Partyflock

Hoe vond hij dit uit??!!

 
Flockonderwerp · 44686
bijvoorbeeld:
hoe vond iemand paddo's uit?

Antwoord van iemand anders is:
roodkapje had honger en ging een paddestoel eten, daarna werd ze heel raar in haar hoofdje en dacht zelfs dat haar oma een wolf was

en ga zo maar door over die onderwerpen
hoe vonden ze de sport dammen uit?
Heel vroeger ...­ 13 jaar v christus, vond iemand dat alle zwarten weg moesten en doormiddel van er op springen gingen deze dood,
toen men er een spelletje van ging maken bleek het echter dat je in het echt ook niet op de neger bleef staan.­
Dus bedacht men dat het makkelijker in het spelletje was om er overheen te springen en vervolgens de neger van het bord te halen
een paar jaar later werd het spelletje een beetje te ingewikkeld omdat je in het wildeweg zomaar op negers mocht springen.­
Een zekere meneem Damm uit Duitsland bedacht als het ware een moeilijkheidsgraat om het veld uit vakjes te laten bestaan en alleen maar in diagonale vakjes mocht springen.­
Dit was echter niet een moeilijkheidsgraat meer maar hield wel het spel overzichtelijk.­

Hoe vond men de Appelflap uit ?
laatste aanpassing
die is te makkelijk meneer,
er was een een bakker die een heel radicaal zoontje had, deze jonge man hield van uitbundige feestjes die tot laat in de nacht door gingen, op een avond zat het hele huis van bakker haaksma weer vol tuig dat al snel erg dronken werd.­ op een gegeven moment waren er 4 jongens die door het huis gingen lopen onder genot van verdovende middelen en kwamen op de werk plaat aan van bakker haaksma, dat vonden zij wel erg intresant en zette de brood bak machine aan, 1 van de jongens dacht grappig te zijn en gooide een paar appels door in de machine, de lol was er al gauw af toen bleek dat de machine nog lang niet klaar was en de jongens mengde zich weer tussen het andere tuig..­

meneer haaksma stond standaard 5 uur 's ochtends op, zou even lekker ontbijten in de huiskamer, stond al het tuig op de tafel te springen, de bakker besloot maar weer eens dat het tuig maar verder in de garage moest gaan feesten want de rest van de werknemers van bakkerij haaksma konden ook elk moment arriveren, MAAR toen bakker haaksma op de werk vloer kwam en het piepje hoorde van de broodbakmachine, en het deurtje open deed stond hij vol met verbaasing te kijken wat er in lag er lagen gewoon echte appelvlappen in de machine, toen hij aan de jongens vroeg hoe ze dat voor elkaar hadden gekregen wisten hun dat natuurlijk niet meer, 3 van de 4 jongens wisten immers niet eens dat ze der uberhaud ooit waren geweest!, bakker haaksma vond ze lekker smaken en experimenteerde er nog mooi op los en toen waren de appelflappen zo als we ze nu kennen!

hoe vond men joure uit?
laatste aanpassing
Eigenlijk is joure niet uitgevonden zal ik u vertellen

het begon allemaal een tijdje geleden, toen de friezen het land inkwamen over het bevroren water van de noordzee.­
Friesland bestond en mensen vonden het fijn om bij elkaar te gaan wonen dus kwam er al gauw een ophoping van families.­
Toen er nog wilde dieren in friesland leefden werden we hier al gauw geplaagd door een slangen invasie, vandaar ook de naam Sneek 'van het Engelse woord Snake afkomstig!'
Sneek werd groter en groter, en er kwamen steeds meer mensen bij wonen.­
Pas later ontdekte men dat er iets niet klopte, als je in het onderste deel van sneek kwam bleek dat je terug ging in de tijd ! niemand had hier behoefte aan dus bleef iedereen uit de buurt waar je dat kon waarnemen.­
Je kan natuurlijk wel voorstellen dat dit een enorme bevolkings dichtheid geeft en woonde niet iedereen even prettig.­ Arme mensen kwamen in rijke buurten te wonen tussen de villa's en daar had men natuurlijk last van.­ Daarom besloot de menigte om de stinkende en arme mensen in dat onderste deel van sneek te stoppen zodat ze daar geen last meer van hadden, Deze mensen hadden immers toch minder rechten als de rijke (En terecht!)
en jah je begrijpt natuurlijk wel er werd een zo lang mogelijke weg aangelegd tussen de 2 groepen.­
Later vond iedereen het maar jammer dat de onderste mensen in Sneek dezelfde naam droegen als hun, ze waren immers lang zo belangrijk niet als hun zelf.­
Toen heeft dat stuk dus jarenlang zonder naam geleefd.­
Wat ik nog niet verteld heb is dat mensen het niet eerlijk vonden en weer Sneek in probeerden te komen.­ dit vond iedereen erg irritant en dus maakten ze een Controle post voor de ingang van Sneek, nu genaamd: Oppenhuizen (hier kwamen de keizer en de koning ook te wonen in een groot kasteel !)

