Partyflock

Spiritualiteit Vs Wetenschap

 
Flockonderwerp · 28975

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

Deze twee partijen willen elkaar nog wel es flink in de weg zitten.. Ik zie op deze flock dat er veel over wordt gepraat en dat vind ik heel leuk:) Ik zelf ben een zwever.. (En dat bedoel ik op de politieke manier;))Ik sta voor alles open en weeg dingen met elkaar af ook al is dat soms heel moeilijk.. Hoe denken jullie hierover? Hebben jullie misschien voorbeelden van onderwerpen die op beide manieren anders worden verklaard?

Heeft iemand trouwens de film What the Bleeb do we know? gezien?
laatste aanpassing
Heeft iemand trouwens de film What the Bleeb do we know? gezien?

Ik heb em gedownload en hij is zeker de moeite waard, alhoewel alleen het eerste gedeelte van de film me echt aansprak.
De rest is een beetje TE...:)

Welke film ik wel ZWAAR ok vind is "Waking Life"

(Y)
laatste aanpassing
heb je 'm (ze, I&II) nog niet gezien dan?

voordat ik ze had gezien, d8 ik ook vooral wetenschappelijk na over uit het lichaam treden enzo..Vooral de chemische kanten heb ik onderzocht, en had er vrede mee dat het lichaam bij naderende uitschakeling/dood bepaalde chemische verbindingen aanmaakt, of gewoon loslaat...Maar toen ik 'What the Bleep' I&II en: 'The Waking Life' had gezien, begon ik toch erg te twijfelen, en na te denken over die eenmalige trip die ik gehad heb...Het nulpunt energie-veld Of het Veld van Akasha daar weleens van gehoord? interessante materie (y)
Ik quote iets van funkraum uit een ander topic over de geest. Dit is voor mij een aardig voorbeeld dat gewoon meer informatie nodig heeft wil dit steek houden.

De volgende lezing wordt gegeven door Dik Stukkien en gaat over nulpuntenergie.­ Hij heeft het over hoe je in je eigen nulpunt komt.­ Om dit uit te leggen gebruikt hij een groot bord met vier slideovers naast elkaar waarop hij duidelijke tekeningen maakt.­ Het nulpunt begint in elk punt en vanuit dit punt kun je naar alle dimensies gaan.­ Het punt zelf heeft dimensie nul.­ Gedachten en vorm komen vanuit het nulpunt en dan ligt dus aan de andere kant van het nulpunt energie, heel veel energie.­ De buitenwereld reageert op die gedachten en dat is dan weer de waarneming.­ Gedachten en waarneming reageren op elkaar en gaan dan rondzingen.­ Om te demonstreren wat er dan gebeurt houdt Dik Stukkien de microfoon bij de box zodat die gaat rondzingen.­ Dat geeft ongelooflijk veel herrie.­ Om dat rondzingen van gedachten en waarneming te voorkomen is het belangrijk om bij je kern, je nulpunt te komen.­

vooral het stukje gedachten en waarneming reageren op elkaar en gaan dan rondzingen. (met als demonstratie de microfoon die rondzingt.)

a) wat bedoelt hij met rondzingen?
b) gaan gedachten en waarneming daadwerkelijk rondzingen?
Bijvoorbeeld: ik denk (gedachte) 'het is warm' en ik voel (waarneming) 'de temperatuur is hoog'. Gaat dit nu rondzingen?
c) als dat met de microfoon hetzelfde is dan komt dat goed uit: we weten hoe een microfoon rondzingt en kunnen dus ook het andere mechanisme zo beter bekijken.

Maar ik heb op dik stukkiens site het volgende gevonden:
http://www.the-zeropoint-lifestyle.com/ongerijmdbewijs.html

deel van het geheel:
Uitgaande van de ons bekende ruimte in drie dimensies, kunnen we zeggen, dat elk punt ( nulde dimensie) in die ruimte t.o.v. een bepaald punt (= de Oorsprong) een relatie heeft. Er zijn sterke aanwijzingen, dat er tenminste een vierde dimensie is (hiermee zijn z.g. paranormale verschijnselen makkelijk te verklaren), maar die dimensie is voor de meeste mensen (nog) niet waarneembaar. Maar als er een vierde dimensie bestaat, dan is er geen enkele reden om een vijfde of een zesde of zelfs een zevende dimensie uit te sluiten.

Dan is het ook zeer wel mogelijk, dat het aantal dimensies oneindig groot is.

Een punt op een lijn is bepaald door zijn coordinaat t.­o.­v.­ zijn Oorsprong.­ D.­w.­z.­, dat de Oorsprong ook bepaald is door het gegeven punt.­ Ze zijn dus elkaars Oorsprong.­ Maar dan moeten ze identiek zijn.­ Maar als ze zuiver identiek zijn, moeten ze elkaar bevatten, wat dan wil zeggen, dat het ene punt in het andere zit en het andere in het ene punt.

Als dat voor een willekeurig gekozen punt ( nulde dimensie) op een lijn ( eerste dimensie) geldt, dan geldt dat voor alle punten op die lijn. Maar als dat voor alle punten op die lijn geldt, dan betekent het, dat die hele lijn vervat moet zijn in de Oorsprong (= nulde dimensie).

de dikgedrukte zin is één van de logische aannames die hij doet om zijn theorie te staven. Eens effe goed ernaar kijken:
Een punt op een lijn is bepaald door zijn coordinaat t.­o.­v.­ zijn Oorsprong.­

dit klopt: bv punt X(2,4) is bepaald door het coordinaat t.o.v. zn punt 'oorsprong' (0,0).
D.­w.­z.­, dat de Oorsprong ook bepaald is door het gegeven punt.­

Dat klopt ook: punt 'oorsprong' zit op (-2,-4) t.o.v. punt X (0,0)
Ze zijn dus elkaars Oorsprong.­

Dus omdat je twee punten in een grafiek hebt waarvan je kan zeggen dat de één zo t.o.v. de ander staat zijn ze elkaars oorsprong?? En dus zijn ze hetzelfde?

Neem mij en de computer. Ik zit hier en de computer daar. Voor de computer zit hij 'hier' en ik 'daar'. En dus zijn wij elkaars oorsprong en zijn we identiek?
En blijkbaar geldt dat voor alles dus is alles identiek?

Het kan zijn dat ik er niets van snap, dat is niet erg, maar leg het dan op een andere, betere manier uit. Geef voorbeelden.
Heden zijn PSI (telepathie, helderziendheid) en PK
(Psychokinese, invloed op het materiele) wetenschappelijk bewezen feiten (Universiteit van Edingburg, Rhine Center, Stanford Research
Institute (SRI) en andere). Nu kunnen we accepteren dat er meer bestaat tussen hemel en aarde. Vandaag zijn fysica en parapsychologie
versmolten omdat men tot dezelfde conclusies kwam. Onze wereld moet een soort psychische manifestatie zijn die we materieel in ruimte en
tijd ervaren. Achter de schermen bevindt zich de bron. Daar werkt alles samen in een eenheid. Onze wereld is een soort
gematerialiseerde constructie van een Holistische Realiteit. Vandaar kunnen we besluiten dat onze materiele wereld een grotere
werkelijkheid verbergt waarin parapsychologische fenomenen MOETEN bestaan. Dit is het noodzakelijke gevolg van de conclusies van
onderzoek zowel in biologie (morfogenetische velden), fysica (quantumtheorie en "het bewustzijn schept de aard van de waarneming
inclusief de oorzaken" bewezen in 1991 door Prof. Wheeler in een geniale natuurkundige proefopstelling), als door de vorderingen van
het hersenonderzoek (het bewustzijn schuilt niet in de hersenen) en van het nieuwe parapsychologische onderzoek met Ganzfeldexperimenten
en Meta-analyses die iedere kritiek nu kunnen doorstaan.

Een wetenschappelijk citaat, voortkomend uit de eindeloze discussie tussen scepticy en parapsychologen: men besloot de
onderzoeksresultaten te laten herzien door een onafhankelijke universiteit, gespecialiseerd in statistische berekeningen, daar de
resultaten van de statistische analyse van de sceptici volgens hun berekeningen dicht bij het toeval lagen. Men besloot zich dan neer te
leggen bij de uitslag, wat men nadien niet kon. Hieronder de vertaling van de uitspraak:

Gebruikmakende van de standaardberekeningen zoals ze ook gebruikt worden in de andere takken van de wetenschap, staat de
conclusie vast, dat paranormaal psychisch functioneren is aangetoond.
De statische resultaten van de studies zijn ver boven wat kan verwacht worden, van wat nog door toeval mogelijk is. Argumenten dat
deze resultaten zouden verkregen zijn ten gevolge van gebrekkige methoden in de experimenten zijn krachtig weerlegd. Effecten van
gelijkaardige krachtige resultaten, in vergelijking met deze verkregen in de door de regering gesponsorde onderzoekingen in SRI
(Stanford Reseach Institute) en SAIC (Science Applications International Corporation), zijn gerepliceerd in een aantal labo's
doorheen de hele wereld. Zulke consistentie kan niet redelijk verklaard worden in termen van fraude of gebrekkige methoden.
Psychisch functioneren is betrouwbaar genoeg om gerepliceerd te worden in behoorlijke begeleide experimenten met voldoende proeven om
de benodigde langlopende experimenten voor statistische analyse, die nodig is om met zekerheid de herhaalbaarheid te bevestigen.
Voorkennis, in welke antwoorden gekend zijn door niemand behalve in de toekomst, blijkt ook zeer goed te bestaan. Het is daarom onzinnig
deze experimenten nog verder voort te zetten om nog meer bewijs te verkrijgen, omdat er nog weinig meer geboden kan worden aan iemand
die weigert de onderzoeksresultaten te geloven die verkregen zijn door de hedendaagse bekomen collectie van gegevens.
ahum
laatste aanpassing
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:07:
Heden zijn PSI (telepathie, helderziendheid) en PK
(Psychokinese, invloed op het materiele) wetenschappelijk bewezen feiten

bronnen! dat zijn dingen die hier goed passen natuurlijk en waar we graag meer over lezen.
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:07:
Nu kunnen we accepteren dat er meer bestaat tussen hemel en aarde.­

dat nooit :D we kunnen accepteren dat er krachten zijn buiten de natuurwetten die tot nu toe beschreven zijn.
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:07:
Onze wereld moet een soort psychische manifestatie zijn die we materieel in ruimte en
tijd ervaren.­ Achter de schermen bevindt zich de bron.­ Daar werkt alles samen in een eenheid.­ Onze wereld is een soort
gematerialiseerde constructie van een Holistische Realiteit.­

waarop zijn al die conclusies nou opeens gebaseerd?? Is er daarachter echt een eenheid? wat is een eenheid als je zegt dat 'alles' daar samenwerkt? Is dat dan ook niet holistisch? Maar nogmaals je zegt:

er zijn 2 ontdekkingen gedaan die een nieuw gebied openwerpen. OK superinteressant vertel ons alles. En twee zinnen later worden er conclusies getrokken over de meest uiteenlopende ongrijpbare dingen?
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:07:
Vandaar kunnen we besluiten dat onze materiele wereld een grotere
werkelijkheid verbergt waarin parapsychologische fenomenen MOETEN bestaan.­

