Partyflock

Weekoverzicht Afghanistan

 
Flockonderwerp · 43273

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

Hier zal ik elke week een weekoverzicht van de gebeurtenissen van de Nederlandse manschappen in Afghanistan plaatsen. Zodat er een beeld word geschetst hoe het er daar in het Midden-Oosten aan toe gaat :)
30 mrt 2007 - In deze week bracht de minster van Defensie samen met zijn collegae van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking een kennismakingsbezoek aan Afghanistan.­ Zij brachten een bezoek aan Kabul, Kandahar en Deh Rawood.­

In Deh Rawood zagen zij met eigen ogen hoe de hulpverlening rond de overstroming van de rivier Helmand was uitgevoerd. De ministers spraken met de troepen in Deh Rawood en Kandahar en bezochten enkele projecten.
De commandanten van het Provinciaal Reconstructie Team en van de battlegroup droegen hun commando over. Overste Gerard Koot werd afgelost door overste Gino van der Voet en overste Tim Luiten werd afgelost door overste Rob Querido.

Nederlandse troepen in Uruzgan raakten afgelopen week enkele malen in vuurcontact met opposing militant forces (OMF). Op 20 maart 2007 werd een patrouille beschoten in de omgeving van Poentjak. Op een tweede patrouille werd enige kilometers zuidelijker een zelfmoordaanslag uitgevoerd, waarbij de dader omkwam. Een Nederlands voertuig raakte daarbij licht beschadigd. Ook in de omgeving van Poentjak werd later op de dag een raketaanval uitgevoerd. Bij geen van de incidenten vielen slachtoffers aan Nederlandse zijde.

Bij aanvallen op posten van de Afghaanse politie leverde Nederlandse eenheden steun. Op 21 maart werd vanuit patrouillebasis Poentjak een boordkanon ingezet ter bescherming van een Afghaanse politiepost. Later die dag werd bij andere aanvallen op Afghaanse politieposten steun geleverd in de vorm van boordkanonnen, lichtgranaten mortier en lichtgranaten van de pantserhouwitser. Bij deze inzetten zijn mogelijk slachtoffers gevallen aan OMF-zijde.

Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen leverden afgelopen week tot tweemaal toe luchtsteun in het kader van operatie Achilles in de provincie Helmand. Ter bescherming van ISAF-eenheden vuurden zij met hun boordgeschut en werden er twee laser geleide bommen afgeworpen. Daarbij is een gebouw vernietigd. Waarschijnlijk zijn als gevolg van deze inzet OMF omgekomen.

­[img]http://www.planet.nl/upload_mm/d/a/e/img-060307-132.onlineBild.jpg[/img]

Een apache gevechtshelikopter werd op 22 maart ingezet ter ondersteuning van Afghaanse politie eenheden die in de omgeving van Chenartu in vuurcontact waren geraakt met OMF. Hierbij vielen vier doden en zes gewonden. De gewonden zijn vervoerd naar Kamp Holland voor medische behandeling. Naar de toedracht van het incident is een onderzoek ingesteld.

Afgelopen week kregen 48 Afghanen na een basis politieopleiding van 2 weken hun diploma uitgereikt van hun Nederlandse instructeurs. Een groot gedeelte van hen zal later in de omgeving van Chenartu worden ingezet.
“Er komen steeds meer hulporganisaties binnen”.­ De commandant van de Task Force Uruzgan blikt deze week in de Defensiekrant terug op zijn eerste vier maanden van de missie;­ “Geduld is een onbekend begrip in Nederland.­ Vanaf het moment dat we ons gingen ontplooien, was bekend dat het een moeilijke missie zou gaan worden.­ Een van de lange adem bovendien.­ De problematiek die wij hier moeten ontrafelen, ligt vele malen complexer dan voorgesteld.­

Ik noem de geografie van het land, de verschillende stammen, de andere cultuur met voor ons onbekende waarden en normen, de nasleep van de oorlog tussen communisten en Mujaheddin, de loyaliteit aan leidende figuren van zowel het officiële gezag als de criminele structuur, het ontbreken van een effectief centraal gezag en natuurlijk de aanwezigheid van Taliban in de provincie. Nu wordt vaak gedaan alsof wij alleen maar met dat laatste probleem hoeven af te rekenen. Was dat maar zo!

