Partyflock

Daar is die dan..

 
Flockonderwerp · 46740

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

Ja het grote leipe lompe woordspel jij maakt een woord met de laatste letter van het woord van je voorganger, is kijken wat daar uit komt:d
Laat ik beginnen met HENK!
Radiaalbande­nfabricagepr­ocesbegeleid­ingstechniek­enrichtlijne­n
beschrijving­sopstellerfe­estjesorgani­satiecommite­evoorzitters­ondersteuner­spartner
laatste aanpassing
D-Men is af, je heb de regels niet gevolgt:p
retebeffende­doordestront­gehaaldebbke­llylikkendem­eegesleurdst­ukafvalvanee­nbuitenaards­schepselgecr­eerdmisbakse­lvandehoogst­eordeinnaamv­andepornobie­rslettefeder­atie:d
naat is ook af, geen scheldwoorden hier:d
laaste word kwam uit neuker dus met een r radicaliseer­dehangjeugdb­endeverslavi­ngsprocesiea­fkickkliniec­lownbegeleid­er dus laaste weer met een r
radiografisc­hbestuurbare­opblaaspopui­tvindingsont­regeldepaash­aasbakkendec­hocoladefabr­iekinstallat­iereparatiek­itonderhouds­monteuraanne­mendewerkgev­ersontslagpa­pierinvullen­deuitvoerder­scertificaat­behalendepuk­kelscholierd­ieznstoepkri­jtkwijtisenh­uilendaanznm­oedervraagto­fhijnieuwema­gmaarmammaze­gtneedusgaje­nogharderhui­lendeverhaal­schrijvendea­uteur :)


Uitspraak van LaDy_WeS op woensdag 9 mei 2007 om 21:50:
de tering

wat? kan je t nie meer bij houden :D
retroKinderc­arnavalsopto­chtvoorberei­dingswerkzaa­mhedencommis­siemedewerke­rs
laatste aanpassing
sinaasappeljampotschoonmaakmachinereparateur
stephzegtgamaareenanderbiersletneukerzoeken!
neukendesgap­endriedubbel­anaalpenetre­rendedildove­rkrachtendeb­eflapjevangr­ootmoedersth­eedoekdoorde­strontgehaal­dvaneenpaard­eluldieiesff­flinkinznree­tgenomenhebd­oormiddelvan­eenbezemstee­llikkendeaar­dappelschill­er!
raaaaaaaaaaa­aaaaaaaaaaaa­aaaaaaaaaaaa­aaaaaaaaaaaa­aaar
rabarbardebarsoep
penissupermegavergrotingsapparaat
teringischka­watbenjijwee­rlekkerbezig­metjegroothe­idswaanzin :P
nooitgedacht­datmensenhun­grotedromenh­ierneergaanz­etten
nooitgedacht­dateenhelezi­naanelkaarpl­akkendoordes­pelmeestergo­edgekeurtzou­worden:P
nuishetwelwe­ertijdvooree­nechtwoordko­mmopzomoeili­jkishetniet.­..­
tietaanschou­wendebierdri­nkendemoeder­melkmelkende­dwangbuisuit­wassnelkookp­anonderhouds­medewerkings­msnverslavin­gstherapeuti­schpsychiate­rssyndroombe­handelendepa­ardenstaartk­nipopleidend­evieuxdestil­erendecomput­erverslaafde­cocaïnesnijd­endeponypack­vouwer! :D
rodelbaanver­huuruitleenb­edrijfonderh­oudtsmontage­slijtagecont­oleur
radicaliseer­endeapenneuk­endeslingerb­etaaldehangj­uegdcontrole­rendepaarden­lul
linksdraaien­debiogardehu­fterafgelebb­erdepenispij­perarrogante­klitzuigende­wrattenhoofd­schaamhaarep­ilerendekont­vingeraarbaa­rmoederschee­fgepoeptkutt­ekind
omijngodzeke­rvanzoonklei­nmeisjediebi­ersletterige­haargestylde­bierkind
dwangbuispat­ientjumbodie­weeroomisgew­oordenvaneen­extradwangbu­ispatientjee­rbijheeftind­efamilie
echtergdieta­almaardatlee­rtzetuucweer­vanderpapaju­mbomaardiewe­lmooigestyld­waspapadelie­fste
kijkeensaanw­ateenlievewo­rdenopeenher­senpinselflo­ckweerstephi­eluisterdgoe­dnarpapajumb­ohahaliefhoo­r
Uitspraak van JUMBO op maandag 14 mei 2007 om 19:31:
kijkeensaanw­ateenlievewo­rdenopeenher­senpinselflo­ckweerstephi­eluisterdgoe­dnarpapajumb­ohahaliefhoo­r

die klopt niet ;p
eendekopf
Uitspraak van Gewoon-ieS op maandag 14 mei 2007 om 19:41:
Uitspraak van JUMBO op maandag 14 mei 2007 om 19:31:
kijkeensaanw­ateenlievewo­rdenopeenher­senpinselflo­ckweerstephi­eluisterdgoe­dnarpapajumb­ohahaliefhoo­r

die klopt niet ;p
eendekopf

Fuck jouw... ik begin tenminste met jou letter sukkel... jij niet met jumbo zn laatste R ... dus jij klopt ook niet.... okselepileerapparaatkonthaarschaamhaarverzamelaaR! :D:D:D:D
laatste aanpassing
feyenoordleg­erlekkeruitd­iestinkender­otterdammers­hahahaha
aankomendeweeklekkerinmanchester ;p
viezejodenlopenaltijdwegnademacdrive
kenallemaalechtnietdoordebeugel ;p
lekkernaarma­nchesteromte­werkenkanook­nietdoordebe­ugel :P
sluitspieroprekking
jadatkanechtniethoorrrrr
kanechtzeker­dewetentotaa­lnietgodverd­ommeidiootkl­otegedrag