DIT is een conclusie waarmee gewerkt kan worden! Er is meer alleen wat precies kunnen we nog niet zeggen...
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:07:
het bewustzijn schuilt niet in de hersenen

ook graag een bron en hoe dat bewezen is. en raar dat er geen krantenkoppen zijn geweest met "dualisme vraagstuk opgelost!"
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:07:
Voorkennis, in welke antwoorden gekend zijn door niemand behalve in de toekomst, blijkt ook zeer goed te bestaan.­ Het is daarom onzinnig
deze experimenten nog verder voort te zetten om nog meer bewijs te verkrijgen, omdat er nog weinig meer geboden kan worden aan iemand
die weigert de onderzoeksresultaten te geloven die verkregen zijn door de hedendaagse bekomen collectie van gegevens.­

bizarre conclusie. Vooral maar niet hertesten dus :/ dit is voorpagina nieuws, wereldschokkend, wereldveranderend nieuws en we moeten het maar niet hertesten omdat "er nog weinig meer geboden kan worden aan iemand
die weigert de onderzoeksresultaten te geloven die verkregen zijn door de hedendaagse bekomen collectie van gegevens."

nu begin ik toch een beetje te twijfelen, terwijl ik telepathie en telekinese helemaal niet als onmogelijk beschouw.
@­ kale As heb jij missch een logische verklaring voor het Deja Vu fenomeen? Ben benieuwd wat je erover kan vinden...­

ps k bedoel niet die film
laatste aanpassing
Uitspraak van DeKaleAas op maandag 11 december 2006 om 21:19:
we kunnen accepteren dat er krachten zijn buiten de natuurwetten die tot nu toe beschreven zijn.­

Ze zijn gewoon onderdeel van universele wetten...we bekijken alleen steeds maar een heel klein stukje van de werkelijkheid...
Dat is wat de wetenschap doet...bezig houden met het onderzoeken van een klein gedeelte van de werkelijkheid...niet de gehele werkelijkheid...
Daar vergissen mensen zich dan ook vaak in...de wetenschap richt zich enkel op wat zichtbaar en toetsbaar is omdat het zich simpelweg enkel daar op kan richten maar dat omvat bij lange niet de gehele werkelijkheid...
We weten vrij weinig...we weten meer niet dan wel...
We kennen 3% van het geheel ofzo schatten ze...dat is niks...wie weet wat de overige 97% nog te bieden heeft...

Als ze het niet kunnen onderzoeken kan dat ook een zekere beperking van de wetenschap zelf zijn dus..
De wetenschap zelf erkend dit ook vaak...het zijn vooral fanatieke aanhangers van de wetenschap die het niet erkennen en de wetenschap heilig verklaren alsof ze een antwoord op alles zouden hebben...
Daar houd de wetenschap zich helemaal niet mee bezig...ze houden vooral van de werkelijkheid in stukjes hakken...
Naar een universeel eenheidsprincipe/allesomvattende theorie zoeken hebben ze nooit echt zo'n interesse gehad...
Begint nu een beetje op gang te komen...maar de rol die de religie/spiritualiteit daarin speelt valt niet te onderkennen...die hebben voor een mooie inspiratie gezorgd daarin...
Dus ze zijn voorbestemd om elkaar te ondersteunen in het zoeken naar een universeel eenheidsprincipe/allesomvattende theorie...
Uitspraak van TYHARO op dinsdag 12 december 2006 om 01:03:
Uitspraak van DeKaleAas op maandag 11 december 2006 om 21:19:
we kunnen accepteren dat er krachten zijn buiten de natuurwetten die tot nu toe beschreven zijn.­

(y) accept it, niet omdat ik het zo nodig wil, maar omdat het NATUUR is...

Uitspraak van TYHARO op dinsdag 12 december 2006 om 01:03:
Ze zijn gewoon onderdeel van universele wetten...­we bekijken alleen steeds maar een heel klein stukje van de werkelijkheid...­
Dat is wat de wetenschap doet...­bezig houden met het onderzoeken van een klein gedeelte van de werkelijkheid...­niet de gehele werkelijkheid...­
Daar vergissen mensen zich dan ook vaak in...­de wetenschap richt zich enkel op wat zichtbaar en toetsbaar is omdat het zich simpelweg enkel daar op kan richten maar dat omvat bij lange niet de gehele werkelijkheid...­
We weten vrij weinig...­we weten meer niet dan wel...­
We kennen 3% van het geheel ofzo schatten ze...­dat is niks...­wie weet wat de overige 97% nog te bieden heeft

waarom denk je dat ze het : 'Weten'-schap hebben genoemd? Als ze iets niet 'weten' is het al gauw 'para'-normaal...


Uitspraak van TYHARO op dinsdag 12 december 2006 om 01:03:
Daar houd de wetenschap zich helemaal niet mee bezig...­ze houden vooral van de werkelijkheid in stukjes hakken...­
Naar een universeel eenheidsprincipe/allesomvattende theorie zoeken hebben ze nooit echt zo'n interesse gehad...­
Begint nu een beetje op gang te komen...­maar de rol die de religie/spiritualiteit daarin speelt valt niet te onderkennen...­die hebben voor een mooie inspiratie gezorgd daarin...­
Dus ze zijn voorbestemd om elkaar te ondersteunen in het zoeken naar een universeel eenheidsprincipe/allesomvattende theorie...­

Hulde!!
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op dinsdag 12 december 2006 om 01:21:
waarom denk je dat ze het : 'Weten'-schap hebben genoemd? Als ze iets niet 'weten' is het al gauw 'para'-normaal...­

Heel vaak is wetenschap niet eens gebaseerd op absoluut zeker weten en eeuwige kennis maar vaak ook gewoon op een aanname...
Ze doen daarom ook een voorspelling...zodat het door anderen te toetsen valt...maar soms zijn de middelen in die tijd dus nog niet toereikend om dat te toetsen...
Neem Einstein en zijn stelling dat tijd relatief is bijvoorbeeld...
Hij deed de voorspelling dat als het waar is wat hij zegt dan zou een klok als je hem mee zou nemen in de ruimte een andere tijd aan moeten geven dan een klok hier op aarde...
Die test is pas later uitgevoerd en zijn voorspelling bleek waar te zijn...maar daarvoor was zijn theorie al algemeen geaccepteerd onder wetenschappers ondanks dat het nog niet officieel bewezen was...
Veel wetenschappelijke theorieen worden enkel als waar beschouwd omdat er overeenstemming is daarover onder wetenschappers...
Maar het komt ook regelmatig voor dat zulke theorieen na lange tijd als waar beschouwd te zijn opeens toch ontkracht worden door een nieuwe ontdekking...
Blindelings vertrouwen op de wetenschap is dan ook niet goed...dat je er meer waarde aan hecht omdat het te toetsen valt ok...
Maar er blind op vertrouwen dat ze eeuwige kennis te bieden hebben kan je flink op je bek laten gaan...
Wetenschap vereist dan ook enige vorm van geloof...of vertrouwen...geloven/vertrouwen dat wat ze zeggen klopt...
laatste aanpassing
Uitspraak van TYHARO op dinsdag 12 december 2006 om 02:00:
Maar er blind op vertrouwen dat ze eeuwige kennis te bieden hebben kan je flink op je bek laten gaan...­
Wetenschap vereist dan ook enige vorm van geloof...­of vertrouwen...­geloven/vertrouwen dat wat ze zeggen klopt...­laatste aanpassing 12 december 2006 02:04

juist dat maakt het niet veel anders dan een soort religie,
net als de kerk die heilig overtuigd is van intelligent design.
Uitspraak van Wizard Sleeve op dinsdag 12 december 2006 om 06:48:
juist dat maakt het niet veel anders dan een soort religie,
net als de kerk die heilig overtuigd is van intelligent design

Je haalt me de woorden uit de mond..Wetenschap & religie, geloof zijn onafscheidelijk...
Uitspraak van DeKaleAas op maandag 11 december 2006 om 20:36:
Het kan zijn dat ik er niets van snap, dat is niet erg, maar leg het dan op een andere, betere manier uit.­ Geef voorbeelden.­

Er zijn voorbeelden genoeg genoemd, aan jou om de aanwijzingen te vinden.....
Intelligent design heeft vrij weinig te maken met het creationisme van de kerk hoor... :)
Intelligent design wetenschappers zijn in de eerste plaats wetenschappers...verder zijn ze vaak wel christelijk...maar ook niet altijd...

Zijn gewoon een groep wetenschappers die kijken naar de werking van alles en vinden dat het allemaal zo perfect in elkaar steekt dat ze niet durven te spreken van puur toeval...
Dat maakt ze tegenstanders van het neo-darwinisme en waarom ze vaak botsen...
Dat neo-darwinisten er vaak het creationisme en de kerk bijhalen om de aanhangers van intelligent design onderuit te halen vind ik persoonlijk dan ook laf van de neo-darwinisten...
Kom eens met betere argumenten gebaseerd op wetenschap dan ipv het persoonlijk te spelen om aanhangers van intelligent design hun mond te snoeren...
Overigens heb ik toendertijd toen ik een keuzevak neo-darwinisme volgde ook een tekst gelezen van een neo-darwinist zelf die opperde dat het lijkt of er toch een doel achterzit en niet alles op pure toeval valt af te schuiven...
Enkel de astroide of hoe dat ding heet wat toen op de aarde neergeknalt is...dat heeft de ontwikkeling enkel versnelt volgens hem...maar de huidige vormen waren er hoe dan ook gekomen volgens hem...het had dan alleen wat langer geduurd...
Ook onder de neo-darwinisten zelf is er onenigheid over dus...

Intelligentie kan je ook ruim opvatten...ze verwijzen meer naar de perfectie...dat het allemaal intelligent in elkaar zit dus...het zegt niks over hetgeen wat het verder allemaal veroorzaakt...
Het gangbare christelijke godsbeeld spreekt ze ook niet echt aan want die past niet echt in hun theorie...dat Godsbeeld heeft teveel beperkingen...ze houden er een veel "kaler" Godsbeeld op na...
Hun beeld van hetgeen wat het veroorzaakt ligt eerder in de buurt van de "grote centrale zon" of de onbewogen beweger van Aristoteles...dat soort dingen...
laatste aanpassing
Uitspraak van TYHARO op dinsdag 12 december 2006 om 15:16:
Intelligent design heeft vrij weinig te maken met het creationisme van de kerk hoor...­
Intelligent design wetenschappers zijn in de eerste plaats wetenschappers...­verder zijn ze vaak wel christelijk...­maar ook niet altijd...­

Ik Geloof ook niet God in de manier waarop men het vaakt denkt hoor en christelijk ben ik al zeker niet...

