Partyflock

De wetenschap en het paranormale

 
Flockonderwerp · 47692
Enkele nadenkertjes voor de lezers of pseudo-wetenschappers die altijd alles willen verklaren vanuit het wetenschappelijk denken…..


1. DE COMPLEXHEID VAN ONS UNIVERSUM:

Men zegt dat het wetenschappelijk onderzoek van de wereld rondom ons bewezen heeft dat het leven niet door een intelligente schepper is ontstaan maar door blind toeval. Als er dus geen Ontwerper geweest is, moet het leven spontaan door toeval zijn ontstaan. Daarvoor is nodig dat op de op een of andere manier de juiste chemische stoffen in de juiste hoeveelheden, onder de juiste temperatuur en druk en andere regulerende factoren, bij elkaar hebben moeten komen, en al die factoren zouden voor de juiste tijdsduur gehandhaafd moeten blijven. Om het leven op aarde te doen ontstaan en in stand te houden, zouden deze toevallige gebeurtenissen zich bovendien duizenden keren hebben moeten herhalen. Maar hoe groot is de kans dat zich zelfs maar één zo'n gebeurtenis voordoet?…Evolutionisten erkennen dat de kans dat de juiste atomen en moleculen bij elkaar komen om slechts één eenvoudige eiwitmolecule te vormen, één op 1-0x113 bedraagt, ofte wel een één gevolgd door 113 nullen. Dat getal is groter dan het geschatte totale aantal atomen in het universum! Wiskundigen schrijven elke gebeurtenis met een kans van minder dan één op 1 0x50 af als iets wat nooit zal plaatsvinden. Maar voor leven is veel meer nodig dan één simpele eiwitmolecule. Er zijn alleen al ongeveer 2000 verschillende eiwitten nodig voor de activiteit van één cel, en de kans dat al deze eiwitten toevallig verkregen worden, is één op 1-0x 40.000 Als men niet behoort tot degenen die, door algemeen heersende opvattingen of wetenschappelijke opleiding bevooroordeeld, stellig menen dat het leven [spontaan] op de aarde is ontstaan, dan is dit simpele rekensommetje voldoende om die gedachte totaal van de baan te vegen', zegt de astronoom Fred Hoyle…

Aan de andere kant hebben geleerden door hun studie van de stoffelijke wereld, vanaf de kleinste subatomaire deeltjes tot de uitgestrekte sterrenstelsels, ontdekt dat alle bekende natuurverschijnselen aan bepaalde fundamentele wetten

schijnen te gehoorzamen. Met andere woorden, zij hebben logica en ordening ontdekt in alles wat er in het universum gebeurt, en zij hebben deze logica en ordening in eenvoudige wiskundige termen weten uit te drukken. Weinig weten-

schappers kunnen eraan ontkomen onder de indruk te raken van de haast absurde eenvoud en elegantie van deze wetten', schrijft een hoogleraar in de natuur-kunde, Paul Davies, in het tijdschrift New Scientist.

" Wat kunnen wij uit dit alles afleiden? Allereerst dat, indien het universum door wetten wordt beheerst, er een intelligente wetgever moet zijn die de wetten heeft geformuleerd of ingesteld. Aangezien bovendien de wetten waardoor het

universum wordt bestuurd, gemaakt schijnen te zijn met het oog op toekomstig leven en omstandigheden die gunstig zijn voor de instandhouding ervan, is er duidelijk een doel bij betrokken. Ontwerp en doel dat zijn geen kenmerken van

blind toeval; het zijn precies de kenmerken die door een intelligente Schepper tentoongespreid zouden worden. Natuurlijk zijn ontwerp en doel niet alleen te zien in de ordelijke werking van het universum, maar ook in de wijze waarop levende schepselen, zowel eenvoudige als ingewikkelde levensvormen, hun dagelijkse bezigheden verrichten, alsmede in de wijze waarop ze met elkaar en met de omgeving in wisselwerking staan. Bijna elk deel van ons menselijk lichaam bijvoorbeeld - de hersenen, het oog, het oor, de hand - toont een zo verfijnd ontwerp dat de huidige wetenschap er geen volledige verklaring voor heeft. Dan zijn er de dierenwereld en het plantenrijk. De jaarlijkse trek van bepaalde vogels over duizenden kilometers land en zee, het proces van de fotosynthese in planten, de ontwikkeling van één bevrucht eitje tot een complex organisme met miljoenen gedifferentieerde cellen met gespecialiseerde functies om slechts enkele voorbeelden te geven zijn stuk voor stuk in het oog springende bewijzen van een intelligent ontwerp…

2.MATERIE OP ZICH BESTAAT NIET!

