Partyflock

Jon f kennedey

 
Flockonderwerp · 47855
RAMOS!
Werkzaam bij bRave
Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.
John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.

Abraham Lincoln was elected President in 1860.
John F. Kennedy was elected President in 1960.

The names Lincoln and Kennedy each contain seven letters.

Both were particularly concerned with civil rights.

Both of their wives lost their children while living in the White House.

Both Presidents were shot on a Friday.

Both were shot in the head.

Both were shot with one bullet.

Both were rumored to be killed in a conspiracy.
Neither was confirmed to be a conspiracy.

Lincoln was shot in the Ford Theater.
Kennedy was shot in a card made by the Ford Motor Company (a Lincoln no less)

Lincoln's secretary was named Kennedy.
Kennedy's secretary was named Lincoln.

Both were assassinated by Southerners.

Both were succeeded by Southerners.

Both successors were named Johnson.

Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808.
Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.
Their first names both contain six letters.

John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.
Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939.
Both assassins were known by their three names.
Both names comprise fifteen letters.

Booth ran from the theater and was caught in a warehouse.
Oswald ran from a warehouse and was caught in a theater.

Both assassins were assassinated before their trials.

The only complete filming of Kennedy's assasination was shot by Abraham Zapruder.
The only complete account of Lincoln's assasination was written by John Zelfindorfer.

A week before Lincoln was shot, he was with friends in Monroe, Maryland.
A week before Kennedy was shot, he was with his friend Marilyn Monroe.

Lincoln's last child, Tad, had his funeral held on July 16, 1871.
Later he was exhumed and moved to a different grave site.
Kennedy's son JFK Jr. was lost at sea on July 16, 1999.
Later he was found, brought up, and then re-burried at sea.
=============

is dit toeval?

Jon f kennedy werd vroeger door zijn vader bewust gemaakt van het feit dat hij president zou kunnen worden, als het ware pushte zijn vader hem in die richting.
Kennedy is afgestudeerd aan harvard, afgestudeerde van harvard bekleden vaak belangrijke politieke functies.

Toen john 3 was leed hij aan een erge ziekte en was hij afgeleverd aan een ziekenhuis.. hier miste hij de moeder liefde en klampte zich darom vast aan de zuster waarvan hij veel aandacht vroer. Volgens de schrijver van het boek de 4e dimensie ( http://www.nieuwedimensies.nl/Uitgeverij/illustraties/7734128-4deD-EBX-13ix06.pdf ) heeft dit ertoe gelijd dat hij later streefde naar erkenning en roem , de kern is dus de gemiste liefde en aandacht van zijn kille moeder, zijn droom en wens is dus erkenning en liefde om dit leed , zo mogenlijk, te verzachten. uit deze onderliggende motiefen kwam zijn doel tot stand die ook door zijn vader gepushed werd. Hij stopte veel energie in zijn droom, en werd snel populair in de politiek. Hij scheen ook een zeer aantrekkenlijke man te zijn door zijn charisma. hij straalde zelfverzekerdheid uit en glimlachte altijd.

Hoe komt het nou, ondanks dat hij verslaafd was aan speed, dat hij zo succesvol is geworden en een van de inspirerendste wereld leiders was van de 20e eeuw? Hij scheen een belangrijk document,- boek, te hebben gehad over de tempeliers warin de kracht van de mensenlijke geest wordt verklaard , als je een droom voor ogen hebt en die telkens voed met energie zal het hele universum samen spannen om deze te verwezenlijken. Hoe toeval beinvloed kan worden etc..

hoe denken jullie over het toeval beinvloeden en je dromen verwezenlijken? Geleven jullie in de energie van gedachten en dat deze energie nooit verloren gaat en vroeg of laat een actie-reactie uitlokt ? en als je de intentie hebt om iets te doen en daar energie in stopt het uiteindelijk lukt?

hoe verklaar je dit dan?
in 1930 verklaarde ze het onmogenlijk dat je de 100 meter binnen 10 sec. kon rennen . mensen werden beperkt door deze gedachten totdat er in 1960 iemand er echt in geloofde en die haalde 10.15 binnen een jaar werd dit 4 of 5 keer verbroken met 9.?? seconde .... hoe verklaar je dat dit heeft toch met de mensenlijke geest te maken!!


groeten!!
laatste aanpassing
Uitspraak van RAMOS! op vrijdag 18 mei 2007 om 16:32:
in 1930 verklaarde ze het onmogenlijk dat je de 100 meter binnen 10 sec.­ kon rennen .­ mensen werden beperkt door deze gedachten totdat er in 1960 iemand er echt in geloofde en die haalde 10.­15 binnen een jaar werd dit 4 of 5 keer verbroken met 9.­?? seconde ....­ hoe verklaar je dat dit heeft toch met de mensenlijke geest te maken!!

Nieuwe ondekkingen op het gebied van voedsel, trainingsschema's, sport schoeisel, kracht training etc. etc. etc.

Kortom zowel lichamelijke als materialistische evolutie.. (Y)