Ik bedoelde eigenlijk: iets wordt voor waar aangenomen zodra genoeg mensen het geloven..'lemming effect'

Uitspraak van TYHARO op dinsdag 12 december 2006 om 02:00:
maar daarvoor was zijn theorie al algemeen geaccepteerd onder wetenschappers ondanks dat het nog niet officieel bewezen was

m.a.w.:Als genoeg wetenschappers, het er maar over eens zijn, wordt iets voor waar aangenomen..Ook al kunnen ze niet alles feitelijk onderbouwen.....Dus liggen spiritualiteit en wetenschap niet ver van elkaar,omdat in de spirituele wereld ook veel om 'geloven' draait en niet zozeer het geloven in een religie, maar geloven dat er veel meer is dan wij weten en dat niet meteen uit de doeken doen als vaag gepraat..Maar het onderzoeken en dat is wat Quantumfysica en Geloof gemeen hebben....Geloven=Wetenschap

Uitspraak van TYHARO op dinsdag 12 december 2006 om 15:16:
Enkel de astroide of hoe dat ding heet wat toen op de aarde neergeknalt is...­dat heeft de ontwikkeling enkel versnelt volgens hem...­maar de huidige vormen waren er hoe dan ook gekomen volgens hem...­het had dan alleen wat langer geduurd...­
Ook onder de neo-darwinisten zelf is er onenigheid over dus

Dat is het paradoxale aan de oude wetenschap, als je ver genoeg durft te kijken, is er altijd een andere mogelijkheid..maar ga je je houden aan 'restricties'/wetten dan kom je er niet eens op....

Kijk naar quantumfysica, hoe dat geintegreerd is in het leersysteem op bv scholen, het is al zo lang bekend,maar men leert er niets over, terwijl dat in feite echte Natuurkunde/Biologie/Scheikunde is...Alles stamt ervan af de natuur, onze geest hoe alles werkt....
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op dinsdag 12 december 2006 om 19:43:
Enkel de astroide of hoe dat ding heet wat toen op de aarde neergeknalt is...­dat heeft de ontwikkeling enkel versnelt volgens hem...­maar de huidige vormen waren er hoe dan ook gekomen volgens hem...­het had dan alleen wat langer geduurd...­
Ook onder de neo-darwinisten zelf is er onenigheid over dus

idd stel dat het zo is ja, en niemand is er dan nog er al over uit...

dan nog worden kinderen geleerd dat zij/wij zijn geevolueerd vanuit de aap, rechtstreeks, geen omwegen, nothing.

deze manier van informatietoevoer is ronduit crimineel, des duivels te noemen..
Uitspraak van SuburbanKnight op maandag 11 december 2006 om 23:58:
@­ kale As heb jij missch een logische verklaring voor het Deja Vu fenomeen? Ben benieuwd wat je erover kan vinden...­

Ik moet het weer eens opzoeken. Het komt erop neer (de heersende theorie volgens mij) dat er een error in je tijdservaring is. Ook al is het een nieuwe ervaring toch wordt het ervaren als een herinnering.
Uitspraak van DeKaleAas op maandag 11 december 2006 om 21:19:
dat nooit :D we kunnen accepteren dat er krachten zijn buiten de natuurwetten die tot nu toe beschreven zijn.

Uitspraak van TYHARO op dinsdag 12 december 2006 om 01:03:
Ze zijn gewoon onderdeel van universele wetten...­

even voor de goede orde: dat bedoelde ik inderdaad. Er werd gezegd dat er meer tussen hemel en aarde is, dat komt op mij nogal zweverig over en refrasede het tot:
er zijn meer natuurwetten dan er tot nu toe beschreven zijn. Oftewel er is meer dan er tot nu toe door de wetenschap beschreven is.

Voor de rest ook met je eens: je moet openstaan voor andere dingen wil je verder komen. Maar wil wel gelijk zeggen: het moet wel op een of andere manier onderbouwd worden.
laatste aanpassing
Deja vu:

http://serendip.­brynmawr.­edu/bb/neuro/neuro98/202s98-paper2/Johnson2.­html#­1

genoeg lees materiaal iig :)
2 Haleiwa: ik zou graag nog wat bronnen van je eerdere post willen zien. interesting stuffffff
Uitspraak van Wizard Sleeve op dinsdag 12 december 2006 om 20:20:
deze manier van informatietoevoer is ronduit crimineel, des duivels te noemen..­

nou ja tot nu toe beschrijft het onze ontwikkeling het best. Je kan ook zeggen dat we dan maar de hele natuurkunde overboord moeten gooien omdat ook is gebleken dat die niet compleet is. toch beschrijven die wetten op dit moment het best hoe een appel uit de boom valt. En daarom gooien we de baby niet met het badwater weg.. wie weet wordt de baby een volwassene ;)
laatste aanpassing
kwam er via via terecht...­

was op onderzoek naar een "­joe cell"­

zeer interessante materie...­zou daar maar eens in verdiepen, om mee te beginnen
Uitspraak van [GPT]Dr. Meatball op maandag 11 december 2006 om 20:02:
Welke film ik wel ZWAAR ok vind is "­Waking Life"­

Is die gewoon te huren? Gisteren what the bleeb gekeken.. Mijn gedachten gingen meteen naar Plato.. Plato's cave;)
Ik heb hem (waking life) origineel liggen hier...­import...­dus of hij hier uberhaupt is uitgebracht weet ik niet...­kon alleen aan import komen...­
laatste aanpassing
Ik heb niet al de voorgaande reacties gelezen, maar toch wil ik even mijn visie geven.­

Ik zit zelf meer in de wetenschappelijke hoek.­ Niet omdat ik het spirituele buitensluit maar omdat ik meer vertrouw op logica en daarin vind ik doorgaans meer terug in de wetenschap dan in de spiritualiteit.­
Ik weet echter wel dat wetenschap alltijd ontoereikend zal blijven.­ Niet alleen omdat het alleen de vraag van het hoe en niet de van het waarom beantwoord maar ook omdat de beredenatie van de wetenschap ergens ophoudt.­
Ik neem als voorbeeld de evolutie theorie die altijd als tegenhanger van het creationisme wordt gezien.­ Die sugggereert dat alles wat leeft het product is van een lang natuurlijk proces.­ Daar geloof ik zeker in.­ Waar is het begin dan van dat proces? Bij de oerknal.­ Hoe is datgene dan ontstaan wat door de oerknal in werking is gesteld? ??????
Zo zie je, als je maar ver genoeg terug beredeneert dan loop je altijd ergens op vast.­ En daar waar de wetenschap geen verklaring meer kan bieden begint het goddelijke/bovennatuurlijke.­ In de essentie van alles moet iets zijn dat simpelweg altijd is geweest.­ Laten we dat voor het gemak God noemen.­
Ik denk dat wetenschap niet het Goddelijke weerlegt maar juist uitlegt.­ Zo ook de evolutietheorie.­ Die heeft ons slechts inzicht gegeven in de manier waarop al het leven door 'God' gecreeerd is.­ De bijbel legt dat ook uit.­ De appel die geplukt wordt waarmee het begrip van goed en kwaad ontstaat is een metafoor voor het verkrijgen van een bewustzijn.­ En het verkrijgen van een bewustzijn is de stap in de evolutie waarbij mensen zich van apen gingen onderscheiden.­ De mens was geschapen.­ De verbanning uit het paradijs bestond er uit dat de mens door zijn bewustzijn zich over allerlei zaken zorgen ging maken.­
De bijbel en andere heilige geschriften zijn een uitleg over wetenschappelijke zaken, vertaald naar symboliek omdat de mensen uit die tijd dat beter begrepen.­

Ik ben wel heel sceptisch als het gaat om spiritualiteit en eigenlijk elke vorm van levensbeschouwing.­ Vaak omdat ze totaal niet rusten op fundamenten van logica (het is immers een geloof) Daardoor kunnen mensen het zich veroorloven het aan te nemen zonder er echt bij na te denken (dat hoeft immers niet als je iets gewoon mag geloven) Het gevaar bestaat daarbij dat mensen zich er helemaal in mee laten slepen zonder nog kritisch na te denken.­ Ik vind de spiritualiteit zoals ik die nu om me heen zie veelal een gehypte.­ Mensen praten als kippen zonder koppen over verlichting en positieve energie zonder na te denken wat daar nou echt meebedoeld wordt.­ Persoonlijke groei kan daarmee al snel een eufemisme worden voor egoisme en narcisme.­
Bovendien hebben spiritualisten een neiging om je nogal dogmatisch hun zienswijze op te dringen.­ Zo ben je als je het tegenspreekt simpelweg minder ver in je spirituele ontwikkeling dan zij.­
Bovendien bemerk ik dat het veelal labiele figuren zijn die zich met hart en ziel op de spiritualiteit geworpen hebben.­ Mensen die om wat voor reden ook het idee hebben dat hun hele leven klote is.­ Dan ontdekken ze spiritualiteit die spreek over positief in het leven staan.­ Goede uitweg zou je zeggen.­ Dat lijkt inderdaad zo.­ Maar op den duur blijkt het toch altijd zelfbedrog te zijn die uiteindelijk opbreekt.­

Ik heb het uiteraard niet over alle mensen die met spiritualiteit bezig zijn.­ Ik ken zat mensen die echt heel bewust er mee bezig zijn.­ Ik heb het meer over de legio mensen die er door het gehypte ervan plotseling achter vluchten.­
Uitspraak van Gewoon Ramon op donderdag 14 december 2006 om 22:09:
De bijbel en andere heilige geschriften zijn een uitleg over wetenschappelijke zaken, vertaald naar symboliek omdat de mensen uit die tijd dat beter begrepen.­

Haaa...eindelijk nog iemand...ik dacht al dat ik gek werd...
Dat is ook precies mijn gedachte...als je tussen de regels doorleest en naar de symboliek kijkt verwijst het idd naar wetenschappelijke zaken...
Maar zulke dingen kunnen niet zo makkelijk doorverteld worden...dus werden ze in verhalen geplaats dmv symboliek en metaforen...
Verhalen veranderen...interpretaties veranderen...maar symboliek blijft over het algemeen behouden en is ook stukken minder cultuur gebonden...eerder universeel...
Het probleem waardoor darwinisme en creationisme tegenover elkaar staan is natuurlijk vanwege de letterlijke interpretatie van verhalen zoals vooral genesis... Het Godsbeeld van hun is wat dat betreft te beperkt...
Daarom ook meer pro intelligent design ipv creationisme...ID laat de aard van God open...
laatste aanpassing
Uitspraak van Gewoon Ramon op donderdag 14 december 2006 om 22:09:
Ik zit zelf meer in de wetenschappelijke hoek.­ Niet omdat ik het spirituele buitensluit maar omdat ik meer vertrouw op logica

dat is natuurlijk hartstikke leuk...

maar wat is logisch voor jou?!

de dingen die jij geleerd heb op school?

de wetenschap staat op het punt sommige bevindingen die decenia's hun mannetje staan, overhoop te worden geblazen door quantum theorie en onderzoeken wat betreft het bewustzijn.

