Partyflock
 
Profiel · 812270
­

Agenda

Laatste feest was op vrijdag 22 oktober 2010: Splash, De Horst, Horssen
Statistieken
± 80396·pagina's bekeken
1·foto
30Partyflockvrienden
5·favorieten
16·evenementen bezocht
1·flock
39×geciteerd
926·opmerkingen
1·waardering
384·privéberichten verzonden
416·privéberichten ontvangen
____________­____________­____________­____________­____________­________$___­__________­
_________$$$­$___________­____________­_______$$$$$­____________­_____$$$_$$$­__________­
_______$$___­$$__________­____________­_____$$____$­$___________­________$___­__________­
______$$____­_$$_________­____________­____$$_____$­$___________­____________­__________­
______$$____­_$__________­____________­____$$_____$­$___________­____________­__________­
______$$____­____________­____________­____$$_____$­$___________­____________­__________­
______$$____­____$$$$$__$­$__$$__$$$$_­_____$$____$­$___$$___$$$­$$__$$__$$__­__________­
______$$____­___$$___$$_$­$__$$_$$__$$­___________$­$___$$__$$__­_$$_$$__$$__­__________­
______$$____­___$$___$$_$­$__$$_$$$$$_­___________$­$___$$__$$__­_$$_$$__$$__­__________­
______$$____­___$$___$$__­$$$$__$$____­___________$­$___$$__$$__­_$$_$$__$$__­__________­
__$$$$$$____­____$$$$$___­_$$____$$$$_­____________­$$$$$$___$$$­$$___$$$$_$$­__________­
_$$__$$$$___­__$_________­____________­____________­____$$______­____________­__________­
__$$$$$__$$$­$$__________­____________­____________­____$$______­____________­__________­
____________­____________­____________­____$$______­____$$______­____________­__________­
____________­____________­____________­___$$_______­____$$______­____________­__________­
____________­____________­____________­__$$________­____$$______­____________­__________­
____________­____________­____________­__$$________­____$$______­____________­__________­
____________­____________­____________­__$$________­____$$______­____________­__________­
____________­____________­____________­___$$$______­____$$______­____________­__________­
____________­_$$$$$$$____­____________­_____$$$____­____$$______­____________­__________­
___________$­$______$$___­____________­________$$$$­$$$$$_______­____________­__________­
___________$­$$__________­____________­____________­____________­____________­__________­
____________­_$$$_______$­$$$$$_______­____________­____________­_$$$$__$$$$_­__________­
____________­___$$$____$$­____$$______­____________­____________­$$___$$___$$­__________­
___________$­_____$$$__$$­____$$______­____________­____________­$$________$$­__________­
_________$$_­______$$__$$­____$$______­____________­____________­_$$______$$_­__________­
_________$$$­______$$__$$­____$$______­____________­____________­___$$__$$___­__________­
___________$­$$$$$$$____$­$$$$$_______­____________­____________­_____$$_____­__________­
____________­____________­____________­____________­____________­____________­__________­
____________­____________­____________­____________­____________­____________­__________­
____________­____________­____________­____________­____________­____________­__________­
____________­____________­_$$$$$$$$___­____________­____________­____________­__________­
____________­____________­$$__________­__________$$­____________­____________­__________­
____________­____________­$$__________­__________$$­__$___$$____­____________­__________­
____________­____________­$$_____$$__$­$___$$$$__$$­_$$_______$$­_$$____$$$$$­$_________­
____________­____________­$$$$___$$__$­$__$$_____$$­$$____$$__$$­$_$$__$$___$­$_________­
____________­____________­$$_____$$__$­$__$$_____$$­_$$___$$__$$­__$$__$$___$­$_________­
____________­____________­$$_____$$$$$­$___$$$$__$$­__$$__$$__$$­__$$___$$$$$­$_________­
____________­____________­$$__________­____________­____________­___________$­$_________­
____________­____________­____________­____________­____________­_$_________$­$_________­
____________­____________­____________­____________­___________$­$__________$­$_________­
_____$$$___$­$$____$$$___­____________­____________­__________$$­$__________$­$_________­
___$$__$$_$$­_$$_$$__$$__­____________­___________$­$__________$­$$_________$­$_________­
__$$___$$$__­__$$_____$$_­____________­__$$$$$$___$­$___________­_$$________$­$_________­
_______$$___­__$$_____$$_­__$$$____$$_­_$$____$$__$­$___________­___$$$$$$$$$­__________­
_______$$___­__$$_____$$_­___$$____$$_­_$$________$­$_$$$_______­____________­__________­
_______$$___­__$$_____$$_­___$$____$$_­_$$________$­$$__$$______­____________­__________­
_______$$___­__$$_____$$_­___$$____$$_­_$$________$­$___$$______­____________­__________­
_______$$___­__$$_____$$_­___$$____$$_­_$$____$$__$­$___$$______­____________­__________­
_______$$___­__$$_____$$_­____$$$$$$$$­__$$$$$$___$­$___$$______­____________­__________­
_______$$___­__$$_____$$_­____________­____________­____________­____________­__________­
_______$$___­__$$_____$$_­____________­____________­____________­____________­__________­
____________­_________$$_­____________­____________­____________­____________­__________­
____________­_________$$_­____$_______­____________­____________­____________­__________­
____________­__________$_­___$$_______­____________­____________­____________­__________­
____________­___________$­$$$$________­____________­____________­____________­_______.....­*..*..*.....­...........*­..*..*­
..*............*....*..*...............*­
.*....................*....................*­
.*..................................­ .....*­
..*.........................*..*.....­ *..*­
.....*...................*..........*.......*­
.......*.................*......*..........*­
...........*................**...........*­
................*........**...*.....*.­
......................*............*­


