Partyflock

Wat is onze geest/ziel?

 
Flockonderwerp · 28598

Onderwerp is gesloten!

Dit gebeurt meestal omdat een of meerdere personen het beleid hebben overtreden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er al een actieve discussie over hetzelfde onderwerp was.
Dit soort situaties zijn te voorkomen door op de hoogte te blijven van het beleid.

Zooo weer een eeuwig onderwerp :) Maar wel razend interessant. Post hier jouw visie over de geest.

Paar elementaire vragen:

- Is de geest onlosmakelijk verbonden met het lichaam of is het een aparte energie/entiteit dat kan bestaan zonder het lichaam?
- Volgens filosofen kan een mens nooit zijn eigen geest snappen, simpelweg omdat iets niet zichzelf helemaal kan doorgronden.
- Als je denkt dat je ziel het gevolg is (onlosmakeljik verbonden is) van je hersenen hoe werkt dat dan?

Aangezien dit een nogal ongrijpbaar onderwerp is wil ik vragen om zo duidelijk mogelijk te zijn. Licht moeilijke of abstracte (of zelbedachte) termen toe en probeer zo volledig mogelijk te zijn waarom je tot een bepaalde conclusie komt.

Zinnen als "De geest zit in de hersenen omdat zenuwen pulsjes overgeven." of "De geest is een aparte energie die het bewustzijn voedt met liefde." mogen dus extra toelichting krijgen want ik snap dan niet hoe je tot zo'n conclusie komt.

Als altijd: respect voor elkaars ideeën, maar je mag natuurlijk argumenten aandragen waarom jij denkt dat iets wel of niet klopt. En als geef, indien mogelijk, en passent nog even antwoorden op de bovenstaande vragen.
laatste aanpassing
Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 11:02:
- Volgens filosofen kan een mens nooit zijn eigen geest snappen, simpelweg omdat iets niet zichzelf helemaal kan doorgronden.­

Dit is omdat, voordat je bewust over iets nadenkt om bv je arm te bewegen, dit al is beslist..DWZ voordat je ook maar rationeel nadenkt is er ergens al een beslissing genomen om zo te denken...Het als het ware of je hersenen reageren op wat er in de toekomst gaat gebeuren...En als ik de quantumfysis moet geloven en dat doe ik..dan is dat omdat potentiele electronen nou eenmaal door de tijd kunnen reizen ....aangezien wij 'ze' in ons hebben,is er ook de mogelijkheid om ons lichaam te verlaten en te reizen te maken door tijd en ruimte...

Voor mij is je ziel dus hetgeen waarmee je 'fine-tuned' wat je binnenkrijgt..Je lichaam is alleen maar de schil...Je materiele jij, het huis van je geest/ziel ofzo....

Je kunt wel dichter tot jezelf komen....en begrijpen waarom je zo bent als je bent, zoek je zonnezegels maar es op en je zal perplex staan...!
http://www.tortuga.com/eng/decode/index.php
http://www.13moon.com/prophecy%20page.htm
http://www.niburu.nl check linksonder scrollen verandert ons dna? en Schumann Resonatie deze sites heb ik 2 dagen gelee 'ontdekt' en sterkt mij in mijn vermoedens dat niets onmogelijk is!
laatste aanpassing
Ik heb er persoonlijk een nogal wetenschappelijke mening over. Ik hoop dat er meer is na dit leven en daarmee dat onze ziel niet onlosmakelijk verbonden is met onze hersenen, ik vrees alleen dat dat wel zo is.

Aannamen:
1) De configuratie van onze hersenen wordt bepaald door je genen en de omgeving.
2) De configuratie van onze hersenen bepaalt onze persoonlijkheid.

Conclusie:
Onze persoonlijkheid zit in de hersenen of is hier een direct gevolg van.

Met configuratie bedoel ik de fysieke opbouw van de hersenen. De vorm, volume, plaatsen van zenuwbanen, hoe zenuwen in contact met elkaar staan etc etc.
Met ‘is direct gevolg van’ bedoel ik dat de geest misschien niet fysiek in onze hersenen zit maar dat het wel daardoor bestaat. Net zoals internet nergens is en alleen bestaat door alle computers op de wereld.

Argumentatie:

1) De configuratie van onze hersenen wordt bepaald door je genen en de omgeving

Ik denk dat dit wel een redelijk vaststaand feit is, toch? In de genen staat wat en hoe de hersenen opgebouwd gaan worden. Welke vorm bereikt wordt hangt af van de omgeving. Denk bij omgeving aan leren en ervaring opdoen. Maar ook aan schade en beïnvloeding door drugs.