Uitspraak van Gewoon Ramon op donderdag 14 december 2006 om 22:09:
Ik denk dat wetenschap niet het Goddelijke weerlegt maar juist uitlegt.­ Zo ook de evolutietheorie.­

dat ben ik wel met je eens. (Y)

We kunnen dat mooi zijn in de laatste 100 jaar...waar vroeger zei dat god boven de wolken zou wonen,toen we eenmaal boven de wolken waren geweest, zei men dat god in de hemel bivakkeerde, toen daar ook eenmaal waren geweest, wist de kerk het niet helmaal meer :P

Uitspraak van Gewoon Ramon op donderdag 14 december 2006 om 22:09:
Ik heb het uiteraard niet over alle mensen die met spiritualiteit bezig zijn.­ Ik ken zat mensen die echt heel bewust er mee bezig zijn.­ Ik heb het meer over de legio mensen die er door het gehypte ervan plotseling achter vluchten.­

dat klopt,maar weet je...en nu heb ik het niet over de wannabees maar, what ever works for you, of je nou met kaarten gaat rommelen of handlezen ergens ligt de weg open die je leidt naar het diepste in jezelf.

wat ik wel vaak vind van mensen die zon mening als die van jou delen...is dat zij vaak niet inzien dat zij dogma's aannemen op basis van puur wetenschappelijke aannames.
Quantum theorie laat zien, dat wetenschap het soms bij het verkeerde eind hebben, weliswaar wat later maar goed, liever laat dan nooit.

als ik bijvoorbeeld dit leest wat ik hierboven eerder poste...

verklaard wel degelijk dat er meer dat wat wij tot nu weten en "logisch" (wetenschapelijk onderzocht).

Heden zijn PSI (telepathie, helderziendheid) en PK
(Psychokinese, invloed op het materiele) wetenschappelijk bewezen feiten (Universiteit van Edingburg, Rhine Center, Stanford Research
Institute (SRI) en andere). Nu kunnen we accepteren dat er meer bestaat tussen hemel en aarde. Vandaag zijn fysica en parapsychologie
versmolten omdat men tot dezelfde conclusies kwam. Onze wereld moet een soort psychische manifestatie zijn die we materieel in ruimte en
tijd ervaren. Achter de schermen bevindt zich de bron. Daar werkt alles samen in een eenheid. Onze wereld is een soort
gematerialiseerde constructie van een Holistische Realiteit. Vandaar kunnen we besluiten dat onze materiele wereld een grotere
werkelijkheid verbergt waarin parapsychologische fenomenen MOETEN bestaan. Dit is het noodzakelijke gevolg van de conclusies van
onderzoek zowel in biologie (morfogenetische velden), fysica (quantumtheorie en "het bewustzijn schept de aard van de waarneming
inclusief de oorzaken" bewezen in 1991 door Prof. Wheeler in een geniale natuurkundige proefopstelling), als door de vorderingen van
het hersenonderzoek (het bewustzijn schuilt niet in de hersenen) en van het nieuwe parapsychologische onderzoek met Ganzfeldexperimenten
en Meta-analyses die iedere kritiek nu kunnen doorstaan.


Uitspraak van TYHARO op vrijdag 15 december 2006 om 01:20:
Maar zulke dingen kunnen niet zo makkelijk doorverteld worden...­dus werden ze in verhalen geplaats dmv symboliek en metaforen...­
Verhalen veranderen...­interpretaties veranderen...­maar symboliek blijft over het algemeen behouden en is ook stukken minder cultuur gebonden...­eerder universeel...­

Ik dacht eerst dat de bijbel waar was, christelijke opvoeding.
daarna dacht ik tis een groot sprookje.om de mens onder de duim te houden, dat is deels waar.

maar een ander perspectief kan zijn dat bijv jezus niet de "zoon van god" is maar iemand van een andere planeet.

onzin?! ja weet niet? waarheid? niet met zekerheid te zeggen...

verwerpen en maar 1 van de 3 kiezen. foute instelling, schiet je niks mee op. je "logica" word een verzinsel van andere persoonlijke aannames.
en zo worden dogma's je in de schoot geworpen zonder zelf kritische argumenten erop los te kunnen laten.

ik blijf er bij dat de "wetenschap aanhangers" zich vaak te superieur voelen ten opzichte van mensen met andere inzichten. inmiddels staat de mensheid op het punt deuren te openen met een berg aan nieuwe kennis, wat oude kennis teniet kan doen.

de vraag is of "wetenschap" zo volwassen genoeg is om inte zien dat; "winsten in het verleden geen garantie bieden in de toekomst".

AMEN
Uitspraak van TYHARO op vrijdag 15 december 2006 om 01:20:
Daarom ook meer pro intelligent design ipv creationisme...­ID laat de aard van God open...­

Dat vind ik idd ook wel sterk van ID. Een super goed boek over ID is "Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?" van oa Cees Dekker. Daarin komt in elk hoofdstuk iemand anders aan het woord van filosoof tot microbioloog. Ik vond het heel erg sterk toch heb ik zeer zeer sterke twijfels aan voorbestemdheid. Naar mijn idee is er teveel willekeurigheid. Ik vind het meer terechte kritiek op een incomplete evolutietheorie.

Zwakke aan ID vind ik namelijk: we begrijpen sommige dingen niet hoe ze ontstaan zijn en sommige dingen zijn zo fantastisch dus is het met een bedoeling gemaakt. Er wordt naar mijn idee iets te snel naar een schepper (in wat voor vorm dan ook gewezen) maar de mogelijkheid is er zeker!
Uitspraak van Wizard Sleeve op vrijdag 15 december 2006 om 09:03:
de wetenschap staat op het punt sommige bevindingen die decenia's hun mannetje staan, overhoop te worden geblazen door quantum theorie

Wat veel mensen ook niet weten is dat bijvoorbeeld de wetten van Newton zijn gemaakt voor de planeet aarde. Men weet dat ze niet gelden aan de rand van het uitdijende heelal.. maar op aarde beschrijven ze de dingen heel goed.
Uitspraak van Wizard Sleeve op vrijdag 15 december 2006 om 09:03:
maar wat is logisch voor jou?!

de dingen die jij geleerd heb op school?

het is niet moeilijk om zo te redeneren dat je niets meer kan beredeneren. Toch vertrouwen heel veel mensen (zowel wetenschappelijk) op 'een vorm van constante logica'. De TV gaat aan als je op de knop drukt en toont beeld. Als ik bij honkbal een bal wil vangen bereken ik in mijn hoofd de baan van die bal en waar ik heen moet.

We vertrouwen in het dagelijks leven heel veel op wetenschappelijke ontdekkingen die zich jaar in jaar uit bewijzen. Maar als we erover discussieren is de wetenschap 'niet te vertrouwen'.
Uitspraak van Wizard Sleeve op vrijdag 15 december 2006 om 09:03:
Heden zijn PSI (telepathie, helderziendheid) en PK
(Psychokinese, invloed op het materiele) wetenschappelijk bewezen feiten

Mja een bron zou ik dus wel chill vinden. Ook al geloof ik er zeker in, maar sommige dingen in dat volledige stukje zijn zo raar..
http://www.­intersight.­be/scripts/pubreadtxt20.­pl?ID=­press&­DBID=­press-nl&­mode=­0&­do_­index=­1&­mext=&­txt=­083LjL1Xnl

http://anson.­ucdavis.­edu/~utts/

http://www.­remoteviewinghistory.­com/cia-remote-viewing-at-stanford-research-institute.­html


omdat je er zo op staat heb ik ff ernaar gezocht.­
Uitspraak van Wizard Sleeve op vrijdag 15 december 2006 om 09:03:
verwerpen en maar 1 van de 3 kiezen.­ foute instelling

:respect:
Uitspraak van Wizard Sleeve op vrijdag 15 december 2006 om 09:03:
ik blijf er bij dat de "­wetenschap aanhangers"­ zich vaak te superieur voelen ten opzichte van mensen met andere inzichten.­

Ook helemaal waar en bloody irritant. Op die manier is acupunctuur eeuwenlang afgewezen als onzin :S
Goed voorbeeld van een boek van een wetenschapper die dat niet doet: uw brein als medicijn - het antwoord op Prozac, Lithium, Zyprexa en andere omstreden antidepressiva. (is goed leesbaar oa over omgea-3)
Uitspraak van Gewoon Ramon op donderdag 14 december 2006 om 22:09:
Vaak omdat ze totaal niet rusten op fundamenten van logica (het is immers een geloof) Daardoor kunnen mensen het zich veroorloven het aan te nemen zonder er echt bij na te denken (dat hoeft immers niet als je iets gewoon mag geloven) Het gevaar bestaat daarbij dat mensen zich er helemaal in mee laten slepen zonder nog kritisch na te denken.­ Ik vind de spiritualiteit zoals ik die nu om me heen zie veelal een gehypte.­ Mensen praten als kippen zonder koppen over verlichting en positieve energie zonder na te denken wat daar nou echt meebedoeld wordt.­

dit is weer de andere kant en ook zeker waar. Er worden vaak allemaal dingen gezegd/beweerd en als je vraagt waarom dan krijg je een antwoord dat gewoon geen steek houdt. En als je dan vraagt om extra uitleg of een logische redenering krijg je dat vaak niet. Misschien is het waar, maar je wil toch weten waarom iets zo is? Je neemt toch niet iets ZOMAAR aan? En het vreemde is dat die mensen dat met hun dagelijkse dingen allemaal niet doen. In het dagelijks leven zijn ze kritisch op het journaal en over verhalen van andere mensen. (of geloof je iedereen op hun woord?)

En verder kom ik soms pertinente onwaarheden tegen. En inderdaad soms na een tijdje verlies ik mn geduld.. je vraagt om een goede opbouw van hun ideeen maar krijgt eigenlijk niets of een ander voorbeeld dat het dan maar moet bewijzen.

Maar ja conclusie van dit topic is eigenlijk dat geen van allen hier de absolute waarheid in pacht heeft. En dat wetende moeten we goed luisteren (lezen) naar de ander aangezien daar een kern van waarheid in kan zitten die jouw visie kan aanvullen. En wat ik zeker ook wil zeggen: voor constructief discussiëren moeten sommige issues uitgepraat worden en zal je dus argument op argument op argument krijgen. En wie weet kom je eruit.
Uitspraak van Wizard Sleeve op vrijdag 15 december 2006 om 10:03:
omdat je er zo op staat heb ik ff ernaar gezocht.­

cheers! ik ga zeker even kijken
Uitspraak van Wizard Sleeve op vrijdag 15 december 2006 om 09:03:
maar wat is logisch voor jou?!