Alle materie ontstaat en bestaat alleen bij de gratie van een kracht die de atoomdeeltjes in trilling brengt en ze in het minuscule zonnestelsel van het atoom bijeenhoudt. Daar echter in de gehele wereldruimte geen intelligente en geen eeuwige kracht bestaat, moeten we achter deze kracht een bewuste intelligente geest veronderstellen.

Deze geest is de oerbron van alle materie! Niet de zichtbare vergankelijke materie is realiteit, waarheid of werkelijkheid maar de onzichtbare, onsterfelijke geest is de waarheid! Daar geest zonder meer evenwel ook niet kan bestaan maar elke geest toebehoort aan een wezen, moeten wij noodzakelijkerwijs geestwezens veronderstellen. Daar geestwezens echter niet uit zichzelf kunnen bestaan, maar geschapen moeten zijn, aarzel ik niet deze mysterieuze schepper zo te benoemen als alle cultuurvolkeren op aarde al duizenden jaren hebben gedaan: "God.". Dit waren de woorden van Max Karl Ernest Ludwig Planck, Nobelprijswinnaar en Fysicus in 1858 geboren in Kiel en overleden in 1947! Steeds meer wetenschappers zijn tot de overtuiging gekomen dat achter de kosmos en zelfs de evolutietheorie een wezen schuilt dat alles in goede banen leid. Ook de grootste geleerde aller tijden Einstein was een Godszoeker. Een bekende uitspraak van hem was: " I WANT TO KNOW GODS TROUGHTS ALL DE REST ARE DETAILS".

3. DE BIJNA DOODSERVARING (BDE):

De wetenschappelijke verklaring voor de uitwerking van een BDE is zuurstofgebrek. Wanneer de zuurstof wordt verminderd, raken de signalen naar de hersenen overstuur. Dit beïnvloedt dan het normale functioneren van het gezichtsvermogen. Er bevinden zich meer cellen in het midden van het visuele gebied en als deze wilde signalen sturen, lijkt dit op een tunnel van wit licht. Dat is de theorie van Dr Susan Blackmore. Maar haar theorieën worden zeer hevig betwist. Professor David Fontana zegt hierover: in vele BDE’s komen gebeurtenissen voor die totaal nieuw zijn voor de mens (met name medische technieken) die dus niet door het geheugen of de verbeelding konden worden verzonnen. Ook wordt het argument van Fontana ondersteund door vele experimenten op vrijwilligers. Zo legde hij ooit eens en aantal patiënten in een kamer waar minder zuurstof aanwezig was en het resultaat was dat juist de fysieke en geestelijke vermogens achteruit gingen, alsook het geheugen… Sommige hadden hallucinaties maar geen enkele van hen produceerde een BDE. Men heeft ook al het antwoord gezocht in vrijkomen van endorfinen wat wordt aangemaakt bij spanning. Deze zouden je een prettig gevoel geven maar ook die theorie staat heel erg op wankelen want niet alle BDE ’s zijn prettig. Dr Maurice Mawling een cardioloog merkte zelfs op dat een aantal van zijn hartpatiënten vreselijke taferelen opnoemden na een BDE. Dr. Peter Fenwick lid van het koninklijk college van psychiaters in Engeland en zijn vrouw hebben vanaf 1985 zovele grondige experimenten naar BDE gedaan dat ze kunnen stellen dat het wel degelijk bestaat. Zijn conclusie is ook dat niet iedereen een BDE meemaakt die sterft, in de gevallen die hij onderzocht heeft was er zelfs maar 5 procent dat een ervaring heeft gehad. Zijn conclusie is dat de geest niet beperkt is tot de hersenen. De parapsychologie heeft zulke sterke bewijzen geleverd dat we gewoon niet langer over onze geest kunnen denken als iets dat alleen bij de hersenen hoort, zegt hij, er is veel meer aan de hand dan de droge empirische wetenschap beweert.

4.MENSEN ZONDER BREIN

De huidige wetenschap beweert omdat zij niet in een geesteslichaam willen geloven, dat alle paranormale ervaringen zich afspelen in het brein van de mens.

