Partyflock

Alles is 1....

 
Flockonderwerp · 29007

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

Ruim 2.­500 jaar geleden zei Boeddha: 'Alles is maya, een illusie'.­ De kwantumfysica vertelt ons nu in feite hetzelfde.­ Toen we in de loop van de vorige eeuw steeds dieper doordrongen tot de kern van moleculen en atomen, de bouwstenen van de materie, ontdekten we tot onze verbazing dat de ruimte tussen de atoomkern en de schil eromheen en die tussen de atoomdeeltjes onderling in de schil oneindig veel groter bleek te zijn dan de kern zelf.­ Het werd nog fraaier toen we letterlijk konden doordringen tot de kern.­ We ontdekten dat het materiaal waaruit zowel schil als kern is opgebouwd bestond uit mogelijke locaties in tijd en ruimte van vormen van energie.­ Niet zozeer de locatie, maar juist de aanwezigheid van de kleinste deeltjes (partikels) lag niet vast.­ De deeltjes bleken willekeurig te kunnen verdwijnen en opduiken.­ Het werd nog vreemder toen bleek dat een deeltje zich zelfs op twee plaatsen tegelijk kon bevinden.­ Waar welk deeltje zich zou bevinden, kon alleen maar voorspeld worden en wel met een kans van vijftig procent.­ En nog gekker: de uitkomst van die voorspelling bleek afhankelijk te zijn van de waarnemer.­ Die bepaalde wat werd waargenomen.­

Wij scheppen dus vanuit onze eigen geest onze eigen werkelijkheid.­ Het blijkt dat er voor onze hersenen geen verschil bestaat tussen iets wat onze ogen waarnemen en iets wat we ons in onze geest herinneren.­ Binnenwereld en buitenwereld zijn hetzelfde en bestaat vooral in onze geest.­

De vraag is dus: kennen wij onze geest? Wie of wat is het die of dat onze gedachten voortbrengt? Hebben we daar wel eens over nagedacht? Om deze vraag te kuunen beantwoorden, moe ten we de tijd nemen.­ We hebben tijd nodig om onze geest te aanschouwen.­ En dat is nu precies waar we niet aan toekomen wanneer we gedurende de hele dag slaven zijn.­van de klok.­ Tijd komt uit de geestelijke wereld..­ Hij is ons door de Ene Grote Geest geschonken om ons bewustzijn te laten groeien.­,
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:06:
verdwijnen

verdwijnen of niet meer te registreren met onze apparatuur?
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:06:
Het werd nog vreemder toen bleek dat een deeltje zich zelfs op twee plaatsen tegelijk kon bevinden.­

hoe weten ze dat dat hetzelfde deeltje is?
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:06:
Waar welk deeltje zich zou bevinden, kon alleen maar voorspeld worden en wel met een kans van vijftig procent.­ En nog gekker: de uitkomst van die voorspelling bleek afhankelijk te zijn van de waarnemer.­ Die bepaalde wat werd waargenomen.­

vind ik al knap dat ze met 50% zekerheid weten waar hij komt, dus of hier of daar bedoelen ze toch? Dat is wel iets anders dan willekeurig waar eerder over werd gesproken. De rest snap ik niet helemaal.
-----------------------------------------
wat quantumfysica betreft:
Ik moet bekenen dat ik dat soort fysica niet snap. te abstract, uit stap 1 kan ik stap 2 vaak niet logisch maken. Dat betekent niet dat het niet waar is, integendeel. QF schijnt op andere grondbeginselen gebouwd te zijn.

Maar wat ik persoonlijk 'gevaarlijk' vind is dat er geconcludeerd wordt adv QF. Die wetenschap staat zo erg in de kinderschoenen (zo zijn er 11 snaartheorien, which one is right?) dat het moeilijk is om er conclusies aan te verbinden.
-------------------------------------------
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:06:
Wij scheppen dus vanuit onze eigen geest onze eigen werkelijkheid.­ Het blijkt dat er voor onze hersenen geen verschil bestaat tussen iets wat onze ogen waarnemen en iets wat we ons in onze geest herinneren.­ Binnenwereld en buitenwereld zijn hetzelfde en bestaat vooral in onze geest.­

wat bedoel je met de binnenwereld? Je gedachten/ziel denk ik? Is het daadwerkelijk zo dat binnen- en buitenwereld ALTIJD hetzelfde zijn?

Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:06:
Hij is ons door de Ene Grote Geest geschonken om ons bewustzijn te laten groeien.­,

Waar komt de grote geest opeens vandaan? Je zegt:
weten wij waar onze gedachten vandaan komen? antwoord: nee dat weten wij niet. Willen wij die vraag beantwoorden dan hebben we tijd nodig. De tijd is geschonken door de ene grote Geest.

Dat is ten eerste geen antwoord op je vraag en ten tweede wil natuurlijk weten waar die geest opeens vandaan komt.
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:06:
De vraag is dus: kennen wij onze geest? Wie of wat is het die of dat onze gedachten voortbrengt? Hebben we daar wel eens over nagedacht? Om deze vraag te kuunen beantwoorden, moe ten we de tijd nemen.­ We hebben tijd nodig om onze geest te aanschouwen.­ En dat is nu precies waar we niet aan toekomen wanneer we gedurende de hele dag slaven zijn.­van de klok.­ Tijd komt uit de geestelijke wereld..­ Hij is ons door de Ene Grote Geest geschonken om ons bewustzijn te laten groeien
(y) sommige mensen houden zich vast aan 'oude bestaande wetenschap' de qauntumfysica is voor sommigen omhuld in mysterie...verdiep je d'r maar in dan zal je zien dat het gewone logica is...mesen houden van igewikkeld denken, maar quantumfysica IS de natuur...
Uitspraak van DeKaleAas op maandag 11 december 2006 om 21:35:
zo zijn er 11 snaartheorien, which one is right?) dat het moeilijk is om er conclusies aan te verbinden

het is juist heel makkelijk er conclusies aan te verbinden..Ze zijn nl allemaal juist...
laatste aanpassing
Hier een een link naar een verkorte uitleg over electronen en; 'de waarnemer'.. het is een filmpje ..duss lekker makkelijk (y)

