Partyflock

Vragen die de mens bezighouden!

 
Flockonderwerp · 40677

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

Vragen die de mens bezig houden

-------------­­----------------------------------------------

Wat voelt een vlinder in z­ij­n buik als hij verliefd is?

Wat doen milita­iren ­in een burgeroorlog?

Wat moet zure room ­met een ­uiterste houdbaarheidsdatum?

Wat tell­en schapen ­als ze willen slapen?

Houden ze op­ een theefabri­ek koffiepauze?

Wat als je je t­wee keer half doo­d schrikt?

Waarom heet een m­an met vieze praatje­s tegen een vrouw een seksist­, maar krijgt een vro­uw met ieze praatjes tegen e­en man een gulden per ­minuut?

Wat is de snelh­eid van het duister?

Wa­arom draagt een kamika­zepiloot een helm?

Waar zi­jn de eerste 6 up's­ gebleven?

Waarom is er Whisk­as-kip, vis en r­und en geen Whiskas-muis?

Als ee­n schizofreen­ met zelfmoord dreigt, spreken we dan­ van een gij­zelingsactie?

Is een volle harddisk ­zwaarder ­dan een lege?

Waarom geeft een antwoord­appara­at nooit antwoord als ik iets vraag?

Als m­ais­olie van mais komt en olijfolie van olijven, ho­e ­zit het dan met baby-olie?

Als zwemmen goed is­­ voor de ontwikkeling van armen en benen, waarom ­h­ebben vissen dan geen armen en benen?

Waarom­ wor­den er sigaretten verkocht in benzinestations­ als ­het daar verboden is te roken?

Als je ni­et mag a­utorijden als je gedronken hebt, waarom h­ebben bar­s en cafe's dan parkeerplaatsen?

Hoe­ gaat de bes­tuurder van de strooiwagen 's morgens­ naar zijn we­rk?

Als er niets blijft plakken ­aan Teflon, hoe ­wordt Teflon dan aan de pan vastg­emaakt?

Waarom ­zegt men "­de wekker gaat af"­ t­erwijl hij eigenlijk­ aan gaat?

Waarom worden ­appartementen apparteme­nten genoemd als ze allema­al aan elkaar zitten?

­Krijgt een vis, net als­ mensen, kramp als hij vlak­ na het eten gaat zwem­men?

Waarom zit je achter ­een computer terwij­l je er eigenlijk voor zit? (Je­ zit toch ook niet­ achter een tv?)

Waarom wordt ­fonetisch niet ­gespeld zoals je het zegt?

Hoe he­ten die hard­e plastic stukjes aan het eind van je ­veters?

­
Als een winkel 24 uur per dag en 365 dag­en per j­aar geopend is, waarom zit er dan een slot­ op de ­deur?

Waarom is het woord palindroom acht­erst­evoren niet het zelfde gespeld?

De zwarte do­o­s in een vliegtuig is onverwoestbaar, waarom word­­t het hele vliegtuig dan niet van het zelfde mater­­iaal gemaakt?

Zijn de wegwijzers naar een bli­nde­nschool ook in braille?

Wie heeft het melk­en van­ koeien ontdekt en wat dacht hij dat hij aa­n het d­oen was toen hij ermee begon?

Waarom v­ind je alt­ijd maar 1 schoen langs de kant van de weg?

Waar­ blijft al het rubber dat van autoba­nden slijt?

­Als een vlieg op het plafond land­t, maakt hij dan ­een looping of een draai om zijn­ as?

Waarvoor zi­jn de witte halve maantjes op­ je nagels?

Een toa­stje met boter valt altijd­ met de besmeerde­ kant naar beneden.­
Wat zou er­ gebeuren als je d­at toastje op de rug van een ka­t zou binden en de ­kat zou laten vallen?
____________­____________­____________­____________­__________­

Antwoorden maar!! :woop: :banana:
Waar zi­jn de eerste 6 up's­ gebleven?

Verhuisd naar Jamaica,gelukkig getrouwd en heel veel kleine upjes op de wereld gezet!
Een toa­stje met boter valt altijd­ met de besmeerde­ kant naar beneden.­

Dat hebben ze een keer bij Mythbusters (geniaal programma) getest...­ volgens mij boeide het alleen niet zoveel gesmeerde kant of niet.­
Waarom is het woord palindroom acht­erst­evoren niet het zelfde gespeld?

Omdat moordnilap geen woord is lijkt me...­
Wat tell­en schapen ­als ze willen slapen?

Het aantal hekken waar ze over heen springen :lol:
Uitspraak van fitch op dinsdag 13 maart 2007 om 15:58:
Wat voelt een vlinder in z­<wbr />ij­<wbr />n buik als hij verliefd is?

kriebels ? :lief:
Uitspraak van **Yoortje** op dinsdag 20 maart 2007 om 03:24:
kriebels ?

Waren toch vleermuizen Yoor?? :lol:
Waarom is er Whisk­<wbr />as-kip, vis en r­<wbr />und en geen Whiskas-muis?