2) De configuratie van onze hersenen bepaalt onze persoonlijkheid.

Dit is wel een aanname waar wat op opgemerkt kan worden. Ikzelf kom eigenlijk tot die conclusie door aanwijzingen daarvoor.

Maar eerst: wat is een persoonlijkheid? Dat is moeilijk te zeggen maar laten we zeggen dat dat je karakter is en het gedrag dat je vertoont. Er zijn mensen die snel chagerijnig worden, makkelijk verliefd worden enz. Ook zijn er mensen die afwijkend (voor mij is het woord ‘afwijking’ niet negatief, het geeft aan dat je anders bent dan het gemiddelde en als ik het noem bedoel ik het dus op die manier.) gedrag vertonen: een junk die neurotische bewegingen maakt en geen goed gesprek meer kan voeren, een gehandicapte die spastische bewegingen maakt en de mentale capaciteiten van een kind heeft of iemand die door een trauma een Post Traumatisch Stress Syndroom heeft opgelopen of in een psychose is geraakt.

Mensen met afwijkingen

Vooral de mensen met afwijkend gedrag zijn goede en duidelijke voorbeelden omdat vaak de oorzaak van de afwijking goed aan te tonen is en het resultaat daarvan goed te meten.
- De junk: interessant omdat deze persoon ooit een heel ander karakter heeft gehad. Dit karakter is door slaapgebrek, slecht eten en drugsverbruik totaal verandert. En niet alleen het karakter maar ook zijn motoriek. Het lijkt er dus op dat de aantasting van de hersenen een direct gevolg heeft gehad op zijn karakter.
- Gehandicapte (30jr): door de genetische afwijking is de configuratie van zijn hersenen heel anders dan de gemiddelde mens en vertoond daardoor afwijkend gedrag. Hij denkt en doet misschien als een kind, toch zullen zijn hersenen compleet anders zijn omdat hij wel al een puberteit heeft gehad.
- Militair met trauma: ook ooit een hele andere persoonlijkheid. Door een traumatische gebeurtenis is zijn persoonlijkheid heel erg veranderd. Dit is meetbaar in de hersenen en het lijkt dus dat een hele sterke emotie ook de configuratie van de hersenen kan veranderen en daarmee de persoonlijkheid.

Andere aanwijzingen

De hersenen zijn bij de geboorte nog lang niet voltooid, pas rond je 25e volgroeien ze. Ook daarna groeien er nog wel wat zenuwcellen maar veel minder en veel moeilijker. De puberteit is waarschijnlijk een direct gevolg van de steeds vernieuwende configuratie van de hersenen. Leuk weetje: er is een gebied* in de hersenen dat belangrijk is bij het berekenen van de gevolgen van jouw acties. Dit volgroeid pas ergens rond je 20e. Daarom zijn jongeren vaak onvoorzichtig en kunnen kinderen zorgeloos een afgrond inwandelen. Vaak durf je dingen niet meer als je ouder wordt… hierdoor dus.

* Ik zeg het nu wel mooi maar het is niet zo dat er één gebied is voor zien, één gebied voor denken etc. Wel zijn er gebieden waarvan er vereist is dat ze er zijn om die functie te hebben.

Nog een waardoor ik vrees dat onze geest op zijn minst een direct gevolg is van de materie die wij hersenen noemen: drugs. Drugs zijn iets fysieks.. moleculen.. een stof. Geen energie of straling. Wanneer we drugs (cafeine, nicotine, heroine, amfetamine, alcohol etc) nemen vinden er allemaal chemische processen plaats in de hersenen: stoffen worden vrijgelaten, stoffen ontstaan en worden afgebroken enz. Allemaal materialistische processen. We kennen allemaal het resultaat: van alcohol wordt je spraakzaam, geil (?) of agressief. Een materialistische stof heeft dus als gevolg dat er materialistische processen in gang gezet worden en die veranderen je persoonlijkheid. Voor de hand ligt dat je persoonlijkheid dus ook of iets materialistisch is of het gevolg van de materie die wordt beïnvloed. Dat niet alleen, als de stof is uitgewerkt krijgt je persoonlijkheid een terugslag: na veel coke/speedgebruik kunnen je emoties vervlakken, mensen die veel psychedelica hebben gebruikt zijn in het dagelijks leven vaak een beetje ‘vaag’. Dat wil zeggen: ze bekijken zaken op een andere manier of drukken zich op minder gebruikelijke wijze uit.