Onlangs hebben we bij een shura (vergadering van stamoudsten, red.) alle tribale leiders plus de districtschef om de tafel gekregen. Dat lijkt niet bijzonder, maar vormt voor Uruzgaanse begrippen een kolossale stap. Daarom is het enorm belangrijk om door een Afghaanse bril te (blijven) kijken en geduld uit te oefenen. Het gaat er namelijk om wat de bevolking wil, niet wat wij willen.” In zijn verhaal in de Defensiekrant gaat Van Griensven verder uitgebreid in op de situatie in het inzetgebied.

Een hulporganisatie die vorige week de deuren van haar kantoor opende in Tarin Kowt is de Development Alternative Incorporated (DAI). Deze organisatie, ondersteund door USAID, richt zich op trainingprogramma's op gebied van lokaal bestuur en gemeenschapsontwikkeling. Verder is in Tarin Kowt te zien hoe de laatste weken verschillende projecten worden afgerond.

Zo is het gemeentehuis gerenoveerd en in gebruik genomen door de Afghaanse autoriteiten. In het kader van het project 'Clean up TK' werden generatoren geïnstalleerd voor waterpompen en straten van Tarin Kowt opgeknapt. Het initiatief van de Afghaanse autoriteiten om konvooien tussen Chora en Tarin Kowt te organiseren – zoals gemeld vorige week in het weekoverzicht - heeft ook deze week plaatsgevonden. Onder begeleiding van vier politieauto’s reed op donderdag 31 mei een konvooi van jingle trucks van Tarin Kowt naar Chora.

Nederlandse troepen van Task Force Uruzgan hebben op 28 mei in de omgeving van Chora een Afghaanse man opgepakt. De man, een arts, werd ervan verdacht banden te hebben met vijandelijke strijders. In de woning en directe omgeving van de man werden aanwijzingen aangetroffen dat hij naast het bieden van medische hulp, ook organisatorisch betrokken was bij activiteiten van de tegenstander. De man werd op 30 mei overgedragen aan het Afghaanse National Directorate of Security, de Afghaanse veiligheidsdienst.

Op zondag 3 juni hebben de Australische militairen een verdachte man aangehouden die betrokken zou zijn bij het vervaardigen van IED’s. De Task Force Uruzgan (TFU) heeft de gedetineerde van de Australiërs overgenomen en vervolgens op dinsdag 5 juni weer vrij gelaten. Er was geen reden om de aangehouden man langer vast te houden. Opgepakte personen worden, als daar aanleiding toe is, standaard binnen 96 uur vrijgelaten of aan de Afghaanse overheid overgedragen.

Woensdag 30 mei hebben twee Chinook helikopters van de Koninklijke Luchtmacht in de eerste golf van een grote luchtmobiele actie meegevlogen. De toestellen vervoerden militairen van de coalitiepartners die een gebied veilig moesten stellen in de buurt van de Kajaki-dam. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse helikopters, dat ze ingezet zijn in de eerste golf van een dergelijke grote actie. Patrouillebasis Poentjak werd op 1 juni beschoten met klein kaliber wapens. Hierbij vielen geen slachtoffers.