Maar wat dan met de mensen die niet eens een brein bezitten…?

Een voorbeeld: In de eerste wereldoorlog deden wetenschappers een opzienbarende ontdekking! Men vond een gesneuvelde soldaat die geen hersenen bezat en dus toch normaal had gefunctioneerd. Zulke opmerkelijke voorbeelden komen veel vaker voor dan wij wel denken. In tegen stelling met de gedachtegang van de gevestigde medische orde, zijn er nu al honderden gevallen bekend van mensen die nog steeds normaal functioneren ondanks het feit dat hun hersenen sinds de geboorte onderontwikkeld of door een ongeluk beschadigd zijn. De meeste gevallen worden natuurlijk zoveel mogelijk in de doofpot gestopt. Een vergelijkbaar geval dat wel aandacht kreeg was het jongetje Andrew Vandal geboren in de VS op 12 juli 1984. Tijdens een vroeg ontwikkelingsstadium in de baarmoeder verscheen er een cyste op zijn hersenstam, hieraan hield de jongen een schedel over die alleen met vocht was gevuld, dit wordt anencephaly (hersenloosheid) genoemd. Het kind werd ter adoptie afgestaan aan een kinderverpleegkundige Kaye Vandal. Nadat het kind enkele jaren oud was geworden bleek ondanks de voorspellingen van de artsen het kind vrij normaal te functioneren. Het lachte giechelde en had een jolig karakter en reageerde normaal op prikkels, dingen die volgens de medici onmogelijk zouden zijn. Toen Phineas P.Cage een gezonde 25 jarige man door een ontploffing een ijzeren staaf door zijn hersenen kreeg en later een infectie opliep die zijn hersenweefsel aantaste, kon hij eenmaal weer op de been terug normaal functioneren. Toen de 14 jarige Ahad per ongeluk neergeschoten werd door zijn baas werd zijn ganse achterhoofd verbrijzeld. De artsen moesten gans de rechterhelft van zijn hersenen verwijderen. Ahad zou volgens de artsen een plant zijn. Zeven jaar werkte men aan de opvulling van zijn half beschadigde schedel. Nu kon hij zich weer onder de mensen begeven, de steeds glimlachende Ahad was tevreden. Hij schreef zich in bij de Sinclair universiteit een universiteit van zeer hoog niveau en studeerde op 15 juli 1996 af met grote onderscheiding! Dit zijn maar enkele van de vele voorvallen waarbij men moet concluderen dat de mens veel meer is dan een lichaam met een stel hersenen.5.. EENS SCEPTICUS ALTIJD SCEPTICUS…

Nu dat de mens van het geloof is afgestapt heeft men het vervangen door de wetenschap, en dit is niet verkeerd maar men heeft eigenlijk het kind met het badwater weggegooid…Want ook het wetenschappelijk geloof is net zoals het geloof onderhevig aan vele veronderstellingen. De kleuren van een landschap of een schilderij zijn afhankelijk van de kleur bril van de toeschouwer Door een materialistische bril zie je alles in een materialistisch licht. Pas als je hem afzet kun je de dingen zien zoals ze zijn. De mensheid is op de wetenschap gesprongen omdat ze jarenlang onderdrukt is geweest door de kerken en angst werd ingeboezemd voor God, de vrees voor verantwoording te moeten afleggen aan die God valt hier mee weg. De mensen willen die verantwoording niet ze willen hun gang gaan. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze groepen oprichten om hun gelijk te proberen bewijzen meestal opereren ze dan onder de naam van Skep of Sceptisch of andere. Ze hebben maar één doel alles wat met God, geloof religie, spiritualiteit of paranormale te maken heeft proberen kelderen. Daaraan komt binnenkort een einde als de wetenschap zelf het bewijs zal leveren van een voortleven na de dood…

Ik hoop met deze site al een tipje van de sluier op te lichten en u gereed te maken voor het komende…
laatste aanpassing
Over zo iemand die een enorm groot deel van zijn brein mist heb ik ook een keer een docu gezien...­volgens mij was het ook die Ahad...­een donkere kerel iig...­
Die kerel mistte iig de helft van zijn hersenen door een ongelukje met een geweer...­ze hadden dat ene deel bij hem ook opgevuld...­
Hij was daarna ook een universitaire opleiding gaan doen iig om die artsen en dergelijke die hem hadden afgeschreven het tegendeel te bewijzen...­
laatste aanpassing
Jup...hij was het...hier een deel van de docu:
Video
laatste aanpassing
Of wat dacht je van die docu over transplantaties?
Dat de ontvanger een deel van de persoonlijkheid van hun donnor krijgt...­
plotseling gaan sporten, andere eetgewoontes krijgen, ineens artistiek worden enzo