Betreden op eigen risico;)

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$­7´´´-- - - - ´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶- - - - - ¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- - - - - ´´´¢¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- - - - - ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- - - - - ´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- - - - - ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´1¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- - - - - ´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- - - - - ´´´´¶ø´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¢¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- - - - - ´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´o¶´´´1¢ø¶¶¶¶1´´´´´´¶¶¶¶ø¢1´´- - - - - ´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶o¶´$­¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶- - - - - ¶´¶¶ø¶7´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶- - - - - ¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶ø´´´´´´´¶ø´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶- - - - - ¶o´´¶7´´´´´´ø¶¶$­´´´
´´´¶¶7¶¶´´´´´1¶´´´ø¶¶¶¶¶¶´´´7´7´´´o¶¶¶¶¶¶´-- - - - ¶¶´´´´´¶¶1¢¶7´´
´´7¶´´´¶¶´´´´1¶´´´´´oøø´´´´¶¶7¶¶´´´´oøo´´´´- - - - - ´¶$­´´´´¶¶´´´¶$­´´
´o¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´ ´´$­¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶ø´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´7- - - - - ¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´$­¶¶¶ ¶¶o´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´oøø1´¶¶¶¶¶´´´´´´¶1¶ø¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´ o´´´´´¶¶¶¶¶1´øøø´
´´´´´´´´´´7¶¶¶¶ø´´¶ø¶´¶¶´´´´´´´´´´´ø¶´¶1¶- - - - - ´´o¶¶¶¶o´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶´¶´´¶$­¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ø1´¶¶- - - - - ¶¶¶$­´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´$­¶´¶ø´¶´¶ø7¶oø¶´¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´ø¶´¶´¶¶´¶´¶ø´¶´¶¶´¶- - - - - ¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´1¶´´´o¶¶¶¶ø¶o¶¶¶¶ø´´´¶ø´- - - - - - $­¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´- - - - - ´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´