Je snapt nu wel dat dat vlekje op onze kaart daar onderin bestaat uit arme en vooral stinkende mensen die nietzoveel nut hebben in onze maatschappij.­ Hoe ze verder aan de naam "­Joure"­ kwamen is voor iedereen een vraag, Het gerucht gaat dat de dorpshoer die daar woonde "­Joure"­ heette maar dat is nooit bewezen, helaas zullen de mensen die daar echter geintereseerd in waren ook nooit achterkomen.­ Echter weet gelukkig iedereen dat als je de bus pakt die richting joure gaat je nog steeds terug de tijd in gaat ! dit is dus helaas nooit verholpen.­
Vandaar de vraag ook;­ "­Het is groen en gaat terug in de tijd?"­ Juist het is de bus naar Joure !
Ook valt het spreekwoordelijk gezegde "­stront uit joure"­ nu ook weer op zn plaats!

Hoe vond men Hardcore uit ?
laatste aanpassing
Heel simpel...­


Je had vroeger van dat mellowhouse
toen at ene flip een paar xtc pillen op en die vond het te zacht waarop hij helemaal van de kaart erbij op een trommel begon te spelen later werd deze bas omgezet op de computer en onder van die nummers gezet vanuit daar is de andere hardcore ook ontstaan


Hoe vond men een wuppie uit?
makkelijk ..­

Het idee voor de Wuppie ontstond toen Tom Bodt, de latere oprichter van Interall Group, in de jaren '70 een trip naar Amerika maakte en daar de "­weeple"­ tegen het lijf liep.­ De weeples waren kleine katoenen balletjes met oogjes en in die periode een rage in de Verenigde Staten.­ Bodt zag potentie in het object als verkoopproduct en introduceerde het aan het begin van de jaren '80 in Nederland.­ In de zoektocht naar iemand die het product goed op de markt kon zetten, kwam het bureau uit bij de Nederlandse zanger Vader Abraham, die enige tijd daarvoor ook al een groot succes had met liedjes over smurfen.­ Vader Abraham was op dat moment zelf ook op zoek naar een nieuw object om "­'t Smurfenlied"­ mee te kunnen evenaren en bracht in samenwerking met het promotiebedrijf vervolgens de lp "­De Wonderlijke Wuppiewereld"­ uit met liedjes over Wuppies, waarmee hij met het nummer "­Wij zijn de Wuppies"­ in de zomer van 1981 een bescheiden hitje scoorde dat de 21ste plaats behaalde in de Nederlandse Top 40.­ De Wuppies schonken hem niet alleen in Nederland, maar ook in verschillende andere landen ter wereld muzikaal succes.­ Enkele levensgrote Wuppen vergezelden hem tijdens de optredens op zijn wereldtournee.­

hoe vond men bier uit ?
BIERCULTUUR
In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier.­
Dit is een uitspraak waar menig mens wel eens van gehoord heeft.­ Jammer genoeg wordt bier drinken vaak in 1 adem genoemd met bier zuipen, terwijl dit absoluut niet het geval hoeft te zijn.­ Het woord zuipen betekent niets anders dan 'zich te buiten gaan aan sterke drank' of 'door onmatig drinken in zekere toestand brengen' (van Dale).­ Wat vele van ons misschien nog niet in de gaten hebben is dat je van bier ook kunt genieten! Bier drinken is een hobby, een ware CULTUUR! Bier is meer dan alleen maar pils! Ook elke pilsener is weer anders! Elk bier is uniek!