http://www.­whatthebleep.­com/trailer/doubleslit.­wm.­low.­html

Brein in superpositie


Superpositie is een belangrijke term uit de kwantummechanica.­ Een deeltje (elektron, foton, …) waarvan de positie niet is geweten bevindt zich letterlijk op alle mogelijke plaatsen.­ Omdat het deeltje nergens en toch overal is spreekt men van een positie die super is: superpositie.­
Eenmaal er een meting of waarneming op het deeltje wordt gedaan, dan trekt men het uit zijn staat van superpositie en wordt er een eenduidige positie afgedwongen, dan weet men waar het is.­ Dit is kort (door de bocht) samengevat het principe achter superpositie: een staat van zijn die alle mogelijkheden bevat, maar waarvan de mogelijkheid die uiteindelijk gekozen zal worden nog niet bij een waarnemer bekend is.­ In dit artikel wordt deze conditie geassocieerd met de werking van de menselijke hersenen.­
(Is deze inleiding je nu al onduidelijk? Kijk dan eens op deze hyperlink naar een animatie over dit principe, afkomstig uit de opvolger van What The Bleep)

http://www.­whatthebleep.­com/trailer/doubleslit.­wm.­low.­html

What doesn’t kill you… bespreek in het forum


Friedrich Nietzsche heeft er een van zijn bekendste uitspraken over gedaan: wat je niet doodt maakt je sterker.­ Oftewel: alles wat je (soms tegen beter weten in) jezelf aantrekt en vervolgens overwint (ofwel: kunt integreren zonder verlies van eigenheid) maakt sterker.­ Nietzsche, die op het einde van zijn leven voor gekke achterdeur werd versleten, had het psychologisch proces van aantrekken en afstoten reeds in de gaten: hetgeen je overwint wordt een stukje van jezelf.­ Vanzelfsprekend had Nietzche het over de realiteit, de wereld waar we in leven.­ Volgens zijn adagio absorberen we op een bepaald niveau de omgeving waar we bloot aan staan.­ Dit onderstreept de volkwijsheid dat je ‘besmet’ wordt met hetgeen je mee in aanraking komt.­ Of misschien beter gezegd: je wordt besmet met hetgeen waarvoor je (al dan niet bewust) kiest om mee in aanraking te komen.­

Onze bekende psycholoog Friedrich ging ervan uit dat er slechts één realiteit is: dé realiteit waar iedereen naar kijkt.­ Dat wordt tegengesproken door de existentiële potentie van onze bouwstenen: de elektronen.­ Het zijn (onder andere) de elektronen en hoe waarnemers die beïnvloeden die de realiteit bepalen.­ Dat verschilt dus van plaatst tot plaats en van mens tot mens.­ In theorie zijn er oneindig veel realiteiten die allen de schijn wekken een groot rechtlijnig geheel te vormen.­ Daarom spreekt men in hedendaagse wetenschappelijke literatuur ook van een kwantumwereld: daarin kan alles, als de condities in potentie maar aanwezig zijn.­ De gevorderde lezer zal weten dat het dit aspect is dat (in theorie) in de kwantummechanica zorgt voor de omkeerbaarheid van de tijd, de zogeheten P-symmetrie.­

Er zijn dus, in tegenstelling tot wat Nietzsche beweert, meerdere realiteiten dan alleen de mentale schijnwereld en de fysieke tastbare wereld.­ Eenmaal we onze omgeving waarnemen dan ziet elk van ons slechts het stukje waar de waarneming invloed op uitoefent.­ Gezien de vele natuurwetten die de waarneembare wereld op diverse niveaus vormen is er tijdens het waarnemen van die algemeen lijkende realiteit een grote eenduidige, rechtlijnige, patroonmatige samenhang.­ Die zorgt ervoor dat iedereen zowat hetzelfde waarneemt en dus wordt de illusie (of zekerheid) gewekt dat er eigenlijk geen enkel verschil is tussen jouw en mijn realiteit.­

Oneindig veel mogelijkheden, maar geen oranje olifanten of vierkante appels.­ Eigenlijk is alles dat niet wordt gezien of waargenomen in potentie mogelijk.­ Zij het natuurlijk wel dat er aan de rechtlijnige natuurwetten voldaan moet worden, alle condities moeten vervuld zijn.­ Daarom zijn er grote gelijkenissen in jouw en mijn wereld: olifanten zijn grijs en appels zijn rond en vallen naar beneden.­ Slechts gehaktballen kunnen tegenwoordig ook vierkant zijn.­

Zijn collectieve afspraken (soms gebaseerd op natuurwetten) de enige grenzen aan onze realiteit? Of bevindt de geest van de mens zich ook in een staat van superpositie waarin alles mogelijk is?


Superpositie tussen de oren bespreek in het forum


Superpositie...­
...­betekent ook hetzelfde als optellen.­ Zo kan men de trilling van een pianosnaar in de grondtoon opvatten als de superpositie van een naar links en naar rechts lopende golf.­
Normaal zal een aangeslagen pianosnaar in een super-positie verkeren van trillingen van meerdere frequenties (de boventonen).­


Sta even stil als je een beslissing dient te nemen: bij iedere keuze is, afhankelijk van hoe lang erover is nagedacht, een x-aantal opties beschikbaar.­ Toch zult je er slechts één, soms meerdere, uit kiezen om tot uitvoer te brengen.­ Het is onmogelijk om alle gedachten, alle mogelijkheden, tot uitvoer te brengen.­ Wellicht baseert men zich tijdens het nemen van een beslissing op hetgeen het meest verstandigst lijkt, maar eigenlijk weten we nooit van tevoren wat dat is.­ We weten ook niet met welke zaken we geen rekening hebben gehouden want geen mens kan in de toekomst kijken, noch alles overzien.­ Dat maakt van een beslissing, iedere beslissing, niets meer dan een berekende gok.­