In de omgeving van Tarin Kowt zijn een paar dagen later op twee verschillende plekken IED's gevonden. Tijdens de vondst zijn de militairen ten noordoosten van Tarin Kowt beschoten met mortier en ten noordwesten met klein kaliber wapens. De Nederlandse F-16’s zijn op 28 mei en twee keer op 31 mei ingezet in Helmand. |

De jachtvliegtuigen van de Air Task Force (ATF) hebben voor de ISAF grondtroepen luchtsteun geleverd door de inzet van bommen of boordkanon. Daarbij zijn mogelijk slachtoffers gevallen aan de zijde van de tegenstander. In Zabul zijn op 2 juni F-16’s ingezet om ondersteuning te leveren aan ISAF troepen die daar in vuurcontact terecht waren gekomen. Vermoedelijk zijn daarbij slachtoffers gevallen aan de zijde van de tegenstander.
Militairen gewond bij aanslag Deh Rawod

10 juli 2007 Zeven Nederlandse militairen zijn vanochtend tijdens een patrouille gewond geraakt bij een zelfmoordaanslag op de bazaar in Deh Rawod. Een van hen verkeert nog in kritieke toestand. Bij de overige militairen is de toestand stabiel. De gewonden zijn voor behandeling overgebracht naar het hospitaal op Kamp Holland (Tarin Kowt).

De aanslag is doelbewust op een drukke locatie uitgevoerd. Op het moment van de aanslag, 10.15 uur lokale tijd, waren veel burgers op de bazaar aanwezig. Er zijn naar schatting zes Afghaanse burgers omgekomen en vijftien tot twintig omstanders gewond geraakt. Onder hen zijn vrouwen en kinderen. Nederlandse militairen zijn ter plaatse om gewonde burgers te behandelen. Enkelen van hen zijn door militairen ondergebracht in ziekenhuizen in de omgeving.

Helaas is het nog niet gelukt om de familie van de betrokken militairen van het tragische nieuws op de hoogte te stellen. Defensie doet er alles aan om hen zo snel mogelijk te informeren.

Internationale media hebben dit nieuws al bekend gemaakt. Hierdoor ziet Defensie zich genoodzaakt om af te wijken van de standaard procedures en nu al de beschikbare informatie te geven.

Defensieminister Eimert van Middelkoop zei in een verklaring dat deze aanslag wederom bewijst dat de Taliban er doelbewust op uit is slachtoffers onder de Afghaanse bevolking te maken. ´Ik wil hierbij dan ook mijn medeleven aan president Karzai betuigen voor het verlies van zoveel onschuldige slachtoffers. In dat medeleven betrek ik natuurlijk ook de families van de gewonde Nederlandse militairen.´

Edit: Stukje weggelaten ivm met onbetrouwbare bron(F)
laatste aanpassing
Nou:\
Ik ben alleen geinteresseerd in de F16's daar, dat weet je toch :[
Dan zoek je lekker een topic over F-16's:[
Maar de F16's zitten ook in Afghanistan, dus waarom zeg je daar niks over :[
Omdat dit nieuws rechtstreeks van het ministerie van defensie komt.­
Het is betrouwbaar vandaar, het komt niet van derden (journalisten)
Vorig voorjaar startte de Deployment Task Force de bouw van de Nederlandse bases in Kandahar, Tarin Kowt en Deh Rawod en reden de eerste konvooien naar de provincie Uruzgan.­ De missie in Uruzgan is nu een jaar verder.­ Generaal Berlijn verwelkomde afgelopen maandag Task Force 2 die onder leiding van kolonel Hans van Griensven terugkwam uit Afghanistan.­

In navolging van de vorige Task Force onder leiding van kolonel Theo Vleugels hebben de militairen gewerkt aan veiligheid en het ondersteunen van de Afghanen bij het opbouwen van hun land. Dit aan de hand van de drie pijlers namelijk – Diplomacy, Defense en Development. Op het gebied van wederopbouw zijn vele successen geboekt. Meer dan honderd projecten zijn de afgelopen zes maanden uitgevoerd, variërend van het herstellen van irrigatiesystemen, verbetering van faciliteiten voor gezondheidszorg tot het opleiden van de Afghaanse politie en het leger. Ondersteuning van het bestuur van Uruzgan en de districten is een continu punt van aandacht. Daarbij is het belangrijk dat de Afghanen zelf het voortouw nemen in de opbouw van het bestuur.