___­[____$$$$____­$$$$_____$$$­$$$$$$$_____­_$$$$$$$$$$$­__­- - _______$$$_____­
____$$$$____­$$$$________­____$$$$____­_$$$______$$­__­- - _______$$$_____­
____$$$$____­$$$$________­___$$$$$____­_$$$________­__­- - _______$$$_____­
____$$$$$$$$­$$$$________­$$$$$$$$____­_$$$________­__­- - _$$$$$_$$$_____­
____$$$$$$$$­$$$$_____$$$­$$$__$$$____­_$$$________­__­- - $$$$$$$$$$_____­
____$$$$____­$$$$____$$$_­_____$$$____­_$$$________­_$­- - $$_____$$$_____­
____$$$$____­$$$$____$$$_­_____$$$____­_$$$________­_$­- - $$_____$$$_____­
____$$$$____­$$$$____$$$_­_____$$$____­_$$$________­_$­- - $$_____$$$_____­
____$$$$____­$$$$_____$$$­$$$$$$$$____­_$$$________­_$­- - $$$$$$$$$$_____­
____$$$$____­$$$$______$$­$$$$$$$$____­_$$$________­__­- - $$$$$$$$$$_____­
____________­____________­____________­____________­__­- - _______________­
_____$$$$$$$­$$______$$$$­$$$_______$$­$_$$$$$$$___­__­- - _$$$$$$$$$$____­
____$$$$$$$$­$$_____$$$$$­$$$$______$$­$$$$$$$$$___­__­- - $$$$$$$$$$$$___­
___$$$______­______$$$___­__$$$_____$$­$______$$___­__­- - $$$______$$$___­
___$$$______­______$$$___­__$$$_____$$­$___________­__­- - $$$______$$$___­
___$$$______­______$$$___­__$$$_____$$­$___________­__­- - $$$$$$$$$$$$___­
___$$$______­______$$$___­__$$$_____$$­$___________­__­- - $$$$$$$$$$$$___­
___$$$______­______$$$___­__$$$_____$$­$___________­__­- - $$_____________­
___$$$______­______$$$___­__$$$_____$$­$___________­__­- - $$_____________­
____$$$$$$$$­$$_____$$$$$­$$$$______$$­$___________­__­- - $$$$$$$$$$$$___­
_____$$$$$$$­$$______$$$$­$$$_______$$­$___________­__­- - $$$$$$$$$$$____­
____________­____________­____________­____________­__­- - _______________­
____________­____________­_____$$$$___­____________­__­- - _______________­
____________­____________­____$$$$$___­____________­__­- - _______________­
____________­____________­___$$$$$$___­____________­__­- - _______________­
____________­____________­__$$$_$$$___­____________­__­- - _______________­
____________­____________­_$$$__$$$___­____________­__­- - _______________­
____________­____________­$$$___$$$___­____________­__­- - _______________­
____________­___________$­$$____$$$___­____________­__­- - _______________­
____________­__________$$­$$$$$$$$$$__­____________­__­- - _______________­
____________­__________$$­$$$$$$$$$$__­____________­__­- - _______________­
____________­____________­______$$$___­____________­__­- - _______________­
____________­____________­______$$$___­____________­__­- - _______________­
____________­____________­____________­____________­__­- - _______________­
____$$$$$$__­____$$$_____­__$$$$$$$$__­____________­__­- - _______________­
____$$$$$$__­___$$$$$____­_$$$$$$$$$__­____________­__­- - _______________­
_______$$$__­____$$$_____­$$$$________­____________­__­- - _______________­
_______$$$__­____________­$$$$$$$$$$__­____________­__­- - _______________­
_______$$$__­__$$$$$$____­$$$$$$$$$$__­____________­__­- - _______________­
_______$$$__­__$$$$$$____­$$$$________­___$$$$$$$$$­__­- - _______________­
_______$$$__­_____$$$____­$$$$________­__$$$$$$$$$$­$_­- - _______________­
_______$$$__­_____$$$____­$$$$________­_$$$______$$­$_­- - _______________­
_______$$$__­_____$$$____­$$$$________­_$$$______$$­$_­- - _______________­
_______$$$__­_____$$$____­$$$$________­_$$$$$$$$$$$­$_­- - _______________­
_______$$$__­_____$$$____­$$$$________­_$$$$$$$$$$$­$_­- - _______________­
_______$$$__­_____$$$____­$$$$________­_$$_________­__­- - _______________­
_______$$$__­_____$$$____­$$$$________­_$$_________­__­- - _______________­
_______$$$__­_____$$$____­$$$$________­_$$$$$$$$$$$­$_­- - _______________­
_______$$$__­_____$$$____­$$$$________­__$$$$$$$$$$­$_­- - _______________­
____________­____________­____________­____________­__­- - _______________­ckor....­ voor altijd
......................­11111.............................­
...................­11...­111.............................­
.................­111...­111............................­
.........................­111.............................­
.........................­111.............................­
.........................­111.............................­
.........................­111...................­
.....................­111111111.......................­