Om een begin te maken wil ik beginnen met de etymologie van bier.­ Volgens van Dale is etymologie 'een tak van taalwetenschap welke de geschiedenis en de oorsprong van woorden opspoort'.­ Het woord 'bier', een drank die door de Romeinse geschiedschrijver Tacitus als 'slechte wijn' werd omschreven, is van een onzekere etymologie.­ Dit wil zeggen dat de oorsprong ervan niet duidelijk is vast te stellen.­

Twee woorden worden er in etymologisch verband genoemd: bibere en cervisia.­ Dit laatste lijkt erg op het Spaanse cerve za, hetgeen gewoon 'bier' betekent.­ Cervisia is vermoedelijk afgeleid van Ceres, de Romeinse godin van de landbouw (bier, bijvoorbeeld gemaakt van gerst en hop mag men als een landbouw product beschouwen).­ Het andere woord bibere, is latijn en betekent 'drinken'.­ Deze laatste uitleg klinkt wel wat simpel, maar schijnt vooralsnog de enige juiste te zijn.­ Zonder al te diep op de oorsprong van het woord bier te willen doorgaan, is het wel aardig om aan de hand van enkele voorbeelden te trach ten een bpaalde etymologie te doorgronden.­ Zo is het Engelse woord 'ale' verwant met met het Deense en Noorse ' l' en het IJslandse 'al'.­ De Vikingen gebruikten 'aul' voor een soort gerstenat en in het zogenaamde Kerkslavisch bestaat het woord 'olu' wat eveneens 'bier' betekent.­ Al deze woorden zouden familie zijn van het Latijnse alumen, dat 'aluin' betekent.­ Dit kan een omschrijving zijn voor een bittere smaak.­

In het dagelijkse taal- en spraakgebruik heeft bier altijd een bijzondere plaats ingenomen.­ Er zijn veel uitdrukkingen die aan bier, het bier drinken of aan de gevolgen ervan refereren.­ Men kan bijvoorbeeld 'leven in de brouwerij brengen'.­ Rechtstreeks van het bierbrouwen afgeleid zijn uitdrukkingen als 'het is een boon in een brouwketel', hetgeen zoiets wil zeggen als het zoeken naar een speld in een hooiberg.­ De bierkaai was een kade waar het bier geladen en gelost werd;­ het 'vechten tegen de bierkaai' is het voeren van een hopeloze strijd.­ Als jongeren iets te luidruchtig of te eigengereid waren zei men dat 'jong bier nog moest gisten'.­ Een ongehuwde dochter die boven de leeftijd van 25 jaar kwam, werd al minder goedmoedig 'een zuur vaatje bier' genoemd.­ Tenslotte zijn er vanzelfsprekend nog familienamen die van het bierbrouwersvak zijn afgeleid zoals Kuipers en de Brouwer, namen die veelvuldig in onze telefoongidsen staan vermeld.­

BIERGESCHIEDENIS deel 1
Zij spreken over mijn drinken, maar denken nooit...­ aan mijn dorst.­
Er zijn twee fases in de geschiedenis van het bier vast te stellen: de ontwikkeling, de brouwmethodes en het drinkgebruik tot het midden van de negentiende eeuw en de periode daarna.­ Men zou ook kunnen zeggen: Het tijdperk voor Louis Pasteur en het tijdperk na Louis Pasteur.­ Een van de misverstanden omtrent de historie van het bier en het brouwen ervan, is dat men beweert dat wijn en bier min of meer in dezelfde periode werden ontdekt.­ Dat is vermoedelijk een fabeltje.­ De wijnstok is al bekend uit de prehistorie.­ Wijn zelf is vermoedelijk bij toeval ontdekt, omdat er voor de gisting van druivesap niet meer nodig is dan een aantal gekneusde druiven en een enkele gistcel.­ Druiven werden al eeuwenlang als vrucht gegeten en waren in bepaalde streken een normaal onderdeel van de voeding.­ Noach nam ook een wijnstok mee op de Ark.­

Bier verkrijgt men weliswaar ook door gisting, maar men dient graan eerst te laten ontkiemen alvorens het kan vergisten en voor een dergelijk proces was toch enige kennis nodig.­ Het is aannemelijk dat die kennis geleidelijk aan werd verkregen toen men graan (meel) is gaan verwerken voor het maken koeken en bakken van brood.­

Het bierbrouwen voor Louis Pasteur.­
Er is dus enige vaagheid omtrent de ontdekking van en de geschiedenis van het bier.­ Zeker is wel dat al geruime tijd voor het begin van onze jaartelling bier werd gebrouwen.­ Over het algemeen wordt het begin ervan rond 6000 jaar voor Christus gesitueerd, vermoedelijk in Mesopotamie of het land van de Tigris en de Eufraat ( het huidige Irak).­ Bij opgravingen zijn van de Sumeriers afkomstige stenen platen gevonden met primitieve afbeeldingen van een brouwproces.­ Koning Hammurabi van Babylonie nam ongeveer 2000 jaar voor onze jaartelling in zijn beroemde 'codex' bepalingen op met betrekking tot het brouwen en het uitschenken van bier.­