De basis waarop we een keuze maken is ook van belang.­ Zelden kiest iemand voor iets waar hij zelf schade van ondervindt, tenzij misschien als het een hoger doel dient.­ Dit behoud van eigenbelang is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.­ Als we al iets beslissen, dan willen we er zeker niet slechter uitkomen.­ In een scenario waarin er alleen negatieve opties zijn gaan we altijd gevoelsmatig voor de minst negatieve.­ Logisch, niemand wil zichzelf onnodig pijn of leed berokkenen.­
Wat zegt dit over onze beschaving die is opgetrokken uit duizenden jaren aan keuzes? Allereerst dat onze gehele geschiedenis anders had kunnen lopen.­ In theorie hadden we allemaal Duits kunnen spreken en had Hitler de tweede wereldoorlog kunnen winnen.­ Dat hij dat niet heeft gedaan, wegens diverse redenen, is voor ons bepalend geweest.­ Had Hitler geen andere geesten in superpositie tegen zich gehad, dan was het zeker prijs.­

Het klinkt mogelijk vaag: een brein in superpositie.­ Enig verplaatsen in deze logica is misschien nodig.­ Stel dat je een idee uitwerkt, zoals een architect een bouwplan uitwerkt of een programmeur een computerprogramma.­ Tijdens het creatief proces flitsen er tientallen, honderden ideeën door het hoofd.­ Ieder idee is een mogelijkheid, sommige zijn geschikt, andere minder.­ Zolang er geen beslissing is genomen zijn alle ideeën aanwezig en is alles mogelijk.­ Eenmaal een beslissing is genomen, doorgaans op basis van deductie, dan wordt een selectie uit dat ideeënpad gevolgd en worden de alternatieve mogelijkheden op de achtergrond gedrukt.­
Dit proces is hetzelfde als bij enkele van de kleinste deeltjes: onder andere de elektronen en fotonen.­
Bekijk het elektron als een mini-brein.­ Het proces van denken, alle mogelijke opties zonder er een uitgevoerd te hebben, is de staat van superpositie.­ Wanneer wij als waarnemer gaan ingrijpen door een beslissing te maken dan elimineren we de vele alternatieven en realiseren we (letterlijk!) hetgeen waarop de keuze is gevallen.­ Met andere woorden: we zijn onze eigen bepalende waarnemer en bepalen op deze manier (al dan niet bewust) onze realiteit.­ Door te handelen doorbreken we onze natuurlijke staat van superpositie.­


Kennis van mentale superpositie is macht? bespreek in het forum


Wat kunnen we met deze kennis? Wat biedt realiteitsbesef in de praktijk? Veel, als we levenscoaches, een relatief nieuw en populair beroep, mogen geloven.­ De kennis die je nodig hebt om te weten hoe relatief de realiteit is en welke invloed dat op het eigen leven heeft is misschien wel hét belangrijkste om te weten.­ Toch moet je op een universiteit of hogeschool hebben gezeten om gedegen les te krijgen in de Griekse wijsgeren en moderne filosofen.­ Hun verschillende maar toch leerrijke kijk op de wereld wordt velen onthouden.­
Dat terwijl de wereld om ons heen (en hoe wij er als mens instaan en in opgroeien) eerder stof is die vanaf de middelbare klassen welkom is.­ Of misschien zelfs wel vanaf de basisschool want het ís zeer zeker de basis van ons besef.­
Het op jeugdige leeftijd (onder)kennen van de uitgangspunten van de realiteit leidt misschien ook tot een vorm van ethiek waardoor men niet zo gauw geneigd is zich te verschuilen achter godsdienstige dogma’s of posities.­ Met een gezonde kijk op mens en omgeving kan het gegeven godsdienst of religie dus ruimer worden gezien dan de strikte hokjes waarin het wordt aangeboden.­ Waarom zou een kind immers wel gebaat zijn met godsdienst op school en niet met zoiets als realiteitskunde? En waarom geeft men op scholen les op een dusdanige manier dat de beginselen van belangrijke kennis het laatst worden uitgelegd en dus het minst mensen bereikt? Effectief en inhoudelijk fundamenteel vormend is het alleszins niet.­

Om even het voorbeeld van wiskunde, heel belangrijke kennis, aan te halen: wat heeft het voor zin om een kind met vierkantswortels te leren werken als ze de filosofische principes erachter niet uitgelegd krijgen? In de meeste gevallen wordt er met zo’n no need to know-beleid een aversie tegen wiskunde gecreëerd en gaat de geest van iemand die zichzelf niet wiskundig vindt (omdat hij bijvoorbeeld slechte punten kreeg) al steigeren bij het zien van een vierkantswortel of kwadraat.­ De psychische drempel zegt echter niets over de capaciteit of de potentie ervan.­ We weten inmiddels al dat de mens heel geschikt is zichzelf om wat voor reden dan ook voor de gek te houden.­
Laat mij je daarom een geheimpje vertellen: je hebt wél een wiskundige geest.­ Het herkennen van patronen en de mogelijkheid om ermee te werken zit in ons.­ Of ontken je het hebben van hersenen? We kunnen wat we denken te kunnen want hetgeen we denken te kunnen gaan we oefenen waardoor we er beter in worden.­ Wie kiest om niet te oefenen zal natuurlijk niet kunnen wat hij wil, dan blijft het bij dromen of wensen.­ Wie kiest om te denken dat hij of zij er niets van kan werpt automatisch een drempel voor zichzelf op.­ En natuurlijk, er is zoiets als aanleg, dat is de factor waar je een voorsprong hebt.­ Misschien hetgeen de natuur je aanwijst om mee aan de slag te gaan.­

Zelfs stammen die nooit in aanraking zijn gekomen met educatie of vormen van wiskunde kunnen rekenen, tellen en met geometrische figuren of verhoudingen werken.­ Dat is ook logisch aangezien onze hersenen ieder moment van de dag bezig zijn te vergelijken, associëren of in te schatten.­ Zelfs apen slingeren van liaan naar liaan door afstanden te calculeren.­ Het gevoel voor verhouding en proportie, hetgeen waar alles in de wiskunde om draait, is ons gegeven bij de geboorte.­ Zonder dat ‘talent’ en met de vele gevaren die zich iedere dag presenteren zouden we waarschijnlijk dood zijn vooraleer we de pubertijd kunnen bereiken.­ Gewoon kwestie van benutten dus.­

