Partyflock

Galactische Federatie

 
Flockonderwerp · 28475
Een van de interessantste en intrigerenste buitenaardse groepen is die van Commandant Ashtar en het Ashtar Commando. Commandant Ashtar is de man die de leiding heeft over de ruimtevloot van de Witte Broederschap, of Broederschap van Licht.

Commandant Ashtar en zijn buitenaards leger van 20 miljoen werkers, werken nauw samen met de Geascendeerde Meesters. Naast de 20 miljoen in de vloot in het zonnestelsel waarover hij de leiding heeft, zijn er nog een 4 miljoen werkers in het fysieke vlak.

­[img]http://www.niburu.nl/images/articles/03122006194808-0a.gif[/img]

Commandant Ashtar is een geweldig en nobel wezen, ongeveer 2 meter lang met blauwe ogen. Zijn lichaam is van het Adam Kadmon type, wat betekent dat het vergelijkbaar is met die van ons op Aarde. Hij komt van de planeet Ashtar, en hij heeft ook een incarnatie gehad op planeet Venus in zijn ontwikkeling als ziel. Hij heeft nooit een belichaming op Aarde gehad.

Hoewel Commandant Ashtar de leiding heeft over de ruimtevloot in ons zonnestelsel, beperkt hij zich niet tot deze sector voor wat betreft zijn diensten. Hij vertegenwoordigt ons zonnestelsel in de ontmoetingen van raad van onze melkweg, en universa door het grotere omniversum.

Een van de belangrijkste zaken om over Commandant Ashtar en zijn leger van werkers, vloot en buitenaardse ruimtevaartuigen te weten is dat zij etherisch zijn. Ze hebben geen fysieke lichamen zoals wij die hebben, maar ze zijn wel in staat om zich in fysieke lichamen te manifesteren en dat geldt ook voor hun ruimtevaartuigen. Een persoon die ze dan ziet zou ze niet anders zien dan ze jou of mij zouden zien.

Het meeste leven op andere planeten in ons zonnestelsel is etherisch van aard. Soms worden deze wezens daarom etherianen genoemd. Het is niet dat ze niet geïncarneerd zijn want ze hebben wel lichamen. Ze zijn in een staat van evolutie zoals wij dat zijn, en hun leven op hun vlak is niet zoveel anders als dat van ons, behalve dan dat zij meer van het lagere zelf overstegen hebben, waar de mensen van de aarde nog mee worstelen.

Commandant Ashtar werkt ook nauw samen met het Engelenkoninkrijk, en in het bijzonder met Aartsengel Michaël. Commandant Ashtar is een heel liefhebbende en vriendelijke man maar wel streng en zeer vastberaden in zijn missie om de mensheid te dienen, te onderwijzen en te beschermen door heel het zonnestelsel.

Commandant Ashtar en zijn bemanning willen niet gezien worden als Goden, maar eerder als kameraden en gelijken met ons op het pad van ascensie en verder. Zijn missie bestaat uit het onderwijzen van de mensheid op het spirituele vlak voor wat betreft hun missie van hun bestaan en om de Aarde te verdedigen en te beschermen tegen vijandige en egoïstische buitenaardse groepen. Mensen hebben geen idee hoeveel dankbaarheid wij hem en zijn bemanning verschuldigd zijn.

Commandant Ashtar eerste openlijke contact met planeet Aarde kwam in de jaren vijftig door een man genaamd George van Tassel. In zijn boodschap waarschuwde Ashtar de mensheid voor het gebruik van kernwapens, met name voor de ontwikkeling van de waterstofbom.

De volledige boodschap kan gelezen worden in het boek van Tuella, genaamd "Ashtar, een hulde". Het is geen toeval de buitenaardse activiteit een honderdvoud zijn toegenomen nadat we de atoombom op Nagasaki en Hiroshima hebben laten vallen.

Met de ontwikkeling van deze gevaarlijkste technologie brengen we nu het hele zonnestelsel in gevaar en zelfs de melkweg. Het was door deze gebeurtenis dat de buitenaardse krachten van het zonnestelsel, melkweg, universum gemobiliseerd werden om de Aarde te helpen om dit te voorkomen.

Commandant Ashtar werkt ook nauw samen met de Christus en ook met Jezus die in de hogere vlakken Sananda genoemd wordt.

Commandant Ashtar heeft letterlijk miljoenen ruimteschepen tot zijn beschikking voor noodsituaties. Hij heeft niet alleen zijn eigen vloot, maar een ongelimiteerde aantal vaartuigen van de Galactische vloten, en zelf Universele vloten, mocht hij om hulp vragen.

In vele van de Ashtar channelings is er sprake van een evacuatie door deze vloot mocht de Aarde een enorme verandering en/of ramp meemaken.

Het Ashtar Commando heeft moederschepen in de ruimte die zo'n 150 km in diameter zijn. Deze moederschepen bevatten hele steden met miljoenen mensen en een drukke samenleving. Het Ashtar Commando is deel van een grote Confederatie van Planeten, ten eerste in ons zonnestelsel, en ook in onze melkweg.

In de binnenste cirkel heb je het Ashtar Commando die de leiding heeft over ons zonnestelsel. Dan heb je de Interplanetaire Confederatie wat een grotere groep van planeten is in onze sectie van het heelal. Dan is er de Galactische Confederatie van Planeten. Dan, steeds groter, is er de interdimensionale Federatie van Vrije werelden. Elk van deze raden werken in lijn met de planetaire, solaire, galactische en universele Spirituele Hiërarchieën.

Het Universum is verdeeld in verschillende sectoren van ruimte, daarnaast zijn er verschillende dimensies van realiteit. Commandant Ashtar is de vertegenwoordiger van ons zonnestelsel in deze verschillende raden door het universum. Elk van deze confederaties, en federaties rapporteert aan degene boven haar in deze hiërarchie.

Deze verschillende confederaties hebben ons nog niet geaccepteerd in hun cirkel vanwege de Aardse egocentriciteit, materialistische en oorlogszuchtige natuur. Het Ashtar Commando heeft zeker contact gemaakt met Gorbatchov en Ronald Reagan en er is tot op zekere hoogte naar hen geluisterd. Maar het komt er op neer dat onze regeringsleiders altijd meer geïnteresseerd zijn in militaire technologie dan spirituele groei. Hopelijk gaat dat nu veranderen.

Deze confederaties en het Ashtar Commando is het niet toegestaan om zich te bemoeien met onze vrije wil, tenzij wij effect hebben op andere leden van het universum, zoals met onze atoombom en waterstofbom zou gebeuren. Dus uiteindelijk hebben we, net zoals de Verenigde Naties, ook een federatie van Verenigde Werelden.

We zullen bewegen van één wereldhouding, die we nu zelfs nog niet bereikt hebben, naar één zonnestelsel, naar één melkweg, naar één universum en uiteindelijk één omniversum. Het zal een grootste dag zijn in de evolutie van planeet Aarde wanneer ze haar rechtmatige plaats in kan nemen in de zonne-, galactische en universele zaken.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat iedere planeet zijn eigen Spirituele Hiërarchie heeft, net zoals ieder zonnestelsel zijn eigen Zonne-hiërarchie heeft, enzovoorts op de ladder van melkweg en universa. Deze Hiërarchieën werken in perfecte harmonie met de confederaties en federaties.

De totale functie van het Ashtar Commando is om dienstbaar te zijn en ze gaan waar ze ook maar nodig zijn door de sector om deze functie te vervullen. De meeste bemanningsleden gaan soms naar hun thuisplaneten voor vakanties en worden dan vervangen door anderen. Hun buitenaardse vaartuigen hebben al eeuwen gepatrouilleerd in ons systeem, ver voordat ze open contact maakten in de veertig- en vijftiger jaren. Eén van hun functies is de Aarde beschermen tegen negatieve Buitenaardsen.