Absoluut zeker is ook dat de Egyptenaren het bierbrouwen goed onder de knie hadden.­ Bier was in Egypte een offerdrank waarmee plengoffers werden gebracht.­ Tijdens een begrafenis werd er rijkelijk bier iuitgegoten en gedronken teneinde de goden gunstig te stemmen.­ Er was bier in verschillende soorten: dat voor de koningen en dat voor de slaven.­ Er is sprake van dat er omstreeks 2000 voor Christus in Egypte niet minder dan 14 verschillende biersoorten werden gebrouwen.­ Het bier wat men toen dronk was vermoedelijk tamelijk licht qua alcoholgehalte;­ aan de gewone burgers zou een dagelijks rantsoen van twee liter zijn toegestaan.­ Het brouwen zelf was reeds aan zeer strenge regels gebonden, en een brouwer van een bier van slechte kwaliteit liep het risico ...­ in zijn eigen bier te worden verdronken.­

Interessant is dat de Egyptenaren hop verwerkten om aan het bier een bepaalde smaak te geven.­ Tegenwoordig gebruiken we natuurlijk nog steeds hop, maar er is een lange periode in de Middeleeuwen geweest dat er in plaats van hop gruyt werd gebruikt, een verzameling van allerlei planten en kruiden.­ Zowel in Babylonie als in Egypte werden soms specerijen zoals kaneel aan het bier toegevoegd.­ Dat is een aanwijzing dat er toch wel een behoorlijk veschil was tussen ons huidige bier en het bier wat men toen brouwde, alhoewel steeds meer brouwers in hun brouwsels experimenteren met kruiden.­ Hoegaarden bijvoorbeeld gebruikt in haar witbier koriander.­

Bij opgravingen zijn in Egyptische grafkelders bierkruiken gevonden, evenals afbeeldingen op de wanden met alle bijzonderheden van het bierbrouwproces.­

Zoals de Egyptenaren voor hen , kenden ook de Romeinen de techniek van het bierbrouwen.­ Zij plantten weliswaar zelf in grote delen van Europa de wijnstok, maar waar deze geen levens vatbaarheid had, of althans geen rijpe druiven voor de wijn produceerde, ging men over op het verbouwen van graan, waarvan men ook bier brouwde.­ Keizer Domitianus (51-96 na Chr.­) verdeelde Gallie in twee landbouwgebieden: 1 voor de aanleg van wijngaarden en een gedeelte bestemd voor de akkerbouw (Er was echter 1 klein dorpje...­).­ Er wordt bij onze zuiderburen wel eens gezegd dat de grens tussne deze twee gebieden uitgerekend door...­ het huidige Belgie loopt.­ Hoewel Domitianus ook enige betekenis voor de reglementering van de wijnbouw heeft gehad, was de produktie van wijn en bier alleen bedoeld om de dorst van de Romeinse legioenen te lessen.­ Plinius, een soort reizend gastronomisch verslaggever, beschreef bier als 'gerstewijn'.­ Later toen de kerk controle kreeg over de landerijen, waren het vooral geestelijken en monniken die voor het bierbrouwen verantwoordelijk waren.­

Het zijn naar alle waarschijnlijkheid de Kelten geweest die de techniek van het bierbrouwen in onze streken, of zeg maar in Noord-Europa, hebben geintroduceerd.­ Graan was hier voldoende voorhanden, landbouw en veeteelt waren praktisch de enige activiteiten van de bevolking.­ Over de Keltische invloed op het bierbrouwen is verder echter weinig bekend.­

