te menstrueren (bloed verliezen). Hormonaal gezien wordt de cyclus in twee delen verdeeld. De eerste fase is de folliculaire fase, de tweede na de eisprong de luteale fase.Tijdens de folliculaire fase scheidt de hypofyse (in de hersenen) follikel stimulerend hormoon (FSH) af dat de granulosacellen van een follikel zal stimuleren tot groei. Meerdere follikels (een zogenaamd cohort), gelegen in de eierstok (ovarium) en bevatten elk een eicel (oocyt). De follikels produceren gedurende deze fase van de cyclus oestrogeen. Als de grootste follikel ongeveer een diameter heeft van 17-20 mm bereikt zal de hypofyse piekgewijs luteiniserend hormoon (LH) produceren, waarna de follikel ongeveer 36 tot 48 uur zal springen (ovulatie, zie verder bij de eicel). Het geproduceerde oestrogeen zorgt voor groei (= proliferatie) van het endometrium in de baarmoeder (uterus). Deze periode van menstruele cyclus heet daarom ook proliferatieve fase. Deze fase is wisselend in duur (7 tot 21 dagen). Dit heeft gevolgen voor de vruchtbare periode (zie verder).De tweede fase wordt luteale fase genoemd en begint op het moment dat de follikel gesprongen is, en de eicel er uit verdwenen is. De granulosacellen van het follikel veranderen van vorm en worden dan thecacellen genoemd. Onder invloed van het LH zullen deze theca-cellen progesteron gaan produceren. Het follikel zonder eicel wordt geel lichaam (corpus luteum) genoemd en zal nog enkele dagen de productie van progesteron blijven voortzetten. Onder invloed van de progesteron (en ook oestrogenen) verandert het baarmoederslijmvlies waarbij de slijmklieren secreet produceren en afgeeft, en zo klaargemaakt wordt voor de innesteling van het embryo. Deze fase heet daarom ook wel de secretoire fase. Als dit geel lichaampje enkele dagen later stopt met de hormoonproductie, doordat het niet ondersteunt wordt door een zwangerschap geproduceerd hormoon hCG, zal het baarmoederslijmvlies ten gronde gaan en een bloeding optreden (zie verder). Deze fase duurt altijd ongeveer 14 dagen. De eisprong zal dus steeds ongeveer 14 dagen voor de volgende menstruatie geschieden. Dus niet noodzakelijk rond de 14e cyclusdag. Het tijdstip van de eisprong kan dus niet bepaald worden door enkel een aantal dagen te tellen sinds het begin van de cyclus, vooral als de duur van cyclus van de vrouw onregelmatig is.
laatste aanpassing