Wat voor mij aannemelijk klinkt. Als mij iets nieuws onder ogen komt ga ik het vaak aan kritische vragen onderwerpen (vaak in een innerlijk dialoog)
Uiteindelijk komt daar een conclusie uit of het voor mij aannemelijk klinkt. En de aannemelijkheid van een theorie werkt voor mij doorgaans gewoon beter op wetenschappelijke logica dan op andere logica.
Wetenschap is voor mij nou eenmaal vaak beter onderbouwd dan andere zaken.
Het legt veel meer uit en kent veel meer elementen van oorzaak en gevolg. Het legt processen uit en dergelijke. Dat zijn dingen die ik meeneem in mijn beredenatie en beoordeling.
De rationele manier van denken is gewoon de manier van denken die het beste bij mij aansluit.
Ik denk overigens wel dat er dingen bestaan die wij nu bovennatuurlijke verschijnselen noemen. Die zijn ook heel goed wetenschappelijk verklaarbaar alleen weten we nog niet hoe dus noemen we het voorlopig nog bovennatuurlijk. Net zoals de bliksem vroeger bovennatuurlijk was.
Wie weet kunnen we binnenkort ook wel wetenschappelijk bewijzen dat God bestaat. Dan zou ik direct geloven omdat ik dan inzicht heb in de bewijzen die ervoor zijn. zonder die bewijzen ben ik niet bereid zoiets maar even aan te nemen.
Uitspraak van Wizard Sleeve op maandag 11 december 2006 om 21:07:
(het bewustzijn schuilt niet in de hersenen)

leg uit ajb

hele interessante topic btw, heb alleen wat meer verstand van zaken nodig...

maar lees aandachtig ;)
laatste aanpassing
Uitspraak van Gewoon Ramon op vrijdag 15 december 2006 om 16:28:
Wetenschap is voor mij nou eenmaal vaak beter onderbouwd dan andere zaken

Wat is volgens jou wetenschap dan????

Want sinds de quantum-mechanics voor 'waar' aangenomen kunnen worden..Kan je de huidige wetenschap niet meer met zekerheid toepassen op sommige vraagstukken.....

Wat ons geleerd werd en word, is 'oud-nieuws'...Handig om te weten hoor want de maatschappij draait nou eenmaal op deze vinding, maar als je verder kijkt vooral kleiner, dan kloppen veel natuurwetten niet meer.... Aangezien bijna alles is gestoeld op natuurkunde incluis wetenschap, hoe kan je dan nog zoooo zeker zijn van hetgeen je innerlijke dialoog je voorschotelt, immers het is allemaal vanuit oude-wetenschap gebaseerd......

VB: materie(in het algemeen): wordt ons geleerd, is een vaste solide stof, bestaande uit moleculen, het moleculeair gewicht bepaalt de stof, maar er is ruimte genoeg in de moleculen om te kunnen redeneren dat er eigenlijk niets vast is, alles is beinvloedbaar.... Nix is vast, wat quantum-mechanics ook beweert ,alles 'blijft' solide door een frequentie.....Verander de frequentie en nix is meer zoals het volgens de oude natuurwetten omschreven is...Objecten Kunnen leviteren door de juiste frequentie erop los te laten etc...Volgens mij heeft de schumann frequentie(aardse frequentie hier veel mee te maken, ook ons bewustzijn reageert hierop)

Zonder éxcentriek denken zou er volgens mij zowiezo geen wetenschap zijn.....
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 15 december 2006 om 17:57:
dan kloppen veel natuurwetten niet meer....­

Dat kan wel zo zijn, maar toch kookt water bij 100 graden. En toch gaat een lamp aan als je de stekker in het contact doet. (en de rest nog goed is)

Goede scholen vertellen ook dat het atoommodel een model is en dus een versimpelde versie van de werkelijkheid, maar die de werkelijkheid aardig weergeeft. Maar je kan ook de definitie van de zwaarte van een atoom aanpassen:
Een waterstofmolecuul heeft bij een frequentie van X hertz massa X. Maar zelfs dan kan je ook weer zeggen: straks wordt er ontdekt dat elke keer dat een röntgenstraal langs zon atoom gaat neemt hij toe in gewicht...

hoe definieer je dan in godsnaam het gewicht? geen idee.. maar dat doet er niet heel veel toe want hier op aarde kookt water nog steeds bij 100graden. (op zeenveau)

Oud nieuws kan dus wel waardevol zijn.
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 15 december 2006 om 17:57:
Want sinds de quantum-mechanics voor 'waar' aangenomen kunnen worden..­

En ik vraag me af of de quantummechanica zo heilig zijn. Sowieso hebben we daar pas 0,0000[...]0000[....]00001% van ontdekt. En ten tweede moeten we nog maar eens zien wat waar is*.

* check: http://tena4.vub.ac.be/beyondstringtheory/faq
en 'faq' weghalen om meer over de stringtheory te lezen
Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 15 december 2006 om 18:21:
oe definieer je dan in godsnaam het gewicht? geen idee..­ maar dat doet er niet heel veel toe want hier op aarde kookt water nog steeds bij 100graden.­ (op zeenveau)

Oud nieuws kan dus wel waardevol zijn.­

Dat zei ik ook al, dank je dat je het even stipuleert.. (y)

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 15 december 2006 om 18:21:
Goede scholen vertellen ook dat het atoommodel een model is en dus een versimpelde versie van de werkelijkheid, maar die de werkelijkheid aardig weergeeft.­ Maar je kan ook de definitie van de zwaarte van een atoom aanpassen:
Een waterstofmolecuul heeft bij een frequentie van X hertz massa X.­ Maar zelfs dan kan je ook weer zeggen: straks wordt er ontdekt dat elke keer dat een röntgenstraal langs zon atoom gaat neemt hij toe in gewicht...­

Leuk dat je dat erbij vermeldt maar het gaat mij hierom:

Er wordt gepraat over spiritualiteit alsof het iets ongrijpbaars is.In weze is dat het ook, maar hetzelfde geldt voor wetenschap..
Nu als iemand praat over quantumfysica en gerelateerde materie, wordt dat afgedaan als spiritueel 'blabla'...Maarja pioniers moeten er zijn, net zoals Einstein ooit een dromer/pionier was....Nu echter 'gelooft' iedereen hetgeen hij beweerde..Het klopt ook de relativitets theorie, maar tot op een zekere hoogte, hetzelfde probleem geldt voor de quantumfysica...Binnenkort ontdekkken we nieuwe mogelijkheden(nieuwe stoffen energieen) dan is quantummaterie gemeengoed, net zoals de relativiteitstheorie nu is....Het is maar de vraag wanneer, hoe lang het duurt voordat het tot iedereen doordrongen is..Hetzelfde telt voor wat voor 'de waarheid' wordt aangenomen......

Sommige dingen zijn niet waarneembaar (nog niet althans) daarom wil het nog niet zeggen dat iets niet kan, of niet gebeurt.....


Uitspraak van Gewoon Ramon op donderdag 14 december 2006 om 22:09:
Bovendien hebben spiritualisten een neiging om je nogal dogmatisch hun zienswijze op te dringen.­ Zo ben je als je het tegenspreekt simpelweg minder ver in je spirituele ontwikkeling dan zij.­
Bovendien bemerk ik dat het veelal labiele figuren zijn die zich met hart en ziel op de spiritualiteit geworpen hebben.­ Mensen die om wat voor reden ook het idee hebben dat hun hele leven klote is.­ Dan ontdekken ze spiritualiteit die spreek over positief in het leven staan.­ Goede uitweg zou je zeggen.­ Dat lijkt inderdaad zo.­ Maar op den duur blijkt het toch altijd zelfbedrog te zijn die uiteindelijk opbreekt.­

Dus als je een moeilijke tijd achter de rug hebt en je haalt kracht uit het spirituele, dan doe je mee aan 'de hype???'
minder spiritueel bestaat niet mins inziens, sommigen laten hun rationele hersenhelft 'spreken' alvorens 'creatief' te hebben nagedacht...Creatief nadenken, dat is volgens mij een betere term voor spiritualiteit
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 15 december 2006 om 18:48:
Leuk dat je dat erbij vermeldt maar het gaat mij hierom:

om maar even te zeggen dat 'ze' en 'huidige cultuur' niet alleen maar bezig zijn om je op te leiden tot gevoelloze econoom etc.
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 15 december 2006 om 18:48:
Er wordt gepraat over spiritualiteit alsof het iets ongrijpbaars is

het wordt heel vaak ongrijpbaar gepresenteerd. kort over die natuurlijke kalender 13 gewrichten, 20 tenen en vingers. Ja dat zegt gewoon niets. 12 cranial nerves en 60 poriën op je duim. Ja dat zegt ook niets.

Er is meer info nodig!
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 15 december 2006 om 18:48:
Nu als iemand praat over quantumfysica en gerelateerde materie, wordt dat afgedaan als spiritueel 'blabla'...­

ik vind het juist niet spiritueel eigenlijk en niet bla bla. Maar ik vind dat we moeten wachten met teveel conclusies hieraan verbinden.

De link die ik wil leggen met quantumfysica is, ik heb het gevoel alsof ik een potentiele electron was tijdens die trip, of tenimste een deel ervan op weg naar het Nul-veld Of Veld Van AKASjA(oude religie heeft het er vaak over).­ Ik weet het, je denkt dat ik gek geworden ben, maar sinds die tijd heb ik vele trip-reports gelezen van sjamanen en indianen die hetzelfde soort reis hebben meegemaakt.­

Dit zeg je bv in een ander topic. En het zou kunnen, maar het is wel slechts een gevoel, natte vingerwerk. Je geeft zelf al aan dat je het niet 100% zeker weet wat er gebeurde.. maar ja.. nou ja ik moet echt naar huis nu. Ik denk dat je nog niet superveel conclusies aan quantumfysica kan verbinden al geeft het waardevolle info over onze werkelijkheid(/heden).
Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 15 december 2006 om 19:17:
Er is meer info nodig!

Dat is waar... Zoek en gij zult vinden...... door die quantumfysica-leer ga ik toch meer af op mijn gevoel...dan op puur wetenschappelijke bevindingen, ik combineer ze zeg maar.....ik vind he logisch wat ze beweren, voel je het niet zo dan?

Er zijn bep. groeperingen die er baat bij hebben 'belangrijke theorien'als quantum-leer af te doen als onzin en niet kloppend, des te meer reden om er meer info over te vinden voor mij althans...aangezien er steeds meer gerennomeerde; artsen,wetenschappers,psychotherapeuten en biologen zijn die hier een oplossing voor vele vraagstukken in zien....
laatste aanpassing
Uitspraak van Gewoon Ramon op vrijdag 15 december 2006 om 16:28:
Wat voor mij aannemelijk klinkt.­ Als mij iets nieuws onder ogen komt ga ik het vaak aan kritische vragen onderwerpen (vaak in een innerlijk dialoog)
Uiteindelijk komt daar een conclusie uit of het voor mij aannemelijk klinkt.­ En de aannemelijkheid van een theorie werkt voor mij doorgaans gewoon beter op wetenschappelijke logica dan op andere logica.­

Wetenschappelijke logica zit alleen wat ingewikkelder in elkaar...­gaat iig verder dan kritische vragen stellen en daar een conclusie uit trekken of het aannemelijk is...­dat is eerder een filosofische instelling...­
Logica heeft regels...­schema's...­berekeningen...­cijfertjes/nummertjes...­dat soort crap...­
Vind dat verder ook niet interessant...­aannemelijk ja of nee is voor mij ook genoeg logica...­
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 15 december 2006 om 17:57:
Wat is volgens jou wetenschap dan????