Velen van het Ashtar Commando leven onder ons onder ons zonder dat we daar van bewustzijn. Het Ashtar Commando dient ons in zekere zin als hemelse politie.

Een van de manieren waarop we contact kunnen hebben 's nachts als we slapen. Er zijn bijeenkomsten van fysieke wezens, etherische wezens en wezens van andere planeten. Deze bijeenkomsten vinden minstens twee keer per maand plaats. Veel lichtwerkers wonen ze vijf of zes keer per jaar bij. Een van de besproken onderwerpen is hoe met het opruimen de vervuiling in de lucht, zee, en aarde. Commandant Ashtar is blij te zien dat het licht groeit op aarde en het steeds meer ontvouwende commitment van de vele lichtwerkers op aarde.

~~~

Prachtig verhaal om te lezen over de mogelijkheid hoe alles 'daarbuiten' geregeld wordt. Of dit werkelijk waar is zou ik niet kunnen zeggen en dat moeten jullie ook voor jezelf beslissen, maar toch wou ik dit met jullie meededelen. Ik ben ook benieuwd naar jullie mening :flower:
Ik heb ooit gelezen dat de Federatie een verzinsel is van L.­ Ron Hubbard.­ Maar Hubbard schijnt meer te zijn dan een fantast dus ik laat alle opties open.­
Ja natuurlijk kan het een verzinsel zijn, maar toch is het mooi om te lezen.­
Ashtar Command-Greetings to all the People of Planet Earth
Geplaatst op 15.­12.­2006 om 14:00:00 uur | 1202 bekeken | Galactic federation | WWW.­NIBURU.­NL | print

Dec 15, 2006

Greetings to all of the People of Planet Shan.­ I am Monka Kar Dar
with you and will be oversee a transmission from those of the
Spiritual Council seated beside me at this time.­

You are now going to hear many things of those coming to Earth from
the other Planetary Worlds beyond your time and space.­

The continued influx of new Galactic energy towards Earth will
continue to increase in waves .­

These waves of energy will directly affect your life in all aspects
of how you live as time goes on.­

Your Sun is a key player within your Ascension now and will
interconnect its energy with that of your Planet Earth(Shan)

This will be done in a number of ways .­The visible rays from the
Solar Flares will now affect the Mother Earth on an inner level
within the Planets core or center .­

This is like your center of your being within you the Earth also has
its center of being the soul of the Planets body is at the center .­

Understand that Planets are life forms as well as those living on
them.­

Everything is interconnected not disconnected .­

This is the core of God's creation throughout the vast Multi-verse .­

Many of you realize this already and many more will consciously
awakened now everyday to this reality.­

Your NASA and others in the levels of looking at Space cannot
understand what is happening now with your Sun and within the Galaxy
you call your home.­

The affects of Spiritual change can be seen from the very Space
around you and above you .­

The foundations of cosmic changes are now coming into full completion
has the days and months come and go.­

Your 2007 is a year that will change the direction of Mankind and all
that reside on your Planet .­

This will also be a year of resolving World affairs upon your World.­

You will see that there are again two major players in this those who
wish to continue on a path of self destruction and those that are
here to bring about the final
understandings between all the People of your World to know the truth
which will set all Consciousness free from limitations of the old
ways .­

You will according to your cosmic family connection see those that
you are currently in alignment with.­

This is natural for all of you .­

As time goes on many cosmic families will reunite and interconnect
with one another into one major force of Light within this Solar
System and Galaxy.­

The timing is Divinely planned always in these matters of great
transformation.­

Mankind will affect the changes within there Planet and this will
activate other changes how you have viewed your World and others
within your Universe.­

Man has his own perception of various Et civilizations and so does
your media.­

For many of your Earth years you have been kept in the dark about
many things related to your creation and life elsewhere.­

When you look at the news around your Planet there is a lot going on
is there not?

Leaders of nations talking how to resolve conflicts i.­e.­ Wars and
other matters that affect all of you.­

The Leaders are realizing that they cannot continue down the path
they have it does not work anymore .­ Its the old energy and ways of
doing things.­

Many other events will be seen in 2007 depending where you are .­

The Ashtar Galactic Command and our vessels of spiritual light are
coming from around the known Universe in the Higher dimensions now .­

We will not be the ones putting on a show for Mankind that is not our
way .­

Our way is through the frequency of Love the very foundation of whom
you and we are .­

We do not want people to get fixated on dates and times that Space
people are coming .­

The important matter is that the People of Earth (Shan) have your
Spiritual House in order.­

For the Ashtar Galactic Command we are looking forward to being
reunited with all of the ground crew of the Ashtar Galactic Command
and the People of Planet Earth(Shan).­

This will be a reality for each and every soul.­

So relax when you hear that Ships are coming and this is it.­

Your Spiritual discernment is key now again because so many
predictions of landings and beings coming to Earth now and in your
2007 and beyond .­

Have you truly realized and finished your mission work on this Planet
or are you just beginning?

These are key questions to ponder within your Soul.­

For some of you living on this Planet you cannot wait to go to your
Home Worlds and leave the Earth that you now reside on this is also a
natural feeling for those who have awakened and have seen your home
worlds in your dream state and for some in your awakened reality.­

This is for many on your Planet a time to reflect and also a time to
create new realities and let go of the old ones that do not fit
anymore.­

If you wish to connect with us within the Ashtar Galactic Command you
can by finding a quite space and place for yourselves.­

Always ask the Christ to assist you in a clear connection with us
this is the frequency we are in.­

So you in creating a space and place to connect with us beyond the
astral levels .­

We do not reside in the astral but the Great Central Sun and within
the great frequency of Divine Love that's where you will find us.­

This ends this telepathic transmission from the Ashtar Galactic
Command and our Vessels of Christ Light above.­

I am Monka Kar Dar of the Saturian Spiritual Council overseeing this
transmission to the People of Earth from our Spiritual Council Crew
seated with me at this time and we all love you and will be with you
always when you need us.­

Blessings In The Light Of The Most Radiant One Always,
Ashtar Galactic Command

Source: Circle2012dreams
Ik ken een contactee en hij zegt dat de Galactische Federatie niet echt de fijnste buitenaardsen zijn..het blijkt dat veel dingen die ze zeggen niet waar zijn...