Waaruit begint te blijken dat de hersenen niet de centrale processoreenheid is zoals altijd werd aangenomen.­
laatste aanpassing
Uitspraak van Infected Influence op donderdag 17 mei 2007 om 18:09:
Waaruit begint te blijken dat de hersenen niet de centrale processoreenheid is zoals altijd werd aangenomen

Ik geloof dat in weefsel en DNA ook de karakter eigenschappen en capaciteiten van mensen zitten. En dit niet puur en alleen in de hersenen zit. Wel lijkt het me dat de hersenen de centrale processor eenheid is..
Uitspraak van Faylinn op donderdag 17 mei 2007 om 08:27:
Door een materialistische bril zie je alles in een materialistisch licht.­ Pas als je hem afzet kun je de dingen zien zoals ze zijn.­

Weer een mooie quote voor onder mn profielplaatje! :bloem:
laatste aanpassing
Uitspraak van Reckoner op donderdag 17 mei 2007 om 20:48:
Ik geloof dat in weefsel en DNA ook de karakter eigenschappen en capaciteiten van mensen zitten.­ En dit niet puur en alleen in de hersenen zit.­ Wel lijkt het me dat de hersenen de centrale processor eenheid is..­

Klopt, ik heb dit ook meerdere malen gelezen en was laatst naar een lezing waar ze dit ook aankaartte.
laatste aanpassing
Wij zijn hier op les;­ in deze Spiraal van incarneren Op verschillende niveau's van onderbewustzijn, naar een bewuster, bewustzijn opdat we net zo Intelligent en bewust worden als onze Schepper.........­Just Be
laatste aanpassing
Uitspraak van Reckoner op donderdag 17 mei 2007 om 20:48:
Ik geloof dat in weefsel en DNA ook de karakter eigenschappen en capaciteiten van mensen zitten.­ En dit niet puur en alleen in de hersenen zit.­ Wel lijkt het me dat de hersenen de centrale processor eenheid is..­

ben ik ook wel een beetje van overtuigd...vind zelf ook wel dat je bijvoorbeeld een computer kan vergelijken met een menselijk lichaam.
een computer bestaat uit, ijzer, koper, plastic enz. enz.
en een menselijk lichaam bestaat uit water, eiwitjes koolhydraatjes enz.

allemaal stoffen die je gewoon in de natuur tegenkomt.
alleen ben ik er nog niet helemaal over uit wat ons nou doet verschillen van computers.
en doel ik op het gene dat wij in staat zijn, zelf keuzes te maken.
ik bedoel hiermee dat we zelf kunnen bepalen of we een bepaalde beweging maken, of juist niet.
een computer heeft dat niet, die moet aangestuurd worden...

wat is nou precies de factor die ons die 'gave' geeft...?

je zou kunnen zeggen een 6 zintuig, of een bepaald soort energie dat aanwezig is dat wij nog niet kennen...(denk aan de twee conastanten: massa en energie)

denk dat het lang zal duren voor we echt kunnen vaststellen wat dat nou precies is.
alhoewel de quantum fysica in mijn ogen al een behoorlijk eind op weg is:jaja:
Over hersenen gesproken: 'Brainman(docu over savanten)'
http://video.google.com/videoplay?docid=-2598363071375453449&hl=en

Als iemand een 6de zintuig heeft is het Daniel wel.
Hij ziet getallen als visualisaties en leert een vreemde taal in 1 week tijd.
Enfin kijk zelf maar...
Ongeloofelijk! :O
laatste aanpassing
Erg interessant artikel (Y)
Zo...hallo...die dude... :|
laatste aanpassing
Sla me eens met een baseball-bat voor mijn kop mss kom ik Pi tot 200.000 cijfers na de komma ook tegen... :lol:

Vet hé?
of wat dacht je van die kerel die het weer van elke dag kan onthouden door een hoofdletsel...
laatste aanpassing