Nog wat andere aanwijzingen:
Door een ongeluk waarbij een deel van de hersenen is beschadig/verwijderd kan iemand zijn geheugen verliezen of de meest uiteenlopende functies die zo belangrijk zijn voor normaal gedrag dat je kan stellen dat daardoor zijn persoonlijkheid compleet veranderd is.

Mensen die ergens slecht in zijn kunnen dat gaan trainen. Gebieden die daarvoor verantwoordelijk zijn krijgen meer verbindingen en verbindingen tussen zenuwen versterken. Er is een verschil te zien tussen voor de training en erna.

conclusie:
Ik kan niet bewijzen dat de geest onze hersenen zijn. Dus dat de zenuwen in feite onze geest zijn. En eigenlijk denk ik dat ook niet. De vergelijking met internet is wel goed: er is een geest en die huist niet in één van de computers of in 99% van de computers. Maar als 99% van de computers uitvalt is een groot deel van het internet definitief verloren gegaan.

Nou ja ik kan nog wel 100 dingen noemen, maar ik geloof dat mn punt duidelijk is. Wees kritisch, haal de zwakke punten eruit, benoem (denk)fouten die ik maak, benoem mogelijkheden die ik over het hoofd zie etc.
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 8 december 2006 om 12:44:
voordat je bewust over iets nadenkt om bv je arm te bewegen, dit al is beslist..­DWZ voordat je ook maar rationeel nadenkt is er ergens al een beslissing genomen om zo te denken...­Het als het ware of je hersenen reageren op wat er in de toekomst gaat gebeuren...­

Is dat zo? Reageren je hersenen op de toekomst of reageren ze op het onbewuste en wordt je pas bewust van je beweging als je hand beweegt. dus OMDAT je hand beweegt.

Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 8 december 2006 om 12:44:
En als ik de quantumfysis moet geloven en dat doe ik..­dan is dat omdat potentiele electronen nou eenmaal door de tijd kunnen reizen

ik heb geen idee van quantumfysica, maar goed. Ik mis eigenlijk een stap in je redenatie om.

je zegt:
hersenen voeren geven opdracht tot bewegen voordat je er bewust van bent.
DUS kunnen hersenen iets uit de toekomst voorzien.
WAARSCHIJNLIJK zijn dat potentiele elektronen omdat deze door de tijd kunnen reizen.

hoe kom je tot die conclusie? Omdat potentiele elektronen de enige dingen zijn die wij kennen die in de tijd kunnen reizen moeten zij wel onze hersenen voorzien van die informatie?
Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 13:28:
Met configuratie bedoel ik de fysieke opbouw van de hersenen.­ De vorm, volume, plaatsen van zenuwbanen, hoe zenuwen in contact met elkaar staan etc etc

Dat is het Neuro-Netwerk..en dat vorm je inwezen zelf...De vorm is wel hetzelfde alleen de gedeeltes die met elkaar werken bepalen wie je bent...Als baby wordt je 'blank' geboren, je hersenen althans, in de eertse paar maanden wordt het neuronetwerk gevormd door je opvoeding....Later vorm je het zelf(mentaliteit)....Je kan je hersenen dus ook zelf herprogrammeren.....Je mentaliteit veranderen is daar een voorbeeld van...

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 13:28:
De junk: interessant omdat deze persoon ooit een heel ander karakter heeft gehad.­ Dit karakter is door slaapgebrek, slecht eten en drugsverbruik totaal verandert.­ En niet alleen het karakter maar ook zijn motoriek.­ Het lijkt er dus op dat de aantasting van de hersenen een direct gevolg heeft gehad op zijn karakter

De receptoren in de hersenen worden gebombardeerd met neurotransmitters, daardoor worden ze er op den duur ongevoelig voor en moet je meer gebruiken voor hetzelfde effect..ECHTER als men stopt zal de aanmaak van receptoren weer toenemen...Echter de motoriek van sommige junks is wel degelijk veranderd ja, maar zegt dit iets over hun geest? NEE, dit zegt iets over waarop de hersens met het lichaam communiceren... en toont niet aan hoe iemand denkt.....