Opzich is dat wel mogelijk. Channelen kan je ook als een soort media zien en kan dus ook globaal misbruikt worden. Het zal me niks verbazen dat ze willen dat wij hun in vertrouwen nemen;
Uitspraak van SuburbanKnight op zondag 17 december 2006 om 01:40:
So relax when you hear that Ships are coming and this is it.­
zodat ze straks misbruik van ons kunnen maken.


Uitspraak van SuburbanKnight op zondag 17 december 2006 om 01:40:
am Monka Kar Dar of the Saturian Spiritual Council

Saturian = Saturnalian = Saturn = Satan. En nou heb ik toch wel mijn twijfels bij dit soort berichten (wat je eigenlijk altijd wel moet hebben).
laatste aanpassing
Het is op zich een mooie boodschap maar van iemand die vanuit de frequency of Love spreekt verwacht ik beter Engels.­
Haha ja. Maar goed, zoveel dingen lijken in eerste instantie zo 'mooi'. Maar als je er eenmaal meer in aanraking mee komt zul je steeds meer het tegendeel ervaren. Maja we zien allemaal :)
Naam doet me denken aan Ishtar/Astarte...­
Als je het verhaal van credo Mutwa Kent, moeten we mischien een beetje terughoudend zijn met de eerste contacten...­Zij hebben volgens hem het dualisme in de sense van man/vrouw gemaakten ons de taalbarriere gegeven, daarmee hebben ze onze gave van telepathie ontnomen of iig we zijn vergeten hoe het ook weer moet in de loop der tijd.­ daarvoor waren we man en vrouw ineen.....­en konden we dieren 'oproepen'(channelen) mbv telepathie, hen gedachten zo beinvloeden dat jagen niet nodig was en de dieren simpelweg voor je neerknielden om daarna in alle vrede gedood te worden.­That's what i call an easy meal!!! Taal was iets van de geest, er werd met gedachten gecommuniceerd, dat is ff makkelijk als een leuk meisje in het buitenland wilt aanspreken hahaha!....­Daarentegen was er geen spreke van conflicten dus dat is wel cool...­
laatste aanpassing
Ja er bestaat echt een starfleet, we spreken dan over miljoenen ruimteschepen.­ In ons zonnestelsel en rondom onze planeet alleen al.­ We spreken van moederschepen die 100 kilometer lang zijn, en ze zijn zo dicht bij de Aarde.­ Sommige van de ruimteschepen zijn zo groot dat ze moeten blijven op Pluto, ze kunnen niet door ons systeem.­ Een foto gemaakt door NASA in mei 1998 gerealliseert door Naval Research Observatory ziet u hierboven.­ Vreemd genoeg zijn de foto's die gemaakt zijn ineens verdwenen bij NASA.­ Ze kunnen nog via internet te achterhalen zijn.­

De wetenschappers schatten de grootte van het voorwerp aan 144.­000 km van één "­doorgang"­ aan andere, of 35 keer de grootte van de Aarde (de eigenlijke Aarde het schip kon binnen zijn dekken laden!)


Onze planeet totaal gezien inclusief de bevolking is gestegen van een derde dimensie naar een vijfde dimensie, met een veel hogere frequentie.­ Zij die stijgen zullen honderd procent van hun geestelijke vermogens gebruiken die binnen hun dimensionale reis aanwezig zijn.­ De cyclus van geboorte en dood zullen dan niet langer bestaan.­

De landing van de Ashtar Commando ruimteschepen zal niet lang meer op zich laten wachten.­ Het Ashtar Commando is vertegenwoordigd door Angelic Messengers, Ascended Masters, the White Brotherhood, en extra-galactic personen.­ Dat zijn personen die niet verbonden zijn met deze groep.­

Er zijn cellulaire veranderingen die weldra plaatsvinden, dat er voor zorgt dat onze frequenties nog beter gebruikt gaan worden.­onze slijmachtige klieren breiden zich uit aangezien de energieën door hogere intelligenties via geluid en kleur worden overgebracht.­ Ze worden "­Heilige Talen van Licht"­ genoemd.­ Tijdens dit procces van verandering zullen we onze lichtlichamen ontvangen.­

Aangezien wij stijgen, zullen wij met onze Hogere ik opnieuw aansluiten en zullen een uitgebreide zelf realiseren.­ Wij zullen met onze families van de ziel en onze tweelingzielen worden verenigd.­ Het zal belangrijk zijn dat we nu alle signalen en berichten serieus gaan nemen,want we krijgen alles binnen voor ons nieuwe proces.­

De negatieve krachten kunnen gemakkelijk worden aangezien als vrees voor het onbekende van wat ons te wachten staat.­ Er zijn nu al voldoende lichtwerkers op Aarde die u daardoor kunnen begeleiden, maar laat het toe en vrees niet.­

Alles is al in volle gang, het proces is begonnen, het licht van de wereld is gekomen.­ Het zal niet lang meer duren voordat wij naar het licht toe gaan.­

Tekst van Sue Ellen Malone, D.­Sc.­: Dit is de beste uitleg die ik ooit heb gehoord over het plan die door geavanceerde beschavingen wordt uitgegeven om onze planeet te helpen.­

Het doel van het Ashtar Commando is:

*­ Het gemakkelijk maken van zielen die naar andere werelden worden geëvacueerd.­

*­ Het wekken van de resterende bevolking om aan de evacuatie mee te werken.­

Alle wezens aan boord worden gerangschikt en voor ieder is er de liefde van God, de witte broederschap.­ Dat zijn gestegen meesters.­ Bevelhebbers en leden van het Ashtar Commando worden hierbij ook opgenomen in het licht.­

Het grootste moederschip van het Ashtar Commando heet The Dove.­ Het is 100 kilometer lang en heeft verschillende dekken aan boord.­ Het is het schip van Sanada of hoe wij hem noemen Jezus.­ Ook zijn er nog verschillende "­admiral"­schepen.­ Deze worden ook gebruikt door Ashtar.­ Ook worden er ruimteschepen ingezet van het Andromeda galaxy.­
Uitspraak van SuburbanKnight op donderdag 4 januari 2007 om 18:50:
Als je het verhaal van credo Mutwa Kent, moeten we mischien een beetje terughoudend zijn met de eerste contacten...­

Ik denk dat dit een goed punt is en we alsnog kritisch moeten blijven. Je weet niet wat 'daarbuiten' allemaal is en ze kunnen van alles via channelen ons wijs maken.

Maar goed, we zien t vanzelf wel, ik denk dat het ook niet zo heel erg lang meer duurt voor een globale 'First Contact', maar we zien vanzelf wel toch :)
Hier weer een bericht, al is ie wel oud desalniettemin de mooiste die ik tot nu heb mogen lezen.....­

Ontwaken met de Arcturiërs
Geplaatst op 21.­12.­2006 om 12:39:26 uur | 951 bekeken | ET | WWW.­NIBURU.­NL | print

5 augustus 2005


"­Bewustwording"­ door Janosh-art
Goedendag, wij zijn de Arcturiërs,

Wij zijn gekomen om jullie eraan te herinneren dat jullie één van de velen zijn die een pact met ons hebben gesloten.­ Jullie hebben dit pact met ons gesloten toen jullie in de zesde dimensie het hologram schreven voor jullie huidige incarnatie.­ Jullie gingen ermee akkoord om jullie vijfde en zesde dimensionale Ziel/Zelf in jullie huidige driedimensionale lichaam te brengen, te aarden en te integreren en om jullie Ziel de kapitein te laten worden van jullie aardse voertuig.­ Verder gingen jullie ermee akkoord om jullie hoger trillende ZELF te versmelten met Gaia om te helpen met het proces van Planetaire Opstanding.­
"­Bewustwording"­ door Janosh-art

Wij roepen jullie NU om jullie eraan te herinneren dat het voor jullie “Tijd” is om jullie afspraken na te komen.­ Wij waren en zijn het zachte duwtje en het liefdevolle “gevoel” dat jullie altijd voorwaarts heeft gemaand op jullie reis van “de terugkeer naar het ZELF”.­ Toen jullie in de zesde dimensie waren, wisten jullie dat deze realiteit jullie een grote kans zou verschaffen om jullie bewustzijn te vergroten.­ Tegelijkertijd wisten jullie ook dat het een leven zou zijn waarin jullie gemakkelijk zouden kunnen verdwalen in de illusies van de derde dimensie.­ Jullie wisten dat jullie je pact zouden kunnen vergeten of eraan twijfelen dat jullie die ooit gemaakt hadden.­ Aldus vroegen jullie ons om contact met jullie op te nemen zodra jullie ons konden horen en geloven.­ En dat is wat wij nu doen.­