De tak van verklaren die zich bezighoudt met het empirisch en positivistisch onderbouwen van stellingen. Ik zeg niet dat deze wijze van beredeneren superieur is aan andere, ik zeg alleen dat wanneer ik me voor mezelf een beeld van de waarheid wil vormen ik me het liefst daarop beroep. Iedereen heeft zijn eigen manier van omgaan met vraagstukken en het beantwoorden. Bovengenoemde is mijn manier.


Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 15 december 2006 om 18:48:
Dus als je een moeilijke tijd achter de rug hebt en je haalt kracht uit het spirituele, dan doe je mee aan 'de hype???'

Altijd leuk als iemand de moeite neemt om je betoog proberen te lezen op- de onderliggende boodschap ipv in te gaan op trivialiteiten.
Wat ik zeg is dat mensen soms hun toevlucht zoeken in spiritualiteit voor onderliggende problemen die daarmee niet op te lossen zijn. Zoals mensen ook weleens met drugs, andere vormen van hedonisme enz plachten te doen. Spiritualisme kan een bijzondere verrijnking voor veel mensen zijn maar het mag nooit zo zijn dat je het gebruikt als surrograat voor geluk. Je moet trouw blijven aan je identieke zelf. Mensen die naarstig op zoek zijn naar zin hebben weleens de neiging om elke hapklare oplossing daarvoor aan te grijpen. Maar uiteindelijk kom je dan altijd bedrogen uit.


Uitspraak van TYHARO op vrijdag 15 december 2006 om 19:40:
Logica heeft regels...­schema's...­berekeningen...­cijfertjes/nummertjes...­dat soort crap...­

Ik bedoelde dan ook dat zulke cijfertjes en statistieken wel vaak veel evenwicht in mijn schaal leggen voor het beoordelen of iets aannemelijk is of niet.
Dramatische Veranderingen – Wat is er bezig?
Hoe ongelooflijk het ook voor veel mensen lijkt, de mensheid op de Aarde bevindt zich in een evolutieproces van hoe we het leven ervaren. We zullen een galactische beschaving worden en zullen positief omgaan met de vele beschavingen van de vele sterrenstaten in onze melkweg en universum en inderdaad andere universa. Het is onze ware bestemming te veranderen van een samenleving die gebaseerd is op angst en wedijver naar een samenleving die gebaseerd is op liefde, vrede en harmonie. De huidige chaos is louter een onderdeel van de zich versnellende verandering.

Wij leven zowel in een onzichtbaar universum (vaak genoemd spirituele rijken, of de Hemel) als ook in een zichtbaar universum, voor de meeste mensen het enige waar ze in geloven. De echte waarheid is voor ons verborgen om te zorgen dat we ons uiteindelijk herinneren en ontdekken wie we werkelijk zijn, grootse onsterfelijke wezens met een universele kennis en wijsheid, die nauw verbonden zijn met onze fysieke broeders en zusters in de ruimte en in de spirituele rijken.

Ongelukkigerwijs zijn vele regeringen, religies en filosofieën gemanipuleerd om veel van de waarheid voor ons verborgen te houden, zodat anderen de macht en de controle in stand konden houden. De recente vergeldingsacties tegen de zogenaamde terroristische aanvallen in de USA zal t.z.t. laten zien dat dit een van de laatste pogingen zijn om ons onder controle te houden. Het is echter tijd dat de wereldbevolking gaat begrijpen dat we alleen maar vrede willen, ondanks alles wat ons door een gemanipuleerde massamedia wordt gepresenteerd.

Veel mensen voelen dat er ‘iets gaat gebeuren’, maar omdat veel van de huidige verandering zich in het onzichtbare universum afspeelt alvorens zich in het zichtbare universum te manifesteren, is dit in het begin moeilijk te begrijpen. Wij hebben in feite deelgenomen aan een groots ‘experiment’, hebben op een hoger begripsniveau toestemming verleend om hier in deze opwindende ‘eindtijd’ te zijn, het einde van één beschaving en het begin van een nieuwe beschaving die bekend staat als het Zevende Gouden Tijdperk die we zullen mee-scheppen.

Veel is er geschreven, besproken en geprofeteerd over onze toekomst. Bepaalde informatie was waar op het moment van vastlegging, maar is sindsdien veranderd. Andere informatie was onjuist en had de bedoeling om ons te manipuleren. En weer andere informatie was juist en blijft dat tot op de dag van vandaag. Om dit allemaal uit te zoeken is een hele klus. Daarom hoeft de ‘waarheid’ van de een niet noodzakelijk de ‘waarheid’ voor een ander te zijn. Je moet daarom je eigen onderscheidingvermogen gebruiken voor al die informatie, met inbegrip van dit artikel. De mensen ontwaken in verschillende graden wanneer ze met een leerproces bezig zijn.

Bepaalde informatie is moeilijk op te nemen, zoals bijvoorbeeld de aard van onze holle Aarde en de oude beschavingen die daar nog steeds wonen. Zo ook het feit dat veel mensen het tijdreizen hebben gebruikt om de toekomst van deze planeet en het universum te wijzigen, vele eonen geleden. En ook het gegeven dat we ontdekt hebben hoe we oorlogsschepen onzichtbaar moeten maken en dat we kunnen tijdreizen sinds 1943; en hoe het Apollo Maan programma een verhulling van meer geavanceerde technologieën was. Er zijn reeds, sinds het begin van de zestiger jaren, geheime reizen gemaakt om bases op de Maan en Mars te vestigen en om andere delen van ons zonnestelsel te verkennen. Ten slotte, om jullie nog wat nieuwsgieriger of nog wat sceptischer te maken, afhankelijk van hoever je ontwaakt bent, er wordt verwacht dat de Aarde haar rotatie vertraagt, stopt en in de tegenovergestelde richting gaat draaien zonder dat er catastrofes optreden, terwijl zij gelijktijdig, samen met de rest van het zonnestelsel, in de ruimte wordt verplaatst om een onderdeel van het sterrenstelsel Sirius te worden!

Auteur: Tony Wicks
Bron: Infobulletin DAATH


Hieronder een stukje uitleg over de schumann frequentie(Aardse Resonantie)


Schumannresonanties en menselijke psychobiologie

Het levensritme heeft zich tijdperken lang ontwikkeld in een gelijkmatig tempo.

We leven in een matrix van oscillerende velden; de intiemste schommelingen in het ene veld brengt door de nauwe verbinding met de andere velden de verstoring over naar de andere velden. Impulsen trekken vele keren per seconden de hele wereld rond tussen het oppervlak van onze planeet en de ionosfeer, terwijl ze coördinerende signalen uitzenden naar alle organismen. Die signalen verbinden ons met het elektrostatische veld van de aarde. Deze zogenaamde "schumann-resonanties" ( SR's ), genoemd naar hun ontdekker, leveren de orkestrerende impuls voor het leven op onze planeet.

We marcheren allemaal op de cadans van deze kosmische drummer, onze planetaire hartslag, die het tempo bepaalt waarvan onze gezondheid en welzijn afhankelijk zijn. Een beschadiging van deze planetaire pacemaker zou de ondergang kunnen betekenen voor het leven zoals we dat nu kennen.

In de naam van vooruitgang en defensie wordt deze pacemaker nu bedreigd, terwijl gigantische bedragen van overheidsgeld aan de exploitatie daarvan worden besteed. Er is nog meer belastingsgeld gereserveerd voor de toepassing van het onbezonnen raketverdedigingssysteem van ‘star wars’ en project HAARP. Het is duidelijk dat een deel van het geld voor het star wars programma van Bush zal worden gebruikt voor onderzoek naar lasers die zich in de ruimte bevinden,’ melde de independent. Die zullen worden gebruikt, zo word ons verteld, om de raketten neer te schieten die in woede zijn afgevuurd door zogenaamde " schurkenstaten ".

Uiteindelijk zullen ze echter ontwikkeld worden tot wapens die vanuit de ruimte gericht zijn op vijanden van Amerika. Het Amerikaanse ruimte commando doet niet eens moeite om dat feit te verhullen. Het ijzigste voorbeeld uit vision 2020 is zo’n laser die vanuit de ruimte een energiestraal op de aarde afvuurt.

’Waar de russen zich zorgen om maken (zoals ze proberen uit te leggen in een slecht vertaald proza van het Interfax News Agency uit Moskou) zijn de Amerikaanse plannen om in 2003 grootschalige wetenschappelijke experimenten te gaan beginnen met de HAARP in Alaska. Negentig Russische afgevaardigden hebben beroep aangetekend tegen het HAARP-programma, waarbij ze als beschuldiging aanvoeren dat de experimenten "wapens zouden scheppen die de radioverbinding tussen de uitrusting op ruimteschepen en raketten kunnen verbreken, die ernstige ongelukken kunnen veroorzaken in elektriciteitsnetwerken, bij oliepijplijnen en gaspijplijnen en die negatieve invloed zullen hebben op de mentale gezondheid van mensen die hele regio’s bevolken.’ (fitrakis, 2002 )

De ionosfeer beschermt ons tegen dodelijke straling van de zon en uit de ruimte. Er worden nu stelselmatig gaten in die isolerende deken geschoten door radiogolven met een hoge frequentie, die de broze cocon van de menselijke en planetaire evolutie per ongeluk kunnen openscheuren. Vreselijke gevolgen kunnen even verwoestend zijn als een defect in een pacemaker van een individu. Dit milieu ritme, het fundamentele aandrijfsysteem voor al het leven op onze kleine blauwe planeet, wordt in gevaar gebracht door menselijke manipulaties in de ionosfeer zoals het HAARP-project. Het is gevaarlijk om met moeder natuur te rommelen, zoals de gevolgen van het ozongat en anderen ecologische rampen hebben aangetoond.

Het is misschien makkelijk in te zien dat dergelijke levensgevaarlijke risico’s niet in verhouding staan met de zogenaamde voordelen, maar er is nagenoeg geen gericht onderzoek gedaan naar de mogelijke probleemgebieden. Lewis B. Hainsworth behoorde tot een van de eerste mensen die suggereerden dat de menselijke gezondheid verband houdt met geofysische factoren als de natuurlijke extreem lage schumannfrequenties. Zijn hypothese stelde natuurlijke kenmerken vast die het frequentiespectrum bepalen, de ritmes van de menselijke hersengolven. Hij kwam tot de conclusie dat de frequenties van de menselijke hersengolven zich in reactie op deze signalen hebben ontwikkeld.

Als de hypothese klopt, zijn de voorwaarden voor evolutionaire veranderingen in de menselijke hersengolfpatronen nu vastgesteld. Verdere variaties kunnen lichte tot rampzalige veranderingen in de gezondheid en het gedrag teweegbrengen. Deze golven helpen waarschijnlijk het inwendige van ons lichaam, slaappatronen (REM) en de hormonale afscheiding te reguleren. Door de aard van de toegepaste prikkels zijn de reacties moeilijk vast te stellen, aangezien die naar alle waarschijnlijkheid zullen optreden in de vorm van stressverwante symptomen. Daarom zullen ze zich voordoen als een dramatische toename van geestelijke stoornissen, asociaal gedrag, psychosomatische aandoeningen en neurologische stoornissen.