.....................­000000000...........­
.................­ 0000000000000..............­
................­ 0000..........­0000..............­
................­0000............­0000...............­
................­0000............­0000...............­
.................­0000..........­0000..............­
..................­0000000000000 ..............­
......................­000000000........­

......................­000000000......................­
..................­0000000000000....................­
.................­0000..........­0000...................­
................­0000............­0000...............­
................­0000............­0000..................­
.................­0000..........­0000...................­
..................­0000000000000....................­
......................­000000000......................­

...................................­%%%................­
.................­%%%........­%%%..................­
.................­%%%.....­%%%....................­
............................­%%%.......................­
.........................­%%%........................­
......................­%%%.....­%%%................­
....................­%%%.......­%%%................­
.................­%%%................................­


...............­HHHHH..........­HHHHH................­
...............­HHHHH..........­HHHHH................­
.................­HHH..............­HHH.................­
.................­HHH..............­HHH.................­
.................­HHHHHHHHHHHHH.................­
.................­HHHHHHHHHHHHH.................­
.................­HHH..............­HHH.................­
.................­HHH..............­HHH................­
...............­HHHHH...........­HHHHH..............­
...............­HHHHH...........­HHHHH...............­

..........................­AAAAA........................­
........................­AAAAAAA.....................­
......................­AAAA...­AAAA...................­
....................­AAAA.......­AAAA.................­
..................­AAAAAAAAAAAAAA...............­
................­AAAA...............­AAAA.............­
.............­AAAAAAA.........­AAAAAAA...........­

...................­RRRRRRRRRRRRR...................­
......................­RRRRRRRRRRRRR................­
......................­RRRRR........­RRRRR.............­
......................­RRRR...................­
......................­RRRR..........................­
......................­RRRR.........................­
......................­RRRR......................­
......................­RRRR..............................­
..................­RRRRRRRRR.........................­

...............­DDDDDDDDDDDDD.....­
...............­DDDDDDDDDDDDDD.............­
...............­DDD............­DDDDDD.............­
...............­DDD.............­DDDDDD.............­
...............­DDD.............­DDDDDD............­
...............­DDD............­DDDDDD...........­
...............­DDDDDDDDDDDDDDD............­
...............­DDDDDDDDDDDDD

....................­CCCCCCCCCCCC...........­
................­CCCCCCCCCCCCCC.............­
..............­CCCCCC...............................­
.............­CCCCC...................................­
.............­CCCCC.....................................­
..............­CCCCCC................................­
...............­CCCCCCCCCCCCCC...............­
...................­CCCCCCCCCCCCCC............­

......................­OOOOOOOO.....................­
....................­OOOOOOOOOO..................­
.................­OOO..............­OOO..............­
................­OOO................­OOO...............­
................­OOO................­OOO..............­
.................­OOO..............­OOO................­
....................­OOOOOOOOOO..................­
......................­OOOOOOOO....................­

...................­RRRRRRRRRRRRR..............­
......................­RRRRRRRRRRRRR...............­
......................­RRRRR........­RRRRR............­
......................­RRRR...................­
......................­RRRR.......................­
......................­RRRR......................­
......................­RRRR......................­
......................­RRRR......................­
...................­RRRRRRRRR...................­