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 13:28:
mensen die veel psychedelica hebben gebruikt zijn in het dagelijks leven vaak een beetje ‘vaag’.­ Dat wil zeggen: ze bekijken zaken op een andere manier of drukken zich op minder gebruikelijke wijze uit.­

Wat bedoel je met 'vaag' ? bedoel je daarmee mensen die onbekend zijn met zulke middlen en die sceptisch zijn over de verhalen en het maar vaag vinden? tja alles is relatief niet waar? mischien vinden zij de maatschappij maar vaag, omdat ze andere inzichten hebben gehad en daarom zo denken...

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 13:28:
Nog wat andere aanwijzingen:
Door een ongeluk waarbij een deel van de hersenen is beschadig/verwijderd kan iemand zijn geheugen verliezen of de meest uiteenlopende functies die zo belangrijk zijn voor normaal gedrag dat je kan stellen dat daardoor zijn persoonlijkheid compleet veranderd is

Als je maar hard genoeg oefent en erin gelooft kan alles, sommige hersendelen nemen de functies van andere over,

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 13:28:
Mensen die ergens slecht in zijn kunnen dat gaan trainen.­ Gebieden die daarvoor verantwoordelijk zijn krijgen meer verbindingen en verbindingen tussen zenuwen versterken.­ Er is een verschil te zien tussen voor de training en erna.­
(y)
laatste aanpassing
Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 13:41:
Is dat zo? Reageren je hersenen op de toekomst of reageren ze op het onbewuste en wordt je pas bewust van je beweging als je hand beweegt.­ dus OMDAT je hand beweegt

Je kunt pas bewust worden van iets op het moment dat het gebeurt je het realiseert? Dus voordat bent dat je geest in die 'realiteit' verkeerd, beweeg jij je hand al, en volgt realisatie, dat is toch wat wij noemen de toekomst?

Alles is in 'superpositie' totdat wij het waarnemen 'observeren'...dwz wij maken de 'realiteit' zoals die is...Pas als wij waarnemen wordt er een beslissing gemaakt over hoe de realiteit zich ontplooit....wie dit beslist??? the big/grand observer?? wij allemaal??

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 13:41:
hoe kom je tot die conclusie? Omdat potentiele elektronen de enige dingen zijn die wij kennen die in de tijd kunnen reizen moeten zij wel onze hersenen voorzien van die informatie?

Nee je moet niets maar als je het begrijpt wordt alles ineens een stuk duidelijker, er is iets zoals het gemeenschappelijk consciousness...(srry mon nederlandse vocabulaire laat me ffies in de steek) Dat er al is vanaf dat alles ontstond, omdat alles uit 1 materie is onstaan is het in alles aanwezig, in het kort uitgelegd is dit waarom we allen een zijn....DMv meditatie kun je dezelfde toestand bereiken als in een trip, je veranderd de frequentie van je hersenen zo(alpha-staat) dat je je lichaam kunt verlaten, ook kun je nieuwe dingen leren over jezelf en het alles....Dat doen de boeddhisten regelmatig en ik geloof ook hen, het kan gewoonweg geen toeval zijn dat ook al komen dezelfde chem's vrij bijna iedereen dezelfde ervaring opdoet.. niemand is immers identiek..

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 13:28:
mensen die veel psychedelica hebben gebruikt zijn in het dagelijks leven vaak een beetje ‘vaag’.­ Dat wil zeggen: ze bekijken zaken op een andere manier of drukken zich op minder gebruikelijke wijze uit.­

dit vind ik nou typische propaganda praat, echt iets voor het 'anti-drugs etablissement' ...Je hoort altijd maar negatieve kanten, terwijl wij leven van drugs nl. AMINOZUREN, zonder deze drugs, die aangemaakt worden nadat we hebben gegeten, geslapen etc gaan we dood.
Sommige mensen zijn verslaafd aan verliefd zijn, als het gevoel weg is maken ze het uit, en gaan ze op weg naar de volgende, emo-verslaving...depressies werken op dezelfde manier, onbewust voedt je het door in een spiraal te blyven denken/leven...receptoren neurotransmitters etc....!!