Enkelen verschijnselen van een elektrisch veld zijn al in verband gebracht met abnormale celgroei en een verzwakking van het immuunsysteem. Al deze factoren zullen leiden tot "nieuwe" ziektes, die vermoedelijk gepaard gaan met afname van de weerstand voor veel onbeduidende infecties. Een toename van aandoeningen door abnormale celontwikkeling zoals kanker, geboorteafwijking, onvruchtbaarheid en een toename van problemen met psychologische stoornissen zoals: drugsverslaving en zelfmoord. Deze bestaande psychobiologische problemen zullen op grotere schaal voorkomen, maar kunnen worden bestudeerd op afwijking van de ‘normale’ alfacyclus van 10,4 Hz met waarneembare verandering in psychologische kenmerken en geestelijk vermogens. Daarom heeft Hainsworth er sterk op aangedrongen dat er onderzoek wordt gedaan door wijdverspreide metingen van de frequentievariaties en de veldkrachten van de natuurlijke schumannresonantie om die te vergelijken met de cijfers van hartaanvallen, zelfmoordpogingen, verkeersongelukken, sociaal geweld, huiselijke ongelukken, misdaad etc.

Er worden vaak studies op deze inductieve manier uitgevoerd, zoals die van Krippner en Persinger (1989) (die de correlaties zochten tussen het verschijnsel van aardse lichten en tektonische spanningen met meldingen van UFO-waarnemingen, ontvoeringen en andere abnormale psychofysische ervaringen en op zoek waren naar een elektromagnetische correlatie met een attaque in de slaapkwabben). De auteurs raden ook sterk aan om de correlaties te bestuderen van grote veranderingen in de modelacties van de schumannresonanties in verhouding tot microgolfstraling, signalen met een extreem lage frequentie en HAARP, om zowel de directe gevolgen als de gevolgen op de lange termijn te bepalen.

Als iemand voorkomen ontspannen is, kunnen er langzame, ritmische sinusgolfpatronen van 6-8 Hz worden waargenomen in zowel het EEG als de op het hart en de aorta resonerende oscillator. Resonantie treedt op wanneer de natuurlijke trillingsfrequentie van een lichaam enorm wordt versterkt door trillingen van een ander lichaam met dezelfde frequentie. Oscillatoren veranderen het milieu op een periodieke manier, daardoor kunnen staande golven in het lichaam tijdens meditatie, ontspanning of iets anders worden opgedreven door een groter signaal. Progressief vergrote golfvormen, die door resonantie ontstaan, leiden tot grote oscillaties of slingerbewegingen die andere kringlopen in het lichaam meevoeren die op diezelfde frequenties zijn afgestemd. Zodoende wordt ons psychofysische zelf door een hiërarchie van frequenties gekoppeld aan de harmonische frequentie van de elektrische lading van de aarde, die van nature op dezelfde frequenties pulseert.

Dat is bepaald geen toeval, aangezien we aangepaste voortbrengselen van onze omgeving zijn. Onze planeet wordt omgeven door een laag met elektrisch geladen deeltjes die de ionosfeer heet. De onderste laag van de ionosfeer bevindt zich op ruwweg 80 kilometer van de aardkorst vandaan; men weet dat die elektrisch geladen laag radiogolven weerkaatst. Een bombardement van HAARP-signalen 'duwt' deze begrenzende laag verder weg, waardoor het natuurlijke pulserende ritme wordt veranderd. Natuurlijke schommelingen in de frequentie vinden dagelijks plaats, elke maanmaand en in reactie op zonnevlammen.

Aangezien dit een hoog geladen laag is, vormt de ionosfeer een zogenaamde condensator met de aarde. Dat houdt in dat er een verschillend elektrisch potentiaal tussen die twee bestaat, waarbij de aarde negatief en de ionosfeer positief geladen is. Dat potentiaal varieert wat, maar ligt ergens rond de 200 volt/m. Dit is een basistype van een elektrische generator.

De zonnewind, die in wisselwerking staat met de rotatie van de hogere atmosfeer, fungeert als de collector en borstels van de generator. De lagere atmosfeer kan worden gezien als een accumulatorenbatterij voor dit stijgende potentieel. Het elektromagnetische veld rondom de aarde kan worden gezien als een stijve gel. Als onze lichamen bewegen en trillen, worden die bewegingen overgedragen op de omgeving en vice versa. Deze velden beïnvloeden niet alleen ons lichaam, maar ook de elektrische lading in ons lichaam. Als we onder normale omstandigheden op de grond staan zijn we geaard. Dan fungeert ons lichaam als een gootsteen voor het elektrostatische veld en vormt de krachtlijnen zelfs enigszins.

Ons lichaam heeft ook zijn eigen elektrostatische veld om zich heen. Die veldlijnen zijn het gevolg van de diverse biochemische reacties in het lichaam. Het daaruit voortvloeiende bioveld koppelt ons aan het iso-elektrisch veld van de planeet (Miller & Miller,1981). In 1957 heeft W.O. Schumann de resonantiefrequenties van de aardse ionosfeerholte berekend, die vervolgens naar hem zijn genoemd. Hij heeft vastgesteld dat de meest voorkomende staande golf rond de 7,83 Hz lag. Een "afgestemd systeem" bestaat uit minstens twee oscillatoren met identieke resonantiefrequenties. Als een oscillator begint uit te zenden, zal het signaal de andere zeer kort daarna activeren door middel van het resonantieproces, dat hem meevoert of ontsteekt. De term "onsteken" wordt met name gebruikt voor het meevoeren van neuronen in de hersenen.

Die worden in samenhangende homogenen patronen die grotere golven over een groter hersenoppervlak veroorzaken. Dit maakt duidelijk dat tijdens een diepe meditatie, wanneer de golfen van een alfa- en thetaritme door de hele hersenen neerstromen, een mens en de planeet in resonantie kunnen komen. Er vindt een overdracht van energie en informatie plaats, die eerder in een veld verankerd zitten dan een veld zijn. Misschien communiceert de planeet met ons in deze oertaal van de frequenties.

Overvloedig antropologisch bewijs toont aan dat mensen zich in de hele menselijke geschiedenis en tot ver in het grijze verleden intuitief hebben afgestemd op de planetaire resonantie. Er bestaat bewijs uit diverse culturen dat uiteenlopende rituele praktijken laat zien die deze harmonisatie met het planetaire veld versterken. De meest opvallende “aanjagers” van deze trancetoestand zijn wellicht het sjamanistische getrommeld en de trancedance, die aantoonbaar al ruim 50 000 jaar worden toegepast.

Pulserend licht in een andere aanjager. Nog meer voorbeelden komen van het gebruik in zowel het joodse als in het islamitische geloof om de buigen en te zwaaien tijdens het bidden of het lezen van heilige boeken. Dat tranceverschijnsel zal de teksten vermoedelijk op een dieper niveau inprenten en “ervaringen” scheppen die beide conceptuele indoctrinatie passen. Het kan ook in zekere zin in verband worden gebracht met hypnotische gebaren (mudra’s) en woorden, en daardoor met charisma of zogenaamde “mana-persoonlijkheden”. Made en Bateson hebben een techniek gemeld die aan Balinesche kinderen wordt overgedragen en die cultuur intuïtief gebruikte om hun gemeenschappen in harmonie te brengen.

Ze ontdekten dat ouders hun kinderen aanmoedigden delen van hun lichaam te laten trillen, in harmonie met de schumannresonantiescyclus. En jij kunt hetzelfde doen; misschien doe je dat al onbewust. Als je in een stoel zit en je voet zo beweegt dat hij op de bal rust en je brengt je voet onder een bepaalde hoek, begint je hele been te trillen. Die komt in trilling. Die trilling lijkt zo sterk op de schumannresonantiecyclus dat die daar praktisch aan gelijk is. En Balinesche ouders moedigen hun kinderen aan dat te doen. Dat helpt hem om in trance te raken. Als je naar een klas kinderen kijkt, valt je op dat de kinderen nooit stil zitten. Leerkrachten en ouders raken geïrriteerd en zeggen doorlopend tegen hen: ‘Zit stil!’. Ze zwaaien benen voortdurend heen en weer en bewegen hun armen.

Dat kan een natuurlijke manier zijn waarop ons lichaam zichzelf van energie voorziet. En dit kan zelfs de kern zijn van de meeste ceremoniële ervaringen. Het lichaam begint te bewegen en de handen beginnen te fladderen. Als je naar de handen van een genezer kijkt is het kenmerkend dat die fladderen. En als je naar de oudere ceremoniële gewoonten kijkt, waarbij minder dwang heerst ten aanzien van wat wel en niet mag worden gedaan, beeft of fladdert het hele lichaam over het algemeen, is het voortdurend in beweging.

En dat zie je ook bij de genezingsdans van de Bosjesmannen uit de Kalahari, waarbij iemand wordt gevuld met de levensenergie. Elk deel van hun lichaam wordt geprikkeld, wordt warm en begint te beven. Als ze iemand anders vastgrijpen en omhelzen, begint die ook te beven en kan hij op zijn beurt weer iemand anders vastgrijpen. Stuk voor stuk begint iedereen letterlijk te trillen op deze pulserende energie. Tegen de tijd dat dit onze cultuur of andere hedendaagse culturen (zoals de Chinese geneeskunst) bereikt, is dit verschijnsel echter zeer geremd en wordt alles op een subtielere manier uitgedrukt, bijvoorbeeld door ‘therapeutische meevoering’. Kan iemand deze genezende/activerende frequentie doelbewust opwekken? Ja zeker.

Er zijn allebei vormen van kleine trucjes en technieken, want er is niet slechts een juiste manier. Het is een zeer natuurlijk vermogen dat ons lichaam intuïtief teweeg kan brengen, door mee te trillen op de hartslag van het leven zelf. Deze beweging heeft tot doel de beperkingen en remmingen van het geïsoleerde individuele denken te doorbreken en zich te verbinden met iets groters. Dat heeft allerlei namen, maar dit ‘grotere Denken’ verbindt ons met elkaar en met de natuur als geheel. (Keeney, 1997) De arts dr C.M. Anderson van Harvard beschrijft (1998) een veel ervaren maar weinig begrepen verschijnsel dat hij het Hardnekkige Oscillerende Geluid noemt.

Veel mensen merken dit inwendig opgewekte ‘geluid’ op, vooral wanneer ze ziek of uitgedroogd zijn, wanneer het ‘luider’ schijnt te worden. Het klinkt als het gegons van een insect. Anderson verbindt dit, evenals de REM-slaap of droomtoestand en het posttraumatische stresssyndroom (PTDS) met het normale alfaritme van 10 Hz, wat door I. Miller (2001) wordt aangehaald: ‘ Anderson heeft het over verstorende effect van het licht en geluid, wat het gevolg kan zijn van een verlies van de normale algemene tolerantie door een destabilisatie van de frequentie resonantie, wat leidt tot angst en/of woede. Nogmaals, een geschiedenis van trauma en drugsmisbruik wordt geassocieerd met een asymmetrische functie van de hersenhelften.

