Partyflock
 
Profiel · 597524
­
Profielafbeelding · Xavier [L] Maaike
I lhove you in a very special way ! xkus Je meisye .
Deze gebruiker is al geruime tijd niet meer langsgeweest en staat derhalve op non-actief.
NaamXavierr, houvanyou schat : x je meisje
WoonplaatsBaexem (Limburg)
LandNederland
Beroepvn mijn schatje houden
Geboortedatum
Leeftijd27
Geslachtman
Geaardheidhetero
Relatieja, met Maaike [L] Xavier
Favoriete genreship hop, r&b
Lid sinds16 mei 2007 14:47
Statusinactief
Laatst hier26 september 2011 21:27
Laatste aanpassingmaandag 16 augustus 2010 om 15:39

Agenda

Statistieken
44131·pagina's bekeken
18Partyflockvrienden
1·favoriet
1·flock
1×geciteerd
84·opmerkingen
521·privéberichten verzonden
491·privéberichten ontvangen
_­,.­-----.­,_­
,-~...............­~-.­
,^___...............___^.­
/~"...­~"..........."­~..."­~\
Y..­,--._............_.­--...­Y
|.­Y........­~-..­|.­,-~........­Y.­|
|.­|..........­}:{............­|.­|
l............­/.­|.­\............­!
.­-~(__­,..­--"..^.."­--..­,__­)~-.­
(.........­/.­/.­|.­\.­\.........­)
\.____..­~..­\/"­\/..­~..____­,/
^.____...............____.^­
|.­|T.­~\..­!.....­!..­/~.­T|.­|
|.­||..._._._._._._...­||.­|
|.­|...­\/LLLLLLLL\/...­|.­|
\..­\..­|LLLLLL|..­/..­/
\..­\....­\ /....­/..­/
\.­'^^^^^^^­'.­/
\...............­/
"^­-.__­,-^"­
....­/´¯/).........­Don't........­(\¯`\
....­/....­//...­Fuck me with...­\\....­\
...­/....­//...­me neither my....­\\....­\
..­/´¯/....­/´¯\.......­friends.........­/¯`\....­\¯`\
/.­/...­/....­/....­/.­|_................._­|.­\....­\....­\...­\.­\
(.­(....­(....­(....­/.­)..­).............­(..­(.­\....­)....­)....­).­)
.­\................­\/...­/...............­\..­\/................­/
..­\.................­ /.................­\..................­/
....­\.............­(....................­)................­/
.....­\...........­\..............................­/.......­______......­............­............­............­............­..$$­
............­............­............­............­.......$$$­
............­............­............­............­......$$$$­
............­............­............­............­....$$$$$$­
............­............­............­............­...$$$$$$$­
...........$­$...........­............­............­$$$$$$$$....­............­............­.......$$­
...........$­$$$.........­............­.........$$$­$$$$$$......­............­............­$$$$­
............­$$$$$$......­............­......$$$$$$­$$$$........­............­......$$$$$$­
............­.$$$$$$$....­............­.....$$$$$$$­$$$.........­............­.$$$$$$$$­
............­.$$$$$$$$$..­............­..$$$$$$$$$$­$...........­......$$$$$$­$$$$­
............­.$$$$$$$$$$.­............­.$$$$$$$$$$$­............­..$$$$$$$$$$­$­
............­...$$$$$$$$$­$...........­.$$$$$$$$$$$­............­$$$$$$$$$$$$­
............­.....$$$$$$$­$$$.........­..$$$$$$$$$$­...­­.­­.....$$$$$­­$­­$$$$­­$$­­$­­
......­­...­­....­­....­­..­­$$$$$$­­$$$­­$$..­­....­­..­­$$$$$$­­$$$­­..­­.....$­­$$­­­$$$$$$$$­­$$$.­­......­­..­­­.....$$$­­
$$­­$$..­­....­­­­.......$­­$$$$$$­­$$­­$$..­­­.....$$$$­­$$$$$.­­..­­..­­$­­$­­$$$$$$$$$­­$$....­­....­­­.­­.­­...$$$$$­
$$$$$$­­$...­­­­­­.......$$$$$$$$$$$­­....­­­.­­­$­­$$$$$$$.....$$$$­­$$$$$­­­­$­­$­­$...........$$$$­­$$$­
­­­.$­­­$$$$$$...­­.......­­...­­$$$­­$$­­­$$$$$...$­­$$$$$$.­­...­­..$$$­­­­­$$$$$$$..­­.....­­...$$­­$$$$$­­$­­­$­
...$$$­­$$$$$­­$$.­­....­­...­­.­­­$$$$$$$­­$...$$$­­$$$­­$...­­.$$­­$$­­$$$$$$­­.­­.......$$­­$­­$$$$­­$$$­­­
.....$­­$­­$$$$$$$$$­­$­­...­­.­­..$$­­$$$$$.$$­­$$$­­$$.$$$$­­­$$$$­­.­­....­­....$$$$­­­$$$­­$$$$$$­­­
...­­.....$$$­­$$$$­­$$­­$$$­­$....$$­­­$$­­$$­­..$$$$$.­­$$$$­­$$­­$..­­...$$$$$$­­$­­­$$$$$$$$­
­..­­..­­..­­...­­...$$$$$$­­$­­­$$$$$$$..$­­$$­­$$.­­$­­$$$.$$$­­$$....­­.­­­...$$$$$$$­­$$­­$$$­­$­­$$­
...­­......­­­...­­­..$$$$$$$$$­­$$$­­$­­$..$$$$­­$$$$$$­­­$$$­­­...$$$$$$­­$­­$$$$$­­­$$$$­
.­­......­­....­­­......$$$­­$­­$$$$$­­­$$.­­..­­$$$$$$$$$$­­$$­­­$$..$$$$$­­$­­$$$$$$­­
.­­..­­......­­....­­.­­.­­..........$­­­$$$$$­­$$$­­$$­­$$$$$$­­$$$$­­$­­$­­$$$$$­
...­­..­­.....­­...­­....­­....­­...$­­$­­$­­$$$$$$$­­$$$­­$$­­$$$$$$$­­$$$$$$­­$$$­
­
...­­.­­..­­....­­.....­­­..­­.$$$$$$­­$$$$$$­­..­­..$$$$$$$$­­­$...­­.$$$$$­­$­­­$$­­$$$$­­
.....­­­........­­$$$$­­$$$$$$­­$$$$­­.­­...­­$$$$­­$$$­­$$$$­­..­­...$$$­­$$$$­­$$­­$$$$$­
..­­­...­­....­­.$$­­­$$$$$$$$$­­$$....­­..­­..­­.$$$$$­­$$$­­$$$..­­..­­...­­­.­­$$$$$$$$­­$$$$$­
.­­.....­­....­­...­­.­­........­­.­­­.­­.­­.......­­........­­.$$$$$$­­$...­­$..­­....­­
...­­.­­­.­­­.......­­........­­.......­­......­­...­­..­­...­­$$$$$$­­­­­.....­ ­$.......­­
.....­­......­­.....­­..­­.­­..­­...­­.­­­.­­..............­­.....$$­­ .....­­...­ $­­....­­.­­­.­­­.­­.­­.­
­
.....................­­......­­.....­­....­­­..­­.­­­­­­..­­..................$$­
........­­.....­­­....­­­..­­.­­.­­­.­­­­................................­­....­­­..$$­­­$­
­­.­­­.­­­.­­.........................­­......­­.....­­....­­..­­­.­­­..­­­.­­­..............$$$­× ilhoveyou moppie !

_____________­