Je weet nu dat je in grote lijnen alles kan wat een ander ook kan.­ Er rekening mee houdend dat je jezelf vergelijkt met iemand met gelijkaardige lichamelijke kwaliteiten en niet met iemand die ergens buitengewoon in begaafd is.­ Je bent bijvoorbeeld geen Stephen Hawking, alleen maar omdat je in een rolstoel zit of met robotstem kan praten.­ En natuurlijk zal iemand die een been mist niet zo ver kunnen springen als een medesporter met intacte ledematen.­ Vanzelfsprekend is er altijd wel iemand ergens de beste in en kun je dus onmogelijk overal in uitblinken.­ Wilt je toch de allerbeste zijn en het ligt in je potentieel bereik, dan komt het aan op keuzes maken om het doel te bereiken.­ Want kennis over de realiteit is inderdaad macht: macht over jezelf en het eigen leven.­ Durven een beslissing te nemen die een ander niet zou nemen, alleen maar omdat je weet dat iedere beslissing een gok is en niets vaststaat.­
Wij, en alles om ons heen, handelen en denken volgens patronen die ons worden aangereikt en waarin we zelf (mogelijk) een vrije keuze hebben.­ Of die keuze werkelijk vrij is hangt af van je geloof of ongeloof in predestinatie.­


Superpositie in de Kabbala bespreek in het forum


Ook in de Kabbala, de oude joodse godsdienst, valt een superpositie aan de basis te herkennen.­ In die mate zelfs dat het doorbreken ervan de allereerste stap is die God zou hebben gemaakt.­ De 10-Sefiroth, ook wel levensboom genoemd, bestaat uit 10 cirkels, sefiroths genoemd.­ Het geheel duidt een patroonmatig proces aan, de 32 wegen van het goddelijke.­ Kabbalisten geloven dat, als je het ontstaan en de werking van dit boomdiagram begrijpt, het de sleutel is tot inzicht in het hogere.­ Het kan echter ook gezien worden als de structuur van de menselijke psyche, elk beoefenaar zal er zijn of haar eigen dingen in herkennen.­

Net zoals ieder patroon heeft de levensboom ook een begin, dat is bovenaan gelegen, in de eerst sefiroth.­ Deze bovenste cirkel wordt Kether genoemd.­ Het is moeilijk om kort de levensboom of aspecten ervan uit te leggen, maar samengevat is Kether de kroon van de kennis, de eenheid die in zichzelf de veelheid (de potentie) van ontwikkelingen draagt.­ De eerste openbaring van God, noemt men het soms ook.­ Droog gezien zouden we Kether kunnen zien als de eerste stap in de schepping, nog vóór de dualiteit in de praktijk bestond.­ Dat kunnen we ook zien aan de 10-Sefiroth: Kether, zwart gemarkeerd, splitst zich in de twee onderliggende sefiroth Chochmach (rechts) en Binah (links).­ Kether is dus de eenheid die vóór het duale reeds bestaat, maar wel het duale in zich heeft.­

In het centrum van de zwarte cirkel staat een wit punt gemarkeerd, kabbalisten noemen dat het pleroma, het middelpunt van Kether.­ Dit is het begin, de vorming van alfa, om in bijbelse genesistermen te praten.­ Het pleroma is, als het ware, de allereerst vonk die een opening in de ruimte scheurt en zo het gehele universum met zich meebrengt.­
Ook op de vraag waar die goddelijke vonk dan wel vandaan mag komen heeft de oude mystieke religie een antwoord.­ De 10-Sefiroth is de boom, maar de oorzaak van de boom, de reden dat hij groeit, ligt elders.­ Daarom tekenen kabbalisten soms nog een extra cirkel boven de levensboom.­ Die hogere oorzaak staat symbool voor de En-Sof, een van de mooiste begrippen uit de Kabbala.­ Afhankelijk van de kabbalist kan de En-Sof ook getekend worden zoals de linkse figuur.­

De En-Sof (soms ook Ein Sof) wordt als iets onbeschrijfbaars gezien, het almachtige.­ De letterlijke vertaling is ‘het oneindige’.­ Welke naam er ook aan gegeven wordt, het kan de grootsheid van het begrip niet vatten.­ Dat is logisch, want volgens de joodse leer is de En-Sof hetgeen God genoemd wordt, maar dan in zijn oerstaat, vooraleer hij zich heeft geopenbaard via het pleroma en de sefiroth Kether.­

Inderdaad, het behoeft niet veel fantasie om in deze En-Sof een oerstaat van superpositie te ontdekken.­ Het punt, het pleroma, waar de schepping een begin kent is dan de keuze of de waarneming die zorgt voor een einde aan de superpositie.­ Net zoals bij een elektron of misschien wel bij alles dat wij tot het universum vinden horen.­ Zo ook onze geest en zijn functies.­
Gezien vanuit de stelling dat ons brein in die staat verkeert (zolang er geen beslissing is gevallen) kunnen we op basis van de Kabbala metaforisch afleiden dat het brein van God ook in superpositie verkeert zolang er zich geen pleroma heeft gevormd.­ Het is dan ook frappant dat Charles Poncé in zijn standaardwerk over de Kaballa de En-Sof omschreef als ‘de innerlijke psychische functies van God’.­

Er valt zeer veel te vertellen over de principes uit de Kabbala, maar ik houd het in deze context hierbij.­ Wel wil ik nog meegeven dat het pleroma een begrip is dat ook bekend is in de gnostiek.­ De betekenis en inhoud is dezelfde als bij de Kabbala: een keuze of openbaring die een wereld van oneindige mogelijkheden vernauwt naar één specifieke manifestatie.­


Show must go on bespreek in het forum


Spreken &­ zingen...­
Als iemand met de stem een geluid maakt, maken de stembanden een superpositie van vele tonen.­ De vorm van de mond-, keel- en neusholte versterken dan sommige componenten van deze superpositie.­