...................­EEEEEEEEEEEEEEE.............­
...................­EEEEEEEEEEEEEEE.............­
...................­EEEE...............................­
...................­EEEEEEEEE.......................­
...................­EEEEEEEEE.........................­
...................­EEEE................................­
...................­EEEEEEEEEEEEEEE..............­
...................­EEEEEEEEEEEEEEE..............­
Masters Of Hardcore

______________­MOH___­MOH MOH___­MOH_______________­
___________________­MOHMOHM__­HMOHMOHMOH
__________­MOHM__­HMO__­MOHM_­HMOH_­OHMO__­MOH
______­MOHMO____­M__­MOHMOH__­HMOHMOH__­H__­OHMOH
___­MOH____­M_________­MOH__­MOH_______­M___­HM
__­MOH_­M__­MO__­HM_________­MOHM__________­HM___­OHM
_­MOH__­M____­OHMO_­MOHMOH__­M_­HMOHMOH_­OHM____­M__­MOH
MOH__­M______­OHMOHMOH_­OHMOH_­OHMOHMOHM_______­MOH
MOH__­M___________­OHMOHMOHMOHMOHMO____________­H__­MOH
MOH_­M______________­MOHMOHMO_­MO______________­H__­MOH
MOH_­M_____________­HMOHMOHMO_­M_______________­MOH
_­MOH_­M_____________­H_________­M_____________­H_­MOH
__­MOH_­M_______________________________________­H_­MO
____­MOHM_______________________­H_____________­MOH
_______­MOH___________­OH_________­MO___________­HOH
__________­MOH__________­MOHMOHMO__________­MOH
________________­M________­HMOHMO________­M__­
Ik vecht voor mensen en dingen waarvan ik hou.­
ik probeer mijn dromen na te streven, ik probeer me altijd
sterk te houden.­ gevoelig zijn doet alleen maar pijn.­
ik zal belangrijke dingen nooit opgeven, ik zal voor ze strijden.­
sommige tijden in het leven zijn hard, en soms weet je niet meer wat
je moet doen.­ maar blijf in jezelf geloof en strijd voor de dingen waarvan
je houd.­ x


-----------------------------------------------------------

Sometimes I run
sometimes I hide
sometimes I`m scared of you
but all I really want is to hold you tight treat
you right, be with you day and night
baby all I need is time

-----------------------------------------------------------

Maybe were friends
Maybe were more
Maybe it's just my imagination
But I see you stare just a little too long
And it makes me start to wonder
So baby call me crazy
But I think you feel it too
Maybe I, Maybe I
Just got to get next to you

-----------------------------------------------------------

Ik heb geen foto's nodig
om te laten zien
dat ik van jullie hou.­
Als je zoveel voor me betekent,
weet je dat zelf wel.­
Dankjewel voor jullie hulp
in moeilijke tijden,
en die lol die ik heb met jullie
in die mooie goede tijden.­
Ik zou jullie voor geen goud
willen en kúnnen missen.­

-----------------------------------------------------------
Als ik in jouw ogen kyk
weet ik dat het goed zit
Als ik in jouw hartje kyk
weet ik dat het voor eeuwig is
Lieverd onze liefde is meer
dan alles wat je kan verwoorden

-----------------------------------------------------------

het leven is een groot feest,
je moet alleen zelf de slingers op hangen
-----------------------------------------------------------
liefde is een groot raadsel,
en die wil ik samen met jou oplossen

-----------------------------------------------------------

fóck de prins op het witte paard,
de jongen op de fiets is lekker genoeg.­
-----------------------------------------------------------
Ik heb een hekel aan uitstellen, want dat kan morgen ook nog
-----------------------------------------------------------
Doe lekker waar je zelf zin in hebt
Dan is je leven een groot feest!
-----------------------------------------------------------
vrienden zie je niet, want ze staan achter je

-----------------------------------------------------------
Niet zo stoer kijken schat, krijg je rimpels van
-----------------------------------------------------------
Achter elke traain van verdriet, zit een glimlach van herinneringen

-----------------------------------------------------------


Liefde is niet te koop
maar toch het kostbaarste dat er is