Ik heb in mijn leven 3 keer paddo's gebruikt , 1 keer Ketamine en vaak zat mdma, je hoort vaak negatieve verhalen, ik kan alleen zeggen dat ik me ubergoed voel en er veel van geleerd heb......En ow ja, als je t niet begrijpt en ik kom een beetje 'vaag' over, dan kan het komen omdat we niet op hetzelfde niveau zitten...
No sweat (y) One Love Knowledge is Power
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 8 december 2006 om 13:49:
ECHTER als men stopt zal de aanmaak van receptoren weer toenemen...­Echter de motoriek van sommige junks is wel degelijk veranderd ja, maar zegt dit iets over hun geest? NEE, dit zegt iets over waarop de hersens met het lichaam communiceren...­ en toont niet aan hoe iemand denkt.....­

Waar, maar je kan ook op een punt komen dat het heel moeilijk wordt om weer naar je oude nieveau terug te komen. Motoriek is inderdaad geen voorbeeld van vwerandering van persoon, wel dat ze soms niet meer op normale manier contact kunnen hebben met andere mensen.
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 8 december 2006 om 13:49:
Als baby wordt je 'blank' geboren, je hersenen althans,

ik denk dat het wel meevalt hoe blank je geboren wordt. Een gehandicapte wordt bijvoorbeeld al met een achterstand geboren. De configuratie bij geboorte is denk ik afhankelijk van je genen die al 9 maanden aan het ontwikkelen zijn.

En wat denk je over onze geest/ziel? Zijn onze hersenen de ziel, zit het erbuiten? is het een combinatie of is onze ziel nog iets heel anders?
Ik denk dat een mens een soort radio is die getuned moet worden om in harmonie te leven met alles wat is...­dus ook je lichaam..­als alles in harmonie is( je goed voelen) zal je weerstand toenemen, power of the mind..­Je lichaam/geest zijn dus wel verbonden, maar ik geloof dat het lichaam er is om ons te leren in harmonie te leven...­zodat we verder kunnen evolueren, om uiteindelijk ons 'oude' lichaam achter te laten....­zoals een rups een vlinder wordt zeg maar...­We zitten in een overgansfase, het valt mij iig op dat er heeel veel mensen in mijn omgeving zijn die hiermee(spirituele zaken) bezig zijn, dat zijn grotendeels geen druggebruikers.....­Toen ik las van de schumann frequentie werd het me allemaal duidelijk...­we worden ons op een versneld niveau bewust van dat er veeeel meeer is behalve materie....­We are Here For A reason...­I think the reason Is to learn To Live In Harmony......­
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 8 december 2006 om 13:55:
'superpositie

leg uit, die term ken ik niet.
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 8 december 2006 om 13:55:
Je kunt pas bewust worden van iets op het moment dat het gebeurt je het realiseert? Dus voordat bent dat je geest in die 'realiteit' verkeerd, beweeg jij je hand al, en volgt realisatie, dat is toch wat wij noemen de toekomst?

je hebt het bewuste en onbewuste deel. Als je onbewuste deel een beweging begint en je bewuste deel wordt daar pas later bewust van vind ik dat niet echt toekomst voorspellen.
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 8 december 2006 om 13:55:
DMv meditatie kun je dezelfd toestand bereiken als als in een trip, je veranderd de frequentie van je hersenen zo(alpha-staat) dat je je lichaam kunt verlaten, ook kun je nieuwe dingen leren over jezelf en het alles....­Dat doen de boeddhisten regelmatig en ik geloof ook hen, het kan gewoonweg geen toeval zijn dat ook al komen dezelfde chem's vrij bijna iedereen dezelfde ervaring opdoet..­ niemand is immers identiek..­

was gisteren ook wat over bij BNN, kerel liet het allemaal onderzoeken en daar werden interessante resultaten mee geboekt. Geen toeval inderdaad maar misschien iets anders wat we allemaal hebben? Dat bij ieder hetzelfde gebied gestimuleerd wordt? OF dat we in alpha staat allemaal hetzelfde ervaren omdat de hersenen zo nou eenmaal werken in alpha staat? We verschillen natuurlijk allemaal maar tot bepaalde hoogte. Niemand heeft bijvoorbeeld vierkante hersenen.
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 8 december 2006 om 13:55:
dit vind ik nou typische propaganda praat, echt iets voor 'anti-drugs etablissement'

Ik heb het uit 'Uit je bol', geschreven door de meest open minded drugsgebruikers van deze planeet.
Mensen die VAAK drugs gebruiken zullen daar als ze nuchter iets van merken. Psychedlica maakt mensen een beetje vaag of apart in hun woordkeus en gedrag, uppers als speed en coke zorgt ervoor dat mensen prikkelbaar zijn.
Uitspraak van SuburbanKnight op vrijdag 8 december 2006 om 13:55:
dan kan het komen omdat we niet op hetzelfde niveau zitten...­

nouww we geven soms een andere conclusie maar de manier van denken is aardig hetzelfde. Volgens mij lees ik in je post dat je ook denkt dat activiteit in de hersenen veel van je doen en laten bepaalt.

