Partyflock

Woordenspel:D

 
Flockonderwerp · 31299
Iedereen weet hoe dit werkt toch?


Ik type het eerste woord en de laatste letter van dat woord is het begin van jou woord.


Er gaat geen voorkeur uit naar een onderwerp, alles mag.
Kwou ff beetj leven brengen hiero dus kdenk doen dit ma:P:D
toevaldatjedatzegtgijswanthetisnogwaarook
kanjezienhoeveelverstandikervanhebhe
echtwelalsikjoutochniethad
danwarenderapengaargeweest
trouwensGoei­emoggelMogge­lKreegneteen­sproetje5kik­loinktvipSpr­oetjeIkworkn­etterbekvand­iesproetjesD­itisdeabdeli­ngtransploft­nietdeabdeli­ngsproetjeso­Geefmaarhoer­ikroggelhetw­ielToedeloet­erLoeterLoet­er
laatste aanpassing
reuzeleukdienieuweHIreclame
echthehoeverzinnenzehet
teveteenopblaasschaapvoorjeverjaardagkrijgen
nounoumaaktieooknoggeluid?
rozeanjer?
noudatkanookleukzijnhebjeemalgeprobeerdmarijn?
neenietzo'nb­ehoefteaanwa­ntgijshadmal­voormijgetes­tvantevoren
natuurlijkik­wildewelwete­nwatikjouwka­dogafvoorjev­erjaardag
gijsdathadiknounietverwacht
tiseennieuwj­aarduswekunn­enweeerlekke­rverdermetwo­ordjesplaats­en
nietnormaalhetjaarvliegtvoorbij
tligtermaarnetaanwatkriebelt
hedegijdebieskoebenaderd? :)
Uitspraak van NEC4EVER op dinsdag 8 januari 2008 om 18:50:
hedegijdebieskoebenaderd?

ditisfoutjem­oetmetdezelf­deletterbegi­nnenalsdelaa­tsteletterva­nhetvorigewo­orddusnueenN
nounoumoetdatnouzoonvriendelijk?NubeginnenmetT
tegekhoeishettrouwensmetdeanjer?
rustigikhebm­delaatstetij­dnietmeerges­prokenhetsch­ijntdatgijse­rnoggoedcont­actmeeheeft
twordtijddat­gijsdanevenv­erteldtwatie­ermeeuitspoo­kt
tisweerzover­appelheeftzi­jnanjerlaten­blekennugeef­thijveellich­tinhetdonker
ranzigmannet­jedatjedinge­novermijvert­elddiejestie­kemzelfhebtg­edaan
Lekkerdie
laatiknounogsteedsgeenpakhebben
needemijneis­ooknognietbi­nnenhijgaatv­andaagopdepo­stzeggenze
enikbenmaand­agnaarkleveg­eweestendaar­valthetbestw­eltegenallem­aal
Lekkervoorjeikheballesalbinnen
noulekkerbelangrijkjijgaattochwelalsjezelf
fuikgaalsscheidsrechtersvrouwtje
enkanjijweleenbeetjefluitendan?
natuurlijkwantikhebverstandvanvoetbal
nouikweettochwelheelzekerwatbuitenspelisajax
echtwaar?
reallyjaikmo­estmeteenxbe­ginnendusdat­hadikevenzoo­pgelost
tjadiexwasei­gelijkvoorma­rijnbedoelda­lleenreageer­dejijerop
probeerhetda­nnogmaareenk­eermetdexmar­ijnweetjewat­iknuaanhetki­jkenbenajax
xzibitmeteen­pimpmyridehe­rhalingisvee­lvetteromtek­ijken
noumarijnpimpmybikeisveelleuker