Alles is kiezen, vandaar dat het woord ‘keuze’ en ‘beslissing’ regelmatig in dit artikel naar boven komt.­ Helaas zijn er niet zoveel synoniemen voor het woord, dus vergeef me enige herhaling.­ Aan de andere kant is herhaling wellicht goed want misschien staan we te weinig stil bij die natuurlijke beslissingsbevoegdheid.­
Wat we niet zelf kiezen zal door een ander persoon of door de natuur worden bepaald.­ We zitten vol potentie en de wereld ligt in theorie aan onze voeten.­ Dat is immers een gevolg van de superpositie, alle beslissingen zitten reeds in ons.­ Pas op het moment dat we een aspect uit ons eigen leven gaan waarnemen (en er dus aandacht aan schenken) zijn we aan het bepalen welke kant we opgaan.­ Doen we dat op geen enkel moment, dan leven we letterlijk het leven dat door de medemens en hogere patronen wordt bepaald.­ Let wel: zelfs al maken we een keuze, dan nog gaat het niet vanzelf.­ Inspanning (ofwel energetische investering) is noodzakelijk om ergens te komen.­

Er zijn vele kennisgebieden waarin dit gegeven naar boven komt.­ Denk aan de gnostiek, waar de verantwoordelijkheid van het zelf centraal staat.­ Mensen die dit realiteitsbewustzijn niet hebben worden er blind of zelfs dood in genoemd.­ Het moge duidelijk zijn dat dit niet letterlijk blind of dood is, het is eerder een metafoor voor het niet zien van de patronen die zorgen voor dagelijkse gebeurtenissen.­
Verantwoordelijkheid en wetenschap over het eigen manifesteren is ook een centraal thema dat terugkomt in het boeddhisme en hindoeïsme.­ Ook filosofieën rondom sacrale geometrie, de I Tjing, en kabbala komen uiteindelijk neer op dat gegeven.­ Alles waaruit de realiteit bestaat is een gevolg van onderliggende interactie die bestaat uit aantrekken en afstoten, mannelijk en vrouwelijk, links en rechts, liefde en haat.­

Het is mooi dat de kwantummechanica al deze filosofieën voor mogelijk houdt.­ Waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis kunnen we dankzij dat model spreken van een samenkomst tussen religie en wetenschap.­ Simpelweg omdat de superpositie, waar wij mensen schijnbaar intern gebruik van maken, vele mooie werelden toelaat.­ Natuurlijk schept het ook vele duistere werelden, velen kruipen in een slachtofferrol en worden daardoor bijvoorbeeld geleefd door hun overspoelende emoties.­ Dit principe leidt zo ver dat levenscoaches als Tom de Kok menen dat iedereen letterlijk krijgt wat hij verdient omdat een mens altijd zelf bepaalt wat hij aantrekt.­ Een sterke uitspraak, geheel conform The Law Of Attraction, het is aan jou te weten of je het ermee eens bent of niet.­


Bron : seriewoordenaar.­nl>>> brein in superpositie
laatste aanpassing
‘The Message of Water’
Masaru Emoto (Yokohama, Japan, 1943) is hoofd van het I.­H.­M.­ General Research Institute.­ In de afgelopen jaren heeft hij uitvoerig onderzoek gedaan naar de eigenschappen van water.­ Topaz heeft toestemming van de auteur om over zijn buitengewone en diepgaande research te berichten, beschreven in zijn tweede boek 'The Message of Water' (De Boodschap van Water).­

De Deense Nobelprijswinnaar Niels Bohr hing eens een hoefijzer boven een deur van zijn huis.­ Toen een vriend hem vroeg of hij in dergelijke dingen geloofde, antwoordde hij: ‘Nee,maar men heeft mij verzekerd dat het desondanks werkt’.­ Iedereen weet waarschijnlijk dat er geen twee identieke waterkristallen zijn.­ Ze hebben alle een hexagonale of zeshoekige vorm, maar zijn net zo uniek en individueel als onze vingerafdrukken.­

‘Bijzondere woorden vormen bijzondere kristallen’
Tijdens een lezing in maart 2002 in Bonn, vertelde de heer Emoto de luisteraars dat hij zich jaren geleden begon af te vragen waarom elk sneeuwkristal uniek is,en of het kristallisatieproces beïnvloed kan worden.­ Later ontwierp hij een methode om waterkristallen te fotograferen tijdens het kristallisatieproces, en toen hij dit bestudeerde was hij stomverbaasd over wat hij ontdekte.­ Hij onderkende dat het kristallisatieproces direct beïnvloed werd door verschillende woorden of indrukken die hij in gedachten op het water projecteerde.­ Hij zag dat woorden die met schoonheid en kwaliteiten te maken hebben, prachtige kristallen creëerden.­ Woorden die verwijzen naar lelijkheid zorgden voor vervorming van het normale hexagonale kristallisatieproces.­ Vervolgens lieten hij en zijn team verschillende soorten muziek klinken bij het water, en opnieuw verschenen er zeer interessante en gevarieerde patronen op de foto's.­

‘Je wordt wat je denkt’
In de loop der eeuwen zijn filosofen het over heel veel oneens geweest,maar de meeste neigen tot overeenstemming over één idee en dat is dat ‘je wordt wat je denkt’.­ Als water beïnvloed kan worden door de omgeving, dan is het in staat om zijn ervaring vast te leggen en het is interessant om dit te bekijken in het licht van het feit dat meer dan tweederde van ons lichaam uit water bestaat.­ Het is daarom logisch dat het water in ons lichaam, in de cellen, in het bloed of het brein,de processen en ervaringen die we hebben opslaat en vastlegt.­ Hoe we denken en voelen wordt als het ware opgenomen op de innerlijke bandrecorder.­ Als dit zo is, dan kunnen we rechtstreeks onze gezondheid bepalen en onze lichamelijke vermogens beïnvloeden door waar we aan denken en hoe we daarover denken.­

Terwijl we denken, verstuurt o.­a.­ het brein voortdurend fijne elektro-magnetische signalen en deze zouden vervolgens een stempel kunnen drukken op het bloed dat op elk moment van de dag langs de hersenen stroomt.­