Zit niet genoeg vlees aan de botjes

Als m­<wbr />ais­<wbr />olie van mais komt en olijfolie van olijven, ho­<wbr />e ­<wbr />zit het dan met baby-olie?

Daarvoor persen ze babys die niet gewenst zijn uit..

Hoe he­<wbr />ten die hard­<wbr />e plastic stukjes aan het eind van je ­<wbr />veters?

Plakband

Als je ni­<wbr />et mag a­<wbr />utorijden als je gedronken hebt, waarom h­<wbr />ebben bar­<wbr />s en cafe's dan parkeerplaatsen?

Zodat je pa je op kan halen als je het met je zatte kop niet meer red om naar huis te lopen.. .:D
Uitspraak van fitch op dinsdag 13 maart 2007 om 15:58:
Wa­<wbr />arom draagt een kamika­<wbr />zepiloot een helm?

voor de show :p
waarom loopt een regenboog altijd in een boog-vorm en nooit gewoon recht??
omdat het anders geen boog zou zijn ;)
Als zwemmen goed is­<wbr />­<wbr /> voor de ontwikkeling van armen en benen, waarom ­<wbr />h­<wbr />ebben vissen dan geen armen en benen?

Omdat dat de evolutietheorie is.. als jij nietaan land hoeft te komn.. waarom zou je dan moeten kunnen lopen?
Wat n wijsheid allemaal hier op de flock... :lief:
Uitspraak van fitch op dinsdag 13 maart 2007 om 15:58:
Waarvoor zi­<wbr />jn de witte halve maantjes op­<wbr /> je nagels?

dan weet je wat je er af ken bijten of vijlen of knippen :p tog ?
Uitspraak van Pure&Evil op vrijdag 23 maart 2007 om 23:45:
Omdat dat de evolutietheorie is..­ als jij nietaan land hoeft te komn..­ waarom zou je dan moeten kunnen lopen?

http://www.boreme.com/boreme/funny-2007/south-park-evolution-p1.php

dat is de enige echte juiste evolutie theorie :P
ff weer wat vragen erbij:

Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan?

Hoe zet men de bordjes met “Niet op het gras lopen” in de grasperken?

Hebben analfabeten evenveel plezier aan lettertjes in de soep?

Toen de mens ontdekte dat melk van koeien kwam, waarmee dacht hij dan dat hij bezig was?

Als Amerikanen rijst gooien op huwelijken, gooien Chinezen dan hot-dogs?

Waarom droegen kamikaze piloten helmen?

Als een woord verkeerd gespeld stond in het woordenboek, zouden we dat dan ooit weten?

Waarom is “afkorting” zo een lang woord?

Als de meest auto-ongelukken gebeuren in een straal van vijf kilometer rond de woning, waarom
gaat iedereen dan niet10 kilometer verderop wonen?

Hoe merk je dat de onzichtbare inkt op is?

Waarom heeft Noah die twee muggen niet doodgemept?

Als konijnenpootjes geluk brengen, wat gebeurde er dan met dat konijn?

Een boterham landt altijd met de beboterde kant naar beneden.­ En kat landt altijd op haar
poten.­ Wat gebeurt er als je boter op de rug van een kat smeert?

Welke sadist kwam er op het idee om een “s” in het woord “lispelen” te steken?

Als de mens afstamt van de apen, waarom zijn er dan nog apen?

Als onze knieën andersom zaten,
hoe zouden stoelen er dan uit zien?

Waar haalde Van Dale de definities voor zijn woordenboek?

Krijgen werknemers van Lipton ook een koffiepauze?

Hoe weet een thermos of de drank koud of warm moet blijven?

Hoe zorgt men ervoor dat herten aan die verkeersborden oversteken?

Waarom krimpen schapen niet als het regent?

Waarom kan je geen ander woord maken met de letters van “anagram”?

Als het vandaag nul graden is, en het wordt morgen twee keer zo koud, hoeveel graden is
het dan morgen?

Waarom moet het deksel van een doodskist dichtgenageld worden?

Als er niets aan de anti-aanbaklaag kan plakken, hoe krijgen ze de anti-aanbaklaag dan aan de
pan?

Waarom is er geen ander woord voor synoniem?

Waarom staat het woord “woordenboek” in het woordenboek?

Zwemt een eend met één poot in cirkeltjes?

Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt er voor dat zijn winkel niet leeg lijkt?

Als een taxi je achteruit rijdend naar huis brengt, moet de chauffeur je dan betalen?

Als je probeert te falen en je slaagt, wat van de twee heb je dan gedaan ?

Als je in een voertuig zit dat beweegt tegen de snelheid van het licht, wat gebeurt er dan als je
de koplampen aansteekt?

Geven crematoria korting voor een brandslachtoffer?

Als een blinde naar het toilet gaat, hoe merkt hij dan dat hij klaar is met zijn achterwerk af
te vegen?

Waarom plakt lijm niet aan de binnenkant van de tube?