Het Atma

Wij herinneren jullie er ook aan dat jullie beloofden om een voertuig te zijn door middel waarvan wij, de Arcturiërs, onze resonantie konden delen met het fysieke niveau.­ Wij wensen dat jullie WETEN dat wij in jullie zijn, zoals wij in “gemeenschap” zijn met jullie zesdimensionale Zielessentie.­ Nu jullie Ontwaken, vragen wij jullie om bewust aan ons te blijven denken.­ Voel ons tot in jullie tenen en in jullie vingers en tot aan de top van jullie hoofd.­ En het belangrijkste, voel ons in jullie hart.­ Of eigenlijk, voel ons in jullie Hoge Hart.­ Jullie Hoge Hart, net boven jullie menselijke hart, is de bron en de hoeder van jullie Atma, jullie Drievoudige Vlam van het Leven.­

Zoals alle wezens van hogere dimensies, komen wij binnen via het portaal van jullie geopende Kruinchakra, maar wij komen jullie bewustzijn binnen via jullie Atma.­ Jullie Atma bevat jullie Drievoudige Vlam van het Leven, die jullie eerste acht cellen beschermen.­ Jullie eerste acht cellen bevatten de DNA-blauwdruk van jullie huidige incarnatie en in deze acht cellen begint jullie transformatie naar het Lichtlichaam.­ Sta toe dat onze Essentie zich verenigt met de Essentie van jullie Ziel, waarmee jullie je op dit moment verbinden, zodat wij jullie Atma kunnen binnengaan en jullie kunnen helpen met jullie transformatie.­ VOEL onze Essentie NU terwijl die zich met die van jullie vermengt en door jullie fysieke lichaam stroomt.­ Herken onze Onvoorwaardelijke Liefde en Altijddurende Vrede diep in jullie hart.­

Verenigende Essentie

Sluit je ogen om deze Liefde en Vrede te herkennen, terwijl je haar accepteert, aardt en integreert in je alledaagse bewustzijn.­ Sta ons toe onze Essentie, onze gedachten en onze woorden via jullie lichaam over te brengen, zodat jullie onze Onvoorwaardelijke Liefde en Altijddurende Vrede diep in Gaia’s Aarde kunnen stralen en hoog in Haar aura, de atmosfeer.­ HOOR onze Arcturische Groepsgeest in elk van jullie gedachten en VOEL onze Onvoorwaardelijke Liefde met elk van jullie emoties.­ KEN ons gezicht als je in de spiegel kijkt.­ HERKEN onze tred als je je leven bewandelt en DEEL onze Essentie met alles wat je aanraakt.­ Wij zijn jullie en jullie zijn ons.­ Wij bevinden ons boven, onder, om en door jullie.­
Met onze Essentie in die van jullie, zijn jullie je ervan bewust dat Gaia haar “tijd van opstanding” aan het bereiken is.­ Jullie weten ook dat wij Arcturiërs haar Beschermers moeten zijn in haar kwetsbare tijd van wedergeboorte.­ Wij zijn door de Galactische Federatie gekozen om Gaia’s “coach van wedergeboorte” te zijn, aangezien wij het meest geschikt zijn om Gaia te helpen bij het vervullen van Haar Goddelijke Plan om een “Planeet van Liefde” te worden.­ De Pleiaden, Sirius, Andromeda en Antares zijn eveneens heel actief met het helpen van Gaia en Haar bewoners.­

Wij zijn nu allemaal hier om jullie te helpen herinneren dat de sleutel tot jullie succes het verbinden, aarden, integreren en projecteren van de hogere dimensionale “onvoorwaardelijke emoties” – Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Acceptatie en Onvoorwaardelijke Vergeving is.­ Het is door deze onbeperkte emoties dat jullie kunnen terugkeren naar Onbevooroordeelde Compassie, wat het standpunt is van jullie Ziel/ZELF.­

Onvoorwaardelijke Emoties

Onvoorwaardelijke emoties zijn vrij van alle oordelen en meningen.­ De gever van de onvoorwaardelijke emoties heeft lief, accepteert en/of vergeeft zonder voorwaarden of beperkingen.­ Omdat deze emoties zonder oordeel zijn, hebben ze een neutrale lading omdat ze de polariteit ontstijgen.­ Er is geen goed/slecht, donker/licht, liefde/angst, omdat deze uitersten zijn verenigd in de Eenheid van de hogere werelden.­ Dus is er geen “slecht” of “donker” of zelfs “angst”, omdat deze uitersten zich hebben verenigd in het centrum van de ENE.­

Aan de andere kant worden gepolariseerde emoties voortgebracht door de drie- en vierdimensionale werelden, waar de Wetten van Scheiding en Beperking heersen.­ In jullie 3D-wereld zijn spectra “gescheiden” in extremen en verbergt illusie wat zich “tussen” de uitersten van het spectrum bevindt.­ Het spectrum van emotie bijvoorbeeld, is gescheiden in “liefde” en “angst”, “goed” en “slecht”.­ Daarom is jullie bewustzijn verdeeld tussen jullie “licht” en jullie “duisternis”, en is jullie realiteit gesplitst in “jij” en “ik”.­ Omdat mensen “goed” of “slecht” zijn, zijn jullie “bang” voor een slecht persoon en hebben jullie “liefde” voor een “goed” persoon.­ Totdat jullie je bewustzijn verheffen naar de hogere frequenties, verbergt illusie het “midden”, het gebied van Onbevooroordeelde Compassie.­

Deze scheiding in “jij” en “ik” beperkt ook jullie vermogen om onvoorwaardelijke emoties te voelen, aangezien jullie onderscheid moeten maken tussen de vijanden die je vreest – en – vrienden die je lief hebt.­ Dit onderscheid is niet zo eenvoudig aangezien een “geliefde” ook je vijand kan zijn.­ En als liefde voorwaardelijk is, wordt je alleen geliefd als je “goed genoeg” bent.­ Tegelijkertijd zijn jullie in de hogere werelden allemaal één.­ Daarom zijn er geen vijanden, want als je iemand “anders” kwetst, kwets je ook jezelf.­ Als je bewustzijn de resonantie van Onvoorwaardelijke Liefde niet kan vasthouden, dan kun je je bewuste verbinding met die realiteit niet in stand houden en ervaar je alleen maar een gepolariseerde realiteit zoals de derde en vierde dimensie.­

Helaas zijn er in de derde en vierde dimensie diegenen die anderen willen kwetsen, ongeacht wat er met henzelf gebeurt.­ Zij doen dat omdat zij in angst leven en het gevoel hebben dat zij gescheiden zijn van liefde.­ Als je bewustzijn zich heeft uitgestrekt tot de hogere dimensies, dan weet je dat liefde en angst zijn verenigd in het spectrum van EMOTIE, net zoals goed en slecht zijn verenigd in het spectrum van GEDRAG.­ Deze kennis maakt het mogelijk dat je boven je eigen angst uitstijgt omdat je beseft dat de “schade” van de lagere trillingen jou niet kunnen raken zolang je met de hogere trillingen resoneert.­

Vanuit je “hogere” Zelf kun je zien door de Ogen van je Ziel en zie je het “midden” dat al het leven verenigt tot ÉÉN.­ Van daaruit oordeel je niet en ken je ook geen angst.­ In plaats daarvan besef je dat die realiteit niet JOUW realiteit is, en sta je de wezens van de lagere wereld toe hun lessen te leren, zoals jij jouw lessen al hebt geleerd.­

Naarmate jullie Planetaire Opstanding voortgaat, zullen jullie je in toenemende mate bewust worden van diegenen die ervoor kiezen zich te verheffen en diegenen die in de derde dimensie willen blijven.­ Het is belangrijk dat je boven het voorwaardelijke karakter van oordelen blijft en je positie van Onvoorwaardelijke Compassie vasthoudt.­ Op deze manier kun je het keuzeproces “observeren” en voorkom je dat je resonantie wordt verlaagd door betrokkenheid bij de illusies en drama’s van het 3D-spel.­

Je Bewustzijn Afstemmen