‘De Kracht van Gedachten en Gevoelens’
Het onderzoek van de heer Emoto laat ook helder zien hoe de kracht die zich bevindt in gedachten, taal en geluid, zelfs water kan schoonmaken en desinfecteren.­ Misschien is dit één van de oorspronkelijke gedachten achter bepaalde religieuze gebruiken, zoals dat van gewijd water (wijwater) en de ceremonie van het dopen? Wat verscheidene wetenschappelijke onderzoeken uit de jaren '70 aantonen, is de nu alom erkende invloed die muziek kan uitoefenen op de groei van planten, zowel in positieve als negatieve zin.­ Op soortgelijke manier kan muziek invloed uitoefenen op ons eigen welzijn en de staat van ons brein.­ Hoewel veel mensen sceptisch zullen blijven over de onderzoeken van de heer Emoto, kunnen de foto's niettemin prikkelen ons af te vragen welke invloed de interne en externe omgeving op ons kan hebben.­ Zij kunnen deuren openen naar andere onderzoeken op dit terrein.­

We laten hierbij een selectie zien van foto's uit het fascinerende en tot nadenken stemmende boek van de heer Emoto.­

Roland Böhringer
In de film What the bleeb do we know wordt dit allemaal uitgelegd... heel interessant en verruimend:) Ook plato had het over dit onderwerp... de grot van plato. Dringt het nu pas echt door door onze technologie en kennis van wetenschap.. Als je het mij vraagt moeten we eens wat meer in de geschiedenis kijken om dingen in de toekomst te kunnen ontravelen.
Uitspraak van SuburbanKnight op maandag 11 december 2006 om 23:49:
het is juist heel makkelijk er conclusies aan te verbinden..­Ze zijn nl allemaal juist...­

toevallig lees ik gisteren in natuur wetenschap en techniek dat er nog 0,0 bewijs is voor de snaartheorie maar dat het de meest sluitende theorie tot nu toe is. En doordat er nog geen bewijs is zijn er verschillende mensen met verschillende theorien gekomen.

Hoe bedoelde je dat 'zijn allemaal juist'?
dan moet je ff die film what the bleep...­ kijken.­

er wordt bedoel d dat er eenverschil is in einsteins RT en de snarentheorie waar het grote in het universum, planeten en sterren onder de rt valt en het kleinste microkosmos onder String theory valt.­

In de string theory verklaard en dat is wel bewezen dat deeltjes met elkaar kunnen communiceren ongeacht de afstand tot elkaar en verdwijen en weer opduiken in ons zichtbare dimensie.­
Uitspraak van DeKaleAas op woensdag 20 december 2006 om 09:36:
Hoe bedoelde je dat 'zijn allemaal juist'

Uiteindelijk komt het hierop neer: Alles is mogelijk(meerdere dimensies)...Okay dat klinkt weer erg kinderachtig en vaag enzo ik weet het. Ga op onderzoek uit, probeer jezelf te overtuigen, info info info, ik kan niet bepalen wat voor jou de waarheid is...
Uitspraak van Babybandit op woensdag 20 december 2006 om 00:50:
D

Ohja? Ik zie de link anders niet tussen Plato's grot en wat hierboven allemaal staat. Leg uit!
Even voor de goede orde: What the bleep do we know is GEEN goede representatie van wat de QM inhoud. WtBDWK is speculatie. En het valt me op dat dit topic weer bol staat van onzinnigheden.

Niet zozeer de locatie, maar juist de aanwezigheid van de kleinste deeltjes (partikels) lag niet vast.­ De deeltjes bleken willekeurig te kunnen verdwijnen en opduiken.­ Het werd nog vreemder toen bleek dat een deeltje zich zelfs op twee plaatsen tegelijk kon bevinden.­ Waar welk deeltje zich zou bevinden, kon alleen maar voorspeld worden en wel met een kans van vijftig procent.­ En nog gekker: de uitkomst van die voorspelling bleek afhankelijk te zijn van de waarnemer.­ Die bepaalde wat werd waargenomen.­

Wij scheppen dus vanuit onze eigen geest onze eigen werkelijkheid.­ Het blijkt dat er voor onze hersenen geen verschil bestaat tussen iets wat onze ogen waarnemen en iets wat we ons in onze geest herinneren.­ Binnenwereld en buitenwereld zijn hetzelfde en bestaat vooral in onze geest.­

We hebben het hier over het [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg]onzekerheidsprincipe van Heisenberg[/quote]: die stelt dat het niet mogelijk is om tegelijkertijd de plaats én de snelheid (of impuls) van een deeltje te weten met onbeperkte nauwkeurigheid. Dit komt doordat het proces van de meting op deze schaal altijd het resultaat zal beïnvloeden: op het moment dat er een meting plaatsvindt, verandert deze meteen de plaats, de snelheid of allebei. In een meting veranderen we dus door de meting het systeem, waardoor je meting niet meer is wat je exact wilde meten. Als we de impuls van het deeltje willen bepalen kunnen we de positie niet goed meer zien, en als we de positie precies willen bepalen kunnen we de impuls niet goed meer meten. Dit is de beinvloeding, meer niet. Onze 'waarneming' (Lees: fysische meting) beinvloed de wereld, niet ons 'bewustzijn'. De meting wordt namelijk gedaan door een fysische interactie met het gemetene. De conclusie "Wij scheppen dus vanuit onze eigen geest onze eigen werkelijkheid." is niet zomaar te maken. Maar de manier waarop jou hoofd de prikkels interpreteert bepaald wel jou realiteit: hoe jij de dingen ervaart. Het is niet alsof jou ervaring de wereld daarbuiten bepaald.

Later meer, genoeg voor vandaag.

Nog een tip: wil je echt wat zinnigs leren over de QM en dan vooral de mystieke interpretaties die er zijn? Lees bijvoorbeeld de dansende wu-li meesters van Gary Zukav of de 'Tao van de fysica' ben auteur even vergeten. Daarin staan een een zooi interpretaties van de QM die wel natuurkundig verantwoord zijn, en niet als een wildeman onzin uitkramen.
Uitspraak van Dreadmanneke op maandag 25 december 2006 om 15:41:
'Tao van de fysica'

toevallig.. na het kijken van what the bleep raadde mijn moeder dta boek aan. Fritjof Carpa. Alleen zij heeft alleen het dagboek over het schrijven van dat boek. Denk dat zijn boek zelf behoooooorlijk lastig is om te lezen.

