Partyflock

Lichten uit

 
Flockonderwerp · 35527
Hoi iedereen,

Op 1 februari doen we ALLE LICHTEN UIT van 19.­55 uur tot 20.­00 uur !
(schrijf het in je agenda! met massa's mensen kunnen we een signaal geven!)

Zend dit bericht door naar zoveel mogelijk mensen.­

ACTIE tegen de klimaatsverandering.­

Neem op 1 februari 2007 deel aan de grootste mobilisatie van de burgers tegen de klimaatsverandering!
L'Alliance pour la Planete (groepering van milieuverenigingen) doet een oproep tot al de burgers:

Gun de planeet 5 minuten rust!


Iedereen wordt verzocht alle lichten te doven op 1 februari a.­s.­, van 19:55 uur tot 20.­00 uur.­
Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen,
maar om de aandacht van de burgers, de media en tevens de politieke besluitvormers
te vestigen op de energieverspilling en op de noodzaak om dringend iets te ondernemen!

Gedurende 5 minuutjes zal de planeet kunnen uitrusten: dat duurt echt niet
lang en het kost niets.­ En het zal de politici en kandidaten voor de
parlementaire verkiezingen van juni 2007 duidelijk maken dat de
klimaatverandering een onderwerp uitmaakt dat weegt in het politieke debat.­

En waarom op 1 februari 2007?

Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische
experts van de Verenigde Naties uitkomt.­ Wij
kunnen dus onmogelijk deze kans laten voorbijgaan en moeten bijgevolg de
schijnwerpers richten op de dringende aard van 's werelds klimatologische
situatie.­ Als we allen deelnemen zal deze actie werkelijk een mediatieke ?n
politieke invloed hebben!


Laat dit bericht zoveel mogelijk circuleren, stuur het zoveel mogelijk door,
ook naar lokale politici;­ vermeld het in Newsletters, op je Internetsite of
blog ...­