In aanwezigheid van de gouverneur Munib zijn op 5 augustus de Afghan Sub National Consultations als onderdeel van de Afghaanse wederopbouwstrategie in Tarin Kowt van start gegaan. Tijdens deze consultaties spreken vertegenwoordigers van de ministeries uit Kabul met ongeveer honderd vertegenwoordigers van alle districten uit Uruzgan. Doel is het vaststellen van ontwikkelingsstrategieën en plannen voor de departementen in Uruzgan. PRT en USAID begeleiden en ondersteunen dit proces.

Scholing is belangrijk en noodzakelijk in een provincie met meer dan 90% analfabetisme. In Uruzgan wordt vaak onder primitieve omstandigheden les gegeven. In de provincie zijn nu ongeveer tien scholen waarop op niveau kan worden lesgegeven. Op veel plaatsen is namelijk geen schoolgebouw aanwezig, maar geven leraren les aan kinderen onder een boom of thuis. Het PRT ondersteunt de renovatie van scholen. Zo zijn scholen opgeknapt in Deh Rawod, in Chora en een meisjesschool in Tarin Kowt. Er staat meubilair in dat door de leerlingen van de Trade Trading School is gemaakt.

Het EQUIP-programma (Education Quality Improvement Programme) dat de Afghaanse regering in de provincie Uruzgan uitvoert, voorziet in de bouw van 64 scholen in de eerste fase en vervolgens nog eens 94 in de twee volgende fasen. Nederland heeft 2,4 miljoen euro voor Uruzgan beschikbaar gesteld aan dit onderwijsprogramma. Het programma voorziet niet alleen in de bouw van scholen maar ook in het opleidingsprogramma om extra leraren op te leiden en waar nodig de ongeveer 350 al actieve leraren bij te scholen. De Afghanen voeren het programma uit. Het PRT monitort de uitvoering en terugkoppeling van de resultaten naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in Nederland.

Uruzgan is een agrarische provincie. In eerste instantie is begonnen met het verbeteren van de irrigatie. Inmiddels zijn 83 traditionele irrigatiekanalen, zogenaamde Kareshes, hersteld en zijn er nog zo’n acht in behandeling waaronder een relatief groot irrigatieproject in het gebied rond de Deh Rashan onder leiding van het Afghaanse Ministerie van Irrigatie. In totaal is ruim 34 kilometer irrigatiekanaal aangelegd. Dat betekent dat een aantal gebieden eindelijk water krijgt zodat de hoeveelheid landbouwgrond toeneemt. Het Nederlandse bedrijf Growing Sales Exchange is gestart met een saffraanproject. Honderd ton bollen zijn aangeschaft. Het transport hiervan is rond 1 augustus begonnen.

Op 30 juli is in Chora een Nederlandse patrouille in gevechtscontact gekomen. Daarop is teruggevuurd en hebben de Apaches ondersteuning geboden. Op dezelfde dag hebben F-16’s ondersteuning geleverd aan ISAF troepen in de provincie Helmand. Vermoedelijk zijn bij alle gevechtscontacten aan de zijde van de vijand slachtoffers gevallen.

Op het moment verblijven op de Nederlandse basis in Tarin Kowt twee detainees die op 3 augustus gevangen zijn genomen. Eén gevangene is gewond en verblijft in het Role 2 hospitaal op Kamp Holland.

De afgelopen periode heeft zich twee keer een schietincident voorgedaan waarbij de bestuurders van voertuigen stoptekens negeerden. Op 1 augustus reed een minibus in de omgeving van Poentjak door en op 6 augustus negeerde een bromfietser de tekens. Na het geven van waarschuwingsschoten moest vervolgens worden overgegaan tot gericht schieten op de voertuigen. Daarbij zijn helaas mensen om het leven gekomen. De Koninklijke Marechaussee verricht hiernaar onderzoek.
Uitspraak van Jappo op zaterdag 11 augustus 2007 om 23:27:
Omdat dit nieuws rechtstreeks van het ministerie van defensie komt.­

Dan kunnen we zelf toch ook op mindef kijken ;)
Kun je ook wel, maar dan hoor je nog niks over straaljagers:9