Toen na de val van het Romeinse Imperium onder leiding van Karel de Grote aan een nieuw rijk werd gebouwd, waren het de kerkelijke ordes zoals die van de Cistercienzers en Benedictijnen, die zich met het bierbrouwen bezig hielden.­ Het klooster in het Zwitserse St.­Gallen had in het jaar 830 reeds drie brouwerijen in bedrijf.­ Tot in de elfde eeuw was het zelfs het absolute voorrecht van de clerus (=­de geestelijkheid) om zich met geestrijke dranken bezig te houden.­ Zoals ook de Egyptenaren hadden gedaan, legden de monniken het brouwproces vast, deze keer echter niet in steen maar handgeschreven op perkament.­ Over deze periode na 1050 is meer bekend met betrekking tot de geschiedenis en de ontwikkeling van het bier.­ In dat jaar werd namelijk in Freysing, in de omgeving van Munchen, de eerste burgerbrouwerij opgericht.­ Men gaat er vanuit dat enkele uitgetreden monniken de grondleggers van deze brouwerij zijn ge weest.­ Ook is bekend dat bijvoorbeeld in het Belgische Affligem al vanaf het ontstaan van de abdij der Benedictijnen in 1083, bier werd gebrouwen.­ Buiten de kloostermuren was dit verboden.­ Er worden nu nog steeds abdijbieren en trappistenbieren gebrou wen.­ Vanaf de dertiende eeuw werden de brouwactiviteiten geleidelijk door de burgerij overgenomen.­ Dit gebeurde aanvan kelijk niet op commerciele basis;­ eerder was er sprake van een soort van brouwerij aan huis, die door vrouwen werd uitgeoefend.­ Soms gebeurde het brouwen met de hulp van rondtrekkende brouwers die kleine brouwketels en gereedschappen meevoerden.­

In een later stadium, ongeveer gelijktijdig met de trek naar de opkomende steden, vond het brouwen plaats in daartoe aangewezen brouwhuizen.­ De woningen van de burgers waren hier voor veel te klein en te brandgevaarlijk.­ De brouwhuizen waren openbaar;­ iedereen kon er gebruik van maken.­ In feite waren zij de voorlopers van onze brouwerijen.­ Binnen het kader van deze brouwhuizen zijn ook de bier- of brouwersgilden ontstaan en daarmee was de rol van de vrouw in het bierbrouwproces voorbij.­ Een eerste doorbraak van het bier als volksdrank vond in de veertiende en vijftiende eeuw plaats, namelijk ten tijde van de grote epidemien van pest en cholera.­ Men kende aan bier een geneeskrachtige werking toe.­ Dit was niet helemaal onzin: het water voor dagelijks gebruik werd gewoon uit rivieren en grachten gehaald, die tevens als riool dienden en de voornaamste bron van besmetting waren.­ Bier maakte men echter door het koken van graan en alleen dat proces doodde al een groot aantal bacterien.­ De 'heilzame werking' van bier werd uiteraard graag door de kerk benut.­ Er ontstond zelfs een soort kerkelijke gewoonterecht waarbij men het biergebruik 'ad satietam' toestond.­ Dat wil zeggen: 'drinken tot men de dagelijkse dorst had gelest'.­

BIERGESCHIEDENIS deel 2
Met bier wordt dorst heerlijk, en met dorst wordt bier lekker.­
Zoals je al eerder hebt kunnen lezen, werd de consumptie van bier binnen de kloostermuren zeker niet als schadelijk ervaren en het drinken ervan werd in ruime mate toegestaan.­ In de loop van de biergeschiedenis zijn er zelfs verhalen ontstaan als zouden in bepaalde kloosters nonnen meer dan vijf liter per dag gedronken hebben.­ De stichter van de orde der Benedictij nen, St.­Benedictus, bepaalde dat bij het ontbijt met brood het rantsoen aan bier het dubbele mocht zijn van de voorgeschreven portie wijn.­