Uitspraak van Dreadmanneke op maandag 25 december 2006 om 15:41:
Onze 'waarneming' (Lees: fysische meting) beinvloed de wereld, niet ons 'bewustzijn'

Ik zei t al in een ander topic O:)
Uitspraak van Dreadmanneke op maandag 25 december 2006 om 15:14:
Ohja? Ik zie de link anders niet tussen Plato's grot en wat hierboven allemaal staat.­ Leg uit!

Waarschijnlijk het idee dat achter de zichtbare wereld de werkelijke wereld verborgen ligt...
Uitspraak van Dreadmanneke op maandag 25 december 2006 om 15:41:
What the bleep do we know is GEEN goede representatie van wat de QM inhoud

het gaat eigenlijk ook nauwelijks over QM...

De hele boodschap is: als je positief denkt heb je daar profijt van in het leven. Het bleek dat ik m de vorige keer 10 minuten voor het einde afgezet had en bij de laatste 10 mins + extras was ik eigenlijk nog meer teleurgesteld over de film:
- die trailer kwam er helemaal niet in voor, ook niet in de extra's. Ik weet nu dat die in 2 zit.
- De extra's gaan alleen over het maken van de film en dat ze 100 miljoen bezoekers wilden voor ee nieuw collectief bewustzijn. Dit was de kans om wat extra materiaal van die wetenschappers erin te zetten. Iets emer diepgang: laat één zo'n man eens een half uur aan het woord!
- De film bevatte eigenlijk nauwelijks nieuwe info. Iemand die depressief is heeft ook een depressief lichaam, iemand die altijd gestressed is heeft ook grotere kans op hartaanvallen etc. Sja is bekend.

Het enige interessante vond ik eigenlijk dat de kristallisatie van water door emoties beïnvloedt lijken te worden.

Ik wil er wel bij zeggen dat ik zeeeer openminded voor die film ging zitten. Had er helemaal zin in en was heel benieuwd naar wat het me ging vertellen... maar ja dus beetje teleurgesteld.

Hetzelfde verhaal maar dan goed onderbouwd: "Uw brein als medicijn." van .. uh franse kerel (zonder QM weliswaar)
laatste aanpassing
Uitspraak van Dreadmanneke op maandag 25 december 2006 om 15:41:
Het is niet alsof jou ervaring de wereld daarbuiten bepaald.­

Er zijn monniken die in de vrieskou in blote bast kunnen mediteren waarbij na verloop van tijd de sneeuw om hen smelt en zij na afloop weer levend binnen komen.

Ik denk dat de hersenen wel degelijk invloed kunnen hebben op de omgeving, maar dat het niet zo onbeperkt is als sommige mensen geloven.
Die monniken zijn toch heer en meester over hun lichaam? Dus kunnen ze hun lichaamstemperatuur veranderen, waardoor de sneeuw om hun heen smelt en verdampt.­ Vergelijkbaar met wanneer ik met mijn wil graag zou zien dat een stoel zou verplaatsen, en ik besluit er heen te lopen en hem op te pakken en hem te verplaatsen.­ Alleen zijn de meeste mensen 'vergeten' dat ze zulke sterke controle over hun lichamen kunnen krijgen zoals die monniken.­ Op dusdanige manier hebben onze hersenen invloed op de omgeving.­ Velen denken alleen dat ze meer slachtoffer zijn van hun omgeving en worden daardoor ook slachtoffer, in plaats van dat ze zich realiseren dat ze met hun wil en hun lichaam in staat zijn om het heft in eigen handen te nemen en te doen wat ze nou werkelijk willen.­
Uitspraak van DeKaleAas op maandag 25 december 2006 om 17:38:
het gaat eigenlijk ook nauwelijks over QM...­

Niet? ow....Dan heb je de boodschap gemist quantumfysics is de natuur je leeft het, je(men) heeft het alleen niet door....
^Wat zeg je, je zin is nogal scheef.

Wat wij bedoelen te zeggen is dat what the bleep do we know eigenlijk weinig te maken heeft met QM. wtbdwknow is een zweverige op losse schroeven staande interpretatie van de de QM, en is geen beschrijving van de QM. Er bestaan vele interpretaties van de QM, maar geen van die is echt werkelijk te noemen, het zijn nog altijd speculaties. Maarja, we mogen allemaal geloven wat we willen geloven eh?
Uitspraak van Dreadmanneke op zaterdag 30 december 2006 om 19:44:
Wat wij bedoelen te zeggen is dat what the bleep do we know eigenlijk weinig te maken heeft met QM.­ wtbdwknow is een zweverige op losse schroeven staande interpretatie van de de QM

Omdat ze termen gebruiken als; what if? en maybe? Lol....Dat is QM in effect en dat is het mooie, realiseer dat...Mischien komt het zweverig op je over omdat je er te veel van verw8?

Uitspraak van Dreadmanneke op zaterdag 30 december 2006 om 19:44:
Maarja, we mogen allemaal geloven wat we willen geloven eh

Dat is idd zo, het zou alleen mooi zijn als meerdere mensen dit(QM dat wij allen een zijn) gaan realiseren dan pas kan de wereld echt veranderen...
What the bleep legt QM in begrijpelijke taal uit, niet met wiskundige formules etc....­Als je daarin geitersseerd bent kom je idd bedrogen uit ja....­Op mij komt het hele verhaal duidelijk over iig..­Waarom moeilijk doen als je de helft van nature al weet.....­
laatste aanpassing
QF/QM is allang geen speculatie meer te noemen hoor...dat was het rond 1900...nu niet meer... :p
Planck dacht toendertijd nog dat zijn theorie alsnog omver geworpen zou worden omdat hij bepaalde dingen misschien over het hoofd zag...
Lijkt me ook vreemd als je iets ontdekt wat zo afwijkt van de bestaande ideeen...dan zal je in eerste instantie idd denken dat je iets over het hoofd ziet omdat het zo "vaag" is...
Maar latere onderzoeken hebben juist het tegendeel bewezen...
Als we het op dat niveau bekijken iig...op "hogere" niveaus zijn deterministische modellen weer van toepassing...
Maar dat proberen ze nu dus ook allemaal weer onder te brengen in 1 theorie...de snaartheorie...
laatste aanpassing
Het zit hem er in dat de QM wel 'een feit' is, maar de interpretatie van de QM, dat alles bijvoorbeeld één is, is speculatie.­ Maargoed, dat is verder ook niet erg, het is alleen wel bezwaarlijk als het gebracht wordt als zijnde 'dit is de QM'.­
Uitspraak van Dreadmanneke op zondag 31 december 2006 om 11:22:
maar de interpretatie van de QM, dat alles bijvoorbeeld één is, is speculatie