Wij vragen jullie nu om je aardse voertuig Onvoorwaardelijk Lief te hebben, het Onvoorwaardelijk te Accepteren zoals het is en het Onvoorwaardelijk te Vergeven voor beperkingen die het misschien heeft.­ Als je geen Onvoorwaardelijke Liefde kunnen hebben voor jezelf, hoe kun je die dan voor anderen hebben? Het is belangrijk dat je beseft dat je aardse voertuig je lichaam is waarin dit fragment van je Ziel/ZELF, je huidige ego/zelf, verblijft opdat je kunt deelnemen in het 3D-spel.­ Jullie hebben ervoor gekozen om deze tijd/ruimte binnen te gaan omdat jullie beseften wat een prachtige kans dit zou zijn om de processen van transformatie naar het Lichtlichaam en Planetaire Opstanding te ervaren.­ Respecteer daarom je huidige fysieke lichaam die je de mogelijkheid heeft gegeven om de Aarde te bewandelen, het “klaslokaal Aarde” te ervaren, je aardse gedachten te denken en je aardse emoties te voelen.­

Als je je afstemt op je Ziel, dan zul je je ervan bewust worden dat JIJ het bent die jouw realiteit schept, JIJ die jouw gedachten kiest en JIJ die jouw emoties kiest.­ Jullie ego/zelf heeft dit vermogen niet omdat het de rotsvaste overtuiging heeft dat het een slachtoffer is van de wereld waarin het leeft.­ Tegelijkertijd beseft je Ziel/ZELF dat je je bewustzijn kunt afstemmen om boven het slachtoffer zijn van de drie- en vierdimensionale realiteiten uit te stijgen.­ Als je Ziel de Kapitein wordt van je aardse voertuig, dan zul je WETEN dat je ervaringen, gedachten en emoties feitelijk voortvloeien uit de hersengolven waarop je hebt verkozen jezelf af te stemmen.­ Als je bijvoorbeeld koos je bewustzijn af te stemmen op Béta-hersengolven, dan zal je voornaamste ervaring de derde dimensie en lager zijn.­ Deze realiteit lijkt “buiten” jou te bestaan en je ervaart hem via je Individuele Bewustzijn.­

Stem je in plaats daarvan je bewustzijn af op Alfagolven, dan ervaar je de “uiterlijke” en “innerlijke” werelden gelijktijdig.­ Door Alfagolven ben je in staat om Collectief Bewustzijn te ervaren omdat je “het bewustzijn van al je hersenen” gebruikt.­

Door Thetagolven ervaar je alleen je “innerlijke” wereld maar ben je je continu bewust van je fysieke voertuig.­ Door te oefenen kun je je verbinden met het Planetaire Bewustzijn en het Hart van Gaia en de boodschappen van al haar bewoners KENNEN,

Tenslotte, als je je bewustzijn afstemt op Deltagolven, dan ervaar je alleen je innerlijke wereld en heb je nauwelijks een bewuste verbinding met je 3D aardse voertuig.­ Dan ben je in staat om Galactisch Bewustzijn te ervaren en ben je voornamelijk verbonden met je hogere dimensionale lichamen omdat je in je Essentie door het Universum reist.­

De Frequentie van Emotie

De emotionele ervaring van geluk en vreugde is het vermogen om je hersengolven af te stemmen op je hoogst mogelijke frequentie.­ Droevigheid, daarentegen, is een gevolg van het wegvallen van de afstemming op je hogere hersengolven.­ Op een lagere hersengolf kun je dezelfde ervaring hebben die je “ongelukkig”maakte en toch je afstemming op de hogere hersengolven vasthouden en nog steeds “vreugde” voelen.­ Als je “fysieke bewustzijn” is afgestemd op het Licht van de vijfde en zesde dimensie, dan werk je op natuurlijke wijze met Theta- en hogere hersengolven.­ Als je fysieke lichaam eenmaal opnieuw is afgestemd om vijf- en zesdimensionaal Licht te integreren en te projecteren, dan kun je Theta=­hersengolven ervaren terwijl je contact hebt met je externe realiteit.­ Op deze manier kun je je vreugde delen met anderen.­

Als je vervolgens je hogere bewustzijn afstemt op Gaia, het bewustzijn van de Aarde, dan kun je dienen als een verlagingstransformator door wie het vijf- en zesdimensionale Licht naar Gaia’s lichaam, de Aarde, kan stromen.­ Terwijl jouw resonantie hoger wordt, help je Gaia verder door jouw hogere trilling met Haar te vermengen om de trillingsfrequentie van de Aarde te helpen verhogen.­ Als Gaia’s resonantie omhoog gaat, kan Zij op Haar beurt jou helpen door jouw Hogere Licht te aarden om jouw voertuig te beschermen tegen overbelasting.­ Op deze manier werken jij en Gaia samen om de 3D-matrix uit te breiden.­

Dit is jullie taak:

- Eerst breidt je je bewustzijn uit naar de hogere dimensies.­
- Vervolgens neem je de hogere dimensies bewust waar.­
- Vervolgens expandeert de 3D-matrix van je lichaam zich om deze waarnemingen te integreren.­
- Vervolgens integreer je je grotere 3D-matrix met de 3D-matrix van Gaia.­
- Vervolgens expandeert de 3D-matrix van Gaia.­

De oorspronkelijke “3D-matrix” van afscheiding en beperking wordt gecreëerd en in stand gehouden door GEDACHTEN van een gepolariseerde wereld en vervolgens gevoed door de collectieve EMOTIES van afscheiding en beperking en daardoor geactiveerd door de collectieve INTENTIE van “extreme individualiteit”.­ Een “5D-matrix” wordt gecreëerd en in stand gehouden door GEDACHTEN van Eenheid en EMOTIES van Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Acceptatie en Onvoorwaardelijke Vergeving, en de INTENTIE van Planetaire Opstanding.­

Als je jouw 3D-matrix vergroot met vijfdimensionale gedachten, emoties en intenties, dan wordt zij gerekt, net zoals je een rubberen band rekt.­ Als je samen met Gaia je 3D-matrix vergroot naar 4D en vervolgens naar 5D, dan bereidt je je voor op Planetaire Opstanding.­ In feite hebben jullie al veel van jullie 3D-wereld getransformeerd naar de vierde dimensie waardoor er zoveel veranderingen zijn in jullie lichaam en in het lichaam van Gaia.­

Expanderend Bewustzijn

Net zoals het installeren van nieuwe programma’s op je computer de functionaliteit van je computer verandert en vergroot, verandert en vergroot de verbinding met je Ziel/ZELF de functionaliteit van je aardse voertuig.­ Voor het installeren heb je misschien meer “geheugen” nodig, of moet je misschien een sneller “modem” aanschaffen voor het communiceren.­ Op dezelfde manier moet je aardse voertuig zich aanpassen om de hogere frequenties en vermogens van je hoger dimensionale ZELF aan te kunnen.­

Als je bewustzijn expandeert voorbij de grenzen van de derde dimensie, moet het voertuig waarin dat bewustzijn zich bevindt, eveneens expanderen.­ Dit proces lijkt op dat van de heremietkreeft die zijn schelp ontgroeit en op zoek moet gaan naar een grotere.­ Als mensen in “vroegere tijden” op Aarde het bewustzijnsniveau bereikten dat velen van jullie nu ervaren, dan verhieven zij zich individueel.­ Dat betekent dat het fysieke voertuig “stierf” omdat de trillingssnelheid van hun bewustzijn voor dat lichaam te hoog was.­

Gelukkig breiden Gaia en vele andere mensen, cetaceanen, dieren en planten eveneens hun bewustzijn uit.­ Zelf het mineralenrijk verhoogt zijn bewustzijn.­ Dankzij deze trillingsverschuiving van de planeet hebben jullie allemaal de kans om je te verheffen naar de hogere dimensies zonder te “sterven”.­

Dimensionale Lichamen

De verschuiving van de derde naar de vierde dimensie is niet zo moeilijk aangezien jullie deze verandering elke nacht ervaren als jullie in slaap vallen en naar jullie “nachtlichaam” gaan.­ Maar de verschuiving van de vierde dimensie, die nog steeds gepolariseerd is, naar de vijfde dimensie, waar geen polariteit meer bestaat, vereist een grotere aanpassing van jullie bewustzijn en een totale transformatie van jullie lichaam naar het Lichtlichaam.­ Als je de vijfdimensionale realiteiten eenmaal bent binnengegaan, is de overgang naar de trillingen voorbij de vijfde makkelijker, omdat er niet langer de polariteiten zijn van “afscheiding” en “beperking”.­