Net als de gilden van andere ambachten hebben ook de brouwersgilden een belangrijke rol gespeeld bij de technische en economische ontwikkeling van de 'Lage Landen' in de middeleeuwen.­ Vanaf de veertiende eeuw waren de gilden zeer vooraanstaand en invloedrijk.­ Het 'Brouwershuis' op de Grote Markt in Brussel is hedentendage (een biermuseum gevestigd) nog een symbool van deze middeleeuwse welvaart.­ In de 'Lage Landen',zoals ik ze maar zal noemen, waren er onder andere brouwersgilden in Amsterdam, Haarlem, Amersfoort, Gouda, Breda,Delft, Groningen, Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge.­ Haarlem had in die tijd een zeer grote bierproduktie en het gilde kon het bier zelfs exporteren.­ Aan het einde van de vijftiende eeuw waren er alleen in Gouda al zo'n 350 brouwerijtjes in bedrijf.­ Uit die periode stammen ook veel straatnamen die daarop betrekking hadden, bijvoorbeeld bierkaai, bierkade en brouwersgracht.­ Bier was een populaire drank bij de burgerij.­ Van Keizer Karel V wordt beweerd dat hij voor een overnachting best eens een aantal kilometers wilde omrijden indien er een bekend regionaal bier werd gebrouwen.­ Ook in de toenmalige gevangenissen, de 'spinhuizen', kregen de 'gasten' dagelijks een portie licht bier, scharbier genaamd.­ Het biergebruik nam in die tijd indrukwekkende vormen aan tot een gemiddelde van maar liefst 400 liter(!!!) per hoofd van de bevolking per jaar (dat is ruim 3 flesjes per dag).­ Tegenwoordig is dat ongeveer 80 liter.­ De smaak van het bier was overal verschillend.­ In ons land werd namelijk geen hop aan de mout toegevoegd maar gruyt: een verzameling van planten en kruiden.­ De samenstelling ervan was in elke stad anders, afhankelijk van het aanbod in de weiden.­ De landadel was in het bezit van het zogenaamde gruytrecht.­ Dat betekende dat men voor het plukken een soort van premie moesten betalen.­ Je zou ook kunnen zeggen dat het een van de eerste vormen van bieraccijns was.­
Aan de Duitse keurvorst Wilhelm IV komt de eer toe dat hij als eerste een kwaliteitsgarantie voor bier heeft toegepast.­ In 1516 vaardigde hij het zogenaamde Reinheitsgebot uit, waarin werd bepaald dat bier uitsluitend van water, gerst, hop en gist mocht worden gebrouwen.­ Het werd gezien als een bescherming van Duitse brouwerijen tegen de concurrentie van buitenlandse brouwerijen.­ Deze Duitse bierwet is tot 1987 van kracht gebleven.­

Intussen kreeg het bier ook de nodige concurrentie van de wijn, koffie, thee en cacao als gevolg van onze koopvaarders (Westindische - en de Vereenigde Oostindische Compagnie) en piraten die de wereldzeeen beheersten en voor de aanvoer van deze dranken zorgden.­ Hieruit volgde een nieuwe kentering;­ wijn voor de kooplieden en de gegoede burgerij, en bier voor het (zeemans)volk.­

De smaak van het bier heeft alles met de gisting te maken.­ Die gisting gebeurde toen nog spontaan en kon niet beinvloed worden.­ Het gevolg was dat een brouwer tevoren nooit wist hoe zijn bier zou smaken.­ Rond het midden van de negentiende eeuw komt daar een verandering in.­


Hoe vond met de oude vertrouwde dia's uit
dit gaat veelste serieus jongens :no:
idd taras!(Y)
maar even terug naar de laatste vraag vriendje
oke ff een nieuwe, vond men een skippie bal uit?
die is niet zo moeilijk ewoud
natuurlijk is dit uitgevonden door de man :yes:
het mannelijke geslachts deel zwelde op bij een persoon in de 3e wereld
dat werd zo'n hype dat iedereen dat wel wou, dus nam iedereen siliconen in hun zak

beetje illustratie:
­[img width=304 height=231]http://img160.imageshack.us/img160/8651/bigballs1vo.jpg[/img]
hier werd deze persoon geholpen zijn hut in.
het nadeel was 1e instantie dat je niet alleen de trap op kon lopen en hulp nodig had (erg lastig voor mensen die in een boom hut leefden)

ook werden er krachtsporten mee uitgeoefend zoals bodybuilding:
­[img width=207 height=264]http://www.hellblazer.com/media/big-balls.jpg[/img]
Hier ziet u wereld kampioen scrotum heffen uit 1867

later werden er nogmeer lastige dingen geconstanteerd zoals de stoelzitting van de mensen met het geval "Scrotum Elefantum"
daarom werd er een plastic bal ontworpen die niet aan het lichaam vast zat

hoe vond men roken uit ?
omdat de vrouwen pijpen niet zo lekker vonden gingen ze wat anders verzinnen wat verslavend was en wat je in je mond kon duwen..­ en lolly konde ze nog niet en toen gingen ze zoeken na iets wat ook lang was en waar je aan moest zuigen maar wel wat dunner en op ten duur is de sigaret eruit gekomen.­

hoe vond men een dildo uit?
Uitspraak van 'Martine. :bounce: op zondag 12 augustus 2007 om 13:28:
hoe vond men een dildo uit?

door te poepen
je hebt 't topic weer mooi om het leven gebracht thijs :P
laatste aanpassing