Vind je dat dan ook een aanwijzing dat je geest in je hersenpan zit of dat niet?
Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 14:37:
'superpositie

leg uit, die term ken ik niet

Op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig zijn, en pas ergens vast verschijnen als iemand/iets 'actief waarneemt'..

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 14:37:
je hebt het bewuste en onbewuste deel.­ Als je onbewuste deel een beweging begint en je bewuste deel wordt daar pas later bewust van vind ik dat niet echt toekomst voorspellen.­

nEE joh had het niet over voorspellen, maar je reageert op wat er gaat gebeuren, waarom denk je dan dat je een dejavu droom kan hebben? Omdat je in de toekomst al 'bent' bestaat, vergeet niet dat tijd een illusie is...we leven allemaal hier en nu, maar tegelijkertijd leven we ook 'dan' in de 'toekomst'....Deze electronen schieten heen en weer om de realiteit; 'Toen, Nu, Dan, Altijd', te vormen, te maken. Wie er dan toekijkt of observeert is mij een raadsel...ik geloof niet in God nl...

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 14:37:
Vind je dat dan ook een aanwijzing dat je geest in je hersenpan zit of dat niet?

Je geest zit 'Gevangen' in je hele Lichaam(chakra's) om te 'leren' dat is mijn conclusie iig..Je kan trucjes(psychedelica, disso's, empa's) gebruiken om eruit te 'ontsnappen'...

Uitspraak van DeKaleAas op vrijdag 8 december 2006 om 14:37:
Psychedlica maakt mensen een beetje vaag of apart in hun woordkeus en gedrag

Ketamine is een dissociatieve drug(tHantos,bijnadoodervaringen, maar toch nog terugkomen en leven!!), je kan er een psychedelische ervaring mee opdoen..Je geest wordt ge-dossociateerd met je lichaam, kunnen ze nog duidelijker maken dat je geest losstaat van je lichaam or what?? Anders heette het niet zo..
LSD is een zuur een Lysergische Base, ook nutig om een psychedelische ervaring mee op te doen..Bij hoge doseringen ook wel dissociatief
MDMA=Epathogene stof, zorgt voor een empathiegevoel, gevoel van eenheid, herboren(eros) worden etc...bij hoge doseringen ook dissociatief, maar dat is alcohol ook, weed ook paddo's ook.....Efin

Prettig Weekend
laatste aanpassing
Ik las laatst in een psychologisch magazine dat we helemaal geen ziel hebben:S Dat onze hersen individueel werken en er absoluut geen IK is.. Onze hersenen spelen zo goed op elkaar in dat we DENKEN dat we een ziel of een ik hebben:S

Toen ik het las moest ik wel even nadenken.. en ik hou het als een mogelijkheid open. Maar goed.. als we dood zouden gaan zouden we dus gewoon opgaan in stof en onze energie zou worden opgenomen in de comsos.. en that's that.

Dit klinkt wel allemaal heel makkelijk... En ook niet echt leuk:S Maar als je je bedenkt dat de mensen vroeger ook allemaal dingen geloofde die nu wetenschappelijk zijn onderzocht en onwaar zijn verklaard.. dan moet je het toch wel in je opnemen denk ik.
Als alles daadwerkelijk 1 is dan bestaat zoiets als een aparte ziel voor elk mens sowieso niet...
We denken alleen dat we allemaal een ziel hebben...
Dus zoiets als die vergelijking met het internet...ziel is dan dus die onderlinge verbondenheid...een netwerk...
Daar zitten we allemaal aan gekoppeld...onze hersenen die vangen informatie vanuit het netwerk op maar zenden ook dingen uit...wat voor anderen dan weer toegankelijk is...
We denken dat het iets van onszelf is...maar het is iets gedeeld en het bestaat ook alleen doordat we onderling verbonden zijn...
We hebben een soort van "deux ex machina" ervaring ofzo... :p
Maar net zoals het internet niet fysiek is zo is de ziel iig naar mijn mening dus ook niet iets wat fysiek is...
laatste aanpassing
Uitspraak van TYHARO op zondag 10 december 2006 om 01:53:
Daar zitten we allemaal aan gekoppeld...­onze hersenen die vangen informatie vanuit het netwerk op maar zenden ook dingen uit...­wat voor anderen dan weer toegankelijk is...­
We denken dat het iets van onszelf is...­maar het is iets gedeeld en het bestaat ook alleen doordat we onderling verbonden zijn...­
We hebben een soort van "­deux ex machina"­ ervaring ofzoUltradyne=De ultieme machine Alles wat is!
Je spreekt jezelf tegen, eerst heb je het over entiteiten,Dat het gevaarlijk is met het bovennatuurlijke te klooien,
Uitspraak van Babybandit op zaterdag 9 december 2006 om 09:59:
Wat je zonet beschreef heb ik ook wel meegemaakt, misschien anders..­ Ik heb uittredingen gehad toen ik drugs gebruikte...­ Ik zag zwarte schimmen en shit..­ Mijn reikimaster zei dat ik blij moest zijn dat ik op tijd terug in mijn lichaam was...­ omdat het entiteiten waren en die kunnen bezit van je nemen..­ Daarom is het zo belangrijk dat je lichaam en ziel 1 blijven...­ Zelfs alcohol is slecht..­