In het zesdimensionale bewustzijn ben je je sterk bewust van het lichaam van je Goddelijke Kind, dat verbeelding heel makkelijk kan combineren met creatie.­ Het is in de zesde dimensie dat je, samen met je Goddelijke Kind, elk van de vijf- tot driedimensionale hologrammen kunt herprogrammeren.­ Vanuit je zesdimensionale gezichtspunt WEET je dat overgave aan de Stroom van de Ene jou toestaat om een Bewuste Schepper te zijn van elk “lichaam” of elke realiteit die je wenst te ervaren.­

In de zevende dimensie herenig je je met je Overziel en wordt je het lichaam van je Zielfamilie.­ Als Overziel regel je de doorstroom van hogere frequenties naar de lagere dimensionale realiteiten, want je leidt en stuurt ALLE lichamen die jouw HELE Zielfamilie heeft verkozen te dragen.­

De achtste dimensie is het Archetypische Energieniveau.­ In deze dimensie is je lichaam niet meer een individuele vorm, maar in plaats daarvan een archetype, een prototype van de originele versie voor alle “vormen” van ALLE realiteiten waarmee jouw hele Zielfamilie heeft verkozen te experimenteren in ALLE lagere werelden.­

In de negende dimensie is er geen gewaarwording van individualiteit en leef je hoofdzakelijk als zuiver bewustzijn.­ Echter, als je enorm geëxpandeerde groepsbewustzijn ernaar verlangt de ervaring te hebben van een fysieke vorm, dan kan niets minder dan een hele planeet als jouw “lichaam” dienen.­ In de tiende dimensie is je groepsbewustzijn dermate geëxpandeerd dat alleen een heel Zonnestelsel kan dienen als een fysiek “lichaam”.­ In de elfde dimensie is je groepsbewustzijn zo geëxpandeerd dat alleen een hele melkweg kan dienen als je “lichaam”, en in de twaalfde dimensie ben je teruggekeerd naar de Bron en is je Bewustzijn een Eenheid met de fysieke vorm van jullie Lokale Universum.­

Er zijn ook niet-fysieke, multidimensionale wezens, zoals Deva’s, Elohim, Engelen, en Aartsengelen, die hoofdzakelijk bestaan als zuiver bewustzijn en gemakkelijk door de dimensies bewegen om anderen te dienen.­ Deze wezens kunnen elke vorm creëren in elke dimensie en daarna moeiteloos terugkeren naar puur bewustzijn.­ Zij kunnen er zelfs voor kiezen om een menselijke vorm te “dragen” als ze het gevoel hebben dat dat de beste manier is om dienstbaar te zijn.­ Maar meestal kiezen zij ervoor om hun resonantie door te geven via diegenen die reeds fysiek zijn, zoals wij jullie nu vragen te doen.­

Je Bewustzijn Uitbreiden

Als je je bewustzijn uitbreidt naar je volledige ZELF, is het mysterie van het scheppen van je vijfdimensionale Lichtlichaam net zo eenvoudig als het vastknopen van je veters.­ Kun je herinneren toen je een kind was en tegen de taak opkeek als iets ontzwagwekkends en te moeilijk om alleen te proberen? Gelukkig herinner je je nu dat je niet “alleen” bent en dat je dat nooit was.­ Jullie waren en zijn altijd met jullie ZELF, jullie Planeet, jullie Zonnestelsel, jullie Melkweg en jullie Universum.­ Al deze geëxpandeerde vormen van Al Wat Is, zijn een uitdrukking van JULLIE Hoogste ZELF.­

Het was dit “ZELF” dat ervoor koos om een fragment van zijn totale Essentie door de 3D-matrix van vergetelheid te sturen om te zien of het zichzelf als een “individueel lichaam” kon redden.­ Jullie deden dit om het proces te ervaren van het samentrekken van jullie bewustzijn in een individuele vorm en het vervolgens weer uit te breiden naar een multidimensionale groepsvorm.­ Deze “nieuwe” groepsvorm bestaat echter niet uit een “kuddementaliteit” maar is in plaats daarvan een groepsmentaliteit waarin de gewaarwording van individualiteit niet verloren is.­ In plaats daarvan leeft de “individualiteit” in “eenheid” met de Eenheid.­ Nu kunnen jullie ontwaken, ieder-EEN van jullie, tot de kennis dat jullie je taak hebben volbracht en kunnen jullie de illusie loslaten dat een individu “gescheiden” moet zijn van anderen en “beperkt” moet zijn tot één realiteit en één dimensie.­

Tot slot verwelkomen wij, de Arcturiërs, jullie in de Integratiedeur waar jullie worden geïnstrueerd bij het verbinden en verenigen van jullie vijf- en zesdimensionale ZELF met jullie drie- en vierdimensionale ego/zelf.­ Dit proces begon toen jullie je in het Violette Vuur in de Deur van Verlichting bevonden.­ http://multidimensions.­com/super_­illumination_­home.­html Aldus verwijzen wij nieuwkomers naar die locatie.­ Als je je integratieproces eenmaal hebt voltooid, vergeet dan niet jezelf dagelijks opnieuw af te stemmen.­ Net zoals een muzikant zijn instrument moet stemmen voordat hij erop gaat spelen, is het belangrijk dat je jouw instrument, jouw aardse voertuig, stemt voordat je je dag begint.­ Zou een kunstenaar beginnen te schilderen met een vies penceel?

Eén zijn met je Ziel/ZELF

Zoek iedere ochtend de hoogste frequentie van je prachtige multidimensionale ZELF die je die dag kunt belichamen.­ Neem een moment om je Ziel/ZELF te verbinden en te integreren met je fysieke “lichaam”.­ Op deze manier kan het hogere dimensionale kanaal van communicatie en leiding jouw hele dag open blijven.­ Houd je mentale kanaal afgestemd op de vijf- en zesdimensionale frequenties, want deze frequenties kunnen alleen goed worden benaderd als je bewustzijn is afgestemd om ze te ontvangen.­

Wij adviseren dat je deze hogere frequenties vervolgens in Gaia aardt zodat ze kunnen worden aangesproken en gebruikt zonder je fysieke voertuig te beschadigen.­ Probeer de boodschappen die binnenkomen op deze hoger dimensionale frequenties niet eerder te openen dan wanneer je volledig bent versmolten met Gaia.­ Jullie aardse voertuig is gewend om op een zeer lage trilling te functioneren.­ Daarom moet je het opnieuw aanpassen voordat je er beroep op doet om zo’n grote sprong in resonantie te maken.­ Als je aardingsproces is voltooid, zul je volledig “Ontwaakt” zijn en zal je lichaam zijn aangevuld met de noodzakelijke mechanismen om hoger dimensionaal Intelligent Licht aan te spreken, te integreren en door te geven.­

Wij zijn zeer verheugd met jullie/onze vooruitgang.­ Wij zeggen “jullie/onze vooruitgang” omdat wij ÉÉN zijn met jullie.­ Daarom zijn jullie ÉÉN met ons.­ Wij zijn jullie Basisstation;­ daarom zijn wij onmisbaar voor jullie.­ Wij omringen jullie met ons Licht en steunen jullie in ons Levensweb.­ Het zou voor ons onmogelijk zijn om jullie in de steek te laten.­ Weet dat jullie Missie zal worden voltooid.­ Jullie zijn moedige Spirituele Strijders en tegelijkertijd vertegenwoordigers van de Godin.­

Het mannelijke en vrouwelijke in jullie wordt verenigd als voorbereiding op jullie Mystieke Huwelijk met jullie Goddelijke Complement en de terugkeer naar jullie androgyne Lichtlichaam.­ Besef dat elk verlangen dat je hebt naar Huis een lichtboei is die je energie kan opsporen om in je bewustzijn naar Huis terug te keren.­ Jullie “Heimwee” is niet jullie vijand.­ Zij is jullie vriend die jullie leidt.­