Haha....speculatie? ....Dat je het niet begrijpt wil nog niet zeggen dat het niet zo is...........lol..sorry ,ik wil echt niet overkomen als een Bully hoor, maarre volgens mij mis je echt de boodschap van QM, als je dat niet inziet.....Alles is ontstaan uit 1...That's it.
laatste aanpassing
Uitspraak van TYHARO op zondag 31 december 2006 om 01:30:
QF/QM is allang geen speculatie meer te noemen hoor...­

over 200 jaar is quantum mechanica weer gedateerd O:) Of weten we nu zeker dat we het eindpunt qua kennis hebben bereikt?
Uitspraak van SuburbanKnight op zondag 31 december 2006 om 12:28:
Haha....­speculatie? ....­Dat je het niet begrijpt wil nog niet zeggen dat het niet zo is...........­lol..­sorry ,ik wil echt niet overkomen als een Bully hoor, maarre volgens mij mis je echt de boodschap van QM, als je dat niet inziet.....­Alles is ontstaan uit 1...­That's it.­laatste aanpassing 31 december 2006 17:35

Ik zeg ook niet dat het niet zo is, ik zeg dat het speculatie is, dat het interpretaties zijn van gegevens die niet eenduidig zijn en op meerdere manieren uit te leggen zijn. Moeilijk hèh, lezen?

Ik zie weldegelijk in dat de kwantum mechanica een ondersteuning kan zijn voor een holistisch wereldbeeld. Ik ben me er alleen van bewust dat de dingen niet zo simpel zijn als jij ze doet voorkomen. Zeker met een ingewikkelde theorie als de kwantum mechanica. Er bestaan tig interpretaties van deze theorie, en ze lopen zeer uiteen. Dus wie ben jij om te zeggen dat ik de boodschap mis als ik niet één enkele interpretatie van een theorie blind geloof, maar alle mogelijkheden in ogenschouw blijf houden?

Wat weet jij van de kwantum mechanica, wat zijn je bronnen? Vooral holistische new-age lectuur, of ook natuurkundigen zelf?

Dat alles is ontstaan uit 1 kan je al afleiden uit de 'big bang'. En zelfs andere redenaties tonen al net zo makkelijk aan dat alles één is, zelfs zonder de kwantum mechanica, wat blijkt uit de vele malen het gestelt is door grote denkers en mystici bijvoorbeeld.
laatste aanpassing
Volgens mij waren uitspraken in WTB betreffende dat alles 1 is ook vooral quotes van denkers en mystici...­ Die 2 zijn in WTB aan elkaar gekoppeld...­
Uitspraak van Dreadmanneke op dinsdag 2 januari 2007 om 14:29:
Dus wie ben jij om te zeggen dat ik de boodschap mis


youri ....


Uitspraak van Dreadmanneke op dinsdag 2 januari 2007 om 14:29:
als je niet één enkele interpretatie van een theorie blind gelooft, maar alle mogelijkheden in ogenschouw blijft houden?

Wie zegt dat ik me alleen focus op het feit dat alles 1 is...Je zou toch moeten zien in mijn postings dat ,dat iig niet het geval is, het is wel een focus punt voor me ja...een mooi uitgangspunt, zeg maar.....Geloof lekker wat je wilt joh, ik ga je iig niet overhalen ik wil alleen maar informeren.....
laatste aanpassing
Volgens mij begrijp je dreadmanneke helemaal verkeerd... :)
Hij ziet in de eerste plaats niet in waarom QM erbij gehaald moet worden om zoiets te stellen als "alles is 1"...
In WTB zijn mystiek en QM ook aan elkaar gekoppeld...QM word gebruikt om iets duidelijk te maken over bepaalde mystieke uitspraken...
WTB gaat in die zin niet over QM zoals gesteld door natuurkundigen...het is een conclusie die je kan trekken uit QM...dat dat hetgeen is waar mystici in feite al die tijd over spraken...
Uitspraak van Dreadmanneke op dinsdag 2 januari 2007 om 14:29:
Dus wie ben jij om te zeggen dat ik de boodschap mis als je niet één enkele interpretatie van een theorie blind gelooft, maar alle mogelijkheden in ogenschouw blijft houden?

massive respect :respect:
Uitspraak van TYHARO op woensdag 3 januari 2007 om 16:48:
WTB gaat in die zin niet over QM zoals gesteld door natuurkundigen

Nee hehe dat is duidelijk, dan heb ik dreadmanneke verkeerd begrepen ja, excuses...(y)

Uitspraak van TYHARO op woensdag 3 januari 2007 om 16:48:
het is een conclusie die je kan trekken uit QM...­dat dat hetgeen is waar mystici in feite al die tijd over spraken...­

Exact....dat snap ik ook, maar is het daarom minder waar?
Het maakt het er iig niet minder interessant op...­integendeel...­
Interesseerd mij die hele natuurkundige QM nou...­ik ben meer geinteresseerd op wat voor manier dat soort bevindingen eventueel van toepassing kunnen zijn op ons dagelijkse leven...­op ons wereldbeeld...­dat soort dingen...­
Uitspraak van TYHARO op donderdag 4 januari 2007 om 15:27:
Interesseerd mij die hele natuurkundige QM nou...­ik ben meer geinteresseerd op wat voor manier dat soort bevindingen eventueel van toepassing kunnen zijn op ons dagelijkse leven...­op ons wereldbeeld...­dat soort dingen...­

Precies, je verwoordt eigenlijk wat ik denk, en wat ik had moeten antwoorden...Thanx lol