Dichterbij jezelf komen moet je niet met behulp van drugs doen..­ dat is waanzin.­ Meditatie kan dat al.­ Het is allemaal ingewikkeld maar wat ik weet is dat we hier op aarde leven en dus niet moeten fucken met het bovennatuurlijke...­ naar mijn weten is het spelen met vuur..­ ook al is het nog zo mooi en interessant..­
dan ineens zeg je, dat als je dood bent, er nix is...En die entiteiten dan?
Uitspraak van Babybandit op zaterdag 9 december 2006 om 10:05:
Ik las laatst in een psychologisch magazine dat we helemaal geen ziel hebben Dat onze hersen individueel werken en er absoluut geen IK is..­ Onze hersenen spelen zo goed op elkaar in dat we DENKEN dat we een ziel of een ik hebben

Toen ik het las moest ik wel even nadenken..­ en ik hou het als een mogelijkheid open.­ Maar goed..­ als we dood zouden gaan zouden we dus gewoon opgaan in stof en onze energie zou worden opgenomen in de comsos..­ en that's that

Het is volkomen natuurlijk wat er gebeurt, echter met meditatie is het gewoon gezonder voor je lichaam.. anders is deze staat(alpha-staat v/d hersenen/trippen) toch ook niet 'natuurlijk' als je het met meditatie kan bereiken???
laatste aanpassing
Uitspraak van SuburbanKnight op zondag 10 december 2006 om 10:57:
Je spreekt jezelf tegen, eerst heb je het over entiteiten,Dat het gevaarlijk is met het bovennatuurlijke te klooien,

Als je het goed had gelezen dan weet je dat ik geen conclusies trek. Ik denk nooit zwart/wit en overweeg altijd alles met elkaar. En mocht ik achter een mening of feit staan dan wil dat nog niet zeggen dat het tegendeel onbespreekbaar is.
laatste aanpassing
Uitspraak van Babybandit op zondag 10 december 2006 om 18:53:
Als je het goed had gelezen dan weet je dat ik geen conclusies trek.­ Ik denk nooit zwart/wit en overweeg altijd alles met elkaar.­ En mocht ik achter een mening of feit staan dan wil dat nog niet zeggen dat het tegendeel onbespreekbaar is

ik begrijp je respect (y)
Uitspraak van Babybandit op zaterdag 9 december 2006 om 10:05:
Ik las laatst in een psychologisch magazine dat we helemaal geen ziel hebben Dat onze hersen individueel werken en er absoluut geen IK is..­ Onze hersenen spelen zo goed op elkaar in dat we DENKEN dat we een ziel of een ik hebben

goed punt..

En dat is iets wat spirituele mensen vaak moeilijk vinden om te erkennen; dat die mogelijkheid er is. (en zelfs helemaal niet ondenkbaar)

Dat ons brein ons doet denken dat we een ziel hebben, doet denken dat we bijzonder zijn.
Eerder heb ik daar al over gepost, ons brein maakt ons sowieso al veel wijs zonder dat je het door hebt, bijvoorbeeld vooroordelen over mensen hebben. Iedereen heeft die of je nou wil of niet of denkt van wel of niet.

Maarrehm ja goed om te noemen.