Jullie zullen nu het proces aanvangen van het verbinden met je Multidimensionale ZELF.­ IlliaEm zal jullie nu onderricht geven over dit proces.­ Nogmaals, wij eren jullie en herinneren jullie eraan dat wij zijn toegewijd om jullie te ondersteunen gedurende jullie HELE proces.­

Zegeningen op jullie reis,

De Arcturiërs

Bron:ditrianum
laatste aanpassing
bij nader inzien is dit bericht hier beter thuis........­

Het Portaal naar je Heilige Hart Openen
Aartsengel Michaël via Ronna Herman
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
4 januari 2007

Geliefde meesters, jullie reis in de dichtheid is nogal een reis geweest, en heeft volgens jullie tijdrekening miljoenen jaren geduurd.­ Wij hebben uitgelegd hoe jullie, terwijl jullie steeds verder doordrongen in de grote leegte en duisternis van de ruimte, hielpen deze leegte te vullen met Licht, substantie, kleuren en vormen die jullie grootste voorstellingsvermogen te boven gaan.­ En vervolgens, overeenkomstig het Goddelijke plan, begaven jullie je in elke nieuwe realiteit die jullie hielpen vorm te geven opdat jullie de schepping in al haar prachtige, verschillende vormen konden ervaren.­ Aldus begon de manifestatie van vaste materie door middel van de zuivere gedachte die voortkwam uit de Geest van de Opperste Schepper, en later uit de geest van de Vader/Moeder God van elk universum, en uiteindelijk door middel van jullie eigen gedachten naarmate jullie je steeds verder verwijderden van de zuivere Bron van de hele schepping.­

Nadat jullie in jullie geïndividualiseerde bewustzijn kwamen en beseften dat jullie een Goddelijke Vonk waren van de Opperste Schepper, het AL WAT IS, wisten jullie dat jullie waren voorbestemd om de reis aan te vangen door de grote ongemanifesteerde leegte als een afgezant van het Licht, want het was diep in jullie onsterfelijke ziel en in jullie heilige hartcentrum gecodeerd.­ Jullie, samen met alle andere “ontwaakte Vonken van bewustzijn”, waren voorbestemd om de prachtige diversiteit van de schepping te ervaren voor de Schepper, onze Vader/Moeder God, en alle grote Wezens van Licht die in de verheven rijken verbleven.­

Wij vertellen jullie dit omdat wij jullie duidelijk willen maken hoe oud en complex jullie zijn.­ Jullie kwamen in deze incarnatie met heel veel kennis en een rijke, complexe afkomst gecodeerd in jullie DNA, jullie cellulaire structuur, jullie mentale en emotionele lichamen en jullie uitgebreide chakrasysteem van bewustzijn.­ Jullie vragen je vaak af waarom de leden van een familie zo van elkaar verschillen terwijl zij, vanuit een beperkt gezichtspunt, van dezelfde ouders en hetzelfde geslacht afkomstig zijn.­ De afstamming van jullie aardse familie in deze incarnatie is slechts een klein deel van jullie grootse en onschatbare afkomst.­

Jullie hebben je bewustzijn afgescheiden, jezelf miljoenen keren gefragmenteerd, om de grote diversiteit van de Schepping te ervaren, en vaker dan jullie kunnen tellen hebben jullie jezelf ook herenigd met vele van de verschillende facetten van jullie zelf.­ Elke keer dat jullie dat deden voegden jullie complexere informatie en unieke ervaringen toe aan jullie geheugenbank.­ Hoe verder jullie je verwijderden van de perfectie van de Opperste Schepper, en hoe dieper jullie de multidimensionaliteit ingingen, des te dichter en minder perfect jullie creaties werden omdat jullie minder zuivere Lichtsubstantie hadden om mee te werken.­ Daarom is er geen sprake van schuld en zouden er geen gevoelens van schuld of falen moeten zijn.­ Het was een leerzame ervaring;­ echter, nu is het tijd voor jullie om jullie zelfmeesterschap terug te winnen en het vermogen om dingen te scheppen van schoonheid en harmonie overeenkomstig het oorspronkelijke Goddelijke plan.­ Nu jullie je ervan bewust zijn dat jullie het vermogen hebben om te putten uit een onbeperkte hoeveelheid zuivere oersubstantie des levens en Liefde/Licht van zuiverheid en perfectie, waar wachten jullie dan op? De afwijzing van jullie Goddelijke geboorterecht is een travestie, en jullie Hogere Zelf zal niet stoppen met zijn zachte duwtjes om jullie te helpen ontwaken en jullie koninklijke afkomst op te eisen.­

Wij hebben uitgelegd hoe het spectrum van Licht en schaduw was gecreëerd in dit universum opdat jullie dualiteit en polariteit konden ervaren.­ In de hogere dimensies, dicht bij onze Vader/Moeder God en de Grote Centrale Zon, is het spectrum van dualiteit heel smal;­ echter, met de vorming van elke dimensie werd het breder en duidelijker totdat het de maximale dualiteit bereikte die kon worden ervaren.­ Jullie weten dat het niet was voorbestemd of de bedoeling was dat de mensheid zo diep in de dualiteit en polariteit zou zakken waardoor zoveel pijn en lijden werd veroorzaakt.­ De tijd is gekomen dat de vervormingen en excessen van het verleden weer in harmonie worden gebracht en het is ons grootste verlangen jullie te helpen om gemakkelijk en elegant door dit proces heen te gaan.­

Willen jullie alsjeblieft acht slaan op onze woorden: Niemand veroordeelt jullie en geen enkel Wezen van het ongeziene of van de hogere rijken, heeft dat ooit gedaan;­ JULLIE VEROORDELEN ALLEEN JULLIE ZELF! Onder de universele wet van oorzaak en gevolg worden al jullie gedachten, intenties en daden opgeslagen in jullie auraveld en chakrasysteem, en stralen jullie de trillingspatronen uit die daardoor worden gecreëerd, die van jullie uitgaan in een oneindig patroon en naar jullie terugkeren met dezelfde frequenties en in gelijke mate.­ In het verleden waren er vaak veel levens voor nodig om de beloningen te oogsten van positieve, liefdevolle daden, of om de gevolgen te ervaren van negatieve of schadelijke handelingen.­ Daardoor was het meestal niet duidelijk dat de “goedaardigen” daadwerkelijk worden beloond en dat de “kwaadaardigen” eveneens hun overeenkomstige beloning ontvangen.­ Nogmaals, geen groot of klein Wezen deelt beloningen of straffen uit.­ De universele wetten zijn stevig op hun plaats en jullie eigen Hogere Zelf houdt jullie vooruitgang of gebrek daaraan in de gaten, en maakt daarmee óf de weg vrij en zegent jullie met grote en kleine wonderen, óf plaatst meer hindernissen in de hoop dat jullie zullen ontwaken en op de spiraal van ascensie stappen.­

Geliefden, te veel van jullie dragen grote lasten uit het verleden, fouten die jullie hebben gemaakt in dit leven, en ook van oude conditionering en weggestopte herinneringen van pijnlijke gebeurtenissen of daden uit al jullie vroegere levens.­ Vasthouden aan deze herinneringen of het dragen van de “lasten van onrechtvaardigheid” dient jullie niet langer.­ Het wordt tijd dat jullie ons laten helpen jullie pijnlijke herinneringen van het verleden te helen, net zoals wij de vervormingen van de drie- en vierdimensionale collectieve geloofspatronen in jullie bewustzijn opruimen en die dimensies terugbrengen naar hun oorspronkelijk ontworpen spectrum van dualiteit.­