Structuren in de slaaplobben zoals de hippocampus en de amygdala zijn bijzonder gevoelig voor de gevolgen van kindermishandeling en trauma’s. Andersom veronderstelt dat het oscillerende geluid kan wijzen op een snelle verschuiving of cyclisch verloop van aandachtspunten tussen de linker- rechterhersenhelft, waardoor het normaal constante ritme van 10 Hz van de olijfstructuur in de hersenen wordt verlaagd. Dit oscillerende auditieve effect kan functioneren als een auditieve aanjager. Het verlagende effect kan erop wijzen dat de linkerhersenhelft wellicht wordt overspoeld door materiaal uit de onbeperkte rechterhersenhelft die de voornaamste bewuste gerichtheid op iets overneemt.

Dit maakt de weg vrij voor dagdromen. Anderson zinspeelt erop dat “dagdromerij een genezende tocht is door de fractale hyperruimte van de emotioneel geïndexeerde jeugdherinneringen.” Hij beweert dat “de basolaterale amygdala een onontbeerlijke neutrale voedingsbodem van de dagdroomfase is doordat een fractale neurale uitbarsting in deze onder de hersenschors gelegen en hersenschorsachtige structuur toegangspunten kan ver vertegenwoordigen tot een fractale hyperruimte van emotioneel geïndexeerde herinneringen.

De gevolgen van een vroeg trauma op de ontwikkeling van de amygdala en andere structuren in de slaaplobben kunnen van invloed zijn op de normale bilaterale functie tijdens de door de REM-slaap bewerkstelligde consolidatie van emotioneel belangrijke gebeurtenissen. De herinnering van traumatische jeugdervaringen kunnen bij volwassenen door de onrijpheid van de structuren bij het schorseiland ten tijde van het trauma een elektrische prikkel of een andere sterke stimulans vereisen tijdens de droomtoestand. En vaste verstoring van het normale slaapproces door stress die te maken heeft met strijd, een verlies, scheiding, kindermishandeling, verwaarlozing of chronische drugsverslaving hindert de natuurlijke herstellende functie van het periodieke REM-proces.

Volgens elektrotechnisch ingenieur Hainsworth is de invloed van de natuurlijke schumannresonantiesignalen op de evolutie van hersengolfpatronen formeel vastgesteld om aan te tonen dat zwakke elektrische velden een evolutionaire verandering teweeg kunnen brengen. De elektrische velden van moderne elektrotechniek zijn dan wellicht een bron van evolutionaire veranderingen. Er moet worden nagedacht over de kenmerken van bepaalde vormen die daar het gevolg van kunnen zijn. Sommige velden kunnen wellicht de overleving van bestaande vormen tegenhouden.

Door een gebrek aan beschikbare gegevens ontbreken er nauwkeurige metingen en zijn die daardoor in kwantitatief opzicht waardeloos. De technologie zal de menselijke evolutie niet alleen veranderen maar doet dat al. Alleen uitgebreid onderzoek naar de natuurlijke signalen zal een aanwijzing geven welke gevolgen er kunnen optreden. De mogelijkheid bestaat dat de menselijke gezondheid via de natuurlijke schumannresonanties in verband staat met geofysische factoren. Er zijn denkelijke pogingen ondernomen om de correlatie te ontdekken door middel van aardmagnetische en ionosferische stormen.

De correlatie is het gevolg van het biologische feit dat het menselijke systeem kennelijk gevoelig is voor zulke zwakke signalen met een extreem lage frequentie. We weten niet wat de omvang van zo’n correlatie kan zijn. De frequentiewaarden van de schumannresonanties worden bepaald door de daadwerkelijke afmetingen van de holte tussen de aarde en de ionosfeer. Daardoor zal elke gebeurtenis die deze afmetingen verandert, de resonantiefrequenties veranderen. En zoals Hainsworth heeft gewaarschuwd ‘zouden dergelijke gebeurtenissen ionosferische stormen kunnen zijn en zouden ze zelfs het gevolg kunnen zijn van een ionosferische storing die door mensen is veroorzaakt’[cursief toegevoegd].

Volgens de veldtheorie zal elke storing die velden uit hun harmonieuze ritme stoot, zich verspreiden om naburige velden te verstoren. Harmoniserende ritmes keren meestal terug tot een ordelijke trilling zodra de oorzaak van de storing is verwijderd. Een sterk harmoniserend ritme zal de matrix van onderling verbonden velden aandrijven en meevoeren, waardoor meer orde ontstaat. Aardmagnetische stormen zijn de magnetische veranderingen die door ionosferische stormen zijn veroorzaakt en zijn dus verbonden met omstandigheden die de schumannsignalen kunnen veranderingen. Hoewel dergelijke stormen zulke veranderingen teweeg kunnen brengen, kunnen de metingen van deze factoren geen enkele aanwijzing geven of de resonerende signalen zijn veranderd tot een waarde die buiten hun normale bereik ligt of niet.

Aangezien de ongestoorde toestand van de ionosfeer overeenkomt met de normale schumannresonantiepatronen zullen storingen in de ionosfeer waarschijnlijk abnormale patronen teweegbrengen, maar dat hoeft niet beslist in alle gevallen te zijn. Als de biologische reactie is verbonden met de schumannsignalen, zal de ogenschijnlijke verbondenheid met aardmagnetische of ionosferische gegevens daardoor afnemen. Pogingen om de verhoudingen tussen geofysische en biologische omstandigheden te bepalen kunnen uitermate complex zijn.

De frequenties van de schummansignalen met de ionosferische omstandigheden. Die omstandigheden veranderen per dag, per seizoen en variëren als de zon actief is. Dat verandert op zijn beurt weer met de elfjarige cyclus van de zonnevlekken en ook met een cyclus van zevenentwintig of negenentwintig dagen, voornamelijk tijdens een zonnevlekminimum. Lunaire getijveranderingen in de hoogte en dikte van de lagen kunnen soms ook de holte-afmetingen beïnvloeden en daardoor de schumannfrequenties. En dat geldt ook voor de sterke signalen met een extreem lage frequentie van HAARP in de Verenigde Staten, een programma in Alaska, vaag tot opzettelijk misleidend is, en dat betrekking zou hebben op de nationale veiligheid.
bron: niburu.nlLevitatie:

CHINA - Een koe die door een UFO zonder kabels bij buitentemperatuur omhooggezweefd wordt het laadruim in, of Jezus die met hemelvaartsdag omhoogzweeft een "wolk" in. Dit is geen science-fiction meer want wetenschappers van de Northwestern Polytechnical University in Xi'an, China, zijn erin geslaagd levende wezens te leviteren zonder magnetisch veld.

De wetenschappers hebben woensdag onthuld dat ultrasone reflecterende geluidsgolven levende objecten op kunnen laten stijgen. Van bovenaf wordt een speciale ultrasone geluidsgolf wiens golflengte overeenkomt met twee keer de diameter van het object gebundeld naar beneden uitgezonden. Door de speciaal afgestelde als een schroef draaiende geluidsgolven is kracht van de weerkaatsing groter dan de kracht die naar beneden gestuurd wordt. Dit komt omdat bepaalde teruggekaatste golven elkaar versterken of afzwakken. Het object blijkt als het ware door het geluid te worden omhoog geschroefd.

Lees verder op de site: xerson.nl
laatste aanpassing
Gisteren "waking life" weer gekeken...dit keer met een vriend van me...
We hebben er 4 uur over gedaan ofzo...elke keer op pauze en dan verder praten over het besproken onderwerp... :lol:
Uitspraak van SuburbanKnight op zondag 17 december 2006 om 01:08:
galactische beschaving worden

dat worden we nooit, tenzij we binnen korte tijd kunnen teleporteren. Anders is de aarde gewoon kapot binnen 500 jaar. Ik denk dat we zo erg bezig zijn de aarde te verneuken en dat dat niet af te wenden is: china, india etc groeien groeien en groeien. En een chinese boer die rond komt van 10 dollar per maand heeft gewoon schijt aan het milieu. Zou ik ook hebben. Tuurlijk schiet je die olifant neer.. zn slagtanden leveren 500 dollar op, kan jou het een fuck schelen dat het mooie beesten zijn?

Anyway tenzij we dus leren teleporteren. Maar voor we dat kunnen moet de wetenschap een paar hele zieke sprongen maken. Dan moet je nog leren hoe je naar een gekozen plek teleporteert en dan nog maar zien of het menselijk lichaam dat aan kan..

We're doomed.
maar ik zal ook nog op rest reageren, later weliswaar...­ beetje flauw om 1 ding eruit te halen..­
Uitspraak van DeKaleAas op donderdag 21 december 2006 om 14:00:
Anyway tenzij we dus leren teleporteren.­


als je iets over zulke dingen wil weten zal je moeten verdiepen in de egytenaren en wellicht de maya's
Uitspraak van DeKaleAas op donderdag 21 december 2006 om 14:00:
En een chinese boer die rond komt van 10 dollar per maand heeft gewoon schijt aan het milieu.­ Zou ik ook hebben.­ Tuurlijk schiet je die olifant neer..­ zn slagtanden leveren 500 dollar op,

Neem hun ook niks kwalijk nee...wel de (voornamelijk rijke) mensen die 500 dollar voor dat soort dingen neer willen tellen...
Een combinatie van beide, ik neig naar een v/d twee afhankelijk van wat ik denk dat de beste is om te raadplegen.­

Het mooie is, is dat wanneer ik kennis heb genomen van een bepaald wetenschappelijk aspect, ik dat m'n spirtuele kant voorleg om alsware ook hier tot dezelfde conclusie te komen of om het vast te kunnen stellen.­ Op sommige momenten ben ik op zowel de wetenschap als de spirtiuele kant tot èèn dezelfde conslusie gekomen.­ Voor mij is dat dan onomstotelijk de waarheid.­

Soms komt het voor, dat ik wetenschappelijk iets lees over het menselijk lichaam en zijn geest.­ En wanneer ik in meditatie zit, kan ik zodoende exact dezelfde zelf diagnose stellen op mezelf, zoals de wetenschap dat heeft voorgelegd.­

Juist door je te storten op beide kanten, heb je alsware meer bronnen tot je beschikking voor raadpleging indien je iets wilt bovenhalen.­

Uiteindelijk, al het menselijke bestaan en andere organismen, zit ook in jezelf, het kan oneindig diep liggen, maar als je die data hebt, kun je die met de wetenschap wegen.­

Wat betreft astronomie, sta ik volledig achter de wetenschap.­
Evolutie is niet bewezen en valt niet te bewijzen.­ We geloven het alleen omdat het enige alternatief schepping is, en dat is ondenkbaar.­

Sir Arthur Keith
Uitspraak van DeKaleAas op donderdag 21 december 2006 om 14:00:
dat worden we nooit, tenzij we binnen korte tijd kunnen teleporteren

Ik bedoel met een galactische beschaving, het in harmonie leven met de kosmos, ik denk wel degelijk dat dit zal gebeuren. We werken er met z'n allen heel hard naartoe, eerst een hoop chaos en daarna zullen de ogen geopend worden. Om samen met z'n allen te leven hoe het eigenlijk hoort.