Toch ben ik nog erg benieuwd naar andere visies over de geest/ziel

Hoe spacend ze ook zijn, post ze hier. Het liefst wel onderbouwd.
Frots
Werkzaam bij Total Asphyxiation
Werkzaam bij Cube
DeKaleAas

Ik vind dat inderdaad ook veel logischer klinken dan andere theorieën.

Ach, wat is bestaan? Het stelt toch eigenlijk allemaal niks voor :)
De titel is veelbelovend ik ga het even lezen :D

Dit maakt voor mij heel veel duidelijk :)
laatste aanpassing
Uitspraak van xxxxxx op maandag 11 december 2006 om 13:16:
http://noorderlicht.­vpro.­nl/artikelen/8632422/laatste aanpassing 11 december 2006 13:16

haha toevallig, hier wilde ik nog een topic over aanmaken!

We hebben ooit (2 jaar terug) bij de studie psychobiologie een soort inleidend college over de hersenen gehad. Ik had toen het boekje leven na dit leven eglezen (zie ander topic) en vatte het samen en vroeg aan de docent wat hij ervan vondt. Waarop hij dus vertelde over dat gebiedje!

Ik wilde het nog posten in dat andere topic alleen had ik geen bron en dat maakt dit soort berichten altijd moeilijker om te vertellen… ze zijn zo bizar!

Cheers vette link, vette shit. (ga er gelijk een topic over maken op het echte pf)
Leuke link... weer wat wijzer:D
De volgende lezing wordt gegeven door Dik Stukkien en gaat over nulpuntenergie.­ Hij heeft het over hoe je in je eigen nulpunt komt.­ Om dit uit te leggen gebruikt hij een groot bord met vier slideovers naast elkaar waarop hij duidelijke tekeningen maakt.­ Het nulpunt begint in elk punt en vanuit dit punt kun je naar alle dimensies gaan.­ Het punt zelf heeft dimensie nul.­ Gedachten en vorm komen vanuit het nulpunt en dan ligt dus aan de andere kant van het nulpunt energie, heel veel energie.­ De buitenwereld reageert op die gedachten en dat is dan weer de waarneming.­ Gedachten en waarneming reageren op elkaar en gaan dan rondzingen.­ Om te demonstreren wat er dan gebeurt houdt Dik Stukkien de microfoon bij de box zodat die gaat rondzingen.­ Dat geeft ongelooflijk veel herrie.­ Om dat rondzingen van gedachten en waarneming te voorkomen is het belangrijk om bij je kern, je nulpunt te komen.­http://images.­google.­nl/imgres?imgurl=­http://helderester.­nl/niburu-event/mardoek-tiamat.­jpg&­imgrefurl=­http://helderester.­nl/niburu-event.­html&­h=­275&­w=­361&­sz=­14&­hl=­nl&­start=­10&­tbnid=­KE05_­zoACxAjoM:&­tbnh=­92&­tbnw=­121&­prev=­/images%3Fq%­3Dmardoek%26­svnum%3D10%2­6hl%3Dnl%26l­r%3D
Endocriene klieren en chakras
Geplaatst op 15.­12.­2006 om 13:30:01 uur | 456 bekeken | Wetenschap | WWW.­NIBURU.­NL | print

Elke endocriene klier staat in verbinding met een chakra en een belangrijke zenuwknooppunt.­ De chakras absorberen de universele of primitieve energie (chi, prana, akasha enz...­), splitsen deze op in samenstellende deeltjes en zenden ze dan langs de energierivieren, de nadis genaamd, naar het zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om het lichaam te voeden.­

Elke endocriene klier staat in verbinding met een chakra en een belangrijke zenuwknooppunt.­ De chakras absorberen de universele of primitieve energie (chi, prana, akasha enz...­), splitsen deze op in samenstellende deeltjes en zenden ze dan langs de energierivieren, de nadis genaamd, naar het zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om het lichaam te voeden.­

Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die al naar gelang de omstandigheden open of dicht kan staan.­ Is een chakra bijvoorbeeld de keelchakra gesloten, dan betekent dat bv.­ problemen met communiceren, zoals stotteren.­ Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat.­

Chakra's zijn de energiepoorten van kosmos naar de mens;­ wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven chakra's goed zijn geopend.­ Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan! Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver opens taat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie...­

Lees verder op de site: Stamcel.­org

[red.­] Op de website van Stamcel.­org vind u een grote schat aan informatie hoe ons energielichaam verbonden is met ons fysieke lichaam.­ Bedenkt u eens wat dit voor een invloed heeft op de 'medische wetenschap'!