Toen jullie afdaalden in de beperkte en begrensde rijken van bewustzijn, werden membranen van Licht rond de strengen van jullie DNA geplaatst waardoor er slechts twee toegankelijk en actief bleven.­ Er werden ook membranen van Licht over jullie geheugen geplaatst en rond de Lichtpakketten van wijsheid die zijn opgeslagen in jullie hogere hersenstructuur.­ Een sluier werd over jullie geheugen geplaatst waardoor jullie meestal geen herinneringen hadden van jullie vroegere levens, want het zou een te grote last zijn om al jullie vroegere fouten en onvolkomenheden te herinneren.­ Het was een daad van barmhartigheid, want het bleek al moeilijk genoeg voor jullie om jezelf de fouten en vergissingen in dit leven te vergeven, laat staan al jullie vroegere misstappen.­ Deze beperkende membranen van Licht zijn langzaam aan het oplossen naarmate jullie meer in evenwicht en harmonie komen en verder komen op de spiraal van ascensie en hereniging.­ Een membraan van Licht was over het portaal aan de achterkant van jullie Heilige Hartcentrum geplaatst totdat het voor jullie tijd was om de reis terug naar de hogere dimensies en de rijken van Licht aan te vangen.­ Echter, jullie, en alleen jullie plaatsten een membraan van bescherming over de spiraal aan de voorkant van jullie Heilige Hartcentrum omdat jullie zo vaak werden gekwetst, teleurgesteld en gedesillusioneerd.­ Langzaam maar zeker, door middel van de technieken die wij jullie hebben gegeven, hebben jullie die beperkende membranen opgeruimd zodat Liefde/Licht vrijelijk van en naar jullie kan stromen zoals het was bedoeld.­ Om de alsmaar toenemende frequenties van Licht te bereiken en uit te stralen, moeten jullie in staat zijn om jullie Wezen te vullen met deze hoge trillingspatronen, en jullie moeten bereid zijn om ze naar beneden te stralen in de kern van de Aarde en ze vervolgens naar buiten de wereld in te stralen via jullie Heilige Hartcentrumportaal, van zowel de voorkant als de achterkant.­

Wij vertelden jullie dat toen jullie voor het eerst naar de Aarde kwamen jullie een glinsterende kristallijnen Pilaar van Licht waren.­ Toen jullie langzaam in de dichtheid zakten begonnen jullie een kruis van materie te bouwen dat steeds onhandelbaarder werd naarmate jullie spectrum van Licht en schaduw groter werd.­ Met liefde brengen jullie nu die fragmenten die jullie hebben gecreëerd terug in balans en harmonie naarmate jullie steeds hogere frequenties van Licht zoeken en bereiken.­ Jullie bevinden je in het proces van een kruis van Licht worden, geliefden, aangezien jullie chakrasysteem langs jullie ruggengraat wordt geactiveerd en jullie Liefde/Licht uitstralen vanuit jullie Heilige Hartcentrum voor en achter jullie.­

Wij hebben jullie herhaaldelijk verteld om ‘het verleden te helen, jullie toekomst in eigen hand te nemen en vervolgens in het moment te leven,’ want het moment is het Rustpunt of het krachtcentrum van de Schepping.­ Waarom niet in het centrum van die spiraal gaan staan, in het oog van de dualiteit en polariteit waar alles kalm en vredig is en gevuld met zuivere, rijke, oersubstantie van de levenskracht die erop wacht te worden gekneed overeenkomstig jullie visie van de toekomst? Dit ene moment, waarop je in je Heilige Hartcentrum gaat, kun je de diepe liefde en compassie ervaren van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper, en weet dat je een kostbare zoon/dochter bent op een belangrijke missie, en niets wat je zegt of doet kan die liefde verzwakken.­

ONTHOUD, JULLIE EMOTIONELE, MENTALE EN ETHERISCHE LICHAMEN KUNNEN TERUG WORDEN GEHEELD EN GETRANSFORMEERD NAAR HEELHEID VIA HET GESCHENK VAN VERGEVING.­ Kijk in de spiegel, in je eigen ogen of ga in je Piramide van Licht op de kristallen tafel liggen.­ Zeg tegen jezelf: “Ik vergeef mijzelf elke handeling, gedachte of daad in het verleden, heden of de toekomst, in deze of een andere realiteit, die niet is voortgebracht door de frequenties van Heilige Liefde.­ Ik vergeef iedereen die mij naar mijn gevoel onrechtvaardig heeft behandeld in dit of een ander leven en ik retourneer hen, omgeven door een bol van liefde, alle negatieve herinneringen, schadelijke energieën en waarschijnlijke toekomsten die wij samen hebben gecreëerd.­ Ik vraag de engelen der vergeving om alle facetten van mijn Wezen te doordringen met frequenties van Liefde/Licht opdat ik ‘gefocust op de Ziel en gecentreerd in het Hart’ ben als een Drager van Licht en als een eigen meester.­”

Haal diep adem terwijl je in je Heilige Hartcentrum gaat.­ Laat Liefde/Licht vanuit je Hogere Zelf door je heen stromen.­ Voel de expansie in je hartcentrum terwijl dit Goddelijke elixer van liefde de diepten van je Wezen doordringt.­ Heilige Liefde bevrijdt je van de ketenen die je om je heen hebt geweven en die je binden, beperken en verstrikken in karmische interacties.­ Als je deze liefde ontkent dan ontken je je afkomst en je Goddelijke geboorterecht.­ Doe deze oefening zo vaak als nodig totdat je voelt dat je de waarheid hebt geaccepteerd dat je vergeving waardig bent.­

Vergeving van het Zelf die alle anderen vergeeft is een integrale stap in het proces van het openen van het portaal naar je Heilige Hartcentrum, en je hartportaal moet open zijn om je succesvol met je Tweelingvlam te verbinden.­ Je moet een eensgezinde poging doen om terug te keren naar harmonie en evenwicht in je eigen Wezen om er klaar voor te zijn jezelf te verbinden met je Goddelijke tegenpool.­ Jullie pijnlijke, onbevredigende aardse relaties zijn een gevolg van innerlijke gevoelens van niet waardig zijn, schuld, faalangst en afwijzing.­ De strijd van de seksen is werkelijk een innerlijke strijd met het Zelf, omdat jullie je “behoeften en verlangens” buiten jullie zelf projecteren naar anderen in de hoop dat zij tegemoet kunnen komen aan wat er binnenin ontbreekt.­ Jullie relaties weerspiegelen beslist de negatieve energieën die jullie moeten overwinnen, en ook positieve kenmerken die jullie voor jezelf wensen.­ Beiden kunnen pijnlijk of bevredigend zijn, afhankelijk van hoe jullie “het spel van relaties” willen spelen.­ Negatieve fysieke relaties zijn gebaseerd op angst, zijn verstijfd, egocentrisch en beperkend.­ Heilige relaties zijn gebaseerd op liefde en worden door de Geest geïnspireerd, en staan beide partijen toe om de positieve eigenschappen te integreren en uit te drukken van hun innerlijke mannelijke en vrouwelijke aard.­ Zij zijn gericht op heelheid en eenheid en zijn niettemin flexibel en staan vrijheid van expressie toe.­

Wanneer je je bewustzijn verhoogt en terugkeert naar innerlijke harmonie, dan straal je meer verheven frequentiepatronen uit en zul je diegenen aantrekken die hetzelfde niveau van het Lichtspectrum uitstralen en die zich daarbij prettig voelen.­ Het proces van één worden houdt in de hereniging van meervoudige facetten en niveaus van je zielfamilie bestaande uit je aardse, je solaire, je galactische en je universele familie, en van de vele facetten van het “Zelf” inclusief je Goddelijke Tweelingvonk, en tenslotte de eenheid van je IK BEN Aanwezigheid.­

Geliefden, willen jullie het proces van vergeving niet NU beginnen, en een eendrachtige poging doen om het portaal van jullie Heilige Hartcentrum te openen opdat jullie kunnen worden overladen met deze wonderlijke gaven? Roep ons en sta ons toe jullie te helpen.­ Onthoud dat wij slechts een hartslag en een gedachte van jullie verwijderd zijn.­ Wij hullen jullie in heilige, onvoorwaardelijke liefde.­

IK BEN Aartsengel Michaël
Meetings
Bijeenkomst over de Galactische Federatie, het Ashtar Commando en de Arcturiërs
7 april 2007 0

Lezing over het Ashtar Commando
22 april 2007 0

www.divinevitality.nl